Page 1

JAARPLAN 2018 KATWIJK MARKETING


INTRO Dit is het jaarplan van Katwijk Marketing voor 2018. Het doel van dit plan is jou laten zien wat we op welk moment van het jaar doen en waarom. Om het je als lezer gemakkelijk te maken, hebben we onze ideeën kort en bondig opgeschreven. In dit plan vind je per project een samenvatting van de uitgangspunten en welk deel van onze capaciteit en ons budget we hieraan gaan besteden.

Teksten en illustraties: Katwijk Marketing Foto’s: Dirk van Egmond, Treffendbeeld.nl

Vragen? Neem contact met ons op:

KATWIJK MARKETING PIET DE VRIES | ANNEMARIE GUIJT

Burgmeester Koomansplein 1, ruimte 1.48 2231 DA RIJNSBURG 071 303 07 07 | info@katwijkmarketing.nl

Het is jammer, maar aan de tekst van dit plan kun je geen rechten ontlenen. 2

In de samenvatting op de omslag zie je bovendien in één oogopslag binnen welke kaders we volgend jaar werken. Is deze versie van het jaarplan jouw iets té kernachtig? Dan vraag je gewoon de uitgebreide editie van het plan bij ons op. Oproep: denk met ons mee! Op bladzijde 5 beschrijven we al hoe belangrijk onze partners voor ons zijn. Zonder jou, als lezer van dit jaarplan waarschijnlijk een van de belanghebbenden van onze activiteiten, kunnen wij onze rol niet invullen. Daarom staan we altijd open voor input op onze plannen en ideeën. Heb je een goed idee voor de invulling van een van onze geplande campagnes? Een vraag over een van onze uitingen? Wil je meer weten over onze strategie en de keuzes die we maken? Benader ons!


PROJECTEN VVV KATWIJK

DIT! IS KATWIJK Het hele jaar door We gaan door met video- en contentmarketing gericht op bewoners, bezoekers en toeristen. Wel zullen we nadrukkelijk zoeken naar manieren om de campagne te vernieuwen. We willen onze fans blijven verrassen! Capaciteit: 25 % | Budget: 50 % vh campagnebudget

BOVENREGIONALE PROMOTIE Voor- en najaar Al onze nationale en internationale promotie vullen we in 2018 in binnen de STAD+KUST-samenwerking. De gezamenlijke campagnes zijn financieel interessant en bieden genoeg mogelijkheden om het unieke onderscheidende karakter van Katwijk te presenteren. Capaciteit: 5 % | Budget: 25 % vh campagnebudget

Het hele jaar door De recreatieve informatievoorziening aan bewoners, bezoeker en toeristen is de basis van onze dienstverlening. In 2018 willen we dagbezoek stimuleren door (meer) arrangementen en/of routes te ontwikkelen. Ook bekijken we of en hoe we de kanalen van VVV Katwijk en DIT! is Katwijk naast elkaar kunnen gebruiken. Capaciteit: 15 % | Budget: 12,5 % van het totaalbudget

ACTIES EN ARRANGEMENTEN Het hele jaar door Dit staat er voor 2018 op de planning: • Watertaxi • Samenwerking met Booking.com voortzetten • Like & Winactie (gericht op shoppen) • Ontwikkelen dagarrangementen • Projectmatig doorontwikkelen ‘Soldaat van Oranje Experience’ of ‘Trouwen in Katwijk’ Capaciteit: 5 % | Budget : 2 % vh campagnebudget 3


CUSTOMER JOURNEY Het hele jaar door Welke stappen doorloopt iemand voordat hij/zij kiest voor de invulling van een dagje uit of een vakantiebestemming? Wij willen zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van onze bewoners, bezoekers of toeristen in de verschillende fasen van hun ‘klantreis’. Per stap hebben we activiteiten bepaald. Stap 1: de klant zoekt inspiratie voor een dagje uit of vakantiebestemming • Via welk kanaal bieden we informatie aan? Blijven we in de toekomst onze merken ‘Katwijk Marketing’, ‘VVV Katwijk’ en ‘DIT! is Katwijk’ naast elkaar gebruiken? Dit gaan we onderzoeken. • Tijdens de Vakantiebeurs en de 50Plusbeurs komen we persoonlijk in contact met potentiële bezoekers. Ook plaatsen we, als dat financieel interessant is, advertorials in magazines. In dit soort uitingen maken we meer gebruik van gewonnen prijzen, local heroes en reviews. Stap 2: de klant overweegt Katwijk te bezoeken • We willen meer concreet en boekbaar aanbod presenteren, zie ook acties en arrangementen. Stap 3: de klant is in Katwijk (geweest) • We bieden informatiemateriaal aan (gids en kaart). • We denken met de gemeente mee over informatievoorziening op straat (informatiepanelen). • We partciperen waar mogelijk in het project ‘gastvrijheid’, onderdeel van de Toeristische Agenda. • We stimuleren het plaatsen van reviews, met als doel om deze te gebruiken in stap 1. Capaciteit: 10 % | Budget: 17,5 % vh campagnebudget

4

KUNST EN CULTUUR Het hele jaar door Kunst en cultuur wordt een structureel onderdeel van al onze campagnes en uitingen. Ook bouwen we het samen met de gemeente Katwijk en Welzijnskwartier opgerichte Kunst en Cultuur Platform komend jaar uit. De activiteiten en uitingen m.b.t. kunst en cultuur zijn onderdeel van andere projecten, dus hiervoor is geen (extra) capaciteit of budget nodig.

WATERSPORT Voordat we aan de slag kunnen met het concreet en gericht presenteren van het gecombineerde watersportaanbod in Katwijk, zal de samenhang en samenwerking tussen de partijen zich eerst nog verder moeten ontwikkelen.


FANS Voor- of najaar Er komt geen officiĂŤle merkambassadeurscampagne. Wel willen we onze fans koesteren en hen belonen voor hun enthousiasme. Bijvoorbeeld door alle abonnees van onze DIT! is Katwijknieuwsbrief of van ons YouTube-kanaal een cadeautje aan te bieden. Capaciteit: 2 % | Budget: 3,5 % vh campagnebudget

DIT! IS WONEN | DIT! IS WERKEN Het hele jaar door We breiden onze bestaande activiteiten uit. Onze focus ligt bij de ontwikkeling van het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg en Unmanned Valley. We denken mee over recreatieve voorzieningen en de invulling van de marketingcommunicatie gericht op nieuwe bedrijven en bewoners. Capaciteit: 3 % | Budget: 2 % vh campagnebudget

STAKEHOLDERS | RELATIEMANAGEMENT Het hele jaar door In 2018 geven we nĂłg meer aandacht aan de communicatie met onze achterban, de benadering verschuift van online naar persoonlijke communicatie. We organiseren meer bijeenkomsten en versturen nog vaker een nieuwsbrief. Capaciteit: 30 % | Budget 5 % van het totaalbudget

5


DOELSTELLINGEN | KPI’S De belangrijkste doelstelling van Katwijk Marketing blijft het verhogen van de bestedingen. Onder andere door het stimuleren van (herhaal)bezoeken aan Katwijk én door bewoners aan te zetten om er vaker op uit te gaan! Deze doelstelling (en vooral de bijdrage van Katwijk Marketing aan de resultaten) blijft lastig meetbaar.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet in staat zijn om het resultaat van onze activiteiten en inspanningen te beoordelen. We maken hiervoor gebruik van Key Performance Indicators (KPI’s). In de tabel hieronder is te zien wat we in 2018 willen realiseren.

THEMA | SOORT DOELSTELLING

KPI

Volgers Social Media

Instagram

Groei naar 750 of meer

YouTube-abonnees

Groei naar 250 of meer

Bereik

> 5 mln

Betrokkenheid bij video’s

> 20 %

Aanmeldingen nieuwsbrief

Groei naar 1.200 of meer

Aantal verstuurde nieuwsbrieven

12

Bovenlokale promotie

Aantal beursdeelnames

2

Arrangementen | acties

Aantal nieuwe arrangementen|acties

3 of meer

Stakeholders | partners

Aantal verstuurde nieuwsbrieven

5

Aantal persoonlijke contactmomenten

6 of meer

Campagne DIT! is Katwijk

Twee belangrijke KPI’s van de afgelopen jaren ontbreken in dit lijstje met doelstellingen: het aantal bezoekers aan onze websites en het aantal volgers op Twitter en Facebook. Dat zit zo: in 2018 houden we rekening met het samenvoegen van onze kanalen. We weten dat er overlap zit in de groepen die ons via VVV Katwijk|Katwijk Marketing en DIT! is Katwijk volgen. Dit is een van de redenen waarom we denken dat de samenvoeging effectief kan en zal zijn. Maar hoe groot de overlap is tussen de beide groepen, dát is onbekend. Na de samenvoeging voeren we een nieuwe nulmeting uit, die richting geeft voor de doelstellingen voor deze indicatoren in 2019.

6


ONZE BEGROTING

INKOMSTEN

UITGAVEN

€ 320.000

€ €€€ € €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€

€ 319.000 Commissies | overige € 4.000 Stad + Kust (Economie071) € 25.000

Toeristische Agenda € 50.000

Private bijdragen € 84.000

Gemeente Katwijk € 157.000

Organisatie € 140.000

Relatiemanagement VVV Campagnes € 179.000

€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 7


Onze doelgroepen:

→ → →

Gecombineerde inzet merken VVV, DIT! en Katwijk Marketing Relatiemanagement Blijven vernieuwen en verrassen!

Als gebruiker van het Katwijkse aanbod

Als aanbieder van het Katwijkse aanbod

Toeristen & bezoekers Nieuwe bedrijven|bewoners

Locals

Partners Stakeholders

eNKELE van onze KPI’s: ieuw

riev

17

en

sb

Instagram

volgers

> 750

Yo

uT Abo ube nne es > 25

0

Bereik DIT!

> 5 mln

Bijeenkomsten

>5

N

€ 320.000 Ons budget onze bezetting

1 FTE + stagiair(e)s

SAMENVATTING

Onze grootste uitdagingen:

Jaarplan 2018 Katwijk Marketing  
Jaarplan 2018 Katwijk Marketing  

Dit is het jaarplan van Katwijk Marketing voor 2018. Het doel van dit plan is jou laten zien wat we op welk moment van het jaar doen en waar...

Advertisement