__MAIN_TEXT__

Page 1

PULSEN – for Tvisboerne

Foto: Geoff Martin

Nr. 10 · 45. årgang · Oktober 2020


Annoncer i

www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro

Vi kender vejen Ole Muldkjær

Peter Lauridsen

Leif Lægsgaard

Kaj Pilgaard

Martha Gammelgaard

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER, CAND. JUR.

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

Estate Boligbørsen EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

9740 6699 Grønsgade 12, 7500 Holstebro www.estate.dk

2

7500@estate.dk


Indhold: Engholmgård – nyt boligområde . . . . Generalforsamling i Ejendomsselskabet Tvis Centertorv . . Tvis’ historie – af Bent Bak Knuden – FDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sajyka – Marmorhuset . . . . . . . . . . . Kirkeblad for Nr. Felding og Tvis sogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 5 7 8 9

Tvis Kulturelle Samvirke . . . . . . . . . . . . 17 Tvis Krocket – Petanque og Stavgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tvis Seniorerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Det sker på Tvis Skole . . . . . . . . . . . . . . 20 Tvis’ historie – af Bent Bak Lauralyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Gamle Tvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Stof til næste nr. af Pulsen: skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 21. oktober – gerne før! Bannestrupparken 42, Tvis • Telefon 4115 6664 • Mail: kb.kb@mail.tele.dk Forsidefoto af Geoff Martin Nr. 11/2020 bliver omdelt torsdag 29. oktober

Tid og sted: Oktober:   1. Seniorcafé i Nr. Felding   1. Tvis Seniorerne: Mogens Højmark fortæller om Karen Jeppe – Armeniernes Moder   4. Taizé-gudstjeneste i Tvis   6. Børnegudstjeneste i Nr. Felding   8. Fremtidens folkekirke 15. Tvis Seniorerne: Besøg i præstegården 21. Generalforsamling i Ejendomsselskabet Tvis Centertorv

22. Spil dansk aften 25. Busk – gudstjeneste 29. Tvis Seniorerne: Musik, fællessang og underholdning 29. Generalforsamling i Tvis Centret November: 3. Tvis Krocket – Petanque og Stavgang starter vintersæsonen 12. Tvis Seniorerne: Kan man have et godt liv med demens?

3


Engholmgård

Fra Anders G. Jacobsens Facebook-opslag: Så har det nye boligområde ved Skautrupvej også fået et navn – Engholmgård. Navnet kommer fra en gård, der har ligget på det udstykkede område. Gården brændte i slutningen af 1970 og blev ikke genopført. 4


Der indkaldes hermed til generalforsamling i

Ejendomsselskabet Tvis Centertorv Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 i Kultursalen i Tvis Centret Dagsorden ifølge selskabets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af antal medlemmer til bestyrelsen og derefter valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af en bestyrelsessuppleant. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Evt. punkter fra anpartshavere der ønskes med på dagsorden, skal fremsendes til mail@tviscentertorv.dk – senest den 14. oktober. Regnskabet udsendes på mail til alle anpartshavere inden generalforsamlingen, ligesom evt. ændringer vedr. mødet på grund af den aktuelle Coronasituation også vil blive oplyst på mail. Efter generalforsamlingen vil vores nye købmand, Henrik Lindholt Nielsen, fortælle om de første måneder som købmand i Tvis. Af Coronahensyn er der i år tilmelding til generalforsamlingen Send en mail til mail@tviscentertorv.dk – med oplysning om antal personer. Vi havde i år planlagt et arrangement med spisning, hygge og underholdning, men coronapandamien ville det anderledes…

Ejendomsselskabet Tvis Centertorv CVR 39487446 mail: mail@tviscentertorv.dk 5


www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro

96 11 11 00

Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg

v/ KUMO MØBLER • GARTNERIVEJ 48-50 • TLF. 96 11 11 00

HVAM SMEDE- & VVS

T. Amstrup Skivevej 189 · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 12 68 · Bil 40 46 12 68 mail@hvamsmedevvs.dk

