a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2017 m. rugsėjo 8 d., penktadienis

Nr. 16 (388)

Tiražas - 2000 egz.

WWW.KAZLURUDA.INFO

ISSN-1822-3303

Leidėjų „Oskarams“ Frankfurte nominuoti du Lietuvos vadovėliai

Vienas iš matematikos vadovėlio autorių – pedagogas iš Kazlų Rūdos Algirdas Ališauskas

N

auji anglų kalbos ir matematikos vadovėliai, išleisti Lietuvoje, pretenduoja tapti geriausiais Europoje: Frankfurto knygų mugė kartu su Europos mokomosios literatūros leidėjų grupe (EEPG) kasmet teikia prestižinį Geriausių Europos mokymo(si) priemonių apdovanojimą (BELMA). Tarp nominantų šiemet paskelbti du „Šviesos“ išleisti vadovėlių komplektai – matematikos vadovėlis 5 klasei (serija „Atrask“) ir anglų kalbos vadovėlis 2 klasei „Early School English 1: Yummy English!”. Tuo pat metu už „Šviesos“ sukurtą skaitmeninę mokymosi aplinką „EDUKA klasė“, kurioje galima rasti ir BELMA nominuotas priemones, Lietuva pretenduoja į „World Summit Awards“ apdovanojimus. Vienas iš matematikos vadovėlio autorių – pedagogas iš

Kazlų Rūdos Algirdas Ališauskas.

Ar daug vaikų gaus šiuos vadovėlius? „Tarptautinės žiuri dėmesys ir įvertinimas mūsų vadovėliams džiugina – daug dirbame su autoriais, metodininkais, kalbos, iliustracijų ir skaitmeninių priemonių kūrimo ekspertais tam, kad padėtume mokytojams kuo sėkmingiau dirbti su vaikais. Tačiau pripažinimas Europoje nėra mūsų tikslas – svarbu, kad naujos ugdymo priemonės pasiektų Lietuvos vaikus“, – teigia Jurgita Nacevičienė, „Šviesos“ direktorė. „Šviesos“ duomenimis, šiuo metu apie 50 proc. vadovėlių šalies mokyklose yra pasenę ir nebeatitinka galiojančių programų. „Pastebime didelę atskirtį – naujausias priemones, vadovėlius, elektroninį ugdymo turinį su jam skirta įranga įsigyja dide-

lės ir stiprios mokyklos, taip pat ten, kur gali prisidėti tėvai. Tuo tarpu didelė dalis Lietuvos vaikų ir jų mokytojų turi labai ribotas galimybes naudotis pažangiausiomis priemonėmis. Plėsdami skaitmeninių vadovėlių pasiūlą „Šviesos“ sukurtoje „EDUKA klasė“ aplinkoje internete, tikimės, kad tai palengvins naujų priemonių sklaidą ir mokytojų darbą“, – teigia J. Nacevičienė.

Kūrė šiuolaikiniams vaikams Prie nominuotų vadovėlių atsiradimo prisidėjo išties didelė komanda žmonių. Anglų kalbos vadovėlį kūrė patyrusios ir išradingos pedagogės: dr. Virginija Rupainienė, Vaida Maksvytienė, Nomeda Sabeckienė, o matematikos vadovėlio komplektą 5 klasei – matematikos mokytojai Algirdas Ališauskas, Odeta Janušaitienė, Margarita Arefjeva, Laima Daukšytė-Koncevičienė.

„Manau, kad anglų kalbos vadovėlis antrokams buvo pastebėtas todėl, kad jis itin šiuolaikiškas, atitinka Z ir Alfa kartos vaikų užsienio kalbos mokymosi poreikius. Atsižvelgėme į realiame gyvenime vykstančius pokyčius, tokius kaip laisvėjantis bendravimas, besikeičianti bendrinė kalba, socialinis kontekstas, mokslo ir technologijų proveržis. Vadovėlis pasižymi aiškia struktūra, nuoseklumu – tai labai svarbu mokantis kalbos. Daug dėmesio skirta klausymuisi ir komunikavimui, mokymuisi žaidžiant. Tekstai kupini draugiškumo, bendradarbiavimo, atjautos, skatina emocinio intelekto vystymąsi“, – teigia Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė anglų kalbos mokytoja ekspertė dr. Virginija Rupainienė.

Moko pristatyti Lietuvą Pasak mokytojos, susipažinti su užsienio kalba iš Lietuvoje sukurto vadovėlio yra svarbus privalumas. Vaikai mokosi kalbėti pasakodami apie save ir savo šalį – būtent to pirmiausia ir klausia gyvenime sutikti užsieniečiai. „Vaikai mokosi pristatyti Lietuvą ją aplankantiems svečiams, pasakoti apie save ir savo šalį keliaujant po pasaulį. Skirtingai nei užsienietiškuose vadovėliuose, čia užduotis antrokui pateikiame dviem kalbomis, kiekvienoje pamokoje vaikas ras anglų–lietuvių, lietuvių–anglų kalbų žodynėlius, kasdienėje kalboje vartotinų sakinių. Internetinėje erdvėje esančioje mokytojo knygoje mokytojai ir tėveliai susipažins su metodinėmis rekomendacijomis, kaip įdomiai, žaismingai ir veiksmingai pristatyti naujus žodžius, gramatiką. „YouTube“ kanale pateikėme 8 filmuotus

žaidimus, kuriuos galima pritaikyti pamokose“, – pasakoja bendraautorė anglų kalbos vyr. mokytoja Nomeda Sabeckienė, kartu su kolegomis į mokymosi priemonių rinkinį įtraukusi daug interaktyviųjų priemonių darbui klasėje ir namuose.

Kitokie nei įprasti vadovėliai A. Ališauskas, vienas iš matematikos vadovėlio autorių, pasakoja, kuo naujasis leidinys skiriasi nuo kitų, iki šiol naudotų

Matematikos vadovėlio bendraautorius Algirdas Ališauskas. Asmeninio archyvo foto

vadovėlių mokyklose. Svarbus jo bruožas – tai, kad vadovėlio komplektą sudaro daug skirtingų priemonių – ne tik knyga, bet ir elektroninės užduotys, naujoviški užrašai. Tai padeda įvairiais būdais pažinti mokomą dalyką. „Kai atverti bet kurį vadovėlio atlanką, matai tarsi mini paveikslą „Matematinis ugdymas“. Šiame paveiksle mokinio ir mokytojo veikla nenutolsta nuo gyvenimo, o tai, manau, yra labai svarbu. Dar išskirčiau į šį vadovėlio komplektą patenkančius „Mokinio užrašus“, glaudžiai susijusius su vadovėlio

;2


2

2017-09-08 Nr. 16 (388)

Leidėjų „Oskarams“ 8

1

mokomąja medžiaga. Užrašai ne tik padeda mokiniui vystyti matematinį raštingumą, bet ir gebėjimą mokytis, kas labai svarbu ateityje. Atlikęs užrašų užduotis mokinys pats įsivertina savo darbą, pamato tolesnius žingsnius ir sąmoningai suvokia savo mokymosi eigą“, – teigia matematikos mokytojas A. Ališauskas.

Tikisi pokyčių švietimo srityje Belaukdami BELMA apdovanojimų rezultatų, autoriai tiki, kad švietimo situacija Lietuvoje pasikeis, tačiau tam reikalingi pokyčiai, visų pirma – pačioje visuomenėje. „Tam, kad Lietuvos vaikai pasiektų geresnių rezultatų ir būtų laimingesni, manau, labiausiai reikia, kad keistųsi požiūris į vaiką, į mokytoją, į mokymąsi ir gyvenimą. Ugdymas turėtų tapti visuminis, ne tik popieriuje, bet ir realioje veikloje. Neturėtų būti taip, kad matematikai trauktų vežimą tik į savo pusę, sakydami, kad tai svarbiausias dalykas, lituanistai – į savo, informatikai – į savo ir t. t. Jei bus meilė vaikui, savo darbui, gyvenimui, viskas vystysis ir tobulės, tuomet mūsų moksleiviai tikrai pasieks geresnių mokymosi rezultatų ir bus laimingesni“, – teigia A. Ališauskas. Nugalėtojus paskelbs Frankfurte Geriausių Europos mokymo(si) priemonių (BELMA) apdovanojimus kasmet organizuoja Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG) kartu su Frankfurto knygų muge ir vadovėlių bei švietimo žiniasklaidos tyrėjų bendruomene IARTEM. Ekspertų komisija atsižvelgia į aštuonis edukacinei literatūrai vertinti taikomus kriterijus: aktualumą, aiškumą, patikimumą, patrauklumą, lankstumą, bendrumą, įsitraukimą, socializaciją. Nugalėtojai bus paskelbti spalio pabaigoje

Frankfurto knygų mugėje. Lietuvos vardas BELMA apdovanojimuose skamba jau ketvirtus metus iš eilės: pernai leidyklos „Šviesa“ išleistas naujos kartos istorijos vadovėlio komplektas 6 klasei (serija „Atrask“) pelnė sidabrinį Geriausių Europos mokymo(si) priemonių apdovanojimą (BELMA), 2015 m. aukščiausią įteiktą įvertinimą gavo „Šviesos“ priešmokyklinio ugdymo komplektas OPA PA!, o 2014 m. EEPG skiriamą apdovanojimą laimėjo „Šviesos“ dailės vadovėlis 9–10 klasei.

Įvertinimas – ir skaitmeninei mokymosi aplinkai Dar vienas svarus įvertinimas teko jau minėtų vadovėlių skaitmenines versijas, užduotis ir papildomas priemones talpinančiai mokymo(si) aplinkai „EDUKA klasė“, kur galima rasti „Šviesos“ vadovėlius įvairiems mokomiesiems dalykams 1–12 klasėms. Laimėjusi nacionalinę atranką ir „Naujojo knygnešio“ titulą, „EDUKA klasė“ atstovauja Lietuvai tarptautiniame „World Summit Awards“ konkurse. Šis konkursas kasmet išrenka ir įvertina reikšmingiausias skaitmenines inovacijas, padariusias svarbų poveikį šalių visuomenėms. „EDUKA klasė“ aplinkoje šiuo metu jau yra užsiregistravę trečdalis Lietuvos mokytojų. Jie gali naudotis daugiau nei 200 vadovėlių komplektų su skaitmeniniais vadovėliais, mokytojo knygomis, kita medžiaga ir daugiau nei 10 tūkst. skaitmeninių užduočių. „World Summit Awards“ nugalėtojai bus skelbiami keliais etapais – nominantų sąrašas bus žinomas spalio mėnesį, nugalėtojai – lapkritį, o ryškiausi skaitmeniniai sprendimai bus pristatyti kitais metais vyksiančiame „World Summit Awards Global Congress“ renginyje Vienoje. Leidyklos „Šviesa“ inf.

Saugumas keliuose – svarbiausia rudens pradžios pamoka

A

štuoniolika metų – tokią sukaktį šiemet švenčia viena didžiausių saugaus eismo akcijų Lietuvoje „Apsaugok mane“. Kaip ir kasmet jos iniciatorė bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su Kazlų Rūdos savivaldybe artėjant rudeniui kviečia visus eismo dalyvius keliuose būti itin budriais ir ypač saugoti vaikus, vėl sugrįžtančius į mokyklas. Savivaldybė prie Kazlų Rūdos miesto mokyklų esančias perėjas paženklino ryškiu „Apsaugok mane“ ženklu, kurį atpažįsta didžioji dauguma vairuotojų ir pėsčiųjų. Ramiau jaustis

gali ir vaikų tėvai – „Lietuvos draudimas“ rugsėjo mėnesį kiekvienam moksleiviui dovanos 5 tūkst. eurų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų kelyje.

Rugsėjis – saugaus eismo mėnuo Pasibaigus vasarai į gatves išrieda daugiau vairuotojų, o į mokyklas išskuba ir būriai moksleivių. Akcijos iniciatorė bendrovė „Lietuvos draudimas“ ragina vairuotojus keliuose neskubėti ir rugsėjį vairuoti itin atidžiai. „Jau aštuonioliktus metus kreipiamės į Lietuvos vairuotojus – mūsų visų dėmesingumas ir taisyklių laikymasis užtikrina,

Kviečia padėti mažosioms pėdutėms Kamilė AKELAITYTĖ

Š

į savaitgalį pirmą kartą Kazlų Rūdoje bus vykdoma akcija, kuria siekiama padėti beglobiams gyvūnams ir jais besirūpinančiomis įstaigomis. Akcijos „Padėk mažosioms pėdutėms“ metu visi norintys kviečiami paaukoti gyvūnų maisto bei higienos priemonių ir tokiu būdu paremti įstaigas, kuriose likimo nuskriausti keturkojai randa prieglobstį. „Padėk mažosioms pėdutėms“ iniciatorė, kazlųrūdietė Gabija Valaitytė kviečia visus geraširdžius žmones prisidėti prie gražesnio pasaulio kūrimo ir būti aktyviems aukotojams akcijoje, kuri vyks rugsėjo 9 d. nuo 11val. prie Kazlų Rūdos miesto tvenkinio. Akcijos „Padėk mažosioms pėdutėms“ sumanytoją bei organizatorę Gabiją pakalbino žurnalistė K. Akelaitytė:

Akcijos „Padėk mažosioms pėdutėms“ sumanytoja ir organizatorė Gabija Valaitytė. Asmeninio archyvo foto

Kada ir kaip kilo idėja suburti žmones beglobių gyvūnų akcijai? Šis sumanymas mano galvoje tūnojo tikrai ne vienerius metus, tačiau vis abejodama delsiau tai įgyvendinti, tikriausiai dėl to, kad per menkai tikėjau savimi. Pati idėja kilo dėl tikslo gyventi ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Nenoriu gyventi savanaudiškai, trokštu nešti gėrį kitiems. Po ilgų galvojimų nutariau imtis šios minties ir viskas įvyko žaibo greičiu! Kokiu tikslu vykdai šią veiklą? Kaip ir minėjau, dėl begalinio noro atnešti trupinėlį gėrio į kitų gyvenimus. Visuomet buvau tas žmogus, kuris įsivaizdavo save savanorystės ar panašiose veiklose, kuria ir užsiimu dabar. Ateityje norėčiau keliauti ir į kitas šalis savanoriauti. Aplinkui regime per daug neigiamų veiksnių, dėl to noriu padėti tiems, kam pagalbos labiausiai reikia. Šiuo atveju, gerumu kviečiu pasidalinti su narveliuose gyvenančiomis mažųjų beglobių širdelėmis. Ši graži akcija – pirmasis mano sumanymas, idėjų ir planų turiu ir daugiau. Kas akcijos organizavime tave

palaiko? Kas padės jos metu? Palaiko daugybė žmonių. Žinoma, pirmiausia tai – supratingiausia šeima, nuostabiausias vaikinas ir tikri gyvenimo draugai, kurie džiaugiasi ir tokiu būdu suteikia man dar daugiau ryžto bei pasitikėjimo savimi. Pačios akcijos metu man padės surinkta savanorių komanda, kurią sudaro artimiausi žmonės. Labai daug padeda ir palaiko mano akcijos „Padėk mažosioms pėdutėms“ globėjas Kazlų Rūdos 3-iosios (Mindaugo) seniūnaitijos seniūnaitis Marius Žitkus. Jis aukoja savo laiką ir man padeda, kad išsipildytų kiekviena norima detalė. Labai džiaugiuosi ir dėkoju rėmėjams, kurie padėjo realizuoti akciją ir paversti ypatinga, labai laukiama diena. Visų šių geraširdžių žmonių dėka esu laiminga! Kaip vyks tavo organizuojamos akcijos veikla šeštadienį? Šeštadienį nuo 11val. iki 18val. vakaro prie miesto tvenkinio bus akcijos palapinė, kurioje su džiaugsmu bus priimama gyventojų auka prieglaudai – sausas/šlapias ėdesys, žaisliukai ir higienos priemonės (palutės).

