Page 1

Working in the music industry isn’t just a hobby. You eat, breathe and sleep music, whether you’re a musician, producer, sound engineer, promoter, label owner, tutor or community musician.

Music Industry

Entrepreneurship www.southwales.ac.uk/musicindustry

We can help you to take the next step towards making music your career. Our Foundation Degree in Music Industry Entrepreneurship can teach you all about how to make a living in the industry. Even better, you can gain credit for the skills and experience you already have. If you meet the criteria you could also be entitled to a fully funded place on the course. Call us or visit our website to find out more.

01443 668562 - jon.goode@southwales.ac.uk 01443 661801 - danny.hagan@southwales.ac.uk

www.southwales.ac.uk/musicindustry Music Industry Entrepreneurship at the University of South Wales. A real qualification for a real job. This opportunity has been made possible by the EU’s Convergence European Social Fund (ESF) through the Welsh Government. Visit www.southwales.ac.uk/musicindustry for full terms and conditions.


Nid hobi yn unig yw gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Rydych yn bwyta, anadlu a chysgu cerddoriaeth, p’un ai mai cerddor, cynhyrchydd, peiriannydd sain, hyrwyddwr, perchennog label, tiwtor neu gerddor cymunedol ydych chi.

Entrepreneuriaeth yn y

Diwydiant Cerdd www.southwales.ac.uk/musicindustry

Gallwn eich helpu i gymryd y cam nesaf tuag at yrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. Gall ein Gradd Sylfaen mewn Entrepreneuriaeth yn y Diwydiant Cerddoriaeth eich dysgu sut i lwyddo yn y diwydiant hwn. Ar ben hynny, gallwch ennill achrediad ar gyfer sgiliau a phrofiad sydd gennych yn barod. Os ydych yn cwrdd â’r gofynion, gallwch hefyd fod yn gymwys i gael lle wedi’i gyllido’n llawn ar y cwrs. Ffoniwch ni neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

01443 668562 - jon.goode@southwales.ac.uk 01443 661801 - danny.hagan@southwales.ac.uk

www.southwales.ac.uk/musicindustry Entrepreneuriaeth yn y Diwydiant Cerddoriaeth ym Mhrifysgol De Cymru. Cymhwyster go iawn ar gyfer swydd go iawn.sibl o Cymdeithasol yr Undeb Ewropeaidd (ESF) drwy Lywodraeth Cymru. Ewch i www.southwales.ac.uk/musicindustry am delerau ac amodau llawn.

Music Industry Entrepreneurship Course Flyer  

Music Industry Entrepreneurship Course at the University of South Wales

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you