Page 1

ARWAIN DARLLEN

READ TO LEAD

Cwrs Hyfforddi i Hwyluswyr Grwpiau Darllen er Lles

Training for Reading for Wellbeing Group Facilitators

Hyfforddiant gan The Reader Organisation ar sut i arwain grwpiau darllen yn uchel, er mwyn dod â llyfrau a phobl at eu gilydd i hyrwyddo lles.

A Reader Organisation training course in how to facilitate reading aloud groups, where people use books to approach life.

Cwrs Tridiau Dwyieithog yn Tŷ Newydd Llanystumdwy Mai 14eg, 21ain, 28ain

A Three Day Bilingual course at Tŷ Newydd, Llanystumdwy May, 14th, 21st and 28th

Cynigir y cwrs hwn gan Wasanaeth Llyfrgell Gwynedd am hanner y pris llawn (cost arferol £750) Cyfyngir lle i 12. Mae yna broses ymgeisio, ac bydd gofyn i chi ddatblygu gwaith gyda grwpiau yng Ngwynedd.

This course is offered by Gwynedd Library Service for half the full cost (usual cost £750). Numbers are limited to 12. There is an application process, and you will be asked to commit to develop work with groups in Gwynedd.

DYDDIAD CAU EBRILL 16eg

CLOSING DATE APRIL 16th

Cost yr hyfforddiant i chi neu’ch mudiad yw £325 y pen. Am fanylion cysylltwch â alys@tynewydd.org 01766 523 737 neu NiaGruffydd@gwynedd.gov.uk 01286 679465

The cost of the training to you or your organisation will be £325 a head For further details contact alys@tynewydd.org 01766 523 737 or NiaGruffydd@gwynedd.gov.uk 01286 679465

Poster cwrs arwain darllen-read to lead poster  

Training for Reading for Wellbeing Group Facilitators A Reader Organisation training course in how to facilitate reading aloud groups, where...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you