Page 1

Tegevused ja teenused

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA Eesti Kaubandus-Tööstuskoda asutati Eesti kaupmeeste, laevaomanike, töösturite ja pankurite ühishuvide esindamiseks ja kaitseks 1925. aastal. Koja tegevus taastati 1989. aastal. Ajaloo keerdkäikudes on Kaubanduskoda üle elanud erinevaid aegu, kuid jäänud alati tähtsaimaks äriaadressiks nii Eestis tegutsevatele kui Eestist huvitatud välismaistele ettevõtjatele.


Sisukord Meie eesmärk ja tegevused

5

Kes võib saada liikmeks?

6

Kuidas saada liikmeks?

6

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenused

8

Messid, visiidid ja kontaktpäevad

11

Koolitused, seminarid, ümarlauad

11

Info- ja kontaktteenused teenused välisfirmadele

12

Info- ja kontaktteenused Eesti firmadele

12

Hangete monitooring

16

Konsultatsioon

18

Väliskaubandusdokumendid

21

Trükised ja väljaanded

24

Arbitraažikohus

27

Reklaamiteenused

28

Ruumide kasutamine ja esitlustehnika rent

30

Kaubanduskoja liikmeskond

31


Eesti Kaubandus-TÜÜstuskoda

Tegevused ja teenused

Mai 2011


Pildil Eesti Kaubandus-Tööstuskoja maja Tallinnas Toompeal, Toom-Kooli 17. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon. Eesti KaubandusTööstuskoda on eraõiguslik mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis registreeritud ettevõtted ja organisatsioonid. Kaubanduskoda on üle-eestiline organisatsioon, mille regionaalne tegevus on aktiivne ning kohalike liikmete vajadusi arvestav ja rahuldav. Kaubanduskoja regionaalsed esindused asuvad Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Kuressaares. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeteks on enam kui 3000 Eestis tegutsevatest ettevõtetest ning nad annavad üle 40% Eesti firmade kogu netokäibest ja 35% puhaskasumist. Arvukas Kaubanduskoja liikmeskond näitab, et ettevõtjad väärtustavad Koja poolt pakutavaid teenuseid.

4


Meie eesmärk Kaubanduskoja eesmärk on Eesti ettevõtluse edendamine ning kaasaaitamine ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele.

Meie tegevused • Ettevõtjate huvide esindamine ja kaitse – osalemine majandustegevust ja haridussüsteemi arenguid mõjutava riikliku poliitika ja seadusandluse väljatöötamisel ja muutmisel. Ettevõtjate ühiste seisukohtade kujundamine ja kaitsmine nii Eesti kui Euroopa Liidu õigusloomet puudutavates teemades. • Ettevõtluskeskkonna arendamine – majanduskeskkonna parandamine oma liikmete teadlikkuse tõstmisega ning osaledes või juhtides erinevaid ettevõtmisi, mis on suunatud ärieetikale ja vastutustundliku ettevõtluse propageerimise, kommunikatiivse innovatsiooni ja sotsiaalsete oskuste arendamisele, ettevõtlushariduse levikule ning ametiõppe populariseerimisele. • Rahvusvahelistumisele, ekspordi arendamisele, ärikontaktide vahendamisele, EL temaatikale, juriidilisele nõustamisele ning väliskaubandusele keskenduvad teenused ettevõtetele.

5


Kes võib saada meie liikmeks? Kaubanduskoda on avatud organisatsioon ja ootab oma liikmeks iga ettevõtjat, kes peab vajalikuks enda (ja teiste ettevõtjate) huvide eest seismist ja soovib kaasa rääkida majanduskeskkonda puudutavate otsuste tegemisel.

Kuidas saada liikmeks? Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks saamine on lihtne. Huvi korral tuleb ühendust võtta Kaubanduskoja kliendisuhete spetsialistiga, kes tutvustab ettevõtjale nii Kaubanduskoja olemust kui ka konkreetselt pakutavaid teenuseid. Kindla liikmeksastumise soovi korral tuleb täita vastavasisuline ankeet-avaldus veebilehel www.koda.ee. Liikmemaksumäärad Töötajate arv

Liikmemaks aastas (eurodes)

1...4

127,82

5...9

191,73

10...19

236,47

20...49

274,82

50...99

383,47

100...249

543,25

250...499

830,85

500...999

1 597,79

1000...

1 917,35

Toetajaliige

191,73

Liikmeks astumisel tuleb tasuda ühekordne sisseastumismaks (31,96 eurot) ja kalendriaasta liikmemaks. Edaspidi tasutakse liikmemaks igal aastal esimese kvartali jooksul.

6


Eesti Kaubandus-TÜÜstuskoja liikmetunnistus 2011

7


Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenused Koja poolt pakutavad teenused hõlmavad õigus- ja väliskaubandusalaseid konsultatsioone, väliskaubandusdokumentide väljastamist, koostööpartnerite otsinguid, kontaktüritusi, koolitusi ja muud ettevõtjale äritegevusel vajalikku. Teenuste osutamisel on Kojal toeks kompetentne personal ning mitmekesised andmebaasid, mis sisaldavad infot äriühingutest, õigusnormidest jpm. Kaubanduskoda pöörab suurt tähelepanu liikmete omavahelisele suhtlemisele ja äritegevuse soodustamisele. Teenused • Messid, visiidid ja kontaktpäevad • Koolitused, seminarid, ümarlauad • Kontaktpäevad välisfirmadele • Info- ja kontaktteenused Eesti firmadele • Hangete monitooring • Juriidiline ja väliskaubandusalane konsultatsioon • Väliskaubandusdokumendid • Trükised ja väljaanded • Arbitraažikohus • Reklaam • Ruumide ja esitlustehnika rent

8


Eesti Kaubandus-Tööstuskoja aumärk on Kaubanduskoja poolne Kaubanduskoja põhikirja artiklis 11 ettenähtud austus-, tunnustus- või tänuavaldus, mis antakse Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikule eriliste teenete eest Kaubanduskoja ja/või Eesti majanduse arengule kaasaaitamisel. Need austus- ja tänuavaldused anti esmakordselt välja 1999. aastal. Tänaseks on Kaubanduskoda andnud aumärke kokku 80 inimesele.

9


Kaubanduskoda võtab vastu äridelegatsioone ja aitab välisfirmadel luua kontakte Eesti ettevõtjatega. 2011. aasta 28. märtsil külastas Eestit töövisiidi käigus Poola riigipea Bronislaw Komorowski, kes avas koos Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilvesega Kaubanduskojas Eesti-Poola ärifoorumi, kus Eesti ja Poola ametnikud andsid ülevaate majanduse üldisest olukorrast ning tutvustasid investeerimisvõimalusi ning äritegemise eripärasid.

10


I Messid, visiidid ja kontaktpäevad • Eesti ettevõtjate äridelegatsioonid välisriikidesse, sh presidenti või ministrit saatvad äridelegatsioonid • Kontaktpäevad, äri- ja ümarlauakohtumised Eestis ja välisriikides • Erinevaid sihtturumaid tutvustavad seminarid • Eesti ettevõtjate ühisstendid välismessidel • Turundusürituste korraldamine Hinnad vastavalt korralduskuludele, liikmetele soodustused.

II Koolitused, seminarid, ümarlauad Korraldame mitmesuguseid ettevõtlussuunitlusega koolitusi ja seminare. Väga populaarsed on olnud näiteks ekspordi-, maksu- ja riigihangete teemalised ning Euroopa Liidu toetuste infopäevad. Koolitustel osalemine

Liikmele

Mitteliikmele

50% korralduskuludest*

vastavalt korralduskuludele

* Soodustus ei kohaldu, kui koolitus on tellitud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse või mõne muu tellija poolt.

11


III Info- ja kontaktteenused välisfirmadele Aitame välisfirmadel luua kontakte Eesti ettevõtjatega, tutvustame Eesti majandust ja investeerimiskeskkonda, viime läbi turu-uuringuid. Võtame vastu äridelegatsioone ja vajadusel koostame vajaliku programmi.

Kontaktpäeva korraldamine välisfirmale Välisfirma kontaktpäeva korraldamine

377,08 eurot päev*

Presentatsiooni ja programmi korraldamine Eestis

vastavalt kokkuleppele

* Hind on eurodes, lisandub käibemaks 20%

IV Info- ja kontaktteenused Eesti firmadele Enterprise Europe Network: Sinu ettevõtlustugi Euroopas

Kaubanduskoda pakub rahvusvahelises koostöös praktilisi info- ja partnerotsinguteenuseid alates 2008. aastast varasema Euroinfo keskuse asemele loodud laienenud kompetentsi- ja meeskonnaga Enteprise Europe Network (EEN) nime all. Eestis kuuluvad EENi võrgustikku veel Tartu Teaduspark SA, Tehnopol SA, OÜ B.I.A. ja Invent Baltics OÜ, pakkudes Kaubanduskoja teenustele lisandväärtust teadmiste- ja tehnoloogiasiiret toetavate ning soodustavate tegevustega. Enterprise Europe Network´i üle-euroopaline võrgustik hõlmab 48 riigis 600 erinevat ettevõtlust toetavat organisatsiooni, mis võimaldab Eesti ettevõtjale pakkuda usaldusväärset informatsiooni nii sihtriikide kui potentsiaalsete partnerite kohta.

12


21. aprillil 2011. aastal allkirjastasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ja Kasahstani riikliku kaubanduskoja „Atameken” juhatuse esimees Azat Peruashev kahe organisatsiooni vahelise koostöömemorandumi. Kasahstani kaubanduskoja „Atameken” juhatuse esimees Azat Peruashev viibis Eestis Kasahstani president Nursultan Nazarbajevi riigivisiidi raames.

13


Kontaktteenuste hinnakiri Otsing Kaubanduskoja liikmeskonna hulgast Päringuid teeme liikmete asukoha, tegevusvaldkonna, töötajate vahemiku või koostöömaa kohta. Nimekiri väljastatakse Excel-tabelina Kaubanduskoja andmebaasist.

Firma põhiandmed (aadress, telefon, koduleht)

Liikmele

Mitteliikmele

TASUTA

0,96/firma

0,19/firma

0,64/firma

Lisaandmed E-postiaadress Töötajate vahemik

0,19/firma

0,64/firma

Tegevusvaldkond

0,19/firma

0,64/firma

Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Aktiivne partnerotsing välisriigist Pärast kliendi päringu laekumist (kas telefoni, e-posti teel või kohapeal) kaardistatakse kliendi ootused ja esitatakse partnerotsingu soov sihtriigi Enterprise Europe Network`i esindajale. Pärast kontaktandmete laekumist edastatakse need e-posti teel kliendile.

Koostööpartnerite otsimine välisriigist

Liikmele

Kontakti otsing

TASUTA

19,17

2-4 firmat

TASUTA

38,34

5-10 firmat

TASUTA

51,13

Alates 11. firmast

TASUTA

7,67/tund

Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

14

Mitteliikmele


Passiivne partnerotsing välisriigist ehk koostööprofiili avaldamine Potentsiaalse koostööpartneri otsimiseks valitud sihtriigis pakume võimalust avaldada koostööpakkumine EENi koostööpakkumiste andmebaasis. Andmebaasiga on liitunud 48 riiki üle Euroopa (sh Hiina, Tšiili, USA, Vene Föderatsioon, Türgi jt). Koostööpakkumise avaldamiseks palume eelnevalt täita ankeet, mille saate Koja teenuste osakonna töötaja käest.

Koostööpakkumise avaldamine

Liikmele

Mitteliikmele

TASUTA

47,93/tk

valitud sihtriigis Koostööpakkumise avaldamine EEN andmebaasis Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Välisfirmade koostööpakkumistega tutvumine Koostööpakkumistega on võimalik tutvuda Kaubanduskoja Teatajas ning veebilehel www.koda.ee. Kontaktandmete väljastamiseks kontakteeruge palun Kaubanduskojaga.

Koostööpakkumiste väljastamine

Liikmele

Mitteliikmele

Koostööpakkumise väljastamine

TASUTA

9,59/tk

Kaubanduskoja Teatajast või veebilehelt www.koda.ee Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

15


V Hangete monitooring Euroopa Liidu (EL) hangete monitooringu teenus aitab Eesti ettevõtjatel orienteeruda nädalas enam kui 2500 avaldatava hankepakkumise seas. Valiku tegemisel kasutame EL ühtsest andmebaasist TED (Tenders Daily) pärinevat infot, kus igapäevaselt avaldatakse üle 600 hankekonkursi teate. Sealt pärinevat infot filtreerime spetsiaalse hangete otsingu tarkvaraga, et ettevõtjaid teavitada ainult neile olulistest pakkumistest. TED andmebaasis on peale EL liikmesriikide avaliku sektori hanketeadete ka EL institutsioonide, abiprogrammide ja teiste riikide hanketeated nt Šveits, Liechtenstein, Norra ja Island.

Hanketeadete raport (1 kord päevas) Ühekordne hanketeadete otsing Hanketeadete väljastamine Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

16

Liikmele

Mitteliikmele

47,93/kuu

95,87/kuu

12,78

25,56

TASUTA

9,59


Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman avamas ärihooaega 2010/2011. Ärihooaja avamisel esitleti ning allkirjastati Ausa hinnastamise kokkulepe. Üleskutsega ühinesid kümme organisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Pangaliit, Eesti Kindlustusseltside Liit, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit, Eesti Turismifirmade Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ja Tarbijakaitse amet. Samuti oli kõigil soovijatel võimalus kohapeal Ausa hinnastamise kokkuleppega liituda, mida kasutati aktiivselt.

17


VI Konsultatsioon Õiguskonsultatsioonid üldistes küsimustes • Maksuseadused • Konkurents • Lepingud ja võlaõigus • Kapitali liikumise regulatsioon • Riigihangete regulatsioon • Äriõigus • Asjaõigus • Tööjõuturu ja töösuhete regulatsioon • Kutseharidus ja töötajate kvalifikatsioonisüsteem Õiguskonsultatsioonid üksikküsimustes, nt • Äriühingute tegevus • Võlaõigus (sh äritegevusega seotud lepingute analüüs) • Konkurentsi- ja tarbijaõigus • Tööõigus • Õiguslike arvamuste ja lepingute koostamine

Õiguskonsultatsioonide hinnakiri

Üks tund aastas Iga järgnev tund aasta jooksul Dokumentide, sh lepingute koostamine Turuülevaadete koostamine Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

18

Liikmele

Mitteliikmele

TASUTA

63,91/tund

31,96/tund

63,91/tund

Kokkuleppel

Kokkuleppel

31,96/tund

63,91/tund*


Euroopa Liidu alased konsultatsioonid • Euroopa Liidu programmid ning projektid • Info Euroopa Liidu asutuste kohta – kuidas orienteeruda? • Info Euroopa Liidu poliitikate ja arengute kohta • Riigihanketeated Euroopas

EL konsultatsioonide hinnakiri EL konsultatsioon (eelneval kokkuleppel)

Liikmele

Mitteliikmele

Üks tund aastas

TASUTA

63,91/tund

31,96/tund

63,91/tund

Iga järgnev tund aasta jooksul Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Väliskaubandus- ja tollialased konsultatsioonid • Euroopa Liidu poolt sõlmitud kaubanduslepingud • Riikide nõuded tollivormistusel • WTO ja Eesti • Väliskaubandusalased andmebaasid • Euroopa Liidus kehtiv Kaupade Nomenklatuur • Muud ekspordi ja impordiga seotud küsimused

Väliskaubandus- ja tollialaste konsultatsioonide hinnakiri

Üks tund aastas Iga järgnev tund aasta jooksul Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

19

Liikmele

Mitteliikmele

TASUTA

63,91/tund

Kokkuleppel

63,91/tund


12. märtsil 2010 külastas Kaubanduskoda Hiina Rahvavabariigis ATA väljaandmisega tegelevate kaubanduskodade delegatsioon (China Council for the Promotion of International Trade CCPIT ja China Chamber of International Commerce CCOIC). Kohtumisel arutati ATA väljastamisega tegelevate asutuste tööga seonduvaid spetsiifilisi küsimusi.

20


VII Väliskaubandusdokumendid – päritolusertifikaat, ATA-märkmik Kaubanduskoda väljastab kauba mittesooduspäritolu tõendavaid päritolusertifikaate, mis esitatakse koos kaubaga importiva riigi tollile kauba päritolu tõendamiseks ja tollimaksusoodustuste taotlemiseks. Päritolusertifikaadi taotluse vorm on üleval Kaubanduskoja veebilehel www.koda.ee Teenuste rubriigis. Väliskaubandusdokumentide hinnakiri Liikmele

Mitteliikmele

0,64 tk

1,28 tk

Päritolusertifikaat Sertifikaadi blankett Sertifikaadi kinnitamine: kuni 20 tk/kuus

10,86 tk

44,74 tk

21-30 tk/kuus

8,31 tk

44,74 tk

31 ja rohkem tk/kuus

7,03 tk

44,74 tk

Sertifikaadi koopia kinnitamine

7,03 tk

34,19 tk

10,86 tk

44,74 tk

Dokumendi koopia kinnitamine

7,03 tk

34,19 tk

Dokumendi tehniline vormistamine (erandkorras)

4,79 tk

4,79 tk

Dokumendi kinnitamine

Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

21


ATA-märkmik ATA-märkmik on rahvusvaheline tollidokument, nn kaubapass, mis lihtsustab kaupade liikumist, ajutist välja- ja sissevedu ning transiiti. ATA-märkmikku on soovitav kasutada kaupade puhul nagu näituse eksponaadid, kaubanäidised ning professionaalsed töövahendid. ATA-märkmiku hind arvestades kauba maksumust Liikmele

Mitteliikmele

1–1597

38,34 riik

115,04 riik

1598–6390

76,69 riik

230,08 riik

6391–31 955

102,26 riik

293,99 riik

31 956–63 911

127,82 riik

383,47 riik

63 912

172,56 riik

517,68 riik

1/3 hinnast*

1/3 hinnast**

31,96

63,91

Lisanduvad kulud: iga lisariik transiit iga lisaleht

1,28

3,83

ATA-märkmiku

2-kordne hind

2-kordne hind

vormistamine 48h jooksul Vormistatud ATA tagastamine selle mittekasutamisel

30% vormistatud

30% vormistatud

ATA maksumusest***

ATA maksumusest***

Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%. * mitte üle 31,96 euro ** mitte üle 95,87 euro *** mitte vähem kui 19,17 euro

22


7. septembril 2010 Estonia Kontserdisaalis toimunud ettevõtluskonkursside võitjate väljakuulutamisel pälvis tiitli „Konkurentsivõimelisim turismiettevõte 2010” DenEesti OÜ – üks arvestatavamaid kruiisilaevade teenindajaid Eestis. Aastal 2003 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt algatatud Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli koostamise eesmärk on välja selgitada kõige konkurentsivõimelisemad ettevõtted, pakkuda ettevõtetele võimalust võrrelda end teiste omasugustega ning hinnata Eesti ettevõtete edukust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust.

23


VIII Trükised ja väljaanded Käsiraamatud ettevõtjatele Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC liige ning Business Bookstore ametlik esindaja Eestis. Koja kaudu saab tellida erinevaid trükiseid, mis käsitlevad teemasid: pangandus, kaubanduse tingimused, vaidluste lahendamine, võltsingud, erinevate lepingute näidiseid jne. Kõiki perioodilisi ja üksikväljaandeid (Guide to Export Import Basics, ICC Model Commercial Agency Contract, The ICC Model International Sale Contract, The ICC Model Distributorship Contract Sole Importer-Distributor, UCP 600, Intercoms 2010, URDG 754) saab Kojast osta soodsamalt, Kaubanduskoja liikmetele on soodustus 25%. Eesti majanduselu ja ettevõtteid tutvustavad väljaanded • Kaubanduskoja infokandja Teataja ja venekeelne Vestnik (ülevaated seadusandlusest, väliskaubandusalastest dokumentidest, EList ja muudest aktuaalsetest teemadest) • Praktiline ja peamiselt väljaspool Eestit levitatav ärikataloog Estonian Export Directory (www.estonianexport.ee) • Kaubanduskoja aastaraamat • Eesti parimad ettevõtted/Top Estonian Enterprises (www.konkurents.ee) • Leading Brands of Estonia • Näiteid Eesti ettevõtete ühiskondlikult vastutustundlikest ettevõtetest • Kes on kes Eesti majanduses?

24


Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt väljaantavad trükised.

25


Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esitles 2010. aasta novembris oma 85. aastapäeva pidulikul vastuvõtul majandustegelaste leksikoni „Kes on kes Eesti majanduses 2010?”. „Kes on Kes Eesti majanduses?” on katse jäädvustada hetkeseisu Eesti ettevõtluses ja majanduses persoonide tasandil, portreteerida neid, kes igapäevaselt annavad oma panuse majandustegevusse või siis ettevõtluskeskkonna ja -seadusandluse arengusse. Leksikoni koostab ja kirjastab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda iga viie aasta järel oma juubeliaastal. Kaks varasemat raamatut ilmusid aastatel 2000 ja 2005. Raamat on nii eesti kui inglise keeles. Kes on kes Eesti majanduses? on registreeritud kaubamärk, mille kasutamise ainuõigus kuulub Eesti Kaubandus-Tööstuskojale.

26


IX Arbitraažikohus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus kui Eesti vanim alaliselt tegutsev vahekohus lahendab eraõigussuhetest, sealhulgas ka väliskaubandus- ja muudest lepingulistest ärisuhetest tulenevaid vaidlusi. • Arbitraažimenetlus on konfidentsiaalne, mis tähendab, et Arbitraažikohus ei väljasta vaidlevate poolte ja vaidluse kohta mitte mingisugust informatsiooni kolmandatele isikutele. Informatsiooni väljastatakse kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Arbitraažikohtul on eelnevalt poolte kirjalik nõusolek informatsiooni väljastamise kohta; • Arbitraažimaks on suuremate summade hagemisel odavam kui riigilõiv hagi esitamisel tavakohtusse. Arbitraažimaks on seda odavam, mida suurem on nõude suurus. Arbitraažimaksu määramisel võetakse alati arvesse vaidluse eeldatav keerukus ja vahekohtu moodustamisviis (kas pooled soovivad ühe- või näiteks viieliikmelist vahekohust); • Arbitraažimenetlus on kiirem, menetlustähtaeg on kuni kuus kuud (mida vajadusel saab pikendada). Enamikel juhtudel tehakse vahekohtu otsus 3-4 kuu jooksul; • Pooltel on võimalus osaleda vaidlust lahendava vahekohtu moodustamises, esitada omapoolseid kandidaate, teha ettepanekuid mitmeliikmeline Arbitraažikohus peaks vaidluse lahendama jne; • Arbitraažikohtu otsust on lihtne välisriikides täitmisele pöörata (kõikides New Yorgi 1958. aasta konventsiooniga liitunud maades – 142); • Arbitraažikohtu otsus jõustub tegemise hetkest, seega on tegemise hetkest alates täitmisele pööratav (otsusega võib kohe minna kohtutäituri juurde ja alustada täitemenetlusega). Näidisarbitraažiklausleid leiate www.koda.ee rubriigis Arbitraažikohus, teema all näidisarbitraažiklauslid.

27


X Reklaamiteenused Kaubanduskoda pakub oma liikmetele võimalust edendada äri ja leida uusi kliente teiste liikmete hulgast, paigutades reklaami Kaubanduskoja Teatajasse või selle vahelehena ning avaldades oma koostöö- ja sooduspakkumisi Teatajas või Kaubanduskoja veebilehel vastavas rubriigis. Reklaamiteenuste hinnakiri E-teenused

Liikmele

Mitteliikmele

Bänner (lehe keskosas) EST 728x90 px

319,55/nädal

415,42/nädal

Bänner (lehe alaosas) EST 178x60 px

223,69/nädal

290,82/nädal

Bänner (lehe keskosas) RUS 728x90 px

319,55/nädal

415,42/nädal

Bänner (lehe alaosas) RUS 178x60 px

210,91/nädal

274,82/nädal

Internet – www.koda.ee

E-Teataja (eestikeelne uudiskiri) Reklaamtekst (kuni 700 tähemärki)

226,24

293,99

Bänner

255,65

332,36

Reklaamtekst (kuni 700 tähemärki)

150,83

198,13

Bänner

166,17

217,30

TASUTA

Ei osutata

Lülitumine sooduspakkumiste kataloogi

TASUTA

Ei osutata

Reklaammaterjali kaasapanek trükistega

Liikmele

Mitteliikmele

E-Vestnik (venekeelne uudiskiri)

Sooduspakkumiste kataloog Sooduspakkumiste ja koostöösoovide veebikataloog „Liikmelt liikmele”

Teatajaga 1 A4 (210 x 297 mm)

414,79

Ei osutata

Brošüür (kuni 50 g)

565,62

Ei osutata

1 A4 (210 x 297 mm)

138,05

Ei osutata

Brošüür (kuni 50 grammi)

188,54

Ei osutata

Vestnikuga

28


Reklaami paigutamine Teatajasse

Liikmele

Mitteliikmele

V채rviline 1 lk (210 x 297 mm)

414,79

490,20

2/3 lk (210 x 193 mm)

339,37

414,79

1/2 lk (210 x 146 mm)

263,96

339,37

1/3 lk (210 x 94 mm)

211,16

286,58

Must-valge 1 lk (210 x 297 mm)

339,37

414,79

2/3 lk (210 x 193 mm)

263,96

339,37

1/2 lk (210 x 146 mm)

211,16

286,58

1/3 lk (210 x 94 mm)

135,75

188,54

Liikmele

Mitteliikmele

Reklaami paigutamine Vestnikusse V채rviline 1 lk (210 x 297 mm)

138,05

178,95

2/3lk (210 x 193 mm)

70,28

146.99

1/2lk (210 x 146 mm)

88,20

115,04

1/3lk (210 x 94 mm)

70,30

91,40

Must-valge 1 lk (210 x 297 mm)

70,28

146,99

2/3lk (210 x 193 mm)

88,20

115,04

1/2lk (210 x 146 mm)

70,30

91,40

1/3lk (210 x 94 mm)

44,74

58,16

Hinnad on eurodes ja sisaldavad k채ibemaksu 20%.

29


XI Ruumide kasutamine ja esitlustehnika rent Kaubanduskoja esinduslikes ruumides saab läbi viia koosolekuid, esitlusi või seminare. Võimalik on valida viie erineva suuruse ja funktsionaalsusega ruumi vahel. Võimalus tellida ka kohvipause. Ruumide kasutamise hinnakiri Väike keldrisaal (15 kohta)

Liikmele

Mitteliikmele

Tööpäeval 9.00-17.00

19,17/tund

38,35/tund

Väljaspool tööaega

38,35/tund

76,69/tund

1 päev (9.00-17.00)

122,71/päev

245,42/päev

2 päeva (9.00-17.00)

107,37/päev

214,74/päev

92,03/päev

184,07/päev

Liikmele

Mitteliikmele

3 või enam päeva (9.00-17.00)

Kamina- ja klaassaal (25 kohta) Konverentsisaal (60 kohta) Nõukogu saal (18 kohta) Suur keldrisaal (40 kohta) Tööpäeval 9.00-17.00

25,56/tund

51,13/tund

Väljaspool tööaega

51,13/tund

102,26/tund

1 päev (9.00-17.00)

163,61/päev

327,23/päev

2 päeva (9.00-17.00)

143,16/päev

286,32/päev

3 või enam päeva (9.00-17.00)

122,71/päev

245,42/päev

Liikmele

Mitteliikmele

Tehnika rent ja paljundamine Dataprojektor

6,39/tund

7,99/tund

Sülearvuti

3,20/tund

4,79/tund

Paljundus

0,06/lk

0,12/lk

Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

30


Kaubanduskoja liikmeskond

Liikmesettevõtete jagunemine tegevusalade kaupa

Liikmesettevõtete jagunemine piirkonniti

Tööstus

30,2%

Tallinn

58%

Kaubandus sh hulgikaubandus jaekaubandus mootorsõidukid ja -kütus

27,7% 20,9% 4,6% 2,2%

Harju-, Rapla- ja Järvamaa

16%

Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Võru- ja Valgamaa

12%

Pärnu- ja Viljandimaa

6%

Ehitus

8,1%

Ida- ja Lääne-Virumaa

5%

Transport, info ja side

9,7%

Lääne-, Saare- ja Hiiumaa

3%

IT

1,9%

Kinnisvara

1,5%

Pangandus, kindlustus

2,1%

Hotellid, restoranid, turism

1,3%

Põllumajandus ja kalapüük Muu

Liikmesettevõtete jagunemine nende suuruse (töötajate arvu) järgi

2,8% 14,5%

1–9 töötajat

48%

10–49 töötajat

33%

50–249 töötajat

14%

250 ja enam töötajat

3%

Toetajaliikmed

2%


TALLINN

TARTU

PÄRNU

JÕHVI

KURESSAARE

Toom-Kooli 17, 10130 Telefon: 604 0060 Faks: 604 0061 E-post: koda@koda.ee

Pikk 14, 51013 Telefon: 744 2196 Faks: 744 2197 E-post: tartu@koda.ee

Ringi 35, 80010 Telefon: 443 0989 Faks: 443 0859 E-post: parnu@koda.ee

Pargi 27-203, 41537 Telefon: 337 4950 Faks: 337 4951 E-post: idaviru@koda.ee

Tallinna 16, 93813 Telefon: 452 4757 Faks: 452 4758 E-post: saare@koda.ee

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevused ja teenused  

Trükis annab ülevaate Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevustest ja teenustest..