Page 8

Korttidsvistelse Korttidsboende innefattar tidsbegränsad vistelse och kan bli aktuellt för dig som bor i det egna hemmet och är i tillfälligt behov av stöd, service och omvårdnad. Anledning till korttidsvistelse kan variera och beroende på hur det individuella behovet ser ut erbjuder hemvården olika inriktningar. Nedan presenteras de två vanligaste formerna av korttidsvistelse som du kan ansöka om.

Korttidsenheten Korttidsenheten riktar sig framför allt till dig som är i behov av återhämtning efter sjukhusvistelse. På korttidsenheten finns omvårdnadspersonal att tillgå under dygnets alla timmar. Vård och omvårdnad sker i nära samarbete mellan omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Målsättningen med korttidsvistelsen är att ge dig optimala förutsättningar inför hemgång, eller då detta inte är möjligt, utreda en alternativ boendeform.

Växelvård Växelvård kan beviljas dig som till stor del vårdas av dina anhöriga. Växelvård innebär att du bor hemma men med jämna mellanrum bor på ett korttidsboende. Du får på det viset möjlighet att hämta kraft och få omväxling och dina anhöriga får samtidigt vila och avlastning i vardagen. På korttidsboendet finns personal tillhands som utför det omvårdnadsarbete som anhöriga och eventuell hemtjänst utför i hemmet. Du erbjuds även att delta i planerade dagliga gemensamma aktiviteter.

8

Hemvården kävlinge kommun  

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand.

Hemvården kävlinge kommun  

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand.