Page 1

Kaubanduskoja

TEATAJA Eesti Kaubandus-Tööstuskoja häälekandja, asutatud 1925. aastal

Nr 22 • 18. detsember 2006

JUHTKIRI: MIKS EKSPORT? On täiesti paradoksaalne, et probleem pole mitte info puudumine, vaid selle rohkus. Seadusandlus, info turgude ja konkurentide kohta, potentsiaalsete klientide leidmine, turundus- ja hinnainfo – kõige selle hoomamine ja leidmine nõuab aega ja kogemust ning konkreetset eesmärgipüstitust enne, kui infot koguma minnakse. Kaubanduskoda saab aidata teil aega kokku hoida ning oma nõunike ja projektijuhtide kaudu kogemust jagada. Sihtturuseminarid, partneriotsingu teenus, koostööpakkumiste andmebaas ja äridelegatsioonid selleks ju ongi. Võime julgelt lubada, et jätkame kohe järgmise aasta alguses nii koolituste läbiviimist kui muid eksporti edendavaid tegevusi ning püüame nõu ja jõuga abiks olla teie laienemisplaanidele.

Juba kaheteistkümnendat korda ilmub väljaanne „Estonian Export Directory” – tõsiseltvõetav töövahend ettevõtjate jaoks. Kataloogi eesmärk on kaasa aidata Eesti firmade toodete ja teenuste jõudmisele välisturgudele ning partnerite leidmisele mujalt maailmast.

TÄNA LEHES: Olulisemad õigusaktid ja muudatused nendes aastal 2007: Struktuuritoetuse seadus perioodil 2007-2013 Muudatustest Tulumaksuseaduses Mahepõllumajanduse seadusest Seminar: Sihtturg-Gruusia 18. jaanuaril 22 uut riigihanketeadet ja 29 koostööpakkumist

Iga liige LOEB!

ESTONIAN EXPORT DIRECTORY 2007 ESTONIAN EXPORTERS & IMPORTERS EXPORTATEURS & IMPORTATEURS ESTONIENS EXPORTEURE & IMPORTEURE ESTLANDS

WWW.ESTONIANEXPORT.EE

Estonian Chamber of Commerce and Industry


Pärnu Bürootöökonverents 25.-26. jaanuar 2007 www.konverentsid.ee • telefon: 640 8501

Foto: Laura Kallasvee • Modellid: Aveli, OEG juhiabi • Jänes Jass

Meistrid büroos


www.koda.ee

3

Juhtkiri

Miks eksport? AASTA ESIMESES TEATAJAS LUBASIN, ET KAUBANDUSKODA PÖÖRAB AASTA JOOKSUL SUURT TÄHELEPANU EKSPORDI EDENDAMISELE LÄBI VÄLJAMINEVATE ÄRIDELEGATSIOONIDE JA KOOLITUSTE. USUN, ME OLEME OMA LUBADUSEST KINNI PIDANUD JA ROHKEM KUI KUNAGI VAREM PAKKUNUD ERINEVAID VÕIMALUSI TEADMISTE JA KONTAKTIDE ARENGUKS.

SIIM RAIE Peadirektor

D

etsembri esimesel nädalal sai koostöös EAS-iga teoks ammune plaan viia läbi koolitus alustavatele eksportööridele. Viis kahepäevast koolitust kolmes linnas tõid kokku enam kui 100 osalejat. Enamus neist juba väikese ekspordikogemusega, mõned seni vaid koduturul tegutsejad ning ka mõned konsultandid, kes igapäevaselt eksportijatele nõu annavad.

mitte ekspordivõime tõstmises ja sellega seotud teadmiste ja oskuste arendamises, vaid üleüldistes turundusalastes kompetentsides. Lihtsalt kokkuvõttes võib öelda, et toota me oskame, aga müügiga jäävad paljud ettevõtjad hätta. Suhtumine turundusse kui väheolulisse osasse tootmisprotsessist on igal juhul vananenud ja sellise strateegiaga kaugele ei jõua. Ma loodan, et koolitusel osalenud said kaasa teadmisi sellest, et turundus algab juba tootearendusest ja innovatsioonist ning lõppeb müügijärgse teeninduse või tagasiside kogumisega.

saalne, et probleem pole mitte info puudumine, vaid selle rohkus. Seadusandlus, info turgude ja konkurentide kohta, potentsiaalsete klientide leidmine, turundus- ja hinnainfo – kõige selle hoomamine ja leidmine nõuab aega ja kogemust ning konkreetset eesmärgipüstitust enne, kui infot koguma minnakse. Kaubanduskoda saab aidata teil aega kokku hoida ning oma nõunike ja projektijuhtide kaudu kogemust jagada. Sihtturuseminarid, partneriotsingu teenus, koostööpakkumiste andmebaas ja äridelegatsioonid selleks ju ongi.

Minule ja teistele koolitust läbiviinud kolleegidele kujunes see väga väärtuslikuks kogemuseks, sest õppisid mitte ainult osalejad, vaid ka lektorid. Heameel on märgata kasvavat tahet ja huvi piiriülese kaubanduse vastu ja eriline heameel on väga aktiivse osavõtu üle. Samas on mitmeid asju, mis jäävad ettevõtete tänases arengus puudustena silma.

Teise olulise asjana paistab silma ja tekitab palju küsimusi lepingute sõlmimine ja üleüldiselt oma huvide kaitsmine ja kindlustamine tehingute teostamisel. Juriidilist abi peetakse kalliks ja alternatiividest ollakse väheteadlikud. Samas on Kaubanduskoja liikmetel tasuta juriidilise konsultatsiooni (1 tund aastas) või tüüplepingute ostmise näol olemas juba esmased ja vägagi kättesaadavad võimalused. Korralike lepingute olemasolu ei tõsta mitte ainult teie raha laekumise tõenäosust, vaid ka teie enda usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust partnerite hulgas.

Viimane asi, mida ei saa kunagi piisavalt rõhutada, on koostöö. Eriti just väikeettevõtete puhul on uuele turule minek lihtsam ja riskid jagatud, kui seda teha koostöös teis(t)e väikefirma(de)ga. Selleks on aga vaja julgust oma äriinformatsiooni avada ja jagada.

Ühe esmase asjana võib järeldada, et paljudel juhtudel pole üldse küsimus isegi

Kolmas palju küsimusi tekitanud teema on info leidmine. On täiesti paradok-

Püüdsime koolituse üles ehitada nii, et edasi saaks antud teoreetilised teadmised nii ettevõtte, tarbija kui riigi seisukohast, miks eksport üldse oluline ja vajalik on. Koolituse teise päeva moodustasid praktilised juhised seadusandluse poolelt ning nõuanded finantseerimise, turunduse korraldamiseks ning bürokraatiaga hakkama saamiseks.

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006

Võin julgelt lubada, et jätkame kohe järgmise aasta alguses nii koolituste läbiviimist kui muid eksporti edendavaid tegevusi ning püüame nõu ja jõuga abiks olla teie laienemisplaanidele.

Rahulikku jõuluaega!


www.koda.ee

4

Teejuht

KALENDER

SISUKORD

• Jaanuar • JUHTKIRI Miks eksport?

LK 3

MUUDATUSED SEADUSANDLUSES Olulisematest 2007. aasta alguses jõustuvatest õigusaktidest või nende muudatustest Perioodi 2007–2013 Struktuuritoetuse seadus Muudatused Tulumaksuseaduses Mahepõllumajanduse seadus EUROINFO KESKUS Raamatud

17. jaanuar 9.30-17.00

Kati Krass, Tel: 433 0989 • E-post: kati@koda.ee

LK 5-6 LK 6-8 LK 8-9 LK 10

LK 12-13

Seminar Pärnus: Majandusaasta aruande 2006 koostamine Tartu Ülikooli Pärnu Kolledz˘is (Ringi 35)

17. jaanuar 10.00-16.15

Seminar Tartus: Puhkuseseadus praktikas Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2) Kaubanduskoja Tartu esindus Tel: 744 2196 • E-post: tartu@koda.ee

18. jaanuar 9.30-17.00

Seminar: Sihtturg – Gruusia Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Viive Raid, Tel: 646 0244 • E-post: viive@koda.ee

KUTSEHARIDUS Ootame ettevõtjaid kaasa lööma kutseõppurite ettevõtluskonkursi auhinnalaua täitmisel!

LK 13

ÄRIEETIKA Näiteid Eesti ettevõtete ühiskondlikust vastutusest Triip AS – “roheline” trükikoda

LK 14 LK 15

RAHVUSVAHELISED ÜRITUSED

LK 16-18

RESÜMEE

LK 18-20

KOOSTÖÖPAKKUMISED

LK 20

RIIGIHANKETEATED

LK 21

JUUBILARID • UUED LIIKMED

LK 22-23

18. jaanuar 10.00-13.00 (eesti keeles)

Intellektuaalomandi kaitse teemaline seminar Jõhvis Kaubanduskoja Jõhvi esinduses (Pargi 27)

13.45-16.25 (vene keeles)

Margus Ilmjärv Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee

23. jaanuar 30. jaanuar

Kuidas leida tööstusomandi alast infot? Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Pärnu mnt 62) Eva Maran, Tel: 646 0255 • E-post: eva@koda.ee

25. jaanuar 10.00-16.00

Seminar: Maksuprobleemid kohtupraktikas Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17) Kati Krass, Tel: 433 0989 • E-post: kati@koda.ee

Teie Kaubanduskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda • Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn Tel: 646 0244 • Faks: 646 0245 • E-post: koda@koda.ee • www.koda.ee Teenuste osakond Tel: 644 3067 • konsultatsioon • päritolusertifikaadid • ATA-Carnet • tollikonsultatsioonid Tel: 646 0255 • äridelegatsioonid • messid • kontaktpäevad Tel: 644 3859 • Kölni messid • Tel: 646 0254 • Stockholmi messid Tel: 646 0255 • Euroinfo keskus • koostööpakkumised • raamatukogu Poliitikakujundamise- ja õigusosakond Tel: 646 0244 • konsultatsioon • majanduspoliitiline tegevus Turundus- ja liikmesuhete osakond Tel: 646 0244 • liikmeks astumine • liikmeüritused • Teataja • internet • avalikud suhted • Tel: 644 4368 • liikmesuhted Raamatupidamine Tel: 644 1897 Kaubanduskoja Tartu esindus Lai 6, 51005 Tartu • Tel: 744 2196 Kaubanduskoja Pärnu esindus Ringi 35, 80012 Pärnu • Tel: 443 0989 Kaubanduskoja Kuressaare esindus Tallinna 16, 93811 Kuressaare • Tel: 452 4757 Kaubanduskoja Jõhvi esindus Pargi 27-203, 41537 Jõhvi • Tel: 337 4950

Toimetaja: Kadri Liimal E-post: kadri@koda.ee Küljendus: Disainikorp Trükk: Iloprint Tiraaz¯: 5000

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

5

Muudatused seadusandluses

Olulisematest 2007. aasta alguses jõustuvatest õigusaktidest või nende muudatustest OLEME IGA AASTA LÕPUS VIIMASE KAUBANDUSKOJA TEATAJA VAHENDUSEL TRADITSIOONILISELT OMA LIIKMEID TEAVITANUD UUE AASTA ALGUSES JÕUSTUMA HAKKAVATEST UUTEST SEADUSTEST VÕI NENDE MUUDATUSTEST.

URMAS MÄNNA Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

ERANDIKS POLE SEEGI AASTA.

P

aljusid seadusemuudatusi, mis aasta algusest jõustuvad, näiteks äriseadustiku muudatused, seotud isikute vaheliste tehingute reeglid jne, oleme Teile juba varasemate Teatajate vahendusel põhjalikult tutvustanud. Selleks, et ülevaatlikku pilti saada, mis uuest aastast muutumas on, tutvustame (sedapuhku lühikokkuvõtetena) kõiki olulisemaid muudatusi veelkord. Mõned õigusaktid ei jõustu täpselt 1. jaanuaril, vaid sõltuvalt nende Riigi Teatajas avaldamise päevast. Tegemist ei ole kindlasti ammendava loeteluga, kuna jõustuvaid muudatusi on sedavõrd palju, et kõigest ei jõuaks kirjutada. Samuti kajastab valik vaid neid õigusakte, mis on ettevõtja seisukohalt olulised ning puudutavad meie hinnangul piisavalt suurt hulka inimesi. Alljärgnevalt kõigest lähemalt õigusaktide kaupa. Muudatused äriseadustikus Äriseadustiku muudatuste jõustumisega tekib võimalus äriregistri avalduste menetlemiseks kiirmenetluse korras. Sellist korda saab esialgu rakendada OÜ, FIE, TÜ ja UÜ esmakannete ja kõigi äriühingute muutmiskannete puhul. Aega hoiab kokku see, et seniste notariaalsete avalduste asemel on tulevikus avaldusi võimalik esitada Interneti teel. Alternatiiviks notariaalsele asutamislepingule ja selle lisana kinnitatud

põhikirjale saab tüüppõhikiri, millesse vaja lisada vaid mõned ettevõtte kohta käivad andmed. Lisaks kiirmenetlusele lühendatakse tähtaegu ka äriregistri tavamenetluses. Senise 15 päeva asemel on kandeavalduse läbivaatamise maksimumtähtaeg nüüd 7 päeva. Vastavalt muudatustele jäetakse edaspidi registrikannetest välja juhatuse liikmete ja teiste isikute elukoha andmed. Registrikaardile kantakse edaspidi vaid isiku nimi ja Eesti isikukood (või sünniaeg). Kõiki muid isikuandmed on kiirmenetluse korral hõlpsasti võimalik erinevatest registritest tuvastada. Muudetud äriseadustiku kohaselt kaob edaspidi vajadus kajastada põhikirjas ettevõtte tegevusala. Tegevusala hakkab edaspidi omama vaid statistilist tähendust. Muudatuste kohaselt esitab ettevõtja registrisse kandmisel kavandatud põhitegevusala kohta lihtkirjaliku teate. Äriühingud, kes esitavad äriregistri pidajale oma majandusaasta aruande, näitavad lõppenud aruandeaasta ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad aruandes ega teata registripidajale eraldi nende muutumisest. Registripidaja kogub andmeid tegevusalade ja nende muudatuste kohta igal aastal majandusaasta aruande esitamisel. Ettevõtjad, kes ei esita äriregistrit pidavale kohtule aastaaruandeid (füüsilisest isikust ettevõtjad, täis- ja usaldusühingud), informeerivad registripidajat tegevusala muutumisest teate vormis (teade on

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006

lihtkirjalikus või digitaalses vormis). Tegevusalast teatamisel (nii teate vormis kui majandusaasta aruandes) kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade ametlikku klassifikaatorit vastavalt justiitsministri kehtestatud täpsusega. Muutub loetelu ravimitest ja meditsiiniseadmetest, mille kohaldub käibemaksumäär 5% 1. jaanuarist jõustub sotsiaalministri määrus „Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid“, mis muudab mõnevõrra seni kehtinud samalaadset määrust. Teadupärast kehtib käibemaksuseaduse kohaselt sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas nimetatud ravimile, meditsiiniseadmele ja abivahendile 5%-ne käibemaksumäär. Uue määruse jõustumisega on nimekirja täiendatud mõnede ravimite ja meditsiiniseadmetega. Loetelust on aga välja jäetud hambaravi teenuse osutamiseks vajalikud tarvikud, kuna nende kaupade käive muutub uuest aastast maksuvabaks. Eesti Vabariigi töölepingu seadus Töölepingu seaduses muutuvad mõnevõrra §-d 86 (Tööandja algatusel töölepingu lõpetamise alused) ja 90 Jätkub lk 6


www.koda.ee

6

Muudatused seadusandluses

Algus lk 5

(Hüvituse maksmine töötajale). Muudatus on seotud tööandja pankrotiga ning sel juhul töötajale hüvituse maksmisega. Töölepingu lõpetamise alustesse on lisatud võimalus lõpetada tööleping tööandja pankroti väljakuulutamisel (see kehtib ka hetkel) või pankrotimenetluse raugemisel pankrotiseaduses sätestatud korras (lisatud uus tekst). Kui praegu kehtiva korra kohaselt maksab töötajale tööandja pankroti korral hüvitust Eesti Töötukassa (§ 90 lg 2), siis muudatuste kohaselt on tööandja kohustatud maksma töötajale hüvitust töölepingu lõpetamisel tööandja pankroti väljakuulutamise või pankrotimenetluse raugemise tõttu. Hüvituse määrad jäävad endiseks – kuni 5-aastase staaz˘iga töötajale kahe kuu keskmise palga ulatuses, 5–10aastase staaz˘iga töötajale kolme kuu keskmise palga ulatuses ja töötajale, kellel on pidevat tööstaaz˘i selle tööandja juures üle 10 aasta, nelja kuu keskmise palga ulatuses. Probleemtoodete määruse muudatused Rõõmustav on, et ka uuel aastal tohib ohtlikke aineid sisaldavaid probleemtooteid valmistada, sisse vedada, müüa ja kasutada. Keskkonnaministeerium on ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile saatnud ning usutavasti jõutakse veel sel aastal Vabariigi Valitsuse poolt kinnitada jäätmeseaduse alusel kehtestatud määruse „Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ning piirangud“ muutmise määrus, millega lükatakse aasta võrra edasi ohtlikke aineid sisaldavate probleemtoodete valmistamise, sisseveo, müügi ja kasutamise keelamine aasta võrra (st kuni 31. detsember 2007). Nimetatud üldine keeld seaks majandustegevusele, sh kaupade vabale liikumisele Euroopa Majanduspiirkonna piires, rangemaid piiranguid, kui need on sätestatud Euroopa Liidu õigusaktides. Loodetavasti jõutakse loetud kuude jooksul Riigikogu menetluses olev Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu vastu võtta – see viib Jäätmeseaduse kooskõlla EL-i põhimõtetega ning kaob ära vajadus probleemtoodete valmistamine täiendavalt keelata.

S

otsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Seadusemuudatustega sätestatakse sotsiaalmaksu kuumäära tõstmine ja laiendatakse nende (Sotsiaalmaksuseaduse §-s 6) isikute ringi, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu. Olulisim 2007 1. jaanuarist jõustuv muudatus Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 2000 krooni. Aastaks 2009 tõuseb kuumäär alampalgani (s.o 2009. aastal 2008. aasta alampalk jne). Riigilõivuseadus Tegemist on täiesti uue seadusega, millega rakendatakse ellu põhimõtet – riigilõivud kulupõhiseks, mis toob kaasa ka paljude määrade vähenemise. Selgemaks muutub riigilõivumäära arvestamine, riigilõivu tasumine ja muud lõivustamisega seonduvad toimingud. Uue seaduse alusel muutub lõivustamisega seonduv arusaadavamaks nii riigilõivu tasujale kui ka riigilõivu võtjale. Vajaminev riigilõivumäär on hõlpsamini leitav – on vaja teada ministeeriumi, kelle valitsemisealas riigilõivu võtja tegutseb ning seaduse nimetust, mille alusel lõivustatud toiming tehakse. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seadus Selle üldiseks eesmärgiks on looduskeskkonna kaitse tõhustamine suurtootmisest tuleneva saaste eest säästliku keskkonnakasutuse põhimõtete järgimise teel. Sealhulgas mitte ainult tööstuses vaid ka sea-, veise- ja linnukasvatuslikus suurtootmises. Seaduse majanduseesmärk on käitajate ja loa andjate tööaja kadude vähendamine, kompleksloa taotluste ja kompleksloa tabelivormide ühitamise ning digitaalse käsitlemise laiendamise teel, looma- ja linnukasvatajate poolt kompleksloa taotluse menetluse eest tasutava riigilõivu oluline vähendamine, mis laieneb ka teistele tegevusvaldkondadele. Muuhulgas muutub ka käitise mõiste ja uues redaktsioonis on käitis: „paikne tehniline üksus, milles tootmine toi-

mub kompleksluba vajavas tegevusvaldkonnas, ning tegevuskohal tootmisega otseselt liituv ja tehnilist seost omav muu tegevus, mis võib mõjutada heite ja saastuse hulka.“ Mõiste täpsustamine tähendab, et juhul kui olemasolevas käitises on otseselt tootmisse mittekuuluv, aga saastav kõrvaltegevus, siis kompleksloa taotlemisel tuleb ka seda arvestada. Krediidiasutuste seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus Sellega harmoneeritakse Eesti seadustesse EL uus kapitalinõuete direktiiv (ehk kapitali adekvaatsuse uus kontseptsioon). Muudatustega kehtestatakse põhimõtteliselt uus kord kapitalinõuete arvestamise kohta. Kapitali adekvaatsus kui selline näeb üleüldiselt krediidiasutuse suhtes ette miinimumkapitali nõuded piisava maksevõime tagamiseks, kus varasid ja bilansiväliseid kirjeid kaalutakse vastavalt nende riskiastmele. Lisaks on konkurentsi moonutamise ärahoidmiseks ja pangandussüsteemi tugevdamiseks Euroopa siseturul nähtud ette vastav ühtne miinimumkapitali nõude – 8%, kus liikmesriik võib kehtestada ka kõrgema taseme (Eesti krediidiasutuste puhul on see hetkel 10%). Krediidiasutuste kapitaliseerituse uute nõuete kehtestamise vajadus võrreldes senisega on aga seotud eelkõige uute finantsinstrumentide kasutusele võtmisega ja vajadusega rakendada kapitali adekvaatsuse tagamiseks suurema riskitundlikkusega meetodid, sidudes selle krediidiasustuste sisese riskijuhtimise süsteemiga. Samuti soovib riik uute põhimõtete kehtestamisega vähendada võimalusi, et pank saaks valida, millise liikmesriigi regulatsioon oleks talle soodsam oma tegevuse korraldamiseks.

Kindlustustegevuse seaduse muutmise seadus Muudatuste peamiseks eesmärgiks on viia seadus vastavusse Euroopa Liidu nõuetega kindlustusandjate omava-

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

7

Muudatused seadusandluses

Perioodi 2007–2013 Struktuuritoetuse seadus PERIOODI 2007–2013 STRUKTUURITOETUSE SEADUS SÄTESTAB EL RAHADE EHK STRUKTUURITOETUSE TAOTLUSTE MENETLEMISE ALUSED, TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISEGA SEOTUD SUBJEKTIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED, JÄRELEVALVE ALUSED NING VAIDEMENETLUSE KORRA. LISAKS REGULEERITAKSE EELNÕUGA OSALISELT KA TOETUSE ANDMISE ETTEVALMISTAMIST, NT ASUTUSTE AKREDITEERIMIST. OLULISED MUUDATUSED ON SEO-

REET TEDER

TUD KA TOETATAVATE VALDKONDADEGA: JÄRGMISEL PERIOODIL EI RAHASTA-

Poliitikadirektor

TA MAAELU JA KALANDUSE VALDKONNA TEGEVUSI STRUKTUURIFONDIDEST, VAID ERALDISEISVATE RAHASTUSINSTRUMENTIDE KAUDU. VÕRRELDES KEHTIVA SEADUSEGA SUURENDATAKSE RIIGI AMETIASUTUSTE VÕIMALUSI KASUTADA STRUKTUURIVAHENDITE JAGAMISEL ERINEVAID TOETUSTE KAVANDAMISE JA ELLUVIIMISE MEHHANISME. LISANDUNUD ON PROGRAMMI MÕISTE, MIS ANNAB VÕIMALUSE KUJUNDADA RIIGI ENDA POOLT KONKREETSETE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS TÄPSE TEGEVUSKAVA VÕI PROGRAMMI.

hendite miinimumi osas ning omavahendite arvutamisel kasutatavate piirmäärade osas ning teha muudatused, mis on tingitud rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IFRS 4 rakendamisest. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadus Muudatustega tunnistatakse kehtetuks karistusseadustikus ette nähtud varaline karistus, mida hakkab asendama kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimise instituut. Kuritegeliku tulu laiendatud konfiskeerimise kohaldamise aluste sätestamine KarS-is loob riigile suuremad võimalused kuritegelikust tegevusest saadud vara äravõtmiseks. Konfiskeerimise aluste laiendamisega kaasnevad ka täpsemad alused konfiskeerimise kohaldamiseks ning täpsemad menetlussätted. Kuriteoga saadud vara konfiskeerimine muudetakse obligatoorseks – st kuriteoga saadud vara

kuulub üldjuhul konfiskeerimisele. Konfiskeerimist ei kohaldata üksnes juhul, kui konfiskeerimine oleks kuriteo asjaolusid või isiku olukorda arvestades ebamõistlikult koormav või kui vara väärtus on vara hoiu-, võõrandamis- või hävitamiskuludega võrreldes ebaproportsionaalselt väike. Samuti võib kohus vähendada konfiskeeritava vara suurust tsiviilhagis esitatud kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise nõude suuruse võrra. Muudetakse ka kolmandale isikule kuuluva vara konfiskeerimise aluseid. Kui kehtiva õiguse kohaselt saab kolmandalt isikult vara konfiskeerida üksnes juhul, kui suudetakse tõendada, et kolmas isik on vara omandanud teadlikult konfiskeerimise vältimiseks, siis muudatuste kohaselt saab konfiskeerida vara, mille kolmas isik on omandanud toimepanija arvel, toimepanijalt saadud kingitusena või muul viisil, kui ta teadis või pidi teadma, et vara on saadud kuriteoga. Teatud kuritegude puhul nähakse ette ka tõendamiskoormuse ümberpööramine, st organiseeritud kuritegevusega seotud kuriteos süüdimõistetu peab ise tõendama, et ta on oma vara omandanud legaalsel teel.

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006

2007. aasta riigieelarve seadus Puudutab ja mõjutab samuti kõiki isikuid ja ettevõtjaid. Seaduse üheks lisaks on ka „Ülevaade riigi majanduse olukorrast ja Vabariigi Valitsuse põhieesmärkidest“. See on mahukas dokument (309 lehekülge), mistõttu sellest ülevaate andmiseks jääb meie leheruum paraku napiks. Esiletõstmiseks valisin nopped osast Maksukoormus ja tulevased arengud maksupoliitikas. Selles valdkonnas on valitsus võtnud eesmärgiks nihutada maksukoormus osaliselt tulu maksustamiselt tarbimise, loodusvarade kasutamise ja keskkonna saastamise maksustamisele. Väljavõtted dokumendist: ”Tööjõu maksustamise vähendamine” Valitsuse üheks eesmärgiks on läbi tööjõu maksukoormuse vähendamise soodustada uute töökohtade loomist. Pikas perspektiivis on eesmärgiks maksuvaba tulu suuruse võrdsustamine palga alammääraga. Maksuvaba tulu tõstmine aitab vähendada väikese sissetulekuga Jätkub lk 8


www.koda.ee

8

Muudatused seadusandluses

Algus lk 5

isikute palga maksukoormust, mis on Eestis seni olnud Euroopa Liidu keskmisest kõrgem. Tulumaksu määra on 26 protsendilt 2004. aastal vähendatud 23 protsendile 2006. aastal. Tulumaksu määra vähendatakse aastani 2009 igal aastal 1 protsendipunkti võrra, aastaks 2009 on tulumaksu määr 20 protsenti. Maailmas toimuvaid arenguid ning senist positiivset kogemust arvestades on kavas jätkata nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute tulu maksustamist proportsionaalse tulumaksu määraga. Tarbimise ja keskkonnakasutamise kõrgem maksustamine 2005. aasta 7. juulil kinnitas valitsus ökoloogilise maksureformi lähtealused. Maksusüsteemi ümberkujundamisega tahab valitsus väärtustada loodusvarasid ja keskkonda. Rohelise maksureformi lähtealustest tulenevalt töötatakse välja konkreetsed meetmed reformi eesmärkide saavutamiseks, kusjuures üldist maksukoormust ei tõsteta. Ühe ökoloogilise maksureformi osana võeti 2005. aasta detsembris vastu Keskkonnatasude seadus. Eestis on peamised keskkonnamaksudena käsitatavad maksud ja tasud olemas. Need on kütuseaktsiis, pakendiaktsiis, raskeveokimaks, saastetasud ja loodusressursside kasutamise tasud. Rohelise maksureformi raames tõstetakse olemasolevate maksude ja tasude suurust ning kehtestatakse uusi makse ja tasusid. Võimalikest keskkonnamaksu objektidest on Eestis maksustamata sõiduautod, seega peaks pikemas perspektiivis suurenema transpordimaksude osatähtsus. Aktsiisipoliitika ühtsete aluste väljatöötamine kuulub Euroopa Liidu pädevusse, kuid teatud valikud on jäetud liikmesriikide pädevusse. Lisaks fiskaalsele eesmärgile kasutatakse aktsiisi selleks, et mõjutada inimesi säästlikumalt tarbima, vähendada alkoholi liigtarbimist ning piirata suitsetamist. Arvestades keskmise palga kasvutempot ning asjaolu, et viimaste aastate jooksul on alkoholi hind tõusnud vä-

hem kui teiste tarbekaupade hinnad, on alkoholi aktsiisimäärade tõstmine põhjendatud. Praegu kehtiva seaduse kohaselt on plaanis alkoholiaktsiisi tõsta 2008. aasta 1. jaanuarist 10 protsendi võrra. Pikemas perspektiivis tuleb selleks, et alkoholi hinnapoliitika omaks soovitud mõju rahva tervisele, alkoholiaktsiisi taset muuta sõltuvalt inflatsioonist ja elanikkonna ostujõu muutustest. Arvestades suitsetamise tekitatud kulusid ühiskonnale ja inimeste tervisele ning lähtudes Euroopa Liiduga ühinemisel võetud kohustusest jõuda Euroopa Liidu miinimummäärani hiljemalt aastaks 2010, on senini tõstetud sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisi järk-järgult iga aasta 1. juulil. Praegu kehtiva seaduse kohaselt toimub järgmine sigarettide aktsiisimäära tõstmine 2008. aasta 1. jaanuaril. Energiatoodete maksustamise eesmärk on mõjutada inimesi säästlikumalt tarbima. Seetõttu maksustatakse aktsiisiga taastumatutest loodusressurssidest toodetud energiatooteid, et suurendada energiakasutuse efektiivsust ning soodustada taastuvenergia arengut. Eesti maksupoliitilised valikud käibemaksu osas on väga tihedalt seotud Euroopa Liidus toimuvate arengutega. Euroopa Liidus on võetud eesmärgiks liikuda veelgi enam käibemaksusüsteemi harmoniseerimise ning lihtsustamise kaudu administratiivse koormuse vähendamise suunas. Võrreldes teiste liikmesriikidega on Eestis vähe käibemaksumäärade erisusi, mis võimaldab hoida standardmaksumäära suhteliselt madalal (18 protsenti). Aastatel 2006-2009 ei kehtestata täiendavalt mingitele kaupadele ega teenustele vähendatud käibemaksumäärasid ning juba aastatel 2006 ja 2007 kaalutakse mõnede olemasolevate kaotamist. Vähendatud käibemaksumäärade atraktiivsuse vähendamiseks kaalutakse selle tõstmist 5 protsendilt 9 protsendile; kaugemaks eesmärgiks on kehtestada ühtne käibemaksumäär kõikidele kaupadele ja teenustele. Ülemineku leevendamiseks jätkatakse vajadusel vähendatud määra kohaldamist kindlaksmääratud tähtajani.“

T

änavu suvel võttis Riigikogu vastu ka hulga TMS-i puudutavaid muudatusi (Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seadus). Osaliselt jõustusid selles olnud sätted juba suvel (nt isikliku sõiduauto kasutamisega seonduv), kuid põhiosas hakkavad ka TMS muudatused kehtima alles 1. jaanuaril 2007. Oma liikmetele oleme mitmeid muudatusi tutvustanud ka juba varem (Teataja nr 4, 27. veebruar 2006 ning Teataja nr 12, 19. juuni 2006). Kordame alljärgnevalt üle vaid mõned märksõnad. Muudetakse väljamakstavate dividendide vabastusmeetodi kasutamise põhimõtet ja täpsustatakse TMS § 50 ja § 53 sõnastust nii, et vabastusmeetodi kasutamiseks on õigus ka sellise kasumi korral, millelt maksuhaldur on tulumaksukohustuse arvutanud, kuid mille tasumise kuupäev ei ole veel saabunud. Paragrahv 50 lõike 4 muudatuse kohaselt laiendatakse residendist juriidilise isikuga seotud isikute ringi, kelle vaheliste tehingute puhul on võimalik tehingu väärtuste korrigeerimine (siirdehindade määramine). Uuest aastast on vastavad reeglid kohaldatavad kõikidele residendist juriidilise isiku ja temaga seotud isiku vahel tehtud tehingutele; füüsilisest isikust ettevõtja ja temaga seotud isiku, kes ei ole mitteresident, vahelistele tehingutele; ühe isiku peakontori ja püsiva tegevuskoha vahelistele tehingutele (praegu vaid residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingutele). Olgu siia juurde kohe ka mainitud, et uuest aastast jõustuvad muuhulgas rahandusministri 10. novembri 2006 määrusega nr 53 kinnitatud “Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid” (RTL 2006, 81, 1506). Uue määrusega täpsustatakse siirdehindade võrreldavuse kriteeriumeid. Kui seni võis maksuhaldur siirdehindade turuväärtuse hindamiseks kasutada üht kolmest siirdehinna turuväärtuse määramise meetodist: võrreldava hinna meetod, edasimüügi hinna meetod või kulupõhine meetod, siis uues määruses on lisandunud 2 uut: jagatud kasumi

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

9

Muudatused seadusandluses

Muudatused Tulumaksuseaduses TULUMAKSUSEADUSES (TMS) MUUTUVAD UUEST AASTAST LISAKS TULUMAKSUMÄÄRALE VEEL MITMED SÄTTED. JUBA 2005. AASTAL SEADUSESSE KIRJUTATUD TULUMAKSUMÄÄRA JÄRKJÄRGULISE ALANEMISE KOHASELT ON 2007. AASTAL TULUMAKSUMÄÄRAKS 22%. SEE PUUDUTAB KÕIKI TULUMAKSUGA MAKSUSTATAVAID VÄLJAMAKSEID, MIS AASTA ESIMESEST PÄEVAST ALATES TEHAKSE. SAMUTI PUUDUTAB MAKSUMÄÄRA MUUTUMINE ERI-

MAIT PALTS

SOODUSTUSTE, ETTEVÕTLUSEGA MITTESEOTUD VÄLJAMAKSETE JMS MAK-

Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

SUSTAMIST, KUS MAKSUSTATAV SUMMA JAGATAKSE ENNE MAKSUMÄÄRAGA KORRUTAMIST LÄBI ARVUGA 0,78.

meetod ning tehingupõhine tootluse meetod. Seni oli siirdehindade turuväärtuse tõendamise koormus pigem maksuhalduril, uue määruse sõnastusega pannakse enam kohustusi ka maksumaksjale. Täiesti uudsena on toodud määrusesse kulude jagamise kokkuleppe põhimõtted ning seotud isikute vaheliste tehingute detailsem dokumenteerimise kord. Seoses uuendustega siirdehindade turuväärtuse määramises on muudetud ka deklaratsiooni TSD põhivormi, millele alates jaanuarist 2007 lisandub kolm kontrollküsimust seotud isikute vahel toimuvate tehingute toimumise, kulude jagamise kokkuleppes osalemise ja dokumenteerimise reeglite kohandumise kohta maksumaksjale. Siirdehindadega seotud muudatustest kirjutasime muuhulgas Teatajas Nr 19, 6. november 2006. Asjakohaseid selgitusi saab aga ka Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee/?id=4671. Lisaks juriidilistele isikutele toovad TMS muudatused uuest aastast kaasa uut ka füüsiliste isikute, FIE-de ja mitteresidentide tulu maksustamises. Kõigist neist võib lugeda muidugi Tulumaksuseadusest (1. jaanuaril 2007 jõustuv redaktsioon) https://www.riigiteataja.ee/ert/ act.jsp?id=1045557 , kuid hea ülevaade vastava isiku tulumaksu puudutavatest muudatustest on toodud ka maksuhalduri kodulehel: http://www.emta.ee /?id=1177.

Töötuskindlustuse seaduse alusel kindlustatu mõiste täpsustub Kuigi töötuskindlustusmakse määrad jäävad ka 2007. aastal võrreldes 2006. aastaga samale tasemele (kindlustatu töötuskindlustusmakse määr on 0,6% ja tööandja töötuskindlustusmakse määr 0,3%) on muudatusi jõustumas siiski Töötuskindlustuse seaduses (TKS). Esimesest jaanuarist jõustuva TKS redaktsioonis on täpsustatud kindlustatu mõistet, kes seaduse mõttes on töötaja, avalik teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik (kes ei ole FIE) või Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasolev mittetöötav abikaasa, kui nad on maksnud töötuskindlustusmakseid seaduses sätestatud alustel ja korras. Täieneb ka seaduses toodud kindlustamata isikute nimekiri, st kellele tehtud väljamakseid ei maksustata töötuskindlustusmaksega (ei 0,6% ega 0,3%). Lisaks kehtivas seaduses toodud füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE-le) hõlmab kindlustamata isikute ring edaspidi ka notareid, kohtutäitureid, vandetõlke või muid avalik-õiguslikku ametit pidavaid sõltumatuid isikuid ja samuti vabakutselisi loovisikuid. Kehtivas seaduses on kindlustamata isikute loetelus muuhulgas juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmed. Ka siin jõustuvad täpsustused. Seoses võimalusega, et nimetatud isikud võivad

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006

lisaks oma juhtivale tööle töötada samas ka töölepinguga on töötuskindlustuse seaduse § 3 lg 2 punktis 3 tehtud kitsendus nii, et kindlustamata on vaid need juhtimis- või kontrollorgani liikmed, kellele ei laiene Eesti Vabariigi töölepingu seadus. Töötuskindlustusega seotud muudatused on nähtavad ka seaduse 1. jaanuarist jõustuvas redaktsioonis https://www. riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1047736 ning samuti leiab asjaliku juhendmaterjali Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee/?id=4698. Puidu mõõtmine ja mahu määramine Paljudele metsamaterjaliga kauplevatele ettevõtjatele on uuest aastast oluliseks keskkonnaministri 15. novembri 2006 määrus nr 64 „Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded” https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?i d=12752944. Tegemist on Metsaseaduse alusel vastuvõetud määrusega, millega kehtestatakse metsamaterjaliga või hakkpuiduga tehingute tegemisel mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded, mida kasutatakse juhul, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud mõne muu meetodi kasutamises. Määruses on eraldi toodud nii (ümarpuidu) virna mõõtmise kui ka hakkepuidu mõõtmise meetodid.


www.koda.ee

10 Muudatused seadusandluses • Koolitused

Mahepõllumajanduse seadus KÄESOLEV SEADUS SÄTESTAB MAHEPÕLLUMAJANDUSE VALDKONNAS TEGUTSEMISE NÕUDED OSAS, MIS EI OLE KEHTESTATUD EUROOPA LIIDU MÄÄRUSTEGA, SAMUTI MAHEPÕLLUMAJANDUSE VALDKONNAS TEGELEVA ISIKU ÜLE RIIKLIKU JÄRELEVALVE TEOSTAMISE ALUSED JA ULATUSE NING VASTUTUSE NIMETATUD ÕIGUSAKTIDEGA KEHTESTATUD NÕUETE RIKKUMISE EEST.

ALAR SÜNT Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna nõunik

M

ahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm (põllumajandusministri 5. detsembri 2006. aasta määrus nr 107) Antud määrusega kehtestatakse tunnustamise taotlemise kord, vorm ning taotlemiseks vajalikud dokumendid

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid (põllumajandusministri 5. detsembri 2006. aasta määrus nr 106 Määruses määratakse mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid. Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord (põllumajandusministri 5. detsembri 2006. aasta määrus nr 105) Kõnealuses määruses kehtestatakse Ökomärgi kasutamise kord.

Mahepõllumajanduse seadusega saate lähemalt tutvuda Riigi Teataja aadressil: https: //www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=749997.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Patendiametiga korraldab 18. jaanuaril 2007 kell 10.00-13.00 Kaubanduskoja Jõhvi esinduses aadressil Pargi 27 seminari

Intellektuaalomandi õiguskaitse tähtsusest uue toote loomisel patent, kasulik mudel, kaubamärk, tööstusdisainilahendus

Seminaril antakse ülevaade kõikidest tööstusomandi kaitse võimalustest ja räägitakse, millest alustada, kui on soov registreerida kaubamärki või tööstusdisainilahendust või kaitsta leiutist patendi või kasuliku mudelina. 10.00 Kaubamärkidest. Mis on kaubamärk ja kuidas seda kaitstakse? Kuidas valida kaubamärki, mille kasutamise ja registreerimisega ei teki hiljem probleeme? Ingrid Matsina, Kaubamärgi osakonna juhataja KT 11.00 Tööstusdisainilahendustest. Kuidas kaitsta oma toote väliskujundust?

Kati Vinter, Rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisitalituse vanemekspert 11.40 Leiutistest. Miks on vaja kaitsta leiutist ja millist kaitset saab taotleda leiutisele? Millistele kriteeriumitele peab vastama leiutis, mida on võimalik kaitsta? Elle Mardo, Patendiosakonna juhataja 12.40 Ettevõtja kogemustest. Hind Kaubanduskoja liikmele 300 krooni ja mitteliikmele 600 krooni. Hinnad sisaldavad jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Lisainfo ja registreerimine: MARGUS ILMJÄRV, Tel: 337 4950 • E-post: margus@koda.ee • www.koda.ee

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

11

Koolitused

Jaanuar on puhkuste ajakava koostamise kuu ning seega ka õige aeg puhkuste andmisega seonduvate juriidiliste teadmiste värskendamiseks. Seetõttu kutsub Eesti KaubandusTööstuskoda Teid 17. jaanuaril 2007 kell 10.00-16.15 Tartus Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2) toimuvale praktilise suunitlusega seminarile

PUHKUSESEADUS PRAKTIKAS Koolituse sihtgrupiks on ettevõtete ja asutuste personalitöötajad ning raamatupidajad. Lektor on Heli Raidve, Heli Raidve Tööõigusabi AS. Käsitlemisele tulevad järgmised teemad: • Puhkus – puhkuse mõiste; õigusaktidest tulenevad põhimõtted; puhkus kui töölepingu peatumine; puhkuse puutumatus; millised kohustused jäävad puhkuse ajal kehtima; ärisaladuse ja konkurentsikeelu lisatasu maksmine puhkuse ajal; põhipuhkus, pikendatud põhipuhkus; lisapuhkus; vanemapuhkused; õppepuhkus; puhkus esimesel tööaastal; puhkus teisel ja järgmistel tööaastatel; tööaasta arvutamine; puhkuste aegumine; aegumise katkemine. • Puhkuste ajakava – isikud, kellel on õigus puhkuse aega valida; isikud, kellel on õigus täispuhkusele sõltumata töötatud ajast; puhkuste ajakava koostamine, mida ja kuidas ajakavas näidata; puhkuste ajakava tutvustamine – millises vormis; puhkuse andmine osadena; nn kollektiivpuhkus; puhkuste ajakava muutmine; puhkuse vormistamine; takistavad asjaolud enne puhkuse algust; takistavad asjaolud puhkuse ajal, puhkuse pikenemine; takistavad asjaolud puhkuse ajal, töötaja tuleb tähtaegselt tööle; puhkuse üleviimine teisele ajale; puhkuse katkestamine; uute asjaolude selgumine peale puhkuste ajakava kinnitamist; puhkuste ajakava jäi koostamata või tutvustamata – tagajärjed. • Puhkusetasu – arvutamine põhipalgalisele; arvutamine lisatasu saanule; kui lisatasu selgub hiljem; kui lisatasu saanu puhkusetasu madalam kui põhipalk; puhkusetasu väljamaksmise aeg; puhkusetasu maksmisega hilinemise tagajärjed; sanktsioon – puhkuse pikenemine, rahaline tagajärg; sanktsioon – TLS § 82; kasutamata puhkuse hüvitamine, tööaasta õige arvutamise tähtsus; aegunud puhkuse hüvitamine. • Läbivalt näited töövaidlusorganite praktikast, soovitused vigade vältimiseks. Osalemistasu on Kaubanduskoja liikmele 700 krooni ja mitteliikmele 1400 krooni. Hinnale lisandub käibemaks. Hinnas sisalduvad jaotusmaterjalid, lõuna ja kohvipausid.

Info ja registreerimine: Kaubanduskoja Tartu esindus Tel: 744 2196 • E-post: tartu@koda.ee

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006

Kuidas leida tööstusomandi alast infot? Tallinnas ja regioonides jaanuar – aprill 2007

Eesti Patendiraamatukogu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja BDA Estonia korraldavad koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega tööstusomandi alase koolituse, kus tutvustatakse tööstusomandialast infot ning selle kasutamist toote- ja protsessiinnovatsioonides. Koolitus on suunatud eelkõige tootjatele, kuid annab hea ülevaate tööstusomandi alase info kasutamisest ka konsultatsiooni ning teadus- ja arendusvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Koolitus on ühepäevane, esimesed 2 akadeemilist tundi on teoreetiline osa, kus räägitakse intellektuaalsest omandist ja selle erinevatest liikidest, keskendudes eelkõige tööstusomandile ning sellega seonduvale. Ülejäänud 6 akadeemilist tundi kulub praktiliste harjutusülesannete lahendamiseks: patendiandmebaasi esp@cenet põhjalik ja näitlik kasutusõpetus infootsingute tegemiseks ja tulemuste dokumenteerimiseks. Koolituse viivad läbi Eesti Patendiraamatukogu töötajad. Koolituskursust toetab spetsiaalselt nimetatud koolituse tarvis koostatud õppematerjal, mis on kättesaadav interneti ja CD-ROM vahendusel alates 2007. aastast jaanuarist. Täpsemat informatsiooni edastame edaspidi neile, kes on koolitusele registreerunud. Et koolitusel kergem oleks, on soovitatav enne koolitust nimetatud õppematerjal eelnevalt läbi töötada. Koolitused toimuvad Tallinna Tehnikakõrgkooli arvutiklassis (Pärnu mnt 62): • 16. jaanuaril • 23. jaanuaril • 30. jaanuaril • 6. veebruaril • 13. veebruaril • 20. veebruaril • 27. veebruaril Lisaks toimuvad koolitused ka regioonides, ajakava ja toimumiskohad on veel täpsustamisel. Koolituse täpse päevakavaga tutvumiseks ja registreerimiseks külastage meie kodulehte www.koda.ee. Koolitused on kõigile tasuta.

Täiendav info:

EVA MARAN E-post: eva@koda.ee • Tel: 646 0255


www.koda.ee

12 Euroinfo keskus

ICC Model Confidentiality Agreement ICC Model Confidentiality clause Konfidentsiaalsuse leping

UCP 500 on praktiline ja lihtsamalt mõistetav 49 reegli kogumik, mis seletab akreditiivi kasutamise dokumentatsiooni, kajastades ka põhilisi juriidilisi otsuseid, mis on viimase kümne aasta jooksul kohtu poolt tehtud. Need akreditiivireeglid jõustusid 1. jaanuaril 1994. Lisaks on selgitusi 1. aprillil 2002 jõustunud elektrooniliste akreditiivide kasutamise kohta. Trükis sisaldab valimikku ICC Panganduskomisjoni arvamusi ning otsuseid.

Preventing Financial Instrument Fraud 20 lk (inglisekeelne) Hind liikmele 428 krooni Hind mitteliikmele 540 krooni Enamus ettevõtetest, olgu need väiksed või suured, puutuvad rahvusvahelise äriga tegeledes kokku salastatud info kaitsmisega. Konfidentsiaalsuse lepingud on tavapärased kaitsemehhanismid, mis tagavad, et oluline informatsioon ei saaks avalikuks. Konfidentsiaalsuse leping ja eraldiseisev konfidentsiaalsuse klausel on kavandatud ärimeeste ja juriste abistamiseks, tagades tasakaalustatud usaldusväärset mudelit, mida saab kasutada sektorite- ja rahvusvahelistes äritehingutes. Mudelid annavad osapooltele võimaluse kohandada lepingutingimusi vastavalt äritehingule, pakuvad valikuvõimalusi erinevates situatsioonides ning toovad välja kaalutlemist nõudvaid küsimusi. ICC Model Confidentiality Agreement ja ICC Model Confidentiality Clause on rahvusvahelise äriga tegelevate ettevõtete põhilised abivahendid, mille abil saab kaitsta konkurentsivõimet.

UCP 500 +eUCP 2002

92 lk Hind liikmele 341 krooni Hind mitteliikmele 386 krooni

The Money Launderer`s Tool ICC Commercial Crime Services

andes on ka hulk asjakohaseid näiteid, mis illustreerivad, kuidas kurjategijad kasutavad dokumente laiaulatuslike ning näiliselt usaldustäratavate tehingute kordasaatmiseks, mis hiljem siiski osutuvad pettuseks. Ja on ka välja toodud, kui tõsiselt suhtub sellistesse asjadesse õiguskaitse. See raamat on hindamatu käsiraamat ning harjutustik kõigile neile, kes tegelevad ettevõtte finantspoolega, professionaalsetele ja erainvestoritele ning õigus- ja korrakaitse organitele.

Incoterms 2000

271 lk (inglise- ja saksakeelne) Hind liikmele 478 krooni Hind mitteliikmele 540 krooni

120 lk Hind liikmele 1673 krooni Hind mitteliikmele 1891 krooni Viimastel aastatel on äritegevuses suurenenud mitmesuguste erinevate dokumentide kasutamine, nende hulgas on nii võltsinguid kui originaale, aga alati on need seotud suurte rahasummadega. Neid kasutavad rahapesuks nii kurjategijad kui ka teised. Neid dokumente kasutatakse, et suurendada oma usaldusväärsust ja läbi viia pettusi, mis on väga oskuslikult varjatud investeerimisvõimaluse või mõne muu laenuvõimaluse taha. Ohvreid on üle maailma väga palju ning väga erinevatelt aladelt. Igal aastal on tagajärjeks suurte summade kaotamine. See raamat on väga ajakohane ning tutvustab lugejatele pettuste ajalugu, seletab lahti psühholoogilisi võtteid, millega ohvreid lõksu meelitatakse. Samas antakse ka ülevaade meetoditest, dokumentatsioonist, z˘argoonist ning turundusvõtetest, mida petturid väga oskuslikult kasutavad. Üksikasjalikult läbitakse rahapesu protsess, mis sellele tavaliselt järgneb. Trükis sisaldab veel kasutatavate finantsinstrumentide täielikku analüüsi ning lahkab vigu näitlikul internetilehel, kus pakutakse suurepärast (kuid võltsi) investeerimisvõimalust. Välja-

Firmadel tuleb müügilepingute koostamisel leppida omavahel kokku mitmetes punktides, mis on seotud kauba tarnimise ja maksetega. Lepingute sõlmimise lihtsustamiseks on ICC avaldanud normistiku Incoterms 2000, mis on müügitehingu osapooltele rahvusvahelises kaubanduses ühese tähendusega ning kus on fikseeritud poolte kohustused ja kulud kogu kauba teekonna vältel alates tarnija ehk müüja laost kuni ostja ukseni. Incoterms 2000 hakkasid kehtima alates 1. jaanuarist 2000. Tegemist pole esmase sellealase väljaandega. Tarneklauslite esikkogu ilmus juba aastal 1936, kuid seoses kaubanduspraktika arenguga on vastav normistik teinud läbi ”uuenduskuuri”. Incoterms 2000 on Rahvusvahelise Kaubanduskoja egiidi all tegutsenud rahvusvahelise töörühma ühistöö tulemus. Kokku sisaldab raamat rahvusvahelise kaubanduse 13. tarneklausli (EXW, FCA, FAS, FOB, CIF, DDU, DDP jne) selgitusi. Neid kasutatakse laialdaselt üle maailma, nad on neutraalsed ning kohaldatavad ÜRO ”Lepingu seadustega” rahvusvahelisest kaubandusest, olles sünkroonis Viini Konventsiooniga.

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

13

Euroinfo keskus • Kutseharidus

Käesolev raamat sobib abivahendiks nendele ettevõtetele, mis on igapäevaselt seotud väliskaubanduse valdkonnaga ehk siis eksportööridele, importööridele, ekspedeerijatele, kuid ka kindlustus- ja finantstöötajatele.

The ICC Model Distibutorship Contract Sole Importer-Distibutor Second edition Distributsioonileping

Ootame ettevõtjaid kaasa lööma kutseõppurite ettevõtluskonkursi auhinnalaua täitmisel! SA INNOVE JA EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA ON KORRALDAMAS JÄRJEKORDSET VÕISTLUST KUTSEÕPPURITELE. SEEKORD ON TEGEMIST ETTEVÕTLUSKONKURSIGA „MEIL ON HEA IDEE!“, MILLE EESMÄRK ON ÄRGITADA KUTSEÕPPUREID OLEMA LOOVAD JA ETTEVÕTLIKUD NING UURIMA ÕPITAVA ERIALA ETTEVÕTLUSKESKKONDA. KONKURSIGA TOETATAKSE NOORTE IDEID ÕPITAVATE ERIALADE PROPAGEERIMISEL.

O

40 lk (inglisekeelne) Hind liikmele 888 krooni Hind mitteliikmele 1004 krooni Enamus ettevõtetest, mis on seotud rahvusvahelise kaubandusega, on seotud ka edasimüüjatega välismaal. See tähendab, et eksportija, olgu ta siis suur või väike, peab kokku puutuma probleemidega, mis tekivad rahvusvahelise distributsioonilepingu koostamisel. Ettevõtjate palvel, kes tegelevad rahvusvahelise kaubandusega, on ICC koostanud näidislepingu edasimüüjatele. See leping annab rahvusvahelisest kaubanduskogemusest saadud juhiseid, mis kaitsevad tarnijate huve. Väljaanne on hindamatu abivahend ärivaldkonnas tegutsevatele inimestele, kes on seotud rahvusvahelise kaubandusega ning juristidele, kes abistavad neid lepingu koostamisel. Trükisega on kaasas CD-ROM.

salema oodatakse kuni 25-aastaste kutseõppurite kuni 4-liikmelisi võistkondi kõikidest kutseõppeasutustest. Asjatundlik z˘ürii hindab lihtsustatud äriplaani vormis esitatud ideekirjelduste innovaatilisust, originaalsust, keskkonnasäästlikku lähenemist ja majanduslikku otstarbekust ning idee seotust õpitava erialaga. Konkurss koosneb 3 voorust: • Esimeses voorus kirjeldavad võistkonnad kodutööna lihtsustatud äriplaani vormis oma ideid ja mõtteid õpitava eriala propageerimiseks ning saadavad selle korraldajatele hiljemalt 1. märtsiks 2007. Kümme parimat võistkonda jät-

kavad võistlemist järgmistes voorudes; • teises voorus esitleb iga võistkond oma ideed 10 minuti jooksul. Hinnatakse esitluse originaalsust, atraktiivsust ja sõnumi selgust; • kolmanda vooru mälumängus võetakse mõõtu noorte teadmistest Eesti tänasest majanduskeskkonnast ja ettevõtlusest; • teise ja kolmanda vooru jõukatsumised toimuvad 16. aprillil 2007, Tallinnas. Võistluse auhinnalaud ootab täitmist. Head Kaubanduskoja liikmed, ootame tänuga tagasisidet kõikidelt teilt, kes kaasa lüüa sooviksid!

Lisainfo:

JULIA MALEV Tel: 646 0255 E-post: julia@koda.ee

Täiendav info: TIIA RANDMA, Tel: 646 0244 • E-post: tiia@koda.ee

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

14 Ärieetika

Näiteid Eesti ettevõtete ühiskondlikust vastutusest

K

aubanduskojas jätkub näidete kogumine Eesti ettevõtete vastutustundlike tegevuste kohta. Meie kodulehel www.koda.ee on nimekiri 68-st eeskujulikust Eesti ettevõttest. Tutvustavad artiklid on valmis neist umbes pooltel. Valisime aasta viimasesse Teatajasse näitena vastutustundlikust ettevõtlusest Tartu trükifirma Triip AS-i. Nagu ka teiste trükikodade inimestel on ilmselt ka Triibu töötajatel hetkel käed-jalad tööd täis, et kõikide klientide tellimused õigeaegselt täita. Need ettevõtted aga, kes on tellinud oma jõulukaardid või reklaamtrükised Triibust, saavad lisaks ilusale trükisele omalt poolt kaasa aidata ka loo-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

duse säästmisele. Kui trükkimine iseenesest on vägagi keskkonnavaenulik protsess, siis Triip pakub esimesena Eestis „Rohelise Trükise” teenust, mis tähendab, et kogu trükiprotsess, nii paber, värvid kui tehnoloogia on võimalikult loodust säästev. 18 töötajaga väike trükikoda on väga põhjalikult analüüsinud oma ettevõtte keskkonnamõjusid ja nende heastamiseks tehakse aasta aastalt üha rohkem ära ning ettevõtte „ökoloogiline jalajälg” aina väheneb. Samal ajal tegeletakse aktiivselt ka mõtteviisi levitamisega, esinetakse õpilastele, tehakse oma ettevõttes ekskursioone jne. Veel tasub eeskujuks tuua ettevõtte juhtkonna töötajasõbralikku mõtteviisi.

ÅF-Estivo AS A. Le Coq Tartu Õlletehas AS ABB AS Advokaadibüroo Kadak & Partnerid OÜ Advokaadibüroo Sorainen Law Offices OÜ Arctic Finland House OÜ Astlanda Hotelli AS Baltiklaas AS Bossa Teeninduse AS Bussireisid OÜ Coca-Cola HBC Eesti AS Det Norske Veritas Eesti OÜ Dimela AS Eesti Gaas AS Eesti Ehitus AS Eesti Energia AS Elcoteq Tallinn AS Empteezy Baltic OÜ EMT AS Estiko-Plastar AS Estko AS Frens AS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Geometria OÜ Hansab AS Hansapank AS Hobbiton OÜ IB Krates OÜ In Nomine OÜ Jaanioja Mõis OÜ K & M Projektbüroo OÜ Kaefer Isolatsioonitehnika OÜ Kalev Vesi OÜ Kliko OÜ Krimelte OÜ Lennuliiklusteeninduse AS Lincona Konsult AS Lindström AS maxit Estonia AS NT Logistika AS Peri AS Põltsamaa Felix AS Ragn-Sells AS Rakvere Lihakombinaat AS Rautakesko AS Saku Õlletehase AS

MERLE ELLER Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna projektijuht

Oma panust ühiskonnas teadvustatakse võimalusena pakkuda töötajatele nii paindlikke töötingimusi, et need saaksid olla täisväärtuslikud lapsevanemad ja ühildada oma töö ja pereelu võimalikult stressivabalt nii endale kui lastele. Lisaks oma põhitegevusele vastutustundlikud ettevõtted: • võtavad eesmärgiks olla head äripartnerid, • panustavad oma töötajate rahulolusse, • edendavad kohalikku või Eesti elu, • lahendavad keskkonnaprobleeme, • arendavad mõnda eluvaldkonda (kultuur, sport vm).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Salvest AS Sampo Pank AS Schöttli Keskkonnatehnika AS Zebra Infosüsteemid AS Tallinna Kaubamaja AS Tarkon AS Tavid AS Tartu Maja Betoontooted AS Teede REV-2 AS TNT Express Worldwide Eesti AS Triip AS Uvic AS VarmaPartner OÜ Vastus OÜ Veetka Talu Metsamoori Perepark Viking Window AS Viru Kalatööstuse OÜ VKG Oil AS WOW Events OÜ Wõro Kommerts AS Ühendus Humana Estonia Ühinenud Ajakirjad AS YIT Ehitus AS

Ootan Teie ettepanekuid ja “vihjeid” eeskujulike ettevõtete kohta: Tel: 646 0244 • E-post: merle@koda.ee Kõiki valminud artikleid saate vaadata Kaubanduskoja kodulehel www.koda.ee rubriigist Ärieetika, teema “Eesti ettevõtjate näiteid” all.

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

15

Ärieetika

Triip AS – “roheline” trükikoda

P

arem tulevik

Triip AS-i missiooniks on pakkuda äriklientidele optimaalseid trükilahendusi, mis aitaksid tõsta ettevõtete mainet ja suurendada konkurentsivõimet. Triip on toonud Eesti turule loodussäästliku Rohelise Trükise – pakkudes võimalust valida tavatoodangu asemel keskkonnasõbraliku toote, väärtustades seeläbi igapäevast elukeskkonda ja mõeldes tulevikule. Pere- ja töötajakeskne Kõige tähtsam on ettevõttele töötajate heaolu. Soovid ja vajadused selgitatakse välja arenguvestluste käigus ja nendega püütakse ka arvestada. Näiteks on kõigil võimalus valida tööaja algusaeg või töötada soovi korral kodus. Kord aastas saab kollektiiv korraliku ja sisutiheda koolituse, lisaks igaüks vastavalt soovile ka individuaalset täiendõpet. Ettevõte võimaldab töötajal osaleda Hansapanga jooksuvõistlusel ja üks kord nädalas külastada ujulat. Firma tasub töötajate regulaarse tervisekontrolli eest, ka toetatakse prillikandjaid.

Kord aastas viibib kogu kollektiiv ühisel sanatoorsel nädalalõpul. Igal aastal toimuvad ettevõtte suvepäevad, jõulupidu koos perede ja kingitustega, tähistatakse lastekaitsepäeva. Iga sünnipäevalaps Triibus saab kingituse 500 krooni väärtuses, ka pakutakse töötajale sünnija matusetoetust. Eriti meeldib inimestele, et kontoris on alati ootamas värske kohv ja sageli tellitakse värskeid puuvilju. Erivajadustega inimesi Triibus hetkel ei tööta, kuid juhtkonna arvates oleks see võimalik. Abi ühiskonnale Ühiskondlike probleemidega ollakse kursis. Eelkõige nähakse oma võimalusi kahes valdkonnas. Esiteks, ainsana Eestis toodetakse keskkonnasõbralikku trükist. Teiseks, inimestele pakutakse töökohti ja oma töötajaid toetatakse igati pere laste eest hoolitsemisel ja normaalsete peresuhete säilitamisel. Kuna ettevõttes on palju noorte perede lapsevanemaid, siis kõige suurema panuse ühiskonna arenguks saavad töötajad anda just seda rolli täites.

Rohelises Trükises kasutatakse naftakeemia asemel looduslikke õlisid ja vaike. Rohelises Trükises kasutatakse ainult sertifitseeritud või taaskasutatud paberit.

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006

MERLE ELLER Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna projektijuht

Sageli viiakse läbi ettevõtet tutvustavaid üritusi ja räägitakse keskkonnasäästlikust eluhoiakust. Trükialast koostööd tehakse muuhulgas ka kohalike omavalitsustega ja kodanikeühendustega, kuid tõdetakse, et see võiks olla vähem bürokraatlik. Sponsoreeritakse mitmeid kultuurifestivale, näiteks Draamat Tartus, samuti paljusid üritusi oma trükkimisteenustega. Rahaliselt toetatakse veel TÜ võrkpalliklubi ja Eesti Purjelaualiitu, noori ekstreemsportlasi, samuti ühte orienteerujat. Eestimaa Looduse Fondile annetatakse igal aastal enam kui 100 000 krooni. Lisaks käiakse kollektiiviga tihti doonorina verd andmas. Aitab säästa keskkonda Ettevõttes tegutsetakse pidevalt selle nimel, et tegevused muutuksid järjest enam keskkonda säästvamaks ja oma teenustega tehakse palju ära selleks, et teised ettevõtted saaksid oma „koormat” loodusele vähendada. Keskkonnasõbraliku Rohelise Trükise tooted trükitakse taastoodetud või jätkusuutlikult toodetud paberile taimsetest õlidest ja vaikudest valmistatud trükivärvidega. Triibul on ka oma keskkonnaprogramm. Näiteks valmib igal aastal keskkonnaaruanne, kus muuhulgas arvutatakse välja ka ettevõtte „ökoloogiline jalajälg”. See on pidevalt vähenenud, sest kõiki oma tegevusi kontrollitakse väga täpselt. Igal aastal istutatakse metsa, ettevõttel on oma metsalank Tähtvere vallas. Tarbitakse Rohelist Energiat ja loomulikult sorteeritakse jäätmeid. Ettevõte omab FSC ja ISO 14001 ja 14009 sertifikaate. Kogu tööprotsess toimub ökoloogilises tootmishoones. Oma rohelist tootmisliini tutvustatakse lastele jt huvilistele ehk siis tegeletakse mõtteviisi levitamise ja loodusharidusega. Palju ühiseid ettevõtmisi viiakse läbi koos Eestimaa Looduse Fondiga, keda peetakse oma väga heaks keskkonnapartneriks.


www.koda.ee

16 Rahvusvahelised üritused

Seminar: Sihtturg – Gruusia RAHVUSVAHELISTE ÜRITUSTE KALENDER JAANUAR 18. jaanuar Seminar: Sihtturg-Gruusia VEEBRUAR 6. veebruar Seminar: Sihtturg-Venemaa 6.-11. veebruar Eesti ettevõtjate ärivisiit USA-sse

Gruusia areneb mitte kuude vaid päevadega, majanduskasv on 10%. Eestlastel on viimane aeg saada jalg ukse vahele, sest kinnisvara hinnad tõusevad iga nädalaga – see aga mõjutab äri alustamist. Et veidi kergendada ettevõtteil info kogumist Gruusia majandusest, korraldab Kaubanduskoda 18. jaanuaril 2007. aastal algusega kell 10.00 seminari Sihtturg - Gruusia. Seminari esialgne päevakava on järgmine: 10.00 Tervitussõnad David Aptsiauri, Gruusia suursaadik 10.15 Gruusia majandusest George Meskheli, Gruusia saatkonna majandusnõunik 10.45 Eesti-Gruusia majandussuhetest Margus Solnson, Eesti saatkonna majandusnõunik 11.15

11.45 Pikaajaline kogemus Gruusia turul Aivar Vomm, Germund Hulgi OÜ 12.15

JUUNI 6. juuni Kontaktmess Futurallia külastus Prantsusmaal

Gruusia esinevad tahud Harry Lahtein, Eesti ajutine asjur Gruusias

Buffet

Töökeeleks on vastavalt esinejale kas eesti või vene keel. Osalemistasu Kaubanduskoja liikmele 472 krooni ja mitteliikmele 944 krooni. Palume eelnevalt registreeruda! Info ja eelregistreerimine:

VIIVE RAID Tel: 646 0244 • E-post: viive@koda.ee

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

17

Rahvusvahelised üritused

Seminar:

Sihtturg – Venemaa

Eesti ettevõtjate ärivisiit USA-sse Baltimore, Washington 6.-11. veebruar 2007

6. veebruaril 2007 Kaubanduskojas 10.00 10.15 10.35 11.00

Tervitussõnad Marina Kaljurand, EV suursaadik Vene Föderatsioonis Eesti-Vene majandussuhted Ivo Parmas, EV saatkonna majandusnõunik Moskvas Loode-Venemaa arengud Lauri Pambus, EV konsul St. Peterburgis Ettevõtluskeskkonna trendid. Leningradi ja Novgorodi oblast . Toomas Kästik, EAS-i esindaja St. Peterburgis

