Page 1

TERUGBLIK 2017 KATWIJK MARKETING


Teksten en illustraties: Katwijk Marketing Foto’s: Dirk van Egmond, Treffendbeeld.nl

INHOUDSOPGAVE

Vragen? Neem contact met ons op:

COLOFON

2

INTRO

3

KATWIJK MARKETING

ONZE ORGANISATIE

4

PIET DE VRIES | ANNEMARIE GUIJT

Burgmeester Koomansplein 1, ruimte 1.48 2231 DA RIJNSBURG 071 303 07 07 | info@katwijkmarketing.nl

Aan deze teksten kun je geen rechten ontlenen.

2

ONZE DIENSTVERLENING

6

ONZE PUBLIEKSCAMPAGNES

8

ONZE PROJECTEN

10

ONZE CIJFERS

12

SAMENVATTING

14


INTRO Dit is alweer de vijfde terugblik van Katwijk Marketing. In de afgelopen jaren hebben we met veel plezier gewerkt aan het versterken van de Katwijkse economie. We blijven enthousiast over ons mooie kustdorp en zijn trots op de vele mooie projecten die we, samen met onze partners, hebben kunnen uitvoeren. Ieder jaar bracht nieuwe uitdagingen! Zo ook 2017. In deze terugblik vertellen we meer over onze organisatie, over onze taken en over onze campagnes & projecten. En over onze resultaten natuurlijk. We wensen je veel leesplezier! Piet de Vries Annemarie Guijt Januari 2018

3


FTE

1. ONZE ORGANISATIE

1 1.1 BEZETTING

1.2 BUDGET

Ook in 2017 kende Katwijk Marketing een

Het budget waarmee we in 2017 werkten

vaste bezetting van 1 FTE . Daarnaast werden

bedroeg in totaal € 320.000. Hiervan was zo’n

wij ondersteund door in totaal 5 stagiair(e)s, die

€ 88.000 afkomstig van het lokale bedrijfsleven.

elk een aantal maanden bij ons werkten en ieder

En vergeet ook niet de investeringen die

een eigen onderzoek uitvoerden voor Katwijk

het bedrijfsleven hiernaast in (de promotie

Marketing. Alle back-office werkzaamheden

van) Katwijk doet: de meeste evenementen

voor het VVV vielen binnen onze 1 FTE. De

zouden niet mogelijk zijn zonder de vele gulle

front-office taken met betrekking tot VVV

sponsorbijdragen en zij dragen ook in natura bij

Katwijk vonden plaats bij Hotel B&B Steeds aan

aan diverse projecten!

1

Zee. Fulltime-equivalent: de vaste krachten van Katwijk Marketing werken samen in totaal 40 uur per week. 1.

4

€ 320.000


1.3 PARTNERS | ACHTERBAN

1.4 EVALUATIE GEMEENTE

Zonder de medewerking van onze vele partners

Eind 2017 evalueerde de gemeente de regeling

kan Katwijk Marketing haar werk niet doen.

die tot stand kwam naar aanleiding van de

Het onderhouden van contacten met de

Toeristische Agenda. Hierin werd bepaald

diverse organisaties die het aanbod in Katwijk

dat bijdragen van het bedrijfsleven, bestemd

bepalen, is daarom een belangrijke taak. Dat

voor campagnes en andere activiteiten uit

doen wij persoonlijk (individueel en tijdens

het marketingplan van Katwijk Marketing,

bijeenkomsten), telefonisch en natuurlijk ook

verdubbeld zouden worden (tot een maximum

elektronisch, bijvoorbeeld via onze digitale

van â‚Ź 50.000). In de evaluatie is een positief

nieuwsbrieven.

advies opgenomen voor het verlengen van deze regeling.

SINDS 2017 BIEDT KATWIJK MARKETING OOK STAGEPLEKKEN AAN MBO-STUDENTEN.

evenementen platform toeristisch platform kunst & cultuur Platorm goed groen groei Katwijk-labelhouders KW!-labelhouders logiesverstrekkers gemeente katwijk DUNEA DUNAViE winkeliers horecavereniging strandpaviljoens soldaat van oranje EN VELE ANDEReN

f e i t i pos s e advi

5


2. ONZE DIENSTVERLENING 6

2.1 INFORMEREN BEWONERS EN GASTEN Een van onze belangrijkste taken is het verspreiden van informatie over toeristisch en recreatief Katwijk1. We doen dit bijvoorbeeld via sociale media en onze website vvvkatwijk.nl. Maar we geven ook een plattegrond en een informatiegids uit en werken al jarenlang mee aan de evenementenkalender in de Katwijk Speciaal. Het is een misvatting dat we ons hierbij alleen op dagjesmensen en toeristen richten. De bewoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een belangrijk deel van onze doelgroep!

Je kunt hierbij denken aan een strandbezoek, winkelen en uit eten gaan. Maar we stimuleren ook het bezoeken van de natuur, bijvoorbeeld om te gaan wandelen, fietsen, hardlopen of paardrijden. En wat dacht je van watersporten? Een onverminderd groot deel van onze communicatie gaat over lokale cultuur en cultuurhistorie. We promoten evenementen en museumbezoek. Ook in het algemeen geven we aandacht aan culturele parels als Molen de Geregtigheid, het oudste nog werkende voetveer van Nederland tussen Valkenburg en Rijnsburg, het Vlaggeduin en lokale tradities. 1


In paragraaf 1.3 schreven we al iets over het belang van onze partners. Om deze contacten te faciliteren, houden we drie platforms in stand: het Evenementen Platform, het Toeristisch Platform en sinds 2017 ook het Kunst en Cultuur Platform. Hier kunnen gelijkgestemden elkaar ontmoeten en ideeën, kennis en ervaring uitwisselen. Ook organiseren we marktgerelateerde bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor logiesverstrekkers. Minstens zo belangrijk is echter onze rol als

2.2. INSPIREREN POTENTIËLE BEWONERS, BEDRIJVEN EN BEZOEKERS

‘verbinder’ achter de schermen. We proberen

Via campagnes maken we potentiële bezoekers,

diverse keren door organisaties benaderd met

bewoners en bedrijven enthousiast over

individuele vragen, vaak van praktische aard.

Katwijk. Het belangrijkste doel van onze

Wie moet ik benaderen als ik een vraag heb over

publiekscampagnes is het stimuleren van een

dit specifieke evenement? Weten jullie wellicht

(herhaal)bezoek aan onze mooie kustplaats.

iemand die mij kan helpen om dit vraagstuk op

We zetten hiervoor videomarketing in, doen aan zoekmachine-optimalisatie, maar we adverteren ook in magazines en staan op beurzen. In

ons netwerk ook voor anderen te ontsluiten. We zijn het afgelopen jaar bijvoorbeeld

te lossen? We proberen iedereen op weg te helpen, door hen in contact te brengen met de juiste personen binnen ons netwerk.

paragraaf 3.1 kun je meer lezen over onze twee

In 2017 organiseerden we maar liefst 13 grote

grote publiekscampagnes: DIT! is Katwijk en

en kleine bijeenkomsten waar we onze relaties

STAD+KUST.

ontmoetten.

veelgestelde vragen via info@vvvkatwijk.nl? Zijn er in Katwijk camperplaatsen, kan ik een strandhuisje kopen, waar mag ik met mijn hond op het strand? categorie curieus: Heeft u ook winkelwagenmuntjes en wat is toch dat ob ject in zee tussen Katwijk en Wassenaar?

2.3 NETWERK & PLATFORMS

7


3. ONZE PUBLIEKSCAMPAGNES 8

3.1 DIT! IS KATWIJK De campagne DIT! is Katwijk is onze grootste

DIT! IS KATWIJK CAMPAGNERESULTATEN

publiekscampagne. Binnen deze campagne zetten we sociale media en onze website in. Ook maken we video’s en banners, waarmee we

WEB

online adverteren.

Aantal nieuwsberichten: 100 Gebruikers website: 31.500 (+ 70 %) SOCIAL MEDIA Aantal Facebook-volgers: 4.237 (+ 25 %) Aantal Twitter-volgers: 709 (+ 20 %) Aantal Instagram-volgers: 632 (+ 60 %) Totaal aantal posts: 650 Bereik FB: 805.600, betrokkenheid1: 95.275 Percentage betrokkenheid: 11,8 %

De insteek van deze campagne is contentmarketing. Dit houdt in dat we niet alleen maar commerciële boodschappen over Katwijk publiceren, maar dat we onze gemeente in de volle breedte presenteren. Tenslotte zijn het juist zaken als onze tradities, dialect en bijzondere plekken in de natuur die het leuk én onderscheidend maken om hier te wonen, werken en recreëren!

VIDEOADVERTENTIES YOUTUBE Aantal nieuwe video’s: 16 Bereik: 414.00 (+ 3%) Interactiepercentage2: 15,3 % ( + 102 %) Gem. kosten per interactie: € 0,07 (- 43 %) online bANNERS Bereik/weergaven: 2,9 mln (+ 10%) Interactiepercentage3: 0,14 % (+ 180 %) Gem. kosten per interactie: € 0,31 (- 22 %)

Betrokkenheid Facebook = hoe vaak zijn mensen betrokken geweest bij berichten via vind-ik-leuks, opmerkingen, deelacties en meer. 1

Interactiepercentage video = hoe vaak worden onze videoadvertenties op YouTube afgespeeld in vergelijking met hoe vaak ze worden weergegeven.

2.

Interactiepercentage online banners = hoe vaak worden onze banners aangeklikt in vergelijking met hoe vaak ze worden weergegeven. 3.


STAD+KUST CAMPAGNERESULTATEN Lekker RADELN Bezoekers campagnewebsite: 7.750 Oplage flyer: 145.000 Bereik advertorials: 150.000 Radiospot: 10 x 239.000 luisteraars Nieuwsbrief oplage: 100.000

3.2 STAD+KUST

Nieuwsbrief interactie: 800 clicks

In 2016 werd een stevige basis gelegd voor de samen-

ZEIT ZU ZWEIT (VOORjaar EN NAJAAR)

werking binnen de 071-regio. In 2017 gingen we echt van

Bezoekers campagnewebsite: 17.000

start met de STAD+KUST-campagnes.

Bereik social media: 420.000

We namen, samen met Leiden en Noordwijk, deel aan maar liefst drie campagnes op de Duitse markt. We waren met elkaar aanwezig op de Vakantiebeurs en de 50Plusbeurs in de jaarbeurs in Utrecht. We lieten een regionaal magazine maken, dat huis-aan-huis werd verspreid. Ondertussen druppelden er ook steeds meer aanvragen voor (gecombineerde) persreizen bij ons binnen. En meer

Bereik advertorials: 2 x 560.000 Radiospot: 62 x 558.000 luisteraars Online bannercampagne: > 9 mln impressies & 110.000 clicks. KUESTEUNDKULTUR.NL Bezoekers website: 117.000 Herhaalbezoek: 40 %

en meer Duitse gasten weten ons gezamenlijke online

In 2017 startten we met deze campagnes, er

STAD+KUST-platform kuesteundkultur.nl te vinden!

zijn daarom geen cijfers van 2016. 9


4. ONZE NIEUWE PROJECTEN 10

booking.com

ENKELE kunst & cultuur platform

algemene prestaties katwijk Aantal overnachtingen: 22.200 (+ 15,4 %) Annuleringen: 27,15 % (- 7,4 %) Gemiddeld verblijf: 2,12 nachten (+ 7,2 %) Gem. prijs per nacht: € 94,55 (+ 1,27) boekingsmodule vvvkatwijk.nl Aantal gebruikers widget: 42.500

Aantal sessies: 1, met zo’n 50 deelnemers

Conversiepercentage: 0,10 %

Aantal uren voorbereiding: 30

Boekbare adressen: 45 (+ 36 %)

Aantal gemaakte foto’s: 30


Nationaal Park Hollandse Duinen, nieuwe bibliotheeklocatie, Gemeentegids, Watertaxi Katwijk-Leiden, Recreatiekrant Zuid-Holland, Watersportdag Katwijk, Schoonste Strandverkiezing, opening badseizoen, Kust & Zeegids, Gerard Brouwers’ Haringhappers, nieuw subsidiebeleid gemeente Katwijk, Bomschuit op boulevard, mogelijkheden nieuw hotel en meer.

PROJECTEN IN 2017 UITGEDRUKT IN CIJFERS overnachten | vvv dunavie verhuisbox

Oplage overnachtingsbrochure: 500 Aantal deelnemende winkels: 18

Aantal adresssen in de brochure: > 100

Aantal jaarlijks uit te geven boxen: 500

Informatieverzoeken per e-mail: > 400

meer weten? over alle projecten schreven we eerder in onze nieuwsbrieven.

Andere projecten waarbij we in 2017 betrokken waren:

11


5. ONZE CIJFERS 12

5.1 BEZOEKERS WEBSITES Het aantal bezoekers voor vvvkatwijk.nl nam in 2017 af. Dit komt doordat we onze bezoekers steeds vaker via andere platforms bedienen, zoals ditiskatwijk.nl en de gezamenlijke site kuesteundkultur.nl. Omdat het bijhouden van meerdere platforms extra werk met zich meebrengt, overwegen we om onze eigen kanalen met ingang van 2019 samen te voegen.

2015

2016

2017

Bezoekers vvvkatwijk.nl

143.500

160.000

122.500

Bezoekers ditiskatwijk.nl

11.000

18.500

31.500

Bezoekers kuesteundkultur.nl

-

-

117.000

Landingspagina’s STAD+KUST binnen holland.com

-

-

24.750

Landingspagina’s Katwijk binnen booking.com

-

-

onbekend

154.000

178.500

295.750

Websites totaal


5.2 VOLGERS SOCIAL MEDIA

5.3 HEBBEN WE CONTACT?

Het aantal volgers van onze sociale media-

Onze nieuwsbrieven zijn een belangrijke manier

kanalen steeg in 2017 ten opzichte van 2016.

om onze gasten en onze achterban gedurende

Wel verwachten we dat de groei van het aantal

het jaar op de hoogte te houden van onze

volgers met name op Twitter zal stagneren,

activiteiten.

vanwege de teruglopende populariteit van het medium.

Facebook DIT!

waren er 7 bestemd voor onze relaties en maar

2015 2016 2017

liefst 11 voor potentiĂŤle bezoekers van Katwijk.

2.126

3.382

4.237

Bij elkaar ontvangen zo’n 1.630 personen onze

922

1.133

1.210

nieuwsbrieven.

Facebook KWM Totaal

3.048

4.515 5.447

Twitter DIT!

437

590

709

Twitter KWM

894

1.076

1.181

1.331

1.666

1.890

196

253

632

totaal Instagram Sociale mediavolgers totaal

In 2017 verstuurden we er in totaal 18. Hiervan

4.575 6.434

7.969

Daarnaast brachten we een jaarplan en een terugblik uit. KWM

DIT!

690

947

7

11

Gem. open ratio

38,9 %

28,9 %

Gem. click ratio

11,4 %

4,4 %

Aantal abonnees Aantal nieuwsbrieven

13


SAMENVATTING

PRESTATIES & RESULTATEN

ONS BUDGET & ONZE BEZETTING:

€ 320.000 | 1 FTE + stagiair(e)s ONTWIKKELING VOLGERS SOCIALE MEDIA

WEBSITEBEZOEKERS

facebook 2017 2016

4.515 250.000 -

5.447 200.000 -

1.666 1.890

100.000 -

253 632

50.000 -

peildatum: 31 december

14

650 16

0-

2016

2017

+102%

interactiepercentage video’s nieuwe video’s

100

social media posts

TOTAAL 178.500

150.000 -

OVER ONZE CAMPAGNE DIT! IS KATWIJK:

nieuws berichten

TOTAAL 295.750

300.000 -

twitter 2017 2016 instagram 2017 2016

regionale platforms

vvv katwijk | katwijk marketing

dit! is katwijk

ONLINE KPI’S

kosten per video-interactie

-43%


ENKELE VAN ONZE (NIEUWE) PROJECTEN IN 2017: BOOKING.COM

SAMENWERKING

BOEKINGSMODULE

15%

MÉÉR OVERNACHTINGEN

STAD+KUST BUDGET:

€25.000

KUNST & CULTUUR

DUNAVIE

PLATFORM

VERHUISBOX

50

AANWEZIGEN

18

DEELNEMENDE WINKELS

2 PERSREIZEN (MET ARTIKELEN in belgische media)

3 CAMPAGNES IN DUITSLAND 1 REGIONAAL STAD+KUST MAGAZINE

2 BEURZEN: VAKANTIEBEURS & 50PLUSBEURS

ZO INFORMEERDEN WE JOU: 16 persberichten in lokale kranten & via online media

contact & achterban communicatie

7 nieuwsbrieven verstuurden we via MailChimp 1

jaarplan + 1 Terugblik brachten we uit (online en in print)

13 bijeenkomsten organiseerden we dit jaar in totaal:

2 X evenementen platform 3 x toeristisch platform | 1 x kunst & cultuur platorm 2 x retail & leisure sessie | 1 x uitreiking goed groen groei katwijk-label 2 x bijeenkomst KW!-label organisaties | 2 x bijeenkomst voor logiesverstrekkers 15


Katwijk Marketing februari 2018 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van katwijk marketing.

www.katwijkmarketing.nl | www.vvvkatwijk.nl | www.ditiskatwijk.nl

Terugblik 2017  

We vinden het belangrijk dat de belanghebbenden van Katwijk Marketing op de hoogte zijn van onze activiteiten en onze prestaties. Daarom mak...

Terugblik 2017  

We vinden het belangrijk dat de belanghebbenden van Katwijk Marketing op de hoogte zijn van onze activiteiten en onze prestaties. Daarom mak...

Advertisement