Page 41

EESTI ENERGIA AS

Eesti Energia on keerulistes majandusoludes väga hästi hakkama saanud ja võib öelda, et omal moel on meil läinud isegi paremini kui buumiajal. Kriisi tingimustes oleme võtnud vastu palju olulisi tegevuse laiendamise otsuseid. Näiteks investeerisime uue õlitehase ja elektrijaama ehitusse just kriisi ajal. Kriis on suurepärane aeg valmistuda uueks tõusuks ning me suudame õnneks teha investeeringuid. Oleme majandussurutise negatiivsete mõjudega toimetulemiseks suurendanud oma efektiivsust ja vähendanud püsikulusid, pöörame suuremat tähelepanu oma varade ja ressursside ärakasutamisele ning riskijuhtimisele ja riskide maandamisele. Viimane on masuaastatel meile märkimisväärset kasu andnud ja praegu oleme tänu riskide põhjalikule

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, kes tegutseb Baltija Põhjamaade elektriturul. Maailmas on hinnas Eesti Energia põlevkivi töötlemise unikaalsed teadmised, oskused ja tehnoloogia. Eesti Energia edu põhineb Eestis paikneva elektrivõrgu, regionaalse elektrituru ja globaalse vedelkütuste äri kaalutletud omavahelisel sidumisel. Ettevõte arendab elektrienergia ja vedelkütuste tootmist ning põlevkivienergeetikaga seotud tehnoloogiaid ja teenuseid. Selline riskidega äritegevuste ühtne juhtimine võimaldab Eesti Energial kiiremini kasvada ja luua omanikule, st Eesti riigile, rohkem väärtust. Ettevõte peab väga tähtsaks keskkonna- ja ohutusnõuete täitmist. Eestis kannab ettevõte Eesti Energia nime, aga maailmas tutvustatakse oma pikaajalist kogemust Enefiti nime all.

analüüsile veelgi edukamad. Meie tootmisüksus töötab maksimaalse efektiivsusega, kasutades ära kõik võimalused toota rohkem, kiiremini ja paremini. Meie äris on toodete ja teenuste muutmine ja arendamine keeruline – elekter on ikka elekter ning õli jääb ikka õliks. Pigem oleme kasvatanud olemasolevate toodete tootmisefektiivsust. Tooteportfelli laiendamise asemel oleme kohati isegi pigem mõnest ärist väljunud – heaks näiteks on see, et eelmisel aastal müüsime oma KÕU teenuse telekomiettevõttele Tele2. Oleme püsinud ka rasketes oludes edukad tänu sellele, et meie turg on lai. Kui oleksime vaid Eestis elektrit müüv ettevõte, siis oleks ca 10% elektritarbimise vähenemine mõjunud meile kurnavalt. Kuna tegutseme aga nii Baltikumi kui Põhjamaade elektriturul, on meil õnnestunud kogu toodang, mida koduturul ära ei tarbita, börsidel ja teiste riikide jaeturul realiseerida. Meid on saatnud edu turgude laiendamisel, mis on eelkõige seotud sellega, et

EESTI ENERGIA ASi tulemused 2011

kriisiaastatel on samm-sammult avanenud Läti ja Leedu. Tänaseks on meie positsioon seal tugev. G

(tuh eur)

Teistele ettevõtjatele julgen anda kolm soovitust: 1) muutke oma protsessid nii efektiivseks ja raha väljavool nii väikeseks kui võimalik; 2) leidke võimalusi oma turgusid laiendada, et te ei sõltuks ühest-kahest partnerist ja võimalusest; 3) hinnake oma riske: mängige otsuseid langetades läbi kõik võimalikud stsenaariumid ja valmistage ette lahendusplaanid.

Ettevõtluse auhind •

41

• Konkurentsivõime edetabel

Müügitulu

857 500

Müügitulu muutus (2010=100)

107,7%

Puhaskasum

149 200

Puhaskasumi muutus (2010=100)

127,5%

Omakapitali tootlikkus Tootlikkus 1 töötaja kohta

12,7% 113

Investeeringud

507 800

Koht üldtabelis

3

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  
Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement