Page 1

Geografia Page 1

Ruch naturalny ludności (22,23,24) 26 listopada 2009 13:19

Czynniki kształtujące ruch naturalny ludności: ○ Przyrost naturalny  Pn=u-z*1000‰ Pn + u>z Pn 0 u=z Pn - u<z ○ Saldo migracji  Sm=(i-e)/1000‰ Sm+ i>e Sm 0 e=i Sm - i<e ○ Przyrost rzeczywisty  Prz=Pn+Sm ○ Przyrost ludności  6 miliardów  1,2 mld w Chinach  1 mld w Indiach  Przyrost: □ 1800r - 1 mld □ 1950r - 2 mld □ 1960r - 3 mld □ 2000r - 6 mld  Eksplozja demograficzna □ Gwałtowny przyrost liczny ludności □ Występuje w krajach Afrykaoskich na płd. od Sahary  Spadek liczby ludności □ W krajach wysokorozwiniętych i postkomunistycznych  Niemcy, Skandynawia, Japonia □ Starzenie się społeczeostwa  Wysokorozwinięte ◊ Zmiana modelu rodziny ► 2+1 ► 2+kot/pies ◊ Aktywnośd zawodowa kobiet ◊ Wysokie koszty utrzymania dzieci Skutki ujemnego przyrostu naturalnego: - Mniejszy budżet paostwa - Upadek polskiego systemu emerytalnego - Wyższe podatki - Zanik kultury narodowej Skutki eksplozji: - Przeludnienie wsi - Wzmożone przesiedlanie się do miast - Wzrost bezrobocia - Ubóstwo - Patologie społeczne - Wysokie nakłady na oświatę - Analfabetyzm Czynniki, które wpłyneły na dzisiejszy przyrost naturalny - Zmiana stylu życia - Urodzenia w wyżu demograficznym

Ruch naturalny ludności (22,23,24)  

Notatka z lekcji

Ruch naturalny ludności (22,23,24)  

Notatka z lekcji

Advertisement