Page 4

Advieswijziging: van houden naar afbouwen

Stora Enso: zwakke winstvooruitzichten

Koers: 4,91 EUR Koersdoel: 4,50 EUR Sector: Basismaterialen

Activiteiten

Sterktes

• • •

Stora Enso, de grootste papierproducent van Europa, is een geïntegreerd hout- en papierbedrijf. De groeistrategie legt de klemtoon op overnames en betekenisvolle allianties. Stora Enso levert ook grote inspanningen om op kostenvlak de toon te zetten in de sector.

Resultaten

Over het eerste kwartaal van 2012 daalde de omzet van Stora Enso met 2% tegenover dezelfde periode van het jaar voordien tot 2,7 miljard EUR. De operationele winst daalde echter met 46,3% tot 123,9 miljoen EUR door lagere prijzen en hogere energiekosten. In de divisie Printing & Reading steeg de omzet met 1,2% tot 1,2 miljard EUR. De operationele winst van de divisie daalde met 21% tot 67,3 miljoen EUR. In de divisie Hernieuwbare verpakking daalde de omzet met 3,5% tot 779,3 miljoen EUR. De operationele winst van de divisie daalde met 38,9% tot 61,7 miljoen EUR.

• •

16 14 12 10 8 6 4 2

Source: Thomson Reuters Datastream

2007 2008 2009 2010 STORA ENSO 'R' MSCI ACWI MATERIALS - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

Modern productieapparaat. Sterke marktpositie en sterke cliëntgerichtheid. Verticale integratie in pulp.

Zwaktes

• • •

Beperkte uitbreidings- en groeimogelijkheden. Sterk afhankelijk van de wisselkoers van de USD. Sterk afhankelijk van de Europese papiermarkt.

Opinie Papierfabrikant Stora Enso is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de Europese markt voor schrijf- en printpapier. Maar de vraag naar die papiersoort krimpt structureel door de opkomst van elektronische media. Daardoor is overcapaciteit ontstaan en zijn de winstvooruitzichten zwak. Stora Enso wil zich daarom meer toeleggen op verpakkingspapier, een segment dat wel nog groeit. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om via organische groei zijn positie in dit segment te versterken. We hebben dit jaar heel wat overnameactiviteiten gezien in dit segment. Maar Stora Enso bleef daarbij aan de zijlijn omdat het enkele jaren geleden beslist heeft om zelf nieuwe productieeenheden voor verpakkingspapier te bouwen in Azië. Het rendement van die nieuwe investeringen is evenwel structureel te laag. In 2010 en de eerste helft van 2011 was er wel enige verbetering merkbaar maar nadien ging het weer bergaf met de rendabiliteit. We hadden dan ook liever gezien dat Stora Enso had deelgenomen aan de consolidatiebeweging in de sector. Sinds begin dit jaar presteerde het aandeel Stora Enso beter dan de sector Basismaterialen. Daardoor is ons koersdoel bijna bereikt. Maar we vrezen dat de winstvooruitzichten voor het tweede kwartaal en voor heel 2012 zullen verlaagd worden. Daarom raden we aan het aandeel af te bouwen. Alternatieven: Rio Tinto Plc, Potash Corp, Alex Martens Mosaic Co financieel analist

KBC Asset Management

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 30-08-2011

van kopen naar opbouwen

22-02-2012

van opbouwen naar houden

05-07-2012

van houden naar afbouwen

Strategie & Accenten

4

Strategie & Accenten Aandelen  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Advertisement