Page 95

Konkurss „Ettevõtluse auhind 2012”

Juba 17. korda valiti Eesti ettevõtjate seast

juhi tasandil New Yorgis 2013. aasta juuni

välja parimad, keda tunnustatakse riigi vääri-

keskel toimuval kõrgetasemelisel rahvusvahe-

kaima, ettevõtluse auhinnaga. 2012. aasta

lisel konverentsil World Innovation Forum, ka

konkursil valiti kõige ettevõtlikumad tegijad

on PKC Eesti palutud osalema 2013. aasta

neljas kategoorias: aasta alustaja, eksportöör,

konkursi žürii töös.

2012. aasta konkursi žüriisse kuulusid: Andres Keevallik, Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Võitjate valimisel uuriti kandidaatide reaalseid

Ardo Hansson, Eesti Panga president

Eesti kõige pikema ajalooga ettevõtluskon-

majandustulemusi, arvesse võeti ka riigi esin-

Cinzia Siig, EASi nõukogu esimees

kurssi korraldab 2000. aastast Ettevõtluse

dajate subjektiivsed hinnangud ning ettevõtte

Arendamise Sihtasutus (EAS), kes valis esmalt

edusammud ja tulevikuperspektiivid.

Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniminister

2012. aasta Eesti parimad ettevõtted kuulutati välja pidulikul auhinnagalal 20. septembril

Martin Koppel, Fortumo OÜ – „Ettevõtluse Auhind 2011” peavõitja

Estonia kontserdisaalis. Auhinnaõhtut sai

Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor

turismi uuendaja ning välisinvestor.

valdkonnaekspertide toe ja abiga kõigis neljas kategoorias välja kolm parimat ettevõtet ehk nominenti. Seejärel valis žürii nominentide seast kategooriavõitjad, kes omakorda kandideerisid konkursi üldvõitja auhinnale. 2012. aastal pärjati konkursi „Ettevõtluse auhind 2012” üldvõitjaks PKC Eesti AS, kes tegeleb peamiselt juhtmeköidiste lepingulise tootmisega veoauto- ja elektroonikatööstustele. Kõikide kategooriate võitjad saavad lisaks austavale äramärkimisele võimaluse osaleda tipp-

jälgida ka teleri vahendusel, ülekande tegi

Urmas Paet, välisminister

ETV. Konkurssi kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond, seda korraldatakse paralleelselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldatava Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamisega.

G

Rohkem infot mõlema konkursi kohta: www.eas.ee/auhind

• • • Viimase viie aasta „Ettevõtluse auhinna” konkursi üldvõitjad: 2011 – Fortumo OÜ (samuti parim eksportöör) 2010 – Ericsson Eesti AS (samuti parim välisinvestor)

Konkurss on ellu kutsutud eesmärgiga tunnustada tublimaid ettevõtjaid, aidata kaasa ettevõtliku mõtteviisi levikule Eestis, julgustada välisinvestoreid Eestis tegutsema, toetada siinsete ettevõtete kasvu ja ekspordiambitsioone – ühesõnaga aidata kaasa majanduse arengule.

Ettevõtluse auhind •

95

• Konkurentsivõime edetabel

2009 – VKG Oil AS (samuti parim eksportöör) 2008 – ABB AS (samuti parim välisinvestor) 2007 – Tallink Grupp AS (samuti parim turismi uuendaja)

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement