Page 10

Hemsjukvård Om du behöver sjukvårdande behandling i hemmet och på grund av ålderdom, funktionshinder eller sjukdom inte kan ta dig till vårdcentral, har du rätt till kommunal hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut ansvarar för sjukvård i hemmet. Kommunen har inga egna läkare utan samarbetar med Region Skåne.

Sjuksköterskor Inom hemvården finns sjuksköterskor i tjänst dygnet runt. Sjuksköterskorna utför sjukvård i hemmet och kan bland annat hjälpa dig med medicinhantering, sårvård, inkontinensskydd och injektioner. Medicinska arbetsuppgifter kan även utföras av omvårdnadspersonal på uppdrag av sjuksköterska.

Arbetsterapeuter Arbetsterapeuten ansvarar för att träna de aktiviteter som du har behov av för att klara vardagslivets göromål i hemmet som till exempel att kunna klä sig, tvätta sig eller laga mat. Arbetsterapeuten provar också vid behov ut, tränar in och ordinerar hjälpmedel som till exempel duschpall, rullstol eller toalettförhöjning.

Sjukgymnaster Sjukgymnasten ansvarar för fysisk träning i bostaden. Träningen ska leda till att bevara, stärka eller utveckla muskelstyrka och de fysiska funktioner som behövs i vardagen. Sjukgymnasten gör också bedömningar av balans och gångförmåga och provar vid behov ut gånghjälpmedel som till exempel rollator.

10

Hemvården kävlinge kommun  

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand.

Advertisement