Page 1

Kirjat Palvelut 2/17 &

T

H E N R I E T T A

A A R N I K O I V U

Asiakaskokemuk sen 7 oikein

A

R

T

I

O

N E N I M A T JOH T

J

A

U

R

HA A P

Karl-Erik Michelsen

Vapaakaupan vartija

Sarajevon laukauk sista Trumpin vali ntaan

K

A

T

L

E

E

N

A K

AS

O

NA LI S IA N T U PS Ä NT Ä IJ A NK A UT OT ÄS IK IR JA DIA TA S E S IT MIKK YK S II N JA A O PR E S E LL NT A A R

T

E

S

U

O

&

J

AT IO

IHIN

A

R

K

K

O S

J

Ö

M

A

N


100 vuotta tulevaisuutta – kauppakamarin ja Suomen juhlaa! Ensimmäiset kauppakamarit perustettiin Suomeen vuonna 1917. Niiden päätehtävänä oli elinkeinoelämän näkemysten välittäminen valtiovallalle. Sata vuotta myöhemmin kustannustoimintamme päätehtävän voisi todeta olevan valtiovallan näkemysten välittämisen elinkeinoelämälle. Yllättävän moni kirja, ja KauppakamariTieto lähes kokonaan, perustuu lainsäädäntöön, sen avaamiseen ja tulkintaan elinkeinoelämän kielelle ja tarpeisiin.

Seija Ruohonen tuottaja Helsingin seudun kauppakamari

Tiedonvälityksen pääasiallinen kanava on siirtymässä painetusta tiedosta sähköisiin kokoelmiin ja palveluihin. Ammattikirjastomme on otettu hyvin vastaan, varsinkin siihen ovat tykästyneet ne asiakkaat, joille ajantasaisen ja luotettavan tiedon vaivaton löytäminen on tärkeää. Kokoelmia on nyt neljä; Taloushallinto, Työsuhde, Juridiikka ja Johtaminen. Tänä vuonna avataan vielä viides kokoelma, Myynti, markkinointi ja viestintä. Jatkossa kaikki uudet kirjamme lisätään Ammattikirjastoon. Jos kokoelmat eivät vielä ole sinulle tuttuja, käy tutustumassa ammattikirjasto.fi

Juhlistamme satavuotista taivaltamme julkaisemalla Vapaakaupan vartijan, värikkään kuvauksen vapaakaupan ja kauppakamarin historiasta maailman myllerrysten keskellä sadan vuoden ajalta. Kirjan on kirjoittanut filosofian tohtori Karl-Erik Michelsen. Suosittelen, kirja auttaa ymmärtämään, miksi tänä päivänä moni asia on niin kuin on. Tule rakentamaan Suomea kanssamme, aloitetaan yhdessä uusi vuosisata!

Seija Ruohonen, tuottaja Helsingin seudun kauppakamari


Sisällysluettelo ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET

Johtaminen..................................................................................................................................................2–11 Juridiikka...............................................................................................................................12–17 Talous ja verotus...........................................................................................................................................18–27 Työsuhde, palkka ja HR..............................................................................................................................28–30 KauppakamariTieto...........................................................................................................................31–34 Ammattikirjasto.......................................................................................................................................35–36

Tästä merkistä tunnistat kirjat, jotka ovat saatavilla sähkökirjoina.

SEURAA BLOGIA – Ammattikirja.fi

Sähkökirjojen latauspaikat: Elisa Kirja: kirja.elisa.fi Ellibs: ellibs.fi

Suomen ensimmäistä ammatilliseen kirjallisuuteen keskittyvää blogia ylläpitää ja siihen kirjoittaa kauppakamarin kustannustoimitus tukenaan joukko vierailevia tähtiä, kuten uutuuskirjojen kirjailijoita.

Merkki kertoo mihin ammattikirjasto.fi kokoelmaan kirja sisältyy.

Juridiikka

Johtaminen

Myynti, markkinointi, viestintä

Talous

Työsuhde

puh. 09 2286 0360 kustannus@helsinki.chamber.fi www.kauppakamarikauppa.fi KAUPPAKAMARIKAUPPA Kalevankatu 12, 2. krs 00100 Helsinki puh. 09 2286 0360 www.kauppakamarikauppa.fi Avoinna: ma-pe klo 9.00–15.00 ETSITKÖ KUSTANTAJAA? Seija Ruohonen tuottaja Helsingin seudun kauppakamari seija.ruohonen@chamber.fi Painopaikka: Libris Kontulantie 12, Helsinki


kauppakamarikauppa.fi

Karl-Erik Michelsen Karl-Erik Michelsen

Vapaakaupan vartija

Vapaakaupan vartija Sarajevon laukauksista Trumpin valintaan Vapaakauppa oli yksi keskeinen selittäjä sotaa edeltävien vuosikymmenien kehitykseen ja vaurastumiseen Suomessa. Sota sekoitti täydellisesti tämän kehityksen. Sahatavaran vienti länteen loppui, mikä puolestaan merkitsi länsimaisten tuotteiden tuonnin pysähtymistä. Itämeri, joka oli tarjonnut suomalaisille yhteyden Eurooppaan, muuttui sotatantereeksi, jota hallitsivat vihollisten sotalaivat ja sukellusveneet.

Sarajevon laukauksista Trumpin valintaan

Maailmansotaa oli käyty kesän 1917 lopulla jo kolme vuotta. Sekasorron keskellä pieni ryhmä liike-elämän ja älymystön edustajia kehitteli aloitetta kauppakamarin perustamisesta Suomeen. Ajatus tuntui lähes mielikuvitukselliselta, sillä Suomessa tuskin oli edellytyksiä vapaalle ja säännöstelemättömälle kaupalle. Toisen maailmansodan sotakorvaukset pysäyttivät viimeisenkin mahdollisuuden vapaakauppaan Suomessa. Metsäteollisuus yritti avata mahdollisimman nopeasti markkinoita länteen, mutta tuotannon käynnistäminen viipyi. Tehtaiden uudistusinvestoinnit olivat jääneet kymmenen vuotta ajasta jälkeen, minkä lisäksi työvoimaa ja raaka-aineita oli vaikea saada.

ISBN 978-952-246-478-1 Jäsenhinta 34 € Normaalihinta 45 € (+ alv 10 %)

8/2017, n. 300 s.

2

Johtaminen

Värikäs kuvaus vapaakaupan ja kauppakamarin historiasta maailman myllerrysten keskellä sadan vuoden ajalta. Kirjan on kirjoittanut filosofian tohtori Karl-Erik Michelsen.


kauppakamarikauppa.fi

Vapaakauppa se on joka kannattaa. Ihmiskunta ei tule toimeen ilman rajoja ylittävää kauppaa, sillä raaka-aineet, tuotanto ja palvelut eivät ole jakautuneet tasaisesti maapallolle. Ei ole sattuma, että maapallon eri osia yhdistää tuhannet kauppareitit, joita pitkin kulkee loputon määrä laivoja, junia, rekka-autoja ja lentokoneita.

100 vuotta sitten jonotettiin voita, nyt jonotetaan ämpäreitä.

Maailmankauppa on ollut kautta historian vapaa ja suljettu. Varmaa kuitenkin on, että Suomen avoin ja vientiin perustuva talous on tarvinnut ja tarvitsee edelleen vapaan talouden puolesta taistelevia. Vapaakauppa ei ole vain unelma, vaan se on välttämättömyys.

Karl-Erik Michelsen on useita historiikkeja kirjoittanut Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori. Hänen tutkimusalojaan ovat tiede, teknologia ja moderni maailma. Hän on elämänasenteeltaan humanisti, mutta samalla humanismi on hänelle jatkuvan kritiikin kohde. Michelsen pyrkii tutkimuksellaan ylittämään tieteen rajoja ja vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan.

Sotilaiden oluen ostolupa. Nyt pohditaan, saadaanko vähän väkevämpääkin juomaa elintarvikekauppoihin. Suomalainen Sisu

Vuonna 1993 hän väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa Kansallisen tutkimusjärjestelmän kehityksestä. Hän on työskennellyt muun muassa tutkijana ja tutkimusohjelman koordinaattorina Suomen Akatemiassa sekä Suomen historian professorina Helsingin yliopistossa.

Johtaminen

3


kauppakamarikauppa.fi

Juhani Erma, Tommi Rasila, Olli V. Virtanen

Hyvä hallitustyö Jokaisen hallitustyötä tekevän tulee jo oman oikeusturvansa takia tietää vastuunsa ja tuntea oikeat toimintatavat. Myös yrityksen edustajien tulee tietää, mitä hallitukselta voi odottaa ja mitä ei. Teos kertoo perusasiat hallitustyöstä ensimmäiseen hallituspaikkaansa menevälle ja kulkee kokeneemmankin ammattilaisen salkussa hyödyllisenä hakuteoksena. Kirjan laaja liiteosio sisältää mm. osakeyhtiölain, asialuettelon listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi, listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä pöytäkirja- ja työjärjestysmalleja. Hyvä hallintotapa elää ja kehittyy koko ajan. Uudistettuun 6. painokseen on lisätty luku, jossa käsitellään yhdistysten, säätiöiden ja osuuskuntien hallitustyöskentelyä ja governanssia. Osakeyhtiömaailmasta mukaan on otettu myös kuntayhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden erityispiirteet. Lisäksi teosta on ajanmukaistettu vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Teoksen ovat kirjoittaneet OTL, VT Juhani Erma, TkT, partneri Tommi Rasila ja toimitusjohtaja Olli V. Virtanen.

ISBN 978-952-246-466-8 Jäsenhinta 37 € Normaalihinta 49 € (+ alv 10 %)

2017, 6., uud. p., 242 s.

4

Johtaminen


kauppakamarikauppa.fi

Tarja Turtio

Paha johtaminen Kirja vastaa siihen, miten kitkeä pois paha johtaminen ja saada tilalle terve ja hyvinvoiva työyhteisö. Teoksessa kuvataan laajasti pahan johtamisen osa-alueet ja käydään läpi todellisen työelämän tapauksia niihin liittyen. Teoksen näkökulma ei ole vain pahuuden kuvaaminen, elävän elämän rajujen tapausten esille tuominen, vaan eteenpäin meneminen. Yli pääseminen ja hyvään pyrkiminen lähtevät ongelmien tunnistamisesta. Kun tietää, mitä on paha johtaminen, kun sen olemassa olon tunnistaa ja tunnustaa, on mahdollisuus tarttua siihen.

T A R J A

T U R T I O

PAHA

JOHTAMINEN

ISBN 978-952-246-427-9 Jäsenhinta 35 € Normaalihinta 39 € (+ alv 10 %)

9/2017, n. 250 s.

Johtaminen

5


kauppakamarikauppa.fi

Terhi Koipijärvi, Sari Kuvaja

Yritysvastuu – Johtamisen uusi normaali Tämä on kirja yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta ja roolista, yritysvastuun johtamisesta, sidosryhmien merkityksestä vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä sekä hankintaketjujen vastuullisuushaasteista. Teos taustoittaa yritysvastuun kehityskaaria kahden asiantuntijan näkemyksien, kokemuksien ja tulkintojen kautta. Kirja tarjoaa käytännönläheisiä neuvoja yritysvastuun johtamiseen ja vastuullisuustyön organisointiin. Kirjan luettuasi ymmärrät, miksi hankintaketjuista on tullut yritysvastuun yksi haastavimmista osa-alueista ja miksi ihmisoikeudet kuuluvat myös pienten ja keskisuurten yritysten agendalle.

ISBN 978-952-246-471-2 Jäsenhinta 49 € Normaalihinta 65 € (+ alv 10 %)

9/2017, n. 250 s.

6

Johtaminen


kauppakamarikauppa.fi

Sari Kuvaja Sari Kuvaja on toiminut vastuullisen yritystoiminnan asiantuntijatehtävissä 1990-luvun puolivälistä lähtien ja kuuluu alan edelläkävijöihin Suomessa. Hän on uransa aikana työskennellyt neuvonantajana ja vaikuttajana yritysten ja järjestöjen välimaastossa sekä konsultoinut yrityksiä niiden vastuullisuusstrategiatyössä, sidosryhmäsuhteissa sekä vastuuviestinnässä ja -raportoinnissa. Kuvaja on kokenut tietokirjailija ja kirjoittaja: hän on käsitellyt liiketoiminnan arvoja, etiikkaa ja vastuullisuutta aiemmissa kirjoissaan ja kirjoittamissaan artikkeleissa ja kolumneissa.

Terhi Koipijärvi Terhi Koipijärvi työskentelee Stora Enson Venäjän puunhankinnan resurssijohtajana vastaten samalla yrityksen kestävästä metsätaloudesta ja metsätoimintojen sidosryhmätyöstä Venäjällä. Koipijärvellä on yli 20 vuoden kokemus metsäsektorin johtotehtävistä ja vastuullisuustyön johtamisesta mm. Metsäliitto-konsernissa ja Stora Ensossa. 1.9. alkaen Koipijärvi siirtyy Metsähallitukseen viestintäjohtajaksi. Hän on yksi johtavista vastuullisuuden ja kestävän metsätalouden suunnannäyttäjistä sekä toimialallaan että laajemminkin yritysmaailmassa. Koipijärvi on valittu vuoden metsänhoitajaksi vuonna 2011.

Johtaminen

7


kauppakamarikauppa.fi

Tom Laine, Jarkko Kurvinen

Paras työpaikka ikinä! JA RKKO

KU RV I N EN

&

TOM

L A I N E

PARAS TYÖPAIKKA IKINÄ! KÄSIKIRJA VOITTAVAN YRITYSKULTTUURIN RAKENTAMISEEN

Motivoitunut työntekijä on yrityksensä paras mainos ja vahva tuki imagolle. Voittava yrityskulttuuri on tulevaisuuden kulttuuri, jossa työntekijät voivat hyvin ja tulosta syntyy aidolla huolenpidolla ja ihmisten välisellä kunnioituksella. Kun ihmiset tuntevat olonsa hyviksi ja tiedostavat, että heidän ammattitaitoaan arvostetaan, yritys kasvaa ja kasvattaa samalla työntekijöistään lähettiläitä, joiden osaaminen on kilpailuetu ja tavoittelemisen arvoinen asia. Yrityskulttuuri on tärkein erottautumistekijäsi, sillä vasta yrityksen kulttuuri määrittää, mitä strategiasta syntyy arjessa. Rakentamalla voittajan yrityskulttuurin rakennat samalla niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin kanssa uskotun ja luotetun brändin. Paras yrityskulttuuri perustuu inspiroivaan ilmapiiriin, ei yksittäisiin sankareihin. Todellisuuteen pohjaava ja hyvin viestitty yrityskulttuuri houkuttelee parhaat, tiimiisi sopivimmat työntekijät puoleesi. Tällainen organisaatio oppii ja kehittyy ja luo hyvän kasvualustan uusille ideoille. Lue kirjan vinkit ja rakenna voittava yrityskulttuuri.

ISBN 978-952-246-465-1 Jäsenhinta 37 € Normaalihinta 50 € (+ alv 10 %)

10/2017, n. 250 s.

8

Johtaminen


kauppakamarikauppa.fi

Taina Parviainen

Paremmin sanottu kuin tehty Kiireellä kirjoitetut vastaukset johtavat usein väärinkäsityksiin ja kärjistävät vielä tilannetta, vaikka perimmäisenä tarkoituksena on ratkaista ongelmat. Lisäksi nykypäivän haasteina ovat muun muassa välineiden kirjo, vastaamisen nopeus ja kirjoittamisen tiiviys. Paremmin sanottu kuin tehty -kirja antaa vinkkejä siihen, miten kirjoitetaan paremmin sähköpostissa, somessa ja chatissa. Se sopii muun muassa asiakaspalvelussa työskenteleville, mutta myös kaikille niille, jotka miettivät erilaisiin viesteihin vastaamista ystävällisesti ja rakentavasti niin, että asiakassuhde säilyy tai jopa vahvistuu.

T A I N A

P A R V I A I N E N

Paremmin sanottu kuin tehty.

Kirja pyrkii vastaamaan, miten saada oma vastaus kuulostamaan henkilökohtaiselta, mutta samalla pyrkiä standardoimaan sitä niin, että viestien laatu säilyy yhdenmukaisena ja vastaanottajat ovat tyytyväisiä saamiinsa vastauksiin. Teoksen tarkoituksena on antaa ideoita kirjoittamiseen ja pienimuotoisten vastausmallien kehittelyyn oman työn tueksi.

ISBN 978-952-246-422-4 Jäsenhinta 35 € Normaalihinta 39 € (+ alv 10 %)

11/2017, n. 180 s.

Johtaminen

9


kauppakamarikauppa.fi

Henrietta Aarnikoivu

Asiakaskokemuksen 7 oikein H E N R I E T T A

A A R N I K O I V U

Asiakaskokemuksen 7 oikein

Asiakaskokemus on paljon muuta kuin ystävällinen hymy ja peruslupauksen täyttäminen, välttämätön paha. Se on parhaimmillaan lisäarvoa, josta hyötyvät asiakkaat, työntekijät ja itse yritys. Asiakastyytyväisyys ei onnistu sillä, että jokaisen työntekijän käsketään olla asiakaslähtöisiä tai että asiakaslähtöisyys kirjoitetaan korukirjaimin yrityksen arvoihin. Se on arkipäivää, se on johtamisen kysymys. Tyytyväiset työntekijät, jotka kokevat saavansa vapautta ja vastuuta sopivassa suhteessa, joita johdetaan hyvin, tekevät mielellään parhaansa yrityksen ja töidensä, asiakkaiden, eteen. Mitä työntekijälähettilyys tarkoittaa ja kuinka sellainen luodaan? Mitä sillä saavutetaan? Asiakaskokemuksen 7 oikein kuvaa asiakastyytyväisyyttä luovan prosessin johdon, esimiesten ja työntekijöiden näkökulmasta.

ISBN 978-952-246-440-8 Jäsenhinta 35 € Normaalihinta 39 € (+ alv 10 %)

11/2017, n. 200 s.

10

Johtaminen


kauppakamarikauppa.fi

Perttu Ahvenainen Janne Gylling Sani Leino

M A R J A T T A

J A B E

ERILAISTEN IHMISTEN JOHTAMINEN

TEE ASIAKKAISTASI FANEJA

K A T L E E N A

K O R T E S U O

&

J A R K K O

S J Ö M A N

LISÄÄ OTSIKKO NAPSAUTTAMALLA ASIANTUNTIJAN KÄSIKIRJA DIAESITYKSIIN JA PRESENTAATIOIHIN

Katleena Kortesuo, Jarkko Sjöman Marjatta Jabe

Perttu Ahvenainen, Janne Gylling, Sani Leino

Erilaisten ihmisten johtaminen

Viiden tähden asiakaskokemus

Ihmisten erilaisuus, tehtävään sopiva ja toisia työyhteisön jäseniä täydentävä erilaisuus, on hyvä asia. Kirja neuvoo, miten ihmiset saadaan kantamaan kortensa yhteiseen kekoon.

Miksi, miten ja millä tuotetaan asiakkaille ainutlaatuisia asiakaskokemuksia, joilla herätetään asiakkaiden kiinnostus ja voitetaan luottamuksen verkko kiristyvässä kilpailussa. Lue tästä kirjasta nykyaikaisen asiakaskokemuksen aakkoset!

Lisää otsikko napsauttamalla

- asiantuntijan käsikirja diaesityksiin ja presentaatioihin Teoksessa käydään läpi napakan presentaation alkeet aina pääviestistä ja rakenteesta yksittäisen dian suunnitteluun ja kuvien käyttöön. Esityksen laatimisen lisäksi lukija saa vinkit esityksen jakeluun Slidesharessa ja kaupan päälle kopallisen esiintymisniksejä.

ISBN 978-952-246-461-3 Jäsenhinta 39 € Normaalihinta 52 €

ISBN 978-952-246-424-8 Jäsenhinta 39 € Normaalihinta 45 €

ISBN 978-952-246-3623 Jäsenhinta 39 € Normaalihinta 45 €

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

2017, 300 s.

2017, 245 s.

2017, 208 s.

Johtaminen

11


kauppakamarikauppa.fi

Markku Varhela, Minna Hokkanen, Elli Laine, Kati Rantala, Mari Rusi

Henkilötietojen käsittely – EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset Tässä teoksessa kuvataan käytännönläheisesti uuden EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat keskeisimmät velvoitteet yrityksille sekä miten niihin voidaan ennakolta valmistautua. Kirja on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tietosuoja-asetus tuo uusia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita yrityksille. Lisäksi asetuksessa säädetään rekisteröityjen henkilöiden, kuten asiakkaiden ja työntekijöiden uusista oikeuksista. Tietosuoja-asetus vaikuttaa kaikkien yritysten toimintaan. Yritysten tulee ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötietojen käsittely on tietosuojaasetuksen mukaista toukokuusta 2018 alkaen. Tietosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä on säädetty huomattavia taloudellisia seuraamuksia, jotka määräytyvät yrityksen liikevaihdon perusteella. Päivitä organisaatiosi henkilötietojen käsittely tasolle, joka vastaa tietosuojaasetuksen mukaisia vaatimuksia.

ISBN 978-952-246-483-5 Jäsenhinta 44 € Normaalihinta 59 € (+ alv 10 %)

12/2017, n. 150 s.

12

Juridiikka

Kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: • Mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla ja niiden käsittelyllä? • Mitä tietoja saa käsitellä? • Mitä tietosuojadokumentaatiota yrityksellä tulee olla? • Mitä oikeuksia rekisteröidyillä henkilöillä on? • Mitä velvollisuuksia yrityksillä on? • Mitä sopimuksia henkilötietojen käsittelystä tarvitaan? • Voiko henkilötietoja siirtää EU:n ulkopuolelle? • Tarvitseeko yrityksen nimetä tietosuojavastaava?


kauppakamarikauppa.fi

Riku Neuvonen

Oikeus julkiseen tietoon Kirjassa käsitellään oikeutta julkiseen tietoon ennen kaikkea digitalisaation ja tietoyhteiskunnan näkökulmasta. Julkista tietoa tuottavat viranomaiset ja jossain määrin myös yksityiset. Keskeisessä asemassa ovat laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, hallinnon julkisuusperiaate ja oikeudenkäyntien julkisuus. Tämän lisäksi kirjassa käsitellään julkisen avoimen tiedon, tiedon saatavuuden ja hyödyntämisen kysymyksiä sekä mahdollisuuksia, kuten onko julkinen tieto aina sellaista, jota voi julkaista vapaasti. Teoksessa käydään läpi Suomen ja EU:n keskeiset säännökset ja keskeiset oikeustapaukset Suomessa, EU:ssa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Riku Neuvonen

oikeus julkiseen

tietoon

ISBN 978-952-246-434-7 Jäsenhinta 74 € Normaalihinta 98 € (+ alv 10 %)

11/2017, n. 400 s.

Juridiikka

13


2 Liikejuridiik

Liikejuridiik

201 7

1

201 7

kauppakamarikauppa.fi

Heikki A. Huhta mäki – Ae Kai

Man n e Ai ksin en – Seppo Vil – Maar Stepano ff

Liikejuridiik 1/17

Liikejuridiik 1/17

Onko OYL:n maksukykyisyystestin mukaisesti maksettu osinko TakSL:n tarkoittama lahja tai lahjanluontoinen suoritus?

Anita Isom-Myllymäki – Jan Myllymäki Omaa vai vierasta pääomaa – hybridilaina yhtiöoikeuden, kirjanpidon ja verotuksen pääomarakenteessa

An na Shumsya – Sami Tuomi n Veronkierrosta ja oikeudellisen muodon sivuuttamisesta tuoreen oikeuskäytännön valossa

Jouni Weck„röm – Tom mi Li† Veroprosessi ja oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – tulisiko sääntelyä tarkistaa?

Muita kirjoituksia

Avustajien käyttäminen hallitustyössä – hallitustiedon luovuttaminen kolmannelle

Ben Fa l lröm Joukkolainanhaltijoiden edustajan asema – edustussuhteen pysyvyys ja yksittäisen lainanhaltijan toimintakelpoisuuden rajoittaminen

Iri Hovi – J en na Ma lo Epätyypillinen vuokraustoiminta MRL:n ja AsOYL:n käyttötarkoitussääntelyssä

San na Kaiin en Reach of the ICC and the FAI to Non-Signatory Parties in Prima Facie Jurisdictional Decisions

Anssi K ärki Benefit corporation – yhteiskuntavastuuseen sitoutuva osakeyhtiö

Ville Pön k ä Osuuskuntaoikeudellisen tutkimuksen nykytila ja tulevaisuus Suomessa Muita kirjoituksia

Ville Pönkä (toim.)

Liikejuridiikka 1–3/2017 Liikejuridiikka-palvelu sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviimpiä katsauksia ja oikeustapauskommentteja ajankohtaisista aiheista. Kirjoituksia julkaistaan mm. yhtiöja sopimusoikeudesta, rahoituksesta ja vakuuksista, riidanratkaisusta sekä verotuksesta ja työoikeudesta.

Julkaisuun kirjoittavat säännöllisesti Suomen arvostetuimmat yritysjuridiikan osaajat yliopistoista ja liike-elämästä. Liikejuridiikan päätoimittaja on dosentti Ville Pönkä Helsingin yliopistosta.

Jäsenhinta 185 € Normaalihinta 225 €

Painetut julkaisut ovat ostettavissa myös erillisinä kirjoina. Jäsenhinta 69 € Normaalihinta 89 €

(+ alv 10 %)

Liikejuridiikka-palvelu sisältää kolme (3) kertaa vuodessa ilmestyvän painetun julkaisun sekä verkkopalvelun laajoine artikkelitietokantoineen. 

Verkkopalvelu on osa KauppakamariTieto-palvelua. Tutustu palveluun, tilaa koekäyttötunnukset www. kauppakamarikauppa.fi/ koekaytto! Huomaathan, että kyseessä on kestotilaustuote, laskutusjakso 12 kk.

(+ alv 10 %)

1-2/2017 ilmestyneet, 3 ilmestyy 11/2017, n. 200 s.

14

Juridiikka


kauppakamarikauppa.fi

Kalle Määttä & Tomi Voutilainen

julkisten hankintojen sä äntely

Pauliina Karinkanta, Tapio Lahtinen

Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti Kirjassa käydään hankintaprosessi läpi erityisesti tarjoavan yrityksen näkökulmasta. Kirjasta saa käytännönläheisiä neuvoja kaikkiin hankintaprosessin vaiheisiin.

Kalle Määttä, Tomi Voutilainen

Elina Koivumäki, Petteri Häkkänen

Kirja pureutuu laajasti julkisiin hankintoihin vaikuttavaan sääntelyyn. Siinä käsitellään hankintalainsäädännön tulkintakysymyksiä, julkisten varojen käytön sääntelyä sekä hankintayksikköjen välistä ja yritysten keskinäistä yhteistyötä hankinnoissa. Käsittelyssä on myös hankintayksikköjen ja yritysten oikeudet ja velvollisuudet hankintamenettelyssä.

Vuosittain päivitettävä teos selvittää, mikä on hyvän tavan ja lain mukaista markkinointia ja mitä markkinointilainsäädännön rikkomisesta seuraa. Nyt mukana luku henkilöbrändäyksestä markkinointijuridiikan näkökulmasta. Tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset on huomioitu ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kannanottoja lisätty.

Julkisten hankintojen sääntely

Markkinointijuridiikka 2017

ISBN 978-952-246-433-0 Jäsenhinta 49 € Normaalihinta 59 €

ISBN 978-952-246-414-9 Jäsenhinta 75 € Normaalihinta 89 €

ISBN 978-952-246-459-0 Jäsenhinta kertatilaus 69 € kestotilaus 59 € Normaalihinta kertatilaus 85 € kestotilaus 75 €

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

2017, 232 s.

2017, 570 s.

2017, 461 s.

Juridiikka

15


kauppakamarikauppa.fi

Jyrki Jauhiainen, Timo Kaisanlahti & Oili Kela

Klaus Viitanen

SÄ ÄTIÖLAKI

markkinointi oikeus

Veikko Vahtera

vahingonkorvaus

asunto osakeyhtiössä

Veikko Vahtera Klaus Viitanen

Jyrki Jauhiainen, Timo Kaisanlahti, Oili Kela

Kirja selkiyttää EU:n direktiivin sopimattomista kaupallisista menettelyistä soveltamista. Teos on tarkoitettu kaikille kuluttajamarkkinoinnin kanssa työskenteleville sekä markkinointioikeuteen perehtyville korkeakouluopiskelijoille. Sallittuja ja kiellettyjä kuluttajamarkkinoinnin keinoja käsitellään kuluttaja-asiamiehen, markkinatuomioistuimen ja markkinaoikeuden ratkaisujen kautta.

Kirja on 2015 voimaan tulleen säätiölain kommentaari. Siinä käsitellään kattavasti koko uusi säätiölaki, voimaanpanolaki, säätiöasetus ja säätiöiden hallinnassa olevien rahastojen sääntely ja ehtokäytäntö sekä säätiöiden ja niiden hallinnassa olevien rahastojen kirjanpitoon, tilintarkastukseen ja verotukseen liittyvät erityiskysymykset ja säätiökonserniin liittyviä kysymyksiä.

Markkinointioikeus

16

Säätiölaki

Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä Kirjassa käydään kattavasti läpi asuntoosakeyhtiön eri osapuolten ja itse yhtiön vahingonkorvausvastuu, kunnossapito- ja muutostöihin liittyvät vahingonkorvauskysymykset sekä niiden taustalla oleva kunnossapitovastuu. Lisäksi teoksessa on huomioitu muut vahingonkorvauksen kannalta tärkeät asiat, kuten vastuun jakautuminen sekä vahingonkorvaukseen liittyvät menettelylliset kysymykset yhtiössä.

ISBN 978-952-246-270-1 Jäsenhinta 75 € Normaalihinta 100 €

ISBN 978-952-246-268-8 Jäsenhinta 109 € Normaalihinta 125 €

ISBN 978-952-246-349-4 Jäsenhinta 72 € Normaalihinta 85 €

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

2017, 612 s.

2017, 832 s.

2017, 536 s.

Juridiikka


kauppakamarikauppa.fi

Lauri Railas

®

incoterms 2010 k äyttäjän k äsikirja

Lauri Railas

Incoterms 2010 – Käyttäjän käsikirja Incoterms ® 2010 -toimituslausekekoelma on kaupan toimitusten parissa työskentelevien keskeinen työkalu kaikkialla maailmassa. Käsikirjan 2., uudistettu ja ajantasaistettu painos esittelee uudet lausekkeet ja niihin liittyvät toimintatavat ja oikeussäännöt havainnollisesti käytännön tapausten valossa.

Janne Kaisto, Jarno Tepora, Esa Hakola

Esinevakuudet

Esinevakuudet-teoksen 2., uudistettu painos kuvaa panttioikeuden elinkaaren sen perustamisesta realisaatioon saakka. Erityistä huomiota kiinnitetään maksukyvyttömyysmenettelyihin. Kirjassa käsitellään myös mm. pidätysoikeutta ja omistuksenpidätystä sekä rahoitusjärjestelyjä.

ISBN 978-952-246-445-3 Jäsenhinta 62 € Normaalihinta 79 €

ISBN 978-952-246-439-2 Jäsenhinta 79 € Normaalihinta 98 €

(+ alv 10%)

(+ alv 10%)

2016, 2., uud.p., 471 s.

2016, 2., uud.p., 580 s.

Juridiikka

17


kauppakamarikauppa.fi

Jukka Hämäläinen, Maria Lempinen

Toiminnan suunnittelu ja hallinto yhdistyksissä ja säätiöissä

A!

TULOSS

Toiminnan suunnittelu ja hallinto yhdistyksissä ja säätiöissä Kirja käsittelee yhdistyksen ja säätiön toimintaa vuosikellon mukaan. Se on käytännönläheinen käsikirja, joka kuvaa yhdistyksen ja säätiön yhden toimintavuoden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Sen rakenne on suunniteltu niin, että toiminnan tarkoituksen toteuttamisen periaatteista johdetaan tavoitteet, resurssit ja toimintasuunnitelma, jotka puretaan esimerkkien avulla talousarvion muotoon. Toimintavuoden aikana toimintasuunnitelmasta, toteutuksen seurantatiedoista ja kirjanpidosta tuotetaan toimintakertomus ja tilinpäätös. Suunnittelun ja toteutuksen apuna on erilaisia esimerkkejä ja mallipohjia, joiden avulla toiminnan suunnittelu ja seuranta on helpompaa. Kirja on tarkoitettu hallituksen jäsenille, toiminnanjohtajalle, toimihenkilöille ja kirjanpitäjille eli kaikille niille, jotka toimintavuoden aikana osallistuvat yhdistyksen tai säätiön toiminnan päätöksentekoon, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan sekä tilinpäätöksen laadintaan.

ISBN 978-952-246-472-9 Jäsenhinta 60 € Normaalihinta 80 € (+ alv 10 %)

2/2018, n. 250 s.

18

Talous ja verotus

Kirjoittajat KLT, BA Maria Lempinen ja KLT, MBA, HT-tilintarkastaja Jukka Hämäläinen toimivat auktorisoidun tilitoimiston Nettomaster Oy:n osakkaina. Molemmat tekevät päivittäin asiakastyötä järjestöjen taloushallinnon, koulutuksen ja tilintarkastuksen parissa. Molemmilla on myös vuosien kokemus järjestötoiminnasta.


kauppakamarikauppa.fi

Ulrika Lindblad

Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös käytännönläheisesti Kirjassa käsitellään pienten ja mikroyhtiöiden (niin osake- kuin henkilöyhtiöiden) tilinpäätöksen laatimista tilinpäätöserittäin. Siinä käsitellään muun muassa

• uusien käsitteiden määrittelyä • uusien tuloslaskelma- ja tasekaavojen erien sisältöä • tilinpäätöserien arvostamisperusteita • poistojen oletuksia • täysin sähköisen tasekirjan käytännön hoitamista • veroilmoitusten sisältöä.

Ulrika Lindblad

Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös käytännönläheisesti

Kirjan avulla laadit kevennettyjen säännösten mukaisen tilinpäätöksen, joka täyttää oikean ja riittävän kuvan vaatimukset. Se on verraton apuväline kaikille kirjanpidon ja tilinpäätöksen kanssa työskenteleville sekä näistä aiheista kiinnostuneille. Selkeä sisällysluettelo mahdollistaa kirjan käyttämisen myös hakuteoksena.

ISBN 978-952-246-467-5 Jäsenhinta 49 € Normaalihinta 65 € (+ alv 10 %)

11/2017, n. 150 s.

Talous ja verotus

19


kauppakamarikauppa.fi Harri Seppänen Teija Kerbs

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen

Yrityksen analysointi ja tilinpäätös

käytännönläheisesti

Teija Kerbs

Harri Seppänen

Kirjassa käydään läpi kirjanpidon sekä tilinpäätöksen perusteet, arvonlisäverotus ja tuloverotus siltä osin kuin ne liittyvät päivittäisiin kirjauksiin ja tilinpäätökseen, tuloslaskelman ja taseen mallit ja niiden erien sisältö sekä tilinpäätöksen sisältö. Kuukauden aikaisten tapahtumien kirjausten lisäksi kirjassa käydään läpi jaksotukset, jotka on tehtävä tilinpäätökseen mutta joita voidaan osaltaan tehdä myös kuukausittain. Kirjasta löytyvät kirjanpitolain mukaiset tuloslaskelma- ja tasekaavat sekä liitetietovaatimukset. Kirjan lopussa on harjoitustehtäviä mallivastauksineen.

Tilinpäätösinformaation ymmärtäminen ja hyödyntäminen päätöksenteon tukena mahdollistaa tehokkaamman toiminnan. Kirja antaa käytännönläheisen kokonaiskuvan ja ohjeet siitä, miten tilinpäätösinformaatiota tulkitaan, analysoidaan ja käytetään hyväksi mm. rahoitus- ja investointipäätösten tukena. Käsikirjamainen esitystapa tarjoaa lukijalle käytännön toimintamalleja sekä tulkintaohjeita pelkän tunnuslukujen luettelemisen sijaan. Kirjassa esitetään yrityksen taloudellisen analysoimisen työkalut sekä niiden soveltaminen. 2., uudistettu painos ilmestyy vuoden 2017 lopulla.

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti

20

Yrityksen analysointi ja tilinpäätös

ISBN 978-952-246-377-7 Jäsenhinta 39 € Normaalihinta 49 €

ISBN 978-952-246-460-6 Jäsenhinta 49 € Normaalihinta 65 €

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

2016, 144 s.

10/2017, 2., uud. p., n. 180 s.

Talous ja verotus


kauppakamarikauppa.fi

Toivo Koski

Pk-yrityksen strateginen talousjohtaminen Vietätkö unettomia öitä pohtien jotakin seuraavista asioista:

• Miten kääntää tappiollinen yritys tai liiketoimintayksikkö voitolliseksi? • Miksi olemme maksuvaikeuksissa, vaikka yritys tekee voittoa? • Kuinka nopeasti voimme kasvaa ilman että joudumme maksuvaikeuksiin? • Miten talousjohtaminen palvelee hallitusja johtoryhmätyöskentelyä? • Miten rahoitan yritystoimintani?

Siinä tapauksessa tämä kirja on sinua varten! Kirjassa pyritään vastaamaan edellä mainittuihin kysymyksiin ja johdattelemaan päätöksentekijöitä pohtimaan asioita syvemmältä kuin vain vilkaisemaan tuloslaskelmaa ja tasetta sekä niistä laskettavia tunnuslukuja. Siinä esitellään keskeisiä laskentatoimen työkaluja pk-yritysten johtamiseen. Johtamista käsitellään aikasarjamaisena prosessina, ja tunnuslukuanalyysin sijaan keskitytään talouden työkalujen hyödyntämiseen eri päätöksentekotilanteissa. Kirja sopii myös erinomaisesti isojen yritysten liiketoimintatason johtajille, controllereille, tuloksentekovastuussa oleville sekä korkeakoulujen strategisen ja soveltavan laskentatoimen oppikirjaksi.

Pk-yrityksen strateginen johtaminen

INOS UUSI PA SA! TULOS

ISBN 978-952-246-485-9 Jäsenhinta 51 € Normaalihinta 68 € (+ alv 10 %)

11/2017, 2., uud. p., n. 160 s.

Talous ja verotus

21


kauppakamarikauppa.fi

Sami Tuominen, Ville Alahuhta

Yritysjärjestelyjen verotus yhtiön ja omistajan näkökulma SA!

TULOS

Yritysjärjestelyjen verotus – yhtiön ja omistajan näkökulma Teos kuvaa käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi erilaisten yritysjärjestelytilanteiden verokohtelun niin mukana olevien yhtiöiden kuin niiden omistajienkin kannalta. Se auttaa ymmärtämään, kuinka yritystä ja toisaalta yrityksen omistajaa verotetaan yritysjärjestelyn eri vaiheissa ja miten erilaisilla lainsäätäjän mahdollistamilla ratkaisuilla sekä ennakollisella suunnittelulla voidaan pienentää verorasitusta tai jopa välttää se kokonaan. Teos auttaa varautumaan ennakolta yritysjärjestelyjen veroseuraamuksiin ja välttämään järjestelyihin liittyvät sudenkuopat. Lisäksi se esittelee verotuksellisesti parhaita ratkaisuja sekä yrityksen että omistajan näkökulmasta. Kirja vastaa muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

978-952-246-470-5 Jäsenhinta 60 € Normaalihinta 80 € (+ alv 10 %)

3/2018, n. 250 s.

22

Talous ja verotus

• Miksi yritysjärjestelyjä tehdään? Mitä niillä tavoitellaan? • Kuinka yritysjärjestelyjä verotetaan? • Mikä merkitys yritysjärjestelyllä on järjestelyyn osallisille yhtiöille ja niiden osakkeenomistajille erityisesti verotuksen kannalta? • Kuinka yritysjärjestelytilanteisiin voi ja kannattaa varautua ennakolta? • Kuinka yrityksen ja sen omistajan verokustannus voidaan optimoida yritysjärjestelytilanteessa? • Kuinka verotus tulisi huomioida yrityksen toiminnassa yritysjärjestelyn jälkeen?


kauppakamarikauppa.fi

Tomi Viitala

Osakeyhtiön voitonjaon verotus Osakeyhtiö on yleisin yritystoiminnan harjoittamisen muoto. Osakeyhtiön ja sen omistajien erillinen verovelvollisuus tuo verosuunnitteluun sekä haasteita että mahdollisuuksia. Kirja on selkeä ja ajankohtainen esitys listaamattoman osakeyhtiön eri voitonjakomuotojen verokohtelusta ja edullisuudesta listaamattoman osakeyhtiön omistajien näkökulmasta veromuutosten valossa.

Osakeyhtiön voitonjaon verotus

INOS UUSI PA SA! TULOS

Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa osingon, palkan, vuokra- ja lainajärjestelyjen, pääomanpalautusten ja osakeluovutusten verokohtelu. Lisäksi arvioidaan osakeyhtiömuotoisen yritystoiminnan verotuksellista edullisuutta muihin yritysmuotoihin verrattuna. Kirjassa käsitellään myös osinkoverotuksen erityistilanteita, kuten väliosinkoa, suosivaa osingonjakoa ja osingonjakopäätöksen peruuttamista, sekä työpanokseen perustuvan osingon verotusta. Kansainväliset tilanteet, kuten voitonjako ulkomaiselle osakkaalle ja osingot ulkomaiselta osakeyhtiöltä, käsitellään omina lukuinaan. Kirjan 2., uudistetussa painoksessa huomioidaan vuoden 2018 alusta voimaan tulevat veromuutokset, ja asioita käsitellään monipuolisesti lukuisten esimerkkien avulla.

ISBN 978-952- 246-484-2 Jäsenhinta 65 € Normaalihinta 87 € (+ alv 10 %)

5/2018, 2., uud. p., n. 250 s.

Talous ja verotus

23


kauppakamarikauppa.fi

Jaakko Ossa

Yritystoiminnan verotus

Yritystoiminnan verotus S

INO UUSI PA SA! TULOS

ISBN 978-952-246-474-3 Jäsenhinta 68 € Normaalihinta 90 € (+ alv 10 %)

2/2018, 3., uud. p., n. 300 s.

24

Talous ja verotus

Kirjassa luodaan kokonaiskuva omistajayrittäjän ja yrityksen verotukseen. Asiat on käyty läpi havainnollisesti – mukana on runsaasti erilaisia esimerkkejä ja rajanvetotilanteita, joita lakien soveltamiseen liittyy. Teoksessa on huomioitu yritysverotusta koskevat oikeustapaukset ja Verohallinnon ohjeet. Kirjassa käydään läpi yrityksen ja omistajayrittäjän verokohtelua yrityksen koko elinkaaren ajalta perustamisesta lopettamiseen. Aiheina ovat muun muassa • tuloverojärjestelmän perusteet (mm. tulolähdejako, tulolajit) sekä sen soveltaminen ja tulkinta • yrityksen perustamisen ja lisäpääomittamisen verokohtelu • tulon veronalaisuuteen ja menon vähennyskelpoisuuteen liittyvät kysymykset • tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät kysymykset • varojenjaon verotus eri yritysmuodoissa • yrityksen myynnin ja lopettamisen verotus. Kirjan kirjoittaja on tunnettu veroasiantuntija OTT, VT Jaakko Ossa, joka työskentelee finanssioikeuden professorina Turun yliopistossa. Hänellä on myös pitkä kokemus asianajotehtävistä sekä yritysverotuksen kouluttajana ja kirjoittajana.


kauppakamarikauppa.fi

Jaakko Ossa

Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen Kirjassa tarkastellaan käytännönläheisesti sukupolvenvaihdoksen eri toteutusvaihtoehtoja. Perhe- ja sukuyhtiöissä sukupolvenvaihdosta tehtäessä on huomioitava yritystoimintaan liittyvien seikkojen lisäksi perheoikeudellisia kysymyksiä. Teoksessa paneudutaan verotuksen huojennussäännöksiin, luovutusvoittoverotukseen sekä perintö- ja lahjaverotukseen. Kirjan keskeisiä aiheita ovat mm. • valmistautuminen omistajanvaihdokseen • yritysvarallisuuden käyvän arvon määrittäminen • luovutusvoittoverotus • henkilöyhtiön osuuden luovutus • osakeyhtiön myynnin verokohtelu • maatilakaupan verokohtelu • perintö- ja lahjaverotus • henkilökunnan sitouttaminen • yritystoiminnan lopettaminen. Teos on erinomainen käsikirja jokaiselle, joka harkitsee yritystoiminnan sukupolvenvaihdosta tai työskentelee aiheen parissa. Runsaiden esimerkkien sekä vero- ja oikeusratkaisuiden tulkinnan johdosta se sopii myös oppikirjaksi. Verotuksen asiantuntija OTT, VT Jaakko Ossa työskentelee finanssioikeuden professorina Turun yliopistossa.

Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen

INOS UUSI PA SA! TULOS

ISBN 978-952-246-473-6 Jäsenhinta 57 € Normaalihinta 75 € (+ alv 10 %)

1/2018, 2., uud. p., n. 350 s.

Talous ja verotus

25


kauppakamarikauppa.fi

Tiina Rantala

Tiina Rantala

Verotuksen oikaisu ja muutoksenhaku käytännönläheisesti

Verotuksen oikaisu ja muutoksenhaku käytännönläheisesti Mistä hetkestä verotuksen muutoksenhaun määräajat lasketaan? Miten verotukseen haetaan oikaisua? Miten korjataan vähäinen virhe arvonlisäverotuksessa? Missä tilanteissa veroviranomainen voi muuttaa verotusta verovelvollisen vahingoksi vielä määräaikojen umpeuduttua? Eri verolajien muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyjä yhdenmukaistettiin 1.1.2017. Jatkossa muutosta haetaan ensin verotuksen oikaisulautakunnalta, jonka päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Ennakkopäätösvalitusmenettely koskee jatkossa kaikkia verolajeja ja perustevalituksen tekemismahdollisuus poistuu. Myös muutostenhakuajat ja verotuksen oikaisun määräajat yhtenäistyvät. Kirja avaa verotuksen uudet muutoksenhakusäännöt käytännönläheisesti kaikkien verolajien osalta. Siinä ohjeistetaan, mitä verotuksen oikaisussa ja muutoksenhaussa on hyvä huomioida eri tapauksissa, kuten verohallinnon oikaisuedellytysten varmistaminen tai oman verotuksen muutoksenhakumahdollisuuksien kartoittaminen. Lukija saa myös selkeät ohjeet mm. verojen maksuunpanokiellon hakemiseen ja oikeudenkäyntikulujen korvauksen vaatimiseen.

ISBN 978-952-246-447-7 Jäsenhinta 45 € Normaalihinta 60 € (+ alv 10 %)

11/2017, n. 150 s.

26

Talous ja verotus

Kirja tarjoaa tilitoimistoille, tilintarkastajille ja yrityksille helppolukuiset ohjeet muutoksenhakuun verotuksessa.


kauppakamarikauppa.fi Nina Sainio • Saija Laine

Arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen ilmoittaminen ja maksaminen

käytännönläheisesti

Nina Sainio, Saija Laine

Arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen ilmoittaminen ja maksaminen käytännönläheisesti Kirjassa kerrotaan, miten arvonlisävero ja ennakonpidätys 1.1.2017 alkaen maksetaan, minkälainen ilmoitus niistä tehdään ja ketkä voivat siirtyä pidennettyihin verokausiin. Entä millainen on ilmoittamis- ja maksamismenettely, jos arvonlisäverotus tilitetään maksuperusteisesti? Kirjassa on käytännön esimerkkejä oma-aloitteisten verojen uudesta ilmoittamismenettelystä.

Kalle Määttä

Vero-oikeuden perusteet Teos tarjoa katsauksen lainopillisiin eli verolakien tulkintaa koskeviin ongelmakohtiin. Tarkastelun kohteeksi nostetaan keskeisimpiä vero-oikeudellisia kysymyksiä ja teemoja kustakin verotusmuodosta. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin, oppaaksi asianajajille ja muille lakimiehille sekä arkipäivän apuvälineeksi ekonomeille ja yrittäjille vero-ongelmien kanssa kamppailtaessa.

ISBN 978-952-246-446-0 Jäsenhinta 45 € Normaalihinta 60 €

ISBN 978-952-246-448-4 Jäsenhinta 65 € Normaalihinta 87 €

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

2017, 163 s.

2017, 719 s.

Talous ja verotus

27


kauppakamarikauppa.fi Outi Tähtinen • Kirsi Parnila

Työsopimuslaki käytännönläheisesti

Työpaikan lait

2018 Outi Tähtinen, Kirsi Parnila

Työsopimuslaki käytännönläheisesti Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, jonka sisältö on jokaisen työnantajan edustajan hyvä tuntea. Vaikka laki on pääosin pakottavaa oikeutta, voidaan työsopimuksella sopia toisin tietyistä laissa nimenomaisesti mainituista asioista. Kirjassa käsitellään kattavasti ja esimerkein havainnollistettuna kaikki lain kokonaisuudet.

28

Työpaikan lait 2018 Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Kirja sisältää lain mukaan nähtävänä pidettävän lainsäädännön ajantasaisena ja aihealueittain ryhmiteltynä. Kirja toimii myös kätevänä hakuteoksena kaikille työsuhdeasioiden parissa toimiville. Työpaikan lait 2018 -teokseen tulee lakimuutoksia mm. pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen ja irtisanotun työntekijän koulutukseen liittyen. Lisäksi muutoksia koskien selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista. Saatavissa myös verkkopalveluna vaikka koko yrityksen käyttöön, katso s.32.

ISBN 978-952-246-464-4 Jäsenhinta 44 € Normaalihinta 59 €

ISBN 978-952-246-477-4 Jäsenhinta kertatilaus 36 € kestotilaus 32 € Normaalihinta kertatilaus 48 € kestotilaus 43 €

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

11/2017, n. 200 s.

12/2017, n. 400 s.

Työsuhde, palkka ja HR


kauppakamarikauppa.fi Kirsi Parnila

Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti

Kirsi Parnila

Kirsi Parnila

Kirjassa käydään läpi työsopimuksen tekemiseen ja ehtojen muuttamiseen liittyvät asiat, poissaoloihin liittyvät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä työsuhteen ongelmatilanteet ja niihin puuttuminen sekä työsuhteen päättäminen. Oppaan loppuun on koottu myös esimiehen yleisimmin tarvitsemia asiakirjamalleja.

Kirjassa käsitellään kaikki työsuhteen päättämistilanteet. Sen avulla on helppo varmistaa, että työsuhteen päättämistilanteessa toimitaan lain edellyttämällä tavalla ja vältetään kalliiksi tulevat riidat ja oikeudenkäynnit.

Työsuhde tutuksi - esimiehen selviytymisopas

Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti

Mm. seuraaviin asioihin on tullut muutoksia edelliseen painokseen verrattuna: työnantajan takaisinottovelvollisuus ja lisävelvoitteet irtisanottua kohtaan, lomautus, työnantajan ilmoitusmenettely, määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa ja koeajan pituus. ISBN 978-952-246-455-2 Jäsenhinta 34,50 € Normaalihinta 46 €

ISBN 978-952-246-453-8 Jäsenhinta 42 € Normaalihinta 56 €

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

2017, 2., uud. p., 203 s.

2017, 2., uud. p., 146 s.

Työsuhde, palkka ja HR

29


kauppakamarikauppa.fi Kati Mattinen • Kirsi Parnila • Carita Orlando

Kirsi Parnila

Palkanlaskenta

Vuosiloma-asiat

käytännönläheisesti

käytännönläheisesti

Kati Mattinen, Kirsi Parnila, Carita Orlando

Kirsi Parnila

Käytännönläheinen opas, jossa annetaan konkreettisia ohjeita ja ratkaisuja myös palkanlaskennan ongelmatilanteisiin. Kirjassa käsitellään mm.: palkanmaksu, ennakonpidätys, sosiaalivakuutusmaksut ja muut palkasta tehtävät vähennykset, tilitys- ja ilmoitusvelvollisuudet, edut ja korvaukset, työaika, vuosiloma, poissaolot, työsuhteen päättyminen ja palkkakirjanpito.

Selkeä ja havainnollinen teos vuosilomalaista. Kirjassa on esimerkein havainnollistettu vastaus muun muassa siihen, kuinka vuosiloman pituus määräytyy, miten vuosilomapalkka tai lomakorvaus lasketaan erilaisissa työsuhteissa ja miten monenlaiset muutokset vaikuttavat niihin, miten ja milloin loma annetaan ja minkälaisia sopimuksia työntekijöiden kanssa voidaan lomien jakamisten ja siirtämisten suhteen tehdä.

Palkanlaskenta käytännönläheisesti Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti

Uudistetussa painoksessa on huomioitu kaikki lainsäädännön muutokset, oikeustapaukset, Verohallinnon ohjeet sekä työnantajaja työntekijämaksujen muutokset.

30

ISBN 978-952-246-451-4 Jäsenhinta 49,50 € Normaalihinta 66 €

ISBN 978-952-246-435-4 Jäsenhinta 45 € Normaalihinta 59 €

(+ alv 10 %)

(+ alv 10 %)

2017, 2., uud. p., 314 s.

2016, 3., uud. p., 185 s.

Työsuhde, palkka ja HR


KauppakamariTieto-palvelu KauppakamariTieto on talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisten sekä yritysjohdon ja yrittäjien verkossa toimiva tietopalvelu. Palveluun on koottu työssä tarvittava tieto 11 eri aihealueelta. Kauppakamarin asiantuntijat päivittävät palvelua säännöllisesti, joten tieto on aina voimassa olevan lainsäädännön mukaista ja luotettavaa. Lisäksi saat sähköpostiisi ilmoituksen muuttuneista asioista 2-4 krt/v. Palvelua voi käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin. Voit hankkia käyttöösi koko palvelun tai tarvitsemasi osiot, vuosilisenssin hinta määräytyy osioiden ja käyttäjien lukumäärän mukaan. Pyydä tajous myynti@helsinki.chamber.fi. Tuotteiden hinnat ovat 12 kuukauden jakson hintoja. Tilaukset ovat toistaiseksi voimassa olevia kestotilauksia, jotka laskutetaan kerran vuodessa. Tutustu palveluun osoitteessa www.kauppakamaritieto.fi ja tilaa! Koko palvelun tilaajat pääsevät Kauppakamaritiedon asiakaspäivään 2.11.2017 veloituksetta.

KauppakamariTieto koko palvelu sisältää seuraavat osiot: Talous ALV Kirjanpito Ulkomaankauppa Verotus Yrityksen verolait Työsuhde Palkanlaskenta Työsuhdeasiat Työsuhteen malliasiakirjat Työpaikan lait

Juridiikka Liikejuridiikka Markkinointijuridiikka Yhtiöoikeus

Jäsenetuhinta 462 € Normaalihinta 616 € (+alv 24%)

www.kauppakamaritieto.fi

31


Palkanlaskenta

Työsuhdeasiat

Työpaikan lait

Palkanlaskenta-verkkopalvelu sisältää asiantuntijoiden kirjoittamat kokonaisuudet mm. palkanmaksusta, ennakonpidätyksestä, ulkomaantyöstä, ylityökorvauksista ja sairauspoissaoloista.

Asiantuntijat ovat koonneet teokseen sen keskeisen tiedon työsuhteista, joka palkanlaskijan, esimiehen tai muun henkilöstöasioita työkseen hoitavan tulee tietää. Asiantuntijoiden kirjoittama teksti on käytännönläheistä ja sisältää runsaasti esimerkkejä. Mukana on malliasiakirjoja.

Työpaikan lait sisältää jokaisella työpaikalla nähtävillä pidettävän lainsäädännön ajantasaisena ja aihealueittain ryhmiteltynä. Se toimii myös työlainsäädännön hakuteoksena kaikille työsuhdeasioista tietoa tarvitseville.

Vastauksia saa myös luontoisetuja ja verovapaita henkilökuntaetuja sekä päivärahoja, sosiaalivakuutusmaksuja ja työaikaa koskeviin kysymyksiin.

Saatavana myös ruotsinkielisenä.

Saatavana myös organisaatiolisenssinä koko yrityksen käyttöön, pyydä tarjous myynti@helsinki.chamber.fi.

Työsuhteen malliasiakirjat Teos sisältää mm. työaikaa, vuosilomaa ja vapaata koskevat asiakirjat, työsopimuksen solmimista, päättämistä ja lomauttamista koskevat asiakirjat sekä kehityskeskustelupohjan, palkkatodistuksen ja tasa-arvosuunnitelman. Mukana on myös asiakirjojen laatimista ja täyttämistä koskevat ohjeet. Kaikki asiakirjat ja ohjeistukset ovat sekä suomeksi että englanniksi.

Saatavana myös ruotsinkielisenä.

Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €

Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €

Jäsenetuhinta 57 € Normaalihinta 76 €

Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

(+alv 24%)

(+alv 24%)

32

www.kauppakamaritieto.fi


Alv

Kirjanpito

Vero

Yrityksen verolait

Alv-teos on asiantuntijoiden kirjoittama käytännönläheinen tietopankki kirjanpitäjille, yrittäjille ja muille arvonlisäverotuksesta ajantasaista tietoa tarvitseville. Palveluun on koottu kattavasti yrityksen arvonlisäverotuksen keskeiset tilanteet aina perustamisvaiheesta ja verovelvollisena toimimisesta yritystoiminnan lopettamiseen asti.

Käytännönläheinen ja ajantasainen hakuteos, josta löydät vastaukset kirjanpitäjän päivittäisessä työssä esille tuleviin kysymyksiin ja tilinpäätöksessä noudatettaviin säännöksiin. Asioita havainnollistetaan runsain käytännön esimerkein. Teoksessa on huomioitu kirjanpitolautakunnan ratkaisut ja yleisohjeet.

Vero-teos on selkeä ja havainnollinen yritysverotuksen käsikirja, jossa käsitellään kaikkia yritystoiminnan muotoja koskevia verotusasioita. Mukana ovat myös keskeisimmät korkeimman hallinto-oikeuden ja keskusverolautakunnan ratkaisut sekä Verohallinnon ohjeet.

Yrityksen verolait sisältää kaikki yritystoiminnan kannalta keskeiset verosäädökset ajantasaisina ja aihealueittain ryhmiteltyinä; tulojen verotus ja laskeminen, arvonlisäverotus, valmisteverotus, perintö- ja lahjaverotus sekä varainsiirtoverotus, muut verot ja veronkanto.

Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €

Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €

Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €

Jäsenetuhinta 68 € Normaalihinta 91 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Palvelussa on myös kirjanpitoa koskevia säädöksiä.

www.kauppakamaritieto.fi

33


Ulkomaankauppa Liikejuridiikka Ulkomaankauppa sisältää keskeiset vientiin ja tuontiin liittyvät asiat. Englanninkieliset mallisopimukset on hyvä pohja sopimusneuvotteluiden aloittamiseen. Mukana on myös yleiset sopimusehdot. Viejä ja tuoja saa tärkeää tietoa myös ulkomaankaupan juridiikasta ja maksutavoista sekä arvonlisä- ja tuloverotuksesta.

Liikejuridiikka – laadukas ja käytännön tarpeita palveleva yritysjuridiikan ajankohtaisjulkaisu, joka sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviimpiä katsauksia ja oikeustapauskommentteja ajankohtaisista aiheista. Saatavana myös kirjoina, katso s. 14

Markkinointijuridiikka Markkinoinnin suunnittelijoiden ja toteuttajien opas - mitä markkinoinnissa saa ja mitä ei saa tehdä. Teokseen on lisätty uusi luku koskien henkilöbrändäystä. Päivityksessä on huomioitu uuden EU:n tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomia muutoksia ja lisätty Kilpailu- ja kuluttajaviraston kannanottoja.

Yhtiöoikeus Teos on tarkoitettu osakeyhtiön juoksevan hallinnon hoitajille. Lisäksi se sopii käytännön käsikirjaksi yhtiön johdolle ja yhtiön kirjanpitotehtävistä vastaaville sekä tilitoimistoille ja tilintarkastajille. Yhtiöoikeus kattaa osakeyhtiön toiminnan yhtiön perustamisesta yhtiön purkamiseen ja rekisteristä poistamiseen.

Saatavana myös kirjana, katso s.15. Jäsenetuhinta 127 € Normaalihinta 169 €

Jäsenetuhinta 125 € Normaalihinta 165 €

Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €

Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

(+alv 24%)

(+alv 24%)

34

www.kauppakamaritieto.fi


Ammattikirjasto.fi Ammattikirjasto täydentää KauppakamariTietoa, mutta toimii myös itsenäisenä palveluna. Valittavinasi on neljä kokoelmaa; Johtaminen, Juridiikka, Talous ja Työsuhde. Tänä vuonna avataan vielä viides kokoelma, joka sisältää myynti, markkinointi ja viestintä -aiheiset teokset. Kukin kokoelma sisältää noin 20 aihealueen teosta. Valikoimaa täydennetään uutuuksilla.

JOHTAMINEN

JURIDIIKKA

Digitaalisen ammattikirjaston hyötyjä ovat mm.: • kirjasto aina mukanasi • tietoa on helppo hakea • tekstilainaukset ja -viittaukset onnistuvat helposti Hinnat: Jäsenetu-/normaalihinta 195 €/260 €/1 aihealue Jäsenetu-/normaalihinta 351 €/468 €/2 aihealuetta Jäsenetu-/normaalihinta 419 €/558 €/3 aihealuetta Jäsenetu-/normaalihinta 449 €/598 €/4 aihealuetta (+alv 24%)

TALOUS

TYÖSUHDE MYYNTI, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

Tutustu osoitteessa www.ammattikirjasto.fi tai tilaa koekäyttötunnukset www.kauppakamarikauppa.fi/koekaytto Voit tilata Ammattikirjaston myös isommalle käyttäjämäärälle, pyydä tarjous myynti@helsinki.chamber.fi.

www.kauppakamaritieto.fi

35


Ammattikirjasto: Johtaminen Mukana mm. seuraavat kirjat:

Ammattikirjasto: Talous Mukana mm. seuraavat kirjat:

Innosta onnistumaan - yhdessä! Johtaja on Media! Johtaja, uusi tehtävä, 100 päivää Pomon parhaat ratkaisut Riko lasi hätätilanteessa Tuotteista tähtituotteita Älä yritä! Tätä sinulle ei kerrota yrittämisestä

Arvonlisäveron laskutus ja raportointi Arvonlisäverotus käytännönläheisesti Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti Kansainvälinen arvonlisäverotus Osakeyhtiön voitonjaon verotus – muutokset ja suunnittelu Pk-yrityksen budjetointi ja raportointi käytännönläheisesti Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero

Ammattikirjasto: Juridiikka Mukana mm. seuraavat kirjat:

Ammattikirjasto: Työsuhde Mukana mm. seuraavat kirjat:

Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa Esinevakuudet Incoterms 2010 Kansainvälinen kauppalaki Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin Rahoitusmuodot ja vakuudet Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet

Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu Epätyypilliset työsuhteet käytännönläheisesti Henkilökuntaedut käytännönläheisesti Henkilöstöasiantuntijan käsikirja Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet käytännönläheisesti Työpaikan henkilöstösuunnitelmat Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti

36

www.kauppakamaritieto.fi


NÄY, VAIKUTA JA

VERKOSTOIDU! 17 000 jäsenyritystä yhdessä palvelussa www.kauppakamariverkko.fi Mikä on KauppakamariVerkko?

Valitse KauppakamariVerkko, kun haluat

• • • • •

• •

ainutlaatuinen haku- ja verkostoitumispalvelu kaikille kauppakamarien jäsenille perustiedoin maksuton jäsenetu maksullisilla lisäpalveluilla täydennettynä edullinen ja tehokas myynti-, markkinointi- ja viestintäkanava

tehostaa organisaatiosi verkkonäkyvyyttä markkinoida tuotteitasi ja palveluitasi saada uusia asiakkaita löytää luotettavia yhteistyökumppaneita näyttää kuuluvasi kauppakamarin jäsenten vahvaan verkostoon

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää siitä, miten juuri sinä voit hyödyntää uudistuneen KauppakamariVerkon monet mahdollisuudet! www.kauppakamariverkko.fi | kauppakamariverkko@helsinki.chamber.fi | p. 09 2286 0308

www.kauppakamaritieto.fi

37


Tutustu ja tilaa! www.kauppakamarikauppa.fi

Kalevankatu 12, 2. krs | 00100 HELSINKI | puh. 09 2286 0360 kustannus@helsinki.chamber.fi Avoinna: ma–pe klo 9–15

Kauppakamarin kirjat ja palvelut syksy 2017  

100 vuotta tulevaisuutta - kauppakamarin ja Suomen juhlaa!

Advertisement