Page 91

SANTA MONICA NETWORKS GROUP OÜ

SMN Grupi fookuseks on alati olnud kliendi aitamine, et ehitada usaldusväärne, töökindel ja turvaline IT-lahendus. Rasketel aegadel toonitasime, et eelkõige tuleb tähelepanu pöörata põhitegevusele – just see strateegia aitas meil keskenduda valdkondadele, milles

Santa Monica Networks sai alguse 1989. aastal Soomest. Kolm aastat hiljem laiendati oma tegevust Eestisse ning 1999 moodustati Santa Monica Software’i ja Rootsi firma Salcom Communicationsi ühinemisel ettevõte Cygate Grupp. 2003. aasta alguses eraldati Eesti ja Leedu tütarettevõtted MBO tulemusena iseseisvaks äriüksuseks ning asutati tütarfirma Lätis. Santa Monica Networks AS moodustab koos Läti firmaga Santa Monica Networks SIA, Leedu firmaga Santa Monica Networks UAB ja Soome firmaga Santa Monica Networks OY ühtse kontserni.

oleme kõige edukamad. Selline käitumine ei aidanud grupil mitte ainult võita turgu kõigis neljas riigis, vaid suurendada ka kasvu. Üks otsustest, mille me masu ajal ehk 2008. aastal vastu võtsime, oli arendada SMN Grupi oma teenuste valikut. Läbi raskuste alustasime hooldusteenuste pakkumise projektiga, mis tänaseks kasvab jõudsalt iga aastaga – parim tõestus sellele on Prime Investmenti aastaraport meie IT-teenuste kohta. Lisaks märkasime nõudlust koolitusteenuste järele ning otsustasime eelmisel aastal hakata pakkuma esialgu Soome turul infovõrgustike ja turvasüsteemide koolituste teenust. SMN Grupp on esindatud neljas riigis: Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus. Tänu vahenditele ja

Ettevõte on keskendunud ennekõike võrgu-, turvalahenduste ja andmekeskuste täislahenduste ja tugiteenuste pakkumisele. Klientideks on finantsasutused, riigiasutused, suurfirmad ja eraettevõtted ning partneriteks maailma juhtivad tehnoloogiafirmad.

oskustele spetsiifilises valdkonnas ühes riigis on grupil võimalik sama edu korrata ka teistes. Seega on lähimas tulevikus eesmärk korrata SMN Finland SantaCare Trainingu teenuste edukust ka Balti riikides, potentsiaali on näha juba praegu. SMN Grupp jälgib hoolikat turutrende ja analüüsib neid. Pärast väga detailset analüüsi otsustasime hakata pakkuma ka andmekeskuste lahendusi, nii et klient saab tervikliku infrastruktuuripaketi, alustades serverite ja andmesalvestustega ning lõpetades võrkude ja turvasüsteemidega.

SMNi üks olulisemaid eesmärke ongi andmekeskuste äri arendamine kõigis neljas riigis. Viimastel aastatel tegelesid paljud meie kliendid oma ettevõtte süsteemide ja infrastruktuuri juurutami-

Mitmekülgselt konkurentsivõimeliste ettevõtete TOP 10

sega. Tänaseks on ilmne, et aina enam püüavad

Kohapunkte

Koht

nad olemasolevatest IT-süsteemidest välja võtta

Santa Monica Networks Group OÜ*

544

1

maksimumi ega keskendu pelgalt baaslahendus-

Mecro AS*

628

2

Orlen Eesti OÜ

691

3

Molycorp Silmet AS

700

4

Flir Systems Estonia OÜ

805

5

Palmse Mehaanikakoda OÜ

847

6

Baltic Agro AS

885

7

Kui mainida veel trende, siis üks kasvav valdkond

Maru Ehitus AS*

893

8

on näiteks audio-videokonverentsid. Vajadus nen-

Admiral Markets AS

923

9

Henkel Makroflex AS

940

10

*konsolideeritud

Ettevõtluse auhind •

tele. See valdkond nõuab aga väga suurt teadmistepagasit IT-süsteemide, infovahetuse ja turvalisuse vallas ning parimaks partneriks kliendile on vaid see ettevõte, kes on järjepidev ja investeerib teadmiste uuendamisse ning oskuste lihvimisse.

de järele ei tulene mitte igaks-juhuks-olgu-olemas mentaliteedist, vaid pigem pidevast majanduslikust survest kärpida kulusid reisimiste arvelt, hoida kokku aega ja tõsta efektiivsust.

91

• Konkurentsivõime edetabel

G

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement