Page 69

TALLINNA SADAM AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna.

Eesti transiit on üks enim muutunud valdkond Eestis ja ühes sellega on muutunud ka Tallinna Sadam, täpsemalt öeldes on see olnud valdkonna arengu üks keskseid suunanäitajaid ja mootoreid. Ettevõtte nõukogu ja juhatus nägi saabuvaid muutusi eelmisel kümnendil ette ja võttis neli aastat tagasi vastu uue strateegia. Seadsime kolm peamist eesmärki: esmalt konkurentsi-

Tallinna Sadama kõik aktsiad kuuluvad Eesti vabariigile. Aktsiaselts, mis kuulub riigile, tähendab seda, et kaudselt on iga Eesti elanik enam kui 200 Tallinna Sadama aktsia omanik. Ehkki tegemist on riikliku aktsiaseltsiga, tegutseb Tallinna Sadam nagu iga teinegi aktsiaselts oma põhikirja, äriseadustiku ja teiste õigusaktide alusel. Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis. 1996. aastal muudeti see aktsiaseltsiks.

olukorra loomine operaatorite vahel, teiseks olemasolevate kaupade kõrvale uute leidmine ja kaubavedude mitmekesistamine ning viimaks kaupadele lisandväärtuse loomine. Need märksõnad tähendasid suuri investeeringuid ja kui me operaatoritevahelisest konkurentsist kõneleme, siis tekitasid ja tekitavad siiani ka vastasseisu. Raskete olude kiuste suutsime investeerida ja infrastruktuuri arendada. Tänaseks on tollased investeerimisotsused end õigustanud ning riskid varasemast palju enam maandatud. Muugal on valminud uue konteinerterminali infrastruktuur ja alanud Läänemere ühe suurima logistikakeskuse ehitus – kunagisest vedellasti transiitsadamast on saanud kaasaegne mitmekülgse kaubaveo ja lisandväärtusega jaotuskeskus. Muuga on liikumas iga sadama

AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam ja Vanasadama jahisadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam, Saaremaa sadam. Lisaks kuuluvad ettevõttele veel Muuga ja Paldiski lõunasadama tööstuspark.

unistuse, hub’iks kujunemise suunas ja pole kaugel aeg, mil sinna jõuavad esmakordselt ka ookeanilaevad. Tallinna kesklinnas paiknevas Vanasadamas on renoveeritud reisijaterminalid, avatud uus kruiisiala ja jahisadam ning alanud täiendava kruiisikai ehituse ettevalmistus – Vanasadam on muutunud Eesti suurimaks väravaks, teenindades aastas üle kaheksa miljoni reisija. Paldiski lõunasadam on pidevas arengus ja Paljassaare sadam uute väljundite otsinguil. Muutusi plaanitakse ka Saaremaa sadamas, mis lisaks reisijateveole ja turismi edendamisele võiks alustada ka kaubavedu ning hoogustada seeläbi saare ettevõtlust. ASi Tallinna Sadama koosseisu kuuluvate sadamate kasv saab toimuda vastutustundlikult, see on elanikkonna huve ja keskkonda arvestades. Tallinna Sadam on Eestis üks kõige

TALLINNA SADAM ASi tulemused 2011 (tuh eur)

enam ohutusse ja keskkonda investeerinud ettevõte. Meri tahab majandamist, kuid see peab toimuma kooskõlas kõige elavaga. Ettevõttena tunneme oma vastutust edendada elukeskkonda. Eesti inimene väärtustab üha enam merd ja üha enam on meri meile avatud. Meri on saanud oluliseks ja meist on

Müügitulu Müügitulu muutus (2010=100)

89 230 102,8%

saanud mereriik. Ka Tallinna Sadam on andnud selleks oma võimaluste raames panuse,

Puhaskasum

36 376

olgu selleks siis Merepäevade toetamine või koos partneritega Vanasadama piirkonna rikas-

Puhaskasumi muutus (2010=100)

85,9%

Omakapitali tootlikkus

10,4%

tamine kohvikute, turu ja jahisadamaga. Sadama roll on eelduste ja tingimuste loomine – see on infrastruktuuri rajamine ning seejärel kõigile võrdsete võimaluste tagamine. Sealjuures peame oma otsustes olema ajast ja

Tootlikkus 1 töötaja kohta

256

oludest paar sammu ees, mõnel juhul võtma ka riske ning taluma kriitikat. Võetud riskid on

Investeeringud

11 900

end majanduslikult õigustanud – Tallinna Sadam annab kolmandiku riigi omanikutulust.

Koht üldtabelis

5

Ettevõtte viimaste aastate edu võtmeks pean kombinatsiooni koostööst ja konkurentsist ning mõistagi kogu meeskonna pühendumist ja järjekindlust valitud sihi poole liikumisel. G

Ettevõtluse auhind •

69

• Konkurentsivõime edetabel

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement