Page 1

18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:16 Pagina 1

FLEXVENT

I L M A N P O I S TA J AT J A L I A N E R O T T I M E T

FLAMCOVENT

◆ SISÄLTÖ

SIVU

◆ Flexvent ilmanpoistin

2/3

Flamco Yhteystiedot Markkinointi ja tekninen tuki

◆ Flamco ilmanpoistajat -

LPO-Invest Oy

laaja mallisto

4/5

Engineering Rikhard Nymanintie 16

◆ Flamco ilmanpoistajat FLAMCOVENT CLEAN

OO370 Helsinki

parasta tekniikkaa

6/7

◆ Ilman ja lianerottimet Eristysvaippa

8/9

Yhteyshenkilö: Seppo Seppälä

Puh:

09556404

Fax:

09556404

Sähköposti: kuortane@dlc.fi

◆ Asentaminen järjestelmään

10/11

◆ Taulukot ja tekniset tiedot

12/15

Pohjoismaiden myyntijohtaja Flamco Group

FLEXAIR Bertil Lindqvist Puhelin:

+46 705 482831

Sähköposti: bertil@flamco.se

FLAMCO CLEAN Flamco tekijänoikeudet Mitään tässä esitteessä kuvattuja tuotteita ei saa kopioida valmistukseen tai muulla tavalla julkituoda ilman, että virallinen alkuperä ilmoitetaan. Tässä julkaistut tiedot koskevat ainoastaan Flamco tuotteita. Flamco ei vastaa näiden tuotteiden käytöstä virheellisesti tai taulukoiden väärästä tulkinnasta. Flamco pidättää itsellään oikeuden teknisiin muutoksiin. Flamco viittaa kansainvälisiin myynnin ja toimitusehtojen kokoelmaan Orgalime-S-2000.

FLAMCO A-S

18502423

ontluchting pag 16


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:17 Pagina 2

I L M A N P O I S TA J AT J A L I A N E R O T T I M E T

Flamco

Flamco

FLEXVENT

Ilmanpoistajat ja lianerottimet

FLAMCOVENT

FLAMCOVENT CLEAN

FLEXAIR

FLAMCO CLEAN

Flamco FLAMCO A-S Painos 2006 / FI

ontluchting pag 01

zicht FC / 24,5x32,5 cm


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:17 Pagina 3

Flamco

Flexvent ® ilmanpoistajat luotettavia ja help

Flexvent malleissa DN 6, DN 6-10 ja DN 15 on sulkuventtiili, joka helpottaa huoltotyötä. Kun Flexvent irroitetaan putkistosta sulkuosa jätetään paikalleen. Ilmanpoistinosa voidaan nyt puhdistaa ilman, että verkostoa tarvitsee tyhjentää ja uudelleen täyttää. Flexvent ilmanpoistin on mitoiltaan pienikokoinen ja soveltuu asennettavaksi ahtaisiinkin asennuskohteisiin.

FLEXVENT DN 6

FLEXVENT DN 10

Uimuriosaan kiinnitetty sulkulaite pitää ilmanpoistimen suljettuna kunnes ilmaa kerääntyy kammioon ja alentaa vedenpintaa, jolloin sulkulaite Kun Flexvent otetaan käyttöön tulee punaista ilmahattua ilmanpoistajan yläosassa kiertää yksi kierros auki. Ilmanpoistajassa on vedenpinnan ja toimilaitteiden välimatka riittävän suuri.

avautuu ja päästää ilmaa pois verkostosta. Vedenpinta nousee jälleen ja uimurin sulkuosa sulkee ilmanpoistajan. Tämä toistuu automaattisesti niin kauan kuin verkostossa on ilmaa. Flexvent ilmanpoistimen

Flexvent ilmanpoistajan runko on messinkiä.

rakenne takaa uimuriosan vapaan liikkumisen ja suojaa sitä likaantumiselta.

Useimmissa malleissa vakiona sulkuventtiiliosa.

FLEXVENT® VARMISTAA JOKAISEN KODIN LÄMMITYKSEN

Flexvent H on varustettu /2 sivuliitännällä, joten se voidaan

1

asentaa suoraan nykyaikaiseen

◆ ◆ ◆ ◆

Jokainen Flexvent tarkastetaan tehtaalla.

lämpöpatteriin.

Tarkastus antaa sinulle laatutakuun. Pienikokoisena helppo asentaa. Monia liitosvaihtoehtoja.

2

ontluchting pag 02


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:18 Pagina 4

poja asentaa

FLEXVENT DN 6 - DN 10

FLEXVENT DN 15

FLEXVENT H DN 15

FLEXVENT SUPER DN 15

Flexvent Superin vaippa on muodoltaan kartio. Näin saadaan aikaiseksi mahdollisimman suuri etäisyys sulkuventtiilille ja vedelle. Ilman ulostulokanava voidaan avata ja sulkea säätöruuvilla. Ilmanpoistoventtiili on liitetty osaksi vaippaa, jotta uimurimekanismi ei voi vahingoittua ulkopuolisesta voimasta. Verkosta poistettava ilmamäärä riippuu vallitsevasta järjestelmän paineesta. Kaavio kuvaa järjestelmän paineen ja poistuvan ilmamäärän l/min välistä riippuvuutta olosuhteessa 15 °C ja 1 bar abs.

135

FLEXVENT SUPER

120 105

TOIMIVUUDEN

90 75 60

l/min.

45

Flexvent avoinna

Flexvent kiinni

FLEXVENT

30 15

0

2

1

3

4

5

6

bar

Flexvent ja Flexvent Super asennetaan pystyasentoon putkistossa kohtaan johon ilman odotetaan kerääntyvän. 3

ontluchting pag 03


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:18 Pagina 5

Flamco

Paras ilmanpoistaja joka tilanteessa

Flamcovent ilmanpoistajan toiminta perustuu erityiseen kykyyn erottaa ilmamolekyylit vedestä. Tämä ratkaisu on tunnettu jo pitkään prosessiteollisuudessa. Menetelmässä käytetään erityisiä lisäkappaleita, alun perin Raschig renkaita, ilmanpoiston tehostajana. Rashig - renkaista on kehitetty lukuisia muunnoksia, joista Pall - rengas on viimeisin ja tunnetuin. Flexair ilmanpoistajan ilmanerotuskyky vedestä perustuu keskipakoisvoimaan.

PIENET MESSINKISET FLAMCOVENT I L M A N P O I S TA J AT S I S Ä K I E R R E – TA I P U R I S T U S L I I T O K S E L L A

FLAMCOVENT SOLAR

Flamcovent ilmanpoistajan toiminta perustuu patentoituun PALL- rengas toimintaan. Oikeaan paikaan verkostossa asennettu Flamcovent voi poistaa kaiken ilman joka ◆ on verkoston vedessä pieninä ilmakuplina tai mikrokuplina; ◆ on liuenneena verkoston veteen; ◆ on kerääntynyt verkostossa kohtaan, johon Flexvent ilmanpoistajaa ei voi asentaa.

Flamcovent ilmanpoistajan vaippa on muodoltaan kartio. Tämän muodon etuna on, että välimatka (A) vedenpinnan ja ilmanpoistomekanismin välillä on suurempi kuin lieriömäisellä muodolla. Tästä seuraa, että likaantumisesta johtuva venttiilin kiinnijuuttumisriski on erittäin pieni. Vertaileva kuva ohessa .

Ilmanpoistin

Ilmanpoistin

A A VEDENPINTA VEDENPINTA

F L A M C O V E N T ® I L M A N P O I S TA J A N E D U T:

◆ ◆ ◆

Myös kaikkein pienimmät mikrokuplat poistuvat vedestä. Kartion muotoinen rakenne takaa luotettavan toiminnan. Säätöruuvin avulla ilmanpoistin suljettavissa.

4

ontluchting pag 04


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:18 Pagina 6

FLAMCOVENT T E R Ä S VA I PA L L A H I T S AT TAV I N Y H T E I N

FLAMCOVENT T E R Ä S VA I PA L L A L A I P PA L I I T O K S I N

FLEXAIR KIERRE- TAI HITSAUSLIITOKSIN

FLEXAIR DN 65 J A S U U R E M M AT HITSAUSLIITOKSIN

Näin

FLEXAIR DN 65 J A S U U R E M M AT L A I P PA L I I T O K S I N

toimii tehokkaasti

PALL-rengas

Rakenne takaa, että kaikki neste joutuu kosketuksiin PALL-renkaan pinnan kanssa. Mikroskooppisen pienet kaasukuplat kiinnittyvät Ilmankerääjän kartiomalli pienentää venttiilin kiinnijuuttumisen riskiä.

PALL-renkaan pintaan. Nämä kaasukuplat kasvavat suuremmiksi

Teräsvaippa.

Tyhjennyshana pinnalla kelluvan epäpuhtauden poistoon.

toisiinsa liittyen. Tyhjennyshana, jonka kautta vettä painavammat epäpuhtaudet poistetaan.

Riittävän suureksi kasvaneet kaasukuplat irtoavat PALL-renkaasta ja nousevat ilmanerotuskammioon.

Flamcovent ® ilmanpoistajan toiminta perustuu fysikaaliseen liitosteoriaan. Tällöin pienillä kaasukuplilla on ominaista kiinnittyä sopivaan pintaan ja kasvaa toisiinsa liittyen. 5

ontluchting pag 05


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:19 Pagina 7

Flamco

Va l i t t a v a n a s i k a k s i i l m a n p o i s t o n m a l l i a saavuttamiseksi

◆ ◆ ◆

Flamcovent ilmanpoistajassa suuri määrä PALL – renkaita. Näin erotetaan pienimmätkin kaasukuplat nesteestä. Flexair ilmanpoistaja toimii tehokkaasti kun nesteen virtausnopeus on suuri.

MESSINKINEN FLAMCOVENT

Siirtomekanismi.

Flamcovent ilmanpoistajan toiminta

Vesi virtaa PALL-renkaiden muodostamassa solakossa, jossa pienetkin kaasukuplat

Ilmakammio.

pystyvät tarttumaan suureen PALL-renkaiden pintaan. Virtaus hidastuu ilmanpoistajassa,

Ilmanpoistoventtiili.

jolloin kaasukuplat erottuvat ja nousevat ilmakammioon.

Säätöruuvi.

Uimuri. Vesi virtaa PALL-renkaiden muodostamassa solakossa, jossa pienetkin kaasukuplat pystyvät tarttumaan suureen PALL-renkaiden pintaan. Virtaus hidastuu ilmanpoistajassa, jolloin kaasukuplat erottuvat ja nousevat ilmakammioon.

Messinki runko.

Suojalevy.

80

PALL-renkaat.

70

lmakuplan koko (mikro μm)

60 50 40 30 20 10 0 Flamcovent

Ilmanpoistin B

Flamcovent ® ilmanpoistin on todistetusti parempi! Testit Hollannin Delftin Teknillisessä Yliopistossa ovat kiistatta osoittaneet Flamcovent ilmanpoistajan poistavan kaikki mikrokuplat kokoluokassa 15-20 (mikro m). Tulos on kolme kertaa parempi kuin kilpailevilla tuotteilla. 6

ontluchting pag 06


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:19 Pagina 8

parhaan tuloksen

Näin toimii Flexair ® ilmanpoistaja

Toiminta perustuu keskipakoisvoiman hyväksikäyttöön. Koska liitosyhteet on asennettu tangentiaalisesti ilmanpoistimeen, joutuu vesi pyörteeseen ilmanpoistajassa. Tällöin painavammat vesimolekyylit painautuvat seinämää vasten ja kevyemmät ilmamolekyylit vapautuvat vedestä ilmanpoistajan keskiosaan ja poistuvat ilmakammiosta uimurimekanismin avulla. Flexair koot 25 –50 ovat varustettu Flexvent ilmanpoistimella. Suuremmat Flexair ilmanpoistimet ovat varustettu Flexvent Super ilmanpoistajalla.

TERÄKSINEN FLAMCOVENT

FLEXAIR

Kokonaan suojattu ilmakammio.

Vesi pakotetaan pyörteeseen. Ilma nousee ylös ja vapautuu ulos.

Tyhjennyshana josta pinnalla kelluvat epäpuhtaudet poistetaan.

PALL-renkaat. Tyhjennyshana vettä raskaammille partikkeleille.

Tyhjennyshana.

Epäpuhtaudet kute hiekka, hitsausjäämät yms., jotka ovat vettä painavampia kerääntyvät pohjalle. Tyhjennyshanan kautta voidaan nämä poistaa.

Flamcovent ® ilmanpoistajalla saavutat tehokkaan ja jatkuvan ilmanpoiston järjestelmässä. 7

ontluchting pag 07


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:19 Pagina 9

Flamco

E r i s t y s k o t e l o , i l m a n - j a m u d a n e ro t i n

On tärkeää, että lämmitysjärjestelmä on hyvin eristetty lämpöhäviöitä vastaan. Tästä seuraa sekä taloudellista hyötyä että ympäristön suojelua. Eristäminen nostaa käyttötehokkuutta mikä vähentää arvokkaan fossiilisen polttoaineen tarvetta ja samalla alentaa CO 2 päästöjä.

FLAMCOVENT ISOPLUS

Flamcovent ISOplus eristekotelo soveltuu sekä hitsaus - että laippaliitos liitännälle.

Pikalukittavat alumiini pannat.

Alumiinipinta 0,8 mm (alu-stucco).

Eristeaineena kovavaahtomuovi 50 mm.

Eristäminen maksaa investointinsa nopeasti takaisin.

F L A M C O V E N T ® I S O P L U S E R I S T E K O T E L O N E D U T:

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Yksinkertainen asennus. Paloluokka B2. Ei käytetty fluorattuja hiilivety-yhdisteitä. Alhainen lämmönjohtavuus. Max. lämpötilan kesto 120 °C.

8

ontluchting pag 08


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:19 Pagina 10

FLAMCO CLEAN

I L M A N K E R Ä Ä J Ä LTA

FLAMCO A-S

FLAMCOVENT CLEAN HITSAUSLIITOS

FLAMCOVENT CLEAN L A I P PA L I I T O S

Flamco ® Clean

Pienet likapartikkelit törmäävät PALL-renkaisiin ja painuvat Flamco Clean ilmanpoistajan pohjalle. Tyhjennyshanan kautta ne poistetaan järjestelmästä. Tämä vähentää lämmönsiirtymishukkaa siirtopinnoilla. Pieni painehäviö ja lisää elinikää laitokselle. Flamco Clean on helppo huoltaa. Tulee ainoastaan määrävälein poistaa kertyneet epäpuhtaudet.

Puhdistettu vesi johdetaan takaisin järjestelmään.

Ilmankerääjä LTA

Ilmankerääjä asennetaan pystyasentoon nousujohdossa joko meno- tai paluupuolelle.

Vesi epäpuhtauksineen tulee puhdistimeen.

Ilmankerääjässä vedenvirtaus pysähtyy ja ilma kerääntyy kerääjän yläosaan. Ilma poistetaan

Veden virtaus hidastuu ja epäpuhtaudet painuvat pohjaan.

yläosaan asennetun Flexvent ilmanpoistajan kautta.

Veden pyörteetön virtaus pitää epäpuhtaudet pohjalla.

Flamcovent Clean

Kehitetty erityisesti kiinteiden epäpuhtauksien poistoon. Pidennetyn pohjan ansiosta on

Tyhjennysjohto epäpuhtauksin poistamiseksi järjestelmästä.

Tehokas muotoilu epäpuhtauksien keräämiseksi säiliöön.

alaosassa pyörteetön alue. Tämä mahdollistaa vettä painavampien partikkelien painumisen pohjalle. Epäpuhtaudet eivät enää pääse nestekiertoon. Tyhjennyshanasta partikkelit poistetaan järjestelmästä. Ilmanerotteluperiaate on vastaava kuin Flamcovent ilmanpoistajassa.

Flamco A-S voidaan asentaa vain paluujohtoon. Tällä estetään lämmityskattilan siirtopintojen likaantuminen.

Flamco® A-S mudaneroitin voidaan asentaa suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Flamco A-S tarjoaa erityisesti huomattavia etuja kun se lisätään olemassa olevaan laitokseen tai kun se asennetaan järjestelmään joka muutetaan avoimesta suljetuksi järjestelmäksi. 9

ontluchting pag 09


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:20 Pagina 11

Flamco

Oikea asennustapa takaa tehokkaan laitoksen toiminnan

Aluksi muutama vihje: Ilmanpoistimen päällä olevaa messinkistä ilmanpoistinta ei saa eristää. Kun täytät järjestelmää pidä ilmanpoistin aina suljettuna. Ennen kuin laitos otetaan käyttöön täytyy verkosto ensin huolellisesti huuhdella ja puhdistaa epäpuhtauksista.

Yhteenveto Flamco Clean raportista, jonka on laatinut Ympäristö - ja Energiatekniikan TNO - instituutti.

FLAMCOVENT CLEAN

FLAMCO A-S

Flamco A-S lianerotin tulee asentaa helposti huollettavaan paikkaan. Flamco A-S vähentää lämmityskattilan puhdistustarvetta. Lisäksi Flamco A-S suojaa pumppua, säätölaitteita ja muita verkoston osia. Erillinen eristekotelo tilattavissa lisätarvikkeena eriste kotelon eriste ei sisällä fluorattua hiilivetyä. Vakio eristevahvuus 80 mm, mutta saatavilla myös 100 mm:n eristevahvuudella. Pintaväri punainen. Muut värit erikseen pyydettäessä.

10

ontluchting pag 10


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:20 Pagina 12

min. 100 mm Asennettaessa ilmanpoistinta putkistoon tulee yläpuolella olla tilaa vähintään 100 mm jotta ilmanpoistajaa voidaan huoltaa. Tämä koskee sekä Flexair että Flamcovent tuotetta.

FLEXAIR

Tehokkaan ilmanpoistumisen aikaansaamiseksi tulee ilmanpoistin asentaa heti lämmityskattilan jälkeen ennen pumppua tai heti säätöryhmän ja pumpun väliin. FLAMCOVENT

OIKEIN

OIKEIN

Lämmityskattila

Lämmityskattila

Ilman säätöä

Säätöventtiilin jälkeen

VÄÄRIN

Lämmityskattila

Ei ennen säätöventtiiliä

Toimivan lämmitysjärjestelmän huoltotoimenpiteitä saa suorittaa vain osaava ammattilainen. Asennusliikkeen tulee tästä huomauttaa loppukäyttäjälle ja varoittaa mahdollisesta vaarasta väärinkäytettynä. Lämmitysjärjestelmää tulee huoltaa säännöllisesti.

Kellaritilaan asennettuna

Yläkertaan asennettuna 11

ontluchting pag 11


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:20 Pagina 13

Flamco

Flexvent ® ja Flexair ® Flexvent ilmanpoistinta käytetään suljetuissa lämmitys - ja jäähdytysjärjestelmissä joissa ylin käyttölämpötila on 120 °C ja ylin käyttöpaine 10 bar. Kun esim. Järjestelmää täytetään saattaa muodostua alipaine verkostoon ja tällöin avoin ilmanpoistaja imee verkostoon ilmaa. Flexair ilmanpoistajaa käytetään suljetuissa lämmitys - ja jäähdytysjärjestelmissä joissa ylin käyttölämpötila on 110 °C ja ylin käyttöpaine 10 bar. Flexair ilmanpoistajaa on valittavissa kolmella liitostavalla, kierre-, hitsaus - ja laippaliitoksin. Kaikki liitännät on ISO-normien mukaiset. Flexair DN 65 ja suuremmat on laatuluokitettu CE normien makaisesti.

Flexvent tuotteet Tuote Flexvent DN 6 Flexvent DN 10 Flexvent DN 6 - DN 10 Flexvent DN 15 Flexvent Top DN 10 Flexvent Top DN 15 Flexvent H DN 15 Flexvent Super DN 15 Sulku Flexvent Super

Liityntä DN DN DN 6 - DN DN DN DN DN DN DN

6 10 10 15 10 15 15 15 15

uk. uk. uk. uk. uk. sk. uk. sk. sk.-uk.

Materiaali

Sulku

LVI / Flamco numero

messinki messinki messinki messinki messinki messinki niklattu messinki messinki

ei on on on on ei ei lisätarvike

4162225 4162227 4162231 4162221 28510 28515 4162233 4162235 28525

119

1  2

/

73 82

88 77

79 85

65

70 57

1  2

/

1  8

3  8

/

1  8 3  8

/ /

1  2

Ø 32

Ø 32

Ø 32

Ø 32

/

1  /2 Ø 52

/

36 51

Flexair tuotetiedot ja mitat Tuote

Liitos

Flexair Flexair 1 G Flexair 11/4 G Flexair 11/2 G Flexair 2 G Flexair Flexair 25 S Flexair 32 S Flexair 40 S Flexair 50 S Flexair 65 S Flexair 80 S Flexair 100 S Flexair 125 S Flexair 150 S Flexair

Kierre

Flexair 65 F Flexair 80 F Flexair 100 F Flexair 125 F Flexair 150 F Flexair S/F poistin

1 11/4 11/2 2

sk. sk. sk. sk.

Putki D mm

Mitat mm A

B

ØC

ØD

Ød

E

-

275 275 285 305

290 304 332 340

114 114 124 134

-

1 11/4 11/2 2

176 176 180 192

33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3

275 275 285 305 475 475 695 695 775

252 262 290 310 400 400 570 570 570

114 114 124 134 254 254 450 450 450

Tilavuus

Paino

LVI / Flamco numero

F

litraa

kg

-

1,2 1,2 1,5 2,3

1,5 1,5 1,7 2,3

4162403 4162404 4162405 4162406

205 205 277 290 305

1,2 1,2 1,5 2,3 17 17 79 79 91

1,3 1,3 1,5 2,1 7,7 7,9 27,4 27,7 30,9

4162413 4162414 4162415 4162416 4162423 4162424 4162425 4162426 4162427

A E Ød ØD

Hitsattava DN DN DN DN DN DN DN DN DN

25 32 40 50 65 80 100 125 150

33,7 28,5 176 42,4 37,2 176 48,3 43,1 180 60,3 54,5 192 76,1 70,3 155 88,9 82,5 155 114,3 107,1 212 139,7 131,7 186 168,3 159,3 234

65 80 100 125 150 65

B

F A E

Laipaliitos PN 16 (DIN 2633) DN DN DN DN DN alkaen DN

ØC

ØdØDØD

76,1 88,9 114,3 139,7 168,3

475 475 695 695 775

490 490 675 675 675

254 254 450 450 450

185 200 220 250 285

70,3 82,5 107,1 131,7 159,3

12

ontluchting pag 12

155 155 212 186 234

205 205 277 290 305

17 17 79 79 91

13,7 15,9 37,4 40,7 46,9

4162433 4162434 4162435 4162436 4162437 28554

ØC B B


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:20 Pagina 14

Flamco

Flamcovent ® Flamcovent ilmanpoistinta käytetään suljetuissa lämmitys - ja jäähdytysjärjestelmissä joissa ylin käyttölämpötila on 120 °C ja ylin käyttöpaine 10 bar. Messinkiset Flamcovent ilmanpoistajat ovat sisäkierreliitynnällä tai puristusliitynnällä. Teräksisten Flamcovent ilmanpoistimien pinta on maalattu elektrolyyttisesti pulverimaalilla, mikä antaa kauniin tasaisen punaisen maalipinnan. Nämä Flamcovent ilmanpoistajat ovat joko hitsaus-tai laippaliitoksella. DN 50 ja suuremmat Flamcovent ilmanpoistajat ovat CE hyväksyttyjä.

Flamcovent tuotetiedot ja mitat Tuote

Flamcovent (messinki) Flamcovent 22 Flamcovent Solar Flamcovent 3/4 Flamcovent 1 Flamcovent 11/4 Flamcovent 11/2 Flamcovent (teräs) Flamcovent 50 S Flamcovent 65 S Flamcovent 80 S Flamcovent 100 S Flamcovent 125 S Flamcovent 150 S Flamcovent 200 S Flamcovent 250 S Flamcovent 300 S Flamcovent 350 S Flamcovent 400 S Flamcovent (teräs) Flamcovent 50 F Flamcovent 65 F Flamcovent 80 F Flamcovent 100 F Flamcovent 125 F Flamcovent 150 F Flamcovent 200 F Flamcovent 250 F Flamcovent 300 F Flamcovent 350 F Flamcovent 400 F Flamcovent S/F poistin

Liitos

22 mm puserrusl. 22 mm puserrusl. 3/4 sk. 1 sk. 11/4 sk. 11/2 sk.

Putki D mm

Mitat mm

Paino

A

B

ØC

ØD

Ød

E

F

G

kg

LVI / Flamco numero

-

151 151 151 171 192 192

98 116 88 100 114 114

71 71 71 80 87 87

-

22 22 3/4 1 11/4 11/2

121 121 121 137 152 152

36 36 36 45 55 66

-

1,4 1,7 1,4 1,8 2,4 2,5

4162551 28062 4162554 4162555 4162556 4162557

60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 355,6 406,4

480 260 480 260 645 370 645 370 805 525 805 525 970 650 1285 850 1450 850 1600 1050 1770 1050

175 175 270 270 360 360 450 600 600 800 800

60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 355,6 406,4

-

-

8,6 8,8 20,6 21,2 41,3 42,4 75,3 155 175 305 340

4162563 4162564 4162565 4162566 4162567 4162568 4162569 4162570 4162571 4162572 4162573

60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 355,6 406,4

480 480 645 645 805 805 970 1285 1450 1600 1770

175 175 270 270 360 360 450 600 600 800 800

165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580

-

350 350 470 470 635 635 774 990 1016 1214 1220

13,7 14,9 28 30,4 53,8 57,9 97,3 190 220 365 415

4162583 4162584 4162585 4162586 4162587 4162588 4162589 4162590 4162591 4162592 4162593 28555

ØC

Hitsattava DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400

A E

54,5 364 70,3 364 82,5 456 107,1 456 131,7 549 159,3 549 206,5 709 260,4 910 309,7 1050 339,6 1130 388,8 1275

Ød F

B

Laippaliitos PN 16 (DIN 2633) DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 alkaen DN 50

-

-

364 364 456 456 549 549 709 910 1050 1130 1275

A E

ØdØD ØD

ØC B G

13

ontluchting pag 13


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:20 Pagina 15

Flamco

Flamcovent® ISOplus, Flamcovent® Clean ja Flamco Clean Flamco Clean soveltuu sekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmiin. Pienikokoinen mudanerotin jota löytyy neljää eri kokoa sisäkiertein. Käyttämällä Flamco Clean erotinta estät lämmityskattilan siirtopintojen likaantumisen, ja lämmönsiirtyminen on tehokasta. Flamco Clean asennetaan paluujohtoon. Flamcovent Clean ilmanpoistin DN 50 ja suuremmat koot ovat CE hyväksyttyjä.

Flamcovent ISOplus tuotetiedot ja mitat Tuote

Flamcovent ISOplus 50 Flamcovent ISOplus 65 Flamcovent ISOplus 80 Flamcovent ISOplus 100 Flamcovent ISOplus 125 Flamcovent ISOplus 150 Flamcovent ISOplus 200

Sopivuus

Flamcovent Flamcovent Flamcovent Flamcovent Flamcovent Flamcovent Flamcovent

A

ØB

Alumiinikuori mm

520 520 690 690 840 840 1020

280 280 375 375 465 465 555

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Mitat mm

50 S/F 65 S/F 80 S/F 100 S/F 125 S/F 150 S/F 200 S/F

Pantoja

Flamco numero

2 2 2 2 2 2 2

28160 28161 28162 28163 28164 28165 28166 A

ØB

Flamcovent Clean Tuote

Flamcovent Clean Flamcovent Clean 50 S Flamcovent Clean 65 S Flamcovent Clean 80 S Flamcovent Clean 100 S Flamcovent Clean 125 S Flamcovent Clean 150 S Flamcovent Clean Flamcovent Clean 50 F Flamcovent Clean 65 F Flamcovent Clean 80 F Flamcovent Clean 100 F Flamcovent Clean 125 F Flamcovent Clean 150 F Flamcovent Clean S/F erotin

tuotetiedot ja mitat Liitos

Putki D mm

Mitat mm A

B

60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3

565 565 765 765 980 980

260 260 370 370 525 525

60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3

565 565 765 765 980 980

350 350 470 470 635 635

Tilavuus

Paino

litraa

kg

LVI / Flamco numero

175 60,3 54,5 365 175 76,1 70,3 365 270 88,9 82,5 450 270 114,3 107,1 450 360 139,7 131,7 550 360 168,3 159,3 550

10 10 32 32 76 76

9,5 9,5 23,5 24,0 46,5 47,5

4162626 4162627 4162628 4162629 4162630 4162631

175 175 270 270 360 360

10 10 32 32 76 76

14,5 14,5 31,0 33,5 59,0 63,0

4162636 4162637 4162638 4162639 4162640 4162641 28555

ØC

ØD

Ød

E

Hitsattava DN DN DN DN DN DN

50 65 80 100 125 150

A E

Laippaliitos PN 16 (DIN 2633) DN DN DN DN DN DN

50 65 80 100 125 150

165 54,5 365 185 70,3 365 200 82,5 450 220 107,1 450 250 131,7 550 285 159,3 550

ØdØD ØD

ØC B B

Flamco Clean tuotetiedot ja mitat Tuote

Liitos

Mitat mm A

Flamco Clean 3/4 Flamco Clean 1 Flamco Clean 11/4 Flamco Clean 11/2 Flamco Clean V 3/4 Flamco Clean V 22

E

3/4

sk. 1 sk. 11/4 sk. 11/2 sk. 3/4 sk. 22 mm

195,5 215,5 236,5 236,5 229 229

B

C

167,5 183,5 198,5 198,5

135,5 155,5 176,5 176,5

Ød 3/4

1 11/4 11/2 3/4 22 mm

Flamco numero E

F

88 100 114 114 150 150

36 45 55 60 84

14

ontluchting pag 14

Ød

E

Ød F

28030 28031 28032 28033 28035 28039

A B C

F

A

Ød


18502423FIN ONTLUCHTING 28-04-2006 14:20 Pagina 16

Flamco

Ilmankerääjä

LTA ja Flamco A-S

Flamco ilmankerääjä LTA tulee aina asentaa pystysuoraan asentoon. Asentamalla Flexvent ilmanpoistin ilmankerääjään poistuu ilma automaattisesti. Voit myös käyttää ilmankerääjää käsikäyttöisenä. Ylin käyttölämpötila on 120° C ja ylin käyttöpaine 10 bar. Flamco A-S lianeroittin tulee varustaa sekä tulo- että paluujohdon sulkuventtiilillä. On suositeltavaa asentaa myös ohitusjohto sulkuventtiilillä. Tällöin järjestelmää voidaan käyttää myös Flamco A-S :n huoltotyön aikana. Kaikkien lianeroittimien vastapaine on 12 mbar. Tyhjennysjohdon koko on R 1” ulkokierteellä. Mahdollisen ilmanpoistajan asennusyhde on R 1/2 uk. Ylin käyttölämpötila on 120 °C. Laitteella on CE hyväksyntä 97/23 /EG mukaan. Tarvittaessa myös saatavana eri kokoisia ja eri paineluokan ja lämpötilan keston sovellutuksia.

F l a m c o i l m a n k e r ä ä j ä LT A t u o t e t i e d o t j a m i t a t Tuote

Flamco LTA 1 Flamco LTA 2 Flamco LTA 5

Mitat mm H ØD

Liitos A verkosto 1/2

185 110 233 110 221 196

G G 1/2 G 1/2

Liitos B ilmaus

Materiaali

3/8

G G 3/8 G 1/2

Rst 37-2 Rst 37-2 Rst 37-2

Paino

Tilavuus

kg

litraa

1,3 1,7 4

1 1,6 5

Flamco numero 27581 27582 27585

B

H

Flamco A-S tuotetiedot Tuote

Flamco A-S 80 Flamco A-S 110 Flamco A-S 180 Flamco A-S 300 Flamco A-S 400 Flamco A-S 600 Flamco A-S 800 Flamco A-S 1000

Tilavuus

Teho

litraa

m3/h

Max teho t = 20 °C

80 110 180 300 400 600 800 1000

12 16 31 43 66 110 192 285

280 kW 370 kW 720 kW 1000 kW 1530 kW 2550 kW 4460 kW 6620 kW

Paino kg 6 bar 10 bar

6 bar

10 bar

50 70 90 125 160 225 280 345

23108 23111 23118 23130 23140 23160 23180 23190

23109 23112 23119 23131 23141 23161 23181 23191

60 75 95 130 170 240 315 450

Flamco numero A ØD

Flexvent Super ilmanpoistin valinnaisena.

Flamco A-S mittatiedot Tuote

Flamco A-S 80 Flamco A-S 110 Flamco A-S 180 Flamco A-S 300 Flamco A-S 400 Flamco A-S 600 Flamco A-S 800 Flamco A-S 1000

Laippaliitos

Mitat mm

DN..PN 16

ØD

H

H1

H2

Ød

65 80 100 125 150 200 250 300

450 550 550 550 750 750 750 1000

935 1030 1325 1790 1470 1900 2295 1940

620 675 960 1400 1030 1430 1800 1450

180 265 265 265 265 265 265 395

310 335 335 335 560 560 560 640

H

H1

H2

Flamco A-S eristysyksikkö 80 mm

Flamco numero

Sopiva Flamco A-S 80 Flamco A-S 110 Flamco A-S 180 Flamco A-S 300 Flamco A-S 400 Flamco A-S 600 Flamco A-S 800 Flamco A-S 1000

100 mm

Flamco numero

Sopiva 23110 23115 23120 23135 23145 23165 23185 23192

Flamco A-S 80 Flamco A-S 110 Flamco A-S 180 Flamco A-S 300 Flamco A-S 400 Flamco A-S 600 Flamco A-S 800 Flamco A-S 1000

23107 23116 23121 23136 23146 23166 23186 23193

Ød ØD

15

ontluchting pag 15

Flamco õhueraldajad  

Ülevaade erinevatest Flamco õhueraldajatest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you