Page 3

Innehåll Hur gör du när du söker hjälp? ...................................................................................4 Utredning av ditt hjälpbehov ..............................................................................4 Beslut .....................................................................................................................5 Rätt att överklaga .................................................................................................5 Avgifter ...................................................................................................................5 Enhetschefens roll ................................................................................................5 Hjälp i hemmet ..............................................................................................................6 Hemtjänst ..............................................................................................................6 Personlig omvårdnad ...........................................................................................6 Servicetjänster ......................................................................................................6 Trygghetslarm .......................................................................................................6 Färdtjänst .......................................................................................................................6 Fixartjänst.......................................................................................................................6 Bostadsanpassning .......................................................................................................7 Dagverksamhet .............................................................................................................7 Korttidsvistelse ..............................................................................................................8 Korttidsenheten ....................................................................................................8 Växelvård ...............................................................................................................8 Om du inte kan bo kvar hemma .................................................................................9 Särskilt boende .....................................................................................................9 Servicelägenheter .................................................................................................9 Äldreboende .........................................................................................................9 Demensboende ....................................................................................................9 Hemsjukvård............................................................................................................... 10 Sjuksköterskor ................................................................................................... 10 Arbetsterapeuter ............................................................................................... 10 Sjukgymnaster ................................................................................................... 10 Hemrehabilitering ............................................................................................. 11 Tekniska hjälpmedel ......................................................................................... 11 Tandvård ............................................................................................................. 11 Vanliga begrepp inom hemvården .......................................................................... 12 Bra att veta .................................................................................................................. 13 Tystnadsplikt ...................................................................................................... 13 God man ............................................................................................................. 13 Tala om vad du tycker! ...................................................................................... 13 Kontaktuppgifter ........................................................................................................ 14 Anteckningar ............................................................................................................... 15

Hemvården kävlinge kommun  
Hemvården kävlinge kommun  

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand.