Page 31

NORPE EESTI OÜ

Tiit Toomsalu sõnul on rahulolu eksitav tunne, mis toob kaasa rutiini igapäevases töös. Alati peab seadma uusi eesmärke, mille poole püüelda. Siiski võib tema sõnul hetkel rahul olla kogu kontserni uue strateegia (2012–2015) ülesehituse ja elluviimisega, mille üheks lüliks on ka Norpe Eesti. Oleme praegustes majandusoludes väga edukalt hakkama saanud – selle on taganud pikaajalised koostööpartnerlikud suhted suurte ja edukate kaubanduskettidega. Suured kaubandusketid on investeerinud aastati erinevalt, kuid siiski on toimunud stabiilne ja positiivne areng meie kaubandusturul, mille osaliseks on olnud ka Norpe Eesti oma klientide kaudu.

Norpe on üks vanimaid külmseadmete valmistajaid Euroopas, kes alustas oma tegevust 1953. aastal Soomes Porvoos. Eesti turul alustasime 1993. aastal Norpe OY Eesti esindusena, jätkates alates 1997. aastast Norpe OY tütarettevõttena. Ettevõtte tugevaks küljeks on lai külmseadmete valik, mida pakutakse nii väikekauplustele kui ka hüpermarketitele. Viimaste aastate jooksul on Norpe teinud mahukaid investeeringuid ENi nõuetele vastavatesse testlaboritesse ning igat külmseadme kvaliteeti testitakse enne tehasest väljastamist. Bränditoodete turust on välja kasvanud Norpe toodangu üks eriharusid. Viimastel aastatel on Norpe varustanud paljusid tootjafirmasid eri Euroopa maades bränditoodete müügiks vajalike külmseadmetega.

Norpe lähiaastate strateegia näeb ette meie tootebrändi positsiooni tugevdamist nii kogu Euroopas kui ka Baltimaades. Eesti seisukohalt võime rahul olla sellega, et kogu meie majandusareng on vaatamata Euroopa Liidus toimuvale olnud siiski suhteliselt stabiilne. Kui areneb majandus, suureneb ka tarbimine. See omakorda on oluline alus selleks, et kliendid saaks oma ärisse investeerida. Viimaste aastate jooksul on Norpe leidnud võimalusi oma toodete omahinna alandamiseks vaatamata maailmaturul toimuvatele tooraine hinnakõikumistele. Samas oleme säilitanud Norpe brändi teada-tuntud kvaliteedi ja investeerinud palju tootearendusse. Võtmesõnadeks on siin toote elutsükli madalaim hind, konkreetselt mõõdetav tulu klientidele meie toodete kasutamisel ja kliendikeskne tootearendus. Väga tähtsaks osaks tootearendusel on ka järjest keskkonnasõbralikumate materjalide ja külmaainete kasutamine, koostöös oma suurklientidega alustasime neid protsesse mullu ka Eestis.

NORPE EESTI OÜ tulemused 2011 (tuh eur)

Oleme viimaste aastate jooksul tõusnud Eestis oma tootesegmendis kindlaks turuliidriks ja seega on lähiaastate eesmärgiks mitte ainult turuosa säilitamine, vaid ka selle suurendamine. Lähitulevikus on võtmesõnaks energiasääst, seega pöörame suurt tähelepanu kompleksprojektides just selle saavutamise meetoditele.

Müügitulu Müügitulu muutus (2010=100) Puhaskasum

Eesmärgiks on ka Nopre brändi ühe osa Plug-In-seadmete turuosa suurendamine Eestis. Selle tooterühma tugevaks küljeks ja müügiargumendiks on toodete kõrge kvaliteet ja suur kogemus Skandinaavia turul toiduainetetööstuse brändide müümisel. Tänu kontsernis töötamisele teeme ka selliseid projekte, mille lepingud on sõlmitud rahvusvahelisel tasemel, aga müük toimub Eestis, luues lisaväärtust kogu meie majandusele. Areneme ja kasvame koos rahvusvaheliste ja kodumaiste võtmeklientidega. Plaanime suurendada Eestis pakutavate toodete ja teenuste hulka, et anda klientidele koos toodete ja teenuste müügiga ka lisaväärtust nende käibe ja kasumi kasvatamiseks. G

Ettevõtluse auhind •

31

• Konkurentsivõime edetabel

2190 73,3% 67

Puhaskasumi muutus (2010=100) 20 133,5% Omakapitali tootlikkus Tootlikkus 1 töötaja kohta Koht üldtabelis

16,8% 1095 35

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement