Page 88

PÕLLU- JA METSAMAJANDUSETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

137 038

1

117,9

10

31 993

1

119,8

8

3,0

11

1 883

2

164

6

10 164

1

50 860

1

100,0%

2

FEST-FOREST AS*

6 022

5

214,7

2

128

8

131,1

5

15,9

8

1 929

1

430

1

76

10

452

8

51,3%

3

PK OLIVER AS*

8 509

4

141,6

3

416

6

124,5

7

23,0

4

1 213

4

387

2

571

8

737

6

46,7%

4

EKSEKO AS*

35 857

2

124,3

6

2 370

2

202,7

3

10,0

9

948

8

189

4

1 728

3

4 532

2

44,9%

5

VARA SAEVESKI OÜ

16 877

3

108,3

11

1 718

3

110,9

9

25,7

3

1 683

3

234

3

746

5

3 173

3

44,7%

6

RAJA K.T. OÜ

4 969

6

126,4

5

403

7

128,3

6

18,9

5

850

9

166

5

990

4

709

7

34,0%

7

RAIKKÜLA FARMER OÜ*

2 565

7

119,0

8

680

4

325,2

1

16,4

7

1 114

5

55

9

695

6

1 308

4

31,8%

8

ORGITA PÕLD OÜ

1 655

8

123,3

7

503

5

133,4

4

17,6

6

1 007

7

52

10

3 055

2

889

5

29,3%

498

9

83

10

28,4%

613

7

318

9

25,5%

11

10

11

24,8%

9

EESTI ERAMETSA OÜ

10

VIRAITO OÜ

11

BALTIC MULCH OÜ*

www.konkurents.ee

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

€/kuus

koht

tuh €

koht

58

11

384,7

1

83

9

269,3

2

25,8

2

1 441

9

118,9

9

80

10

49,5

11

5,3

10

1 044

6

76

7

70

10

140,0

4

2

11

100,0

10

40,0

1

667

10

70

8

tuh €

koht

tuh €

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement