Page 1

Van de redactie Vaarwel Holland! Na bijna 9 jaar lidmaatschap en zo’n 7(?) jaar clubbladmaakster zeg ik jullie vaarwel. Ik heb met ontzettend veel plezier gesport in Haarlem. Met dank aan Wigert en Arno heb ik het beste uit mezelf kunnen halen in de afgelopen jaren. Voor mij is KAV een topclub! Waarom dan toch weg? Een nieuwe levensfase. Eind oktober verwacht ik onze baby. Wanneer ik daarna weer toe ben aan sporten is het reizen tussen Amsterdam (werk), Nootdorp (huis) en Haarlem waarschijnlijk iets te veel van het goede. Misschien ga ik mijn oude club AV’40 weer opzoeken, misschien ga ik ’s heel iets anders doen. Aan iedereen, trainers en trainingsmaatjes in het bijzonder, ontzettend bedankt! Gelukkig heb ik een opvolger! Bij deze wil ik Yvonne Roosen hartelijk danken voor en veel succes wensen met het overnemen van dit clubblad. Groeten, Carian van der Sman

Belangrijk bericht van de voorzitter a.i. Vele handen maken licht werk is een gezegde dat ook binnen KAV Holland van kracht kan zijn. Het bestuur en diverse commissies zijn op zoek naar deze handen. Kom 13 oktober naar de kantine en hoor welk steentje jij kan bijdragen! Lees meer op de volgende bladzijde…….

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 1


Op de laatste jaarvergadering vorig jaar november heb ik aangegeven dat ik niet herkiesbaar was vanwege privéredenen. De vergadering heeft toen het voorstel aangenomen een commissie in te stellen. De opdracht was kort gezegd: “zoek een nieuwe voorzitter”. Ik heb me bereid verklaard de lopende zaken waar te nemen zolang er nog geen opvolger was. De commissie heeft inmiddels aan het bestuur gerapporteerd en helaas vastgesteld dat de zoekacties niet hebben geleid tot het gewenste resultaat, nl. een gewenste kandidaat. Met dit teleurstellende resultaat in het achterhoofd heeft het bestuur besloten een andere weg te volgen. Geconcludeerd is dat het probleem niet alleen een opvolger voor de voorzitter is, maar dat het probleem veel en veel dieper zit. Op diverse plaatsen in de commissies hebben we vacatures en ook die moeten vervuld worden. De commissievoorzitters doen verwoede pogingen leden te vinden die in de commissies plaats willen nemen en een steentje bij willen dragen aan het reilen en zeilen van KAV Holland. Meer zonder dan met succes. Ook het continue trainerstekort is bij iedereen bekend. Jullie zullen begrijpen dat dit niet te lang moet duren. Vele handen maken licht werk is een gezegde dat ook binnen KAV Holland van kracht kan zijn. Helaas, we zoeken nog steeds vele handjes. Als bestuur willen we dit nijpende tekort met jullie bespreken. We hebben daarom besloten een bijeenkomst te houden op 13 oktober 2007 in de kantine van de atletiekbaan van 20.00 uur tot 22.00. We roepen alle leden op die avond aanwezig te zijn!!! Doel van de avond is duidelijkheid te geven over de “personeelsproblematiek” en het enthousiasmeren van leden tot het doen van bestuurs- , commissie- en andere werkzaamheden binnen KAV Holland. Zonder jullie hulp zullen de problemen alleen maar groter worden. Kom dus allemaal!!!!!!!!!!!! Met vriendelijke groet, Maurits Overkleeft

Zet ook de volgende datum alvast in uw agenda: Jaarvergadering KAV Holland donderdag 27 november 2008 Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 2


Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 3


Van de ledenadministratie Automatische incasso

In onze vorige edities van HOLLANDS WELVAREN hebben wij alle leden een formulier doen toekomen om per 1 januari 2008 de contributiegelden via een automatische incassomachtiging te kunnen incasseren. Onze penningmeester heeft met dank aan een groot aantal Holland leden haar incasso werk kunnen vergemakkelijken. Toch heeft zij nog een 200 stuks acceptgiro’s moeten versturen aan die leden die om wat voor redenen dan ook geen automatische incasso machtiging hebben afgegeven. Wij beseffen dat een volledige ommezwaai in het incasseren van contributiegelden tijd, zoniet veel tijd, vergt en zullen daarom blijven werken aan het optimaliseren van onze administratie. Nieuwe leden (aangemeld na 1 januari 2008) hebben allemaal hun machtiging afgegeven en verwachten dat veelal ouders van jeugdleden dit goede voorbeeld willen volgen. Daarom hierbij nogmaals ons verzoek om het formulier (het destijds verstrekte formulier kan ongewijzigd gebruikt worden) z.s.m. ingevuld en ondertekend te retourneren aan de ledenadministratie. Bent u niet meer in het bezit van dit formulier dan kunt u het opvragen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@kavholland.nl ) Wij danken bij voorbaat iedereen voor zijn of haar medewerking.

Opzegging lidmaatschap

Het zomerseizoen zit er bijna weer op en de meeste (baan)atleten maken zich weer op om aan de wintertraining en indoorwedstrijden te gaan deelnemen. De wegatletiekgroepen kennen geen echt onderscheid tussen zomer en winter en blijven hopelijk allemaal kilometers asfalt vreten. Toch zijn er atleten die aan het eind van het verenigingsjaar zijn/haar lidmaatschap van de KAV HOLLAND willen beĂŤindigen. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden en wel voor 1 november 2008. Gaarne een kort briefje (Dolfijnstraat 11, 2024 VT Haarlem) of per e-mail gericht aan de ledenadministratie (ledenadministratie@kavholland.nl) Misschien ten overvloede indien het lidmaatschap na 1 november 2008 wordt opgezegd wordt door de Atletiekunie de bondscontributie voor 2009 onze vereniging in rekening gebracht, die wij dan op u zullen verhalen..

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 4


Clubkampioenschappen 11 en 12 oktober Zie chronologisch overzicht op de volgende pagina’s. Doe mee of kom jureren of kijken!

Naast de onderlinge wedstrijden op de baan! Op zondag 12 oktober: • • •

Verkoop van de mooie Holland truien, ze kosten maar € 22,50, van maat 128 t/m XL Loterij, de opbrengst is voor de club. Na de wedstrijd is er weer de spaghettimaaltijd voor de deelnemers. Verdere informatie volgt via de website en de trainers

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 5


Clubkampioenschappen 11 en 12 oktober Zaterdag Loopnummers

Techn.nummers

13.00 uur

100 meter

JC

Verspringen

Hoogspringen

13.20 uur

80 meter

MC

13.20 uur

JC

bak1

14.30 uur

MC

bak 1

13.35 uur

80 meter

JD

13.50 uur

JD

bak 2

14.45 uur

JC

bak 2

13.50 uur

60 meter

MD

14.30 uur

MD

bak 1

15.15 uur

150 meter

MC Speerwerpen

Zondag Loopnummers

Kogelstoten

13.00 uur

MD

14.00 uur

JC

14.45 uur

JD

13.45 uur

MC

Techn.nummers

11.00 uur

100 meter horden

JC

Verspringen

11.20 uur

80 meter horden

MC

12.40 uur

Heren AB

bak 1

Discus/speer/balwerpen 11.45 uur

MC

speerwerpen

11.30 uur

80 meter horden

JD

12.45 uur

MC

bak 2

12.15 uur

JC

discuswerpen

11.45 uur

60 meter horden

MD

13.30 uur

MD

bak 1

13.00 uur

J&MPB

balwerpen

12.15 uur

100 meter

heren AB

13.45 uur

Dames AB

bak 2

13.30 uur

heren AB

speerwerpen

12.30 uur

100 meter

dames AB

13.00 uur

J&M PC

Bak 3 en 4

14.30 uur

Ouders

balwerpen

12.40 uur

60 meter

ouders dames

13.45 uur

Ouders

Bak 3 en 4

14.30 uur

dames AB speerwerpen

12.50 uur

60 meter

ouders heren

14.25 uur

J&MPA

Bak 3 en 4

15.00 uur

J&MPA

balwerpen

13.10 uur

60 meter

MPA

15.10 uur

J&MPB

Bak 3 en 4

15.15 uur

J&MPC

balwerpen

13.20 uur

60 meter

JPA

13.30 uur

40 meter

MPB

Hoogspringen

13.35 uur

40 meter

JPB

13.30 uur

JD

Bak 2

Jongens Noordzijde

13.45 uur

40 meter

MPC

14.15 uur

Heren AB

Bak 1

Meisjes Zuidzijde

13.55 uur

40 meter

JPC

15.15 uur

Dames AB

Bak 2

Balwerpen

Kogelstoten 14.00 uur

1000 meter

JC

11.30 uur

JC

ring 1

14.10 uur

600 meter

MC

12.00 uur

JD

ring 2

14.20 uur

1000 meter

JD

12.30 uur

MD

ring 1

14.30 uur

600 meter

MD

13.00 uur

Dames AB

ring 2

15.30 uur

600 meter

Ouders

13.00 uur

Ouders

ring 1

15.50 uur

1000 meter

JPA

13.30 uur

JPA

ring 2

15.55 uur

1000 meter

MPA

13.30 uur

MPA

ring 1

16.00 uur

1000 meter

JPB

14.00 uur

JPB

ring 2

16.05 uur

1000 meter

MPB

14.00 uur

MPB

ring 1

16.10 uur

600 meter

JPC

14.30 uur

JPC

ring 2

16.15 uur

600 meter

MPC

14.30 uur

MPC

ring 1

16.20 uur

800 meter

Dames A/B

15.30 uur

Heren AB

ring 2

16.25 uur

1000 meter

Heren A/B

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 6


Zaterdag Jongens C

Meisjes C

13.00 uur

100 meter

13.20 uur

80 meter

13.20 uur

verspringen

13.45 uur

kogelstoten

14.00 uur

speerwerpen

14.30 uur

hoogspringen

14.45 uur

hoogspringen

15.15 uur

150 meter

Jongen D

Meisjes D

13.35 uur

80 meter

13.00 uur

Speerwerpen

13.50 uur

verspringen

13.50 uur

80 meter

14.45 uur

speerwerpen

14.30 uur

verspringen

Zondag Heren AB junioren 12.15 uur

100 meter

Jongens C

12.40 uur

verspringen

11.00 uur

100m Horden

Jongens D 11.30 uur

80 meter Horden

13.30 uur

speerwerpen

11.30 uur

kogelstoten

12.00 uur

kogelstoten

14.15 uur

hoogspringen

12.15 uur

Discuswerpen

13.30 uur

hoogspringen

15.30 uur

kogelstoten

14.10 uur

1000 meter

14.20 uur

1000 meter

16.20 uur

1000 meter

Dames meisjes A/B junioren

Meisjes C

12.30 uur

100 meter

11.20 uur

80 meter Horden

Meisjes D 11.45 uur

60 meter Horden

13.00 uur

kogelstoten

11.45 uur

speerwerpen

12.30 uur

kogelstoten

13.45 uur

verspringen

12.45 uur

verspringen

13.30 uur

verspringen

14.30 uur

speerwerpen

14.00 uur

600 meter

14.30 uur

600 meter

15.15 uur

hoogspringen

16.10 uur

800 meter

Pupillen Jongens A (1 en 2)

Jongens B

Jongens C en Mini

13.15 uur

60 meter

13.00 uur

balwerpen

13.00 uur

verspringen

13.40 uur

kogelstoten

13.35 uur

40 meter

13.55 uur

40 meter

14.25 uur

verspringen

14.30 uur

kogelstoten

14.30 uur

kogelstoten

15.10 uur

balwerpen

15.10 uur

verspringen

15.15 uur

balwerpen

15.50 uur

1000 meter

16.000 uur

1000 m

16.10 uur

600 meter

Meisjes A (1 en 2)

Meisjes B

Meisjes C en Mini

13.10 uur

60 meter

13.00 uur

balwerpen

13.00 uur

verspringen

13.40 uur

kogelstoten

13.30 uur

40 meter

13.45 uur

40 meter

14.25 uur

verspringen

14.20 uur

kogelstoten

14.30 uur

kogelstoten

15.10 uur

balwerpen

15.10 uur

verspringen

15.15 uur

balwerpen

15.55 uur

1000 meter

16.05 uur

1000 m

16.15 uur

600 meter

Ouders (dames / heren) 12.40 uur

60 meter

13.00 uur

kogelstoten

13.45 uur

verspringen

14.30 uur

balwerpen

15.30 uur

600 meter

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 7


NSK Teams Utrecht 6 september 2008 Nederlands Studenten Kampioenschap voor Teams Door de ploegleidsters Na een lange dag shoppen, strijken, mailen, pinnen, voorslapen, bier inslaan, outfit passen, foute combi´s uit de kast halen, tenten/matjes/slaapzakken scoren, vriendje om mee te slapen benaderen en fototoestel batterijen opladen was het zaterdag morgen om 9 uur dan eindelijk zo ver: Het avontuur naar en op de Vechtsebanen kon beginnen! Met een rete gezellige ploeg studenten bestaande uit Sjoerd “close up” H. Koen “lamme steeple-held” B. Kelvin “bier en 5000 m. lopen gaat niet samen” Kop, Nils “de retroman” P. Spurno “1.85” H. Gijs “ik ben model maar wil het alleen zelf nog niet geloven” K. Logan “what the fuck is this” H. Twan v “0.5” V. Bart “strakke B&A legging” B, Ivo “Chavanel” v H. Coach “i’m a flower” D. en Coach “ik wil hakken” Kop was het bij voorbaat al een geslaagde dag, avond en nacht. Na degelijke opening op de 4x 200 waren wij als coaches er van overtuigd dat het hoogte punt van deze dag nog lang niet bereikt was. Een mooie opening op een mooi nummer waar je als (we noemen geen namen lees: Max en Sjoerd) er toch achterkomt dat 200 meter verder is dan 100 meter. Mede mogelijk gemaakt door de steengoede samenwerking van dit team was er een mooie 4e plek in deze serie behaald. Binnen 5 minuten na de 4x200 moest onze hordehakker aan de 110 horde start verschijnen. Hakkend in de finish behaald, wat een prestatie op zich is met hordes van 1.10m. Laten we het daar bij houden. Dit was het moment dat vele andere onderdelen begonnen. Kogelstoten, hink stap sprong, 800 m en 3000 steeple. Dankzij Piet “ik voorspel regen maar t regent lekker toch niet” Paulusma was het chrono ingekort. Dit houd in dat je als ploegleidster iedereen strak moet aansturen, gebeurd dit niet kan dit leiden tot een mindering in kogelstoot pogingen of een aanvangshoogte 20 centimeter boven je PR. Uit betrouwbaar onderzoek, gedaan op 6-9-2008 te Utrecht, is gebleken dat met massavergroting doormiddel van de Mac Donalds dat de prestaties van het kogelstoten met sprongen vooruit gaan. Na een korte en krachtige ontmaagding door de hink stap sprong balk behaalde Arno iedere poging de zandbak! Hij ging zo flitsend en snel dat het onmogelijk was om van deze top prestatie foto’s te maken. Op de 800 meter was het de beurt aan onze eerste integratie atleet. Vooraf was er veel gespeculeerd over de prestatie die hoogstwaarschijnlijk geleverd ging worden. Ingezet werd op het maximaal aantal punten, 13. In de eerste, aan de start verschenen prijzenpakkend retro outfitje, liep nils-p.hyves.nl in een kei goede eindsprint naar de eerste 13 punten. Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 8


Een zeer gespannen, zenuwachtige, watervrees hebbende Koen B. was ondertussen kennis aan het maken met de waterbak. De bak die hij nog nooit eerder besprongen had. Met een natte broek en de ideale techniek verscheen hij aan de start. Vooraf was al bekend dat hij sowieso het lintje van de dag ging verdienen alleen was het afwachten nog in welke tijd en op welke manier. Op dit meest gefotografeerde en slopende onderdeel waren de tussensprints de waterbak uit het meest besproken. Na een slopende race was het eerste lintje van de dag dan ook officieel door de ploegleidsters toegewezen aan Koen! Het startschot van de 100 meter klonk: Het team stond bij elkaar dit speelde zich af: “Huh wie is dat nou in t oranje?” “Die is toch niet van ons?” “Wie loopt van ons 100 meter, Sjoerd toch?” “Sjoerd zit toch niet in de eerste serie?” “Sjoerd gaat toch helemaal niet zo snel?” “JAWEL dat is wel Sjoerd!!!” “Sjoerd heeft toch een hele andere techniek?” “Jeetje wat gaat hij snel, hij loopt gewoon eerste!” “Wow eigenlijk hebben we gewoon een goed team!” Ondertussen was hoogspringen begonnen Kelvin Kop op speer. Vooraf in de poules werden er veel punten aan Kelvin toegewezen. Kelvin de zekerheid ten top. Tijdens het inwerpen stond Kelvin met knikkende kniekousen naar zijn tegenstanders te kijken. Deze bleken toch wel van zeer hoog niveau. Speerwerpen een typische studenten onderdeel, niet te veel activiteit maar veel gezelligheid. Met een degelijke prestatie pakte Kelvin toch de nodige punten binnen. Bij hoogspringen ging de lat hoger en hoger. Aan de start van de 400 meter verscheen de tweede leen-atleet. Ook hier werd ingezet op de volle 13 punten. Wil je in ons team komen moet je wel van een hoog niveau zijn, verdomd lekker en gezellig. Twan liep in zijn top 3 outfit ook, wij citeren: “Fucking jezus hij kan het echt niet normaal hard” hard. En zo heeft AV Haarlemmermeer even 26 punten binnen gehaald voor KAV Holland. De lat bij hoogspringen lag inmiddels op 180m. Vrij snel na de 400 meter was de start van de 200 meter. Twan had in zijn legging weinig tijd om te herstellen maar daar had deze 800 meter loper weinig last van leek wel. In de eerste, langzaamste, serie liep hij een mooie tijd. Het was maar de vraag of de concurrentie deze tijd wel ging kloppen. Terwijl de lat inmiddels op 185 lag kwam Arno H. er achter dat de andere toch niet alleen maar aan het inspringen waren. En dat hij 20 centimeter boven zijn PR zijn eerste poging moest wagen. Na drie heldhaftige pogingen om over deze enorme hoogte te komen bleek dat het toch iets te hoog gegrepen was.

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 9


De tweede legging-man mocht eindelijk op zijn lievelingsonderdeel in actie komen. Na lang chillen in het gras en tactiek/techniek bijscholing kon de aanloop uitgezet worden. Onder luid gejuich, gecoach, geklap en gejoel van het hele team heeft Bart iedereen verbaasd over het feit dat hij het nog steeds kan dat verspringen. Mooie kiekjes zijn geschoten en mooie prestaties zijn gezien, ondertussen was de 5000 meter inclusief bier drinken gestart. Kelvin ,met constante big smile, begon vol goede moed aan dit avontuur. Na 6 rondjes bier drinken bleek het zelfs voor deze zeer getrainde atleet op dit onderdeel erg zwaar te zijn in de zon en tegen deze nog beter getrainde atleten. Maar dankzij zijn doorzettingsvermogen en het geweldige team wat hem naar de finish heeft gejuicht zijn er na 20 minuten toch twee van de mooiste punten binnen gehaald door Kelvin. Na een mooie dag vol mooie gedenkwaardige prestaties was het tijd voor het laatste afsluitende onderdeel, de altijd mooie geweldige zweedse estafette. Voor mensen die deze vorm van estafette nog niet kennen. Eerst wordt er een 400 meter, dan een 300 meter gevolgd door een 200 meter gelopen en tot slot wordt er naar de finish geknald op de 100 meter. Twan ging voor ons van start op de 400 meter na al een vol programma te hebben gehad starten hij lekker met de groep mee, echter ging dit niet hard genoeg en dacht Twan na 200 meter: “Ik ga alleen verder, jullie gaan te langzaam” Het gat wat Twan geslagen had bouwde Nils steeds verder uit op de 300 meter met een geweldige voorsprong van bijna 20 meter overhandigde Nils het stokje aan een iets te vroeg startende Arno. Arno die moedig en hard van start ging kwam er bij de laatste 5 meter toch achter dat het heel heel heel zwaar was. Voor het team sleepte hij zichzelf in de richting van Bart en gaf het stokje met zijn laatste energie over. Bart leek dankzij zijn Bassie & Adriaan legging een buitengewone snelheid te krijgen en knalde met te top sprinters van dit NSK mee naar de finish. Een mooie afsluiter van een mooie wedstrijddag. Een dag die nog lang niet afgelopen was. Want zoals van een echt studenten kampioenschap verwacht wordt was er nog een mooi feest tot in de vroege uurtjes. Een feest met mooie outfits, mooie dans moves, mooie anekdotes en mooie herinneringen. Wilt u meer over deze feestelijke uitspating weten? Voor verhalen kunt u natuurlijk terecht bij een van de team leden van team: “KAV Holland House Olymische Spelen 1984 style” Belangrijk om te melden is wel dat dit team de prijs gewonen heeft voor het origineelste clubtenue, best geprofileerde team en de mooiste outfits over all. Jammer is wel dat Ayla ons disste met de veronderstelling dat wij niet allemaal aan dezelfde Universiteit of Hogeschool studeerde. Maar zelfs dat heeft de pret niet gedrukt. Het was een onvoorstelbaar leuke dag, avond en nacht!! Volgende wedstrijd waar dit team aan mee doet is 25 augustus de Beerchase te Amsterdam. Wil je ook mee doen en ben je 16 jaar of ouder? Informatie is in te winnen bij coach Dickmann en coach Kop. Wij sluiten af met de hoge hak en kijken uit naar de reünie van dit NSK! Jongens jullie waren geweldig!!

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 10


9e staan en toch nog promoveren!!!! Door Jord 22 september, Hoorn Hollandia. Promotie/degradatie wedstrijd senioren. Half 10 op zondag ochtend, iedereen met kleine oogjes in de kantine van KAV Holland. Wel vol met moed dat we een goede wedstrijd gaan draaien. Maar toch ook in het achterhoofd dat het wel moeilijk gaat worden. Eenmaal op de baan gekomen en een mooi plekje in de zon uigezocht kon het eindelijk beginnen. Alle onderdelen gingen goed, gemiddeld. Geen uitschieters maar ook geen dalen. Met de 1500m, 200m en estafette nog te gaan staan we 9e. Niet de plek die we hadden verwacht te staan na al die onderdelen. Maar na een enorm PR van Christian Bosselaar met 5sec op de 1500meter, die daar al de hele dag naar uit keek bracht de omkeer. En kwamen geen tussenstanden meer tot na de estafette. Dus de spanning was er zeker. En toen het laatste onderdeel van die mooie dag, de zenuwslopende estafette. Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 11


Mathijs Sijlhouwer, start en loopt een goede 100m, wisselt dan met een perfecte wissel op Joost Bouwman hier pakken we al meters. Joost Bouwman komt met een noodgang op de 3de loper Jord Buiting aanlopen, deze wissel gaat ook gesmeerd.

Ondertussen ziet Jord in zijn ooghoek de nummer 2 van het algemeen klassement vol een buikschuiver maken. Die zijn we dus al voorbij. Toen de 4de wissel Jord stormt op Ivo van Haren af, die misschien iets te gretig was en als een gek weg ging, na heel even inhouden krijgt goed het stokje en beukt de laatste

100m tot aan de finish. Eenmaal over de finish gekomen in een tijd van 44.47 zien we dat de nummer 1 van het algemeen klassement nog niet over de finish is gekomen. Dit komt door een foute wissel. Ze lopen nog wel een tijd maar dat is genoeg om in de top 4 te blijven. Zou het dan toch gebeuren dat na zoon bizar slot de Heren van KAV Holland gaan promoveren? De spanning was enorm. Maar wacht eens, dan word de 4de plaats omgeroepen, nee wij zijn het nog steeds niet. En ja hoor op de 3de plaats de Heren van KAV Holland, gepromoveerd van de 3e divisie naar de 2e divisie.! Dit word uiteraard gevierd met een biertje ter plekke in de kantine op de baan in Hoorn. De overwinning was echt binnen. Na een hoop gek doen in de auto terug naar Haarlem word er nog lekker een pizza en een paar biertjes naar binnen gewerkt in de kantine van Holland. Waar uiteraard nu ook ons wel verdiende beker staat, boven de bar in de kantine. Het was een hele geslaagde dag, met veel mooie prestaties.

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 12


Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 13


Uit de jeugdcommissie Door Marieke Piek (voorzitter JC) Dit weekend staat voor mij als voorzitter in het teken van KAV Holland. Vrijdag zijn er Evening games voor de C/D junioren geweest en zaterdag heeft de competitie finale in Santpoort plaatsgevonden en ja, dat hoort er nu eenmaal bij, zondag moet er een stukje voor het clubblad geschreven worden. Zowel vrijdag als zaterdag was het heerlijk weer en dan is atletiek de leukste sport die er is. Iedereen probeert zijn eigen prestaties te verbeteren. Op beide dagen zijn er door onze atleten goede prestaties neergezet. Maar ook met minder weer is atletiek een geweldige sport. Op de Evening games voor de C/D junioren werden er door een groot aantal atleten geldprijzen in de wacht gesleept. Het concept van de Evening games is erg leuk. Bijna alle nummers van de atletiek komen aan bot, verdeeld over 4 avonden en van deze 4 wedstrijden wordt dan een klassement opgemaakt. . Ook tijdens de pupillenfinale werd er goed gepresteerd. Judith Endstra, Martijn Hoogewerf en Shanice van kregen zelfs een medaille. Zij werden respectievelijk 1ste, 4de en 4de in hun categorie, maar ook de andere atleten hebben héél goed gepresteerd en hebben heel veel pr’s verbroken. Voor uitslagen zie verder in dit clubblad. Sjoerd heeft, met hulp van de JC, de C/D junioren getrakteerd op een heus filmavondje met traditiegetrouw de overheerlijke hot dogs van Ria Reekes. Het einde van het zomerseizoen is alweer in aantocht. De laatste wedstrijden zijn de onderlinge wedstrijden in het weekend van 11 en 12 oktober. Iedereen doet

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 14


daar natuurlijk aan mee! Ook de ouders kunnen meedoen want er is een categorie “ouders”. Verder wil ik de ouders van onze jeugdatleten uitnodigen om op maandag 13 oktober om 20.00 uur naar de kantine van onze atletiekvereniging te komen. Er wordt dan een bijzondere bijeenkomst door het bestuur georganiseerd om met elkaar na te denken over de toekomst van KAV Holland. KAV Holland is een vereniging die draait op vrijwilligers. KAV Holland is een grote vereniging, met heel veel jeugd. Om het ook voor onze jeugd allemaal leuk en aantrekkelijk te houden hebben wij ook u hulp nodig. Houdt u niet afzijdig en denk mee en/of help mee om onze vereniging goed draaiend te houden.

Pupillen Clubrecord’s Door Peter G.J. van Haaren (bijhouder van het Pupillen CR bord) Op onze openingswedstrijd op 30 maart 2008 werden wij verrast met een nieuw Club Record verspringen meisjes Pupillen B. De omstandigheden waren destijds bijna ideaal,een straffe wind uit een gunstige richting en bovendien een verspringbak waarbij de mogelijkheid aanwezig is om die gunstige wind optimaal te benutten Het nieuwe verspring Club Record is 3,82 meter en de uitvoering hiervan is in handen van Judith Endstra. Het CR bord in de kantine is bijgewerkt en ook een nieuwe pagina voor onze website is gemaakt en verzonden. Het zomerseizoen loopt op zijn eind en bijna traditioneel houden wij aan het einde van de zomer school vakantie een vrije pupillen wedstrijd om de atleten de gelegenheid te geven weer het juiste gevoel te krijgen, vooral met het oog op naderende competitie finales en estafette kampioenschappen. Alsdus, wederom op een prachtige zaterdag in augustus ( volgens onze weer deskundigen hadden wij in augustus dit jaar slechts 4 mooie en warme dagen ) stond een aantal pupillen in de startblokken voor een kleine meerkamp ( 3 onderdelen ) en als toetje een langer loopnummer n.l. 600 of 1000 meter. De volledige uitslag staat op onze website en ook alle winnaars(essen) hebben hun medailles/prijzen in ontvangst mogen nemen. Wat echter niet op die mooie zaterdag niet gebeurde was het wereldkundig maken van een nieuw Club Record op de 1.000 meter.

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 15


Het is toch wel een bijzonder CR en daarom zo jammer dat het niet op die bewuste dag de Jeugd Commissie ter ore is gekomen. Want het is een verbetering van een CR uit 1986, dus een record dat 22 jaar lang stand heeft gehouden. Zeker bij onze pupillen staan er nog maar heel weinig Club Records uit de 80tiger jaren op onze fraaie Club Record bord in de kantine. De prestatie: 1000 meter in 3.51.4 minuten werd geleverd door Isa Schouw en inmiddels is het CR bord bijgewerkt en hebben wij haar namens de JC van harte gefeliciteerd met dit fraaie resultaat. Hopelijk is ook dit C.R. een extra motivatie voor onze grote groep pupillen om regelmatig te komen trainen en aan zoveel mogelijk wedstrijden mee te doen. Onze Onderlinge Clubkampioenschappen op 11 en 12 oktober zijn daarvoor een mooie gelegenheid en zeker als onze weergoden, net zoals vorig jaar hun beste beentje voorzetten, rekenen wij op een spannende en mooie afsluiting van dit zomerseizoen.

Uitslagen Jeugd Uitslagen wedstrijd Edam 24 augustus

Evelyn Gieles Nienke Veerkamp Siebe Koot

MPB MPA1 JPB

40 m

Kogel

Ver

1000

8.6

3.21

2.35

5.01.0

60

Bal

Ver

1000

11.2

20.34

2.98

4.04.9

60

Kogel

Ver

1000

7.8

5.44

3.00

4.10.2

60

Kogel

Hoog

1000

Frank Jonkers

JPA2

9.3

7.08

1.25

4.04.6

Wessel Koot

JPA2

9.7

7.46

1.25

3.33.6

Job Wiltink

JPA2

9.8

7.07

1.10

3.56.5

Wouter Zantvliet

JPA2

9.8

6.21

1.15

3.49.9

Daan Visser

JPA2

9.8

4.83

1.05

3.58.1

Kas Veerkamp

JPA2

10.8

5.26

1.05

3.56.9

80

Speer

Ver

1000

12.1

20.09

4.36

3.28.1

Thijmen Wiltink

JD

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 16


Uitslagen C spelen 23/24 augustus Jim Rothweiler

1500 m

4.53.13

Jelle Sijm

800 m

2.15.26

Odile Janssen

Kogel

9.02 m

Discus

25.81 m

kogelslingeren 31.64 m CLUBRECORD Mirthe Wiltink

Hoog

1.50 m

Speer

24.96 m

Pupillenwedstrijd Haarlem 30-8-08 Jongens pupillen C en mini’s 40m

Verspringen

Balwerpen

600m

Boris Hoogervorst

7.7

3.00

23.27

2.17.0

Mika Taag

7.4

2.70

16.29

2.22.0

Lukas de Ruiter

7.7

2.58

17.31

2.20.6

Nils Einholz

10.2

2.21

15.34

Chris Schermer

9.5

2.00

9.97

3.24.1

Jeroen Mul

10.4

1.85

11.97

3.26.5

40m

Verspringen

Balwerpen

Eline Hilbers

7.3

3.01

13.00

Joyce van Kan

7.3

3.00

12.02

Sanne Beunk

7.3

2.97

10.91

Yanika Einholz

7.4

2.91

10.76

Wies van der Veldt

8.1

2.74

9.90

Sophie de Vries (MINI)

8.0

2.51

9.37

Meisjes pupillen C + mini’s

Jongens pupillen B 40m

Verspringen

Kogelstoten 1000m

Siebe Koot

7.7

2.93

5.45

4.08.5

Storm Willems

7.2

2.74

4.26

4.07.8

Daan Zwetsloot

7.5

2.72

4.87

3.59.0

Daan v Steijnen

7.7

2.91

4.02

4.15.6

Meisjes pupillen B 40

ver

kogel

1000m

Judith Endstra

6.5

3.59

5.45

3.59.2

Isa Schouw

7.2

3.15

4.30

3.51.4

Evelyn Gieles

8.7

2.39

3.49

4.54.4

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 17


Jongens pupillen A(1e jrs) 60m

Hoogspringen Kogelstoten 1000m

Freek Berends

9.0

1.10

7.22

3.25.7

Anthony KaffĂŠ

9.8

1.05

6.88

4.24.9

60m

Verspringen

Balwerpen

1000m

Frank Jonkers

9.3

3.96

27.16

4.13.8

Job Wiltink

9.4

3.72

16.56

3.46.6

Niels Lambers

9.6

3.71

19.64

4.14.9

Jongens pupillen A(2e jrs)

Meisjes pupillen A(1e jrs) 60m

Hoogspringen Kogelstoten 1000m

10.9

0.90

4.57

4.32.9

60m

Verspringen

Balwerpen

1000m

Shanice van Kan

8.9

4.17

22.19

3.57.6

Fay Voogd

10.5

3.19

17.00

4.21.5

Maaike Merckens

11.5

3.07

17.74

Marieke Mul

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Viaanse Molen Games in Alkmaar 30-8-08 Thijmen Wiltink Mirthe Wiltink

Hoog

kogel

1.50

9.14

Hoog

200 m

1.50

29.99

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 18


Dutch Challenges in Santpoort 6-9-08

Harmen Komin

cat

80 m

JD1

12.19

100

ver

1000

3.63

3.31.95

hoog kogel discus 800

speer

12.22 Jaimy Beunk

JD1

12.66

3.42

12.85 Matthijs Mees

JD1

Jorn vd Kuil

JD2

1.20 11.49

6.98

3.19.59

11.59 Florian v Heijningen

JD2

11.77

24.00

11.81 Ruben Holst

JD2

13.59

6.53

Thijmen Wiltink

JD2

Elise Saager

MD1

3.04

Mirthe Wiltink

MC2

4.48

1.50

13.41

9.04 2.18.60 (600)

1.55

29.82

Anna Schoonen Vester van Heijningen

13.71 JC1

13.46

4.61

13.42 Jelle Sijm

JC1

2.12.36

Jim Rothweiler

JC1

2.22.61

Lucas Nieuweboer

JC1

2.34.15

Ludo Vahle

JC1

Machiel Smits

JC1

4.83

Hidde Koot

JC1

4.28

30.68

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 19


D spelen in Amsterdam 7-9-08 cat

hrd

sprint

Jesse Roosen

JD1

16.19

Steven All

JD1

Thijmen Wiltink

JD2

Bente Onkenhout

MD1

9.75

Anne Noël Kaffé

MD1

9.02

ver

hoog

kogel speer discus 1000

1.20 3.98

1.35 1.45

8.48 3.53.48

4.07

8.95 Julia Sijm

MD1

14.13

Fee v Zanten

MD1

11.87

15.78 7.03

11.92 Iris v Zantvlies

MD1

19.74 16.05

pupillenwedstrijd Castricum 14-9-08 Jongens pupillen C Mika Taag

40m

Verspringen

Balwerpen

600m

7.9

2.74

16.37

2.36.4

Meisjes pupillen C 40m

Verspringen

Balwerpen

600m

8.3

2.34

6.31

2.49.1

40m

Hoogspringen

Kogelstoten

1000m

Siebe Koot

7.7

0.95

5.90

4.10.5

Storm Willems

7.6

0.90

4.30

4.03.2

40m

Hoogspringen

Balwerpen

1000m

Judith Endstra

6.5

1.05

17.16

4.14.5

Isa Schouw

7.3

0.85

14.75

3.58.9

Evelyn Gieles

8.8

0.90

9.06

5.19.2

Hilary van Thienen Jongens pupillen B

Meisjes pupillen B

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 20


Jongens pupillen A(2e jrs) 60m

Hoogspringen

Kogelstoten

1000m

Wessel Koot

9.8

1.20

7.52

3.26.6

Job Wiltink

9.6

1.10

7.57

3.47.6

Wouter van Zantvliet 9.9

1.15

6.96

4.01.9

Daan Visser

9.7

1.05

5.71

3.57.8

Kas Veerkamp

10.5

1.05

5.40

60m

Verspringen

Kogelstoten

11.4

3.07

5.43

Meisjes pupillen A(1e jrs) Nienke Veerkamp Jongens junioren C 800m Jelle Sijm

2.10.3

pupillenfinale Santpoort 20-9-08 meisjes pup C (totaal: 7de plaats) 40 m sprint verspringen

