Page 2

Klépierre: enkele neerwaartse risico’s op korte termijn

Advieswijziging: van opbouwen naar afbouwen Koers: 26,50 EUR Koersdoel: 24,00 EUR Sector: Financiële sectoren

Activiteiten

Sterktes

• • •

Klépierre is een Frans vastgoedbedrijf dat winkelcentra en kantoorgebouwen verhuurt en uitbaat. Het is een belangrijke marktpartij in Europa die meer dan 250 winkelcentra bezit in 13 Europese landen. Het bedrijf is sterk gegroeid door fusies en overnames en door zijn focus op winkelcentra.

Grootste portefeuille aan winkelcentra in Frankrijk en Spanje. Belangrijkste beheerder van winkelcentra in Europa. Hoge bezettingsgraad in zijn winkelcentra.

Zwaktes

Resultaten

Opinie

Bezettingsgraad in de kantoorgebouwen is dalend.

Over het eerste kwartaal van 2012 stegen de inkomsten van Klépierre met 3,3% tegenover dezelfde periode van het jaar voordien tot 262,5 miljoen EUR. De inkomsten uit winkelcentra stegen met 3,7% tot 225,4 miljoen EUR dankzij de opening van twee nieuwe winkelcentra. De inkomsten uit detailhandelszaken stegen met 3,8% tot 11 miljoen EUR dankzij de overnames in oktober 2011. Voor 2012 verwacht Klepierre een stijging van de huurinkomsten met 4%.

• 45 40 35 30 25 20 15 10

Source: Thomson Reuters Datastream

2007 2008 2009 2010 KLEPIERRE MSCI WORLD REAL ESTATE - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

In maart 2012 kocht Simon Property Group een belang in Klépierre. De intrede van SPG in het kapitaal van de onderneming biedt diverse voordelen. SPG is één van de belangrijkste vastgoedondernemingen op de Amerikaanse retailmarkt en heeft dan ook goede contacten met de grote Amerikaanse merken. Deze kunnen via SPG een locatie in de winkelcentra van Klépierre krijgen. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een daling van de kapitaalkost. Op de korte termijn onderscheiden we echter een aantal neerwaartse risico’s voor het aandeel. Over de periode 2012-2013 wil de onderneming voor 1 miljard euro aan activa verkopen. Dit lijkt ons een erg ambitieus plan. We verwachten dat een belangrijk deel van de af te stoten gebouwen bestaat uit kantoren. Dit lijkt ons in het huidige klimaat moeilijker. Bovendien verwachten we dat de prijzen van commercieel vastgoed in Zuid-Europa onder druk komen te staan. Die regio is goed voor ongeveer 20% van de portefeuille van Klépierre. Het aandeel noteerde lange tijd met een sterke korting tegenover zijn concurrenten. Na de transactie van SPG ligt de waardering meer in lijn met die van de concurrenten. We geven het aandeel een ‘afbouwen’ advies. Alternatieven: America

Allianz,

Barclays,

Bank

of

Leen Ooms financieel analist KBC Asset Management

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 04-08-2011

van verkopen naar opbouwen

06-07-2012

van opbouwen naar afbouwen

Strategie & Accenten

2

Strategie & Accenten Aandelen  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Advertisement