Salg af: landbrugsmaskiner · Stålspær · VVS Installationer · Alt i smedearbejde

• Algebehandling • Tømrerarbejde

6

Tækkefirmaet Karsten V. Hansen www.straataekning.dk Tlf. 40 45 22 35


Tvis’ historie – af Bent Bak

Knuden – FDF Knuden og det grønne område omkring er i dag der, hvor FDF’erne boltrer sig i indendørs og udendørs aktiviteter. Fra 1941 -1968 var området idrætsforeningens idrætsplads. I over 25 år mødtes ungdommen i Tvis her, og der blev spillet fodbold og håndbold på pladsen. Det var TIF som havde pladsen. KFUM spillede håndbold på deres plads i Østergaard Krat. 1970 2019

1980’erne Billedet er fra 1970, hvor FDF bygningen Knuden netop er taget i brug. TIF flyttede i 1968 til det nye stadionområde ved Hallen. Der er endnu et par mål på pladsen. Det lille ”klubhus” ses bag FDF bygningen. Det var her omklædningen foregik. Man fik også indlagt vand på et tidspunkt. Koldt vand vel at bemærke. Ved hjælp af indsamling og kommunal støtte og megen frivilligt arbejde blev Knuden rejst i 1970. Den blev renoveret og udvidet i 1996. Senest har Knuden også fået bålhytte og shelterplads. I 1980’erne var der legestue i Knuden. Der er blevet tradition for den årlige Sct. Hans fest på området. FDF’s side: https://www.tvisfdf.dk/ Læs om FDF’s historie 1962 - 2015:

https://www.tvisby.dk/vores-landsby/lokalhistorie/ 7


Tvis’ historie – af Bent Bak

Sajyka – Marmorhuset

Billedet er fra 1960. Her er Sajyka udvidet til det dobbelte.

Sajyka (Samvirkende jyske Kartoffelsektioners Salgscentral) er den gamle kartoffelcentral i Tvis. Den er opført i 1949. Det var en markant hvid bygning placeret tæt på østsiden af jernbanen. Der var perron og jernbanespor helt ind til bygningen.

I sin glansperiode var 23 mand beskæftiget i centralen. Her blev modtaget avlede kartofter til sortering og videreforsendelse. Transporten foregik med jernbanen. Beskæftigelsen var især i vinterperioden. Sajyka ophører som kartoffelcentral i 1988. I 1990 købes Sajyka af virksomheden Marmorhuset som anvender de store bygninger til lager. I ca. 10 år er det tidligere Sajyka firmadomicilet for Marmorhuset, som i løbet af 1990’erne udvider lagerfaciliteterne. Håndboldklubben Tvis KFUM lejer sig ind i en del af bygningen i 1999 og indretter kontor, klublokale og styrketræningsrum.

Det kan man da kalde byfornyelse: Tidligere en grå,

Senere har forsikringsselskabet Zurich forfalden fabriksbygning – nu et flot, hvidt og udog firmaerne Danatella A/S og Cremesmykket firma-domicil. – Sådan er historien om Marfraiche kontorlokaler og lager i bygningen. morhuset i Tvis, der har vokseværk og må bygge til.

Ældre Tvis boere husker at der i 1970’erne blev holdt bal på Sajyka. Se en lille videosekvens om Sajyka og Marmorhuset: https://www.youtube.com/watch?v=v7A1HnqV1_k 8


Kirkeblad for Nr. Felding og Tvis sogne Røde æbler hele året?

Oktober 2020

Nu er høsten vist nok kommet i hus på de fleste marker og haver. Her i oktober er de sidste røde æbler klar til at blive plukket af træerne. Særligt efterårets sidste frugt har en skøn, intens duft og farve, som vækker minder om barndom og efterårsferie. Selvom det nu for alvor er blevet efterår og inden længe vinter, så er der en anden slags frugter, som stadig kan vokse og plukkes og give os smag og duft af livet. Det er vores helt egne, personlige frugter, som er vores menneskelige egenskaber, vi kan fremavle og dele ud af.

Jesus siger i en tekst fra Johannes-evangeliet: ”Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden”. Det er én af de tekster fra Bibelen som er vigtige at betragte og SE på - mere end at forstå den sprogligt og bogstaveligt. Det er nemlig en meget stærk og poetisk tekst med en smuk mangfoldighed af billeder. Hør for eksempel, når Jesus siger: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt”. ”Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple”. Wow – vi kan altså være med til at herliggøre Gud! Jesu mission i livet at herliggøre sin fader – men vi er også med i arbejdet i vingården, når vi bærer frugt i ham. Men hvad vil det sige? Hvad skal vi gøre? Jesu svar til os er det lidt overraskende: “I er allerede rene!” Når vi er i ham er vi frie og ikke bundne. Vi såkaldt moderne mennesker er ellers meget autonome og vil ikke gerne bestemmes over. Men fuldkommen autonomi giver ufrihed, for skilt fra ham kan

9


vi slet intet gøre – livet dør langsomt hen uden ham. Hvorfor? Fordi du lever af Guds kærlighed - også når du ikke selv er klar over det. Derfor siger Jesus også: ”Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed”. – Jesu kærlighed til os er så stor og stærk som kærligheden mellem ham og Faderen. Det er den samme kærlighed, der er saften i livets stamme – uden den dør vi. Også selvom vi har vores stjernestunder, hvor vi tror vi kan alt ved egne kræfter. Det giver frihed at vide, at vi ikke selv skal kunne alt alene – at Guds kærlighed altid bærer os et stykke videre, end vi selv er i stand til. Jesus gør som han gør ”… for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.” FULDKOMMEN glæde er, at Jesu glæde kan være i os gør os frie og fuldkomne. Hvad vil du mere? (Læs Johannesevangeliet kap. 15 v. 1-11). Oktober-hilsen fra Jacob W. Storgaard-Christensen Sognepræst i Nr. Felding & Tvis

Ved valgforsamling 15. september blev følgende valgt til menighedsrådet for Nr. Felding og Tvis sogne:

Nr. Felding: Harald Damtoft, Jens Kristian Jensen, Bent Glinvad, Michael Thestrup, Verner Thomsen. Tvis: Monica Madsen, Tove Sabro, Knud Erik Hornstrup, Elin Toft, Jens Ole Mørup. Suppleanter Nr. Felding: Anna-Marie Rahbek, Karna Bech Lauritsen Vi skal samtidig oplyse om, at det er muligt at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste senest 13.10. Mere information om det, kontakt Henning Petersen, 2662 1841 eller se på hjemmesiden. 10


1. oktober 9:30 - 11:30

Seniorcafé

i missionshuset i Nr. Felding På grund af sygdom fik vi ikke besøg af Asger Korsholm og ”Jens Vejmand” i september, men vi gør endnu et forsøg i oktober. Tidligere provst og sognepræst Asger Korsholm, vil fortælle om personen Jens Vejmand og hans liv. Asger har gennem flere år interesseret sig for personen Jens Vejmand og er klar til at formidle om ham på hans egen varme måde med et glimt i øjet. Vi begynder med kaffe og rundstykker inden Asger får ordet. Pga. begrænset plads i menighedshuset har vi valgt at flytte seniorcaféen ned til missionhuset, så vi bedre kan holde afstand og passe på hinanden.

4. oktober 19:00

Taizégudstjeneste i Tvis Kirke Taizé er et kloster i Frankrig, hvor mange 1000 mødes fra hele verden og fra forskellige kirkesamfund. Her læses tekster fra Bibelen Kom og så synger man nogle meget Kom ned i gear enkle meditative sange – Taizé sange. Kom og vær Det behøver du ikke rejse til Tænd lys, syng, lyt Frankrig for at opleve. Tvis Kom… kirke vil denne aften give dig nogle af de samme oplevelser, Vi ses. og vores skønne voksenkor ledsager fællessange.

11


6. oktober 17:00 i Nr. Felding Kirke

Børnegudstjeneste

Denne aften har vi specielt inviteret dåbsjubilanterne som er døbt i 2017, 2018 og 2019, men alle andre er selvfølgelig også velkomne, og hvis man har været forhindret ved tidligere jubilæumsgudstjenester så skriv endelig til KKM. Vi skal hører om Ruth, der var en kvinde, der fulgte hendes svigermor til et nyt land. Her samlede hun korn på marken, så de kunne få noget mad. Når vi er færdige i kirken, er der gratis aftensmad i Menighedshuset. Pga. begrænset plads er tilmelding i denne tid nødvendig til kkm.nrft@gmail.com Senest 1. oktober. (Jubilanter oplyses med navn da de får en gave)

Konfirmanderne fra Nr. Felding og Tvis

Konfirmeret i Nr. Felding Kirke 22. august 2020.

Konfirmeret i Tvis Kirke 5. september 2020

12


8. oktober 19:00 – Idrætscenter Syd

Fremtidens folkekirke, hvad ska’ vi med den? Vi får besøg af Birgitte Kragh Engholm og hun vil drøfte fremtidens folkekirke med de fremmødte. Hvordan skaber vi en relevant og vedkommende kirke? Hvordan skaber vi gudstjenester og andre aktiviteter, der er meningsfulde?

En aften hvor der lægges op til debat og samtale over et glas rødvin og ost. Birgitte Kragh Engholm har siden 2012 været ansat som sognepræst og udvikler i Vesterbro sogn, og hun har tidligere siddet i kirkeministerens tænketank. Alle er velkomne!

Entré: 50,- (inkl. vin og ost).

13


22. oktober 19:00 – Kirkehuset, Tvis

SPIL DANSK AFTEN

Spil dansk aften v/ Jørgen og Kurt Kleon Jeppesen

Organisten og poeten, brødreparret Kleon Jeppesen, vil binde en række fællessange sammen med forskellige anekdoter og pointer.

Jørgen har igennem en årrække været organist ved Struer kirke, og Kurt er leder ved frivilligcenteret i Herning og har tidligere arbejdet som lærer og sognemedhjælper. – Alle er velkomne! 25.oktober 11:00 (Nr. Felding) 14:00 (Tvis)

BUSK – gudstjeneste

BUSK-gudstjeneste ”Spirerne i Guds have” er dette års tema for BUSK, hvor vi håber at kunne inddrage forskellige lokale klubber, så mange er med og bidrager til en festlig gudstjeneste. Kl. 11:00 i Nr. Felding Kirke (Efterfølgende frokost) kl. 14:00 i Tvis Kirke (Efterfølgende kaffe og pandekager) Alle er velkomne! Vi må tage forbehold for at Corona kan ændre på sted og afvikling. Så bliver der opdateret på hjemmeside og facebook.

14

Spirerne i Guds have


Aktiviteter og gudstjenester ved Nr. Felding & Tvis kirker

= Kirkekaffe efter gudstjenesten 15


Nr. Felding og Tvis Kirkers personale

Sognepræst Jacob W. Storgaard Christensen - jwc@km.dk Sørvadvej 12 - Nr. Felding.Tlf. 4027 1476 - Fridag fredag Kordegnekontor Peder V. Østerby, Hovedgaden 3, Tvis. pvo@km.dk - Tlf. 9743 5716. Åbent: mandag-fredag 9.00-12.00, torsdag tillige 15.00 -17.00 Kirke- og kulturmedarbejder (KKM) Dorte Lundgaard Jeppesen kkm.nrft@gmail.com – Tlf. 3030 1042. Organist og korleder: Birgitta Maria Wiklund organist.nrft@gmail.com – Tlf. 3030 1042 Graver Nr. Felding: Gitte M. Clemmensen, tlf. 9742 5240, clemmensen.os@gmail.com. Bedst ml. kl. 12-13 på tlf. 2237 8048 Gravermedhjælper Tvis: Mikael Altenburg Ved behov for kontakt til graver i Tvis så kontakt kordegnen.

Menighedsrådet Formand: Asger Borg, Tvis 5455 3030 asgerlborg@gmail.com

Næstformand: Henning Petersen, Nr. Felding 2662 1841 henningpets@gmail.com

Kirken informerer: Da Covid 19 spredningen i øjeblikket vokser, har voksenkoret ”Toneleg’” besluttet at holde pause indtil tingene stabilisere sig igen. – Følg med på hjemmesiden Læs mere på vore hjemmesider www.nrfeldingkirke.dk • www.tviskirke.dk 16


Tvis Kulturelle Samvirke Daghøjskolen – Tvis Grundet corona-situationen pt. med tiltagende smittetryk udsættes programmet for Daghøjskolen – Tvis til efter jul. Afholdes normalt hver anden torsdag formiddag fra efterårsferien skiftevis med seniorernes program. I sidste sæson var deltagerantallet flere gange over 40 personer og sundhedsstyrelsen anbefaler at aflyse eller flytte arrangementer, hvis det er muligt. På programmet er ellers den nyere musikhistorie i Tvis ligesom lokal vinavl kommer på programmet. Vi håber på coronaen bliver tæmmet og vi kan lave et program i december. På udvalgets vegne: Agner Lund og Bent Bak

Tvis Krocket – Petanque og Stavgang Inviterer til forskellige spil, såsom bob – terning – kort – bowls og new age kurling eller hvad man har lyst til i Tvis Centret. Der spilles hver tirsdag fra kl. 13.30 til 15.30 – vi starter den 3. november. Stavgang fortsætter hver mandag kl. 14 – nye deltagere er meget velkomne! Årskontingent 150 kr. uanset hvor mange aktiviteter man deltager i. Alle er velkommen! Med venlig hilsen Udvalget

17


Blikkenslager Jacob Andersen Sønder Allé 14 7500 Holstebro mejdalblik@mail.dk www.mejdalblik.dk

Annoncepriser 2020

MORREVEJ 7 · TVIS DK-7500 HOLSTEBRO Tlf. +45 97 43 50 66 Fax +45 97 43 50 49 Mail: info@bmsilo.com www.bmsilo.com

1/16 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/8 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/6 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/5 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/3 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/1 side . . . . . . . . . . . . . . .

kr. 85,00 kr. 115,00 kr. 150,00 kr. 170,00 kr. 195,00 kr. 240,00 kr. 295,00 kr. 475,00

Bagsiden . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 575,00 Priserne er excl. moms

Modtager du ikke Pulsen og bor indenfor bygrænsen kan du kontakte Birthe Spangsmose på: 23 72 21 93 – så vil hun sørge for, at du får bladet.

OBS: Bor du i oplandet til Tvis kan du selv hente bladet hos: SPAR Tvis, Tvis Pizza og Kebab, Kirkehuset, Skolen eller Tvis Centret – da vi af økonomiske årsager desværre ikke kan omdele Pulsen i oplandet.

18


Torsdag den 1. oktober 2020 KL 14 -16 i Kirkehuset Mogens Højmark fortæller om Karen Jeppe – Armeniernes Moder Bogen om Karen Jeppe hedder: Kun et lille lys Hun var en pige fra Gylling og som ung blev hun grebet af at høre om, hvordan det armenske folk blev forfulgt. I 1903 rejste hun til Urfa i Tyrkiet for at hjælpe de forældreløse børn. PRIS inkl. kaffe med brød kr. 40,Torsdag den 15. oktober 2020 Besøg i Præstegården Vi kører fra Kirkepladsen kl. 13.40 (Samkørsel i egne biler)

Vinderup Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 14 -16 i Kirkehuset Poul Erik og Jens fra Vinderup

MUSIK, fællessang og underholdning PRIS inkl. kaffe med brød kr. 40,Torsdag, den 12. november 2020 kl. 14 -16 i Kirkehuset Anders Bech Kan man have et godt liv med demens? PRIS inkl. kaffe med brød kr. 40,-

19


Det sker på Tvis Skole Skolepatruljen kommer til byen Kære alle i Tvis. Skolen har længe barslet med ideen om at få sat en skolepatrulje i fodgængerfeltet ved på Kirkevænget ved baneoverskæringen. De kommer til at hjælpe skoleeleverne – både fodgængere og cyklister – over fodgængerfeltet om morgenen og om eftermiddagen. Vi starter op i uge 38. Jeg håber I alle vil tage godt imod dem og udvise respekt for deres frivillige arbejde. På skolens vegne, TAK. Mette Hinge kontaktlærer til skolepatruljen.

Indflytning i de renoverede lokaler i indskolingen I uge 38 er der store flyttedag ind i de renoverede indskolingslokaler. Lokalerne er blevet så flotte med nye gulve og lofter. Der er malet overalt i nye farver, så vi er i gang med at tage afsked med de gamle mørke farver. Næste trin i renoveringen bliver udskolingen. Her skal der males og skiftes lofter.

Skolerejser Vore 9. klasser er netop hjemvendt efter nogle gode dage i København, hvor de bl.a. besøgte Christiansborg, Rundetårn, Rosenborg, Nationalmuseet og var på havnerundfart. Den 17/9 -18/9 skal 5. klasserne til Svendborg og opleve et stykke Danmark. Kulturministeriet har givet nogle penge til skolerne i projektet Kend dit land. Målet er, at eleverne skal lære deres eget land at kende. 6. og 7. klasserne tager til Bornholm i juni 2021, hvor de skal bo i Gudhjem.

20


Tvis’ historie – af Bent Bak

Lauralyst I dag er Lauralyst kendt som et boligområde med leje- og ejerboliger. Her lå i rigtig mange år sognets største gård med et meget stort jordareal. Navnet på gården var også Lauralyst. I klostertiden var navnet Gertrudbæk Det var gårdens kone Laurentine, som i 1831 fik ændret navnet til Lauralyst. Skønt Lauralyst var en stor gård på 700 tdr. land og flere af ejerne kaldte sig proprietærer fik den aldrig status som herregård. Mange gårde i den sydvestlige del af Tvis er dannet ved gentagne udstykninger fra Lauralyst, og det meste af Tvis by ligger på jord som har tilhørt Lauralyst. Det var også ejeren af Lauralyst, som i 1904 fik jernbanen flyttet tættere på Kirken (fra 1887), Mejeriet (fra 1892) og Lauralyst. Banen skulle ellers være gået ude omkring Hingebjerg Bakke. Mejeriets 50-års jubilæum i 1942 blev en af sognets største fester nogensinde. Den blev holdt i laden på Lauralyst. På billedet ses bestyrelse og serveringsholdet. Der var landbrug og en stor malkebesætning til midt i 1970’erne. Gården købes og nedrives i 1978 af Holstebro Kommune. Stuehuset nedrives først senere. Tilbage er resterne af gårdens have/park. Boligselskabet Holstebro bygger i perioden 1990 -1997 16 lejeboliger på grunden. Se en lille videosekvens om Lauralyst på:

https://www.youtube.com/watch?v=bcPbFkoj3YQ 21


HUSK

Jern giver penge i kassen til IdrĂŚtten i Tvis 22


Aut. Energi- & VVS-installatør

John Thomsen - din grønne installatør jordvarme solceller/solvarme alternativ energi vvs rørskader badrenovering ventilation totalentreprise

Ringkøbingvej 45 7500 Holstebro Tlf. 22 34 00 85 www.energivvs.dk Email: jt@energivvs.dk

Generalforsamling Tvis Centret afholder generalforsamling torsdag den 29. oktober 2020 klokken 19.00

‘Gamle Tvis’

Smegårdvej 15 – Elmely, 1960 23


Pizza og grill... forkæl dig selv

TVIS PIZZA OG KEBAB Hovedgaden 8, Tvis, 7500 Holstebro

Tlf. 91 98 66 61 • www.tvispizza.dk Åbningstider:

Mandag - onsdag 15.00 - 21.00 • Torsdag - søndag 12.00 - 21.00

Tvis Tømrerfirma aps Tømrerforretning og maskinsnedkeri Martin Bak Nielsen Tlf. 24 25 29 06 E-mail: tvistoemrer@hotmail.com

– Din lokale håndværker Alt i: Renovering · Tilbygning · Vinduer · Glas · Udestuer · Køkkener Bad · Garager · Tag · Isolering · Snedkerarbejde

JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

Profile for kb.kb

Pulsen 10 2020  

Beboerblad

Pulsen 10 2020  

Beboerblad

Profile for kb.kb
Advertisement