a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2017 m. birželio 30 d., penktadienis

Nr. 12 (384)

Tiražas - 2000 egz.

WWW.KAZLURUDA.INFO

ISSN-1822-3303

„Kaimynų dienoje!“ Kazlų Rūdos atstovų stendas sulaukė pripažinimo

B

irželio 10 d. Zyplių dvare turizmo festivalio „Kaimynų diena!“, organizuoto Šakių turizmo informacijos centro, metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai tarp Šešupės regiono savivaldybių. Į turizmo festivalį rinkosi rajonų valdžios ir turizmo atstovai, prekybininkai ir gyventojai bei svečiai iš visos Lietuvos. Zyplių dvaro ansamblio teritorija festivalio metu tapo gyventojų ir prekybininkų iš skirtingų rajonų susitikimo vieta. Čia savo kultūrines programas ir gaminamą produkciją pristatė Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Marijampolės, Pagėgių, Šakių savivaldybių bei Panemunių klasterio atstovai. Renginio metu pristatyti Šešupės regiono rajonų puoselėjami turistiniai, paveldo objektai, kulinarinis lobynas, vykdomos edukacijos ir degustacijos. Pasak Šakių turizmo informacijos centro direktorės I. Bernotaitės, šis renginys buvo reikšmingas kontaktų užmezgimo prasme. Susitikę rajonų atstovai pasidalino patirtimis, sužinojo vieni kitų vidines situacijas, pranašumus ir trūkumas. Kaimyninių rajonų atstovų susitikimo metu kalbėta apie regiono konkurencingumo ir

informacinės sklaidos didinimo bendromis jėgomis reikšmę, diskutuota apie bendro leidinio ir maršrutų sukūrimą. „Sutarėme dalyvauti vieni kitų renginiuose ir dar kartą susitikti jau visai netrukus“ – teigia I. Bernotaitė. Susirinkusius svečius džiugino ne tik prekeivių siūlomų gaminių gausa (keramikos, sūrių, duonos, mezginių ir kt. produkcija), bet ir „Vilkaviškio kamuolių futbolo“, „Batutų šalies“, „Burbuliatoriaus“ pramogos, „Mena meną“ kūrybinės studijos meno užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, kalvystės amato demonstracijos, Šakių cirko „Šypsena“ pasirodymai ir kt. , sveikatos klausimais konsultavo Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Renginio rezultatai aptarti restorane „Kuchmistrai“, kuris svečius vaišino švelniu, krosnyje keptų silkių paštetu su kanapių aliejumi, gruzdintomis pastarnokų pončkutėmis su peletrūnų grietine, ilgai „kuchmistro“ virta stirniena su vyšniomis ir juodaisiais serbentais bei „kuchmistro“ gira. Šventės akcentu tapo geriausiai įrengto miestelio rinkimai, kuriuos laimėjo Kazlų Rūdos stendas. Laimėjusi delegacija gavo Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro įsteigtą prizą

Geriausiai įrengto miestelio rinkimuose Kazlų Rūdos atstovų stendas pripažintas geriausiu

– pakvietimą paturistauti ir išbandyti Šakių rajono baseiną nemokamai. Šventę vainikavo šakiečių vaikinų grupės „ABUDU“ koncertas. Birželio mėnesio gale pasirodys pirmasis grupės albumas pavadinimu „Akys žvyro pilnos“,

kurį bus galima įsigyti ir Šakių turizmo informacijos centre. „Netoli Zyplių dvaro yra mūsų vasaros ir kūrybos rezidencija. Džiaugiamės galėdami groti savame krašte“ – sako vaikinai. Renginio rėmėjai: restoranas „Kuchmistrai“, rankų darbo

Sūduvos VVG archyvo foto

šlepečių gamintoja „Šlepetija“, baldų bendrovė „Lauksva“, Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras. Šakių turizmo informacijos centro inf.

Paskelbti seniūnaičių rinkimai

L

iepos mėnesį Kazlų Rūdos savivaldybėje bus renkami seniūnaičiai. Seniūnaičiai visuomeniniais pagrindais dirbs 3 metus. Kandidatus į seniūnaičius galės siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Kandidatu į seniūnaičius galės būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai bus renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuos seniūnas. Gyventojų susirinkimui pirmininkaus seniūnas, o susirinkimo sekretoriaus funkcijas atliks seniūnijos darbuotojas. Seniūnaitis gyventojų susirinkime bus renkamas atviru balsavimu. Kiekvienam kandidatui į seniūnaičius bus suteikta teisė prisistatyti. Prisistatymui skiriama iki 10 minučių. Po prisistatymo kandidatui galės būti užduodami klausimai. Klausimų ir atsakymų tru-

kmė – iki 15 minučių. Išrinktas seniūnaičiu bus laikomas tas kandidatas, kuris surinks daugiausia susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų. Balsams tarp kandidatų pasiskirsčius po lygiai skelbiamas pakartotinis balsavimas, rinkimuose dalyvaujant ir balsuojant už lygiai balsų surinkusius kandidatus. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai bus renkami apklausiant gyventojus. Apklausą organizuos bei vykdys Savival-

dybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Kazlų Rūdos seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafikas Ąžuolų Būdoje - liepos 3 d., 14.00-16.00 val. apklausiant gyventojus. Ąžuolų Būdos universalaus daugiafunkcinio centro patalpose (Marijampolės g. 22, Ąžuolų Būdos k.). Bagotojoje - liepos 4 d.

;2


2017-06-30 Nr. 12 (384)

Paskelbti seniūnaičių rinkimai 8

1

14.00-16.00 val. apklausiant gyventojus. Bagotosios kultūros namų patalpose (Šilo g. 55, Bagotosios k.). Bebruliškėse - liepos 3 d. 15.00 val. susirinkimas. Bebruliškės bendruomenės patalpos (Aušros g. 2, Bebruliškės k.). Jūrės miestelyje - liepos 4 d. 16.00 val. susirinkimas. Jūrės mstl. kultūros namų patalpose (Stoties g. 19, Jūrės mstll). Jūrės kaime - liepos 5 d. 13.00-15.00 val. apklausiant gyventojus. Jūrės kaimo bendruomenės patalpose (Medelyno g. 9A, Jūrės k.). Višakio Rūdoje - liepos 7 d. 15.00 val. susirinkimas. Višakio Rūdos kultūros namų patalpose (Šaltinėlio g. 1, Višakio Rūdos k. Gudeliuose - liepos 5 d. 14.00 val. susirinkimas. Gudelių bendruomenės patalpose (Liepų g. 1, Gudelių k.).

Kazlų Rūdos mieste 1 - liepos 10 d. 13.00-16.00 val. apklausiant gyventojus. Kazlų Rūdos kultūros centro administracinio pastato patalpose (S.Daukanto g. 19, Kazlų Rūda). Kazlų Rūdos mieste 2 (Pušų) - liepos 11 d. 13.00-16.00 val. apklausiant gyventojus. Kazlų Rūdos seniūnijos administracinio pastato patalpose (M.Valančiaus g. 12, Kazlų Rūda). Kazlų Rūdos mieste 3 (Mindaugo) - liepos 12 d. 13.0016.00 val. apklausiant gyventojus. Kazlų Rūdos seniūnijos administracinio pastato patalpose (M.Valančiaus g. 12, Kazlų Rūda). Kazlų Rūdos mieste 4 (Liepų) - liepos 13 d. 13.00-16.00 val. apklausiant gyventojus. VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos administracinio pastato patalpose (Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda). Kazlų Rūdos laikraščio inf.

PRANEŠIMAS apie neeilinio kooperatyvo narių susirinkimo sušaukimą Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga Kazlų Rūdos vartotojų kooperatyvo (toliau – „Kooperatyvas“) finansiniai rezultatai yra nepatenkinami, 1/4 kooperatyvo narių iniciatyva, remiantis Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos Kazlų Rūdos vartotojų kooperatyvo įstatų 5.6 punkto nuostatomis, inicijuojamas neeilinis kooperatyvo narių susirinkimas. Susirinkimo data ir laikas: Bendrovės akcininkų sutikimu susirinkimas šaukiamas 2017 m. liepos 18 d. 9 val. (ryte). Susirinkimo vieta: Vilniaus g. 31, Vilnius, Lietuvos Respublika. Kooperatyvo narių susirinkimo darbotvarkės klausimai: 1. Dėl Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos Kazlų Rūdos vartotojų kooperatyvo vadovo atšaukimo ir naujo vadovo išrinkimo. 2. Dėl naujų narių priėmimo į kooperatyvą. 1/4 kooperatyvo nariai

Apie privalomuosius atskaitymus, bendrąsias miškų ūkio reikmes ir miško kelių remontą N

uo 2015 metų sausio 1 dienos įsigaliojo nauja pareiga privačių miškų savininkams –apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.

Privačių miškų savininkai fiziniai asmenys privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, tai yra atitinkamai iki liepos 15 dienos ir sausio 15 dienos. Privačių miškų savininkai juridiniai asmenys privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti kas mėnesį - iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos. Privačių miškų savininkai fiziniai asmenys, kurie pirmąjį 2017 metų pusmetį gavo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ar parduotą nenukirstą mišką, iki liepos 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti užpildytą Privalomųjų atskaitymų deklaracijos FR0463 formą. Deklaracija gali būti pateikiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą (http:// deklaravimas.vmi.lt), tiesiogiai bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai arba Valstybinės mokesčių inspekcijos Deklaracijų tvarkymo skyriui. Privalomuosius atskaitymus privačių miškų savininkai turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt, nurodant įmokos kodą – 1001. Jei per pirmąjį kalendorinį pusmetį privataus miško savininkas fizinis asmuo negavo tokių pajamų, deklaracijos teikti nereikia.

Kaip panaudojamos privalomųjų atskaitymų lėšos Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad privalomieji atskaitymai iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, kuriuos privalo mokėti visi miškų valdytojai, įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami įvairioms bendrosioms miškų ūkio reikmėms finansuoti, tai yra miškų inventorizavimui, apskaitai, bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, valstybinei miškų priešgaisrinei sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti, privačių miškų savininkams konsultuoti bei

mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis, miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui), informacijai apie miškus viešinti ir kt. Taigi, privalomieji atskaitymai patenka į specialią valstybės biudžeto programą, tai yra bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą, ir šios lėšos naudojamos tikslingai – bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti.

Apie miško kelių priežiūrą ir remontą Iki 2015 metų miško kelių priežiūra ir remontas, kaip ir naujų įrengimas ar rekonstrukcija, buvo finansuojami miškų urėdijų, privačių miškų savininkų, kitų miško valdytojų, taip pat Kelių priežiūros ir plėtros programos ir, galiausiai, Lietuvos kaimo plėtros programos lėšomis. Tačiau privačių miško kelių būklė kasmet blogėjo, todėl Aplinkos ministerija ėmėsi iniciatyvos ir parengė Miškų įstatymo pakeitimus, sudarančius teisines prielaidas miško kelių priežiūrai ir taisymui papildomai naudoti ir Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas bei valstybės įmonėms miškų urėdijoms pavedančius vykdyti bendrą miško kelių priežiūrą ir remontą visų nuosavybės formų miškuose. Seimui pritarus šiems Aplinkos ministerijos parengtiems Miškų įstatymo pakeitimams, Aplinkos ministerija parengė ir Vyriausybė 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1250 patvirtino Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašą. Taip buvo sukurta bendra miško kelių, esančių visų nuosavybės formų miškuose, priežiūros ir taisymo (remonto) sistema, kuri veikia jau antrus metus. Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu tvarkos aprašu, kiekvienoje miškų urėdijoje kiekvienais metais sudaroma komisija, į kurios sudėtį įeina miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Nacionalinės žemės tarnybos, miško savininkų asociacijų ir savivaldybių atstovai. Ši komisija sudaro prioritetinių miško kelių, kuriuos siūloma prižiūrėti ir taisyti (remontuoti), sąrašą ir planą, o atitinkamos miškų urėdijos miškų urėdas, atsižvelgdamas į iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos skirtą lėšų sumą ir komisijos parengtą sąrašą ir planą, tvirtina prioritetinių miško kelių, kuriuose numatoma atlikti miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus, są-

2

rašą ir planą. Jais vadovaujantis kiekviena miškų urėdija vykdo miško kelių priežiūros ir remonto darbus. Patvirtinti sąrašai ir planai skelbiami miškų urėdijų interneto puslapiuose. Per 2016 metus valstybės įmonės miškų urėdijos visoje Lietuvoje papildomai, neskaičiuojant kasmetinio miškų urėdijų savomis lėšomis vykdomo miško kelių priežiūros ir remonto, sutvarkė 1000 kilometrų miško kelių, daugiausia tokių, kurie eina per privačius miškus, veda prie lankomiausių objektų miškuose. Šiai priemonei įgyvendinti Aplinkos ministerija iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų skyrė 4,04 milijonus eurų. 2017 metais numatyta miško kelių priežiūros ir remonto darbų atlikti už 3,5 milijonus eurų. Šiuo metu jau sudaromos komisijos naujojo periodo prioritetinių miško kelių, kuriuose numatoma atlikti miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus, sąrašams ir planams parengti. Aplinkos ministro įsakymu tvirtinamas Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymas pagal priemones skelbiamas viešai, jį galite rasti Teisės aktų registre (www.e-tar.lt). Taigi, bendra miško kelių, esančių visų nuosavybės formų miškuose, priežiūros ir taisymo sistema jau veikia, tačiau tai nereiškia, kad miškų urėdijos yra vienintelės atsakingos už miško kelių būklę. Miškų įstatyme numatyta, kad miško kelių, einančių per keleto miško savininkų ir valdytojų valdas, priežiūrą ir tvarkymą privalo atlikti tų valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. miško kelius tvarkyti privalo ne tik miškų, kuriais eina tie keliai, savininkai ar valdytojai, bet kiti asmenys, kurie naudojasi keliu ir jį sugadina. Kitaip tariant galioja bendra taisyklė – jei sugadinai kito asmens turtą, šiuo atveju – miško kelią, privalai jį sutaisyti ar tinkamai atlyginti savininkui už jo turtui padarytą žalą. Daugiau informacijos apie privalomuosius atskaitymus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt bei Aplinkos ministerijos interneto svetainės www. am.lt skiltyje Miškai/Privačių miškų savininkams. Parengė Lietuvos miško savininkų asociacija Aplinkos ministerijos užsakymu


2017-06-30 Nr. 12 (384)

XII tarptautinis klarnetininkų festivalis Lenkijoje: tarp laureatų – „perliukas“ iš Kazlų Rūdos G

egužės 9–13 d. Lenkijos mieste Piotrkow Trybunalski vyko XII tarptautinis klarnetininkų festivalis-konkursas. Lietuvai atstovęs vienintelis jaunasis klarnetininkas Tadas Ruzveltas iš Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos laimėjo III vietą, konkuravęs su 59 savo amžiaus grupės jaunaisiais klarnetininkais.

2017 m. gegužės 9–13 d. Lenkijos mieste Piotrkow Trybunalski vyko XII tarptautinis klarnetininkų festivalis-konkursas, kurį organizavo šio miesto Valstybinė I ir II laipsnio muzikos mokykla. Tai gilias tradicijas turintis festivalis, organizuojamas kas dvejus metus nuo 1995 metų. Festivalio tikslai – organizuoti įvairaus muzikinio ugdymo lygmens klarnetininkų susitikimą, kelti instrumentalistų švietimo lygį, dalintis patirtimi, populiarinti klarnetą ir su juo susijusią literatūrą, plėsti repertuarą ir skatinti talentingus klarnetininkus. Festivalio globėjai – Lenkijos kultūros ir tautinio paveldo ministras kartu su Piotrkow Trybunalski miesto meru. Festivalio rėmėjai ir didžiųjų Grand Prix (2 klarnetų) steigėjai – žymiausi Lenkijoje pučiamųjų muzikos instrumentų prekybos ir priežiūros salonai „Jarmula Music“ ir Piotro Smietanaos pučiamųjų instrumentų prekybos ir remonto salonas, Prancūzijoje gaminamų klarnetų „Buffet Crampon“ ir pučiamųjų instrumentų priedų gamintojų „Vandoren“ partneriai, festivalio metu surengę naujausių klarnetų, jų dalių ir priedų parodas. Įspūdinga buvo ir konkursantus vertinusios komisijos sudėtis: pirmininkas prof. Miroslavas Pokrzywinskis Varšuvos Fr. Šopeno muzikos universitetas, nariai: prof. Andrzejus Godekas Krokuvos muzikos akdemija, prof. Zdzislawas Nowakas Poznanės muzikos akademija, prof. Bogdanas Ocieszakas Gdansko muzikos akademija, prof. Romanas Widaszekas- Katovicų muzikos akademija, hab. Dr. Robertas Stefanskiis Lodzės muzikos akademija. Festivalis yra tarptautinis, jame dalyvavo 181 atlikėjų (solistų) ir 33 klarnetininkų ansamblių. Lietuvai atstovavo vienintelis Tadas Ruzveltas, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos šeštos klasės mokinys. Priklausomai nuo amžiaus visi konkurso dalyviai buvo suskirstyti į 4 grupes. Pagal savo amžių Tadas Ruzveltas kovojo gausiausioje, II-joje grupėje su kitais 59 solistais. Šios grupės solistams buvo keliamas reikalavimas pristatyti iki 8 min. trukmės programą. Tadas kartu su savo mokytoju Gintautu Puskunigiu konkursui parengė išties įspūdingus kūrinius – Jo-

hann Stamitz Koncerto klarnetui B-dur I dalį ir S. Rachmaninov kūrinį „Vokalizė“. Šį kartą Tadui akomponavo koncertmeisterė Ieva Žemaitytė. Jau repeticijų metu tiek kiti konkurso dalyviai, tiek ir jų mokytojai rodė susidomėjimą Tado atliekamais kūriniais. Po konkurso lietuvaičio pasirodymu buvo sužavėta visa komisija, ypač jos narys Krokuvos muzikos akademijos profesorius Andrzejus Godekas. „Jūs įnešėte gaivaus vėjo gūsį į mūsų lenkiškąjį jaunųjų atlikėjų repertuarą. Jau senokai nesu girdėjęs taip meistriškai, muzikaliai ir emocionaliai atliekamų šių J. Stamitzo ir Rachmaninovo kūrinių, nepaisant to, kad lietuvis atlikėjas yra gana jauno amžiaus. Esate rimti konkurentai mūsiškiams“,– šypsodamasis kalbėjo profesorius. „Nuoširdžiai dėkoju už išskirtinį pasirodymą, linkiu Jums sėkmės Jūsų kūrybiniuose ieškojimuose ir aukšto pripažinimo kituose konkursuose, puoselėk savo talentą, jaunuoli“, – linkėjo profesorius, dovanodamas lietuvaičiui savo kompaktinę plokštelę ir asmeniškai pakvietė į vasaros meistriškumo kursus Szcecine. Ir iš tikrųjų, kaip paaiškėjo paskutinę konkurso dieną, Krokuvos profesoriaus būta teisaus - Kazlų Rūdos „perliukas“ iš lenkiukų panosės „nupūtė“ III vietą. „Palyginti su kitais konkursais, kuriuose su Tadu esame dalyvavę, tai pats įtempčiausias. Juk varžėmės ne su įvairiais instrumentalistais o tik su klarnetininkais“,– po konkurso kalbėjo mokytojas Gintautas Puskunigis. „Lenkija – šalis, kurioje klarnetas labai populiarus instrumentas nuo seno, juo groja ir jauni ir seni, bet maloniai nustebau kuomet šiame konkurse pasirodė 70 mergaičių! Tai reiškia, kad

