Page 1

Warszawa, dn. 23.06.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 24.05.2013

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

mLingua Sp. z o.o.,

Mariola Skrzędziejewska

Stary Rynek 100

Warszawska 13

61-773 Poznań

00-999 Warszawa

NIP: 778-14-35-103

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Specyfikacja: Tłumaczenie pisemne Energia POL->ESP 5358 słów Tłumaczenie pisemne Harry Potter POL->ESP 242 885 słów Tłumaczenie pisemne OBWE POL->ESP 1001 słów Razem 249244 słów Stawka 0,025 EUR/ Słowo 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 6 231,10 EUR 2. Kwota uzysku 50%: 3 115,55 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 3 115,55 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 560,80 EUR 5. Kwota do wypłaty: 5 670,30 EUR (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt euro i trzydzieści setnych)

........................................... Zleceniodawca

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

Rachunek do umowy o dzieło (prawa autorskie) Tłumaczenie pisemne z polskiego na hiszpański

Advertisement