Page 98

VÄLISINVESTOR 2012 NOMINENDID Ettevõte

Asutatud

Töötajaid

Tegevusvaldkond

Müügitulu 2010

MOLYCORP SILMET AS

1997

532

Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine

PKC EESTI AS

2002

1222

Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine

RAGN SELLS AS

1997

277

Tavajäätmete kogumine

Müügitulu 2011

Ärikasum 2010

Ärikasum 2011

Ärikasumi kasv

31 213 618

87 699 365

5 875 846

18 354 878

12 479 032

125 535 305

159 596 464

25 514 878

16 176 376

-9 338 502

18 763 925

18 879 330

773 017

1 604 071

831 054

RAGN-SELLS AS

MOLYCORP SILMET AS

Ragn-Sellsi ajalugu sai alguse 120 aastat tagasi, kui Sellbergide perekond Stockholmi lähistel veoteenust ja hiljem ka jäätmeveoteenust pakkuma asus. Praegu on Ragn-Sells Rootsi suurim jäätmekäitleja, millel on tütarettevõtted Norras, Poolas, Taanis, Lätis ja Eestis. Ragn-Sells annab tööd ligikaudu 2300 inimesele, kontserni aastane kogukäive on üle 500 miljoni euro.

Euroopa üks suurimaid haruldaste metallide ja muldmetallide tootjaid ning nende ainus väljaspool Hiinat asuv töötleja, kellel on sedavõrd lai ülikõrge puhtusastmega tootevalik – see on Molycorp Silmet AS. Tegu on tõeliselt globaalse ettevõttega – 99% tootmises kasutatavatest materjalidest ostetakse väljastpoolt Eestit (peamiselt Brasiiliast, USAst ja Venemaalt) ja 99% toodangust müüakse Eestist välja (valdavalt Euroopa Liitu, USAsse ja Jaapanisse). Ettevõttel on kolm vabrikut: haruldaste muldmetallide vabrik (aastatoodangu maht 3000 t), haruldaste metallide vabrik, (aastatoodangu maht 700 t) ja metallurgiavabrik.

Eestis alustas Ragn-Sells 1992. aastal esimese eraomandis oleva jäätmekäitlejana, nüüdseks ligi 260 töötajaga ettevõte kogub-käitleb ca 145 jäätmeliiki, sh olme-, pakendi-, tööstus-, ehitus-, biolagunevaid, ohtlikke, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ning saastunud pinnaseid. Taaskasutatavatest materjalidest suunatakse ringlusse peamiselt paberit, pappi, klaasi, plasti, metalli, kummi ja puitu. 1996. aastal alustas Ragn-Sells ühena esimestest Eestis eraldi vanapaberi kogumist ja selle propageerimist, 2002. aastal hakkas aga välja andma aasta taaskasutaja auhinda. 2003. aastal alustati eraklientidelt tasuta pakendijäätmete kogumisega unikaalse „pakendikoti teenuse” abil ning 2005. aastal Eesti esimeses jäätmejaamas opereerimisega. 2011. aastal avas Ragn-Sells AS Skandinaavias ja Baltikumis ainulaadse jäätmekütuse tehase ning pälvis aasta keskkonnategu 2011 tiitli. Ragn-Sells on üks vähestest jäätmekäitlejatest, kelle teenindusvõrk katab nii Mandri-Eestit kui ka saari ja kellel on teenindusluba kogu Eestis, samuti on ta ainus, kes on võimeline eri tüüpi jäätmeid käitlema kompleksselt. www.ragnsells.ee

Ettevõtluse auhind •

98

• Konkurentsivõime edetabel

Molycorp Silmeti tooteid kasutatakse nii autotööstuses, lennunduses ja elektroonikas kui ka kõrgtehnoloogia rakendustes, kusjuures kuni kümnendik maailmas vajaminevast tantaalist ja kuni viiendik puhtast metallilisest nioobiumist tuleb just Molycorp Silmetist. Ettevõte sai alguse juba 1920. aastail, kui Rootsi firma siin põlevkivitöötlemistehase asutas. Nõukogude ajal tegutseti nime all Kombinaat nr 7 ja alustati uraanitöötlemisega, 1970. aastal tehti algust ka haruldaste metallide ja muldmetallide tootmisega. 1990. nimetati ettevõte ümber Silmetiks, mis lõpetas uraanitöötlemise ja keskendus vaid haruldaste muldmetallide ja metallide tootmisele. Aastal 2011 ühines AS Silmet Molycorpi korporatsiooniga ja sai uueks nimetuseks Molycorp Silmet AS. www.molycorp.com

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement