Page 2

Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand eller till dig som vårdar en närstående. Beroende på hur just ditt hjälpbehov ser ut kan hjälpen anpassas efter dina förutsättningar. Verksamheten är reglerad i bland annat Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Lagstiftningens främsta mål är att främja människors sociala trygghet samt ge god och säker vård. Med den här broschyren vill jag ge dig en översiktlig presentation av hemvårdens olika verksamhetsdelar och vilka tjänster vi kan erbjuda dig. Broschyren kan även fungera som en vägledning och vara ett stöd till dig som har funderingar eller önskar komma i kontakt med oss. Min förhoppning är att våra verksamheter och tjänster ska bidra till ditt välbefinnande och ett meningsfullt liv. Vill du veta mer om hemvården i Kävlinge kan du gå in på vår hemsida: www.kavlinge.se/omsorgochhjalp Du kan också ringa oss på telefon 046-73 90 00.

Ann-Louise Christensen Verksamhetschef hemvården

Hemvården kävlinge kommun  
Hemvården kävlinge kommun  

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand.