Page 1

Open University in Wales History Days Join our FREE workshop and explore three episodes in Welsh history: What really happened at Tonypandy in 1910? Gwenllian and the great revolt of 1136: the roles of women and men in medieval Wales. Honour & dishonour: Wales during World War 1. You can take part in either History Day on Wednesday 4 July 2012, 10.30 a.m. - 4.00 p.m. Cynon Valley Museum, Depot Road, Gadlys, Aberdare CF44 8DL or Saturday 14 July 2012, 10.30 a.m. - 4.00 p.m. The Discovery Room, Swansea Central Library, Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea, SA1 3SN Refreshments and buffet lunch provided. Places are limited - book early to avoid disappointment

Book your FREE place with Rhysian Pengilley more details www.open.ac.uk/events

07791 518 068

rhysianjo@aol.com

INSPIRING LEARNING

State the date you want to attend and your name, address, email and 'phone contact details. 60290_Story_of_Wales_A5_v2.indd 2

12/01/2012 14:50


Diwrnodau Hanes y Brifysgol Agored yng Nghymru Ymunwch â'n gweithdai AM DDIM ac archwiliwch dair pennod yn hanes Cymru: Beth ddigwyddodd o ddifrif yn Nhonypandy yn 1910? Gwenllian a gwrthryfel mawr 1136: rhan merched a dynion yng Nghymru'r Canol Oesoedd Anrhydedd ac amarch: Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Gallwch gymryd rhan yn un o'r ddau Ddiwrnod Hanes

Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2012, 10.30 - 4.00 Amgueddfa Cwm Cynon, Depot Road, Gadlys, Aberdâr CF44 8DL Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2012, 10.30 - 4.00 Ystafell Darganfod, Llyfrgell Ganolog Abertawe, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN Darperir lluniaeth a chinio bwffe Nifer cyfyngedig o leoedd - archebwch yn gynnar rhag cael eich siomi Archebwch eich lle AM DDIM gyda Rhysian Pengilley

07791 518 068

rhysianjo@aol.com

rhagor o fanylion: www.open.ac.uk/events

INSPIRING LEARNING

Nodwch y dyddiad rydych chi'n dymuno bod yn bresennol, ynghyd â'ch enw, eich cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. 60290_Story_of_Wales_A5_v2.indd 2

12/01/2012 14:50

The Story of Wales - Free Open University in Wales History Days  

OU free history day

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you