Page 63

TALLINNA KAUBAMAJA AS Tallinna Kaubamaja sündis 1960. aasta 21. juulil, mil avati riigiettevõte Tallinna Kaubamaja. 1966 avati Tartu Kaubamaja ja 1973 Tallinna Kaubamaja juurdeehitus B-maja. 1995. aastal avati Tallinnas Punasel tänaval esimene Selver. Aasta hiljem noteeriti Tallinna Kaubamaja aktsiad Tallinna Väärtpaberibörsil. 1996. aastal omandas Tallinna Kaubamaja AS 57% AS Tartu Kaubamaja aktsiatest. Oleme liikunud samamoodi nagu Eesti majandus – parematel aegadel suurema hooga, keerulisemates oludes tagasihoidlikumalt. Siiski on meil tõesti alati õnnestunud olla turu keskmisest mõnevõrra edukam ja efektiivsem. Meie kontserni kõik ettevõtted on teinud tublit tööd ja üliedukate aastate järel oleme hästi läbi tulnud ka rasketest aegadest, mis muide ei ole tegelikult veel ju päriselt lõppenud. Oleme teinud mõningaid muudatusi oma töökorralduses ja protsesside juhtimises. Kulude juhtimine ja efektiivsus on olnud küll fookuses kõikidel aegadel, aga tuleb tunnistada, et buumi ajal nihkus tähelepanu enam tuludele ja kasvule. Raskemad ajad sundisid jälle rohkem sisemiselt pingutama. Oma kontseptsioonides – kaubamajas, Selveris, kinga-, auto- ja kosmeetikaäris – me iseenesest suuri muutusi teinud ei ole. Tavapärasest enam on olnud soodsa hinnaga kaupade pakkumisi. Kohanesime muutunud oludega, kuid rapsima ei hakanud – jäime iseendaks, mõistliku hinnaga kvaliteetset kaupa ja teenindust pakkuvaks kaupmeheks. Kui rääkida geograafilisest laienemisest, siis rasketel aastatel koondasime oma tähelepanu

2004. aasta 15. aprillil avati Tallinna Kaubamaja laiendus Viru Keskuses ja 2005. aasta 12. oktoobril uus Tartu Kaubamaja. 2008. aastal ostis ettevõte ära Suurtüki Naha- ja Kingaärid ning ASi ABC King, aasta hiljem avati esimene I.L.U. kauplus. 2010. aastal toodi turule kingakaupluste kett Shu ja 2012. aasta märtsis avati Tallinna Kaubamaja uus naistemaailm ja lastemaailm. 2006. aasta lõpus ostis Tallinna Kaubamaja 100% osaluse ASis Kia Auto. Tänavu suvel omandati veel AS Viking Motors.

koduturule. Samas oleme tähelepanelikult jälginud ka naaberturgude arenguid ja olnud avatud võimalikele uutele ärisuundadele Eestis. Headeks näideteks on hiljuti omandatud autoäri Viking Motors või asutatud tütarettevõtte Topsec Turvateenused, kuhu koondame kõik, mis on seotud turvateenuste osutamisega. Samuti on oluline märkida, et vaatamata keerulisematele aegadele ei ole me pidurdanud oma ettevõtete arendustegevusi, ükskõik kas räägime infosüsteemide kaasajastamisest, partnerkaardiprogrammi arendamisest, uutest Selveri, ABC, SHU, I.L.U. poodidest või investeeringutest kaubamaja naiste-

TALLINNA KAUBAMAJA ASi tulemused 2011 (tuh eur)

ja lastemaailma nii Tallinnas kui ka Tartus. Müügitulu

435 977

Müügitulu muutus (2010=100)

105,6%

Muidugi oleks hea mitmesuguseid arenguid ette näha ja nendeks siis valmis olla, kuid paraku ei pruugi see alati õnnestuda. Seepärast on oluline, et sa oleks valmis muudatustele kiiresti reageerima, nii prognoositutele kui ka ootamatutele. Ei tohi jääda lootma ja ootama,

Puhaskasum

vaid tuleb tegutseda. Võtmeküsimuseks on meeskond ja selles on mul tohutult vedanud.

Puhaskasumi muutus (2010=100)

Mul on õnnestunud end ümbritseda kolleegidega, kellest siiralt lugu pean, nii inimeste kui spetsialistidena. Tegutseda tuleb südamega. Kõige paremini tuleb inimestel välja see, mida neile teha meeldib. G

Ettevõtluse auhind •

63

Omakapitali tootlikkus Tootlikkus 1 töötaja kohta

• Konkurentsivõime edetabel

21 538 129,4% 16,1% 143

Investeeringud

5830

Koht üldtabelis

10

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement