Page 126

ESTONIAN EXPORT DIRECTORY • • • • • • •

Mahukas töövahend ettevõtja jaoks nii siin- kui sealpool piiri Aitab leida uusi koostöövõimalusi ja partnereid Tutvustab Eestit ja Eesti majandust mujal maailmas Näpunäited Eestis äri alustamiseks Enam kui 1000 Eesti ettevõtja tutvustused Raamat ja aina laienev veebileht WWW.ESTONIANEXPORT.EE Inglise, saksa ja prantsuse keeles

KASVATA OMA ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIMET! Avalda väljaandes oma ettevõtte andmed ning leia uued koostöövõimalused ja partnerid! Käimas on 2013. aasta väljaande koostamine. Osalema on oodatud kõik Eesti ettevõtted, kes on huvitatud oma kaupade või teenuste pakkumisest või omavad potentsiaali laienemiseks ekspordi-impordi turgudele. Väljaande koostamine toimub 2012. aasta septembrist detsembrini.

2013. aasta jaanuaris ilmub „Estonian Export Directory” juba kaheksateistkümnendat korda. Sellest praktilisest ärikataloogist on saanud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja kohalike import-eksportööride tähtsaim ning esinduslikem väljaanne. EED tugevaimaks küljeks on laialdased levikanalid, milleks on suur hulk kaubanduskodasid, impordiekspordi agentuure, Eesti välissaatkondi ja EAS-i välisesindusi ning muid asjakohaseid organisatsioone pea 80 riigis.

Väikesest per e suureks eksp firmast ortööriks. 1995.

aastal tegevu st alustanud puitsõrestikmaju tootev fir ma Seve Ehitus e AS on kümnekonna aastag a kasvanud üh e pere ettevõ misest oluliseks tpuitmajade to otjaks Põhjam de turule. Firm aa a ekspordidire ktor ja juhatu liige Henri En se niste räägib aj akirjas Ehitaja : „Eksportimine tundus meile alguses liiga ka üritus. Alguse llis ajend tuli Ka ub andus-Tööstu kojast, kes tegi settepaneku pa igutada meid om ekspordikatalo a ogi. See sai te htud ning esim tellimused tu esed lidki kahe kõ ne järel Norra üks Rootsist.” st ja

Info reklaami ja andmete avaldamise kohta Kaubanduskoja koostööpartnerilt: Ekspress Hotline AS – Tel: 626 6910 Info väljaande kohta: Piret Salmistu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, tel: 604 0060, piret@koda.ee 2012. aasta väljaanne Kaubanduskojas tasuta saadaval. Küsi telefonil 604 0060 või e-postiaadressil koda@koda.ee.

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  
Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement