Page 1

Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym (5) 1 października 2009 14:26

Demokracja - Pośrednia  Udział w wyborach (głosowanie)  Przynależnośd do jakiegoś stowarzyszenia  Przynależnośd do związków zawodowych  Inicjatywy obywatelskie □ Komitety wyborcze (np. w USA)  Prawo do zgromadzeo  Protesty □ List otwarty □ Petycja □ Akcje protestacyjne (dolina Rospudy) - Bezpośrednia  Referendum □ Bardzo rzadko wykorzystywane w Polsce  Wybory (kandydowanie)  Inicjatywa ludowa (inicjatywa ustawodawcza)  Veto ludowe  Samorządnośd

WOS Page 1

Str. 104-112

W Szwajcarii kilka razy w roku odbywa się referendum

Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym (5)  

Notatka z lekcji

Advertisement