Page 1

Typy wybrzeża (11)

Str. 161

7 października 2009 13:19

I. Podział - Wybrzeża wysokie - Fiordowe  Zalanie dolin polodowcowych w obszarach górskich  Północna części Norwegi - Dalmatyoskie  Występowanie wysp o przebiegu równoległym do wybrzeża  Powstaje poprzez podniesienia poziomu wody i zalaniu pasm górskich o przebiegu równoległym  Chorwacja - Riasowe  Ma podobną genezę jak Dalmatyoskie, ale prostopadle do wybrzeża  Irlandia - Szkierowe  Przez zalanie obszaru polodowcowego gdzie występuje wiele pagórków  Finlandia - Limanowe  Zalewanie przez wody morskie ujśd rzek i powstanie jezior (słonych), następnie zamykanie ujścia rzeki przez akumulację mułu  Morze czarne - Wybrzeża niskie - Lagunowe  Duża różnica poziomów pływów  Zatoka meksykaoska  Wenecja - Mierzejowe  Polska

II. Podział - Narastające (płyty się podwyższają)  Mogą byd związane z organizmami żywymi (rafy koralowe) - Cofające się (płyty się obniżają)

Geografia Page 1

Typy wybrzeża (11)  

Notatka z lekcji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you