Page 1

V채lkommen senior!


Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan på åldern inuti kroppen. Visst kan det kännas att vi med åren blivit äldre – knän som ömmar och golv som känns längre ifrån när något som tappats ska plockas upp. Samtidigt är vi precis samma människa inuti som vi alltid varit, med skillnaden att vi med stigande ålder får en livserfarenhet vi inte hade i unga år. Att åldras är högst individuellt och ingen av oss upplever åldrande på samma sätt som någon annan. Jag hörde för ett tag sedan en äldre kvinna säga ”Ibland är det svårt att vara människa”, men några meningar senare uttrycker samma kvinna ”Jag tycker att det är rätt så tråkigt att sova, för det finns så mycket annat som är roligt att göra”. Kanske är det så livet är, både för äldre och yngre? Livet är högst varierande – både enkelt och roligt, men ibland svårare och tyngre. Kävlinge kommun erbjuder seniorer ett brett utbud av sociala aktiviteter, stöd och förebyggande arbete i olika former. Med den här broschyren vill jag inspirera dig och bidra till ett meningsfullt liv. Det ska kännas positivt att åldras och alla seniorer i kommunen ska känna till vad vi erbjuder – så välkommen senior!

Ann-Louise Christensen Verksamhetschef hemvården


Innehåll Anhörigstöd ....................................................................................................... 4 Vem kan ta del av anhörigstödet? .......................................................... 4 Anhörigstödets innehåll ........................................................................... 4 Svenska kyrkan och Röda korset ............................................................ 5 Dagcentral.......................................................................................................... 5 Telefonnummer till dagcentraler ........................................................... 6 Demensstödgrupp ............................................................................................ 7 Vad är demens? ......................................................................................... 7 Det här bidrar demensstödgruppen med............................................. 7 Fixartjänst .......................................................................................................... 7 Frivilligarbete ..................................................................................................... 8 Vem kan få en frivillig insats? .................................................................. 8 Vem kan bli frivillig? .................................................................................. 8 Förebyggande arbete ....................................................................................... 9 Balansträning ............................................................................................ 9 Dokumentet om mig .............................................................................. 10 Förebyggande information till seniorer .............................................. 10 God man .......................................................................................................... 10 Gästrum ........................................................................................................... 11 Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det...................................... 11 Ansöka och fråga .................................................................................... 11 Utredning av ditt hjälpbehov ................................................................ 12 Beslut ........................................................................................................ 12 Hemsjukvård ................................................................................................... 12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ...................................................... 13 Graden av rörelsehinder avgör............................................................. 13 Pensionärsföreningar .................................................................................... 13 Tekniska hjälpmedel....................................................................................... 14 Trygghetslarm ................................................................................................. 14 Äldreombud..................................................................................................... 14 Vilket stöd kan jag få av äldreombuden? ............................................ 14 För mer information ....................................................................................... 15


Anhörigstöd Att vårda en närstående i hemmet kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och påfrestande. Det är därför viktigt att du som vårdar får stöd och hjälp. Anhörigstöd kan på olika sätt underlätta livssituationen och medverka till ökad livskvalitet – både för dig som vårdar och för den du vårdar.

Vem kan ta del av anhörigstödet? Anhörigstöd är till för dig som vårdar eller stödjer en släkting eller vän som är äldre, har funktionshinder eller är långvarigt sjuk. Antalet timmar du vårdar eller stödjer har ingen betydelse för möjligheten att ta del av anhörigstöd. Det har heller ingen betydelse om ni bor tillsammans eller inte, utan det är din egen känsla och ditt behov som avgör.

Anhörigstödets innehåll I anhörigstödet ingår olika former av arrangemang där du som anhörig erbjuds stöd, gemenskap och erfarenhetsutbyte individuellt eller med personer i liknande situation. Exempel på innehåll är enskilda stödsamtal, samtal i grupp, anhörigcirkel, "må-bra" aktiviteter, information och utbildning. En del tjänster i anhörigstödet fungerar som indirekt stöd till dig som anhörig genom att de vänder sig till den vårdade. Exempel på dessa indirekta stöd är hemtjänst, dagverksamhet och avlastning. En biståndshandläggare utreder det enskilda hjälpbehovet, och kan svara på frågor kring hjälp i hemmet.

4


Svenska kyrkan och Röda korset Svenska kyrkan och Röda korset samverkar med kommunen i anhörigstöd och efterlevandestöd. Du är välkommen att ta del av deras aktiviteter och sociala sammankomster. Kävlinge församling

046-73 99 00

Löddebygdens församling

046-70 80 45

Lackalänga-Stävie församling

046-72 26 19

Västra Karaby, Hofterup och Dagstorps församling

046-77 10 35

Röda korset, Löddeköpingekretsen

046-70 63 57

Dagcentral Hemvårdens dagcentraler är en naturlig mötesplats för kommunens seniorer. På dagcentralerna finns restauranger och möjlighet till olika former av aktiviteter som till exempel biljard, bingo, bridge, vävning eller uppkoppling mot internet på någon av datorerna. Det går också bra att bara komma hit för att koppla av med en trevlig bok eller en stunds TV-tittande tillsammans med andra gäster. Dagcentral finns på Billingshäll och Kullgården i Kävlinge, Ligustern i Furulund och på Norrehed i Löddeköpinge. På Billingshäll och Ligustern finns tillgång till varmt bassängbad och bastu.

Ligusterns ”SPA”

5


På vår hemsida kan du följa vilka aktiviteter som är på gång i respektive dagcentral eller läsa vad restaurangerna erbjuder till dagens lunch.

Telefonnummer till dagcentraler Dagcentralen på Billingshäll

046-73 96 01

Dagcentralen på Kullagården

046-73 93 40

Dagcentralen på Norrehed

046-73 96 86

Dagcentralen på Ligustern

046-73 97 00

6


Demensstödgrupp I Kävlinge kommun finns en demensstödgrupp som består av demenssjuksköterska och Silviasystrar. Demensstödgruppen vänder sig till personer som har eller misstänks ha en demenssjukdom och till deras anhöriga.

Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar och skador som drabbar hjärnan. Symptom kan vara svårigheter att minnas, fatta beslut, planera och att orientera sig. Det kan också handla om praktiska problem, omdömeslöshet eller initiativlöshet. Demens tillhör inte det normala åldrandet men är mer vanligt i hög ålder.

Det här bidrar demensstödgruppen med Demensstödgruppen kan ge information, rådgivning och stödsamtal där ni tillsammans går igenom olika stödalternativ och lämpliga insatser. De kan också hjälpa till att samordna de olika insatserna och att motivera den som är berörd att ta emot stödinsatser. Demensstödgruppen kan om det behövs initiera och medverka i utredningar och vårdplanering. Målsättningen med deras arbete är att skapa en trygg och säker tillvaro för personer med demenssjukdom och för deras anhöriga.

Fixartjänst Kävlinge kommun erbjuder kostnadsfritt fixartjänst till dig som är ålderspensionär eller har sjukersättning och är folkbokförd i Kävlinge kommun. Genom fixartjänsten har du möjlighet att få hjälp med enklare uppgifter i hemmet såsom byte av proppar och glödlampor eller tavlor- och gardinuppsättningar. Förutom verktyg och borrmaskin tillhandahåller du själv material som måste finnas hemma vid besöket.

7


Frivilligarbete Att engagera sig ideellt berikar både dig själv och andra. Kävlinge kommun samverkar med ideella organisationer och enskilda frivilliga för att på olika sätt bidra till att förbättra livskvaliteten för äldre och deras anhöriga. Målsättningen med frivilligverksamheten handlar om att ge guldkant och vardagstrivsel till kommunens seniorer. Exempel på vad frivilligas tid kan betyda för att skapa omtanke och glädje kan vara att göra sällskap på en fotbollsmatch, ta en promenad till torget eller bara sitta och prata och fika. Frivilligverksamheten är ett komplement till de insatser som utförs av hemvårdspersonalen och ersätter därmed inte deras arbete.

Vem kan få en frivillig insats? Du som fyllt 65 år och har någon form av hemvårdsinsats från kommunen kan få besök av en frivillig. Det du eller någon anhörig behöver göra är att kontakta kommunens frivilligsamordnare. Det kostar ingenting att få en frivillig insats utförd.

Vem kan bli frivillig? Frivilligverksamheten söker dig som är socialt och kulturellt intresserad och vill göra en insats för en medmänniska. Du som känner att du vill engagera dig och börja som frivillig blir erbjuden två halvdagars introduktion. Innehållet i introduktionen berör ämnen som tystnadslöfte, kommunens frivilligpolicy, etik, Socialtjänstlagen samt vad man får och inte får göra. Hur mycket du vill engagera dig och vad du vill göra bestämmer du själv. Du utför ditt uppdrag helt ideellt och kan när som helst välja att avsluta det.

8


Förebyggande arbete Kävlinge hemvård lägger stor tonvikt på förebyggande arbete för kommunens äldre. Målsättningen med detta är att förebygga skador och ohälsa, samt öka tryggheten för den enskilde.

Balansträning Fallolyckor är ett stort samhällsproblem, de orsakar lidande för den enskilde och innebär kostnader för samhället. Kävlinge kommun har sedan 2008 satsat på kostnadsfri balansträning i grupp. Träningen leds av två sjukgymnaster och syftar till att deltagarna ska förbättra sin balans och därmed minska risken för fallolyckor. En stor andel av de som hittills har medverkat i träningen har förbättrat sin balans efter avslutad träning. Balansträning vänder sig till dig som är 65 år eller äldre, har nedsatt balans och/eller upplever rädsla för att falla oavsett om du går med eller utan hjälpmedel.

9


Dokumentet om mig "Dokumentet om mig" är ett häfte där du på några sidor kan berätta lite om dig själv och vad som är viktigt för dig. Dina uppgifter kan sedan fungera som en vägledning för såväl anhöriga som vårdpersonal om du plötsligt en dag inte själv kan berätta hur du vill ha det. Tanken är att häftet ska fungera för alla, oavsett kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning med mera. "Dokumentet om mig" vänder sig inte bara till äldre, utan förhoppningen är att så många som möjligt, både unga, medelålders och äldre ska fylla i häftet.

Häften finns att hämta på flera ställen i kommunen, bland annat på kommunhuset, dagcentraler, bibliotek, vårdcentraler och apotek.

Förebyggande information till seniorer I vårt förebyggande arbete för att minska ohälsa bland kommunens seniorer, erbjuder vi alla kommunens 75-åringar, som inte redan har en kontinuerlig hjälp av hemvården, möjlighet till förebyggande information. Syftet med informationen är att berätta om hemvårdens verksamhet och att ge goda råd om hur förutsättningar till ett fortsatt självständigt liv kan skapas.

God man Har du råkat ut för sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller annan liknande situation kan du behöva hjälp med att bevaka din rätt. Du kan själv ansöka om god man genom att kontakta kommunens överförmyndare, alternativt bli tilldelad en god man av kommunen.

10


Gästrum Behöver du lugn, ro och återhämtning? Av olika skäl kan man uppleva vardagen som svår, exempelvis efter sjukhusvistelse eller andra händelser som kan skapa osäkerhet och otrygghet. Hemvårdens gästrum, som är ett tillfälligt boende upp till två veckor, är ett kommunalt erbjudande. Denna form av korttidsboende vänder sig till dig som är äldre och vanligtvis klarar vardagen på egen hand. Det krävs inget biståndsbeslut för att hyra ett gästrum. Bokning sker genom telefonkontakt med ansvarig enhetschef. Telefon: 046-73 93 47

Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand eller till dig som vårdar en närstående. Beroende på hur just ditt hjälpbehov ser ut kan hjälpen anpassas efter dina förutsättningar. Vårt fokus utgår från det friska hos varje människa. Vi arbetar utifrån en modell som vi kallar FRISKT. Verksamheten är reglerad i bl a Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Lagstiftningens främsta mål är att främja människors sociala trygghet samt ge god och säker vård.

Ansöka och fråga När du söker hjälp vänder du dig till biståndshandläggaren i det geografiska område där du bor med en skriftlig eller muntlig ansökan, i vilken du talar om vad du behöver ha hjälp med. Biståndshandläggaren bestämmer tillsammans med dig en tid för hembesök. Om du är inlagd på sjukhus och behöver ansöka om till exempel hemtjänst innan hemgång kontaktar sjukhuset efter ditt samtycke biståndshandläggaren i kommunen för en vårdplanering.

11


Utredning av ditt hjälpbehov För att kunna avgöra om du har rätt till hjälp och i vilken form hjälpen ska ges, gör biståndshandläggaren en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, förmågor, behov och önskemål. Biståndshandläggaren arbetar i nära samråd med sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. I bland behövs deras kunskaper i utredningen för att du ska få rätt hjälp utifrån dina behov. I vissa fall behöver biståndshandläggaren inhämta information från andra. Det kan endast ske efter ditt medgivande.

Beslut I beslutet, som skickas hem till dig, framgår vilken hjälp du har beviljats. Ändras ditt hjälpbehov omprövas beslutet. Ändrade hjälpbehov kan till exempel vara att din förmåga förändrats. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar.

Hemsjukvård Om du behöver sjukvårdande behandling i hemmet och på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom inte kan ta dig till vårdcentral, har du rätt till kommunal hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut ansvarar för sjukvård i hemmet. Kommunen har inga egna läkare utan samarbetar med Region Skåne.

12


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Du som har ett rörelsehinder som gör att du har mycket svårt att gå kan ha rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med tillståndet kan du parkera på reserverade parkeringsplatser.

Graden av rörelsehinder avgör Förutom att du måste vara mantalsskriven i kommunen är graden av ditt rörelsehinder avgörande i bedömningen. Andra sjukdomar eller tillstånd har vid ansökan enbart betydelse om det är relaterat till rörelsehinder. Vid gångförmåga på 100 m beviljas som regel inte ansökan. Du får parkera högst 24 timmar i följd, där parkering är reserverad för handikappad, om inget annat är angivet på tilläggstavla. Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare samt är beroende av förarens hjälp utanför fordonet.

Pensionärsföreningar Kävlinge erbjuder en rad olika pensionärsorganisationer som vänder sig till dig som senior. Välkommen att kontakta föreningarna för att veta mer vad de har att erbjuda. SPF Club 75

046-73 32 59

SPF Gillhög

046-70 91 02

PRO Kävlinge

046-73 23 09

PRO Furulund

046-73 23 64

PRO Löddeköpinge

046-70 94 67

SKPF avdelning 24

046-73 29 75

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas olika organisationer och kommunens politiker. Rådet ger möjlighet för pensionärsorganisationerna att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar. Mötena ger även kommunen tillfälle att informera om förändringar i samhället.

13


Tekniska hjälpmedel Om du har eller har fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar av att utföra de dagliga aktiviteterna som du gjort tidigare kan du behöva låna hjälpmedel. Det finns olika typer av hjälpmedel avsedda att kompensera nedsatta funktioner. Kommunen tillhandahåller hjälpmedel till personer över 20 år. Sjukgymnasten eller arbetsterapeuten gör en bedömning av dina behov av hjälpmedel. Vissa hjälpmedel finns att köpa på exempelvis apotek.

Trygghetslarm Trygghetslarm innebär att du via telefonnätet kan nå personal i hemvården dygnet runt. För att öka förutsättningarna för trygghet i din bostad erbjuder Kävlinge kommun trygghetslarm till alla som önskar, oavsett ålder.

Äldreombud När det gäller vård- och omsorgsfrågor kan det för vissa ibland kännas lättare att tala med någon som inte är anställd av kommunen. I Kävlinge kommun finns äldreombud att tillgå. Äldreombuden arbetar frivilligt, under tystnadsplikt och är oberoende av kommunen.

Vilket stöd kan jag få av äldreombuden? Äldreombuden ger stöd och vägledning i frågor som rör: 

Hemvården i Kävlinge kommun

Enskilda händelser

Synpunkter på hjälpen man får

Vart man vänder sig i samhället för att få råd och hjälp

14


För mer information Vill du veta mer om vad Kävlinge kommun kan erbjuda dig som senior? Gå in på vår hemsida: www.kavlinge.se/omsorgochhjalp Du kan även ringa Kontakt Kävlinge på telefon: 046-73 90 00.

15


Version 150120

Kävlinge kommun Kullagatan 2 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

16

Välkommen senior  

Kävlinge kommun erbjuder seniorer ett brett utbud av sociala aktiviteter, stöd och förebyggande arbete i olika former.