__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

– for Tvisboerne

FOTO: Patrick Martin

Nr. 2 · 45. årgang · Februar 2020


www.tvisby.dk TVIS-KØRESKOLE.DK = TRAFIKSKOLEN-HOLSTEBRO.DK Tvis Køreskole og Trafikskolen Holstebro er gået i samarbejde, for at kunne tilbyde jer de bedste faciliteter, topmoderne undervisningsmateriale og den bedste undervisning, når du skal erhverve dit kørekort. Klik ind på hjemmesiden og se hvornår vi har holdstart. Online tilmelding eller ring på tlf. 21 90 19 42. Mvh. Kørelærer Per Nielsen “Det behøver jo ikke at være kedeligt at erhverve kørekort”

Vi kender vejen Ole Muldkjær

Peter Lauridsen

Leif Lægsgaard

Kaj Pilgaard

Martha Gammelgaard

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER, CAND. JUR.

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

Estate Boligbørsen EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

9740 6699 Grønsgade 12, 7500 Holstebro www.estate.dk

2

7500@estate.dk


Indhold: Tvis Borgerforening afholder generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . Generalforsamling i Tvis Fitness . . . . . Årsmøde i Tvis Løb & Motion . . . . . . . Tvis Gymnastik indkalder til årsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Kirkeblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 5 7 8 9

Børnegudstjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tvis Seniorerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Fastelavnsarrangement . . . . . . . . . . . . 19 Opstart Herre Senior Fodbold . . . . . . . 20 Sponsorudvalget holder årsmøde . . . . 20 Årsmøde i Tvis Fodbold . . . . . . . . . . . . . 21 Tvis Tennis afholder årsmøde . . . . . . . 22

Stof til næste nr. af Pulsen: skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 19. februar – gerne før! Bannestrupparken 42, Tvis Telefon 4115 6664 Mail: kb.kb@mail.tele.dk Forsidefoto af Patrick Martin: Vi har snart voret eget vandland i og omkring Tvis Nr. 3/2020 bliver omdelt torsdag 27. februar

Tid og sted: Februar:   2. Gospel gudstjeneste   4. Toneleg   6. Generalforsamling i Tvis Fitness   6. Fortællig, sang og musik   8. Opstart Herre Senior Fodbold 13. Musikkens historie i Tvis 17. Generalforsamling i Tvis Borgerforening 17. Årsmøde i Tvis Badminton 18. Er der noget at grine af? 18. Tvis Gymnastik årsmøde 20. Besøg af Tanya Kristensen fra Mejdal

20. Årsmøde i Tvis Fodbold 22. Tvis Tennis afholder årsmøde 23. Fastelavnsgudstjeneste 23 Tvis FDF og Kirken holder fastelavnsfest 27. Årsmøde i Tvis Løb & Motion Marts:   5. Tvis Seniorerne afholder generalforsamling   8. Gudstjeneste & Indsamling 17. Børnegudstjeneste 23. Sponsorudvalget holder årsmøde 3


Generalforsamling Tvis Borgerforening holder generalforsamling i Kirkehuset, mandag den 17. februar kl. 19.00 Dagsorden i.h.t. vedtægterne. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer Kåring af årets Tvis-borger Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Per N. Mortensen, i hænde senest mandag den 10. februar. Forslag kan fremsendes på mail til: per@kommerz.dk – eller afleveres i postkassen på Skautrupvej 2, Tvis. MinLandsby Efter generalforsamlingen vil folkene bag MinLandsby app’en introducere os til, hvordan vi kan bruge dette værkstøj til at kommunikere mere effektivt omkring forskellige arrangementer i Tvis. MinLandsby hænger sammen med den nye hjemmeside på Tvisby.dk

Nede ved Munkestien er der opstået en lille sø. – Mon ikke vi snart kan leje robåde dernede? 

4


Generalforsamling i Tvis Fitness Torsdag den 6. februar 2020 kl 19.00 i Tvis Centret Dagsorden 1.

Valg af dirigent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning for 2019 og visioner for fremtiden 3. Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse 4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Fremlæggelse af budget for 2020

6.

Valg til bestyrelsen

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant

8.

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 3. februar på: trma@mail.dk

Venlig Hilsen Bestyrelsen i Tvis Fitness 5


Familieklip Klostervej 65 97 43 52 51 v/ Marianne Borg

96 11 11 00

Annoncer i

– det betaler sig

Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg

v/ KUMO MØBLER • GARTNERIVEJ 48-50 • TLF. 96 11 11 00

HVAM SMEDE- & VVS

T. Amstrup Skivevej 189 · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 12 68 · Bil 40 46 12 68 mail@hvamsmedevvs.dk

Salg af: landbrugsmaskiner · Stålspær · VVS Installationer · Alt i smedearbejde

• Algebehandling • Tømrerarbejde

6

Tækkefirmaet Karsten V. Hansen www.straataekning.dk Tlf. 40 45 22 35


Årsmøde i

Tvis Løb & Motion

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19 i Tvis Centrets mødelokale Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. V  alg af dirigent 2. F  ormandens beretning om det forgangne år 3. K  assererens fremlæggelse af regnskabet 4. P  laner for det kommende år samt budget 5. Indkomne forslag 6. V  alg af udvalgsmedlemmer og suppleant På valg er Annette Bjørn Larsen (modtager ikke genvalg) Jette Rosenbjerg Poulsen (modtager ikke genvalg) Rhina Høj Eriksen (modtager genvalg) Suppleant Erik Mundbjerg (modtager ikke genvalg) 7. E  ventuelt Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen ved formand, Rhina Høj Eriksen, på rhina61@gmail.com – senest den 13. februar. Bestyrelsen er vært ved lidt aftensmad kl. 18. Af hensyn til køkkenet gerne tilmelding til Rhina på rhina61@gmail.com

Vel mødt!

7


Tvis Gymnastik indkalder til årsmøde Dato: Tirsdag d. 18. februar 2020 Tid: kl. 19.00 Sted: Mødelokale, Tvis Centret Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til godkendelse 3. Afdelingens regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af afdelingens budget 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen 7. Evt. Forslag sendes senest 11. februar til Sally Thusgaard sallythusgaard@gmail.com Har du gode forslag eller ideer? Er du nysgerrig? Vil du høre lidt om bestyrelsesarbejdet? Vi har styr på nye bestyrelsesmedlemmer, så kom endelig og støt op om vores forening. Vi byder efterfølgende på en let anretning. Med venlig hilsen Bestyrelsen Tvis Gymnastik

8


TVIS KIRKEBLAD

Vær ikke nærig med dit talent

Er du nogensinde blevet betroet noget meget værdifuldt, som du skulle passe på for en ven? Eller på anden måde betroet en virkelig vigtig opgave, som du ikke var helt klar over hvordan du skulle løse? I en lignelse, som Jesus fortæller, giver en mand (Gud) et forskellig antal talenter (et pengebeløb) til sine tre tjenerne – enhver efter hans evne. Fordelingen er et billede på, at Gud ikke giver os større byrder, end vi kan bære. Men alligevel går det den sidste tjener skidt, fordi han ikke tør investere, det han er blevet betroet, så han ender med kun at give det tilbage, som han modtog. Han vovede intet, selvom han havde talenterne til at investere, og derfor vandt han heller ikke noget. Vi er hver især blevet betroet/givet en række talenter, en række opgaver, som vi skal forvalte bedst muligt. Vi skal ikke putte de talenter væk og holde dem for os selv. For så løser vi ikke den opgave, den gerning, som Gud har betroet os. Og vi kan jo aldrig forhandle med Gud om hvilke opgaver han betror os – for vi er mennesker og

9


han er Gud. Det er ligesom med et lille barn – det må kunne være sikker på, at det ikke kan forhandle med dets far og mor. Ellers bliver det utrygt. Til gengæld lover far og mor at passe på barnet og give det alt, hvad det har brug for. Gud kender os hver især og ved hvad vi indeholder af potentiale. Han har allerede set, at vi kan klare det. Gud har vist os den tillid at betro os livet med de talenter/opgaver, der er vores, derfor skal vi også vise ham den tillid, at vi kaster os ud i livet og kaster vores talenter ind og tør satse dem i livets spil. Hvad ville Gud mon have sagt, hvis en af tjenerne i lignelsen havde satset stort og TABT det hele på gulvet, så der intet var at give tilbage? Han ville have sagt: Godt gået. Du har gjort brug af det, jeg betroede dig. Du gjorde et helhjertet forsøg. Og ved du hvad? Jeg har selv masser at talenter. Faktisk har jeg så meget talent, at uanset hvor meget af det, jeg betror dig og uanset, hvor meget du satser og taber på gulvet, så slipper det aldrig op! For jeg er den, der høster hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så: Hav tillid til, at når Gud har betroet dig et talent, så har han overvejet det grundigt – så tror han på dig. Og derfor skal du have tillid til at Gud ikke slår hånden af dig, fordi du måske taber det hele på gulvet igen. For ligesom Gud kender dig og giver dig en opgave, som han tænker du kan løse, sådan er han også den nådige Gud, der ser,at du virkelig prøvede. (Læs Matthæusevangeliet kap. 25 v. 14-30). Februar-hilsen fra Jacob W. Storgaard-Christensen Sognepræst i Tvis 10


2. februar kl. 11:00 i Nr. Felding Kirke

Gospel gudstjeneste

Første weekend i februar har du mulighed for at opleve en særlig gudstjeneste fyldt med smittende glad og god gospelmusik. Koret består af deltagere fra januar måneds gospel workshop og det ledes af vores organist Simon. Vi håber du vil være med til at fylde kirken.

Toneleg Kirkenes voksenkor har fået deres eget navn, som de præsenterede i forbindelse med julekoncerten. De hedder ”Toneleg’”. Efter en lille pause i januar, taget de fat på en ny sæson fra onsdag 4. februar. De har flyttet øvetidspunktet et enkelt kvarter frem, så de nu øver fra 19:00 - 21:00. Der er forsat kaffepause, oftest med lækker hjemmebagt kage. Koret har et varieret repertoire med både rytmiske og klassiske værker.

11


Tirsdag 18. februar kl. 19:00 – Kirkehuset, Tvis

”Er der noget at grine af når man bliver gammel?

Foredrag v/ sognepræst Anders Bonde. Han tilføjer: ”Når alderdommen bliver en kvalitet”. Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en af de ældste klasser i livets skole, giver han et muntert indblik i livets efterår. Ofte kan det være et liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle. Anders Bonde er præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning. Anders Bonde er kendt som en meget humoristisk og munter mand. Det er aldrig kedeligt at være i selskab med ham. Men han har altid noget vigtigt på hjerte. Der venter deltagerne en spændende og indholdsrig aften. Kaffen koster 25, – og alle er velkomne!

12


Babysalmesang Der er netop begyndt et stort hold babysalmesang i Tvis Kirke, men allerede nu kan du finde de nye datoer for resten af året. Der bliver et hold mere i Tvis i forsommeren og et i Nr. Felding til august. Ved spørgsmål kontakt KKM. Nærmere oplysninger om forløbet kan fås hos KKM Dorte Jeppesen, ellers følg med på hjemmesiden. Dorte: Kkm.nrft@gmail.com 30 30 10 42 Søndag 23. februar 14:00 i Tvis Centret

Fastelavnsgudstjeneste FDF og Tvis Kirke indbyder alle børn og voksne til fastelavnsarrangement i Tvis Centret. Børn opfordres til at komme i deres fastelavnsudklædning. Efter gudstjenesten er der fastelavnsboller, kaffe, slikposer – og vi slår katten af tønden. 13


Søndag 8. marts 09:00

Gudstjeneste & Indsamling ”Gå for klimaet” – Hvert skridt tæller, er temaet når Folkekirkens nødhjælp den 8. marts afvikler indsamling over hele landet. I Tvis begynder indsamlingen efter gudstjenesten og vi opfordre DIG til at melde sig som indsamler hos Aase Lauridsen aasebreinholt@gmail.com Når vi er færdige med indsamlingen er der frokost til alle indsamlere i Kirkehuset.

Tirsdag 17. marts kl. 17:00 i Nr. Felding Kirke

Børnegudstjeneste

Allerede nu kan du slå et stort kryds i kalenderen, for 27. marts er der børneguds tjeneste og gratis aftensmad i Nr. Felding. Frode får skal nok være der og vi skal høre historien om Jonas som blev spist af en STOR fisk. Måske skal vi selv på vandring i fiskens mave? Vi håber alle børnefamilier har lyst til at tage turen til Nr. Felding og få en skøn gudstjeneste sammen med os.

Ny arrangementsfolder for 1. halvår Hvis du ikke har fået den nye arrangementsfolder fra kirken i din postkasse, kan du finde den hos købmanden, i kirken, kirkehuset og andre centrale steder.

14


Aktiviteter ved Tvis Kirke

= Kirkekaffe efter gudstjenesten

15


Tvis Kirkes personale

Sognepræst Jacob W. Storgaard Christensen - jwc@km.dk Sørvadvej 12 - Nr. Felding.Tlf. 4027 1476 - Fridag fredag Kordegnekontor Peder V. Østerby, Hovedgaden 3, Tvis. pvo@km.dk - Tlf. 9743 5716. Åbent: mandag-fredag 9.00-12.00, torsdag tillige 15.00 -17.00 Kirke- og kulturmedarbejder (KKM) Dorte Lundgaard Jeppesen kkm.nrft@gmail.com – Tlf. 3030 1042. Organist og korleder Simon Vibe-Pedersen organist.nrft@gmail.com – Tlf. 3030 0498 Graver Poul Jensen – Tlf. 2346 1665. Læs mere på vores hjemmeside www.tviskirke.dk

Kirken informerer... Det sammensatte menighedsråd er nu godt i gang, og har fået konsti-tueret sig.

Du kan se hvordan på hjemmesiden, hvor du også kan læse referaterne fra møderne. Vi ser positivt på det fremtidige samarbejde og tror det er en god løsning.

Foto: Niels Jørn Buus

Er der noget du savner fra kirkens side, så send gerne dine tanker videre til menighedsrådet eller præsten. Vi ønsker at være kirke for vores sognebørn i Tvis. 16


Torsdag den 6. februar 2020 kl. 14 -16 i Kirkehuset Kis, Irma og Ragna – Tre modne damer fra Vemb: ”Fortælling, musik og sang” PRIS inkl. kaffe med brød kr. 40,Torsdag, den 20. februar 2020 kl. 14 -16 i Kirkehuset Vi får besøg af organist Tanya Kristensen fra Mejdal Kirke, som vil fortælle om sin barndom, ungdom og musikuddannelse i Rusland. PRIS inkl. kaffe med brød kr. 40,-

Torsdag, den 5. marts 2020 kl. 14 -16 i Kirkehuset

GENERALFORSAMLING: Dagsorden efter vedtægterne. Forslag til generalforsamling sendes til formanden senest en uge før. Aase Lauridsen fortæller om en rejse til Jordan. Foreningen er selvfølgelig vært med kaffe og tilbehør, som vi plejer.

17


Blikkenslager Jacob Andersen Sønder Allé 14 7500 Holstebro mejdalblik@mail.dk www.mejdalblik.dk

Annoncepriser 2020

MORREVEJ 7 · TVIS DK-7500 HOLSTEBRO Tlf. +45 97 43 50 66 Fax +45 97 43 50 49 Mail: info@bmsilo.com www.bmsilo.com

1/16 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/8 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/6 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/5 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/3 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 side . . . . . . . . . . . . . . . 1/1 side . . . . . . . . . . . . . . .

Bagsiden . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 575,00 Priserne er excl. moms

www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro

18

kr. 85,00 kr. 115,00 kr. 150,00 kr. 170,00 kr. 195,00 kr. 240,00 kr. 295,00 kr. 475,00


FDF

TVIS

FASTELAVN

FDF i Tvis og Tvis Kirke indbyder alle børn og voksne til fastelavnsarrangement i Tvis Centret, søndag den 23. februar Kl. 13.30-13.55 Entré Kl. 14.00-14.30 Fastelavns-børnegudstjeneste i Tvis Centret Kl. 14.40 I Tvis Centret slår vi katten af tønden, kåring af kattekonger og -dronninger. Diplom til bedst udklædt i forskellige kategorierne (hjemmelavet, sejeste, uhyggeligste, sødeste m.fl.) FASTELAVNSBOLLE OG KAFFE TIL DE VOKSNE. FASTELAVNSBOLLE, SODAVAND OG SLIKPOSE TIL BØRNENE KL. CA. 15.30 SLÅR DE VOKSNE TIL TØNDEN. PRIS: 40,00 KR. – BØRN U. 4 ÅR: GRATIS DE BEDSTE HILSNER FRA FDF i Tvis og Tvis Kirke

19


Opstart Herre Senior Tvis Fodbold Herre Senior har første træning lørdag d. 8. februar 2020 kl. 14. Vi starter med en omgang træning og slutter traditionen tro af med suppe. Er du interesseret i at høre mere om holdet, kontakt da trænerne Claes Simonsen (30 60 08 06) eller Flemming Lynggaard (31 34 11 34).

Vel mødt!

Modtager du ikke Pulsen og bor indenfor bygrænsen kan du kontakte Marlene Bach på: mb@vestbyenfriskole.dk så vil hun sørge for, at du får bladet. Har du ikke mulighed for at bruge internettet, kan du ringe på tlf. 51 51 98 75

OBS: Bor du i oplandet til Tvis kan du selv hente bladet hos: SPAR Tvis, Kirkehuset, Skolen eller Tvis Centret – da vi af økonomiske årsager desværre ikke kan omdele Pulsen i oplandet

SPONSORUDVALGET HOLDER ÅRSMØDE Mandag den 23. marts 2020 kl 19 i Tvis Centret. Eventuelle forslag skal sendes til Mette Majgaard på mettesigmajgaard@gmail.com – senest den 10. marts 2020. 20


Årsmøde i Tvis Fodbold Vi har ledige pladser i bestyrelsen, så vi mangler dig! Kom til årsmøde i Tvis Fodbold den 20. februar 2020 kl. 19:00 i Tvis Centret • Valg af dirigent • Formandens beretning • Gennemgang af regnskab for 2019 • Budget for 2020 • Behandling af indkommende forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og revisor På valg er: • Søren Gahner Larsen (modtager ikke genvalg) • Claes Simonsen (modtager ikke genvalg) • Pernille Weltz (modtager genvalg) • Evt. Det er altafgørende for Tvis Fodbolds fremtid, at vi får fyldt nogle pladser op i bestyrelsen. Lad os løfte i flok og give byens børn og andre fodboldglade folk en sjov og aktiv oplevelse sammen med Tvis Fodbold. Forslag der ønskes behandlet til årsmødet, skal være indsendt skriftlig til bestyrelsen på pe_nille@hotmail.com, senest 5 dage før årsmødet.

Vel mødt Tvis Fodbold 21


TVIS TENNIS afholder ÅRSMØDE Lørdag d. 22. februar 2020 kl. 10.00 Sted: Hovedgaden 25, Tvis Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Valg af dirigent Formandens beretning Afdelingens regnskab til godkendelse Budget for det kommende år Indkomne forslag Valg af medlemmer til bestyrelsen Eventuelt

Evt. forslag sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Tvis Tennis

22


Faste lave klippepriser: Dameklip . . . . . . . . . . . . 285,Herreklip . . . . . . . . . . . . 199,Børneklip (0-2 år) . . . . 130,Børneklip (3-6 år) . . . . 150,Børneklip (7-12 år) . . . 180,-

Frisørsalon

Åbningstider: Mandag - Onsdag . . . . . . . . . . 8.15-17.00 Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.15-18.00 Fredag (lige uger) . . . . . . . . . . 8.15-17.00 Fredag (ulige uger) . . . . . . . . . 8.00-14.30

Book DIN tid på: www.sandogo.dk eller 21 29 35 36 Sand & O Frisørsalon · Steensgårdsvej 26, Nr. Felding, 7500 Holstebro

Aut. Energi- & VVS-installatør

John Thomsen - din grønne installatør jordvarme solceller/solvarme alternativ energi vvs rørskader badrenovering ventilation totalentreprise

Ringkøbingvej 45 7500 Holstebro Tlf. 22 34 00 85 www.energivvs.dk Email: jt@energivvs.dk

23


har

Puls

en

en h klar alv ba til d gside Kon in a nno , der er kb.k takt 4 nce 115 b@ ! mai 666 l.t 4 nær ele.dk eller og h mer e ør

Tvis Tømrerfirma aps Tømrerforretning og maskinsnedkeri Martin Bak Nielsen Tlf. 24 25 29 06 E-mail: tvistoemrer@hotmail.com

– Din lokale håndværker Alt i: Renovering · Tilbygning · Vinduer · Glas · Udestuer · Køkkener Bad · Garager · Tag · Isolering · Snedkerarbejde JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

Profile for kb.kb

Pulsen 2/2020  

Beboerblad

Pulsen 2/2020  

Beboerblad

Profile for kb.kb
Advertisement