Page 1


Rozwojfelietonistyki  
Rozwojfelietonistyki  

Moje pierwsze kroki w redakcji i korekcie tekstu. Efekt mojej pracy został uwieczniony aparatem, stąd nie jest tak czytelny jak po zeskanowa...