susiformavusi klarneto kultūra ir tradicija, nors metodika neseniai pritaikyta iš prancūziškosios klarneto mokyklos. Tado pelnyta 3-ioji vieta tarp tokios gausybės atlikėjų, tai ne vien mūsų su Tadu pripažinimas, bet kartu ir ženklas, kad teisinga ir tinkama linkme dirbame, esame pritaikę neblogą „lietuviškai-prancūzišką“ metodiką. Be abejonės, kad toks aukštas įvertinimas suteikia drąsos išbandyti jėgas dar rimtesniuose konkursuose“, – apie ateities perspektyvas užsiminė mokytojas. „Be to, Tadas – talentingas jaunuolis, jau bręsta artisto dvasia, teikianti klausytojui žavesį ir džiaugsmą. Jis tobulai valdo instrumentą, ritmą, jaučia muzikos pulsavimą ir atliekamų kūrinių jautrią interpretaciją, minties ir stiliaus santykį, mėgina motyvuotai savaip muzikuoti, reikšti jausmus ir mintis, jam patinka koncertuoti ir klausytojas tuo džiaugiasi. Jis turi kietą charakterį ir potencialo kryptingai sunkiai mokytis ir tada svajoti apie aukštus pasiekimus ir įvertinimus “,– apie savo mokinį gražių žodžių negailėjo mokytojas. „Šis konkursas mums reikšmingas ne vien dėl to, kad buvome taip aukštai įvertinti, bet ir dėl to, jog turėjome galimybę mokytis iš kitų atlikėjų, mėgautis jų muzika, išgirsti dar negirdėtų autorių, konkurso metu kilo naujų idėjų dėl Tado repertuaro. Džiaugiuosi, kad festivalio metu buvo organizuotos ir instrumentų parodos, kurių metu mokiniai turėjo galimybę išbandyti įvairių modelių klarnetus, pasibandyti pūstukus, liežuvėlius, tinkamų- įsigyti.“ – festivalyje patirtais įspūdžiais dalijosi mokytojas Gintautas Puskunigis. Paklaustas, kaip jautėsi kon-

3

G. Puskunigio (nuotraukoje kairėje) mokinys T. Ruzveltas (nuotraukoje viduryje) ir toliau skina apdovanojimus tarptautiniuose konkursuose R. Žigaičio menų mokyklos foto

kurso ir viso festivalio metu ir kas jam labiausiai patiko, Tadas Ruzveltas pakomentavo gana lakoniškai:„Šiame konkurse jaučiau, kad groju daug geriau negu ankstesniuose konkursuose, buvau atsipalaidavęs, gal kad salės akustika buvo labai gera. Žiauriai norėjau laimėti naują klarnetą, tokį, kokį išbandžiau parodoje, nes jo skambesys – nerealus“, – su konkursu sietą svajonę atskleidė vaikinukas ir šyptelėjęs pridūrė, –„neblogai ir III vieta su diplomu ir 200 zlotų premija – bus pradinis įnašas naujam klarnetui.“ Džiugina tai, kad kai daugelis Tado bendraamžių svajoja apie naujausius mobiliuosius telefonus ir kompiuterius, mūsų jaunojo muziko svajonėse – naujas instrumentas. Gal tokią jo svajonę įkvėpė pastaruosius metus

lydėjusi sėkmė tarptautiniuose konkursuose (2016 birželį – tarptautiniame konkurse „Baltijos perlas“, lapkritį – „Tenerifės žvaigždėse“), o gal – išugdyta meilė muzikai… Ši kelionė finansuojama Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projekto „Jaunystės džiaugsmas su muzika“ (vadovas – mokytojas metodininkas Gintautas Puskunigis) lėšomis. Rimvydo Žigaičio menų mokyklos bendruomenės vardu sveikiname Tadą Ruzveltą ir mokytoją Gintautą Puskunigį už puikų pasirodymą ir aukštus rezultatus Lenkijoje vykusiame XII tarptautiniame klarnetininkų festivalyje ir nuoširdžiai linkime, kad ir toliau lydėtų sėkmė ir pildytųsi svajonės. RŽMM inf.

Sveika, vasara! „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savo gerai nemokėti“                                                       J.Jablonskis

Mūsų vasaros stovykla „Per aktyvų pažinimą“ buvo skirta kalbos kultūros ir tautinio kostiumo metams paminėti. Pirmą dieną rinkomės technologijų kabinete, prisiminėme, kam skirti šie 2017 metai. Pažiūrėję filmą apie Lietuvos etnografinių regionų tautinius kostiumus, gavome užduotį nuspalvinti duotus kostiumų pavyzdžius (o namuose turėjome parinkti gražiausius žodžius apie kalbą). Po to išvykome į Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos muziejų, kur sužinojome apie kalbininką J.Jablonskį, jo indėlį puoselėjant lietuvių kalbą. Išsamiau apie jo vaikystę, mokymąsi, darbus mums papasakojo kalbininko tėviškėje. Taip

pat apsilankėme K.Griniaus muziejuje ir apžiūrėjome jo žmonos surinktą suvalkietiškų prijuosčių kolekciją. Antrą dieną, nors ji ir prasidėjo lietumi, pasidalinę praeitos įspūdžiais, pajudėjome link Kauno. Apsilankėme Botanikos sode, žavėjomės nuostabiais augalais, klausėmės gidės pasakojimų. Pagrindinis šios dienos tikslas – aplankyti pogrindžio „ab“ spaustuvę Lapėse (slaptą Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam režimui spaustuvę, leidyklą). Ji mums ir paliko didžiausią įspūdį. Pakeliui į Kadagių slėnį dar užsukome į Pažaislio vienuolyno muziejų. Išaušo birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena. Ją mes pradėjome prie paminklo tremtiniams (padėjome gėlių, uždegėme atminimo žvakeles), prisiminėme ir tremtyje žuvusį

Moksleiviai stovyklavo vasaros pažinimo stovykloje „Per aktyvų pažinimą“, skirtoje kalbos kultūros ir tautinio kostiumo metams paminėti Mokyklos archyvo foto

signatarą Praną Dovydaitį. Po to pasukome Dzūkijos link ir aplankėme V.Krėvės-Mickevičiaus tėviškę, kur mums įdomiai papasakojo apie šio rašytojo gyvenimą ir kūrybą, uždegėme žvakeles ant jų šeimos kapo

ir nuvažiavome Merkinės link. Įveikėme 170 laiptelių piliakalnį, grožėjomės apylinkėmis iš 25m. aukščio apžvalgos bokšto. Grįždami dar aplankėme Punios

;4


4

2017-06-30 Nr. 12 (384) 8

3

piliakalnį, sužinojome jo istoriją. Kelionę užbaigėme Birštone plaukdami Nemuno ir Verknės upėmis. Dienos įspūdžiai nepakartojami! Ketvirtadienį pradėjome trijų valandų kelione į Dubingius. Ekskursija „PAŽINK, PRAMOGAUK IR ATSIGAUK PRIE ASVEJOS“: aplankėme Dubingių piliavietę (buvusius Radvilų rūmus), Asvejos regioninio parko Lankytojų centre aktyviai dalyvavome viktorinoje, stebėjome dokumentinį filmą „Asvejos dugno paslaptys“, daug įdomaus sužinojome apie ilgiausią Lietu-

Sveika, vasara! voje Asvejos ežerą. Dienos nuovargį nuplovėme maudynėmis SPA centre, pietavome centro kavinėje. Paskutinę stovyklos dieną  praleidome „Šokolado sostinėje“ Trakuose. Ten leidome savo vaizduotei skrajoti ir prisigaminome įvairiausių skanėstų, iki soties prisilaižėme šokolado. Grįždami užsukome į Strėvos įgriuvą, įkopėm į Kartuvių kalną, nusileidome į Velnio duobę ir šventiniais pietumis užbaigėme stovyklą.

Akių konsultacinis kabinetas

Už turiningai, linksmai ir įspūdingai praleistą laiką dėkojame stovyklos vadovėms R. Mocevičiūtei, B.Žemaitienei ir R.Žemaitienei. Už skanius pietus dėkojame kavinės „Paparčio pavėsyje“ darbuotojams. Nuoširdžiausią ačiū  tariame ir mūsų rėmėjams - N.Kulik (UAB „Energoefektas“), UAB „Kvietiškių statyba“ direktoriui A.Ribnikovui.

iškų urėdijų profesinių sąjungų federacija skelbia įspėjamąjį streiką, reikalaudama skaidrumo ir konstruktyvių derybų dėl valstybinių miškų valdymo reformos. Jis vyks birželio 30 d. (penktadienį) nuo 8 iki 10 val. Įspėjamojo streiko metu bus stabdoma medienos gamyba ir pardavimas, o urėdijos atliks tik būtiniausias funkcijas. Apie streiko pradžią Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LMPF) jau informavo aplinkos ministrą Kęstutį Navicką ir generalinį miškų urėdą Rimantą Prūsaitį. Pasak LMPF pirmininkės Ingos Ruginienės, urėdijos šios kraštutinės priemonės ėmėsi nesugebėdamos susikalbėti su neatsakingai besielgiančia Aplinkos ministerija. Ji pabrėžia, kad streiku tenka kovoti dėl to, ką jau ir šiaip garantuoja teisės aktai. „Mes, šalies miškininkai, keliame logiškus ir visiškai pagrįstus reikalavimus. Pagrindiniai jų – bent dabar, po pusmečio išsisukinėjimo, pradėti konstruktyvias derybas ir pateikti valstybinių miškų reformai svarbią

informaciją. Nors netrukus tai paveiks visą šalį, ypač regionus, dar net neatlikta kaštų ir naudos analizė. Nesame prieš teigiamus pokyčius, bet šios reformos įgyvendinimas absurdiškas ir kelia didelį nerimą“, – pabrėžia I. Ruginienė. LMPF pirmininkė atkreipia dėmesį, kad reformos iniciatoriai nuolat nusižengia teisei. Deja, tai niekam nerūpi. Aplinkos ministerijai pavaldi Generalinė miškų urėdija su LMPF yra pasirašiusi šakinę kolektyvinę sutartį. Joje aiškiai nustatyta, kad reformos negali būti įgyvendinamos prieš tai neinformavus ir nesikonsultavus su darbuotojais. Kolektyvinė sutartis yra teisinis dokumentas, jo laikytis Lietuva yra įsipareigojusi Europos Sąjungai. „Kol kas procedūros pažeidžiamos. Apie reformą daugiau sužinome iš žiniasklaidos, o ne iš jos iniciatorių. Jei Aplinkos ministerija ir teikiasi pasikalbėti su darbuotojų atstovais, būname pastatomi prieš faktą. Vienintelis ministerijos pasiūlymas – šias procedūras atlikti PO miškų įstatymo projekto priėmimo. Nors Darbo kodekse nustatyta, kad derybos turi vykti prieš sprendimų priėmimą ir tęstis, kol

Siūlome darbą tarptautinių reisų vairuotojui. Darbo kryptys - Lenkija, Čekija. Informacija tel. +370-65018878 Mini arteziniai gręžiniai, daromi rankiniu būdu smėlingame grunte. Tel. 8 656 50673, 8 656 50674 Baldus gaminanti įmonė IEŠKO baldų surinkėjo. Tel. 8 612 77410 Geromis sąlygomis teikiame paskolas. Palūkanos - 3 % (su turto įkeitimu). Tel. 8 636 82215 „Kazlų Rūdos laikraštis“ leidžiamas nuo 2005 m. lapkričio mėn. 11 d. Leidėjas - VšĮ „Kazlų Rūdos laikraštis“. S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda. Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info L.e.p redaktorė Vilma Žitkienė, Tel. (8~610 33311), el. p. info@kazluruda.info REKLAMA, SKELBIMAI Tel. (8~610 33311), el. p. reklama@kazluruda.info Platinamas NEMOKAMAI. Tiražas - 2000 egz. Visa medžiaga pateikta „Kazlų Rūdos laikraštyje“ - leidinio nuosavybė. Už reklaminių skelbimų turinį redakcija neatsako. Išspausdinti autorių straipsniai gali nesutapti su redakcijos nuomone. Medžiagą kopijuoti ir platinti galima tik su raštišku redakcijos sutikimu. Spausdino „Media Regionalne Sp. z o.o.“

PAMINKLAI Paminklų dirbtuvės siūlo savo paslaugas: Paminklų gamyba, kapo dengimas akmens plokštėmis ir dekoratyvine skalda. Pamatų betonavimas ir montavimas. Kaltos ir itališkos bronzinės raidės. Trinkelių klojimas. Kapo renovacija.

Suteikiame garantiją.

Prekyba IŠSIMOKĖTINAI!

8 604 16545

Dėmesio! Asmeniniai skelbimai į „Kazlų Rūdos laikraštį“ trumpuoju SMS numeriu 1567 NEBEPRIIMAMI. Skelbimus mums galite pateikti el. pašto adresu reklama@kazluruda.info arba paskambinę redakcijos telefono numeriu 8 610 33311

Registracija tel.nr.+37062746544 www.sveikatinimoklinika.lt Eivenių g.3-2, Kaunas

Stovyklautojos – žurnalistės Gabija, Andrė, Agnė, Viltė ir Patricija

Miškininkai skelbia streiką M

- Biorezonansinė funkcinė organizmo diagnostika - Susirgimų priežaščių nustatymas - Preparatų parinkimas - Alergenų nustatymas - Refleksinių zonų terapija - Nemokamos vidaus ligų gydytojos konsultacijos

Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai” darbui pamainomis Jūrės ceche ieško:

reforma nebus užbaigta, to nesilaikoma“,– piktinasi I. Ruginienė. LMPF apgailestauja, kad tiek daug lemsianti valstybinių miškų valdymo reforma stipriai politizuota. Ji tapo ne įrankiu geresniam rezultatui pasiekti, o „valstiečių“ užgaidų įkaite. Susidaro įspūdis, kad reforma pavirto jų iškreiptu „garbės reikalu“ ir, nepaisant galimų pasekmių, ją trūks plyš bandoma įgyvendinti. LMPF inf.

CECHO DARBUOTOJŲ • vasaros laikotarpiui priimame pilnamečius mokinius ir studentus • patirtis nebūtina - mokome darbo vietoje • visos socialinės garantijos, laiku mokamas ir nuo rezultatų priklausantis darbo užmokestis Tel. 8-698-41844 arba 8-611-43445. CV siųsti cv@juodeliai.lt

Darbas baldų gamyboje Kazlų Rūdoje - pakavimo, krovimo bei sandėliavimo darbai. Registruotis darbui tel. +370 37 999254 arba el. paštu marijampolecv@biuro.lt.

Akių gydytoja iš Kauno klinikų konsultuoja ligonius Pirmadieniais nuo 15:00 iki 18:00 val Trečiadieniais nuo 15:00 iki 18:00 val Šeštadieniais nuo 8:00 iki 12:00 val Jūsų sveikata, Maironio g. 20, Kazlų Rūda Registracija tel. (8 687) 82298

PARDUODA KOKYBIŠKI ŠILTNAMIAI nuo 279 €. Taip pat parduodame, brezentus, tentus, vandeniui atsparius audinius, polietileno plėveles, polikarbonatus. ' 8 678 81119, www.ramchos.lt PARDUODAME ŠILTNAMIUS 288€, automatinius INKUBATORIUS, MOTOBLOKUS, MINITRAKTORIUS, aliejaus PRESUS, GRANULIATORIUS. Garantija, atvežame. ' 8 643 85 888, www.VisiMalunai.lt PARDUODU įvairias kapotas malkas, supjautas ir nesupjautas atraižas. Atvežu nemokamai. ' 8 648 61061 PARDUODAMAS arba KEIČIAMAS 2 k. butas Kazlų Rūdoje. Butas vidinis, 2 a. Keisčiau į 1 k. butą arčiau centro. 1 a. ir 5 a. nesiūlyti. Kaina - sutartinė. Skambinti po 19 val. ' 8 640 27643 PARDUODAMAS 3 kambarių butas 58 m2, Maironio g., Kazlų Rūda, III aukštas, didelis balkonas, vidinis. ' 8 616 94397 PARDUODU sodą Krūvelių „Liepaitės“ bendrijoje. Yra tvarkingas namelis, sklypas-12 a. Vaismedžiai, krūmai, elektra, šulinys. Kaina - 12500 Eur. ' 8 614 29892 PARDUODU tvarkingą sodybą Višakio Rūdoje.15a. asfaltuotas privažiavimas, prie miškelio. Kaina - 14900. ' 8 670 84589 PARDUODA vienkiemį Senosiose Senažiškėse. Parduoda sodybą Ąžuolų Būdoje. Yra centralinis šildymas, vandentiekis iš gręžinio, valymo įrenginiai. Kaina - sutartinė. ' 8 620 41309 PARDUODA dviejų kambarių butą Maironio g., Kazlų Rūdoje (1/5 aukštas) 50 kvad.m., vidinis, visi patogumai: gamtinės dujos, miesto šildymas. ' 8 620 74301 Skubiai PARDUODA sodybvietę. 3ha žemės, 36 arai miško. ' 8 615 68996

VšĮ Kazlų Rūdos sporto ir sveikatingumo klubas veiklos pagrindinis tikslas - žmonių fizinio aktyvumo skatinimas, sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas. Organizacija savo patalpose yra įkūrusi sporto klubą, kuriame nuolatos sportuoja apie 100 Kazlų Rūdos miesto ir savivaldybės gyventojų, didžioji dalis jų – jaunimas iki 29 metų. Šio klubo patalpose nuolat rengiamos įvairios sportinės varžybos, skirtos sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimui. 2016 m. organizacija drauge su KRSJOS „Apskritas stalas“ įgyvendino projektą „Aktyvaus laisvalaikio stovykla 2016“, kurio metu Kazlų Rūdos jaunimui surengė nemokamus užsiėmimus su profesionaliu fizinio rengimo treneriu, rengė jaunimo fizinio aktyvumo skatinimo stovyklą. Įgyvendinus šį projektą organizacija ir toliau skatins jaunimo fizinį aktyvumą. Taip pat suteiks galimybę jaunimui susipažinti su sporto teikiama nauda organizmui, vykdyti žalingų įpročių prevenciją ir skatinti sveiką gyvenseną. Šių metų liepos 3-17 dienomis vyks NEMOKAMA "Aktyvaus laisvalaikio stovykla 2017" jaunimui nuo 14 iki 18 metų. Lauksime Kazlų Rūdos jaunimo darbo dienomis nuo 12 iki 14 val. Su savimi turėti galiojančią medicininę pažymą iš šeimos gydytojo, sportinę aprangą ir švarią sportinę avalynę, buteliuką geriamo vandens. Vaikai nuo 12 iki 14 metų laukiami kartu su vienu iš tėvelių.

UAB „METALYNAS“ Superkame juodojo ir spalvotojo METALO LAUŽĄ, AUTOMOBILIUS. Prekiaujame NAUDOTOMIS AUTOMOBILIŲ DETALĖMIS. Prekiaujame PROPANU, DEGUONIMI IR ANGLIARŪGŠTE BALIONUOSE. Antanavo k., Kazlų Rūdos sav. Tel. 8 687 43150, 8 641 27995 www.metalynas.lt

PARDUODAMAS namų valdos sklypas 0,2510 ha Ąžuolų Būdoje k.Ąžuolų g.2C. Žemės paskirtis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Kaina 6600 EUR. ' 8 687 84233

PERKA BRANGIAUSIAI Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. ' 8 651 39039 PIRKČIAU 1-2 kambarių butą pirmajame aukšte. ' 8 621 55510 PERKU sodybą arba sodybvietę. Tinka ir apleista. Perku lengvąjį automobilį. ' 8 670 84589

ĮVAIRŪS Mobiliu gateriu PJAUNAME medieną iki 9 m. ilgio, kliento kieme. ' 8 610 03983 Nebrangiai VEŽAME sijotą ir nesijotą žvyrą, smėlį ir kitą gruntą, taip pat malkas bei kitus krovinius savivarčiu. Yra galimybė pasikrauti pačiam. ' 8 609 83325 Prūdų KASIMO, žemių tvarkymo, lyginimo darbai. ' 8 648 94475 VEŽAME žvyrą, smėlį ir kitus birius krovinius. ' 8 646 50737 Skardinimo darbai.Vejalentės,kraigas, lietvamzdžiai, pakalimai. Dengiame stogus. ' 8 620 67934 48 m. moteris IEŠKO gyvenimo draugo. Domina tik rimti santykiai. Galėtų keisti gyvenamąją vietą. ' 8 630 37533

Profile for Kazlų Rūdos laikraštis

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 12 (384), 2017-06-30  

„Kazlų Rūdos laikraštis“, Nr. 12 (384), 2017-06-30  

Advertisement