balwerpen

Joyce v Kan

7.34

2.94

12.69

Sanne Beunk

7.56

3.06

13.19

Eline Hilbers

7.40

2.93

11.11

Yanika Einholz

7.67

2.96

10.85

Estafette

28.63

meisjes pup B

1. Judith Endstra meisjes pup A.2

5. Shanice v Kan

40m sprint verspringen

kogelstoten

6.57

5.51

3.75

60m sprint hoogspringen

kogelstoten

9.10

7.92

1.25

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 21


jongens pup C (totaal 6de plaats) 40m sprint verspringen

balwerpen

Boris Hoogervorst

7.87

2.76

24.99

Mika Taag

7.76

2.76

16.76

Tijn Pronk

7.68

2.73

14.91

Lukas de Ruiter

8.10 29.97 sec

2.57

18.72

Estafette

jongens pup A.1 (totaal: 6 de plaats) 60 m sprint verspringen

balwerpen

Martijn Hoogewerf

9.37

4.08

30.52

Jelmer Datema

10.39

3.24

26.57

Anthony kaffe

10.24

3.32

21.77

Djurre Doornweerd

10.38

3.11

19.60

Rico de Bruin

10.68 38.38 sec

2.84

18.40

Estafette

jongens pup A.2 (totaal: 5de plaats) 60 m sprint hoogspringen

kogelstoten

Wessel Koot

9.62

1.30

8.02

Job Wiltink

9.56

1.25

6.95

Frank Jonkers

9.92

1.20

6.63

Daan Visser

9.74

1.15

5.71

Wouter v Zantvliet

9.92 35.57 sec

1.10

6.05

estafette

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 22


Belangrijke adressen Bestuur Voorzitter

vacant

Secretaris

Patricia Roosen

T. 023-5254659

secretaris@kavholland.nl

Penningmeester

Carla v. Zantvliet

T. 023-5375582

penningmeester@kavholland.nl

Postadres

Judith Leysterstraat 29

2023 EG Haarlem

17.58.35.063

t.n.v. Penningmeester KAV HOLLAND

Trainerscoördinator Jeugd

Kim Kop

T.06-47810410

kimmiekop@hotmail.com

Trainerscoördinator Baan

Vacant

Trainerscoördinator Loopgroepen

Vacant

Wedstrijd organisatie

Kees Roosen

T.023-5260156

c.roosen@hccnet.nl

Wedstrijdsecretariaat Pupillen

Maarten Koot

T.023-5247849

maartenkoot@planet.nl

Wedstrijdsecretariaat Junioren C/D

Edith Mees

T.023-5255020

edith@exsitement.nl

Wedstrijdrekening pupillen/C&D junioren

Gironummer 3164307

tgv Wedstrijdsecretaris

Bankrekening nr

Technische Zaken

Wedstrijdsecretariaat Jun A/B/Senioren

Arno Mul

T.023-5340378

Wedstrijdrekening A/B jun/Senioren

Gironummer 3159629

tgv Wedstrijdsecretaris

Voorzitter

Marieke Piek

T.023-5441194

fj.wiltink@hccnet.nl

Penningmeester

Peter v.Haaren

T.023-5264679

petergjvanhaaren@planet.nl

Lid/wedstrijdsecretariaat

Edith Mees

T.023-5255020

edith@exsitement.nl

Lid/wedstrijdsecretariaat

Els Willemse

T.023-5247849

maartenkoot@planet.nl

Lid/wedstrijdsecretariaat

Maarten Koot

T.023-5247849

maartenkoot@planet.nl

Notulist

Paulien Kokosky

arnomul@gmail.com

Commissies Commissie Jeugd

p.houniet@hetnet.nl

Commissie Baan waarnemend

Arno Mul/Roel van Ree

Commissie Loopgroepen Voorzitter

Andre Soff

T.06-20130907

Trainerscontact

Thea Smittenaar

thea.smittenaar@planet.nl

Marathongroep

Astrid Barnhoorn

Penningmeester

Jos v.d. Kooij

abarnhoorn@planet.nl jos.van-derkooij@corusgroup.com

Loopcursussen

Richard Bekema

r.bekema@planet.nl

Ledenadministratie

Jacolien Schreuder

jacolien@dds.nl

Secretaris

Marian Blankman

blankman58@zonnet.nl

Andre.soff@tiscali.nl

Commissie Facilitair Voorzitter / opleidingen

Nieske Reijgersberg

T.023-5273082

nieskereijgersberg@xs4all.nl

huur accomodaties

Terry Burghout

T.023-5332503

t.burghouthartog@chello.nl

kantine/wedstrijdorganisatie

Kees Roosen

T.023-5260156

c.roosen@hccnet.nl

kantine

Ria Reekers

T.023-5270409

f.reekers@hetnet.nl

materiaal

Arnold Kok

T.023-5285809

arnold-kok@quicknet.nl

ledenadministratie

Peter v.Haaren

T.023-5264679

petergjvanhaaren@planet.nl

T.06-51995413

jobouwman@quicknet.nl

Commissie PR/SponsoringAdvertentiezaken Voorzitter

Joost Bouwman

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 23


Pers relaties

vacant

Hollands Welvaren

Yvonne Roosen

T.06-30836442

yroosen@telfort.nl

Webmaster

Bram Baars

T.06-13188008

webmaster@kavholland.nl

Evenementen (voorzitter waarnemend)

Corien Baars

T.023-5380775

debaarsjes@zonnet.nl

Evenementen (lid)

Loes Balm

T. 023-5390903

familiebalm@planet.nl

Evenementen (lid)

Susan Jansen

T. 023-5268687

r.jansen123@chello.nl

Evenementen (lid)

Marianne Dickmann

T. 023-5381348

h.dickmann@planet.nl

Evenementen (lid)

Anja Matakena

T. 023-5321259

anja.matakena@planet.nl

Johan de Jong

T. 023-5287111

Tiny Oonincx-Braat

T. 023-5261896

Piet Negenman

T. 023-5386898

p.negenman@kpnplanet.nl

Sasja Tolsma

T.023-5258645

btaag@wanadoo.nl

Commissie van Beroep

Vertrouwenspersoon

Fysiotherapie vacant

Trainers baanatletiek Senioren sprint horden

Roel v. Ree

T.023-5240600 / M.06-28235833

r_v_ree@hotmail.com

Senioren springen

Arno Mul

T.023-5340378 / M.06-21825468

arnomul@gmail.com

Senioren MiLa

Han v. Leuven

T.023-5363581

j.van.leuven3@kpnplanet.nl

Junioren A/B

Hannah de Boer

T.06-52328321

hannah_deboer@yahoo.com

Junioren C

Sjoerd Harren

T.06-24898383

sinds1985@hotmail.com

Junioren D

Kim Kop

T.06-47810410

kimmiekop@hotmail.com

Pupillen

Max Kop

T.06-47810029

max_kop87@hotmail.com

Susan Jansen

T.023-5268687

r.jansen123@chello.nl

Jan de Ruiter

T.023-5271506

sandra.jan@planet.nl

Thea Smittenaar

T.023-5272498

g.bas@planet.nl

Hans Bakkenes

T.023-5243738

hjac@planet.nl

Ruud Poll

T.023-5352300

wdpoll@planet.nl

Arjan Sierveld

T.023-5245039

a_sierveld@gwa.nl

Eline Zwikstra

T.023-5259975

e.zwikstra@zwikkauf.nl

Keep Fit Dames & Heren

Sjaak van de Haterd

T.023-5251469

sjaakvdh@hetnet.nl

Ouders

Susan Jansen

T.023-5268687

r.jansen123@chello.nl

Website

http://www.kavholland.nl

Trainers loopgroepen

Opzeggen lidmaatschap : Uiterlijk op 1 november van het lopende verenigings/contributiejaar - uitsluitend schriftelijk - aan Ledenadministratie KAV HOLLAND p/a Dolfijnstraat 11, 2024 VT Haarlem Geen restitutie van contributiegelden over eventueel niet gebruikte trainingsperiodes.

Hollands Welvaren – September 2008 - pagina 24

Hollands Welvaren sept 2008  
Hollands Welvaren sept 2008  

Hollands Welvaren sept 2008

Advertisement