a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2017 m. vasario 28 d., šeštadienis

V

Nr. 4 (376)

Tiražas - 2000 egz.

Kariuomenės savanorius primins atkurta istorinė atminimo lenta

asario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena Kazlų Rūdoje paminėta ypač iškilmingai. Istorinėje prieškario Kazlų Rūdos šaulių namų vietoje, kurioje dabar stovi savivaldybės viešoji biblioteka, atkurta ir oficialiai atidengta atminimo lenta, skirta Kazlų Rūdos krašto Lietuvos kariuomenės savanoriams, Nepriklausomybės kovose žuvusiems už mūsų laisvę. Idėja įamžinti savanorių atminimą ir pakabinti atkurtą atminimo lentą buvusioje jos vietoje kilo Kazlų Rūdos garbės piliečiui, 1941 m. tremtiniui, ilgamečiui šauliui Algimantui Bronislovui Lelešiui. Idėją finansiškai parėmė mecentatas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys, kazlųrūdietis Vidmantas Alesius,

kurio dėka buvo pagaminta tiksli lentos kopija. Atminimo lentoje iškaltos 17-os žuvusių savanorių pavardės. Pasak, A. Lelešiaus, prasidėjus sovietinei okupacijai, kuomet tautiniai simboliai buvo niekinami, kažkas iš miestelio gyventojų paslėpė didvyrių atminimą įamžinusią relikviją žemėje. Atminimo lentą 2000 metais surado Kazlų Rūdos gyventoja Liuda Lenkutienė. Šiuo metu istorinė vertybė saugoma Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejuje Marijampolėje. A. Lelešiaus teigimu, ši žuvusių savanorių atminimo lenta pagaminta 1938 m. ir tuomet buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 20-mečiui pažymėti. Anot Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus istoriko, gali būti, kad tai vienintelė atminimo lenta,

Savanorių karių atminimo įamžinimo autoriai - kazlųrūdiečiai: šaulys, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojas Algimantas Lelešius ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vidmantas Alesius Šaulio Mariaus Žitkaus foto

ernai vasarį pradėjusi veikti užstato sistema buvo itin sėkminga. Viešosios įstaigos „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) duomenimis, per metus šalies gyventojai į ją grąžino per 455 milijonus vienkartinių gėrimų pakuočių. Tai sudaro beveik 18 tūkstančių tonų atliekų – tiek, kiek vidutiniškai sveria 9000 lengvųjų automobilių. Kazlų Rūdos savivaldybėje

vartotojai pridavė daugiau nei 1,7 milijonus gėrimų pakuočių – per 1 milijoną plastiko buteliukų, per 644 tūkstančių metalinių skardinių ir daugiau nei 44 tūkstančius stiklo buteliukų. Vidutiniškai vienas Kazlų Rūdos gyventojas per metus grąžino 140 taros vienetus. Šalies mastu daugiausiai pakuočių grąžino Vilniaus gyventojai – daugiau nei 96 milijonus skardinių ir buteliukų.

ISSN-1822-3303

„Šilas“ traukiasi iš A lygos

K

azlų Rūdos „Šilas“ informavo pasitraukiantis iš 2017 m. sezono A lygos čempionato, jame dalyvaus „Kauno Žalgiris“.

išlikusi iki šių dienų.

Šauliai prisiekė Tėvynei Vasario 16-osios proga Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kazlų Rūdos šaulių 407 kuopos gretas papildė nauji nariai, iškilmingai pasižadėję ginti savo šalį. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną drauge su miesto bendruomene paminėjo ir Kazlų Rūdos šaulius savo apsilankymu pagerbė Lietuvos šaulių sąjungos vadas, atsargos pulkininkas leitenantas Liudas Gumbinas bei Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vado pavaduotojas, laikinai einantis vado pareigas Skirmantas Andriušis. Šaulių priesaikos ir kariuomenės savanoriams skirtos atminimo lentos atidengimo iškilmėse dalyvavo savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, savanorių kūrėjų sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės apskrities skyriaus nariai, gausus būrys vietos gyventojų. Renginį vainikavo Lietuvos šaulių sąjungos štabo Garbės sargybos kuopos narių šūvių salvės, Lietuvai paskelbusios apie Kazlų Rūdos gyventojų reiškiamą pagarbą savo valstybei ir jos gynėjams. „Kazlų Rūdos laikraščio“ inf.

