__MAIN_TEXT__

Page 1

PULSEN – for Tvisboerne

FOTO: GEOFF MARTIN

Nr. 12 · 44. årgang · December 2019


www.tvisby.dk TVIS-KØRESKOLE.DK = TRAFIKSKOLEN-HOLSTEBRO.DK Tvis Køreskole og Trafikskolen Holstebro er gået i samarbejde, for at kunne tilbyde jer de bedste faciliteter, topmoderne undervisningsmateriale og den bedste undervisning, når du skal erhverve dit kørekort. Klik ind på hjemmesiden og se hvornår vi har holdstart. Online tilmelding eller ring på tlf. 21 90 19 42. Mvh. Kørelærer Per Nielsen “Det behøver jo ikke at være kedeligt at erhverve kørekort”

Vi kender vejen Ole Muldkjær

Peter Lauridsen

Leif Lægsgaard

Kaj Pilgaard

Martha Gammelgaard

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER, CAND. JUR.

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

Estate Boligbørsen EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

9740 6699 Grønsgade 12, 7500 Holstebro www.estate.dk

2

7500@estate.dk


Indhold: Bak op om Idrætten i Tvis – køb dit juletræ hos SPAR . . . . . . . . . 4 Kom til generalforsamling i Spil-Sammen-Udvalget . . . . . . . . . . . . . 5 Hilsen fra Tvis Gymnastik . . . . . . . . . . 7 Tvis Kirkeblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 FDF’s Julemarked . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ejendomsselskabet Tvis Centertorv . . . 16 Juletræssalg på Nr. Skautrup . . . . . . . . 17 Hilsen fra Tvis Fitness . . . . . . . . . . . . . . 18 Tvis Seniorerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Årets Tvisborger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Juletræet tændes i Tvis . . . . . . . . . . . . . 21 Det sker på Tvis Skole . . . . . . . . . . . . . . 22

Stof til næste nr. af Pulsen: skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 11. december – gerne før! Bannestrupparken 42, Tvis Telefon 4115 6664 Mail: kb.kb@mail.tele.dk Forsidefoto af Geoff Martin: Materialer til juledekorationer er lige uden for døren Nr. 1/2020 bliver omdelt torsdag 2. januar

HUSK:

P.g.a. juleferie dead-line på Pulsen senest 11. dec.

Tid og sted: November: 28. Bent Bak – Lokalt stof 28. Adventskoncert 30. FDF’s Julemarked December:   1. Juletræet tændes i Tvis   5. Tvis Seniorernes juleafslutning 11. Juleafslutning for de små 12. Daghøjskolen – julehygge

15. De 9 læsninger og Lucia 19. Julekoncert med Voksenkoret Januar:   1. Nytårskur Tvis Kirke   9. Jens Erik Villadsen fortæller om søstrene Elly og Ingrid Bache Lauridsen fra Lemvig 22. Generalforsamling i Spil-Sammen-Udvalget 3


Bak op om Idrætten i Tvis

Køb dit juletræ hos SPAR købmanden

Overskuddet går til Tvis Idræt Salget starter 1. december Træer i forskellige kvaliteter og prisklasser 7. - 8. + 14.-15. december fra 10 -16:00 byder vi på kaffe, kakao og småkager Vi putter træet i net, og der er mulighed for udbringning

4


Kom til generalforsamling i Spil-Sammen-Udvalget Vi holder generalforsamling onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19.00 i mødelokalet, Tvis Centret Dagsorden: 1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Behandling af indkomne forslag

4.

Fremlæggelse af regnskab

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og revisorer

P å valg er: Lars Sandbæk Pedersen – modtager ikke genvalg, Steffen Borg – modtager ikke genvalg og Joan Hauge Brodersen – modtager ikke genvalg.

dag e r f g i l t Fes Forslag skal være udvalget i hænde senest 14 dage hele r o f før generalforsamlingen. !! familien! 6.

Evt.

Vel mødt! Spil-Sammen-Udvalget


Familieklip Almuemaling af møbler, køkkener, døre samt alm. bygningsmalerarbejde udføres

Klostervej 65 97 43 52 51 v/ Marianne Borg

96 11 11 00

HELGE LÆGÅRD Gammelbyvej 1, Mejrup, 7500 Holstebro Telefon 97 42 48 24

Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg

v/ KUMO MØBLER • GARTNERIVEJ 48-50 • TLF. 96 11 11 00

HVAM SMEDE- & VVS

T. Amstrup Skivevej 189 · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 12 68 · Bil 40 46 12 68 mail@hvamsmedevvs.dk

Salg af: landbrugsmaskiner · Stålspær · VVS Installationer · Alt i smedearbejde

• Algebehandling • Tømrerarbejde

6

Tækkefirmaet Karsten V. Hansen www.straataekning.dk Tlf. 40 45 22 35


TVIS GYMNASTIK ØNSKER ALLE RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Vi er i gang med en forrygende sæson, med flot tilslutning til vores hold, og hvor mange spændende aktiviteter allerede har fundet sted, fx workshop med indisk yoga-guru, ekstratræning for de ældste gymnaster på Idrætscenter Vest og deltagelse i årets ”Åben By-arrangement”. Børn, som endnu ikke er kommet i gang på et af vores hold, har mulighed for at starte i det nye år (uge 2). Kontakt træneren – eller bare mød op. Voksenholdet DESPERATE HOUSEWIVES fortsætter også fra uge 2, med Lise Lundgaard Ernstsen som ny træner. Der er fortsat mulighed for blandet pulsog styrketræning – tilsat elementer fra andre “bevægelses-genrer”. Alle kan være med. Pris: 250,- for resten af sæsonen (januar - marts). Tid/sted: Kultursalen, mandage fra 19.00 - 20.00.

Søndag d. 22. marts 2020 – mødes vi i Tvis Centret til årets gymnastikopvisning.

Glædelig jul og godt nytår til alle!

7


Blikkenslager Jacob Andersen Sønder Allé 14 7500 Holstebro mejdalblik@mail.dk www.mejdalblik.dk

MORREVEJ 7 · TVIS DK-7500 HOLSTEBRO Tlf. +45 97 43 50 66 Fax +45 97 43 50 49 Mail: info@bmsilo.com www.bmsilo.com

www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro

8


TVIS KIRKEBLAD

Søndag 1. december 15:45

Juletræstændings-gudstjeneste Traditionen tro er der juletræsgudstjeneste i Tvis Kirke som optakt til, at juletræet på parkeringspladsen foran kirken skal tændes. Dog er tidspunktet ændret lidt i år i forhold til foregående år. Det er en kort gudstjeneste, og der vil være mulighed for at smagsprøve på voksenkorets julekoncert senere på måneden.

Søndag 8. december 11:00 i Tvis Kirke

Syng-julen-ind Gudstjeneste Dette er almindelig højmesse, hvor der er gjort ekstra plads til julesangen. Hvis du har ønsker til en julesang, du godt kunne tænke dig at synge til denne gudstjeneste, så giv besked til Jacob senest 3. december.

9


Onsdag 11. december i Tvis Kirke

Juleafslutning for de små

Onsdag d. 11. om formiddagen er der juleafslutning i kirken for Børne haven, dagplejerne og evt. hjemmegående. Forældre er også velkomne til at kigge ind. Det endelige tidspunkt er ikke helt på plads i skrivende stund, men vil blive offentliggjort på hjemmesiden og facebook, ligeså snart det er på plads. Ved spørgsmål så kontakt kkm.nrft@gmail.com

Søndag 15. december kl. 19:00 i Tvis Kirke

De 9 læsninger og Lucia

Børn og voksne fra byens foreninger og institutioner medvirker i de 9 læsninger. Der vil ligeledes være smukt Luciaoptog i kirken. De 9 læsninger fra Bibelen er tekster, der tilsammen binder menneskets historie med Gud sammen. Den røde tråd er Guds trofasthed og ihærdige stræben for at bringe frelse til menneskeheden – en stræben der kulminerer med Guds komme til jorden i mennesket Jesus Kristus.

10


Torsdag 19. december kl. 19:00

Julekoncert med Voksenkoret i Tvis Kirke Denne aften får du muligheden for, at synge julen ind med kirkens dygtige voksenkor. De har lovet, at præsentere et spændende musikalsk program, og give god plads til at lade juleglæden sænke sig. De vil også denne aften afsløre, hvad deres nye navn bliver fremadrettet. Vi håber mange vil møde op, og støtte op om vores lokale sangkræfter. Koncerten er gratis.

Kirken ønsker alle en VELSIGNET JULEHØJTID og et GODT NYT ÅR 1. januar – Nytårsdag kl. 16:00

Nytårskur Tvis Kirke Traditionen tro byder vi det nye år velkommen i sognet med nytårskur og gudstjeneste. Vi starter i kirken med festgudstjeneste og efterfølgende kur i Kirkehuset, hvor der serveres champagne og kransekage. Så kan vi sammen ønske hinanden ”Rigtig godt nytår”

11


Søndag 6. januar kl. 09:30

Hellig 3 kongers Gudstjeneste i Tvis Kirke Kom og vis De Tre Vise Mænd på vej!

Sammen med de hellige tre konger skal vi på vandring for at finde barnet i stalden i Betlehem. Vi tænder helligtrekonger-lyset, og synger Grundtvigs dejlige salme “Dejlig er den himmel blå”. Ligeledes lytter vi til teksterne om de vise mænd og betydningen af deres besøg i stalden.

Babysalmesang Der begynder et nyt hold i Tvis Kirke, den 7. januar og 10 tirsdage frem (pause i uge 7). Nærmere oplysninger derom fås hos KKM Dorte Jeppesen – eller følg med på hjemmesiden.

12


Aktiviteter ved Tvis Kirke

= Kirkekaffe efter gudstjenesten

13


Tvis Kirkes personale

Sognepræst Jacob W. Storgaard Christensen - jwc@km.dk Sørvadvej 12 - Nr. Felding.Tlf. 4027 1476 - Fridag fredag Kordegnekontor Peder V. Østerby, Hovedgaden 3, Tvis. pvo@km.dk - Tlf. 9743 5716. Åbent: mandag-fredag 9.00-12.00, torsdag tillige 15.00 -17.00 Kirke- og kulturmedarbejder (KKM) Dorte Lundgaard Jeppesen kkm.nrft@gmail.com – Tlf. 3030 1042. Organist og korleder Simon Vibe-Pedersen organist.nrft@gmail.com – Tlf. 3030 0498 Graver Poul Jensen – Tlf. 2346 1665. Læs mere på vores hjemmeside www.tviskirke.dk

Januar – GOSPEL I Januar holder voksenkoret pause, i stedet er der gospelworkshop hvor alle sangglade er velkommen 3 onsdage i rap. Sangene skal fremføres ved gudstjenesten første søndag i februar. Mere information kommer på hjemmesiden. Hilsen Simon organist og korleder

Kirken ønsker alle en VELSIGNET JULEHØJTID og et GODT NYT ÅR 14


FDF

TVIS

Velkommen til

Julemarked Lørdag d. 30. november kl. 10.00 -14.00 i Knuden, Skautrupvej 13

• Der er mulighed for at købe flotte dekorationer, adventskranse med bånd og lys efter ønske. • Juletræer og pyntegrønt. • • • • • •

 ombola med mange vinder chancher T Amerikansk lotteri med pæne gevinster. Der kan købes kaffe/kage/gløgg og æbleskiver. For de mindste er der fiskedam. På lofter er der tegne/klippe/klistre rum. En god mulighed for at komme i Julestemning

