Page 1

&

Strategie Accenten ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen

Aandelen in dit nummer:

KlĂŠpierre Delhaize Stora Enso Alcoa Laatste update van de koersen en de adviezen: 16-07-2012

Nieuwe bijlage: Cijfereditie

Nieuwe zuurstof voor de wereldeconomie Door de uitgesproken daling van de olieprijzen sinds maart zijn de inflatiecijfers wereldwijd aan een fikse duikvlucht bezig. Het Duitse inflatiecijfer voor juni kwam lager uit dan verwacht en zakte naar 1,7%. In ons land nam de inflatie af van 2,8% in mei tot 2,3% in juni, het laagste peil in twee jaar. Sterker nog: ook het Chinese inflatiecijfer dook weer onder 3%, terwijl de prijzen vorig jaar in deze periode nog meer dan dubbel zo snel stegen. De inflatie kan nog verder afnemen in de komende maanden. Goed nieuws dus. Lagere olieprijzen en afnemende inflatie zijn positief, zowel voor de koopkracht van de gezinnen als voor hun bereidheid om meer uit te geven. Dat de Amerikaanse arbeidsmarkt niet verder verzwakt, is trouwens een bijkomende opsteker. De lagere inflatiecijfers waren een prima argument om het rentebeleid verder te versoepelen. De voorbije weken zaten de centrale bankiers dan ook niet stil. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de beleidsrente met 25 basispunten verlaagd naar 0,75%. De vergoeding waartegen banken geld kunnen plaatsen bij de ECB (en dus niet voor kredietverlening gebruiken) werd zelfs tot 0% herleid. Ook de Chinese centrale bank verlaagde (voor de tweede keer in evenveel maanden) haar basistarief en de Bank of England breidde haar koopprogramma voor staatsobligaties verder uit. De centrale banken zetten dus duidelijk in op groei. Via lagere rentevergoedingen moeten bedrijven en gezinnen worden aangezet om meer te investeren. Goed nieuws voor aandelenbeleggingen dus.

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen Ze verschijnt tweemaal per maand Nr A14 - 19 juli 2012

Recentste advieswijzigingen KlĂŠpierre

van opbouwen naar afbouwen

Alcoa

van houden naar afbouwen

Stora Enso

van houden naar afbouwen

Commerzbank

van houden naar opbouwen


Klépierre: enkele neerwaartse risico’s op korte termijn

Advieswijziging: van opbouwen naar afbouwen Koers: 26,50 EUR Koersdoel: 24,00 EUR Sector: Financiële sectoren

Activiteiten

Sterktes

• • •

Klépierre is een Frans vastgoedbedrijf dat winkelcentra en kantoorgebouwen verhuurt en uitbaat. Het is een belangrijke marktpartij in Europa die meer dan 250 winkelcentra bezit in 13 Europese landen. Het bedrijf is sterk gegroeid door fusies en overnames en door zijn focus op winkelcentra.

Grootste portefeuille aan winkelcentra in Frankrijk en Spanje. Belangrijkste beheerder van winkelcentra in Europa. Hoge bezettingsgraad in zijn winkelcentra.

Zwaktes

Resultaten

Opinie

Bezettingsgraad in de kantoorgebouwen is dalend.

Over het eerste kwartaal van 2012 stegen de inkomsten van Klépierre met 3,3% tegenover dezelfde periode van het jaar voordien tot 262,5 miljoen EUR. De inkomsten uit winkelcentra stegen met 3,7% tot 225,4 miljoen EUR dankzij de opening van twee nieuwe winkelcentra. De inkomsten uit detailhandelszaken stegen met 3,8% tot 11 miljoen EUR dankzij de overnames in oktober 2011. Voor 2012 verwacht Klepierre een stijging van de huurinkomsten met 4%.

• 45 40 35 30 25 20 15 10

Source: Thomson Reuters Datastream

2007 2008 2009 2010 KLEPIERRE MSCI WORLD REAL ESTATE - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

In maart 2012 kocht Simon Property Group een belang in Klépierre. De intrede van SPG in het kapitaal van de onderneming biedt diverse voordelen. SPG is één van de belangrijkste vastgoedondernemingen op de Amerikaanse retailmarkt en heeft dan ook goede contacten met de grote Amerikaanse merken. Deze kunnen via SPG een locatie in de winkelcentra van Klépierre krijgen. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een daling van de kapitaalkost. Op de korte termijn onderscheiden we echter een aantal neerwaartse risico’s voor het aandeel. Over de periode 2012-2013 wil de onderneming voor 1 miljard euro aan activa verkopen. Dit lijkt ons een erg ambitieus plan. We verwachten dat een belangrijk deel van de af te stoten gebouwen bestaat uit kantoren. Dit lijkt ons in het huidige klimaat moeilijker. Bovendien verwachten we dat de prijzen van commercieel vastgoed in Zuid-Europa onder druk komen te staan. Die regio is goed voor ongeveer 20% van de portefeuille van Klépierre. Het aandeel noteerde lange tijd met een sterke korting tegenover zijn concurrenten. Na de transactie van SPG ligt de waardering meer in lijn met die van de concurrenten. We geven het aandeel een ‘afbouwen’ advies. Alternatieven: America

Allianz,

Barclays,

Bank

of

Leen Ooms financieel analist KBC Asset Management

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 04-08-2011

van verkopen naar opbouwen

06-07-2012

van opbouwen naar afbouwen

Strategie & Accenten

2


Delhaize: prijsinvesteringen zetten domper op winst

Activiteiten

Sterktes

• • •

Delhaize is een internationale voedingsdistributeur met activiteiten in elf landen op drie continenten. Op het einde van 2011 bestond het verkoopnetwerk uit 3 408 winkels. Ongeveer 60% van de omzet wordt gerealiseerd in de VS en 20% in België.

Resultaten

Koers: 26,91 EUR Koersdoel: 45,00 EUR Sector: Niet-cyclische consumentensectoren

Sterke marktposities in België, de Oostkust van de VS en Griekenland. Leidende distributeur in Zuidoost-Europa dankzij de overname van Delta Maxi in 2011. De balans is sterk. De netto schulden bedroegen eind maart 2012 48% van het eigen vermogen.

Zwaktes

In het eerste kwartaal van 2012 steeg de omzet steeg met 8,6% tot 5 478 miljoen EUR. De onderliggende bedrijfswinst daalde met 14,6% tot 189  miljoen EUR. Het moeilijke en onzekere economische klimaat bleef immers doorwegen op de consumentenbestedingen. Delhaize investeerde in prijzen met margedruk tot gevolg. Loonindexeringen in België hebben ook bijgedragen tot de margedruk. Het nettoverlies van 10 miljoen EUR is vooral het gevolg van optimalisatiekosten voor het winkelnetwerk.

80 70 60

50 40 30 20

Advies: opbouwen

Source: Thomson Reuters Datastream

2007 2008 2009 2010 2011 DELHAIZE GROUP MSCI ACWI FD/STAPLES RTL - PRICE INDEX BEL 20 - PRICE INDEX

2012

• • •

De resultaten zijn gevoelig voor schommelingen in de USD/EUR. Marktaandeel onder druk in België. Sterke concurrenten.

Opinie Delhaize is het jaar in mineur gestart. Na de publicatie van de teleurstellende eerste kwartaalcijfers dook de koers naar zijn laagste niveau in acht jaar, wat de interesse kan wekken van potentiële overnemers. De groep heeft immers geen gifpil om een ongewenst overnamebod af te ketsen. Daarenboven is het belang van de familie versnipperd. In het tweede kwartaal, maar ook in het derde kwartaal, zal de onderliggende bedrijfswinst negatief beïnvloed worden door kosten in het kader van Food Lion’s herpositionering en prijsinvesteringen bij Hannaford en België. Er zal in de komende kwartalen extra aandacht besteed worden aan prijscompetitiviteit, kostenbesparingen en het genereren van cashflow. Voor 2012 verwacht het management een daling van de onderliggende bedrijfswinst van 15-20%, onder meer als gevolg van prijsinvesteringen. Hamvraag is of de marges zich de komende jaren gaan herstellen. Bij Food Lion, blijven de 200 winkels, die in mei 2011 geherpositioneerd werden, het goed doen met een omzet- en volumegroei van respectievelijk 2,9% en 1,8% in het eerste kwartaal. Tegen eind dit jaar zullen ongeveer 80% van de Food Lion winkels geherpositioneerd Pascale Weber financieel analist zijn. KBC Securities

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 12-08-2011

van opbouwen naar kopen

10-11-2011

van kopen naar opbouwen

Strategie & Accenten

3


Advieswijziging: van houden naar afbouwen

Stora Enso: zwakke winstvooruitzichten

Koers: 4,91 EUR Koersdoel: 4,50 EUR Sector: Basismaterialen

Activiteiten

Sterktes

• • •

Stora Enso, de grootste papierproducent van Europa, is een geïntegreerd hout- en papierbedrijf. De groeistrategie legt de klemtoon op overnames en betekenisvolle allianties. Stora Enso levert ook grote inspanningen om op kostenvlak de toon te zetten in de sector.

Resultaten

Over het eerste kwartaal van 2012 daalde de omzet van Stora Enso met 2% tegenover dezelfde periode van het jaar voordien tot 2,7 miljard EUR. De operationele winst daalde echter met 46,3% tot 123,9 miljoen EUR door lagere prijzen en hogere energiekosten. In de divisie Printing & Reading steeg de omzet met 1,2% tot 1,2 miljard EUR. De operationele winst van de divisie daalde met 21% tot 67,3 miljoen EUR. In de divisie Hernieuwbare verpakking daalde de omzet met 3,5% tot 779,3 miljoen EUR. De operationele winst van de divisie daalde met 38,9% tot 61,7 miljoen EUR.

• •

16 14 12 10 8 6 4 2

Source: Thomson Reuters Datastream

2007 2008 2009 2010 STORA ENSO 'R' MSCI ACWI MATERIALS - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

Modern productieapparaat. Sterke marktpositie en sterke cliëntgerichtheid. Verticale integratie in pulp.

Zwaktes

• • •

Beperkte uitbreidings- en groeimogelijkheden. Sterk afhankelijk van de wisselkoers van de USD. Sterk afhankelijk van de Europese papiermarkt.

Opinie Papierfabrikant Stora Enso is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de Europese markt voor schrijf- en printpapier. Maar de vraag naar die papiersoort krimpt structureel door de opkomst van elektronische media. Daardoor is overcapaciteit ontstaan en zijn de winstvooruitzichten zwak. Stora Enso wil zich daarom meer toeleggen op verpakkingspapier, een segment dat wel nog groeit. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om via organische groei zijn positie in dit segment te versterken. We hebben dit jaar heel wat overnameactiviteiten gezien in dit segment. Maar Stora Enso bleef daarbij aan de zijlijn omdat het enkele jaren geleden beslist heeft om zelf nieuwe productieeenheden voor verpakkingspapier te bouwen in Azië. Het rendement van die nieuwe investeringen is evenwel structureel te laag. In 2010 en de eerste helft van 2011 was er wel enige verbetering merkbaar maar nadien ging het weer bergaf met de rendabiliteit. We hadden dan ook liever gezien dat Stora Enso had deelgenomen aan de consolidatiebeweging in de sector. Sinds begin dit jaar presteerde het aandeel Stora Enso beter dan de sector Basismaterialen. Daardoor is ons koersdoel bijna bereikt. Maar we vrezen dat de winstvooruitzichten voor het tweede kwartaal en voor heel 2012 zullen verlaagd worden. Daarom raden we aan het aandeel af te bouwen. Alternatieven: Rio Tinto Plc, Potash Corp, Alex Martens Mosaic Co financieel analist

KBC Asset Management

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: 30-08-2011

van kopen naar opbouwen

22-02-2012

van opbouwen naar houden

05-07-2012

van houden naar afbouwen

Strategie & Accenten

4


Alcoa gebukt onder overcapaciteit op aluminiummarkt

Advieswijziging: van houden naar afbouwen Koers: 8,42 USD Koersdoel: 8,00 USD Sector: Basismaterialen

Activiteiten

Sterktes

• •

Alcoa is de grootste producent ter wereld van aluinaarde en aluminium. Het bedrijf wil vooral in de opkomende markten (Rusland en China) zijn positie verstevigen.

Resultaten

Over het eerste kwartaal van 2012 steeg de omzet van Alcoa met 0,3% tot 6 miljard USD tegenover het kwartaal voordien. Door een daling van de herstructureringskosten sloeg het bedrijfsresultaat om van een verlies van 239  miljoen USD naar een winst van 138 miljoen USD. In de divisie Primaire Metalen liep de omzet met 2,4% terug tot 1,9 miljard USD. Het resultaat na belastingen sloeg om van een verlies van 32 miljoen USD naar een winst van 10 miljoen USD. In de divisie Vlakke gewalste profielen steeg de omzet met 9,1% tot 1,8 miljard USD. Het resultaat na belastingen steeg met een factor 3,7 tot 96 miljoen USD.

• •

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Source: Thomson Reuters Datastream

2007 2008 2009 2010 ALCOA MSCI ACWI MATERIALS - PRICE INDEX MSCI AC WORLD - PRICE INDEX

2011

2012

Sterke marktpositie, gepatenteerde technologieën en een wereldwijd netwerk. Aanwezig in elk segment van de aluminiumindustrie (ontginnen, raffineren, smelten en recycleren) waar het in elke fase een beroep doet op hoogtechnologische ondersteuning.

Zwaktes

• •

Organisatiestructuur is heel conjunctuurgevoelig. Winst is sterk afhankelijk van de aluminiumprijs.

Opinie Dankzij de sterke prestatie van de downstreamactiviteiten is Alcoa erin geslaagd om de consensusverwachtingen over het tweede kwartaal nipt te kloppen. Voor het derde kwartaal zijn de vooruitzichten evenwel minder goed. De upstreamactiviteiten zullen het moeilijk blijven hebben. Bovendien staan de aluminiumprijzen onder druk. We verwachten dan ook verlies voor het bedrijf over het derde kwartaal. Tot voor kort deden de aluminiumprijzen het nog goed dankzij een sterke vraag uit China, stijgende olieprijzen en een zekere rem op het aanbod buiten China. Maar de overcapaciteit op de markt en de grote voorraden zullen allicht nog lang op de aluminiumprijzen drukken. De slechtere groeivooruitzichten versterken de prijsdruk. Tot op heden zijn er nog maar weinig concrete maatregelen voor capaciteitsvermindering genomen. Zowel in China als in andere landen worden de verlieslatende aluminiumsmelters trouwens nog altijd gesteund door de overheid. De aandelenkoers van Alcoa presteerde over de eerste helft van 2012 goed in vergelijking met de sector Basismaterialen. Maar de operationele risico’s voor het bedrijf zijn nu vrij hoog. Daarom verlagen we ons advies voor het aandeel van ‘houden’ naar ‘afbouwen’. Alternatieven: Rio Tinto Plc, Potash Corp, Alex Martens Mosaic Co. financieel analist

KBC Asset Management

Overzicht van de advieswijzigingen over de voorbije 12 maanden: xx-xx-xxxx 10-07-2012

Strategie & Accenten

SA nieuw van houden advieswijziging naar afbouwen

5


Markten in beeld Aandelenmarkten

valutamarkten

Koers-winstverhouding dividendrendement (%) EMU 8,96 3,93 VS 12,28 2,33

110

110

105

105

100

100

95

95

90

90

85

85

80

80

75

75

USD per EUR (linkse schaal) JPY per EUR (rechtse schaal)