Vieneri metai su užstato sistema Kazlų Rūdos savivaldybėje: grąžinta per 1,7 milijono pakuočių

P

WWW.KAZLURUDA.INFO

Kauniečiai pridavė 53 milijonus, klaipėdiečiai – 29 milijonus, šiauliečiai – 24 milijonus pakuočių. Atsižvelgus į miestų ir rajonų gyventojų skaičių, aktyviausiai pakuotės grąžintos Palangos miesto, Neringos, Šiaulių, Alytaus miesto ir Druskininkų savivaldybėse. „Puikūs užstato sistemos rezultatai rodo, kad šios sistemos įvedimas Lietuvoje buvo reika-

;2

Penktadienį, vasario 24 d., Lietuvos futbolo federacija (LFF) gavo oficialų Kazlų Rūdos „Šilo“ raštą, kuriame klubo vadovybės vardu informuojama apie tai, kad „atsiradus finansiniams sunkumams komanda nedalyvaus šių metų A lygos čempionate“. Atsižvelgiant į „Šilui“ pasitraukiant susidariusią situaciją, LFF Nepaprastųjų atvejų komitetas nutarė pakeisti A lygos dalyvių sarąšą įtraukiant „Kauno Žalgirį“.

Pastarasis klubas dalyvavo A lygos čempionate praėjusį sezoną ir šiemet buvo tarp komandų, kurios įgyvendino A lygos licencijavimo reikalavimus 2017 metų sezonui. Nepaprastųjų atvejų komiteto sprendimai teikiami tvirtinti LFF Vykdomajam komitetui. Tuo pačiu LFF informuoja, jog tyrimas dėl galimų sąžiningo žaidimo principų pažeidimų vasario 13 d. vykusiose „Šilo“ kontrolinėse rungtynėse tęsiamas, o LFF Tyrimų komiteto surinkta medžiaga perduota LFF Drausmės komitetui. LFF inf.

Nacionalinio diktanto užduotis gimtosios kalbos mylėtojų neišgąsdino

P

rieš dešimtmetį sumanyta ir sėkmingai prigijusi Nacionalinio diktanto konkurso idėja pasitinka savo pirmąjį jubiliejų. Šiandien šalies savivaldybėse buvo surengtas pirmasis 10-ojo Nacionalinio diktanto konkurso etapas. Antrasis, finalinis etapas balandžio mėnesį bus surengtas Vilniuje, o į jį pateks raštingiausi lietuvių kalbos mylėtojai. Nacionalinis diktantas – tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantis konkursas. Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai. Diktantą organizuoja VšĮ Pilietinės minties institutas.

Kazlų Rūdos gyventojai mėgsta gimtąją kalbą Nacionalinio diktanto rašyme jau daugelį metų aktyviai dalyvauja ir Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai. Pasak Ingos Žilionienės, vyriausiosios savivaldybės kalbos tvarkytojos, Nacionalinio diktanto konkurso organizavimo koordinatorės Kazlų Rūdos savivaldybėje, šiemetiniame, jubiliejiniame konkurse dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius. Šiandien savivaldybės Tarybos posėdžių salėje surengtame diktante išbandyti savo lietuvių kalbos žinias panoro net 32 dalyviai. I. Žilionienės teigimu, Nacionalinio diktanto rašymą pamėgo įvairaus amžiaus Kazlų Rūdos

;2


2

2017-02-28 Nr. 4 (376)

Nacionalinio diktanto užduotis gimtosios kalbos mylėtojų neišgąsdino 8

1

savivaldybės gyventojai. „Konkurse jau turime keletą nuolatinių dalyvių, kurie diktantą rašo kiekvienais metais, tai – Violeta Raižienė ir Aldona Lisauskienė. Šiemet diktanto rašyme dalyvavo gausus savivaldybės administracijos darbuotojų būrys, pirmą kartą sulaukėme ir gimnazistų, jų buvo net 17“, – gimtosios kalbos entuziastų gausa džiaugiasi Nacionalinio diktanto konkurso organizavimo koordinatorė. I. Žilionienės nuomone, gausesnį konkurso dalyvių skaičių šiais metais lėmė

Išrinkti „Tramtatulio 2017“ savivaldybės turo nugalėtojai

tai, jog diktantas buvo rašomas penktadienį, o ne šeštadienį, kaip ankstesniais metais. Anot vyriausiosios savivaldybės kalbos tvarkytojos, daugelis Nacionalinio diktanto dalyvių sakė, kad šių metų užduoties tekstas, nors ir buvo kur kas ilgesnis nei praėjusiais metais, labai sudėtingas nebuvo, gal kiek nuogąstauta dėl skyrybos. Diktanto tekstas bus paskelbtas vasario 27 dieną svetainėse www.diktantas.lt, DELFI ir www.vlkk.lt (su rašybos ir skyrybos paaiškinimais). „Kazlų Rūdos laikraščio“ inf.

„Tramtatulio 2017“ Kazlų Rūdos savivaldybės turo dalyviai

V

Nacionaliniame diktante išbandyti savo lietuvių kalbos žinias panoro 32 dalyviai iš Kazlų Rūdos Ingos Žilionienės foto

Vieneri metai su užstato sistema Kazlų Rūdos savivaldybėje: grąžinta per 1,7 milijono pakuočių 8

1

lingas žingsnis. Remdamiesi kitų šalių patirtimi planavome, kad per pirmuosius metus surinksime ir sutvarkysime apie 60 proc. į rinką išleidžiamų skardinių ir butelių. Tačiau pasiekti rezultatai pranoko visus lūkesčius – į sistemą grąžinta daugiau nei 75 proc. į rinką išleistų pakuočių. Akivaizdu, kad visuomenė yra pribrendusi rūpintis savo aplinka,“– sakė Gintaras Varnas, USAD generalinis direktorius. Vartotojai labai greitai išmoko ir įprato naudotis sistema – jau po pirmų kelių sistemos veikimo mėnesių pakuočių surinkimas nusistovėjo ties 85 – 90 proc. riba. Be to, gyventojai palankiai atsiliepia apie

sistemą – liepos mėnesį atlikta reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad net 78,2 proc. respondentų užstato sistemą vertina gerai arba labai gerai. USAD vadovas pastebi, kad prie tokios sistemos sėkmės prisidėjo ir geras pasiruošimas. „Nebuvome pirmieji, įvedę užstato sistemą, todėl mokėmės iš kitų šalių pavyzdžių, konsultavomės, ieškojome būdų, kaip dar labiau ją tobulinti. Vienas pagrindinių mūsų tikslų – užtikrinti, kad sistema būtų patogi vartotojams, tad įdiegėme patogią taromatų sistemą, mažesnes parduotuves aprūpinome taros surinkimo priemonėmis, didelį dėmesį skyrėme visuomenės švietimui ir informavimui. Taip pat siekiame efektyvinti savo veiklą ir mažinti sąnaudas. Skaičiavimo centre, kur atkeliauja surinktos pakuotės, įdiegti modernūs technologiniai sprendimai, pasirinktas optimalus logistikos modelis. Tai padeda sutaupyti,“ – pasakojo G. Varnas. 2017 metais keliami dar ambicingesni tikslai. Planuojama, kad šiemet pavyks surinkti ir perdirbti 90 proc. visų į rinką išleidžiamų vienkartinių gėrimų pakuočių. USAD inf.

asario 23 d. savivaldybės kultūros centre surengtas Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2017“ atrankinis savivaldybės turas. Jo nugalėtojai kovo 31 d. vyks į Prienus, kuriuose bus rengiamas Suvalkijos regiono turas. Jame savo talentus demonstruos Jurbarko, Kauno, Marijampolės, Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Birštono savivaldybių atstovai vaikai. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2017“ tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus). Šiais metais konkursas skiriamas Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams paminėti.

„Tramtatulio 2017“ atrankoje Kazlų Rūdoje dalyvavo 10 solistų ir atlikėjų grupių. Jaunųjų atlikėjų gebėjimus vertino kompetetinga komisija, kurią sudarė: pirmininkė Giedrė Ramunė Pečiulienė ( Suvalkijos regiono vaikų folkloro ekspertėkonsultantė), Virginija SavickėMakūnienė (Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė), Vida Bagdonienė (Būdos kultūros namų folkloro ansamblio ,,Gandružis“ vadovė) ir Birutė Kerušauskienė (Višakio Rūdos kultūros namų vadovė).

Komisijos sprendimu į Suvalkijos regiono turą važiuos šie atlikėjai: Vasarė Žitkutė, dainuojamosios tautosakos atlikėja (vaikų lopšelis-darželis ,,Pušelė“, vad. Diana Dambrauskienė). Ema Stravinskaitė ir Mažvydas Balanius, instrumentinės muzi-

KRL foto

kos atlikėjai (Rimvydo Žigaičio menų mokykla, vad. Virginija Savickė-Makūnienė). Titas Chmieliauskas ir Gustas Gurevičius, dainuojamosios tautosakos atlikėjai, (Rimvydo Žigaičio menų mokykla, vad. Eglė Bernotienė). Deivids Stalnovs, dainuojamosios tautosakos atlikėjas, Plutiškių gimnazija, vad. Aldona Brusokienė). Liudvikas Savickis ir Tolmintas Matonis, dainuojamosios tautosakos atlikėjas, Rimvydo Žigaičio menų mokykla (vad. Elena Sakavičiūtė – Pečiulaitienė). Lukas Macijauskas, Paulina Adomavičiūtė ir Augustas Česnavičius, instrumentinės muzikos atlikėjai, (Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla, vad. Irena Dulinskaitė ir Virginija Savickė-Makūnienė). „Kazlų Rūdos laikraščio“ inf.

Pilnesnis Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetas – bendrų pastangų rezultatas

Svarbių tikslų pasiekti galime bendradarbiaudami“, – susumavus praėjusių metų rezultatus būtent taip galima apibendrinti mokesčių mokėtojų, Kazlų Rūdos savivaldybės ir Kauno AVMI specialistų indėlį į pilnesnį rajono savivaldybės biudžetą. Tai reiškia ne tik didėjančias galimybes gerinti rajono infrastruktūrą, įgyvendinti įvairius socialinius ar kultūrinius projektus, plėtoti teikiamų viešųjų paslaugų spektrą ir jų kokybę. Apie praėjusių metų darbus, bendras pastangas ir didėjantį mokesčių mokėtojų sąmoningumą plačiau pasakoja Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė. Apibendrinant praėjusių metų rezultatus, ar pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, kiek pajamų gauta į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetą?

;3

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė


3

2017-02-28 Nr. 4 (376)

Pilnesnis Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetas – bendrų pastangų rezultatas 8

2

Galime pasidžiaugti, jog 2016 m. į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetą gauta 3,59 mln. eurų pajamų, taigi biudžeto pajamų surinkimo planas įvykdytas 101,8 proc. Lyginant su 2015 m., 2016 m. į biudžetą pajamų gauta 4,1 proc. daugiau. Didžiausią dalį pajamų sudaro gyventojų ir įmonių sumokami mokesčiai, būtina įvertinti ženklų mokesčių mokėtojų indėlį. Galime pastebėti, jog didžioji dalis mokesčių mokėtojų teisingai ir laiku sumoka mokesčius. Administruojant mokesčius svarbus bendradarbiavimas ir su Kazlų Rūdos savivaldybe. Kauno AVMI ir Kazlų Rūdos savivaldybė yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, nuolat keičiamasi mokestinėmis aktualijomis, informacija, kaip mokesčių mokėtojams sekasi mokėti mokesčius. Teigiate, kad geras mokesčių surinkimas ne tik Savivaldybės, VMI specialistų, bet ir mokesčių mokėtojų indėlis. Kaip prie to prisideda VMI specialistai ir patys gyventojai? Labiausiai prie gero mokesčių surinkimo prisideda tinkamas ir savalaikis mokesčių mokėjimas. Kauno AVMI specialistai vykdydami savo funkciją užtikrinti savivaldybių ir valstybės biudžetų surinkimą, pirmiausia remiasi bendradarbiavimu su mokesčių mokėtojais: primename apie artėjančius mokesčių sumokėjimo terminus, pradelstas prievoles ir pan. Kas ketvirtį atliekama naujų mokesčių mokėtojų apklausa rodo, kad jie teigiamai vertina Kauno AVMI darbuotojų aptarnavimą. Pozityvus gyventojų požiūris į Mokesčių administratoriaus darbą be abejonės prisideda prie geresnio mokesčių surinkimo. Pastaraisiais metais taip pat stebime vis didėjantį mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir nepakantumą mokestiniams pažeidimams. Vis dažniau ir drąsiau gyventojai praneša apie galimai nelegalią veiklą, mokamus atlyginimus „vokeliuose“, kitus mokesčių slėpimo atvejus. Šiems gyventojams už jų pilietiškumą esame dėkingi ne tik mes, bet, net neabejoju, ir kiti sąžiningai veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai. Kiekvienas mokesčių vengimo atvejis iškreipia sąžiningą konkurenciją rinkoje, kadangi skaidriai veiklą vykdantiems verslininkams sunku konkuruoti su slepiančiais mokesčius. Antra tiek, netenkame pajamų, iš kurių finansuojamos viešosios paslaugos, taigi dėl to nukenčia ne kas kitas, kaip kiekvienas šalies gyventojas, besinaudojantis tomis