Alle er velkommen Hilsen FDF TVIS

15


Pulsen’s læsere og annoncører ønskes en rigtig glædelig jul

Ejendomsselskabet Tvis Centertorv ApS ønsker alle i Tvis en rigtig glædelig jul – og husk at julehandlen foregår hos SPAR TVIS Fremover vil vi løbende informere anpartshavere via mail, så skriv gerne til nedenstående mailadresse, hvis du skifter mailadresse eller i øvrigt har spørgsmål eller kommentarer til ejendomsselskabet

Ejendomsselskabet Tvis Centertorv ApS CVR 39487446 · mail@tviscentertorv.dk 16


Juletræssalg på

NR. SKAUTRUP 2019 Originale normannsgraner . . . . . . . . . . . . . . . . . fra 125,(1 kr. /cm) Fyrtoppe (bundt á 5 kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra   55,-

Åben skov 14.-15. december + 21.-22. december fra kl. 09:00 Husk: Hos os kan vi fræse træet (Ø 60 mm). Husk: Vi kan også levere træet fra 17. december og helt frem til juleaften kl. 12:00 hvis det ønskes. Lav venligst aftale! – Vi tager også MobilePay. Med venlig hilsen

NR. SKAUTRUP v/ Ejvind & Gitte Grønbæk Herningvej 126, Tvis

Kontakt på tlf. 40 18 54 10 / ejvind@skautrup.dk 17


 

        

    2019 2020   !   

18


Torsdag den 5. december 2019 kl. 14 -16 i Kirkehuset JULEAFSLUTNING – medbring pakke til ca. kr. 25,Der serveres gløgg & æbleskiver. Underholdning Pakkespil (de fantastiske pakker vi har haft med). Vi slutter af med kaffe og kager. PRIS for oven nævnte kr. 60,-

Torsdag den 9. januar 2020 kommer Jens Erik Villadsen og fortæller om søstrene Elly og Ingrid Bache Lauridsen, Lemvig og deres butik “Damernes Magasin”. Pris incl. kaffe med brød kr. 40,-

Glædelig jul 19


Årets Tvisborger På Borgerforeningens generalforsamling, som afholdes mandag den 17. februar, skal vi som altid kåre Årets Tvisborger, som er en person, der på særlig vis har bidraget med noget til byen i årets løb. Det kan være i form af et enkelt projekt, eller mange års ihærdig indsats. Alle byens borgere har nu mulighed for at foreslå kandidater til den ærefulde titel. Motiverede forslag kan sendes til Per N. Mortensen på mail: per@kommerz.dk eller afleveres i postkassen på Skautrupvej 2. Sidste års vinder Anton Kjeldsen.

Annoncepriser 2020 1/16 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/8 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/6 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/5 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 side . . . . . . . . . . . . . . .

kr. 85,00 kr. 115,00 kr. 150,00 kr. 170,00 kr. 195,00

1/3 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/1 side . . . . . . . . . . . . . . . Bagsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . Priserne er excl. moms

kr. 240,00 kr. 295,00 kr. 475,00 kr. 575,00

Modtager du ikke Pulsen og bor indenfor bygrænsen kan du kontakte Marlene Bach på: mb@vestbyenfriskole.dk så vil hun sørge for, at du får bladet. Har du ikke mulighed for at bruge internettet, kan du ringe på tlf. 51 51 98 75

OBS: Bor du i oplandet til Tvis kan du selv hente bladet hos: SPAR Tvis, Kirkehuset, Skolen eller Tvis Centret – da vi af økonomiske årsager desværre ikke kan omdele Pulsen i oplandet

HUSK: P.g.a. juleferie deadline på Pulsen senest 11. dec. 20


Juletræet tændes i Tvis Søndag den 1. december Arrangør: Tvis Kirke og Tvis Borgerforening Sted: Kirketorvet foran Tvis Kirkehus Program: 15:45 G udstjeneste i kirken 1. søndag i advent. (En hyggelig gudstjeneste, som bør opleves). 16:45 Juletræet tændes. Fælles julesange. Varm kakao og småkager.