1.50

114 112

1.45

110 1.40

108 106

1.35 104 1.30

70

Source: Thomson Reuters Datastream

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

102 100

1.25 98

70

1.20

Source: Thomson Reuters Datastream

96 J A S O N D J F M A M J J US $ TO EURO (ECB) - EXCHANGE RATE JAPANESE YEN TO EURO (ECB) - EXCHANGE RATE(R.H.SCALE)

EURO STOXX 50 - PRICE INDEX S&P 500 COMPOSITE - PRICE INDEX

Ontwikkeling van de Nikkei-index 20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8 6

8 Source: Thomson Reuters Datastream

2007

2008

2009

2010

J

F M A M J

J

A S O N D J

F M A M J

6

NIKKEI 225 STOCK AVERAGE - PRICE IND

WWW Meer info op: www.kbc.be/beleggers

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel Strategie&Accenten is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). Voor de gegevens die dienen als uitgangspunt voor de projecties, scenario’s, prognoses en richtkoersen wordt een beroep gedaan op betrouwbare bronnen en eigen onderzoek. Deze aanbeveling valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 dat de voorschriften bevat ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en valt bijgevolg onder de wettelijke omschrijving van publicitaire mededeling. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbeveling handelen in de besproken aandelen. De artikelen in de publicatie vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De belegger dient zelf nog, best in samenspraak met zijn adviseur Sparen en Beleggen of relatiebeheerder, na te gaan of de besproken activa passen bij zijn persoonlijk risicoprofiel en zijn concrete beleggingsportefeuille. KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. Verantwoordelijke uitgever / hoofdredacteur: Alex Wolfers, Product & knowledge management KBC AM / Christiaan De Moor Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond. Frequentie van de advieswijzigingen De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De adviesmethodiek Een uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie&Accenten nummer A01van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen. Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com

Volgend nummer verschijnt op 2 augustus 2012


Cijfereditie Strategie

&

Accenten

Geachte cliĂŤnt, In deze bijlage van Strategie&Accenten vindt u naast een overzicht van onze aandelenadviezen en koersdoelen ook een reeks cijfers over deze aandelen. Cijfers kunnen namelijk veel vertellen over een bedrijf. Ze geven een beeld van de voorbije prestaties en laten toe verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Daardoor verkrijgt u als aandelenbelegger nuttige informatie waarop u uw aan- en verkoopbeslissingen kunt baseren. De aandelen in de bijgevoegde lijst staan gerangschikt per sector. Het is namelijk interessant om bedrijven met een min of meer gelijkaardige activiteit met elkaar te vergelijken. Achter de Belgische aandelen staat een (B). Op die manier kunt u ze gemakkelijk terugvinden binnen hun sector. Boven elke kolom staat vermeld welke informatie we tonen voor de verschillende bedrijven. Op de laatste bladzijde vindt u een korte omschrijving van de betekenis of kunt u terugvinden hoe dit cijfer wordt berekend. Het getoonde cijfermateriaal per bedrijf is bewust beperkt gehouden. Er staat alleen informatie in die echt relevant is voor de beoordeling van een aandeel. We hebben er bovendien voor gekozen om voor alle bedrijven dezelfde kerngetallen te tonen. Opnieuw om de vergelijking tussen de verschillende aandelen mogelijk te maken. Aandelenadvies is natuurlijk veel meer dan de verzameling van een aantal getallen. Daarom kunt u op de KBC-site dagelijks terecht voor de meest recente informatie over de bedrijven waarvoor we een advies geven. (www.kbc.be/aandelen) Van zowat 230 bedrijven kunt een aandelenfiche raadplegen waarop heel wat relevante informatie overzichtelijk is weergegeven. Bovendien kunt u er terecht voor een grondige motivering van het advies door de betrokken analist.

Strategie & Accenten

7


rijf

Bed

ENERGIE BP AMOCO ENCANA CORP ENI EXXON MOBIL FUGRO PETROBRAS* ROYAL DUTCH SHELL SBM OFFSHORE SCHLUMBERGER TOTAL TRANSOCEAN BASISMATERIALEN AKZO NOBEL ALCOA ANGLO AMERICAN ARCELOR-MITTAL ARKEMA BASF BAYER BHP BILLITON DOW CHEMICAL DSM DU PONT LAFARGE MOSAIC NEWMONT MINING NYRSTAR (B) POTASH CORP RECTICEL (B) RESILUX (B) RIO TINTO SOLVAY (B) STORA ENSO SYNGENTA TESSENDERLO (B) UMICORE (B) INDUSTRIÊLE SECTOREN AALBERTS INDUSTRIES ABB LTD ALSTOM BAM GROEP BEKAERT (B) BOEING BOMBARDIER BOSKALIS CATERPILLAR CFE (B) CMB (B) DECEUNINCK (B) DEUTSCHE POST EURONAV (B) EXMAR (B) FEDEX GENERAL ELECTRIC POST NL RANDSTAD RYANAIR HOLDINGS SAINT-GOBAIN SCHNEIDER ELECTRIC SIEMENS TNT Express

Strategie & Accenten

el rsdo

rs

Koe

Koe

atie italis n EUR p a ktk oe Mar in milj

ies

Adv

428,20 GBp 20,75 CAD 16,87 EUR 85,57 USD 49,02 EUR 19,95 USD 27,57 EUR 10,78 EUR 66,10 USD 36,06 EUR 45,66 USD

380,00 GBp 17,30 CAD 19,00 EUR 75,00 USD 56,00 EUR 29,00 USD 31,00 EUR 20,00 EUR 96,00 USD 46,00 EUR 45,00 USD

Afbouwen Afbouwen Opbouwen Afbouwen Houden Kopen Kopen Opbouwen Kopen Kopen Houden

101 735,32 12 005,80 67 490,30 322 363,10 4 063,10 102 425,84 176 297,45 1 821,93 70 650,95 84 683,63 12 731,07

38,15 EUR 8,92 USD 2 104,00 GBp 12,15 EUR 59,28 EUR 56,14 EUR 57,00 EUR 1 842,50 GBp 31,66 USD 37,82 EUR 49,61 USD 33,89 EUR 56,10 USD 49,04 USD 3,91 EUR 46,14 CAD 4,82 EUR 50,40 EUR 3 069,00 GBp 76,78 EUR 4,90 EUR 328,00 CHF 20,18 EUR 35,27 EUR

40,00 EUR 9,00 USD 2 900,00 GBp 18,00 EUR 76,00 EUR 42,00 EUR 58,00 EUR 1 800,00 GBp 39,00 USD 52,00 EUR 44,00 USD 26,00 EUR 73,00 USD 75,00 USD 9,50 EUR 54,00 CAD 7,50 EUR 60,00 EUR 4 380,00 GBp 100,00 EUR 4,50 EUR 280,00 CHF 26,00 EUR 39,00 EUR

Houden Afbouwen Kopen Kopen Kopen Verkopen Houden Houden Kopen Kopen Verkopen Afbouwen Kopen Kopen Kopen Kopen Opbouwen Opbouwen Kopen Opbouwen Afbouwen Afbouwen Opbouwen Opbouwen

9 187,44 7 566,04 36 148,59 18 730,97 3 782,51 50 938,83 46 954,09 132 498,06 30 620,62 6 792,55 37 249,99 9 648,64 19 189,18 19 366,16 641,84 31 463,86 139,45 100,78 74 443,22 6 441,52 4 024,75 25 269,89 599,19 4 137,00

12,00 EUR 15,77 CHF 24,92 EUR 2,11 EUR 19,30 EUR 74,44 USD 4,20 CAD 26,10 EUR 86,79 USD 41,90 EUR 17,30 EUR 0,94 EUR 14,12 EUR 5,17 EUR 5,72 EUR 92,11 USD 20,33 USD 3,34 EUR 23,61 EUR 4,04 EUR 28,18 EUR 43,10 EUR 66,85 EUR 9,22 EUR

19,00 EUR 20,50 CHF 28,00 EUR 3,80 EUR 25,00 EUR 65,00 USD 4,50 CAD 30,00 EUR 105,00 USD 58,00 EUR 20,00 EUR 1,30 EUR 16,50 EUR 5,00 EUR 8,00 EUR 86,00 USD 23,00 USD 5,80 EUR 37,00 EUR 5,00 EUR 44,00 EUR 52,00 EUR 80,00 EUR 9,50 EUR

Kopen Kopen Houden Houden Opbouwen Afbouwen Houden Opbouwen Opbouwen Kopen Opbouwen Opbouwen Kopen Houden Kopen Houden Kopen Opbouwen Opbouwen Kopen Kopen Opbouwen Opbouwen Ingaan op bod

1 297,24 30 045,44 7 280,87 510,58 1 137,89 44 872,33 5 669,56 2 807,61 44 880,93 549,87 607,60 99,13 16 974,58 267,03 345,10 23 401,99 172 267,49 1 363,19 4 050,60 5 828,93 14 983,70 23 467,30 60 730,54 5 022,01

8


Free

oat

fl

Hoo

k gste

2m

2m

-1 oers

-1 oers

Laa

k gste

g

din rhou

e rsKoe winstv

de

Divi

nt

eme

nd ndre

per rde a a el kw Boe aande

99,99% 99,47% 96,06% 99,78% niet bekend 76,02% 99,97% 100,00% 99,72% 89,91% 95,69%

512,00 GBp 30,42 CAD 18,72 EUR 87,94 USD 55,92 EUR 25,89 USD 29,18 EUR 19,62 EUR 95,53 USD 42,97 EUR 65,39 USD

361,25 GBp 17,25 CAD 11,83 EUR 67,03 USD 34,01 EUR 17,27 USD 20,12 EUR 9,70 EUR 54,79 USD 29,40 EUR 38,21 USD

5,11 23,35 7,69 10,24 13,55 7,94 6,80 niet relevant 16,67 6,74 niet relevant

4,61% 4,01% 6,17% 2,69% 3,06% 0,65% 5,07% 0,00% 1,69% 6,37% 6,17%

6,21 GBp 11,51 CAD 14,51 EUR 33,58 USD 20,90 EUR niet bekend 28,32 EUR 7,49 EUR 24,25 USD 31,46 EUR 44,90 USD

99,90% 99,69% 87,96% 58,48% 91,51% 100,00% 100,00% 95,33% 99,58% 99,96% 99,81% 64,92% 93,02% 99,73% niet bekend 99,19% niet bekend niet bekend 86,93% niet bekend niet bekend 99,88% niet bekend niet bekend

46,16 EUR 16,16 USD 3 115,00 GBp 24,05 EUR 72,69 EUR 68,87 EUR 58,70 EUR 2 471,50 GBp 36,90 USD 44,72 EUR 57,50 USD 41,29 EUR 74,31 USD 72,42 USD 9,76 EUR 59,45 CAD 7,69 EUR 60,50 EUR 4 516,00 GBp 111,40 EUR 7,13 EUR 330,90 CHF 29,90 EUR 44,90 EUR

29,25 EUR 8,21 USD 1 912,00 GBp 10,47 EUR 37,41 EUR 42,19 EUR 35,36 EUR 1 624,50 GBp 20,61 USD 29,84 EUR 37,10 USD 22,29 EUR 44,43 USD 43,23 USD 3,76 EUR 38,31 CAD 3,78 EUR 47,00 EUR 2 636,50 GBp 60,86 EUR 3,73 EUR 211,10 CHF 18,75 EUR 24,58 EUR

21,93 16,16 6,27 18,92 7,59 9,24 16,55 6,63 13,41 9,16 12,13 114,89 11,75 11,01 15,73 13,91 8,01 12,40 15,63 24,31 14,85 19,12 18,28 12,01

3,76% 1,38% 2,47% 5,08% 2,15% 4,51% 2,91% 4,20% 4,06% 3,87% 3,52% 1,49% 0,90% 2,92% 2,62% 1,24% 5,81% 3,24% 2,09% 4,03% 6,20% 2,47% 6,57% 2,90%

39,13 EUR 13,21 USD 29,54 GBp 36,78 EUR 36,35 EUR 27,62 EUR 24,19 EUR 11,89 GBp 15,92 USD 36,31 EUR 10,38 USD 54,95 EUR 27,76 USD 26,65 USD 8,18 EUR 9,73 CAD 8,60 EUR 31,35 EUR 28,06 GBp 73,23 EUR 7,49 EUR 82,12 CHF 20,50 EUR 15,06 EUR

85,92% 92,70% 65,72% 85,39% niet bekend 99,58% 99,76% 69,01% 99,66% niet bekend niet bekend niet bekend 69,50% niet bekend niet bekend 93,38% 99,94% 95,14% 64,44% 95,72% 86,63% 94,62% 90,94% 61,06%

15,89 EUR 21,03 CHF 41,03 EUR 4,27 EUR 52,22 EUR 77,83 USD 6,77 CAD 31,93 EUR 116,95 USD 49,75 EUR 18,89 EUR 1,83 EUR 14,87 EUR 9,17 EUR 6,54 EUR 97,19 USD 21,00 USD 5,51 EUR 32,14 EUR 4,52 EUR 43,95 EUR 55,35 EUR 94,98 EUR 10,24 EUR

10,10 EUR 13,86 CHF 21,82 EUR 1,91 EUR 17,21 EUR 56,01 USD 3,30 CAD 20,67 EUR 67,54 USD 35,03 EUR 14,56 EUR 0,67 EUR 8,90 EUR 2,87 EUR 3,80 EUR 64,07 USD 14,02 USD 1,88 EUR 19,59 EUR 2,76 EUR 25,77 EUR 35,00 EUR 62,13 EUR 4,46 EUR

9,72 11,49 9,93 5,30 5,80 14,14 8,61 10,43 10,23 9,31 6,17 15,33 12,42 niet relevant niet relevant 13,89 14,49 10,53 24,78 10,64 11,56 12,61 13,70 niet relevant

2,87% 0,00% 3,24% 7,57% 6,17% 2,39% 2,48% 4,74% 2,46% 2,74% 9,22% 0,00% 4,99% 0,00% 11,21% 0,61% 3,40% 6,16% 5,31% 0,00% 4,39% 3,98% 4,52% 0,04%

7,85 EUR 7,39 CHF 14,69 EUR 5,01 EUR 28,69 EUR 6,71 USD 0,45 CAD 16,75 EUR 22,95 USD 38,32 EUR niet bekend 1,90 EUR 9,45 EUR 19,62 EUR 6,10 EUR 46,46 USD 11,32 USD 2,49 EUR 15,67 EUR 2,27 EUR 33,86 EUR 29,45 EUR 35,92 EUR 5,16 EUR

Strategie & Accenten

9


rijf

Bed

TYCO INTL. VESTAS WIND SYSTEMS VINCI VOPAK WIENERBERGER AG CYCLISCHE CONSUMENTENGOEDEREN ADIDAS ALFACAM (B) BMW DAIMLER DIETEREN (B) H&M HOME DEPOT INDITEX KINEPOLIS (B) KINGFISHER LAGARDERE LVMH NIKE PINAULT PRINTEMPS PSA PEUGEOT CITROEN PUBLICIS REED ELSEVIER ROULARTA (B) SIOEN INDUSTRIES (B) SONY TIME WARNER TOYOTA TUI VAN DE VELDE (B) VIVENDI VOLKSWAGEN WOLTERS KLUWER WPP GROUP NIET-CYCLISCHE CONSUMENTENGOEDEREN A-B INBEV (B) AHOLD ALTRIA GROUP CARREFOUR COCA COLA CO. COLRUYT (B) DANONE DELHAIZE (B) DUVEL-MOORTGAT (B) HEINEKEN IMPERIAL TOBACCO KRAFT FOODS L OREAL METRO NESTLE NUTRECO PEPSICO PROCTER & GAMBLE SIPEF (B) TESCO WAL MART GEZONDHEIDSZORG ABLYNX (B) AMGEN ARSEUS (B) ASTRAZENECA DEVGEN (B)

Strategie & Accenten

el rsdo

rs

Koe

Koe

ies

Adv

Houden Verkopen Kopen Houden Verkopen

atie italis n EUR p a ktk oe Mar in milj

53,98 USD 28,54 DKK 35,79 EUR 50,75 EUR 7,38 EUR

51,00 USD 27,00 DKK 48,00 EUR 41,00 EUR 6,00 EUR

19 818,68 729,52 20 508,79 6 487,65 859,36

57,96 EUR 1,12 EUR 56,64 EUR 35,43 EUR 33,40 EUR 244,60 SEK 52,11 USD 79,67 EUR 69,40 EUR 270,00 GBp 21,84 EUR 120,75 EUR 92,20 USD 112,85 EUR 7,08 EUR 37,17 EUR 9,28 EUR 14,60 EUR 4,78 EUR 1 095,00 JPY 38,29 USD 3 215,00 JPY 4,61 EUR 35,00 EUR 14,62 EUR 125,35 EUR 12,70 EUR 798,50 GBp

58,00 EUR 1,25 EUR 50,00 EUR 41,00 EUR 46,00 EUR 233,00 SEK 48,00 USD 93,00 EUR 80,00 EUR 360,00 GBp 25,00 EUR 120,00 EUR 86,00 USD 150,00 EUR 6,40 EUR 47,50 EUR 11,00 EUR 25,00 EUR 7,00 EUR 950,00 JPY 35,00 USD 3 730,00 JPY 5,10 EUR 37,00 EUR 11,50 EUR 150,00 EUR 19,00 EUR 1 000,00 GBp

Houden Houden Afbouwen Houden Kopen Houden Houden Opbouwen Kopen Kopen Opbouwen Houden Houden Kopen Verkopen Kopen Opbouwen Houden Opbouwen Afbouwen Houden Opbouwen Houden Houden Afbouwen Opbouwen Opbouwen Kopen

12 013,19 10,17 35 942,11 37 870,63 1 833,69 46 697,70 64 892,32 49 249,34 456,15 8 041,19 2 863,95 60 455,38 34 050,62 14 135,88 2 540,36 6 725,13 6 698,17 191,20 101,39 11 012,94 30 113,94 111 137,38 1 151,35 463,89 19 061,92 58 946,30 3 811,45 12 569,04

62,85 EUR 9,69 EUR 34,89 USD 13,51 EUR 78,45 USD 34,69 EUR 49,83 EUR 28,45 EUR 74,00 EUR 42,31 EUR 2 579,00 GBp 39,07 USD 92,47 EUR 21,90 EUR 58,40 CHF 55,67 EUR 70,17 USD 61,35 USD 63,00 EUR 317,10 GBp 71,08 USD

56,00 EUR 11,50 EUR 32,50 USD 15,50 EUR 59,00 USD 34,00 EUR 49,50 EUR 45,00 EUR 80,00 EUR 50,00 EUR 3 000,00 GBp 42,50 USD 65,00 EUR 24,00 EUR 61,00 CHF 62,00 EUR 74,50 USD 69,00 USD 77,00 EUR 290,00 GBp 52,00 USD

Houden Opbouwen Houden Houden Afbouwen Houden Houden Opbouwen Houden Kopen Kopen Opbouwen Verkopen Houden Opbouwen Opbouwen Opbouwen Opbouwen Opbouwen Afbouwen Afbouwen

100 635,61 10 690,72 57 847,73 9 024,98 143 449,77 5 838,38 31 833,30 2 885,08 401,06 24 318,83 32 156,86 56 183,30 55 232,31 6 686,20 157 072,21 1 944,87 89 278,60 136 504,10 559,93 32 191,05 196 284,44

2,86 EUR 74,33 USD 13,90 EUR 2 909,00 GBp 8,23 EUR

6,00 EUR 67,00 USD 13,50 EUR 2 750,00 GBp 7,00 EUR

Opbouwen Houden Opbouwen Houden Kopen

126,32 46 690,29 435,40 46 002,38 201,51

10


Free

oat

fl

Hoo

k gste

-1 oers

Laa

k gste

99,72% niet bekend 90,08% 52,51% niet bekend

57,75 USD 131,00 DKK 42,21 EUR 51,98 EUR 12,13 EUR

37,39 USD 25,56 DKK 28,46 EUR 27,43 EUR 6,47 EUR

100,00% niet bekend 53,30% 85,43% niet bekend niet bekend 98,69% 34,77% niet bekend 99,89% 74,60% 50,24% 98,69% 58,17% 62,84% 61,92% 99,89% niet bekend niet bekend 99,66% 99,89% 78,94% 54,69% niet bekend 89,40% 9,90% 99,96% 98,48%

64,30 EUR 4,57 EUR 73,95 EUR 53,95 EUR 48,83 EUR 253,50 SEK 53,28 USD 83,15 EUR 70,90 EUR 317,00 GBp 28,92 EUR 136,80 EUR 114,81 USD 136,90 EUR 27,04 EUR 43,30 EUR 9,77 EUR 24,50 EUR 6,48 EUR 2 214,00 JPY 39,24 USD 3 640,00 JPY 7,45 EUR 42,94 EUR 17,41 EUR 138,80 EUR 15,54 EUR 884,50 GBp

niet bekend 93,23% 99,72% 78,21% 99,18% niet bekend 81,22% niet bekend niet bekend 39,84% 99,92% 99,74% 37,74% 40,02% 90,69% 92,08% 99,79% 99,92% niet bekend 95,86% 51,54% niet bekend 99,87% niet bekend 99,85% niet bekend Strategie & Accenten

2m

2m

-1 oers

g

din rhou

e rsKoe winstv

de

Divi

nt

eme

nd ndre

per rde a a el kw Boe aande

15,18 niet relevant 10,04 16,48 243,73

1,14% 0,00% 4,96% 1,58% 1,64%

31,52 USD 11,67 DKK 23,86 EUR 13,59 EUR 16,49 EUR

42,42 EUR 1,08 EUR 43,49 EUR 29,02 EUR 27,50 EUR 178,80 SEK 28,13 USD 52,04 EUR 40,79 EUR 204,10 GBp 16,03 EUR 94,16 EUR 76,98 USD 90,50 EUR 7,05 EUR 29,10 EUR 7,38 EUR 12,50 EUR 4,50 EUR 990,00 JPY 27,62 USD 2 330,00 JPY 3,11 EUR 29,35 EUR 12,01 EUR 82,35 EUR 11,39 EUR 561,50 GBp

15,99 niet relevant 7,35 6,36 8,24 23,89 19,98 24,23 12,53 9,80 niet relevant 19,03 19,16 14,16 3,19 12,35 15,68 6,28 7,58 niet relevant 12,86 35,01 65,20 11,20 11,76 3,42 15,40 11,71

1,74% 0,00% 4,09% 6,20% 2,42% 3,89% 2,22% 2,03% 2,44% 3,64% 5,95% 2,19% 1,58% 3,12% 0,00% 1,92% 4,71% 2,40% 5,70% 1,47% 2,69% 1,40% 0,00% 6,17% 6,54% 2,41% 5,39% 3,11%

26,33 EUR 1,96 EUR 43,42 EUR 38,81 EUR 28,05 EUR 22,06 SEK 11,75 USD 11,64 EUR 20,08 EUR 2,42 GBp 23,15 EUR 45,07 EUR 22,65 USD 86,53 EUR 55,68 EUR 20,96 EUR 1,88 EUR 26,42 EUR 6,96 EUR 2 021,66 JPY 30,92 USD 3 331,51 JPY 9,81 EUR 12,62 EUR 15,42 EUR 130,55 EUR 5,19 EUR 5,26 GBp

63,74 EUR 11,07 EUR 35,10 USD 23,27 EUR 79,36 USD 36,69 EUR 54,96 EUR 51,55 EUR 81,45 EUR 44,42 EUR 2 623,00 GBp 39,99 USD 94,80 EUR 40,79 EUR 58,60 CHF 58,90 EUR 70,89 USD 67,95 USD 72,50 EUR 413,65 GBp 71,36 USD

33,85 EUR 7,62 EUR 23,20 USD 13,26 EUR 63,34 USD 26,74 EUR 41,92 EUR 25,59 EUR 63,00 EUR 30,40 EUR 1 918,00 GBp 31,88 USD 68,83 EUR 20,40 EUR 43,50 CHF 39,75 EUR 58,50 USD 57,56 USD 49,01 EUR 294,50 GBp 48,31 USD

21,00 10,44 16,81 niet relevant 20,19 15,89 17,84 6,01 18,01 30,16 15,25 16,66 21,94 12,13 19,76 15,43 16,07 16,39 7,24 8,65 15,48

1,92% 4,12% 4,69% 3,91% 2,61% 2,74% 2,81% 6,22% 1,94% 1,97% 4,27% 2,98% 2,19% 6,60% 3,33% 4,69% 3,06% 3,67% 2,72% 5,16% 2,23%

23,46 EUR 5,22 EUR 1,82 USD 9,74 EUR 14,54 USD 10,15 EUR 19,95 EUR 53,78 EUR 24,83 EUR 16,75 EUR 7,26 GBp 18,51 USD 29,67 EUR 19,74 EUR 17,91 CHF 25,15 EUR 14,42 USD 23,38 USD 36,67 EUR 2,21 GBp 20,31 USD

8,47 EUR 75,17 USD 15,35 EUR 3 155,00 GBp 8,39 EUR

2,06 EUR 47,66 USD 8,91 EUR 2 453,50 GBp 3,72 EUR

niet relevant 14,09 14,87 6,91 niet relevant

0,00% 1,95% 3,59% 6,73% 0,00%

1,34 EUR 24,16 USD 6,84 EUR 16,92 GBp 2,50 EUR

11


rijf

Bed

ELI LILLY FRESENIUS MED, CARE GALAPAGOS (B) GLAXOSMITHKLINE IBA (B) JOHNSON & JOHNSON MEDTRONIC MERCK NOVARTIS PFIZER ROCHE SANOFI TEVA PHARMA THROMBOGENICS (B) UCB (B) FINANCIテ記E SECTOREN ACKERMANS-VAN HAAREN (B) AEDIFICA (B) AEGON AGEAS (B) ALLIANZ AXA BANCO SANTANDER BANK OF AMERICA BARCLAYS BEFIMMO (B) BNP PARIBAS BREDERODE (B) CITIGROUP COFINIMMO (B) COMMERZBANK CREDIT SUISSE DELTA LLOYD GROEP DEUTSCHE BANK DEXIA (B) GBL (B) GIMV (B) GOLDMAN SACHS ING INTESA SANPAOLO JP MORGAN CHASE KBC (B) KBC ANCORA (B) KLEPIERRE MUNICH RE NORDEA ROYAL BANK OF SCOTLAND SOCIETE GENERALE SOFINA (B) SOLVAC (B) SWISS RE TUBIZE (B) UBS UNIBAIL-RODAMCO ZURICH FINANCIAL SRVS, INFORMATIETECHNOLOGIE AGFA-GEVAERT (B) ALCATEL-LUCENT AMD APPLE

Strategie & Accenten

el rsdo

rs

Koe

Koe

ies

Adv

Verkopen Houden Kopen Houden Houden Houden Houden Kopen Houden Houden Houden Houden Opbouwen Kopen Opbouwen

atie italis n EUR p a ktk oe Mar in milj

42,85 USD 56,28 EUR 12,83 EUR 1 494,00 GBp 4,05 EUR 67,78 USD 38,41 USD 41,63 USD 54,15 CHF 22,67 USD 166,60 CHF 59,75 EUR 40,16 USD 23,87 EUR 40,03 EUR

37,00 USD 55,50 EUR 15,50 EUR 1 450,00 GBp 9,00 EUR 65,50 USD 36,50 USD 42,50 USD 52,50 CHF 22,00 USD 168,00 CHF 60,50 EUR 49,00 USD 34,00 EUR 37,00 EUR

40 243,33 17 107,06 334,50 94 071,14 113,84 162 230,00 31 632,14 102 638,28 121 894,29 137 210,47 121 461,11 79 183,32 30 121,37 844,12 7 363,02

61,45 EUR 48,75 EUR 3,52 EUR 1,54 EUR 78,00 EUR 10,00 EUR 4,90 EUR 7,82 USD 164,75 GBp 46,43 EUR 29,20 EUR 20,49 EUR 26,84 USD 86,89 EUR 1,26 EUR 17,38 CHF 11,09 EUR 27,38 EUR 0,21 EUR 53,15 EUR 36,54 EUR 95,92 USD 5,07 EUR 1,01 EUR 34,38 USD 16,60 EUR 6,75 EUR 26,49 EUR 111,22 EUR 60,05 SEK 201,50 GBp 17,53 EUR 60,68 EUR 92,50 EUR 49,04 CHF 29,50 EUR 10,80 CHF 149,05 EUR 216,10 CHF

67,00 EUR 42,00 EUR 7,00 EUR 2,85 EUR 106,00 EUR 14,00 EUR 6,00 EUR 10,00 USD 200,00 GBp 54,00 EUR 30,00 EUR 23,50 EUR 30,00 USD 96,00 EUR 1,60 EUR 22,00 CHF 20,00 EUR 38,00 EUR 0,10 EUR 60,00 EUR 40,00 EUR 115,00 USD 9,00 EUR 1,10 EUR 42,00 USD Geen advies Geen advies 27,50 EUR 127,00 EUR 57,00 SEK 250,00 GBp 22,00 EUR 75,00 EUR 100,00 EUR 55,60 CHF 34,00 EUR 14,00 CHF 143,00 EUR 249,00 CHF

Kopen Houden Kopen Kopen Kopen Kopen Kopen Kopen Kopen Opbouwen Houden Kopen Houden Geen advies Opbouwen Kopen Opbouwen Kopen Afbouwen Houden Houden Opbouwen Opbouwen Houden Kopen Geen advies Geen advies Afbouwen Opbouwen Houden Opbouwen Kopen Kopen Houden Houden Kopen Kopen Houden Opbouwen

2 055,37 349,10 6 825,26 3 727,05 35 399,57 23 296,18 44 477,10 67 107,92 25 213,16 831,89 36 070,91 608,39 62 833,65 1 469,12 7 321,87 18 467,49 1 913,23 25 073,25 428,78 8 532,63 848,01 3 9307,65 19 291,91 16 582,48 104 906,92 5 835,08 512,87 5 167,28 19 960,68 27 864,78 28 501,05 13 410,66 2 091,26 1 421,20 niet bekend 1 309,72 34 020,94 13 582,50 26 310,02

1,29 EUR 1,24 EUR 5,88 USD 609,94 USD

1,70 EUR 1,00 EUR 5,30 USD 750,00 USD

Opbouwen Afbouwen Afbouwen Kopen

216,40 2 905,87 3 278,40 460 560,42

12


Free

oat

fl

Hoo

k gste

-1 oers

Laa

k gste

88,06% 68,61% niet bekend 99,98% niet bekend 99,92% 99,68% 99,95% 88,33% 99,92% 99,90% 86,86% niet bekend niet bekend niet bekend

43,31 USD 57,12 EUR 13,89 EUR 1 499,00 GBp 6,88 EUR 68,15 USD 40,78 USD 41,96 USD 54,85 CHF 23,30 USD 169,20 CHF 61,00 EUR 49,72 USD 25,81 EUR 40,88 EUR

33,75 USD 42,56 EUR 4,85 EUR 1 155,41 GBp 3,83 EUR 59,08 USD 30,18 USD 29,47 USD 38,91 CHF 16,63 USD 115,10 CHF 42,85 EUR 35,00 USD 12,10 EUR 25,71 EUR

niet bekend niet bekend 91,13% niet bekend 100,00% 85,83% 98,27% 99,95% 87,02% niet bekend 87,38% niet bekend 95,19% niet bekend 75,91% 90,45% 52,91% 96,13% niet bekend niet bekend niet bekend 92,70% niet bekend 88,10% 99,38% niet bekend niet bekend 49,13% 100,00% niet bekend 34,09% 92,39% niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 90,38% 99,66% 99,89%

66,01 EUR 49,84 EUR 4,57 EUR 1,81 EUR 95,29 EUR 15,11 EUR 7,83 EUR 10,55 USD 260,00 GBp 61,63 EUR 50,76 EUR 20,59 EUR 41,40 USD 98,50 EUR 2,97 EUR 30,67 CHF 16,60 EUR 40,03 EUR 2,23 EUR 60,98 EUR 42,75 EUR 139,25 USD 8,38 EUR 1,90 EUR 46,49 USD 28,09 EUR 12,51 EUR 28,47 EUR 118,35 EUR 69,85 SEK 380,00 GBp 39,83 EUR 72,65 EUR 115,00 EUR niet bekend 31,00 EUR 14,79 CHF 161,00 EUR 229,51 CHF

niet bekend 90,39% 84,41% 99,93%

3,03 EUR 4,09 EUR 8,35 USD 644,00 USD

Strategie & Accenten

2m

2m

-1 oers

g

din rhou

e rsKoe winstv

de

Divi

nt

eme

nd ndre

per rde a a el kw Boe aande

10,51 17,18 niet relevant 14,77 15,59 13,47 11,43 10,92 15,52 9,76 15,25 13,94 niet relevant niet relevant 32,79

4,59% 1,23% 0,00% 5,05% niet bekend 3,61% 2,74% 4,05% 4,16% 3,90% 4,05% 4,42% 2,66% 0,00% 2,49%

12,78 USD 21,57 EUR 4,48 EUR 1,77 GBp 5,37 EUR 22,35 USD 16,5 USD 18,03 USD 26,09 CHF 11,11 USD 14,02 CHF 42,47 EUR niet bekend 3,64 EUR 27,36 EUR

45,37 EUR 38,00 EUR 2,59 EUR 1,08 EUR 56,16 EUR 7,88 EUR 4,17 EUR 4,92 USD 133,90 GBp 42,10 EUR 22,72 EUR 15,55 EUR 21,40 USD 82,05 EUR 1,12 EUR 16,35 CHF 9,20 EUR 20,79 EUR 0,13 EUR 47,44 EUR 33,40 EUR 84,27 USD 4,21 EUR 0,85 EUR 27,85 USD 7,65 EUR 2,97 EUR 18,57 EUR 77,80 EUR 46,80 SEK 172,70 GBp 14,32 EUR 56,61 EUR 78,85 EUR niet bekend 18,92 EUR 9,26 CHF 123,30 EUR 134,19 CHF

11,45 12,44 104,51 niet relevant 11,25 7,50 9,02 7,89 6,52 12,40 5,99 8,87 4,99 9,84 niet relevant 40,09 niet relevant 7,25 niet relevant 109,32 niet relevant 15,01 7,33 niet relevant 6,78 niet relevant 16,38 35,01 8,14 10,41 niet relevant 5,40 14,82 19,79 6,64 20,25 12,54 10,21 7,51

2,67% 2,65% 2,85% 5,22% 5,79% 6,98% 11,02% 0,52% 4,07% 10,77% 4,16% 2,86% 0,15% 7,57% 0,00% 4,35% 9,33% 2,78% 0,00% 4,91% 6,70% 1,93% 0,00% 4,90% 3,54% 0,06% 0,00% 5,59% 5,61% 3,91% 0,00% 0,00% 3,26% 4,87% 5,88% 1,63% 0,89% 5,42% niet bekend

56,83 EUR 54,45 EUR 11,32 EUR 3,23 EUR 106,62 EUR 17,90 EUR 8,02 EUR 19,83 USD 4,56 GBp 55,16 EUR 56,86 EUR 31,59 EUR 61,90 USD 96,12 EUR 4,22 EUR 27,43 CHF 22,63 EUR 59,58 EUR -1,04 EUR 81,58 EUR 41,44 EUR 134,48 USD 13,21 EUR 3,00 EUR 47,60 USD 32,22 EUR 25,24 EUR 11,32 EUR 136,28 EUR 6,39 SEK 6,64 GBp 56,01 EUR 101,12 EUR 140,40 EUR 86,33 EUR 34,71 EUR 14,10 CHF 126,67 EUR 216,86 CHF

1,00 EUR 1,08 EUR 4,31 USD 348,62 USD

niet relevant 6,70 14,74 14,77

0,00% 0,00% 0,00% 1,75%

5,50 EUR 1,91 EUR 1,50 USD 109,63 USD

13


rijf

Bed

ASM INTERNATIONAL BARCO (B) CAPGEMINI CHECK POINT SOFTWARE CISCO SYSTEMS DELL EMC ERICSSON EVS BROADCASTING EQUIPMENT (B) GOOGLE INC HEWLETT-PACKARD IBM IMTECH INTEL JDS UNIPHASE LOGICA CMG MELEXIS (B) MICROSOFT MOTOROLA SOLUTIONS NOKIA OPTION (B) ORACLE QUALCOMM SAMSUNG ELECTRONICS* SAP ST MICROELECTRONICS SYMANTEC TEXAS INSTRUMENTS TSMC XILINX YAHOO! TELECOMOPERATOREN AT&T (ex SBC) BELGACOM (B) BT GROUP DEUTSCHE TELEKOM FRANCE TELECOM MOBISTAR (B) TELECOM ITALIA TELEFONICA TELENET (B) VODAFONE NUTSBEDRIJVEN E.ON ELIA (B) GDF SUEZ IBERDROLA NATIONAL GRID RWE AG SUEZ ENVIRONNEMENT VEOLIA

Strategie & Accenten

el rsdo

rs

Koe

Koe

ies

Adv

Kopen Opbouwen Kopen Kopen Kopen Houden Kopen Houden Kopen Kopen Houden Houden Kopen Kopen Houden Houden Kopen Opbouwen Kopen Verkopen Verkopen Kopen Opbouwen Kopen Kopen Houden Opbouwen Opbouwen Kopen Opbouwen Houden

atie italis n EUR p a ktk oe Mar in milj

30,31 EUR 43,27 EUR 27,46 EUR 50,25 USD 16,94 USD 12,63 USD 25,24 USD 62,45 SEK 38,01 EUR 595,92 USD 20,28 USD 195,29 USD 18,74 EUR 26,55 USD 11,08 USD 105,10 GBp 12,09 EUR 30,70 USD 48,02 USD 1,55 EUR 0,32 EUR 29,72 USD 56,25 USD 259,51 EUR 45,58 EUR 4,15 EUR 14,72 USD 28,41 USD 13,65 USD 33,45 USD 15,85 USD

33,00 EUR 56,00 EUR 38,00 EUR 75,00 USD 24,00 USD 14,75 USD 32,00 USD 63,00 SEK 52,00 EUR 770,00 USD 25,00 USD 200,00 USD 31,00 EUR 32,00 USD 11,00 USD 105,00 GBp 14,00 EUR 37,00 USD 57,00 USD 1,55 EUR 0,30 EUR 36,00 USD 73,00 USD 330,00 EUR 60,00 EUR 4,00 EUR 19,00 USD 37,00 USD 17,50 USD 41,00 USD 14,50 USD

1 659,46 545,76 4 293,81 7 912,00 73 030,53 17 858,37 41 086,12 23 919,80 513,12 155 298,96 31 370,43 179 488,21 1 758,45 106 971,64 2 025,57 2 151,56 476,32 206 145,96 11 152,07 5 658,63 25,57 115 821,10 77 080,35 niet bekend 56 116,70 3 742,40 8 270,33 25 787,72 56 224,53 6 959,64 15 686,35

35,77 USD 22,62 EUR 215,20 GBp 8,50 EUR 10,18 EUR 27,18 EUR 0,73 EUR 9,88 EUR 34,98 EUR 180,85 GBp

34,00 USD 25,50 EUR 140,00 GBp 10,30 EUR 13,00 EUR 36,00 EUR 1,00 EUR 17,00 EUR 30,00 EUR 230,00 GBp

Houden Kopen Verkopen Opbouwen Opbouwen Houden Opbouwen Kopen Houden Kopen

168 916,93 7 663,03 21 151,70 36 990,50 27 031,88 1 638,99 13 840,33 44 577,29 3 979,10 112 735,58

16,84 EUR 32,69 EUR 18,06 EUR 3,30 EUR 685,50 GBp 32,81 EUR 8,28 EUR 9,04 EUR

18,00 EUR 33,50 EUR 21,00 EUR 2,70 EUR 720,00 GBp 25,00 EUR 10,50 EUR 14,00 EUR

Houden Opbouwen Houden Verkopen Opbouwen Verkopen Opbouwen Kopen

33 676,83 1 965,17 41 548,14 20 392,50 30 665,43 20 012,94 4 201,42 4 659,63

14


Free

oat

fl

Hoo

k gste

-1 oers

Laa

k gste

73,87% niet bekend 90,04% 77,57% 99,84% 84,17% 99,45% niet bekend niet bekend 99,41% 98,11% 99,88% 95,23% 96,49% 99,72% 95,99% niet bekend 90,21% 98,86% niet bekend niet bekend 77,31% 98,72% 72,49% 73,42% 72,43% 99,47% 99,55% niet bekend 99,84% 84,01%

31,70 EUR 58,75 EUR 40,15 EUR 65,00 USD 21,30 USD 18,36 USD 30,00 USD 93,30 SEK 46,62 EUR 670,25 USD 37,70 USD 210,69 USD 25,49 EUR 29,27 USD 15,98 USD 129,70 GBp 13,44 EUR 32,95 USD 52,78 USD 5,19 EUR 0,84 EUR 33,81 USD 68,87 USD 275,50 EUR 54,45 EUR 6,95 EUR 19,81 USD 34,24 USD 16,15 USD 37,74 USD 16,79 USD

15,10 EUR 31,20 EUR 21,98 EUR 46,94 USD 13,30 USD 11,68 USD 19,84 USD 58,15 SEK 34,10 EUR 480,60 USD 19,12 USD 157,13 USD 15,60 EUR 19,16 USD 8,59 USD 57,45 GBp 8,05 EUR 23,79 USD 38,36 USD 1,49 EUR 0,27 EUR 24,72 USD 45,98 USD 150,58 EUR 32,63 EUR 3,62 EUR 13,71 USD 24,34 USD 10,75 USD 26,55 USD 11,09 USD

99,91% niet bekend 99,88% 67,66% 73,03% niet bekend 72,60% 98,95% niet bekend 99,95%

36,21 USD 24,75 EUR 235,30 GBp 10,95 EUR 14,57 EUR 50,70 EUR 0,96 EUR 16,52 EUR 35,34 EUR 182,80 GBp

91,05% niet bekend 55,86% 85,49% 92,71% 84,95% 55,35% 73,08%

19,65 EUR 33,50 EUR 24,25 EUR 5,94 EUR 689,50 GBp 37,82 EUR 13,84 EUR 18,65 EUR

Strategie & Accenten

2m

2m

-1 oers

g

din rhou

e rsKoe winstv

de

Divi

nt

eme

nd ndre

per rde a a el kw Boe aande

11,08 niet relevant 10,48 17,77 11,41 6,68 20,06 11,91 15,89 17,77 6,04 13,81 10,87 10,68 niet relevant 61,77 11,23 10,98 25,53 niet relevant niet relevant 14,45 16,41 14,40 15,70 22,98 11,86 14,51 15,78 15,45 18,14

1,64% 2,58% 3,63% 0,00% 1,91% 2,55% 0,00% 3,95% 6,27% 0,00% 2,70% 1,78% 3,74% 3,44% 0,00% 4,65% 5,08% 2,65% 1,87% 13,24% 0,00% 0,82% 1,81% 0,44% 1,64% 7,88% 0,00% 2,45% 3,72% 2,71% 0,00%

11,77 EUR 28,62 EUR 27,71 EUR 15,52 USD 9,54 USD 5,31 USD 9,55 USD 46,84 SEK 4,84 EUR 189,36 USD 20,87 USD 17,95 USD 10,53 EUR 9,34 USD 4,64 USD 1,20 GBp 2,70 EUR 8,17 USD 13,98 USD 2,94 EUR 0,02 EUR 8,91 USD 18,63 USD niet bekend 10,95 EUR 6,26 EUR 7,04 USD 9,67 USD niet bekend 10,27 USD 10,81 USD

27,29 USD 20,66 EUR 157,50 GBp 7,69 EUR 9,45 EUR 23,20 EUR 0,65 EUR 8,81 EUR 22,49 EUR 150,48 GBp

16,04 9,53 8,35 107,00 6,94 7,42 niet relevant 9,79 niet relevant 13,22

4,97% 9,62% 4,28% 8,18% 13,72% 10,62% 5,74% 13,27% 2,86% 5,82%

17,86 USD 9,71 EUR 0,16 GBp 8,13 EUR 10,47 EUR 6,57 EUR 1,20 EUR 4,84 EUR -2,50 EUR 1,55 GBp

12,50 EUR 26,50 EUR 15,62 EUR 3,03 EUR 545,50 GBp 21,14 EUR 8,13 EUR 7,80 EUR

niet relevant 14,28 9,88 6,84 11,94 15,80 13,76 niet relevant

5,94% 4,51% 13,02% 0,92% 6,40% 6,11% 7,87% 7,84%

18,75 EUR 33,91 EUR 28,43 EUR 5,56 EUR 2,59 GBp 31,38 EUR 9,76 EUR 13,99 EUR

15


Verklarende woordenlijst Marktkapitalisatie in miljoen euro

Het aantal aandelen van het bedrijf, vermenigvuldigd met de beurskoers van het aandeel. Het geeft de totale beurswaarde van een bedrijf weer op een bepaald moment. Om de vergelijking tussen bedrijven makkelijker te maken, werden alle bedragen omgerekend naar euro.

Free float

Het deel van het kapitaal dat vrij verhandelbaar is op de beurs. De free float is het aantal aandelen dat niet in niet in handen is van de overheid, de oprichters of de grote aandeelhouders die een verbond hebben gesloten.

Hoogste koers -12m

Hoogste notering van het aandeel over de voorbije 12 maanden.

Laagste koers -12m

Laagste notering van het aandeel over de voorbije 12 maanden.

Koers-winstverhouding

Een cijfer waarmee de verhouding tussen de koers van een aandeel en de nettowinst per aandeel wordt uitgedrukt. Als de koers van een aandeel 100Â EUR bedraagt en de winst per aandeel bedraagt 5 EUR, dan is de koers-winstverhouding van dat aandeel 20.

Dividendrendement

Jaarlijks dividend per aandeel gedeeld door de koers per aandeel. Het dividend is het gedeelte van de winst dat de onderneming (jaarlijks of trimestrieel) aan haar aandeelhouders uitbetaalt. Het dividendrendement houdt geen rekening met belastingen zoals roerende voorheffing.

Boekwaarde per aandeel

Het eigen vermogen van het bedrijf gedeeld door het aantal aandelen van de onderneming dat in omloop is.

Bron cijfergegevens Bloomberg, op basis van gerapporteerde cijfers. Bron koersdoel en advies: KBC Securities en KBC Asset Management Laatste update van koersen en adviezen: 10 juli 2012 * Voor Samsung en Petrobras slaan de koersen en de koersdoelen op het certificaat, de overige cijfers slaan op de hoofdnotering van het aandeel in respectievelijk Zuid-Korea en BraziliĂŤ.

Strategie & Accenten

16

Strategie & Accenten Aandelen  

Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand.

Advertisement