paslaugomis. Ar gyventojai aktyviai praneša apie mokestinius pažeidimus? 2016 metais Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) pasitikėjimo telefonu 1882 specialistai sulaukė kiek daugiau nei 4,4 tūkst. pranešimų. Palyginus tai su 2015 metais, pranešimų skaičius visoje Lietuvoje padidėjo 5 proc. Tuo tarpu Kazlų Rūdos savivaldybėje apie galbūt daromus mokestinius pažeidimus pranešta 27 kartus. Kokiais būdais galima pranešti apie atlyginimus, mokamus vokeliuose, neišduodamus čekius? Gyventojai apie mokestinius pažeidimus gali pranešti keletu būdų. Daugiausia informacijos sulaukiame VMI pasitikėjimo telefonu 1882. Greičiausiais ir patogiausias būdas pranešti, beje, sparčiai populiarėjantis tarp gyventojų – programėlė „Pranešk“. Ją galima nemokamai parsisiųsti iš VMI interneto svetainės, taip pat programėlių parduotuvių. Gyventojai apie šešėlinės ekonomikos apraiškas taip pat gali pranešti užpildę elektroninę formą „Stop šešėliui“ svetainėje www.vmi.lt. Ar pranešęs asmuo gali likti anonimu? Taip, informaciją apie mokestinius pažeidimus suteikęs asmuo gali likti nežinomu, jo anonimiškumas garantuojamas. Sutikęs ir toliau bendradarbiauti su VMI, gyventojas gali prisidėti prie greitesnio galimų mokestinių pažeidimų išaiškinimo. Kas vyksta, kai gyventojas praneša apie galimą mokestinį pažeidimą? Visi pranešimai yra vertinami ir analizuojami. Gyventojui perdavus informaciją apie galimą pažeidimą, suteikti duomenys yra nagrinėjami. Jei nustatoma, kad yra rizikos, jog gautoje medžiagoje pateikta informacija gali pasitvirtinti, yra imamasi veiksmų. Pavyzdžiui, Kauno AVMI per 2016 m. atliko 656 operatyvinius patikrinimus, iš jų vien tiriant VMI pasitikėjimo telefonu gautą informaciją – 315. Reikia paminėti, jog siekiant užtikrinti, kad mokesčiai būtų sumokėti tinkamai, Kauno AVMI specialistai nuolat vertina ne tik pranešimus, bet įmonių bei gyventojų VMI teikiamus duomenis. Mokesčių administratoriaus dėmesio centre išlieka įmonės, kurios deklaruoja mažą darbo užmokestį arba turi daug

;4

Privataus miško vidinės miškotvarkos projektas – svarbus miško savininko dokumentas Kada reikalingas miškotvarkos projektas Privačių miškų savininkai ūkininkauja vadovaudamiesi kvalifikuotų miškininkų parengtais vidinės miškotvarkos projektais, kuriuose pateikiama informacija apie miško valdą, numatomi būtini ar galimi miško savininko veiksmai. Miškų įstatyme numatyta, kad miškotvarkos projektai rengiami visoms privačioms miškų valdoms ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti, o miško savininkai turi laikytis privalomų vykdyti miškotvarkos projekto dalių – pagrindinių kirtimų dešimtmečio normos, miško atkūrimo bei aplinkosaugos reikalavimų. Valdantys daugiau kaip 500 hektarų miško privalo neviršyti metinės pagrindinių miško kirtimų normos, kuri nurodoma miškotvarkos projekte. Jei ketinate pasinaudoti Europos Sąjungos parama arba norite gauti kompensaciją už aplinkosauginius apribojimus – jums, nepriklausomai nuo miško valdos ploto, taip pat bus reikalingas vidinės miškotvarkos projektas. Verta paminėti atvejus, kuomet be miškotvarkos projekto miško savininkai gali vykdyti pagrindinius miško kirtimus: - III–IV A miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, visų rūšių pagrindinius kirtimus; - III–IV A miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą atrankiniais ir atvejiniais pagrindiniais kirtimais; - pagrindinius kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 ha ploto; - kirtimus IV B grupės (trumpo kirtimo amžiaus plantaciniuose) miškuose. Jei miško valdos plotas neviršija 3 ha, miško savininkas gali pasirinkti ūkininkauti supaprastinta tvarka. Tokiu atveju leidimą plynam kirtimui jis gali gauti pateikęs kertamos biržės atrėžimo brėžinį, kirstinų medžių tūriui apskaičiuoti naudojamą taškavimo lapą ir želdinimo projektą, o einamiesiems kirtimams - taškavimo lapą (atskirai apskaičiuojant valksmams įrengti kertamų medžių tūrį) ir biržės atrėžimo brėžinį (kuomet kirtimų vykdymo plotas nesutampa su valdos ribomis). Kaip užsisakyti, kiek kainuoja ir kas gali parengti miškotvarkos projektą Pagrindas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti yra miško savininko arba, jei valda valdoma kelių bendraturčių bendros nuosavybės teise, raštišku visų bendraturčių sutikimu (arba jų įgaliotų asme-

nų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą) sudaryta rašytinė sutartis su miškotvarkos projekto rengėju, kurioje susitariama dėl planuojamų ūkinių priemonių projektavimo, projekto parengimo terminų ir kainos. Vidinės miškotvarkos projektai gali būti rengiami tik toms privačioms miško valdoms, kurių nuosavybė įteisinta ir įregistruota Registrų centre (savininkas privalo turėti valdos planą ir valdos registravimo Nekilnojamojo turto kadastre ir registre pažymėjimą), o miško valda vietoje pažymėta aiškiomis ribinėmis linijomis (aiški ribinė linija – tai miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1 – 1,5 m atstumu nuo valdos ribos į šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys medžiai pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės). Projektas rengiamas visai miško valdai, neatsižvelgiant į bendraturčių skaičių. Projekto kaina priklauso nuo sklypo ploto, inventorizacijos darbų sudėtingumo, ūkinių priemonių projektavimo sudėtingumo ir sutariama prieš darbų pradžią. Kvalifikaciją rengti projektus specialistų sąrašą ir kontaktus skelbia Valstybinė miškų tarnyba interneto svetainės www.amvmt.lt skiltyje “Vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas”.

Kada įsigalioja ir kiek galioja miškotvarkos projektas Miškotvarkos projektas pradeda galioti, kai yra suderinamas, patvirtinamas ir užregistruojamas Valstybinėje miškų tarnyboje, apie tai paskelbiama tarnybos svetainės skiltyje „Privačių miško valdų miškotvarkos projektų registras“ adresu www. amvmt.lt:83 Patvirtinti vidinės miškotvarkos projektai mažesnėms nei 10 hektarų privačių miškų valdoms galioja dvidešimt metų, o privačių miškų valdoms, kurių plotas 10 hektarų ir didesnis, – dešimt metų. Šiam laikotarpiui pagal galiojančius projekto rengimo metu teisės aktų reikalavimus suprojektuojamos ūkinės priemonės, pateikiami duomenys apie medynų rūšinę sudėtį, amžių, plotą, tūrį, galimus kirtimus, miškų želdymą, priežiūrą ir rekomendacijos dėl kitų miško tvarkymo ir apsaugos darbų. Vidinės miškotvarkos projekto privatiems miškams pagrindinės dalys: - Titulinis puslapis ir Santrauka apie suprojektuotų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų, miško atkūrimo apimtis - Inventorizacinė dalis (t. y. valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais ir valdos miško sklypų charakteristika pagal miškų inventorizacijos duomenis (taksoraštis). - Miško kir timų dalis

(suprojektuoti galimi plyni, einamieji, ugdomieji ir kiti kirtimai, išdėstyti projekto galiojimo laikotarpiui ir pažymėti medynų plane). - Miško atkūrimo darbų dalis (želdintiniems sklypams suprojektuoti geriausiai augavietės sąlygas atitinkantys miško atkūrimo būdai, mišrinimo schemos ir tikslinės medžių rūšys, paskaičiuojant kiek ir kokių sodinukų reikės miško atkūrimui, kurie plotai bus paliekami savaiminiam atželdinimui). - Privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai (pažymimos zonos, kuriose ribojama ūkinė veikla, nurodomos miškų grupės, pažymimos upių, ežerų apsaugos zonos, saugomų paukščių lizdavietės), taip pat kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimai; saugomos teritorijos ir „Natura 2000“ teritorijos, į kurias patenka žemės sklypas. Taipogi į miškotvarkos projektą įsegamos valdos nuosavybės pažymėjimo ir žemės sklypo plano kopijos, gali būti pridedamas kraštovaizdžio formavimo projektas ar kita užsakovo pageidavimu projekto autoriaus parengta medžiaga.

Kada galima tikslinti galiojantį miškotvarkos projektą Jei projekto galiojimo laikotarpiu sugriežtinami teisės aktų reikalavimai, leidimai kirtimams išduodami vadovaujantis galiojančiu vidinės miškotvarkos projektu, nebent už naujai įvestus ūkinės veiklos apribojimus miško savininkui yra sumokama kompensacija. Jei teisės aktai sušvelninami, ar iškyla būtinybė - galiojantį projektą galima (tenka) tikslinti. Tuomet iš naujo taikomos visos projekto derinimo procedūros. Galiojantys vidinės miškotvarkos projektai gali būti tikslinami, kai, pavyzdžiui, dėl stichinės nelaimės padarinių privalu tikslinti suprojektuotas ūkines priemones, kuomet pakeičiami ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai arba nustatyta tvarka pakeičiamas miškų priskyrimas miškų grupėms; kai reikia papildomai suprojektuoti (ar patikslinti) priemones, kurioms įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos parama; kuomet nustatyta tvarka pakeičiamas miško valdos plotas arba jos ribų konfigūracija, valda suskaldyta į mažesnes arba sujungta su gretima. Taigi, turėdami parengtą miškotvarkos projektą, galėsite spręsti apie savo miško valdos vertę, vykdyti reikalingus kirtimus, miško atkūrimo darbus, kitas priemones. Racionaliai ūkininkaudami sulauksite maksimalios tiek ekonominės, tiek aplinkosauginės naudos. Informacija parengta Aplinkos ministerijos užsakymu


4

2017-02-28 Nr. 4 (376)

Pilnesnis Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetas – bendrų pastangų rezultatas 8

3

ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų. Tokių įmonių vadovus kviečiame pokalbiams, aiškinamės aplinkybes ir realią situaciją, siekiame įvertinti, ar nėra slepiami mokesčiai, mokamas atlyginimas „vokeliuose“. Kaip gyventojai raginami nesitaikstyti su mokestiniais pažeidimais ir šešėlinės ekonomikos apraiškomis? Geriausias būdas – patiems būti sąžiningiems, laiku mokėti mokesčius, būti pavyzdžiu jaunimui ir nelikti abejingiems šešėlinės ekonomikos apraiškoms. Nors gyventojų sąmoningumas auga, tačiau tyrimai rodo, kad šešėlinė ekonomika Lietuvoje vis dar sudaro palyginti didelę dalį. Kauno AVMI įvairiomis socialinės reklamos formomis siekia didinti mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir nepakantumą mokestiniams pažeidimams. Praėjusių metų lapkričio pabaigoje į Kauno gatves išriedėjo išorine VMI socialine reklama

pažymėti autobusai, kituose autobusuose ir troleibusuose gyventojus informuoja plakatai, negavus čekio, susidūrus su nelegalaus darbo arba atlyginimų „vokeliuose“ atvejais pranešti VMI pasitikėjimo telefonu 1882. Skatindami gyventojus netoleruoti mokestinių pažeidimų, kasmet prisijungiame prie „Baltosios bangos“ organizuojamos pilietinės akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, kurios metu raginame atkreipti dėmesį į mokestinių pažeidimų žalą. Ne mažiau svarbus jaunosios kartos švietimas, nes jie – būsimi mokesčių mokėtojai. Kauno AVMI aktyviai bendradarbiauja su Aleksandro Stulginskio universitetu, Kauno kolegija, dalyvauja rengiamose švietimo įstaigų Karjeros dienose. Kauno AVMI nuo praėjusių metų vėl organizuojamos atvirų durų dienos, deklaravimo laikotarpiu laukiami moksleiviai savanoriai, kviečiami studentai atlikti praktiką.

Kazlų Rūdoje jau veikia Seimo nario dr. Kęstučio Mažeikos biuras Darbo laikas: Pirmadiens Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

8.30-17.00; 8.30-17.00; --8.30-16.00; 8.30-16.00.

Adresas: Vytauto g. 21 Kazlų Rūda. Tel. 8 612 10926 UAB „Topoprojektas“ matininkas Darius Statkevičius atlieka žemės sklypo, esančio Kazlų Rūdos sav., Plutiškių sen., Plutiškių k., kad. Nr. 5166/0003:0010 kadastrinius matavimus. 2017 m. 03 mėn. 13 d. 11 val. vyks šio žemės sklypo ribų posūkio taškų paženklinimas, kuriame privalo dalyvauti gretimų sklypų savininkai. Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo adresu Kazlų Rūdos sav., Plutiškių sen., Pinkaviškio k., kad.Nr. 5166/0003:0197 savininkus dėl ribų suderinimo adresu: Savanorių pr. 192-808, Kaunas arba Tel. 866240124 IEŠKOME Ieškome medienos apdirbimo staklių operatoriaus su keturpusėmis obliavimo – profiliavimo staklėmis Weinig Powermat 400. Pageidautina darbo patirtis. Darbas pamaininis. Atlyginimas 600 EUR ir daugiau. Važinėjimas į darbą ir iš jo kompensuojamas. Gamybos adresas: K. Griniaus g. 27A, LT-69456, Kvietiškio km., Kazlų Rūdos sav. Kontaktinis tel. +37065077206 www.balticsticks.com Baldus gaminanti įmonė IEŠKO baldų surinkėjo. Tel. 8 612 77410 Geromis sąlygomis teikiame paskolas. Palūkanos - 3 % (su turto įkeitimu). Tel. 8 682 13155

Akių konsultacinis kabinetas Akių gydytoja iš Kauno klinikų konsultuoja ligonius Trečiadieniais nuo 15:00 iki 18:00 val Šeštadieniais nuo 8:00 iki 12:00 val Jūsų sveikata, Maironio g. 20, Kazlų Rūda Išankstinė registracija tel. (8 687) 82298

PARDUODA KOKYBIŠKI ŠILTNAMIAI nuo 279 €. Taip pat parduodame, brezentus, tentus, vandeniui atsparius audinius, polietileno plėveles, polikarbonatus. ' 8 678 81119, www.ramchos.lt PARDUODU sausas kapotas malkas, beržines atraižas pakais ir supjautas po 30 cm. ' 8 648 61061 PARDUODAMAS žemės sklypas Kazlų Rūdoje, Samanų g.3 - 15 arų. Kaina 8000 EUR. ' 8 687 84233 PARDUODAMAS žemės sklypas Ąžuolų Būdoje, Ąžuolų gatvėje -25,1 arų. Kaina 6000 EUR .

' 8 687 84233

PERKA BRANGIAUSIAI Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. ' 8 651 39039

ĮVAIRŪS

VMI inf.

34 m., 180 cm ūgio, 80 kg. simpatiškas, tvarkingas, dirbantis vyras IEŠKO draugės. ' 8 646 50737

Nedžiuginantis stabilumas – Kazlų Rūda ir toliau išlieka tarp brangiausiai už šildymą mokančių miestų

STATYBOS DARBAI Namų, butų, įstaigų satybos apdailos ir vidaus darbai. Dažymas, plytelių klijavimas, trinkelių klojimas, gipskartonio montavimas, elektros montavimas, santechnikos darbai, sienų griovimas, šiltinimas ir kiti statybos darbai. Tel.: 8 687 91745, www.diltrus.lt

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) paskelbė vasario mėnesio šildymo kainų statistinius duomenis. Kazlų Rūda ir toliau puošia brangiausiai už šildymą mokančių miestų penketuką. Šį mėnesį šilumos tiekėjai iš miesto gyventojų pareikalaus sumokėti po 7,49 ct/kWh (su PVM). Šildymo kaina, nors ir nežymiai, vėl paaugo – sausį ji siekė 7,48 ct/kWh (su PVM). Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina vasario mėn. yra 4,87 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su sausiu, didėja 0,83 proc. Per metus vidutinė šilumos kaina sumažėjo 14,71 proc. Skaičiuojant 2017 m. vasario mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2016 m. gruodžio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių biržoje įsigyto kuro kainą, yra ribojamos Komisijos skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VKEKK tinklalapyje. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų

šilumos gamintojų superkamos šiluma kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc. Nuo 2010 m. gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2015 m., palyginti su 2014 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 12,2 procentinio punkto – nuo 56,7 proc. iki 44,5 proc., o biokuro dalis augo 14,6 procentinio punkto – nuo 38,9 proc. iki 53,5 proc. Augant biokuro daliai šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje bei mažėjant gamtinių dujų kainai, stebimas šilumos kainos mažėjimas. VKEKK inf.

UAB „METALYNAS“ Superkame juodojo ir spalvotojo METALO LAUŽĄ, AUTOMOBILIUS. Prekiaujame NAUDOTOMIS AUTOMOBILIŲ DETALĖMIS. Prekiaujame PROPANU, DEGUONIMI IR ANGLIARŪGŠTE BALIONUOSE. Antanavo k., Kazlų Rūdos sav. Tel. 8 687 43150, 8 641 27995 www.metalynas.lt Dėmesio! Asmeniniai skelbimai į „Kazlų Rūdos laikraštį“ trumpuoju SMS numeriu 1567 NEBEPRIIMAMI. Skelbimus mums galite pateikti el. pašto adresu reklama@kazluruda.info arba paskambinę redakcijos telefono numeriu 8 610 33311 „Kazlų Rūdos laikraštis“ leidžiamas nuo 2005 m. lapkričio mėn. 11 d. Leidėjas - VšĮ „Kazlų Rūdos laikraštis“. S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda. Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info L.e.p redaktorė Vilma Žitkienė, Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info REKLAMA, SKELBIMAI - Tel. (8~610 33311), el. p. reklama@kazluruda.info Platinamas NEMOKAMAI. Tiražas - 2000 egz. Visa medžiaga pateikta „Kazlų Rūdos laikraštyje“ - leidinio nuosavybė. Už reklaminių skelbimų turinį redakcija neatsako. Išspausdinti autorių straipsniai gali nesutapti su redakcijos nuomone. Medžiagą kopijuoti ir platinti galima tik su raštišku redakcijos sutikimu. Spausdino „Media Regionalne Sp. z o.o.“

PAMINKLAI

Paminklų dirbtuvės siūlo savo paslaugas: Paminklų gamyba, kapo dengimas akmens plokštėmis ir dekoratyvine skalda. Pamatų betonavimas ir montavimas. Kaltos ir itališkos bronzinės raidės. Trinkelių klojimas. Kapo renovacija.

Suteikiame garantiją.

AKCIJA! Visiems paminklams 10% NUOLAIDA!

8 604 16545

Mirus Birutei Steponaitienei, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų Modestą, anūkę Augustę ir seserį Dalią. Telydi a.a. Birutę amžina Dangaus šviesa. Aldona Žemaitytė, Marytė Tauckuvienė

Profile for Kazlų Rūdos laikraštis

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 4 (376), 2017-02-28  

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 4 (376), 2017-02-28  

Advertisement