KAUNAS PILNAS KULTŪROS 2019 spalis

Page 16

A M E T O I S E N Ė M

Jeigu rašyčiau knygą, statyčiau spektaklį ar norėčiau sužinoti istorinių įdomybių apie Kauną ar savo gimtą ją gatvę, kur pirmiausia reikėtų traukti? Turbūt – ant Parodos kalno, į raudonų plytų pastatą, kurio trečiajame aukšte galima rasti Kaunistikos skaityklą. Keletą dešimčių metų atkakliai augančiam miesto archyvui padėka yra išreikšta ne kartą. Pavyzdžiui, skaityklos pėdsaką atrasime sekdami Tilmansų šeimos istoriją, kuriai skirta šiuo metu M. Žilinsko dailės galerijoje vykstanti paroda, arba versdami daugelį Kaunui dedikuotų knygų. Regis, be Kaunistikos skaityklos žinios ir jos rašytinių bei vaizdinių lobynų apie miestą iš pagrindų nedaug ir papasakosi.

Kauniškiausia Kauno vieta Vaida Stepanovaitė Luko Mykolaičio nuotr.

1 6

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S