Page 5

Alcoa gebukt onder overcapaciteit op aluminiummarkt

Advieswijziging: van houden naar afbouwen Koers: 8,42 USD Koersdoel: 8,00 USD Sector: Basismaterialen

Activiteiten

Sterktes

• •

Alcoa is de grootste producent ter wereld van aluinaarde en aluminium. Het bedrijf wil vooral in de opkomende markten (Rusland en China) zijn positie verstevigen.

Resultaten

Over het eerste kwartaal van 2012 steeg de omzet van Alcoa met 0,3% tot 6 miljard USD tegenover het kwartaal voordien. Door een daling van de herstructureringskosten sloeg het bedrijfsresultaat om van een verlies van 239  miljoen USD naar een winst van 138 miljoen USD. In de divisie Primaire Metalen liep de omzet met 2,4% terug tot 1,9 miljard USD. Het resultaat na belastingen sloeg om van een verlies van 32 miljoen USD naar een winst van 10 miljoen USD. In de divisie Vlakke gewalste profielen steeg de omzet met 9,1% tot 1,8 miljard USD. Het resultaat na belastingen steeg met een factor 3,7 tot 96 miljoen USD.

• •

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Source: Thomson Reuters Datastream

2007 2008 2009 2010 ALCOA MSCI ACWI MATERIALS - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

Sterke marktpositie, gepatenteerde technologieën en een wereldwijd netwerk. Aanwezig in elk segment van de aluminiumindustrie (ontginnen, raffineren, smelten en recycleren) waar het in elke fase een beroep doet op hoogtechnologische ondersteuning.

Zwaktes

• •

Organisatiestructuur is heel conjunctuurgevoelig. Winst is sterk afhankelijk van de aluminiumprijs.

Opinie Dankzij de sterke prestatie van de downstreamactiviteiten is Alcoa erin geslaagd om de consensusverwachtingen over het tweede kwartaal nipt te kloppen. Voor het derde kwartaal zijn de vooruitzichten evenwel minder goed. De upstreamactiviteiten zullen het moeilijk blijven hebben. Bovendien staan de aluminiumprijzen onder druk. We verwachten dan ook verlies voor het bedrijf over het derde kwartaal. Tot voor kort deden de aluminiumprijzen het nog goed dankzij een sterke vraag uit China, stijgende olieprijzen en een zekere rem op het aanbod buiten China. Maar de overcapaciteit op de markt en de grote voorraden zullen allicht nog lang op de aluminiumprijzen drukken. De slechtere groeivooruitzichten versterken de prijsdruk. Tot op heden zijn er nog maar weinig concrete maatregelen voor capaciteitsvermindering genomen. Zowel in China als in andere landen worden de verlieslatende aluminiumsmelters trouwens nog altijd gesteund door de overheid. De aandelenkoers van Alcoa presteerde over de eerste helft van 2012 goed in vergelijking met de sector Basismaterialen. Maar de operationele risico’s voor het bedrijf zijn nu vrij hoog. Daarom verlagen we ons advies voor het aandeel van ‘houden’ naar ‘afbouwen’. Alternatieven: Rio Tinto Plc, Potash Corp, Alex Martens Mosaic Co. financieel analist

KBC Asset Management

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: xx-xx-xxxx 10-07-2012

Strategie & Accenten

SA nieuw van houden advieswijziging naar afbouwen

5

Strategie & Accenten Aandelen  
Strategie & Accenten Aandelen  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Advertisement