!

nkter

u tidsp e y n : k mær

Be

Julemanden kommer og deler slikposer ud til børnene.

Alle er velkommen!

21


Det sker på Tvis Skole 10. december 20. dec. - 1. jan.

Skolebestyrelsesmøde Juleferie

Besøg af Den Kongelige Ballet Kompagni B 5. - 9. klasse så den 14/11 en forrygende balletforestilling af Kompagni B. Dygtige dansere fortolkede teenageproblematikker til fed musik. Det gik lige i hjertet på eleverne, som lod sig rive med af de dygtige dansere. 3.-4. klasse mødte danserne i en workshop, hvor de lærte dansetrin. En oplevelsesrig dag for alle.

2. klasserne med i BMGP 2. klasserne deltog den 9/11 i Børne Melodigranprix med sangen: ”Det starter lige her”. En sang om at passe på miljøet.

Tvis skole i medierne Skolen var i november i de landsdækkende medier med engineering dag. Her blev der eksperimenteret med lydisolering af rum. Eksperimenter viste, at nogle materialer isolerer bedre end andre. Så nu er der råd at hente hos de unge, hvis musikken bliver for højt derhjemme. Støtteforeningen kom også i medierne i forbindelse med fokus på skolernes brug af støtteforening. Skolen har gennem en årrække nydt godt af støtteforeningens tilskud til forskellige aktiviteter/materialer, som kommer eleverne til gode.

Skolefest på mellemtrinnet 6. klasserne optræder den 27/11 med musicalen: ”Frække fyre og seje sild”. I uge 47 slides der med opsætningen, så de sidste detaljer er på plads til opførelsen. 7. klasse har fundet kageopskrifterne frem og bager til forældrekaffen. Derved tjener de lidt til deres afslutning.

Tvis Skole ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

22


Faste lave klippepriser: Dameklip . . . . . . . . . . . . 285,Herreklip . . . . . . . . . . . . 199,Børneklip (0-2 år) . . . . 130,Børneklip (3-6 år) . . . . 150,Børneklip (7-12 år) . . . 180,-

Frisørsalon

Åbningstider: Mandag - Onsdag . . . . . . . . . . 8.15-17.00 Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.15-18.00 Fredag (lige uger) . . . . . . . . . . 8.15-17.00 Fredag (ulige uger) . . . . . . . . . 8.00-14.30

Book DIN tid på: www.sandogo.dk eller 21 29 35 36 Sand & O Frisørsalon · Steensgårdsvej 26, Nr. Felding, 7500 Holstebro

Aut. Energi- & VVS-installatør

John Thomsen - din grønne installatør jordvarme solceller/solvarme alternativ energi vvs rørskader badrenovering ventilation totalentreprise

Ringkøbingvej 45 7500 Holstebro Tlf. 22 34 00 85 www.energivvs.dk Email: jt@energivvs.dk

23


Kom ind til Tang Biler og gør en lokal handel Nicklas Palle Nielsen Salgstrainee

Jimmy Iversen Salg privat

Michael Berthelsen Filialchef

9610 5152

9610 5154

9610 5167

FIAT / HYUNDAI / SUZUKI NYBO BAKKE 1 / 7500 HOLSTEBRO T 96 10 51 51 / TANGBILER.DK

Tvis Tømrerfirma aps Tømrerforretning og maskinsnedkeri Martin Bak Nielsen Tlf. 24 25 29 06 E-mail: tvistoemrer@hotmail.com

– Din lokale håndværker Alt i: Renovering · Tilbygning · Vinduer · Glas · Udestuer · Køkkener Bad · Garager · Tag · Isolering · Snedkerarbejde JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

Profile for kb.kb

Pulsen 12/2019  

Foreningsblad

Pulsen 12/2019  

Foreningsblad

Profile for kb.kb
Advertisement