Page 6

Hjälp i hemmet Hemvårdens målsättning är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma i din bostad även när ålder, funktionshinder eller sjukdom gör det svårt att klara sig på egen hand.

Hemtjänst Du kan beviljas hjälp i hemmet med det du inte klarar själv i ditt dagliga liv. Hemtjänst finns i form av personlig omvårdnad och servicetjänster. Om du redan har hjälp och anser att den inte längre räcker kan du ansöka om mer eller annan hjälp.

Personlig omvårdnad Du kan få personlig hjälp med exempelvis stöd vid måltider, att klä dig, att sköta din hygien, eller att få hjälp till aktiviteter. Omvårdande insatser kan ges dygnet runt alla veckans dagar.

Servicetjänster Du som behöver hjälp med inköp, städning eller tvätt kan ansöka om servicetjänster. Dessa tjänster utförs antingen av kommunen eller av olika företag som är auktoriserade av Kävlinge kommun. Du väljer själv vilket alternativ som passar dig bäst. Är du 75 år eller äldre kan du enkelt ansöka om rambeslut. Rambeslutet omfattar valfri hjälp inom servicetjänster upp till 7 timmar/månad. Du bestämmer själv utifrån en servicemeny vad som ska utföras och hur många timmar du vill utnyttja. Är du under 75 år eller har ett större behov än 7 timmar i månaden sker en individuell bedömning.

Trygghetslarm Trygghetslarm innebär att du via telefonnätet kan nå personal i hemvården dygnet runt. För att öka förutsättningarna för trygghet i din bostad erbjuder hemvården trygghetslarm till alla som önskar, oavsett ålder.

Färdtjänst Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller använda kollektivtrafiken, kan du ansöka om färdtjänst. En förutsättning för att beviljas färdtjänst är att du har ett behov som varar minst 6 månader. Ledsagare beviljas till dem som behöver hjälp under resan.

Fixartjänst Hemvården erbjuder kostnadsfritt fixartjänst till dig som är ålderspensionär eller har sjukersättning och är folkbokförd i Kävlinge kommun. Genom fixartjänsten har du möjlighet att få hjälp med enklare uppgifter i hemmet såsom byte av proppar och glödlampor eller tavlor- och gardinuppsättningar. Förutom verktyg och borrmaskin tillhandahåller du själv material som måste finnas hemma vid besöket. 6

Hemvården kävlinge kommun  

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand.

Hemvården kävlinge kommun  

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand.