Issuu on Google+

Working in the music industry isn’t just a hobby. You eat, breathe and sleep music, whether you’re a musician, producer, sound engineer, promoter, label owner, tutor or community musician.

Music Industry

Entrepreneurship www.southwales.ac.uk/musicindustry

We can help you to take the next step towards making music your career. Our Foundation Degree in Music Industry Entrepreneurship can teach you all about how to make a living in the industry. Even better, you can gain credit for the skills and experience you already have. If you meet the criteria you could also be entitled to a fully funded place on the course. Call us or visit our website to find out more.

01443 668562 - jon.goode@southwales.ac.uk 01443 661801 - danny.hagan@southwales.ac.uk

www.southwales.ac.uk/musicindustry Music Industry Entrepreneurship at the University of South Wales. A real qualification for a real job. This opportunity has been made possible by the EU’s Convergence European Social Fund (ESF) through the Welsh Government. Visit www.southwales.ac.uk/musicindustry for full terms and conditions.


Nid hobi yn unig yw gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Rydych yn bwyta, anadlu a chysgu cerddoriaeth, p’un ai mai cerddor, cynhyrchydd, peiriannydd sain, hyrwyddwr, perchennog label, tiwtor neu gerddor cymunedol ydych chi.

Entrepreneuriaeth yn y

Diwydiant Cerdd www.southwales.ac.uk/musicindustry

Gallwn eich helpu i gymryd y cam nesaf tuag at yrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. Gall ein Gradd Sylfaen mewn Entrepreneuriaeth yn y Diwydiant Cerddoriaeth eich dysgu sut i lwyddo yn y diwydiant hwn. Ar ben hynny, gallwch ennill achrediad ar gyfer sgiliau a phrofiad sydd gennych yn barod. Os ydych yn cwrdd â’r gofynion, gallwch hefyd fod yn gymwys i gael lle wedi’i gyllido’n llawn ar y cwrs. Ffoniwch ni neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

01443 668562 - jon.goode@southwales.ac.uk 01443 661801 - danny.hagan@southwales.ac.uk

www.southwales.ac.uk/musicindustry Entrepreneuriaeth yn y Diwydiant Cerddoriaeth ym Mhrifysgol De Cymru. Cymhwyster go iawn ar gyfer swydd go iawn.sibl o Cymdeithasol yr Undeb Ewropeaidd (ESF) drwy Lywodraeth Cymru. Ewch i www.southwales.ac.uk/musicindustry am delerau ac amodau llawn.


Music Industry Entrepreneurship Course Flyer