11.30

Kohvipaus

12.00

Investeerimiskliima Vene Föderatsioonis. Välisinvestori õiguslikud raamid. Valuuta seadusandluse liberaliseerimisreformi tulemused. St. Peterburgi regionaalsed iseärasused investorite vaatenurgast. Natalja Vilke ja Jelena Sapegina, Beiten Burkhardt St. Peterburgis • Äritegevuse vormid • Välisinvestori poolne ettevõtlusvormi valik • Ettevõtte loomisprotseduur • Ettevõtte juhtimise iseärasused Venemaal • Investeerimistegevuse monopolivastane reguleerimine • Kinnisvara omandamine ja ehitamine • Kinnisvara omandamise viisid ja kord • Riigivara omandamine • Kinnisvarasse investeeringute eripära St. Peterburgis • Teostatavate investeerimisprojektide näited

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning EV Suursaatkonnaga Washingtonis 2007. aasta veebruaris Eesti ettevõtjatele ärivisiidi Ameerika Ühendriikidesse (Baltimore, Washington). Visiidi eesmärk on tutvustada Eestit ja eesti majandust ning aidata leida kontakte erinevate USA ja Eesti ettevõtete vahel. 8. veebruaril on kavas korraldada Baltimore´is Eestit tutvustav seminar ning kontaktkohtumised kohalike ettevõtjatega. Maryland´i on eelkõige oodatud biotehnoloogia, nanotehnoloogia, kaitsealase ja õhuruumi tehnoloogia ja IT-sektori ettevõtted. Kontaktkohtumised kohalike ettevõtjatega korraldatakse vastavalt delegatsioonis osalevate firmade endi soovidele. 9.-10. veebruaril korraldab USA Balti Fond - USBF (The U.S. - Baltic Foundation) koostöös saatkondadega iga-aastaseid Balti riike tutvustavaid äri- ja kultuuriüritusi, mille üheks osaks on galaõhtu. Gala raames korraldatakse ka äri- ja investeeringute paneel, kus osalevad Balti riikidega seotud USA ettevõtted ja külalised Balti riikidest. Balti Galaga samaaegselt (9. ja 10.02) korraldab Ühendatud Balti Ameerika Komitee ehk JBANC (Joint Baltic American National Committee, Inc., www.jbanc.org) konverentsi, kuhu on oodatud ka Balti riikide ettevõtted. Paketi orienteeruv hind on 30 000 krooni. Lõplik programm, ajakava ja hind on veel täpsustamisel. Registreerimise tähtaeg 10. jaanuar.

Eesti ettevõtete kogemused Venemaal • Investeerimisprojekti realiseerimine St. Peterburgis Marko Allikson, Rotermann Grupp • Eesti investorite kogemused Venemaal Raino Paron, Raidla & Partners • Eesti ettevõtete töökogemused Venemaal Aldo Kaljurand, Paul Varul Küsimused, vastused 14.30

Lõuna

Töökeelteks vastavalt esinejale kas eesti või vene keel. Osavõtutasu Kaubanduskoja liikmele 708 krooni ja mitteliikmele 1416 krooni. Palume eelnevalt registreeruda!

Lisainfo ja registreerimine:

Lisainfo ja registreerimine:

VIIVE RAID

ANNELI VALGE

Tel: 646 0244 • E-post: viive@koda.ee

Tel: 646 0254 • E-post: anneli@koda.ee

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

18 Rahvusvahelised üritused • Resümee

ëÂÏË̇ «ñÂ΂ÓÈ ˚ÌÓÍ – ÉÛÁËfl»

FUTURALLIA 2007 Rahvusvaheline kontaktmess Prantsusmaal • 6.-8. juuni 2007 Kaheteistkümnes rahvusvaheline multisektoriaalne kontaktmess Futurallia väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele toimub Prantsusmaal 6.-8. juunini. Toimumiskohaks on Poitiers (Pariisist lõunas). Futurallia 2007 (www.futurallia.com) eesmärk on arendada partnerlussuhteid maailma väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vahel. Ürituste tulemusena täieneb rahvusvaheline elektrooniline osalejate kataloog www.futuralliaonline.com, mille kasutajaks saavad kõik registreerunud ettevõtted. Üritusele oodatakse enam kui 1000 ettevõtte esindajaid, kellele korraldatakse kohapeal kaheks päevaks ärikohtumisi. Kolmekümneminutilised kohtumised on ettevalmistatud vastavalt osalejate endi eelnevalt antud infole ning soovidele. Futurallia on ideaalne võimalus uute ekspordi turgude leidmiseks, oma turupositsiooni tugevdamiseks, leida uusi partnereid jne. Valdkonnad Põllumajandus, ehitus, biotehnoloogia, keemiatööstus, elektroonika, optika, keskkond, puidutööstus, trükitööstus, metallurgia ja mehaanikatööstus, IT, tekstiil, transport ja logistika, kosmeetika, inim- ja loomade tervis, disain jne. Ajaloost Futurallia on toimunud eelnevalt seitsmel korral Prantsusmaal, kahel korral Kanadas, 2005. a Belgias ja 2006. a Poolas. Üritustel osaleb ettevõtjaid ca 40 erinevat riiki ja regiooni. Eesti osales esimest korda Futurallial aastal 2005 kahe ettevõttega ja eelmisel aastal Poolas oli juba osalejaid juba kolm. Osalenud ettevõtted kiidavad ürituse kõrget korralduse taset ning samuti kohtumiste arvu. Lisaks ametlikult kokkulepitud kohtumistele on alati leitud lisaks partnereid arvukatel seltskondlikel üritustel. Kuidas asi toimib? Registreerunud ettevõte esitab kataloogi jaoks oma põhjalikud andmed, kohtumissoovid ning räägitavad keeled. Iga osaleja saab kõigi registreerunute hulgast välja valida kuni 20 firmat, kellega kohtuda soovitakse. Kohtumiste graafikud paneb paika vastavalt esitatud soovidele spetsiaalne arvutitarkvara. Vajadusel määratakse kohtumiste juurde ka tõlgid (inglise ja prantsuse). Osalemise hind Ühele osalejale firmast 13 065 krooni (835 EUR). Toodud hinnale lisandub veel EV käibemaks ja transport.

ÉÛÁËfl ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ·˚ÒÚ˚ÏË ÚÂÏÔ‡ÏË, ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÈ ÓÒÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 10%. ÑÎfl ˝ÒÚÓ̈‚ ÒÂȘ‡Ò Í‡ÈÌËÈ ÒÓÍ Ì‡˜‡Ú¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÉÛÁËË, Ë·Ó ˆÂÌ˚ ̇ ̉‚ËÊËÏÓÒÚ¸ ‡ÒÚÛÚ ÂÊẨÂθÌÓ, ‡ ˝ÚÓ Ì‡ÔflÏÛ˛ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÓÚÍ˚ÚË ·ËÁÌÂÒ‡. óÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ Ô‰ÔËflÚËflÏ ‚ Ò·Ó ËÌÙÓχˆËË Ó· ˝ÍÓÌÓÏËÍ ÉÛÁËË, íÓ„Ó‚‡fl ԇ·ڇ Ó„‡ÌËÁÛÂÚ 18 flÌ‚‡fl 2007 „Ó‰‡ ÒÂÏË̇ «ñÂ΂ÓÈ ˚ÌÓÍ – ÉÛÁËfl», ̇˜‡ÎÓ ‚ 10.00. è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÔÓ„‡Ïχ ÒÂÏË̇‡: 10.00 èË‚ÂÚÒÚ‚Ë – ÔÓÒÓÎ ÉÛÁËË „-Ì Ñ‡‚ˉ ÄԈˇÛË 10.15 é· ˝ÍÓÌÓÏËÍ ÉÛÁËË – ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ ÔÓÒÓθÒÚ‚‡ ÉÛÁËË „-Ì ÉÂÓ„ åÂÒÍıÂÎË 10.45 é· ˝ÒÚÓÌÒÍÓ-„ÛÁËÌÒÍËı ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı – ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ ùÒÚÓÌÒÍÓ„Ó ÔÓÒÓθÒÚ‚‡ „-Ì å‡„ÛÒ ëÓÎÌÒÓÌ 11.15 ê‡ÁÌ˚ „‡ÌË ÉÛÁËË – ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È ùÒÚÓÌËË ‚ ÉÛÁËË „-Ì ï‡Ë ã‡ıÚÂÈÌ 11.45 ÑÓ΄ËÈ ÓÔ˚Ú Ì‡ „ÛÁËÌÒÍÓÏ ˚ÌÍ – „-Ì ÄÈ‚‡ ÇÓÏÏ, Germund Hulgi OÜ 12.15 é·Â‰ (¯‚‰ÒÍËÈ ÒÚÓÎ) ꇷӘË flÁ˚ÍË Òӄ·ÒÌÓ ‰ÓÍ·‰˜ËÍ‡Ï – ˝ÒÚÓÌÒÍËÈ ËÎË ÛÒÒÍËÈ. èÓÒËÏ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òfl! è·ڇ Á‡ Û˜‡ÒÚË ‰Îfl ˜ÎÂÌÓ‚ íÓ„Ó‚ÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ – 472 ÍÓÌ˚, ‰Îfl Ì ˜ÎÂÌÓ‚ – 944 ÍÓÌ˚.

Pakett sisaldab: • registreerumistasu FUTURALLIA 2007 üritusele; • kohtumiste graafikut kuni 12 kohtumist (1 graafik osaleja kohta); • tõlkide tasusid (vajadusel); • www.futurallia-online.com kasutamise õigust 1 aasta jooksul; • 3 ööd majutust; • hommikusööke; kokteilvastuvõttu ürituse avaõhtul; 2 ärilõunat; pidulikku õhtusööki; • rahvusvahelist vastuvõttu.

ÇËÈ‚Â ê‡È‰ íÂÎ. 6460 244 ùÎ. ÔÓ˜Ú‡: viive@koda.ee

Lisainfo ja registreerimine:

10.00 èË‚ÂÚÒÚ‚Ë – å‡Ë̇ ä‡Î¸˛‡Ì‰, ÔÓÒÓÎ ùê ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË

ANNELI VALGE Tel: 646 0254, 646 0244 • E-post: anneli@koda.ee

«è‡‚Ó‚Ó „ÛÎËÓ‚‡ÌË ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ ‚ êÓÒÒËË» í‡ÎÎËÌÌ, 6 Ù‚‡Îfl 2007 „Ó‰‡ (12.45 – 15.00)

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

19

Resümee

10.15 ùÒÚÓÌÒÍÓ-ÓÒÒËÈÒÍË ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl – à‚Ó è‡χÒ, ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ ÔÓÒÓθÒÚ‚‡ ùê ‚ åÓÒÍ‚Â 10.35 ê‡Á‚ËÚË ‚ ë‚ÂÓ-á‡Ô‡‰ÌÓÈ êÓÒÒËË – ã‡ÛË è‡Ï·ÛÒ, ÍÓÌÒÛÎ ùê ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ 11.00 ç‡Ô‡‚ÎÂÌËfl Ô‰ÔËÌËχÚÂθÒÚ‚‡ ‚ ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ë çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚflı – íÓÓÏ‡Ò äflÒÚËÍ, Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ EAS ‚ ë‡ÌÍÚèÂÚÂ·Û„ 11.30 èÂÂ˚‚ ̇ ÍÓÙ 12.00 àÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚È ÍÎËÏ‡Ú ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË: è‡‚Ó‚˚ ‡ÏÍË ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ ‚ êÓÒÒËË. àÚÓ„Ë ÂÙÓÏ˚ ÔÓ ÎË·Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡. ê„ËÓ̇θÌ˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚. ç‡Ú‡Î¸fl ÇËθÍÂ Ë ÖÎÂ̇ ë‡Ô„Ë̇, BEITEN BURKHARDT éÔ˚Ú ˝ÒÚÓÌÒÍËı Ô‰ÔËflÚËÈ ‚ êÓÒÒËË: ê‡ÎËÁ‡ˆËfl ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ – å‡ÍÓ ÄÎÎËÍÒÓÌ, Rotermann Grupp éÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ˝ÒÚÓÌÒÍËı ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ ‚ êÓÒÒËË – ê‡ÈÌÓ è‡ÓÌ, Raidla & Partners éÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ êÓÒÒËË – ÄÎ‰Ó ä‡Î¸˛‡Ì‰, è‡Ûθ LJÛÎ 14.30 é·Â‰ èÓÒËÏ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Á‡„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òfl! ꇷӘË flÁ˚ÍË Òӄ·ÒÌÓ ‰ÓÍ·‰˜ËÍ‡Ï – ˝ÒÚÓÌÒÍËÈ ËÎË ÛÒÒÍËÈ. è·ڇ Á‡ Û˜‡ÒÚË ˜ÎÂÌ‡Ï íÓ„Ó‚ÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ – 708 ÍÓÌ, Ì ˜ÎÂÌ‡Ï – 1416 ÍÓÌ. ÇËÈ‚Â ê‡È‰ ùÎ. ÔÓ˜Ú‡: viive@koda.ee íÂÎ. 6460 244

ŇÎÚËÏÓ, LJ¯ËÌ„ÚÓÌ 06.-11.02.2007 „. ùÒÚÓÌÒ͇fl ÚÓ„Ó‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ̇fl ԇ·ڇ ‚ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Â Ò ñÂ΂˚Ï ÙÓ̉ÓÏ ‡Á‚ËÚËfl Ô‰ÔËÌËχÚÂθÒÚ‚‡ Ë ÔÓÒÓθÒÚ‚ÓÏ ùê ‚ LJ¯ËÌ„ÚÓÌ Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ‚ ̇˜‡Î Ù‚‡Îfl ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡ ‰Îfl ˝ÒÚÓÌÒÍËı Ô‰ÔËÌËχÚÂÎÂÈ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ‚ËÁËÚ ‚ ëÓ‰ËÌÂÌÌ˚ òÚ‡Ú˚ ÄÏÂËÍË (ŇÎÚËÏÓ, LJ¯ËÌ„ÚÓÌ). ñÂθ ‚ËÁËÚ‡ – Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ùÒÚÓÌ˲ Ë ˝ÒÚÓÌÒÍÛ˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓÏÓ˜¸ ̇ÈÚË ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÏÂÊ‰Û ‡ÁÌ˚ÏË Ô‰ÔËflÚËflÏË ëòÄ Ë ùÒÚÓÌËË. 8 Ù‚‡Îfl ̇ϘÂÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ŇÎÚËÏÓ ÓÁ̇ÍÓÏËÚÂθÌ˚È ÒÂÏË̇ Ó· ùÒÚÓÌËË Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ô‰ÔËÌËχÚÂÎflÏË. Ç å˝ËÎẨ ʉÛÚ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ô‰ÔËflÚËfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ, ̇ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ, ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ÒÂÍÚÓÓÏ àí. äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ ‚ÒÚÂ˜Ë ·Û‰ÛÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÊ·ÌËflÏË Ò‡ÏËı Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ‰Â΄‡ˆËË ÙËÏ. 9 Ë 10 Ù‚‡Îfl ŇÎÚËÈÒÍËÈ ÙÓ̉ ëòÄ – USBF (The U.S. - Baltic Foundation) ‚ ÒÓÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Â Ò ÔÓÒÓθÒÚ‚‡ÏË ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ÂÊ„ӉÌ˚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ Ë ÍÛθÚÛÌ˚ ÏÂÓÔËflÚËfl, ˜‡ÒÚ¸˛ ÍÓÚÓ˚ı fl‚ÎflÂÚÒfl „‡Î‡. Ç ‡Ï͇ı ˝ÚÓ„Ó ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚˜Â‡ ·Û‰ÂÚ Ôӂ‰Â̇ Ô‡ÌÂθ-‰ËÒÍÛÒÒËfl, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ̇fl ·ËÁÌÂÒÛ Ë ËÌ‚ÂÒÚˈËflÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÌ Ô‰ÔËflÚËfl Ë „ÓÒÚË ËÁ ÒÚ‡Ì ŇÎÚËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ëòÄ. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ·‡ÎÚËÈÒÍËÏ „‡Î‡ (9 Ë 12 Ù‚‡Îfl) é·˙‰ËÌÂÌÌ˚È ·‡ÎÚÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÍÓÏËÚÂÚ ËÎË JBANC (Joint Baltic American National Committee, Inc., www.jbanc.org, Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛, ÍÛ‰‡ Ú‡ÍÊ Ô˄·¯‡˛ÚÒfl Ô‰ÔËflÚËfl ËÁ ÒÚ‡Ì ŇÎÚËË. éËÂÌÚËӂӘ̇fl ˆÂ̇ Ô‡ÍÂÚ‡ 30 000 ÍÓÌ. éÍÓ̘‡ÚÂθ̇fl ÔÓ„‡Ïχ Ë ˆÂ̇ ¢ ÛÚÓ˜Ìfl˛ÚÒfl. ëÓÍ „ËÒÚ‡ˆËË – 10 flÌ‚‡fl 2007 „. P„ËÒÚ‡ˆËfl: ÄÌÌÂÎË Ç‡Î„Â íÂÎ. 646 0254, ùÎ. ÔÓ˜Ú‡: anneli@koda.ee

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006

FUTURALLIA 2007 åÂʉÛ̇Ӊ̇fl ÍÓÌÚ‡ÍÚ̇fl flχ͇ ‚Ó î‡ÌˆËË ë 6 ÔÓ 8 ˲Ìfl 2007 „. XII ÏÂʉÛ̇Ӊ̇fl ÏÌÓ„ÓÒÂÍÚÓ̇fl ÍÓÌÚ‡ÍÚ̇fl flχ͇ Futurallia ‰Îfl χÎ˚ı Ë Ò‰ÌËı Ô‰ÔËflÚËÈ ÒÓÒÚÓËÚÒfl ‚Ó î‡ÌˆËË Ò 6 ÔÓ 8 ˲Ìfl. åÂÒÚÓÏ Ôӂ‰ÂÌËfl ‚˚·‡Ì „ÓÓ‰ èۇڸ (Í ˛„Û ÓÚ è‡Ëʇ, ÓÚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ ËÏ. ó‡Îfl ‰Â ÉÓÎÎfl Âı‡Ú¸ ÔÓÂÁ‰ÓÏ 2 ˜ 15 ÏËÌÛÚ). ñÂθ˛ Futurallia 2007 (www.futurallia.com) fl‚ÎflÂÚÒfl ‡Á‚ËÚË ԇÚÌÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û Ï‡Î˚ÏË Ë Ò‰ÌËÏË Ô‰ÔËflÚËflÏË ‚ÒÂ„Ó ÏË‡. Ç ÂÁÛθڇÚ ÏÂÓÔËflÚËfl ÔÓÔÓÎÌËÚÒfl ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚È ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È Í‡Ú‡ÎÓ„ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ www.futurallia-online.com, ÍÓÚÓ˚Ï ÏÓ„ÛÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚Ò Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ Ô‰ÔËflÚËfl. ç‡ ÏÂÓÔËflÚË ʉÛÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ·ÓΠ˜ÂÏ 1000 Ô‰ÔËflÚËÈ, ÍÓÚÓ˚Ï ‚ Ú˜ÂÌË ‰‚Ûı ‰ÌÂÈ Ì‡ ÏÂÒÚ ·Û‰ÛÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚ ‰ÂÎÓ‚˚ ‚ÒÚ˜Ë. 30ÏËÌÛÚÌ˚ ‚ÒÚÂ˜Ë ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ Òӄ·ÒÌ˚ ÔÓÊ·ÌËflÏ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ËÏË Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË. Futurallia – ˉ‡θ̇fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓËÒ͇ ÌÓ‚˚ı ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı ˚ÌÍÓ‚, ÛÍÂÔÎÂÌËfl Ò‚ÓËı ÔÓÁˈËÈ Ì‡ ˚ÌÍÂ, ÔÓËÒ͇ ÌÓ‚˚ı Ô‡ÚÌÂÓ‚, Ë Ú. ‰. éÚ‡ÒÎË ëÂθÒÍÓ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó, ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó, ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl, ıËÏ˘ÂÒ͇fl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸, ˝ÎÂÍÚÓÌË͇, ÓÔÚË͇, ÓÍÛʇ˛˘‡fl Ò‰‡, ‰Â‚ÓÓ·‡·‡Ú˚‚‡˛˘‡fl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸, ÔÓÎË„‡Ù˘ÂÒÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÏÂÚ‡ÎÎÛ„Ëfl Ë ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ËÌÙÓÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl, ÚÂÍÒÚËθ, Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ÎÓ„ËÒÚË͇, ÍÓÒÏÂÚË͇, Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ‰ËÁ‡ÈÌ Ë Ô. àÁ ËÒÚÓËË ÑÓ ˝ÚÓ„Ó Futurallia ÔӂӉ˷Ҹ ÒÂϸ ‡Á ‚Ó î‡ÌˆËË, ‰‚‡Ê‰˚ ‚ ä‡Ì‡‰Â, ‚ 2005 „Ó‰Û – ‚ ÅÂθ„ËË Ë ‚ 2006 „Ó‰Û – ‚ èÓθ¯Â. Ç ÏÂÓÔËflÚËË Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú Ô‰ÔËÌËχÚÂÎË ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ËÁ 40 ‡Á΢Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Ë „ËÓÌÓ‚. ùÒÚÓÌËfl ‚ÔÂ‚˚ ۘ‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ Futurallia 2005, Ô‰ÒÚ‡‚Ë‚ 2 Ô‰ÔËflÚËfl, ‚


www.koda.ee

20 Resümee • Koostööpakkumised

˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ èÓθ¯Â ·˚ÎÓ ÛÊ ÚÓ ۘ‡ÒÚÌËÍÓ‚. è‰ÔËflÚËfl-Û˜‡ÒÚÌËÍË ı‚‡ÎËÎË ‚˚ÒÓÍËÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È ÛÓ‚Â̸ ÏÂÓÔËflÚËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ÒÚ˜. éÌË Ì‡¯ÎË Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ì ÚÓθÍÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ˝ÚËı ‚ÒÚ˜, ÌÓ Ë Ì‡ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÓÔËflÚËflı. ä‡Í ‚Ò ÔÓËÒıÓ‰ËÚ? á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓ Ô‰ÔËflÚË Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‰Îfl ͇ڇÎÓ„‡ Ò‚ÓË ÓÒÌÓ‚Ì˚ ‰‡ÌÌ˚Â, ÔÓÊ·ÌËfl ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÒÚ˜ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‡·Ó˜Ëı flÁ˚ÍÓ‚ Ó·˘ÂÌËfl. ä‡Ê‰˚È Û˜‡ÒÚÌËÍ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ËÁ ˜ËÒ· Á‡„ËÒÚËÓ‚‡‚¯ËıÒfl ‰Ó 20 ÙËÏ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÓÌ Ê·ÂÚ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl. É‡ÙËÍ ‚ÒÚ˜ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÒÔˆˇθÌÓÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ (‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ËÎË Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ). è‡ÍÂÚ ÒÓ‰ÂÊËÚ: • Ô·ÚÛ Á‡ „ËÒÚ‡ˆË˛ ̇ ÏÂÓÔËflÚË Futurallia 2007; • „‡ÙËÍ ‚ÒÚ˜, ‰Ó 12 ‚ÒÚ˜ (1 „‡ÙËÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌË͇); • Ô·ÚÛ Á‡ ÔÂ‚Ӊ˜ÂÒÍË ÛÒÎÛ„Ë (ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË); • Ô‡‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ Ú˜ÂÌË 1 „Ó‰‡ ÔÓÚ‡ÎÓÏ www.futuralliaonline.com; • ‡ÁÏ¢ÂÌË ̇ 3 ÌÓ˜Ë; • 3 Á‡‚Ú‡Í‡; • ÍÓÍÚÂÈθ-ÔËÂÏ ‚˜ÂÓÏ ‰Ìfl ÓÚÍ˚ÚËfl; • 2 ‰ÂÎÓ‚˚ı ӷ‰‡; • ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÊËÌ; • ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚È ÔËÂÏ. ñÂ̇ Û˜‡ÒÚËfl ÑÎfl Ó‰ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÌË͇ ËÁ ÙËÏ˚ – 13 035 ÍÓÌ (835 ‚Ó) ä Ô˂‰ÂÌÌÓÈ ˆÂÌ ÔË·‡‚flÚÒfl ¢ ˝ÒÚÓÌÒÍËÈ çëé Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ. ÑÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ËÌÙÓχˆËfl Ë „ËÒÚ‡ˆËfl: ÄÌÌÂÎË Ç‡Î„Â íÂÎ. 646 0254, 646 0244 ùÎ.ÔÓ˜Ú‡: anneli@koda.ee

• Suurbritannia ettevõte, mis tegeleb uksesulgurite tootmisega, otsib koostööpartnereid. Kood 11482 • Slovakkia põllumajandustoodetega tegelev ettevõte otsib investorit või partnerit ühisettevõtte rajamiseks. Kood 11483 • Prantsuse transpordifirma (Lyon´i piirkond) pakub oma teenuseid. Kood 11484 • Soome elektroonikaettevõte (sardsüsteemid, RF-elektroonika) otsib alltöövõtjat. Ettevõte peaks olema suuruses 20-50 inimest. Kood 11485 • Ts˘ehhi ettevõte pakub laopinda ja kaupade edasimüügi organiseerimist Eesti firmadele. Kood 11486 • Kreeka elektroonika ja elektromehaanikaettevõte otsib koostööpartnereid. Kood 11487 • Rumeenia logistikaettevõte pakub oma teenuseid rahvusvahelise autotranspordi organiseerimise alal. Kood 11488 • Türgi ettevõte pakub oma tooteid: tee, kuivatatud puuviljad, halvaa, jamss, oliivid. Kood 11489 • Ungari ökoloogiliselt puhaste toiduainete tootja otsib edasimüüjaid. Kood 11490 • Itaalia riisitootja soovib laiendada oma tegevust Euroopas ning otsib edasimüüjaid. Kood 11491 • Suurbritannia alumiiniumitootja otsib vastastikust kaubanduslikku ja tehnoloogilist koostööd. Kood 11492 • Suurbritannia ettevõte, mis tegeleb elektrokeemiliste veepuhastusseadmetega, otsib tehnoloogilist koostööd. Kood 11493 • Poola autoosade tootja otsib edasimüüjaid. Kood 11494 • Iisraeli ärikonsultatsiooniettevõtte pakub oma teenuseid Iisraeli turule sisenemiseks. Kood 11495 • Belgia tehnoloogiaettevõte otsib kontakti laserite tootmisega tegeleva ettevõttega. Kood 11496 • Leedu PVC-toodetega tegelev ettevõte otsib koostööd. Kood 11497 • Süüria ettevõtte, mis tegeleb idamaiste riiete tootmisega, otsib edasimüüjat Euroopas. Kood 11498 • Türgi ettevõte, mis tegeleb veepumpade, suruõhuanumate jms tootmisega, otsib kaubanduslikku ja tehnilist koostööd. Kood 11499

• Suurbritannia ettevõtte, mis tegeleb maasoojuspumpade ja geotermilise küttega, otsib oma toodetele edasimüüjat. Kood 11500 • Saksa firma, mis tegeleb kvaliteedikontrollis kasutatavate kaamerasüsteemide väljatöötamisega, otsib kontakte masinaehitus- ning elektroonikaettevõtetega. Kood 11501 • Prantsuse tööjalanõude tootja otsib edasimüüjaid. Kood 11502 • Iisraeli elektroonikakomponentide tootmise ning veebilahenduste väljatöötamisega tegelev ettevõte otsib koostööpartnereid. Kood 11503 • Ts˘ehhi veepuhastuse- ja kanalisatsiooniplaneerimisega tegelev ettevõte otsib tehnilist ja kaubanduslikku koostööd. Kood 11504 • Saksa elektroonikakomponentide tootja (releed, lülituskilbid, kontrollpaneelid jms) otsib edasimüüjaid ja esindajaid Eestis. Kood 11505 • Suurbritannia elektroonikaettevõte pakub ennast komponentide alltöövõtjaks. Kood 11506 • Taani nahktoodete disainer (kotid, naisteriided) otsib tootjat. Kood 11507 • Taani kosmeetikatoodete ning aluspesu müügiga tegelev firma otsib tootjat. Kood 11508 • Austria ettevõte, mis tegeleb masinatootmise ja metallitoodetega, pakub ennast edasimüüjaks sarnastele toodetele. Kood 11509 • Läti ettevõte, mis tegeleb pesuvahendite tootmise ning turustamisega, otsib kaubanduslikku ja tehnilist koostööd. Kood 11510

Täpsem info: • Ida-Eesti firmad Margus Ilmjärv Tel: 337 4950, e-post: idaviru@koda.ee • Pärnu ja Pärnumaa firmad Toomas Kuuda Tel: 443 0989, e-post: parnu@koda.ee • Tartu ja Lõuna-Eesti firmad Toomas Hansson Tel: 744 2196, e-post: tartu@koda.ee • Ülejäänud piirkonnad Taavi Soorm Tel: 646 0244, e-post: taavi@koda.ee

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

21

Riigihanketeated

Soome • Ostetakse erinevate munitsipaalasutuste tarvis toiduained – lihatooteid, piimatooteid, jahu ja tangained. Pakkumisi võib esitada erinevatele osadele. Tähtaeg 02.02.2007. Kood 1321 • Ostetakse erinevaid kirjatarbeid koolidele. Tähtaeg 29.01.2007. Pakkumisi võib esitada rootsi või soome keeles. Kood 1322 • Hange tehingutöötluse ja tellimustarkvara arendusteenuste ostmiseks (liikuntaviraston ja kulttuuriasiankeskuksen tietojärjestelmä). Tähtaeg 11.01.2007. Kood 1323 • Hange haiglale lisahoone ehitamisega seotud ehitustööde teostamiseks (arkkitehti-, geo-, rakenne-, LVIAS- ja sprinklersuunnittelu sekä rakennuttamis- ja valvontatehtävät). Tähtaeg 11.01.2007. Kood 1324 • Arenguabi projekti raames ostetakse piimapulbrit (kogus u 200 000 kg). Tähtaeg 29.01.2006. Kood 1325 • Hange ortopeediliste jalanõude ja sisetaldade ostmiseks. Tähtaeg 29.01. 2007. Kood 1326 • Hange, mis puudutab teraskonstruktsioontöid ja terasehitiste ostmist. Tähtaeg 27.12.2006. Kood 1327 • Väikeloomade haigla tarvis hangitakse ravimeid, mis on selekteeritud kappidesse (sh hobuste ravimid). Tähtaeg 22.01.2007. Kood 1328 • Ostetakse mitmesuguseid toiduaineid – keediseid, puuviljapüreesid, puu- ja köögiviljamahlasid, marmelaade ja konserveeritud kaupu. Tähtaeg 22.01. 2007. Kood 1329 • Hange, mis plasttorude ja kaevude ostmiseks. Tähtaeg 02.02.2007. Kood 1330 • Ostetakse Rovaniemi linna sõidukite ja muude masinate tarvis pliivaba bensiini, diiselkütust ja õlikütuseid. Tähtaeg 22.01.2007. Kood 1331 • Alla rahvusvahelise piirmäära hanketeade, mis puudutab trükiste printimisteenuseid. Tähtaeg 28.12.2006. Kood 1332 Eesti • Ostetakse auditooriumitesse sobivaid toole ja laudu (sh toole kokku 246 tk, kahekohalisi laudu 83 tk, kolmekoha-

lisi laudu 38 tk, õppejõudude laudu 7). Tähtaeg 27.12. 2006. Kood 1333 Hangitakse lumekahur koos lisaseadmetega. Tähtaeg 28.12.2006. Kood 1334 Otsitakse ettevõtet, mis pakuks makaronide valmistamise teenust suures koguses. Tootmiseks ja pakendamiseks on ette nähtud 2012 tonni nisu. Tähtaeg 30.12.2006. Kood 1335 Riigihange, mille objektiks on peatöövõtu korras büroohoone (koos parklatega) projekteerimine (sh nii kinnistul asuvate ehituste projekteerimine kui ka kinnistu väliste planeeringu kohaste ja/või hoone teenindamiseks vajalike ehitiste (sh trassid, juurdepääsuteed) projekteerimine. Tähtaeg 29.01.2006. Kood 1356 Ostetakse hüdraulika ja elektrohüdraulika koolituskomplekt üliõpilaste õpetamiseks. Tähtaeg 05.01.2007. Kood 1357

ÜRO hanketeated • OSCE hangete üksus (asukohaga Viinis) ostab IT-riistvara ja seonduvaid teenuseid. Tähtaeg 02.02.2006. Kood 1358 • Hange isikute registreerimise ja identifitseerimisega (näiteks valimistel) seotud riistvara-, tarkvara ja integratsiooniteenuste tellimiseks. Tähtaeg 15.01. 2007. Kood 1359 • Elektritööde tellimise hange Kosovo lennujaamas. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks 19.01.2006. Kood 1360 NATO hanketeade • Originaalkeeles hanketeate sisu: Contractor Support: Counter Improvised Explosives Devices (C-IED) Policy, Capability Package and Doctrine Development. Tähtaeg osalemistaotluste esitamiseks Kaitseministeeriumi kaudu 03.01.2006. Kood 1361 • Hanketeade, mis puudutab kommunikatsioonivõrgustiku arendamisteenuseid (hanke originaalpealkiri: Provision of Target Architecture 2007 – Development and Integration Support. Tähtaeg 26.01.2007. Kood 1362

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006

Lp ettevõtja! a Soovite leida uusi äripartnereid Euroopast? a Euroopa 1000 miljardi euro suurune riigihangete turg tundub Teile atraktiivne? a Omate eelnevaid positiivseid kogemusi avalikule sektorile teenuste ja kaupade müümisel/ tarnimisel ning soovite ettevõtte tegevushaaret laiendada? a Otsite Euroopast allhankevõimalusi? Infot võimalike partnerite kohta pakuvad kohustuslikus korras avaldatavad teated hanke võitjate kohta? a Te ei soovi kulutada aega otsimaks iga päev enam kui 600 avaldatava hanketeate seas? Ent Te pole kindel, kas leidub piisavalt huvitavaid pakkumisi just Teie ettevõtte jaoks, et selle turuga pidevalt kursis püsida? Nüüd ainulaadne võimalus tellida endale tasuta taustauuring hiljuti avaldatud hanketeadete kohta, just sind huvitavas riigis ja valdkonnas!

Soovid leida äripartnereid Euroopast?

Selleks võta ühendust Euroinfo keskusega!

Ning küsi taustauuringut avaldatud riigihangete kohta Euroopas – huvipakkuvas valdkonnas ja regioonis!

Lisainfo:

LEA AASAMAA E-post: lea@koda.ee Tel: 644 8079


www.koda.ee

22 Juubilarid

Õnnitleme oma liikmeid, detsembrikuu juubilare! 115 NORMA AS liige aastast 1925

ELVES OÜ liige aastast 1997

SEPASELL OÜ liige aastast 1996

ENGLO OÜ liige aastast 1996

TALLINNA ÄRIPANGA AS liige aastast 2004

40

ESTIKO PLASTAR AS liige aastast 1997

ETRE AS liige aastast 2003

ESTONIAN AIR AS liige aastast 1997

15

ETEM PÄRNU AS liige aastast 1999

ABB AS liige aastast 1996

GAUR AS liige aastast 2006

ABESTOCK AS liige aastast 1992

GLOBALTRADE OÜ liige aastast 2000

BERMET MANAGEMENT AS liige aastast 1998

ADVOKAADIBÜROO JAAK OJA OÜ liige aastast 2005

GS INVEST OÜ liige aastast 2005

BLINK OÜ liige aastast 2001

ALDUS AS liige aastast 1996

JÄLLE JA KO AS liige aastast 2000

ELISOR AS liige aastast 2000

ALEKON TS AS liige aastast 2002

KATEKS SISUSTUS AS liige aastast 1998

FERRY I.N.S OÜ liige aastast 2003

ARIKO RESERV AS liige aastast 1996 BERIT AS liige aastast 1995

10 ACERRA OÜ liige aastast 2002 ARS-VASETÖÖD OÜ liige aastast 1998

KH ENERGIA-KONSULT AS liige aastast 2003

GEO S.T. OÜ liige aastast 1999 INDERSIIM OÜ liige aastast 2003

DALE LD. AS liige aastast 1992

KOLGA-JAANI VALLAVALITSUS liige aastast 1996

EERO AS liige aastast 1997

KONSOR OÜ liige aastast 2001

EESTI INSTRUMENT OÜ liige aastast 1998 EESTI KRAANAVABRIK OÜ liige aastast 2001

LINNAEHITUS AS liige aastast 1994

EESTI PUUTÖÖLIIT liige aastast 1983

ORIGIN AS liige aastast 1998

EESTI TULEVIKU-UURINGUTE INSTITUUT liige aastast 2001

PÄRSTI VALLAVALITSUS liige aastast 1996

MADIS ABILINE FIE liige aastast 1999

ELLAS AUDIT OÜ liige aastast 2002

PRIKE AS liige aastast 1995

MERINVEST OÜ liige aastast 2000

ELREKO OÜ liige aastast 2001

PRIVA OÜ liige aastast 1997

ÕNNERATAS OÜ liige aastast 2004

ELSTERA AS liige aastast 2003

SCANWELD AS liige aastast 1996

STIVTRANS AS liige aastast 1999

M JA P NURST AS liige aastast 1999 MAVES AS liige aastast 1996

INSENERIBÜROO AKSIAAL OÜ liige aastast 2000 ITELLA AS liige aastast 1999 JART KONSULT AS liige aastast 2000 KR KAUBANDUSE AS liige aastast 1998 LOGISTICS CONSULTING GROUP OÜ liige aastast 1996

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


www.koda.ee

Uued liikmed

23

Tegevliikmetena on Kaubanduskojaga liitunud järgmised firmad: BALTIC SCANDINAVIAN LINES AS

Tallinn

666 1675

BALTIC TRAVEL REISID OÜ

Tallinn

665 8314

BRAVO ONE OÜ

Tallinn

5660 2304

BILDEST GRUPP OÜ BONALUX OÜ CMA CGM ESTONIA OÜ CODEHOOP OÜ LHV FINANCIAL ADVISORY SERVICE AS

Tartu Tallinn Tallinn Tallinn Tallinn

515 623 666 522 680

5330 0118 0540 2877 0401

Tallinn Tallinn Tartu Lääne-Virumaa

656 660 742 327

3875 7008 0470 0880

MECHELIN EESTI OÜ PLUVO OÜ ROAD INVESTEERINGUD AS THERMISOL OÜ UIKALA PRÜGILA AS VESTENLAID OÜ ZIGMUND AS

Ida-Virumaa Tartu Tallinn

332 7905 736 2061 646 5046

Meretransport, kauba ja reisijate vedu meritsi, logistika, kaupade laadimine, laevade agenteerimine. Turismiteenused, konverentside ja ürituste korraldamine, lennu- ja laevapiletite müük. Professionaalse televisioonitehnika ja liikuvate televisiooniülekandejaamade rentimine. Naiste, laste ja meeste tekstiilrõivaesemete väljatöötamine, arendus, tootmine ja müük (Powered by Karmel). Ehitus ja kinnisvaraarendus. Kosmeetikatoodete (juuksehooldustooted) müük, eksport, import. Konteinerveod, meretransport, ekspedeerimine. Tarkvaraalane nõustamine ja tarkvara tarnimine. Finantsnõustamine, alternatiivsete investeeringute haldamine, erinevad investeerimisteenused. Hulgikaubandus. Elektrivõrkude projekteerimine, ehitamine ja hooldus. Elektritööd. Kinnisvaraarendus, finantsinvesteeringud. Ehitusmaterjalide tootmine ja müük, isolatsioonimaterjalide tootmine ja müük. Prügi kogumine. Sise- ja välisuste müük ja paigaldus. Kinnisvaraarendus. Kinnisvarahooldus.

Ostes 2007. aasta Konrad Mägi kunstikalendri, toetad Eesti kunsti pärandit!

Kalendri saamiseks palume pöörduda Eesti Kunstimuuseumi KUMU poodi Täiendav info: Eesti Kunsti Toetusfond 51 67 429 • info@ekt.ee • www.ekt.ee Kalendri hind on 500 krooni. Tulu müügist läheb Eesti kunsti toetuseks. Korraldajad: Eesti Kunsti Toetusfond AS Uniprint • AS Papyrus • Disainikorp • Eesti Päevaleht

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 18. detsember 2006


Soovime Teile rahulikke j천ule ja edukat uut aastat!

Teataja 22_2006  
Teataja 22_2006  

Olulisemad õigusaktid ja muudatused nendes aastal 2007: Struktuuritoetuse seadus perioodil 2007-2013 Muudatustest Tulumaksuseaduses Mahepõll...

Advertisement