Page 1

1 variantas 1. Įmonė per ataskaitinį laikotarpį realizavo 1 250 vnt. produkcijos. Per šį laikotarpį ji uždirbo 37 500 Lt  bendrojo pelno. Finansinių sąnaudų/investicinių pajamų įmonė nepatyrė. Veiklos sąnaudos sudarė 18 000  Lt. Įmonė sumokėjo pelno mokestį 20%. Apskaičiuokite šios įmonės grynąją pelno maržą, jei produkcijos  vieneto pardavimo kaina yra 75 Lt. A. 16,64% B. 14,93% C. 3,73% D. 11,02% 2. 

Įmonė X sudaro balansą kiekvieną darbo dieną. 2008 m. rugsėjo 16 d. įmonės  apskaitoje buvo tokie skaičiai: Ilgalaikis turtas

4.200.000

Trumpalaikis turtas

3.400.000

Atsargos

2.100.000

Piniginės lėšos

200.000

Ilgalaikiai įsipareigojimai

2.400.000

Trumpalaikiai įsipareigojimai

3.600.000

Apskaičiuokite įmonės X visą nuosavą kapitalą 2008 m. rugsėjo 16 d.

A. 200.000 B. 1.600.000 C. 1.800.000 D. 3.900.000 3. Įmonės kasoje ­ 400 Lt. Sandėlyje ji turi atsargų už 82 000 Lt. Pirkėjų skolos sudaro 48 000 Lt. Įmonė iš  banko pasiėmusi trumpalaikę paskolą ­ 5 000 Lt, o jos skolos tiekėjams sudaro 12 700 Lt. Apskaičiuokite  įmonės einamojo mokumo koeficientą. A. 7,37 B. 1,79 C. 4,66 D. 7,91 4. Planuojame nusipirkti butą už 140 000,­ Lt. Šiandien turime pusę sumos – 70 000,­ Lt. Kada galėsime  įsigyti butą, jei šiandien turimą sumą padėsime indėlį į banką, kuris duoda 9,5% met. palūkanas? A. po 8,5 metų B. po 2,0 metų C. po 14,7 metų D. po 7,6 metų 5. Planuojame po 2 metų kelionę, kuri kainuoja 6 000,­ Lt. Kiek šiandien reikia investuoti, kai metinės  palūkanos yra 9,1%, kad galėtumėm išvykti į kelionę? A. 7.246,50 Lt B. 2.869,28 Lt C. 5.040,83 Lt D. 5.142,24 Lt 6. Įmonė plečiasi ir po 2 metų planuoja įsigyti naujas gamybines patalpas už 500 000,­ Lt. Šiandien ji gavo  pasiūlymą pirkti jai tinkamas patalpas už 450 000,­ Lt. Pinigus galima investuoti su 14% palūkanom. a)      Ar verta pirkti patalpas šiandien? b)      Ar įmonė permokėtų pirkdama patalpas šiandien? Jei taip – kiek permokėtų? c)      Ar įmonė sutaupytų pirkdama patalpas šiandien? Jei taip – kiek sutaupytų?


7. Įmonei po 2 metų bus reikalinga nauja įranga. Jos pirkimui šiandien įmonė investuoja sutaupytas lėšas  200 000,­ Lt su 11%  metinių palūkanų.  Kokią sumą įmonei pavyks susitaupyti įrangos pirkimui? A. 240 000 Lt B. 246 420 Lt C. 444 000 Lt D. 202 420 Lt 8. UAB „Reklama“ gavo paskolą 40 000,­ Lt banke žaliavai pirkti. Paskola grąžinama anuiteto būdu per 4  mokėjimus,  palūkanos – 13%. Kiek reiks įmonei mokėt bankui kiekvieno periodo pabaigoje? A. 18 211,85 Lt B. 8 785. 42 Lt C. 13 447,77 Lt D. 12 413,32 Lt 9. Periodiniai mokėjimai kiekvienų metų pabaigoje yra tokie: pirmaisiais ir antraisiais metais po 4000 Lt, o trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais po 3000 Lt. Apskaičiuokite šių mokėjimų dabartinę vertę. Metinė palūkanų norma 8%. A. 14.000 Lt B. 11.592 Lt C. 11.720 Lt D. 8.239 Lt 10. Įmonės pajamos 2007 m. sudarė 1,97 mln. litų, o grynasis pelnas buvo 180 tūkst. litų. Tais metais įmonės turto apyvartumas buvo 1,25 karto. Koks buvo 2007 m. turto pelningumas? A. 11,42% B. 9,14% C. 6,03% D. 7,31% 11. Kas paprastai būdinga gamybinėms įmonėms? A. Turi mažai atsargų B. Neturi gautinų sumų C. Turi daug ilgalaikio turto D. Veikia nepelningai 12. Kokia finansinė ataskaita geriausiai atspindi esamą bendrovės būklę konkrečią dieną? A. Pelno (nuostolio) ataskaita B. Balansas C. Pinigų srautų ataskaita D. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

bandymass  
bandymass  

antras variantas

Advertisement