Nuo 11.30 val. aukotojai galės pasisemti žinių ir gerai praleisti laiką su dresūros mokykla „Komanda“ – vyks informatyvi paskaita apie šunų dresūrą, lauks įkvepianti istorija apie iš gyvūnų prieglaudos paimtą šuniuką, kurį jie dresuoja, bei žinoma, programos desertas – pasirodymas su dresiruotais šunimis, kuris prikaustys ne tik suaugusiųjų, bet ir pačių mažiausių vaikučių dėmesį. Kokie šios akcijos lūkesčiai? Jokių aukštų lūkesčių neturiu, nes apie tai negalvoju, man nėra skirtumo kiek ateis žmonių, man svarbu tai, kad mano puoselėjama idėja virto realybe ir tai jau yra svarbus žingsnis. Tikiu, kad ateis nemenkas kiekis žmonių, sekame statistiką – atsirado daug žmonių, kurie nori būti šios akcijos dalimi, tad tikiuosi, kad neliks abejingų ir visi prisidėsime prie gyvybių gelbėjimo. Dažnai nesusimąstome kiek daug gali mūsų vienas mažas poelgis, o jis gali neapsakomai daug, jis gali išgelbėti gyvybę. Tai yra svarbiausia – bendras ryšys ir bendras tikslas, kuris yra išgelbėti mažąsias pėdutes.

kad mažieji eismo dalyviai, neretai po ilgųjų vasaros atostogų išsiblaškę ir mažiau atidūs, pasieks mokyklą ar namus saugiai. Raginame ir visus tėvelius savo vaikams prieš naujus mokslo metus priminti elementarius, bet kartais gyvybiškai svarbius dalykus – kaip tinkamai pereiti perėją be šviesoforo, kodėl negalima eiti per gatvę degant geltonam šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį per perėją. Tai gali padėti vaikui reikiamu metu priimti teisingą sprendimą“, – sakė „Lietuvos draudimo“ Sūduvos skyriaus vadovė Jurgita Sluoksnaitienė.

saugoti ir patys atsargiausi. Todėl tradiciškai „Lietuvos draudimas“ visus Lietuvos moksleivius visą rugsėjį nemokamai apdraus asmens draudimu. Jis galios visoje Lietuvoje ištisą parą, jei moksleivis keliaudamas pėsčiomis nukentėtų eismo įvykyje. Kiekvienam moksleiviui dovanojamo draudimo suma – 5 tūkstančiai eurų. „Norime, kad tėveliai, išleisdami savo vaikus į mokyklas, neturėtų papildomų rūpesčių ir galėtų jaustis ramūs. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną, o dėl to tėveliams nieko daryti nereikia. Svarbiausia, kad, nutikus nelaimei kelyje, jie žinotų, jog gali kreiptis į mus dėl pa-

tirtos žalos atlyginimo“, – teigė „Lietuvos draudimo“ Sūduvos skyriaus vadovė Jurgita Sluoksnaitienė. Moksleivio, kuris keliaudamas pėsčiomis ar važiuodamas dviračiu šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, tėvai ar globėjai kviečiami apie tai iš karto pranešti „Lietuvos draudimui“ telefonu 1828. Užregistravus įvykį, bendrovės specialistai išsamiai paaiškins, ką daryti toliau.

Nutikus nelaimei – nemokamas draudimas Bet nuo nelaimių nėra ap-

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus inf.


3

2017-09-08 Nr. 16 (388)

Kardokų Gamtos mokyklos „Telia“ išmaniosios televizijos žiūrovams atidarymas – ypatingas sporto ir kino derinukas

K

Kardokų bendruomenė (Kazlų Rūdos sen.) įsteigė Gamtos mokyklą. Kardokų bendruomenės archyvo foto

N

orime pasidžiaugti, jog pagaliau įvykdėme savo ilgai planuotą projektą, kai kuriems tai atrodė mistika, kai kuriems drąsu, bet Jis ĮVYKO! Kardokų bendruomenė (Kazlų Rūdos sen.) įsteigė Gamtos mokyklą savo vaikams. Tačiau labai norime pasidžiaugti, jog šią mokyklą – darželį lankys ne tik bendruomenės vaikai, bet ir šeimų vaikučiai iš Marijampolės, Jankų, Braziūkų. Labai tikimės, jog mūsų vaikučių skaičius padidės ir prisijungs daugiau šeimų, kurioms atliepia kitoks požiūris į vaikų ugdymą. Rugsėjo 1-ąją dieną į naująją mokyklą sukvietėme visas šeimas, draugus, svečius. Smagu, jog mus pasveikino Kazlų Rūdos švietimo skyriaus atstovės, Kauno Valdorfo mokyklos mokytojos, atvyko senieji Kardo-

V

kų gyventojai, draugai ir šiaip smalsuoliai… Šventę, kaip įprasta visose mokykose, pradėjome Lietuvos himnu, svečiai pasveikino su gražiausiais linkėjimais, pristatėme mokyklos mokytojus, iniciatyvinę grupę. O bendruomenės pirmininkas Raimundas Vaičiūnas su dideliu džiaugsmu atrišo simbolinę atidarymo juostą. Mokiniai susipažino artimiau su savo naujaisiais mokytojais, kurie pravedė savo pirmąsias pamokėles bei pasižadėjo visus vesti Jų gyvenimo keliu, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko svajonę… Vėliau dainavome, šokome, ant laužo virėme arbatą, vaišinomės. Nors oras ir nebuvo pats palankiausias, bet lietučio neišsigandome – juk tai GAMTOS mokykla. Mylime bet kokį orą, dėkojame Žemei ir esame laimingi tiesig būdami JOS vaikais…

ol Lietuvos krepšininkai lieja prakaitą ruošdamiesi Europos vyrų krepšinio čempionatui ir mokosi naujų derinukų, „Telia“ jau dabar kviečia sirgalius rezervuotis geriausias vietas rungtynėms stebėti – sofas savo namuose. „Telia“ naujiems išmaniosios televizijos žiūrovams dovanoja išskirtinę dovaną – „Viasat“ sporto kanalų rinkinį dvejiems metams. Ką pasirinkti turės ir tie, kas trilerį sporto aikštelėje mielai iškeičia į gerą komediją – jų ekranuose dvejus metus galės suktis filmai per „Viasat“ kino kanalus. „Atkaklios varžybos dažnai primena gerą įtempto siužeto filmą, o kokybiškas kinas gali pakrauti geros energijos ne ką mažiau negu pergalių akimirkos sporto arenose. Belieka pasirinkti, ką smagiau žiūrėti su šeima ar draugais, ir mėgautis išmaniosios televizijos privalumais kasdien“, – sako Norbertas Žioba, „Telia“ privačių klientų vadovas. Tų, kurie užsisakys išmaniąją televiziją ir pasirinks „Viasat“ sporto kanalų rinkinį, lauks papildoma dovana. Europos krepšinio čempionato metu į šį rinkinį „Telia“ įtrauks specialiai Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynėms dedikuotą kanalą „TV3 Krepšinis HD“. Šio kanalo žiūrovai visas lietuvių kovas čempionate galės stebėti HD raiška ir mėgautis pačiu kokybiškiausiu transliacijų vaizdu. „Viasat“ sporto kanalų rinkinį sudaro „Viasat Sport Baltic“, kuris rodys visas Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes, lauko sporto aistruolių pamėgtas „Viasat Golf“ ir autosporto gerbėjų vertinamas „Viasat Motor“. PasiJei pritariate mūsų idėjai ir norite savo vaikus leisti į Gamtos mokyklą ar darželį, prašau susisiekite su mumis šiais kontaktais: tel.: 865544709 arba el.p: mokykla@kardokai.lt Aušra Augutė

Laimingos atostogos

asara tai toks metas, kai visi vaikai svajoja patirti naujų įspūdžių, nukeliauti prie jūros, smagiai praleisti atostogas. Šiais metais VŠĮ Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos centro vaikams labai pasisekė 19 vaikų buvo stovykloje Varėnos rajone, ir kita grupė 20 vaikų ilsėjosi Šventojoje, prie Baltijos jūros. Į šią grupę pirmiausiai patenka tie vaikai, kurie nematę jūros. Gera stebėti iš nuostabos aikčiojančius vaikus, kurie vis kartojo: „Kokia ji didelė, kiek daug smėlio, kokios bangos,

kaip čia gražu…“ Mažieji ne tik pamato jūrą, bet ir kartu ugdomi socialiai, gyvenimiški įgūdžiai. Vaikai mokosi savarankiškumo, asmens higienos, pareigingumo, atsakingumo ir komandinio darbo. Socialinės rizikos šeimose gyvenantys vaikai ne visada jaučiasi sotūs, o štai stovykloje jie maitinami 5 kartus per dieną ir labai skaniai. Žinoma, patirta ir įvairių nuotykių. Aštuonerių metų stovyklautoja netikėtai tapo „gelbėtoja“. Pamačiusi toli plaukiojantį vyrą, primygtinai reikalavo atkreipti dėmesį. Buvo pranešta gelbėtojams, kurie

žaibiškai sureagavo ir išgelbėjo skęstantįjį. Vaikai patyrė ir gerumo atvejų. Vienas prekybininkas padovanojo po žaisliuką, o kitas – leido šokinėti ant batuto neribotai. O kiek džiaugsmo ir malonumo patyrė dinozaurų parke. Visko ir neįmanoma apsakyti. Nuoširdžiai dėkojame Kazlų Rūdos savivaldybės, švietimo skyriaus vadovams, VO „Gelbėkit vaikams“ organizatoriams ir „Ginalo“ vadovui G. Mocevičiui. Plutiškių vaikų dienos centro vaikų vardu Rimutė Deltuvienė

rinkę „Viasat” filmų kanalų rinkinį, žiūrovai matys net 4 kanalus, kurie transliuoja viso pasaulio filmus, Holivudo premjeras ir kino klasiką. Šių kanalų žiūrovai filmus galės ne tik atsukti nuo pradžių, bet ir naudotis 14 dienų archyvu. Kiekvieno šių kanalų rinkinio įprasta kaina mėnesiui yra 3,90 euro. Apsilankiusiųjų „Telia“ salonuose laukia ir daugiau staigmenų – itin geros naujų televizorių kainos bei galimybė juos įsigyti išsimokėtinai be jokio pabrangimo. Be to, visi klientai, nuo rugpjūčio 14 d. iki

rugsėjo 8 d. užsisakę „Viasat“ sporto arba „Viasat Combo“ kanalų paketus, dalyvaus žaidime. Jame bus galima laimėti kelionę į Europos krepšinio čempionato finalą Stambule dviems bei kitus prizus. „Telia“ išmaniąją televiziją užsisakyti ir specialiais dovanų pasiūlymais pasinaudoti nuo šiandien galima artimiausiame klientų aptarnavimo salone. Daugiau rudens pasiūlymų taip pat galima gauti paskambinus „Telia“ klientams nemokamu telefonu 1817 arba interneto svetainėje telia.lt.


4

2017-09-08 Nr. 16 (388)

Antrą sezono pusę Kazlų Rūdos SC „Šilo“ jauniai pradėjo iškovodami pergalę

L

ietuvos mokinių I lygos Pietų-Rytų regiono pirmenybėse antrojo rato kovas pradėjo D.Gabuževičiaus treniruojami Kazlų Rūdos U-17 (2001 m.g.) futbolininkai. Rugpjūčio 26 d. šeštoje turnyrinės lentelės pozicijoje įsitaisiusi SC „Šilo“ komanda miestelio futbolo stadione jėgas išmėgino su viena pozicija aukščiau esančia Vilniaus BFA vienuolike. Varžovus iš sostinės kazlųrūdiečiai įveikė rezultatu 2:1 (1:0) ir surinkusi 11 taškų šiuo metu nuo vilniečių atsilieka vienu taškeliu. Įvarčius į BFA vartus mušė D.Grinevičius ir D.Besarabovas. Kazlų Rūdos futbolininkai dominavo šiose rungtynėse nuo pat pirmų minučių, kūrė progas vieną po kitos, tačiau pergalei pasiekti, kaip parodė dvikovos visuma, pakako dviejų tikslių smūgių. Jau 10-ąją rungtynių minutę neblogą galimybę nuginkluoti varžovų vartininką turėjo E.Bindokas. Baudos aikštės prieigose gavęs kamuolį Kazlų Rūdos komandos futbolininkas vos įbėgęs į baudos aikštę, lydimas dviejų vilniečių smūgiavo į kamuolį, tačiau pastarasis praskriejo šalia kairio BFA komandos vartų virpsto. Vos po poros minučių dešine varžovų baudos aikštės zona su kamuoliu veržėsi D.Grinevičius, kuris mėgino perkelti kamuolį per iš vartų išbėgusį E.Michalkevičių, tačiau pritrūko tikslumo. Vilnietis sugebėjo šoktelėjęs kamuolį pasiekti ir jį numušė. Netrukus varžovo klaida pasinaudoti nepavyko E.Bindokui. Vilniaus futbolininkas būdamas ties 16 m linija nepataikė į kamuolį ir jis atsidūrė prie SC „Šilo“ futboli-

ninko kojų. Deja, E.Bindoko smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų. Po šios grėsmių varžovų vartams plejados 20-ąją minutę „prisišaudė“ D.Grinevičius, kuris vos gavęs baudos aikštėje kamuolį, pasiuntė jį į kairį Vilniaus komandos vartų kampą. SC „Šilas“ išsiveržė į priekį 1:0. Neblogą galimybę padidinti persvarą Kazlų Rūdos komanda turėjo 25-ąją minutę. Iš dešinio varžovų baudos aikštės krašto smūgiavo E.Bindokas, tačiau vilniečių vartininkas kamuolį atrėmė. Aikštės šeimininkų spaudimas ir toliau nemažėjo. 32-ąją minutę vilniečių baudos aikštėje kamuolį perėmė E.Mikailionis. SC „Šilo“ futbolininkas priartėjęs prie vartų iš gana aštraus kampo smūgiavo, tačiau Vilniaus BFA vartininkas sugebėjo krisdamas kamuolį numušti. Sostinės ekipa iš esmės jokių kontrargumentų pirmame kėlinyje neturėjo. Tik besibaigiant pirmam kėliniui vilniečiai priminė apie save puolime sukurdami aštresnį epizodą, kuomet iš baudos aikštės prieigų gana neblogą šūvį paleido M.Daumantas, tačiau kamuolys skriejo šalia virpsto. Antrame kėlinyje vaizdas iš esmės nesikeitė. Kazlų Rūdos futbolininkai ir toliau kūrė progas, tačiau vėl ne kartą paversti jų įvarčiu vis nepavykdavo. Jau pačioje šios rungtynių dalies pradžioje pasižymėti galėjo E.Bindokas, kuris gavo puikų perdavimą iš aikštės viduryje buvusio A.Sidaravičiaus. SC „Šilo“ futbolininkas sugebėjo varžovų baudos aikštėje suklaidinti pora gynėjų, tačiau smūgiuotas kamuolys pataikė į Vilniaus komandos vartininką. Į tai netrukus grėsmingai atsakė varžovai. Minimali aikštės šei-

Geromis sąlygomis teikiame paskolas. Palūkanos - 3 % (su turto įkeitimu). Tel. 8 636 82215

PAMINKLAI Paminklų dirbtuvės siūlo savo paslaugas: Paminklų gamyba, kapo dengimas akmens plokštėmis ir dekoratyvine skalda. Pamatų betonavimas ir montavimas. Kaltos ir itališkos bronzinės raidės. Trinkelių klojimas. Kapo renovacija.

Suteikiame garantiją.

Prekyba IŠSIMOKĖTINAI!

8 604 16545

Dėmesio! Asmeniniai skelbimai į „Kazlų Rūdos laikraštį“ trumpuoju SMS numeriu 1567 NEBEPRIIMAMI. Skelbimus mums galite pateikti el. pašto adresu reklama@kazluruda.info arba paskambinę redakcijos telefono numeriu 8 610 33311

- Biorezonansinė funkcinė organizmo diagnostika - Susirgimų priežaščių nustatymas - Preparatų parinkimas - Alergenų nustatymas - Refleksinių zonų terapija - Nemokamos vidaus ligų gydytojos konsultacijos Registracija tel.nr.+37062746544 www.sveikatinimoklinika.lt Eivenių g.3-2, Kaunas

mininkų persvara niekais galėjo būti paversta 51-ąją dvikovos minutę, kai Vilniaus komandos futbolininkas A.Zadorin baudos aikštėje pasiuntė kamuolį į dešinį vartų kampą, tačiau SC „Šilo“ vartus saugojęs D.Šneideris sureagavo ir kamuolį nukreipė už galinės linijos. Aikštės šeimininkams progos liejosi ir toliau. 55-ąją minutę net dukart pasiųsti kamuolį į vilniečių vartus baudos aikštėje turėjo galimybę A.Sidaravičius, tačiau kamuolys tikslo nepasiekė. 62-ąją minutę po E.Bindoko perdavimo tikslumu pasigirti negalėjo ir smūgį baudos aikštėje atlikęs D.Besarabovas. Už neišnaudotas progas SC „Šilo“ komanda buvo nubausta 67-ąją rungtynių minutę. Už Kazlų Rūdos gynėjų linijos su kamuoliu išniro BFA komandos futbolininkas, kuris vos atsidūręs baudos aikštėje pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir vilniečiai rezultatą išlygino. Vis dėlto su tokia baigtimi SC „Šilas“ nesitaikstė ir paskutinėmis rungtynių minutėmis sugebėjo išplėšti pergalę. Vilniaus vartininko klaida priimant kamuolį iš savos komandos žaidėjo pasinaudojo E.Bindokas, kuris dešinėje baudos aikštės zonoje perėmė kamuolį, atliko perdavimą arčiau vartų buvusiam D.Besarabovui ir pastarajam beliko kamuolį nukreipti į tuščius vartus. Kazlų Rūdos futbolininkai įrodė žaidybinį pranašumą prieš Vilniaus BFA „išsiversdami“ ir su dviem įvarčiais. Sporto centro inf.

„Kazlų Rūdos laikraštis“ leidžiamas nuo 2005 m. lapkričio mėn. 11 d. Leidėjas - VšĮ „Kazlų Rūdos laikraštis“. S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda. Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info Redaktorė Vilma Žitkienė, Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info REKLAMA, SKELBIMAI Tel. (8~610 33311), el. p. reklama@kazluruda.info Platinamas NEMOKAMAI. Tiražas - 2000 egz. Visa medžiaga pateikta „Kazlų Rūdos laikraštyje“ - leidinio nuosavybė. Už reklaminių skelbimų turinį redakcija neatsako. Išspausdinti autorių straipsniai gali nesutapti su redakcijos nuomone. Medžiagą kopijuoti ir platinti galima tik su raštišku redakcijos sutikimu. Spausdino „Media Regionalne Sp. z o.o.“

Akių konsultacinis kabinetas

BRANGIAI PERKAME įvairius miškus su žeme. 8-687-89328 arba el. adresu miskaszeme@gmail.com

Akių gydytoja iš Kauno klinikų konsultuoja ligonius Pirmadieniais nuo 15:00 iki 18:00 val Trečiadieniais nuo 15:00 iki 18:00 val Šeštadieniais nuo 8:00 iki 12:00 val Jūsų sveikata, Maironio g. 20, Kazlų Rūda Registracija tel. (8 687) 82298

PARDUODA KOKYBIŠKI ŠILTNAMIAI nuo 279 €. Taip pat parduodame, brezentus, tentus, vandeniui atsparius audinius, polietileno plėveles, polikarbonatus. ' 8 678 81119, www.ramchos.lt PARDUODAME ŠILTNAMIUS 288€, automatinius INKUBATORIUS, MOTOBLOKUS, MINITRAKTORIUS, aliejaus PRESUS, GRANULIATORIUS. Garantija, atvežame. ' 8 643 85 888, www.VisiMalunai.lt

Medienos perdirbimo įmonei UAB ,,Juodeliai” darbui pamainomis Jūrės ceche reikalingi:

PARDUODU įvairias kapotas malkas, supjautas ir nesupjautas atraižas. Atvežu nemokamai. ' 8 648 61061

ŠALTKALVIS (SUVIRINTOJAS) CECHO DARBUOTOJAI

PARDUODAMAS arba KEIČIAMAS 2 k. butas Kazlų Rūdoje. Butas vidinis, 2 a. Keisčiau į 1 k. butą arčiau centro. 1 a. ir 5 a. nesiūlyti. Kaina - sutartinė. Skambinti po 19 val. ' 8 640 27643

Laiku mokamas ir nuo rezultatų priklausantis darbo užmokestis Surinkusiems 3-5 darbuotojų ekipažą – kompensuojame kurą Tel. 8-611-43445; 8-698-41844 CV siųsti cv@juodeliai.lt

Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai” Jūrės ceche reikalingas: ŽALIAVOS PRIĖMĖJAS (A)KONTROLIERIUS (Ė) - Priimamos žaliavos kiekio ir kokybės užtikrinimas - Privalomų dokumentų sutikrinimas, suvedimas į apskaitos programą - Sąžiningumas ir įmonės atstovavimas - Dalis darbo lauke CV siųsti cv@juodeliai.lt, telefonas 8-69841844.

Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai” Jūrės ceche reikalingas: ELEKTRIKAS (AUTOMATIKAS) Laiku mokamas darbo užmokestis, visos socialinės garantijos Tel.8-620-66343 arba 8-698-41844. CV siųsti cv@juodeliai.lt

PARDUODAMAS 3 kambarių butas 58 m2, Maironio g., Kazlų Rūda, III aukštas, didelis balkonas, vidinis. ' 8 616 94397 PARDUODU 3,5 ha sodybą. Šalia VIA BALTICOS, Kazlų Rūdos sav., Gluškabūdės kaimas. ' 8 636 52619 PARDUODA vienkiemį Senosiose Senažiškėse. Parduoda sodybą Ąžuolų Būdoje. Yra centralinis šildymas, vandentiekis iš gręžinio, valymo įrenginiai. Kaina - sutartinė. ' 8 620 41309 PARDUODA dviejų kambarių butą Maironio g., Kazlų Rūdoje (1/5 aukštas) 50 kvad.m., vidinis, visi patogumai: gamtinės dujos, miesto šildymas. ' 8 620 74301 Skubiai PARDUODA sodybvietę. 3ha žemės, 36 arai miško. ' 8 615 68996 PARDUODAMAS namų valdos sklypas 0,2510 ha Ąžuolų Būdoje k.Ąžuolų g.2C. Žemės paskirtis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Kaina 6600 EUR. ' 8 687 84233

PERKA BRANGIAUSIAI Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. ' 8 651 39039 PIRKČIAU 1-2 kambarių butą pirmajame aukšte. ' 8 621 55510

Darbas Kazlų Rūdoje - prekių pakavimas ir krovimas baldų gamybos įmonėje.

PERKU sodybą arba sodybvietę. Tinka ir apleista. Perku lengvąjį automobilį. ' 8 670 84589

Kreiptis tel. +370 37 999254

Mobiliu gateriu PJAUNAME medieną iki 9 m. ilgio, kliento kieme. ' 8 610 03983

Baldus gaminanti įmonė IEŠKO baldų surinkėjo. Tel. 8 612 77410 Siūlome darbą tarptautinių reisų vairuotojui. Darbo kryptys - Lenkija, Čekija. Informacija tel. +370-65018878

UAB „METALYNAS“ Superkame juodojo ir spalvotojo METALO LAUŽĄ, AUTOMOBILIUS. Prekiaujame NAUDOTOMIS AUTOMOBILIŲ DETALĖMIS. Prekiaujame PROPANU, DEGUONIMI IR ANGLIARŪGŠTE BALIONUOSE.

ĮVAIRŪS

Nebrangiai VEŽAME sijotą ir nesijotą žvyrą, smėlį ir kitą gruntą, taip pat malkas bei kitus krovinius savivarčiu. Yra galimybė pasikrauti pačiam. ' 8 609 83325 Prūdų KASIMO, žemių tvarkymo, lyginimo darbai. ' 8 648 94475 VEŽAME žvyrą, smėlį ir kitus birius krovinius. ' 8 646 50737 Skardinimo darbai.Vejalentės,kraigas, lietvamzdžiai, pakalimai. Dengiame stogus. ' 8 620 67934

Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.

Įtempiamos lubos greitai ir kokybiškai. Nemokamas matavimas. Pinigų grąžinimo garantija. ' 8 679 48567 El. paštas: info@lubos24.lt www.lubos24.lt

Tel. 8 687 43150, 8 641 27995 www.metalynas.lt

Galiu tvarkyti kapus Kazlų Rūdoje ir Ąžuolų Būdoje. ' 8 615 78387

Profile for Kazlų Rūdos laikraštis

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 16 (388), 2017-09-08  

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 16 (388), 2017-09-08  

Advertisement