Page 99

AASTA ALUSTAJA 2012 NOMINENDID Ettevõte

Asutatud

Töötajaid

Tegevusvaldkond

CREATIVE MOBILE OÜ

2009

9

Programmeerimine

ESTELAXE OÜ

2008

29

Muude plasttoodete tootmine

IGNITE OÜ

2010

20

Programmeerimine

Müügitulu 2010

Müügitulu 2011

Ärikasum 2010

Ärikasum 2011

Ärikasumi kasv

24 134

2 662 546

-51 228

2 161 724

2 212 952

1 336 272

2 275 731

109 270

297 508

188 238

626 040

1 240 486

251 884

376 259

124 375

ESTELAXE OÜ

IGNITE OÜ

Estelaxe OÜ asutati 2008. aastal, ent selle lugu algas juba varem. Aastast 1993 tegutsenud ettevõtte Lapi MT ASi põhitoodang oli ja on siiani mitmed metalltooted ja konstruktsioonid. 2008. aastal asutati aga uus ettevõte, Estelaxe OÜ, mis valmistab polüuretaantooteid ning põhineb täielikult Eesti erakapitalil. Praegu töötab seal 35 inimest.

2010. aastal asutatud Ignite OÜ loob kliendi vajadustest lähtuvaid tarkvaralahendusi. Ettevõte ei teosta pelgalt programmeerimist, vaid pakub kõrgtasemelist ja kvaliteetset tarkvara arendusteenust, alates arendusprotsessi juurutamisest kuni kliendi soovidele vastava toote üleandmiseni. Tarkvara loomise ja klientide ärieesmärkide saavutamise alustaladeks peab ettevõte tulemustele suunatust, tihedat koostööd kliendiga ja toote kõrget kvaliteeti.

Estelaxe valmistab elastomeerist, pehmvahust ja plastmassist tooteid, teisisõnu nii lumesaha terasid, istmeid, selja- ja peatugesid, patju, madratseid kui ka lumekelgu- ja rongiistmeid. Esmalt tehtigi algust istmepatjadega – osteti seadmed ning hakati istmeid polsterdama, seejärel asuti vaakumkuumutusmeetodil ABS- ja HDPE-plaatidest ja elastomeerist detaile valmistama. Tol hetkel oli elastomeer Eestis peaaegu tundmatu materjal. Sellest saab valmistada väga mitmekesiste omadustega tooteid: kummitaoliselt elastseid ja jäiku detaile, nt (käigukastide) korpused ja hammasrattad. Estelaxes aga, mis praegu müüb 95% oma toodangust Soome, usutakse materjali kõvasti. Koguni nii kõvasti, et suve lõpul plaanitakse osta uus elastomeeri valumasin, millega saab tootlust märgatavalt suurendada ja kvaliteeti tõsta. Et seejärel uusi turge vallutama asuda. www.estelaxe.ee

Ettevõtluse auhind •

99

• Konkurentsivõime edetabel

Ignite kontoris ollakse harjunud mõtlema loovalt, töötama ühiste eesmärkide nimel ja looma uudseid lahendusi – kõik see annab vajalikud eeldused selleks, et tööd tehakse südamega. Vastutundlikkuse, põhjalikkuse ja eduka meeskonnatöö kaudu saab loodud tarkvara kasutama hakata juba mõne nädalaga. Tarkvara luuakse lühikeste arendustsüklitena, kaasates esimesest päevast peale kvaliteedi spetsialistid ning arendades toodet järkjärguliselt kuni selle täieliku valmimiseni. www.ignite.ee

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement