Page 107

MOLYCORP SILMET AS Euroopa üks suurimaid haruldaste metallide ja muldmetallide tootjaid ning nende ainus väljaspool Hiinat asuv töötleja, kellel on sedavõrd lai ülikõrge puhtusastmega tootevalik – see on Molycorp Silmet AS. Tegu on tõeliselt globaalse ettevõttega – 99% tootmises kasutatavatest materjalidest ostetakse väljastpoolt Eestit (peamiselt Brasiiliast, USAst ja Venemaalt) ja 99% toodangust müüakse Eestist välja (valdavalt Euroopa Liitu, USAsse ja Jaapanisse). Ettevõttel on kolm vabrikut: haruldaste muldmetallide vabrik (aastatoodangu maht 3000 t), haruldaste metallide vabrik (aastatoodangu maht 700 t) ja metallurgiavabrik. David O’Brock sõnab, et väga oluline on vaadata tulevikku ning suurelt unistada. Kui oma klientide vajadusi mitu aastat prognoosida, saab neid tulevikus ka palju tõhusamalt rahuldada. Molycorp Silmet AS pole mitte üksnes toime tulnud muutunud olukorraga turgudel, vaid osanud prognoosida ka tulevikutrende ja vastavalt sellele koordineerida tootmist. Tore on näha Molycorp Silmeti töötajate positiivset suhtumist ja soovi Molycorpi perre kuuluda. Kuna selja taga on mitmeid keerulisi aastaid, peame jälle õppima suurelt unistama ning julgelt ideid ellu viima. Prognoosime alati oma klientide vajadusi vähemalt kaks aastat ette – nii jääb meil piisavalt aega nende alusel toodete spetsiifikat välja töötada. Näiteks rääkisid meie nioobiumikliendid juba mitu aastat tagasi oma kasvuplaanidest ja meie vastasime omalt poolt nioobiumitootmise võimsuse suurendamisega. Nüüd, kus nõudlus nioobiumi järele on kasvanud, suudame kohe ka suurenenud vajaduse rahuldada. Lähiajal ootavad Molycorp Silmetit taas ees suured muutused, näiteks avame peatselt uue metallide ja oksiidide labori, millest tänapäevasemat pole minu silmad veel näinud. Loomulikult on meil palju muudki plaanis, kuid anname neist üldsusele teada vastavalt oma korporatiivsetele ja börsiettevõttele seatud reeglitele. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) abiga oleme saanud suurendada oma kohalolekut mitmetel turgudel, kus meil muidu ei õnnestuks nii nähtaval olla. G

Molycorp Silmeti tooteid kasutatakse nii autotööstuses, lennunduses ja elektroonikas kui ka kõrgtehnoloogia rakendustes, kusjuures kuni kümnendik maailmas vajaminevast tantaalist ja kuni viiendik puhtast metallilisest nioobiumist tuleb just Molycorp Silmetist. Ettevõte sai alguse juba 1920. aastail, kui Rootsi firma siin põlevkivitöötlemistehase asutas. Nõukogude ajal tegutseti nime all Kombinaat nr 7 ja alustati uraanitöötlemisega, 1970. aastal tehti algust ka haruldaste metallide ja muldmetallide tootmisega. 1990. nimetati ettevõte ümber Silmetiks, mis lõpetas uraanitöötlemise ja keskendus vaid haruldaste muldmetallide ja metallide tootmisele. Aastal 2011 ühines AS Silmet Molycorpi korporatsiooniga ja sai uueks nimetuseks Molycorp Silmet AS. www.molycorp.com

Ettevõtluse auhind •

107

• Konkurentsivõime edetabel

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement