Page 1

kaubamaja

Īallinna Kaubamaja AS nõukogu aruanne 2009. majandusaasta aruande kohta 23.04.2010

2009. aastal tuli Tallinna Kaubamaja kontsemil tegutseda eelnevast majandusaastast oluliselt muutunud majandustingįmustes. Majanduskriisi tippaasta mõjutas nii kontserni müügikäivet kui kasumit ning sundis otsima lahendusi jätkusuutlikuks arenguks. Kontsern suutis läbi püsikulude vähendamise ja kahjumlike Üksuste sulgemise hoida ettevõtet tugevana ning säilitada hea turupositsiooni. Viimastel aastatel tehtud investeeringud

on andnud kindla aluse edasiseks

arenguks. 2010. aastal

on

Kaubamaja kontserni prioriteediks

segmentidevahelise sünergia parem ära kasutamine. 2009. aastal oli Selveri fookuses sortimendi parandamine ja kaupluste konkurentsivõime tugevdamine. Eestis avati 2009. aastal kaks ning Lätis neli uut Selveri kauplust, kuid neljandas kvartalis otsustati Läti kaupluste

tegevus peatada seoses järsult halvenenud majandusolukorraga Lätis. 2010. aasta jooksul on eesmärgiks jätkuvalt arendada Selveri ketti, suurendada efektiivsust ja Selveri omatoodete (private labeĄ osakaalu ning kasutada ära Se|veri Köögi konkurentsieelist. Kaubamajade ärisegmendi eesmärgiks 2009. aastal oli edukalt käivitada uuendatud kaubanduspinnad ning

vähendada opereerimiskulusid. Uuel majandusaastal on Kaubamaja tegevus suunatud opereerimiskulude kokkuhoiule ning paremate logistika-

ja

hanketingimuste saavutamisele, mille läbi pakkuda klientidele

kvaliteetset kaupa konkurentsivõimelisema hinnaga.

2007. aastal alguse saanud l.L.U. kaubamärgi all tegutsema hakanud ilupoodide keti jaoks töötati 2008. aastal

välja kontseptsioon ning valmistati ette mitmete kaupluste avamist. l.L.U. keti esimene kauplus avati 2009.

aasta märtsis Pärnu Keskuses ning järgmised 2009. aasta novembris Tallinnas Rocca

al

Mare

Kaubanduskeskuses ning Tartus Lõunakeskuses. 2010. aasta plaanides on tegevused ilupoodide keti l'L.U. turupositsiooni kinnistamiseks, sügisel on planeeritud avada keti neljas kauplus Tallinnas Kristiine Keskuses.

Autokaubanduse aruandeaasta eesmärgiks

oli toime tulla turu

madalseisuga. 20'l0. aasta sihiks on

autokaubandussegmendi veelgi parem kohandamine madalate müügimahtudega, järelteenuste kvaliteedi ja müügi kasvatamine. Samuti läbirääkimiste jätkamine uute täiendavate perspektiivsete automarkide lisamiseks oma müügiportfelli'

Jalatsikaubandussegmendi

ülesandeks 2009. aastaļ oli kahjumlike üksuste sulgemine ja opereerimiskulude

vähendamine, kahe jalatsiketi kontseptsioonide sidumine ning uue SHU kontseptisooni esitlemine. 2010. aasta eesmärgiks on kingaäride ühendamine ning tugevdamine ja kasumlikkuse saavutamine.

Īallinna Kaubamaja As Gonsiori

Īel Fax

2, Īallinn,

Estonia

+372667 33oo +372 667 33Ol

kaubamaja@kaubamaja,ee kaubamaja.ee

www.

l

o GDS


kaubamaja

Eelpool loetletud tähtsamad tegevused on toimunud tihedas koostöös Tallinna Kaubamaja nõukoguga' Nõukogu liikmed on osalenud ettevõtte tegevuse kavandamises, juhtimise korraldamises ning järelvalve

teostamises juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on pidanud 11 korralist istungit ja 2 erakorralist istungit. Planeerimisel on nõukogu arutanud ja kinnitanud juhatuse koostatud eelarved ja investeeringud ning seadnud tegevuseesmärke

ja prioriteete. Järelvalve teostamisel juhatuse tegevuse üle on nõukogu oma

igakuistel

koosolekutel arutanud aktsiaseltsi majandustulemusi kuude lõikes ning täpsustanud edasisi tegevuskavasid.

Tallinna Kaubamaja AS nõukogu on seisukohal, et kaubamaja kontserni juhatus on täitnud temale pandud kohustused. Kontserni sisemise sünergia parem ärakasutamine, efektiivsuse tõstmine' turuosa kasvatamine ning püsiklientuuri kinnistamine on jätkuvalt nõukogu poolt juhatusele etteseatud prioriteetideks. Lähitulevikus on nõukogu fookuses oluliste tegevusvaldkondade optimeerimisplaanįde ellurakendamise jälgimine. Ettevõtte nõukogu

Jüri Käo Nõukogu

Tallinna

juhatuse poolt koostatud 2009. aasta majandusaasta aruande.

Tallinna Kaubamaja AS nõukogu aruanne 2009  

Īallinna Kaubamaja AS nõukogu aruanne 2009. majandusaasta aruande kohta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you