__MAIN_TEXT__

Page 1

Straipsnių apie Kauną paieška PKDB Nuo 2004 m. LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje pradėta kurti Publikacijų apie Kauną duomenų bazė (PKDB). Tai unikalios kortelinės Kaunistikos kartotekos „Kaunas (1600–2003 m.)“ tąsa. PKDB kaupiami aktualiausių, išliekamąją vertę turinčių straipsnių, žinučių, ikonografinės ir kt. aprašomosios medžiagos analiziniai bibliografiniai įrašai iš įvairių šaltinių, įvairiomis kalbomis apie Kauno istoriją, miesto visuomeninį, politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, svarbesnius įvykius ar datas, kraštotyrą, personalijas ir kt., pasižymintys plačiomis, išsamiomis anotacijomis, reikšminių žodžių gausa, papildyti elektroniniais dokumentais.

PKDB įrašų galite ieškoti Straipsnių paieškos lange pagal vieną arba kelis standartinius įvedimo laukus, iš Filtrų pasirinkę Katalogo sritį Kaunistika.

Profile for Kauno apskrities viešoji biblioteka

Straipsnių apie Kauną paieška PKDB  

Nuo 2004 m. LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje pradėta kurti Publikacijų apie Kauną duomenų bazė (PKDB). Tai unikalios kortelinės K...

Straipsnių apie Kauną paieška PKDB  

Nuo 2004 m. LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje pradėta kurti Publikacijų apie Kauną duomenų bazė (PKDB). Tai unikalios kortelinės K...

Advertisement