__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 4 · december 2019

NY FORSKNING I MAVE– OG TARMSYGDOMME:

20 KATTE SØGES KATTE I KUNSTEN:

KOTOR ER KATTENES BY MÆNGDEN AF NØDSTEDTE KATTE I DRAMATISK VÆKST:

VILDE ÅR


LEDER

Kære

MEDLEMMER SÅ MEGET SOM ALDRIG SET FØR

KATTENS VENNER 4 2019

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 1/2020 skal være os i hænde senest den 17. februar 2020 Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Af Mogens Wilbert Formand for Kattens Værn

Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Mogens Wilbert, Lone Nielsen, Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Pia Borsdal, Kattens Værn (pb@kattens-vaern.dk) Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Forsiden: Ny analyse fortæller, at antallet af nødstedte katte er vokset med 254 procent over en årrække. Og i år har tilgangen ligefrem været eksplosiv. Læs mere side 4 og 6

Der findes næppe nogen, der har så meget kendlidt over, hvad der ville være sket med de mange skab til de vilde og herreløse katte i Danmark hundrede skønne killinger, hvis Kattens Værn som Kattens Værn, og der skal derfor rigtig ikke havde eksisteret. Jeg har dog hver gang valgt meget til for virkelig at overraske os. Vi fulgte tæt ikke at tænke tanken til ende. den lange og varme sommer sidste år, og vi var da Allerede før 1. november har vi anbragt så også klar over, at den helt sikkert ville medføre, mange katte på internaterne, at vi har passeret at vi året efter – i 2019 – ville få langt flere henantallet for hele sidste år, som i øvrigt også var et vendelser om hjælp til vilde- og herreløse katte og år med usædvanligt mange katte. til flere killinger. Vi er blevet spurgt, hvorledes vi indtil nu Allerede i sommer stod det dog klart, at det har klaret situationen med det ekstraordinære ville blive nærmest uoverskueligt. store pres, men vi har klaret det, Ikke alene fik vi anmodninger og det vil vi også gøre resten af Da Kattens Værn om hjælp fra kommuner og priåret. Det har dog udelukkende er den eneste vate. Vi modtog også henvendelkunnet lade sig gøre, fordi vi i ser fra andre dyreværnsforeninhele organisationen har ansat de dyreværnsforening ger, hvor folk havde henvendt rette mennesker; mennesker, der i Danmark, der sig for at få hjælp. Da Kattens har ydet en enorm indsats langt tager sig af vilde og Værn som bekendt er den eneste herreløse katte i større ud over, hvad de bliver aflønnet dyreværnsforening i Danmark, for. De har det samme hjerte for omfang, endte stort der tager sig af vilde og herreløse kattene som vores fantastiske set alle anmodninger frivillige og plejefamilierne, uden katte i større omfang, endte stort om hjælp hos os, og set alle anmodninger om hjælp hvis enorme hjælp vi ikke havde det var i sandhed hos os, og det var i sandhed kunnet redde de mange killinger. overvældende. overvældende. Der skal lyde en stor tak til vo Særligt var det de utroligt res medlemmer og støtter. Uden mange killinger – hvoraf en alt for stor del var i jeres bidrag havde vi ikke kunnet finansiere de ret sørgelig forfatning – der gav masser af arbejmange tusinde kørte kilometer og dyrlægeregninde til telefonerne, til inspektørerne og på vores ger – det har i sandhed kostet – så I har en stor dyrlægeklinikker. del af æren for, at vi kan hjælpe, hvor hjælpen er Jeg har nogle gange i en stille stund filosoferet påkrævet.

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2019


KATTENE I POPPELTRÆET /14

Indhold nr. 4 2019

04

Det vilde år

06

Kattelov skal dæmme op for flere nødstedte katte

Antallet af katte indbragt til landets internater er vokset markant fra i fjor til i år, beretter dyreværnsorganisationer

14

Kattene i poppeltræet

18

Årskunstner 2020: Lille kat på væggen der ...

Malene Terp udfører varme, detaljerede tegninger af din kat

Analyse viser, at mængden af nødstedte katte er vokset med 250 procent på 13 år

08 10

Fra skraldespand til livets solside

Husker du historien fra sidste udgave om Lucky Regina? I dag hedder hun Olivia og befinder sig på livets solside

20

Kotor er kattenes by

24

Katteklinikken tilbyder ny seniorpakke

Søges: 20 katte

Ph.d.-studerende forsker i, om det kan gøres mindre omfattende for hunde og katte at blive udredt for mave- og tarmsygdomme

I HVERT NUMMER

– Eller historien om Bella, Lille Hvæs, Louis og Lille Mis

Besøg kattemuseet i kattenes by i Montenegro

En kat er ”senior”, fra den fylder syv-otte år. Katteklinikken tilbyder udvidet sundhedsundersøgelse til seniorkatte

26

Lær om din kats hemmelige liv!

Følg din kats færden med en GPS-tracker - nyt i web­ shop’en fra 2020

Kat & Godt Set fra en kattekurv Stødt kattene! KV’s webshop Lokalafdelingerne

04 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Katteskæbner

DET VILDE ÅR Af Adam Pade

»Det har været et helt vildt katteår. Katte alle vegne. Sindssygt travlt. Inspektørerne har voldsomt mange sager. Telefonerne ringer konstant. Katteklinikken – overtravlt hver dag. Hvad sker der for Danmark?« Sådan skriver katteinspektør i Kattens Værn Helle Nielsen i en mail til ”Kattens Venner”. Og billedet bekræftes af de fire dyreværnsorganisationer, som ”Kattens Venner” har talt med. »Det har været et år, vi ikke har set magen til i Dyrenes Beskyttelse. Udviklingen er kommet helt bag på os, fordi vi havde indtrykket af, at antallet af indleverede killinger og voksne katte så småt var ved at falde,« lyder det fra familiedyrschef Jens Jokumsen i Dyrenes Beskyttelse. Han beretter, at Dyrenes Beskyttelse har oplevet en stigning i antallet af nødstedte katte på 39 procent fra de første 10 måneder af 2018 til de første 10 måneder af 2019. Og årsagen? »Hvis man ser på klimaet – den

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

lange periode med varme og tørke i fjor – og yderligere en nogenlunde OK sommer 2019, så kan det måske have noget med sagen at gøre. Særligt mange killinger har Dyrenes Beskyttelse fået indleveret på vores otte internater i 2019, så der må have været nogle særligt gunstige forhold i år for kattene til at få adskillige kuld killinger, som ingen ønsker at tage sig af,« antager Jens Jokumsen. I Dansk Dyreværn Århus er oplevelsen den samme.

De vigtige plejefamilier »Havde vi ikke haft vores mange plejefamilier, havde vi ikke kunnet klare det boom, vi har set i år. Herudover har vi set en meget stor stigning i antallet af indleverede voksne ejerkatte,« fortæller direktør Jesper Søderberg. Både Dansk Dyreværn Århus og Inges Kattehjem modtager fortrinsvis tamkatte. »Vi kan bestemt bekræfte, at året har været vildt. At få så mange killinger ind så sent som i november er uhørt,« fastslår Christina Christensen, dyreværnsansvarlig hos Inges Kattehjem. Ifølge hende kan det skånsomme klima ikke være eneste årsag.

»Man kan ikke afvise, at den milde vinter betød, at nogle katte ikke er faldet fra, som de burde i sagens natur. Men den store indlevering af tamkatte burde jo ikke have noget med klima at gøre,« tilføjer hun. En mulighed er, at folk er blevet bedre til at handle på det, når de opdager killinger ude i naturen. Men ulykkeligvis følger morkatten ofte med, når Inges Kattehjem finder den efterladte papkasse med katte i uden for deres hoveddør. »Da kan der være tale om familier, hvis hunkat får killinger, og så kan man ikke længere overskue det,« vurderer hun. Hos Inges Kattehjem har der ikke været problemer med at formidle kattene videre ud til gode hjem. »Men stigningen i indleveringer må for alt i verden ikke fortsætte, for så har vi simpelt hen ikke længere plads nok.« Inges Kattehjem benytter sig ligesom blandt andre Kattens Værn af plejefamili-

04 · 2019


Både KV og et udsnit af de dyreværnsorganisationer, der også beskæftiger sig med katte, melder om markant stigning fra 2018 til 2019 i antallet af sager om nødstedte katte. er. Her lyder det, at Inges Kattehjem normalt har killinger ude hos tre plejefamilier. Det tal var i november oppe på 16.

Totalt kattekaosår Hos KV’s samarbejdspartner på Fyn, Husdyrenes Vel, konstaterer Karen Sørensen, at 2019 indtil nu har været et ”totalt kattekaosår”. »Vi har kørt med overbelægning. Vi har kapacitet til 18 katte, og på et tidspunkt havde vi 48 katte i indslusningen,« fortæller hun og udtrykker frygt for, at færre får neutraliseret deres katte til trods for den store informationsindsats, som stort set alle dyreværnsorganisationer står bag.

04 · 2019

Hun fortæller også om et andet fænomen, hun synes, hun har oplevet helt siden, hun begyndte inden for faget – det var i 1982: »Folk anskaffer sig en fornem racekat, fordi den måske vil klæde hjemmet. Men så begyndte den sørme at kradse i møblerne, og så kunne man ikke længere have den,« fortæller Karen Sørensen.

Ny offensiv for kattelov Samtidig som antallet af indleverede katte er eksploderet, er 21 dyreværnsorganisationer under DOSO – Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation – gået sammen om en offensiv for at få regering og Folketing til nu – endelig – at se på en kattelov. Organisationerne bruger

blandt andet en underskriftindsamling fra Anima; en dyreværnsorganisation, der arbejder generelt for at udbrede respekt for dyr. Her er det lykkedes at samle 30.000 underskrifter fra danskere, der forlanger en kattelov. Yderligere citeres en nyere meningsmåling for, at kun 24 procent af befolkningen ikke ser noget behov for en kattelov. En kattelov skal blandt andet forpligte ejeren til at registrere og mærke sin kat, og så er det problematisk, at katte er billige eller gratis at få: Organisationerne henviser til en tre år gammel spørgeskemaundersøgelse fra Aarhus Universitet, hvor 55 procent af de adspurgte havde fået deres kat gratis. Ifølge dagbladet BT har Folketingets Fødevare- og Miljøudvalg afkrævet fødevareminister Mogens Jensen (S) et svar på, hvad han har af planer for Danmarks katte. Men ifølge Socialdemokratiets dyrevelfærdsordfører Anders Kronborg, »er en egentlig kattelov ikke på trapperne, da vi har brug for at blive klogere,« som han siger til BT. Det er vi mange, der gerne vil bistå med. n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

05


Katteskæbner

Antallet af katte, som de danske internater håndterer, er steget med mere end 250 procent i perioden 2004 – 2017. Det viser en analyse fra Københavns Universitet.

ANTALLET AF KATTE PÅ DE DANSKE INTERNATER STIGER OG STIGER ..! Af Lone Nielsen, dyrlæge Direktør, Kattens Værn

I en netop offentliggjort artikel – baseret på statistik fra de danske internater i perioden 2004-2017 – af Peter Sandøe m.fl.*) viser det sig, at antallet af katte, der håndteres på internater i Danmark, er steget markant over en 14-årig periode. På figur 1 ses i de røde søjler antallet af katte, der formidles via internaterne. De blå søjler viser antallet af aflivede katte på internaterne, og de pinkfarvede viser antallet af katte, der kom retur til deres ejer. Det er tydeligt at se, at kurven stiger år for år – altså bliver flere og flere katte hjulpet via internaterne. I perioden 2004-2017 sker der en stigning på 250 procent. Det er jo en stigning, der er til at få øje på. Hvis man sammenligner med forholdene for hundene i figur 2, ses der i samme periode et let fald i antallet af hunde, der kommer igennem internaterne i Danmark i samme periode. Hvor kommer alle de katte mon fra?

Flere muligheder I artiklen foreslår man flere muligheder: Tamme gårdkatte, der går

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

hjemmefra, tamme, private katte, der strejfer eller farer vild, eller katte der er blevet forladt af ejere. Det skal tilføjes fra vores side, at en hel del af disse katte så får killinger, hvilket øger antallet af katte, der kommer ind. På internater, der har plads, indleveres også privatejede katte, som ejer ikke kan have længere. Når man ser på antallet af hunde på internater i perioden, ser det helt anderledes ud med en stabil kurve. I artiklen forklares dette med, at hunde skal have et registreret ejerskab i Danmark, alle hunde over otte uger skal bære ID-mærkning, og de skal være registreret i Det Danske Hunderegister. I artiklen konkluderes det, at de danske internater afspejler problemet med de mange hjemløse katte i Danmark, men at de nok ikke kan løse problemet alene. Hvordan står det så til i 2019? Er kurven knækket? Nej.

Alt tyder på endnu flere 2019 har vist sig at være et ekstremt travlt år, så alt tyder på at kurven fortsætter opad. I Kattens Værn fik vi mistanke om, at det nok blev et travlt år, da

vi i foråret fik ekstra mange drægtige katte og hunkatte med killinger ind, og fornemmelsen viste sig at holde stik – hele sommeren og i efteråret fortsatte efterspørgslen på hjælp til kattene. Tallene for 2019 er ikke helt opgjort endnu – vi skal lige over nytår – men det kommer på flere områder til at blive et rekordår, når det gælder antallet af katte, som vi har håndteret i Kattens Værn. Det har givet problemer på internaterne, ikke kun hos Kattens Værn. Også de øvrige dyreværnsforeninger melder om ekstrem travlhed og udsolgte pladser på internaterne. Det har i perioder været helt umuligt at opdrive en ledig plads på et internat. Det giver naturligvis anledning til bekymring på kattenes vegne. Hvorfor er der stadig så mange katte i Danmark, som ingen ønsker at tage ejerskab for? Hvordan kan vi knække kurven ?

Vi er ikke alene Vi bruger mange ressourcer i Kattens Værn på oplysningskampagner, der handler om, at man skal ID-mærke og neutralisere sin kat, så den både kan komme hjem, hvis den bliver væk, og så den er forhindret i, at der kommer flere uønskede killinger. Alle

04 · 2019


katte, der kommer på vores internater, bliver ID-mærket og neutraliseret, ligeså med de genudsætningskatte, der kommer hjem igen. Og vi er ikke alene. Mange andre dyreværnsorganisationer gør sammen med os et meget stort stykke arbejde for at oplyse om, at man skal tage ansvar for sin kat og få den neutraliseret. Ifølge den omtalte artikel tyder det på, at der er brug for hjælp, hvis kurven skal vendes eller bare stabiliseres. Måske er tiden nu inde til en kattelov, der påbyder katteejere at ID-mærke

og registrere deres kat på samme måde som med hundene? Hvis man spørger Kattens Værn er svaret på spørgsmålet ”ja”. n

*) “Shelters can reflect but cannot solve underlying problems with relinquished and stray animals – a retrospective study of dogs and cats entering and leaving shelters in Denmark from 2004-2017”. Peter Sandøe, Janne B.H Jensen, Frank Jensen, Søren Saxemose Nielsen, 2019.

12.000 151 3329

10.000

188

185 3040

169

3262

2961

190 2522 161

8.000 230

216

6.000

1858

1653

193

1163

4.000

0

1836

4838

7772 7213

7140 6661

1509 6024 5434

4615

7846

164

1484

224

2.000

1924

177

4898

5092

3784 83 420 2309

164 391 1527

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nyt hjem

Aflivet

Retur til ejer

Figur 1. Antal formidlede, aflivede og hjemvendte katte.

2500

276 163 184

1500

269

278

2000

100 1373

124 1572

1690

170 256 136 1556

153 1762

192 1705

236 195

271

161 202 1437

208 1360

137 234 1136

1000

198 1351

192 1557

168 145 1418

173

201

110

156

1260

1188

500

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nyt hjem

Aflivet

Retur til ejer

Figur 2. Antal formidlede, aflivede og hjemvendte hunde.

04 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

07


Katteliv

Fra skraldespand til livets solside I sidste udgave af Kattens Venner fortalte vi om Lucky Regina, der blev fisket op af en skraldespand: Forskræmt, kold, sulten. I dag møder vi hende som Amelia – en ung teenager på livets solside. Af Adam Pade

Det er godt nok husherren, der åbner døren for gæsten. Men det er seks måneder gamle Amelia og Olivia, der tager imod. Med glubende nysgerrighed kaster de sig over gæstens sko, inspicerer hans taske og følger med ind i stuen, hvor gæsten bliver bænket ved spisebordet. Amelia kender læserne måske som Lucky Regina, den lille angste, sultne killing, som et godt menneske hørte klynke under låget på en skraldespand, blev taget i lommen og bragt til nærmeste dyrlæge, kom i kærlig familiepleje og siden til KV’s internat i Brøndby – beredt til et langt katteliv hos mennesker, der vil hende det godt.

Ikke en ny Alicia Det har hun fået – sammen med en jævnaldrende kammerat i et hyggeligt, velindrettet rækkehus i Hellerup ved

København. Ejerfamilien hedder Visco – bestående af Danilo, Francesca og sønnen Gabriel på 11. Og hun trives. »Det var ikke planen at adoptere en ny kat så hurtigt. Vi mistede Alicia på 15 år i sommer, da hun fik en voldsom hjernesvulst. Det var et smertefuldt tab. For Gabriel, der er vokset op sammen med hende, og for Francesca, for hvem Alicia blev et centralt holdepunkt, da Francescas mor døde – pludseligt og uventet,« fortæller Danilo, mens Francesca nikker samstemmende. »Samtidig ønskede vi at forberede vores søn på, at en ny kat ikke var en ny Alicia; at en ny kat ikke kunne være en erstatning for hende. Det ville vi gerne bruge noget tid på,« tilføjer han. Francesca: »For mig har katte haft stor betydning, helt siden jeg var barn. Jeg havde det med at adoptere katte, der ikke havde noget hjem, eller som var tilløbere. Ja, én fandt Olivia (tv.) og Amelia har fundet sig vel tilrette hos familien Visco.

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

jeg i en bilmotor. Det var Filippo,« husker hun.

Første familieprojekt At adoptere Alicia var noget af det første, Francesca og Danilo gjorde sammen – som par. Egentlig var Alicia alt for lille en killing til adoption, mens hendes mor var blevet dræbt af en hund, og hun og hendes søskende kom ud til forskellige familier. For Danilo var dét at få kat nyt for ham. Hans far var jæger, og derfor var der hunde i hans barndomshjem. Han lærte hurtigt at holde af Alicia – og af den ubetingede hengivenhed, hun udviste. Familien Visco er fra Italien. Igennem årene nåede Alicia at flytte med rundt flere steder i Italien, siden fulgte hun med til Schweiz og sidste sommer – i 2018 – kom hun og familien til Danmark. »Jeg begyndte at undersøge, hvordan det fungerede med adoption af katte i Danmark. Det førte os til Brøndby – bare for at se os lidt rundt,« fortæller Danilo.

Jo, vi blev matchet »Vi fik lov til at være alene sammen med kattene, og – jo, vi blev matchet; ikke af personalet, men af Lucky Regina,« smiler Danilo. »Så planerne blev hurtigt ændret; det var kærlighed ved første blik!« Sådan måtte det være, og familien var parat til at tage hende med hjem. Indtil Gabriel mødte Olivias blik, og hun instinktivt begyndte at spinde. Heldigvis var der plads til dem begge i transportkassen den dag i september. »De følte sig hjemme med det samme. Allerede første aften fulgte de med os i seng,« fortæller Francesca. 04 · 2019


Da Olivia mødte sønnen Gabriels blik, vidste hans far og mor, Fran­ ceska og Danilo Visco, at familien skulle have to katte med hjem.

De to katte er under samtalen gået til ro bag os. Olivia – en gylden tabby – og Amelia – tidligere Lucky Regina, sort med

AY IW L FE

ns te t a rK e t øt st

rn Væ

hvid næse og hvide poter – har indtaget hvert deres sovested. Heldigvis medvirker de gerne, da der skal tages billeder.

For de har begge en god historie at for­ tælle. n

! 19 20

®

FELIWAY CLASSIC gør at jeg også kan være med til festerne! Enkelt at anvende - Dokumenteret effekt - Naturligt for katten Kattens værn - Feliway nytår 2019 - 120x185mm.indd 1

04 · 2019

2019-11-07 16:34

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

09


Syge katte Ph.d.-studerende, dyrlæ­ ge Janne Graarup Lyngby (tv.) – med modelkatten Goliath på 12 – og hendes to speciale­studerende Ann Ekvig Hovland og Cecilie Sophie Dallerup Due håber at kunne lette katte og hunde for en omfattende udredning for mave- og tarmsygdomme.

De Frie Forskningsråd har ydet støtte til forskning i, hvordan mave- og tarmkræft kan diagnosticeres hos hund og kat uden et langvarigt, omfattende udredningsforløb. Katte søges!

Søges: 20 syge katte Af Adam Pade

Tænk, hvis man kunne skåne hunde og katte for et så langt og så strabadserende udredningsforløb, at der er risiko for, at diagnosen bliver stillet for sent til at kunne redde deres liv. Og forestil dig yderligere, at det tilmed blev så meget billigere at stille diagnosen, at flere dyreejere ville få råd til det og kunne beholde deres dyr længere.

Humanmedicin inspirerer Her er hverken tale om forkølelse eller et vilkårligt maveonde, men om noget så alvorligt som kronisk tarmbetændelse og mave- og tarmkræft, der skal behandles, inden hunden eller katten bliver for svag.

På dyrlægestudiet under Københavns Universitet har dyrlæge og ph.d.-studerende Janne Graarup Lyngby kastet sig ud i et studie af, om den forholdsvis nye måde, man forsker i mave- og tarmkræft hos mennesker på, også lader sig anvende på dyr. Mave- og tarmkræft er henholdsvis den anden mest udbredte kræftsygdom hos kvinder og tredje mest udbredte kræftform hos mænd, og derfor forskes der selvsagt ivrigt inden for dette felt. Blandt kræfttilfældene hos kat er ca. 14 procent mave- og tarmkræft. Grundlæggende drejer det sig om, at man kan diagnosticere lidelsen ved at analysere et antal markører i dyrenes afføring. Janne Graarup Lyngby arbejder sammen med to sidsteårs dyrlægestuderende, Ann

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Ekvig Hovland og Cecilie Sophie Dallerup Due, der – afledt af projektet – skriver speciale om galdesyrer i afføringen. De kan vise forskellige ubalancer hos dyret.

Dyrt og omfattende »I dag er det dyrt og desuden meget omfattende for katten at blive udredt. Her skal tages blodprøve, foretages ultralydsscanning, her skal prøves forskellige typer foder af, gennemføres en kikkertundersøgelse – ja, måske skal hele maven åbnes op,« fortæller Janne Graarup Lyngby. »Forløbet kan være så omfattende og vare så længe, at katten til sidst ikke kan tåle at komme i narkose – og er desuden så dyrt, at mange dyreejere må give op.« Det kritiske er, at de symptomer, kat-

04 · 2019


TO GANGE TI KATTE SØGES ten udviser, kan forveksles med en kronisk tarmbetændelse. Den er ikke i sig selv livsfarlig, men skal behandles, inden den måske udvikler sig til kræft. Den efterfølgende behandling forekommer udramatisk sammenlignet med udredningen: Kræften behandles med kemoterapi – om end i ganske anderledes, blidere form end den, mennesker må undergå. Behandlingen skrædderyes til den enkelte kat, og formålet er at give katten den bedste mulige livskvalitet på trods af en kræftdiagnose, og det lykkes ofte i flere år efter diagnosen.

Større betydning

– – – –

10 katte med kronisk tarmbetændelse (Dvs. lidelsen skal have varet længere end tre uger) 10 katte med diagnosen mave- eller tarmkræft Skal i øvrigt være raske ”Kandidatkattenes” ejere indbydes til en samtale om katten og dens hidtidige sygehistorie – Som ”honorar” er kikkertundersøgelsen gratis – Kontakt: Specialdyrlæge i intern medicin, Janne Graarup Lyngby, Universitetshospitalet for Familiedyr på Frederiksberg ved København, tlf. 3533 2930, eller pr. mail: janne.lyngby@sund.ku.dk

re. Det kunne de, konstaterede Janne Graarup Lyngby. En af markørerne kaldes for MikroRNA, en kritisk gruppe af genetiske molekyler. Identificeringen sker ved, at afføringsprøven først fryses ned og dernæst tøes langsomt op. Undervejs bliver den oprenset og opslæmmet. Hernæst benyttes den almindeligt anerkendte, såkaldte PCR-metode til at søge efter markørerne. Her anvendes små prober, der binder sig til de molekyler, man er på jagt efter. I forbindelse med projektet samarbejdes der med et laboratorium i Texas i USA og universitetet i Barcelona.

S

Projektet – der som overordnet ramme har titlen: Discovering fecal microRNA expression profiles as biomarkers for gastro-intestinal cancer in dogs and cats – er finansieret af De Frie Forskningsråd. Det er endnu usædvanligt, at rådet yder støtte til projekter om dyr alene for disses sundhed. Men støttetilsagnet kan måske være et spejl af en generelt stigende interesse for at fremme trivsel og sundhed blandt dyr, hvilket igen kan være affødt af vore kæleFørste artikel er ude dyrs voksende betydning i samfundet. Ligesom det gjaldt for Ida Sofie Thuesen Farve julekat til annonce jul 2019 Killing.pdf 1 07-11-2019 11:33:59 Første skridt var at afdække, om disse og hendes kommende ph.d.-afhandling om såkaldte biomarkører lod sig identificevildtlevende katte (se sidste udgave af ”Kat-

tens Venner”), bliver også Janne Graarup Lyngbys afhandling til ved offentliggørelse af artikler i internationale fagtidsskrifter efter uvildige forskerkollegers bedømmelse. Den første er allerede publiceret og vakte anerkendelse i forskerkredse. Mens raske dyr i opstartsperioden lagde afføring til, er tiden nu inde til at prøve metoden af for alvor på syge dyr, samtidig som de selvsamme dyr udredes efter den almindeligt anerkendte praksis – det tilsiger videnskabelig skik. »Derfor søger vi nu 10 katte med kronisk tarmbetændelse og 10 katte med konstaterede kræftdiagnoser. Til gengæld for at få adgang til kattene, kan vi tilbyde en gratis kikkertundersøgelse, der er noget af det mest bekostelige ved udredningen i dag,« fortæller Janne Graarup Lyngby. En kikkertundersøgelse går ud på at

HJEM LØ S

E

TTE KA

SMS JULEKAT til 1919 og

T DE TØ

støt med

100 kr. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

”Mon jeg får en julegave i år?” 04 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

11


Cecilie Sophie Dallerup Due og Ann Ekvig Hov­ land har begge som vision at blive praktise­ rende dyrlæger: Dyrlægestudiet er fint, fordi det hele tiden er muligt at komme tilbage til forskningen, hvis man føler sig drevet til det – som tilfældet er for Janne Graarup Lyngby.

føre et kamera ned i kattens mave gennem mund og svælg samt udtage en mikroskopisk lille vævsprøve. Udstyret hertil er oprindelig udviklet til små børn. De i alt 20 katte må ud over mave- og tarmlidelsen være raske, så ingen andre sygdomsbilleder får indflydelse på udredningen, og så de kan tåle den bedøvelse, der er nødvendig for gennemførelsen af kikkertundersøgelsen.

Slutter 2021 Projektet blev indledt i 2017 og ventes afsluttet i 2021, mens de to dyrlægestuderende skal være parate med deres specialer i marts.

Janne Graarup Lyngby har som praktiserende dyrlæge specialiseret sig i intern medicin – stofskiftesygdomme, eksempelvis – og har tilmed læst til ”Diplomat i intern medicin” i USA: Et intenst, tre år langt studium, der udgør den højeste efteruddannelse inden for feltet i verden. Med til USA fulgte hendes to hellig birma-katte, søskendeparret Goliath og Gulnare (12). De må i dag finde sig i at skulle dele bolig med Adison, en sort labrador. Ann Ekvig Hovland overvejede i sin tid at læse medicin – altså human medicin. Men opvæksten med og glæden ved dyr inspirerede hende i stedet til dyrlæge-

Har du husket sygeforsikringen? Katte adopteret fra Kattens Værns internater får 1 måneds gratis sygeforsikring. Medlemmer får herefter 10 % rabat - og killinger under 16 uger får yderligere 10 % rabat på den årlige præmie.

Symptomer, det er vigtigt at holde øje med hos din kat: · Nedsat appetit · Diaré · Opkast · Vægttab · Mavesmerter Særligt udsatte:

Kontakt os på tlf. 63 57 11 11 eller dyrekassen.dk

12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

· Siameserkatte er genetisk betingede = statistisk set større risiko · Navnlig ældre dyr rammes

studiet. Målet er at arbejde i en dyrlægepraksis med familiedyr. »Dyrlægestudiet er godt, fordi du efter nogle år i dyrlægepraksis har mulighed for at vende tilbage og forske,« siger Ann Ekvig Hovland, der især er glad for sit specialeprojekt, fordi det giver mulighed for at få ”rigtige dyr” mellem hænderne. Cecilie Sophie Dallerup Dues historie ligner lidt Anns. Hun er vokset op på Fyn med masser af dyr op gennem barndommen, og også hun vil gerne ud i en dyrlægepraksis for familiedyr.

”Glemte“ at aflevere … Begge har de deltaget i Kattens Værns praktikordning, hvor sidsteårs-studerende tilbringer en kortere periode på Katteklinikken i Brøndby, hvor de får mulighed for at komme helt tæt på behandlingen af katte – en god idé, for det er mest hunde, de studerende møder på universitetets smådyrshospital, som Janne Graarup Lyngby forklarer. Cecilie meldte sig straks som plejefamilie og fik et kuld hjem til sig. Hun ”glemte” bare at aflevere to af killingerne tilbage, og hjemmet er nu beriget med Pelle og Peanut. Dem er Ann nu blevet gudmor for. Ifølge Janne Graarup er projektet om mave- og tarmlidelser et rigtig godt projekt. »Jeg synes, det er vigtigt, at forskningen knyttes sammen med virkelighedens forhold – altså rigtige dyr med rigtige ejere,« som hun formulerer det. Projektet gennemføres under de fornemmest tænkelige forhold: Nemlig Universitetshospitalet for Familiedyr under Københavns Universitet – med så meget udstyr og så mange faciliteter, at det ikke står tilbage for noget universitetshospital for mennesker. n

04 · 2019


Kat & godt En særlig katteudstilling n Måske husker læserne historien fra i fjor om, at den folkekære billedkunstner og skulptør Henry Heerup omkring 1970 forærede en plakat til Kattens Værn. Historien skabte kontakt til Heerup Museum i Rødovre. Den 7. februar åbner Heerup Museum en ny særudstilling med værker af kunstnere, der også har afbildet katte. Det gælder kunstnere som J.F. Willumsen, Leif Sylvester og Julie Nord. På museets initiativ er Kattens Værn med på en kant. Således går de to parter sammen om at markedsføre både udstillingen og sig selv med et fokus på katten og al dens

væsen. Fra KV’s side vil vi være til stede nogle søndage i udstillingsperioden og medbringe rigtige levende eksempler på de prægtige dyr. Ifølge museumsleder Anni Lave Nielsen er en del af målet også at trække nye gæster til det lille museum. »I Heerups billeder er kattene både skildret som menneskets ven - og som menneskelignende. På mange måder kommer han gennem sine billeder ind på forskellige sider af katten, og det tænkte jeg, at Kattens Værns medlemmer ville

finde interessant. Det kunne være spændende, hvis katteelskere og medlemmer havde tid at dele ud af deres viden og glæde ved katte,« siger hun. Udstillingen varer helt indtil juni 2020, og ”Kattens Venner” – og dermed læserne – bliver naturligvis blandt udstillingens gæster. Billedet: Plakaten, som Heerup skænkede Kattens Værn for omkring 50 år siden. Se mere om Heerup Museum på heerup.dk.

Hvad ville DU gøre, hvis du ikke havde råd til at tage dit elskede kæledyr til dyrlægen? Man er lidt på den, hvis ens kæledyr bliver akut syg eller kommer til skade, og ens økonomi er stram. Man bliver nødt til at gøre noget, så dyret ikke lider!

Panelet består af dyrlæge Ingeborg Mølbak, jurist Mogens Klausen og formand for Dyrenes Dags Komitè, Karin Sørensen.

Heldigvis findes Dyrenes Dags Komitè, hvor mennesker med lav indtægt kan søge om hjælp til dyrlægeregningen, når man har fået behandlet deres syge eller tilskadekomne dyr.

Henvendelserne bliver ikke færre, som årene skrider frem. Det er ikke nogen hemmelighed. Og vi har derfor brug for hver en krone, vi kan ”skrabe” sammen, så vi kan hjælpe så mange dårligt stillede mennesker som muligt.

I 2018 hjalp vi et stort antal kæledyrsejere, og det løb samlet op i mere end 500.000 kr. Det er rigtig mange penge! Penge, som er doneret til os af gavmilde personer, eller søgt om via andre fonde. Når ens støttegrundlag kommer ind på den måde, har vi naturligvis pligt til at lave et ordentligt stykke forarbejde. Hver ansøgning om støtte skal derfor først igennem vores dygtige panel, der vurderer hver enkelt sag, så disse donationer og midler bliver brugt bedst muligt.

Vil du være med til virkelig at gøre en forskel, så kan du støtte vores arbejde på MobilePay, 163173,eller via bankoverførsel på reg.nr: 3409 kontonr.: 10464420. Se mere om vores arbejde på, og hvordan man ansøger om støtte lige her: www.dyrenesdags-komite. dk/31679316 På forhånd tak for hjælpen!

Karin Sørensen, Dyrenes Dags Komité

04 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

13


Katteliv

Med sommerens tæt omsluttende bladløv var det store poppeltræ en fin, midlertidig bolig for Bella og hendes killinger. Men efter løvfald kommer en kold og barsk vinter, som hun næppe havde stået igennem.

Kattene i poppeltræet – Eller historien om Bella, Lille Hvæs, Louis, og Lille Mis, der blev indfanget under udvisning af stor tålmodighed, og som nu har en lys fremtid for sig. Af Christina Pankratz Katteinspektør på Fyn

I begyndelsen af august modtog jeg en sms fra min mor, der bor omkring en kilometer væk. Hun spurgte, om jeg havde set den rødstribede kat, der vandrede op og ned ad vejen ved hendes hus – en rute, jeg kører dagligt. Min mor tænkte, at det måske var min egen kat, Gustav, der forsvandt for flere år tilbage, og hun sendte et lidt sløret billede. Ak – Gustav var det ikke. Nogle uger senere passerede min kæreste, Kristian, det sted, hvor den rødstribede kat vandrede omkring. Ved et utroligt lykketræf opdagede han to killinger kigge ud fra et stort, gammelt og hult poppeltræ. Han

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

troede næsten ikke sine egne øjne og sendte mig med det samme et billede. Samme dag drog vi alle – Kristian, vores børn Villads og Laura og jeg selv – op til træet. Ud sprang en meget kontaktsøgende og meget afmagret, rødstribet kat. Det måtte helt klart være den kat, også min mor havde set. Hun havde simpelthen bosat sig med sine killinger i det træ.

Vindomsust landevej Vi navngav hurtigt den smukke missemor Bella, der var utrolig kælen – og meget sulten. Vi havde medbragt noget foder, fordi vi naturligvis ville indfange og redde både hende og hendes killinger: Hvilket liv ville de dog

04 · 2019


ikke få i de kolde måneder i et hult træ ved en vindomsust landevej på det yderste Nordøstfyn? Dagen efter – en lørdag – måtte jeg drage til Sjælland, men Kristian gav sig i kast med opgaven. Han arbejder til daglig som projektleder i byggebranchen og har således intet med dyreværnsarbejde at gøre, men ingen af os kunne finde ro, før alle killingerne var indfanget. I timevis stod han på en stige og kiggede ned i træet for at se killingernes bevægemønster. Havde de gange derinde? Små huler? Eller opholdt de sig mon i trækronen? Det viste sig, at der i træet var en masse små huler, der udgjorde et godt og trygt læ for kattene. Men det gjorde det svært at få fat i dem. Killingerne vurderede jeg til at være fem-seks uger. De havde ikke været i nærheden af mennesker før, så de første vigtige uger, hvor man kan præge en kat til at blive tam og håndterbar, var passé. Killingerne var derfor meget bange for mennesker. Nogle ville måske mene, at killingerne skulle indfanges og aflives, fordi de ikke kunne håndteres, men der var noget ved situationen og ved Bellas sind som gjorde, at de her katte bare måtte hentes hjem til os og præges på hjemlige lyde, på mennesker, på børn,

på voksne, alt det man kunne. De fortjente en chance i livet. Ja, det føltes nærmest skæbnebestemt.

Kun Bella ved det Hvordan Bella og killingerne var endt der, ved kun den, som har gjort Bella tam. Måske er Bella dumpet i drægtig tilstand (fordi man skulle på sommerferie), måske er hun dumpet der med nyfødte killinger, og så har hun båret dem ind i træet. Måske er hun løbet

Carglass hjælper hvert år mere end 100.000 danskere, når de har en rudeskade i deres bil. Dette gælder uanset om du har et stenslag i forruden, der kan repareres, eller en rude, der skal udskiftes. Du kan komme ind på et af vores værksteder, eller du kan få besøg af en af vores mobile teknikere, hvor du nu måtte ønske det. Du kan booke tid på www.carglass.dk/booking eller telefon: 70119911. Vi har åbent for telefonerne mellem 07:30-17:00 på hverdage. Du har også mulighed for at tilkøbe et par Bosch vinduesviskere til bare kr. 349,- ved booking.

04 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

15


Katteliv

hjemmefra og har født der. Ingen ved det. Kun Bella. Hvis bare man kunne spørge hende. Bella blev fremlyst uden held. Hun var fertil, ikke øremærket, cirka to år gammel og ladt alene med ansvaret for at brødføde fire sultne killinger, i et vindomsust træ, alt imens hun selv var skind og ben. Senere den lørdag stod Kristian i regn med et net, og det lykkedes ham at fange en killing. Han prøvede i timevis at få fat i de andre tre. Det blev mørkt. Han tog killingen og Bella hjem og indlogerede dem med mad, vand, varme tæpper og en kattebakke. Det var ikke rart at sove den nat vel vidende, at de tre andre killinger nu var alene i et træ uden deres mor. Heldigvis kunne de jo spise selv, så Kristian havde sat en lille skål med killingemad og vand, så de ikke manglede noget på den konto. Hele tiden var jeg med på sidelinjen fra Sjælland. Tidligt næste morgen fangede Kristian endnu en

killing med et net, balancerende på en stige. Kristian lurede, hvilket hul de kom ud og ind ad, og når killingen var ude, fordi den ikke havde opdaget ham, satte Kristian nettet for hullet. Og når killingen så blev forskrækket, og ville løbe ind i hulen, løb den i stedet i nettet.

Vente, vente, vente Da jeg kom hjem, satte jeg fælder op, som jeg håndterede med en lang snor. Det krævede nogen tålmodighed at sidde dér i vind og regn og bare vente, vente, vente. Kristian havde stillet sig bag ved træets åbning på stigen og prøvede at følge med nede i træet. Bortset fra vinden, der skar sig gennem marv og ben, var der helt stille. Den mindste bevægelse eller lyd skræmte killingerne. En killing vovede sig endelig ind i fælden med mad, og jeg lod fældens klap glide ned. Endelig! Kun én mere tilbage. Vi havde sat en fælde oppe i trækronen med mad. Pludselig hørte vi, at klappen gik ned. Alle killinger kunne nu genforenes med deres mor. Og sikke en gensynsglæde! Selv de tobenede fældede en tåre.

Ville – og ville ikke

Det med at befinde sig lidt højt til vejrs sætter mange katte pris på. Og har man ligefrem haft bolig i 2. – 3. sals højde, er det naturligvis ikke noget, man lige læg­ ger af sig.

På trods af at killingerne var meget bange, lod de os sidde tæt på og betragte dem, mens de lå på tæppet med deres mor, spinnende og æltende og drak hendes dejlige lune mælk, og når maverne var fyldte, kom de nysgerrigt hen til os med et kropssprog, der udtrykte, at de gerne ville – og ikke ville –have kontakt. Allerede efter få dage fik de lyst til at lege med det legetøj, som vi havde præsenteret dem for. Og efter nogle uger kravlede de på os alle sammen og lagde sig endda nogle gange til at sove i skødet. Men røre for meget – det måtte man ikke. Små skridt. Den 29. oktober blev de steriliseret. De vejede da cirka 2 kg og var klar til operationen. Alle fire trefarvede hunkatte. Hvor mange nye overskudskillinger kunne det ikke været blevet til – ? Den 5. november fik den første af killingerne, som vi havde kaldt Mis sin nye familie. Der kom et sødt par fra Odense og hentede den. Senest har også Louis fået nyt hjem. De nye familier kender til killingernes barske start på livet, og til, at de er fundet sent i deres prægning. Derfor ved de, at det kræver tålmodighed og arbejde med tilliden. Der er i skrivende stund (6. november) stadig to killinger, som venter på nye hjem, men indtil da bor de hos mig og min familie i vores rummelige hus på landet. n

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2019


Har du taget stilling til din arv? ■ Det er helt naturligt at betænke sine nærmeste i et testamente. Dog er flere og flere begyndt også at betænke velgørenhedsorganisationer, når testamentet skal tegnes. For foreninger som Kattens Værn har det afgørende betydning for eksistensen at blive betænkt i et testamente. Samtidig kan det også være en stor hjælp for dine nærmeste pårørende, at du har taget stilling til, hvad der skal ske med din arv. Har du ingen arvinger, tilfalder din arv staten, hvis du ikke har tegnet et testamente. Hos Kattens Værn gør vi det så let som muligt for dig at betænke os i dit testamente, hvis du ønsker det. Og så er det i øvrigt gratis, når du benytter dig af vores advokat, Jytte Holm-Larsen. Hele det beløb, du vælger at testamentere til os, går ubeskåret til kattene. Betænker du Kattens Værn i dit testamente, kan det faktisk også være sådan, at dine arvinger ikke får mindre ud af din arv. Kattens Værn er som velgørenhedsorganisation fritaget for at betale afgift. Det betyder, at al arv som doneres til foreningen, går ubeskåret til vores arbejde med vilde og herreløse katte i Danmark. Hvis du i din arv ønsker at tilgodese for eksempel en nevø eller en niece, kan testamentet sammenfattes, så det bliver Kattens Værn, der betaler størstedelen af boafgiften. Via denne model får arvingerne en større glæde

af deres arveandel, og kattene bliver stadig tilgodeset. Ét er sikkert: Har du ingen familie, og har du ikke tegnet et testamente, der beskriver, hvad der skal ske med din arv, tilfalder pengene fra dit bo statskassen. Se i illustrationen herunder, hvordan der kan komme mere ud af din arv.

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror og Kattens Værn

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror

Arv 1.000.000 kr.

Arv 1.000.000 kr.

Bruttoarv til bror 700.000 kr.

Bruttoarv til bror 1.000.000 kr.

Bruttoarv 300.000 kr.

STATEN

STATEN

Afgifter til staten 362.500 kr.

Kattens Værn betaler afgift for broren af 700.000 kr. = 221.958 kr.

Nettoarv til bror 637.500 kr.

Nettoarv til bror 700.000 kr.

Nettoarv 78.043 kr.

Overvejer du at støtte Kattens Værn i dit testamente? KATTENS VÆRN Sandager 11 2605 Brøndby Tel 3888 1200 kattens-vaern.dk

04 · 2018

Vi anbefaler altid, at du tager en advokat med på råd, når du ønsker at tegne et testamente. På den måde sikrer du dig, at alle formelle krav i testamentet overholdes. Du kan også selv skrive dit testamente, men en advokat kan hjælpe med at få testamentet registreret hos en notar, så det er juridisk gyldigt. Samtidig kan advokaten også hjæl-

pe dig med, at testamentet nøje opfylder dine ønsker og behov. Du kan gratis og helt uforpligtende kontakte vores advokat Jytte Holm-Larsen hos ADVODAN på telefonnummer 88 33 05 10 eller ved at sende en mail til jyhl@advodan.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


Kattekunst

Kattens Værns Årskunstner 2020:

Lille kat på væggen dér … Få din kat foreviget i form af en ægte tegning – nok udført med pertentlighed og detaljerigdom, men også med en intens varme, der giver tegningen liv. Sådan lyder tilbuddet fra Kattens Værns Årskunstner 2020, Malene Terp. Malene Terp (26) har været optaget af dyr, fra hun var ganske lille. »Nårsomhelst jeg kom i nærheden af et stykke papir, har jeg tegnet dyr – hunde, heste – ja, alle mulige dyr. Jeg har også haft mange dyr,« fortæller Malene, hvis dyrehold startede i det små – med et

KV’s årskunstner 2020 leverer minutiøst præcise, men varme tegninger af din kat på bestilling. marsvin – og fuldbragtes med en hest. Med blandt andet en interesse for at fotografere gav hun sig i kast med uddannelsen som mediegrafiker; et fag, hun er blevet i. Men at tegne har hun aldrig helt lagt fra sig og har arbejdet sig frem til et koncept, som det viser sig, der er efterMalene Terp tegner og far­ velægger med pastelblyanter. De detaljer, der er med til at give motivet personlighed, er de mest spændende at indføje, synes hun.

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

spørgsel på: Man indsender et billede af sit dyr, baggrunden skæres væk og erstattes af en bund i en farve, der svarer til kunstnerpapiret, og så får kunden mulighed for at godkende. Malene arbejder med pasteller på papir egnet dertil. Papiret findes med forskellige indfarvninger, men de mest populære er sand, brun og et antal grå nuancer. Indtil nu er hele processen foregået digitalt. Men når kunden har givet sit OK, begynder håndarbejdet.

Håndarbejdet Malene tegner dyret op på sit papir med en beundringsværdig præcision. Derefter udfører hun bunden – konturerne af dyret – med de største farvede overflader. Det sker med en PanPastel. PanPasteller leveres i små ”kopper” og påføres med specielt udviklede svampe. Det gør processen lidt mere effektiv, end hvis der alene tegnes med blyanter. Derefter kan det sjoveste begynde: At indtegne øjne, skygger og andre detaljer – alt det, der gør dyret unikt. Det sker med pastelblyanter, der forekommer bløde og kridtagtige – og lige passer til Malenes temperament. Ikke

04 · 2019


Få et varigt minde om din kat! ·

Bestil en rabatkode i Kattens Værns webshop (se side 23)

·

Brug den fra 1. januar 2020 eller læg den under juletræet som julegave

·

Læs grundigt på Malene Terps hjemmeside, www.bymate.dk, om blandt andet hendes krav til det kattebillede, der skal danne grundlag for tegningen. Billedet indsendes til kontakt@bymate.dk

·

Mulighed for to størrelser: Lille tegning: 21 x 30 cm, stor tegning: 30 x 40 cm

·

Følg Malene Terp på Facebook – søg på: Bymate Malene Terp arbejder til daglig som mediegrafiker. Men dyretegningerne fylder mere og mere i hendes liv.

mindst efterlader de en dybde – en art tekstur – der gør billedet en lille smule uudgrundeligt for øjet.

Sjældent katte »Jeg har aldrig taget tid på, hvor længe det tager at udføre en tegning, men … 10-15

timer måske,« fortæller Malene, for hvem det at udføre dyretegninger på bestilling fylder mere og mere. Det er blevet til mange tegninger gennem de seneste år – hyppigst af hunde og heste, sjældnere af katte; et forhold, hun selv har undret sig over. Det bliver der for-

håbentlig lavet om på nu, når medlemmer af Kattens Værn går ind på KV’s webshop og bestiller et ”gavekort”. Malene yder rabat på sit honorar; en rabat, der på en gang kommer Kattens Værn og medlemmet til gode. Læs mere under webshop’en side 23.

Bliv set i ”Kattens Venner“ ■ Medrivende historier om katteskæbner, vejledning i kattens pleje, rapporter fra KV’s folk i felten: Fire gange om året møder de godt 8.000 medlemmer af Kattens Værn den forening, de er medlem af, gennem medlemsbladet ”Kattens Venner“.

PS: ”Kattens Venner“ udkommer næste gang i marts med deadline den 17. febuar!

Kattens Værn

04 · 2019

Kattens Værn er en af Danmarks ældste dyreværnsorganisationer. Ud over at hjælpe vildtlevende og hjemløse katte arbejder foreningen for at oplyse om kattens adfærd og pleje og skabe forståelse for vigtigheden af at mærke og neutralisere vildtlevende katte. Foreningen er tilsluttet DOSO, der er et samarbejdsorgan for landets dyreværnsorganisationer.

Man er medlem af Kattens Værn, fordi man holder af katte og vil det bedste både for sin egen kat og for alle dem derude. Derfor går ”Kattens Venner“ lige i hjertekulen. Som annoncør i ”Kattens Venner“ møder du en engageret, modtagelig læserskare og sender samtidig et signal om din egen seriøsitet som leverandør til Danmarks katte. Kontakt konsulent Pia Borsdal på 3888 1200 eller 2789 2590 og hør, hvordan du bliver synlig over for knap 8.000 medlemmer.

Sandager 11 · 2605 Brøndby · Tel: 3888 1200 · www.kattens-vaern.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Verdenskatte

Kotor er kattenes by På gaderne flokkes kattene mellem turisterne. Og bag facaden i det lille kattemuseum er udstillet hundredvis af billeder og sjove fortællinger om katte og deres betydning for mennesker og begivenheder helt siden 1918. Velkommen til Kotor i Montenegro! Af Minna Grooss, journalist

Om Cats Museum Cattaro / Kotor Stari Grad 371 85330 Kotor Montenegro For donationer og medlemskab: info@catsmuseum.org Webside: www.catsmuseum.org

To centrale skikkelser på Cat Mu­ seum: Museumsinspektør Piero Pazzi øverst og nedenfor – hvem ved – udstillingschefen?

Det er tidlig morgen i oktober. Kun kattene og byens borgere er vågne i Kotor. Kattene slikker poterne og pelsen og gør sig klar sammen med byens mange restaurantejere til endnu en dag, hvor tusinder af turister invaderer den gamle middelalderby i Montenegro. Byen har været med på Unescos verdensarvsliste siden 1979 og står øverst på listen over must-visit-destinationer i det lille land, der grænser op til Albanien og Serbien mod nord. Langs den stejle bjergkam bugter den gamle fæstningsmur på San Giovanni-slottet sig som en slange op ad det stejle dramatiske Lovcén-bjerg i 1.250 meters højde med sine 1.350 trin. I de labyrintiske gader for foden af bjerget vrimler det med kattefamilier i alle størrelser, der dribler kælent ind og ud mellem benene på turisterne side om side med de mange turistbutikker med kattegadgets fra klokken slår 10, til det bliver mørkt. For nok er Kotor en af de bedst bevarede middelalderbyer i Europa med historier, der står i kø om kongelige familier og paladser. Men kattene er en mindst ligeså stor attraktion.

Med blåprikket halsklud Piero Pazzi er indehaver af byens mest interessante museum, i hvert fald hvis man elsker katte. På denne oktobermorgen er der tremmer for det lille museum, men inde bag tremmerne rumsterer det. En sort kat med en

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2019


blåprikket halsklud titter ud mellem tremmerne og lidt efter kigger en mand ud. »Undskyld,« forsøger jeg på engelsk. »Er museet åbent?« Manden ryster på hovedet og svarer på spansk. »Jeg er i gang med at renovere og åbner først i morgen.« Jeg forklarer på mit støvede spansk, at i morgen er for sent, for jeg er kommet til byen for at skrive en artikel til katteelskere i Danmark. Et tungt nøglebundt bliver taget op af lommen og tremmegitteret rullet fra. »Velkommen!« Det første, der møder øjet, er en lille souvenirbutik med kattemotiver i et lille lukket værelse. Men det er bag den næste dørkarm, at den imponerende samling af katte fra hele verden lukker sig op. Væggene er klistret til med håndskrevne postkort med katte, flere fra første verdenskrig. I en lille smal gang hænger illustrationer af katte fra spanske magasiner blandt andre El Gato Negro fra 1898, hvor kattene er personificerede og vækker tanker om den skydegale kat, Behemot, i den russiske forfatter Mikhail Bulgakovs roman ”Mesteren og Margarita”. En så krænkende roman for det sovjetiske styre, at den første udgave udkom beskåret i 1966.

Børnetegninger og drabelige portrætter På museet hænger drabelige katteportrætter side om side med børnetegninger og romantiske fotografier. Katte som fabeldyr og legender står i kø ved siden af montrer med karikaturtegninger og katte repræsenteret i alle tænkelige højtider. Et bemærkelsesværdigt foto skiller sig ud fra mængden: Hitler med en lille kattekilling i favnen. Som Piero Pazzi udtrykker det: »Katte er ligeglade med politik og krig.« Ideen til museet kom i stand efter, at grevinden af Montereale Mantica i den italienske provins Portenone donerede en stor samling af kattepostkort til det internationale katteadoptionscenter, Badoer i Venedig, Piero Pazzis hjemby. Det første museum åbnede han i den sydspanske by Sevilla, men for seks år siden besluttede han sig for at flytte sig selv og museet til endnu en historisk by, Kotor. Siden museets åbning er inter­ essen for katte steget i middelalderbyen. Fra bare to souvenirbutikker, der sælger kattegadgets, er der i dag over hundrede. Et voldsomt udbud i den gamle bydel med kun 961 indbyggere, hvor legenden om kattene fortæller, at de kom sejlende til Kotor med de slaviske sømænd, da de befriede Kotor fra det Østrig-ungarske herredømme i 1918. Ifølge Piero Pazzi kun en kær-

04 · 2019

kommen historie til at tiltrække endnu flere turister til byen. »Katte har altid været med til at holde mus og slanger væk fra huse, også her i de smalle gader i Kotor. Historien om, at de kom sejlende hertil med sømænd, er ikke andet end en skrøne.« Han trækker på skuldrene og slår ud med armene. Skrøne eller ej, Kotor er kattenes by med et museum som centrum for en lang international historie om de små bløde, selvstændige væsner. For Piero Pazzi ikke kun en samling af katte, men også en husken på, at menneskets respekt for dyr afspejler respekten for naturen og miljøet i en tid, hvor den menneskeskabte trussel mod kloden aldrig har været mere fatal. n

To vidt forskellige katalognum­ re, der siger noget om museets al­ sidighed – og tidsaldre.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

21


Kat & godt Dryp – dryp – dryp! n Mange kender den rædselsfulde lyd af et utæt tag, og nu har vi også hørt den på Kattens Værn i Brøndby. Selv om vi var klar over, at taget, der er fra 1967, havde set bedre dage, havde vi dog et naivt håb om, at vi kunne holde den gående et par år endnu og dermed spare lidt flere penge sammen, men – dryp-dryp – den gik ikke. Det er bare særdeles dyrt at få skiftet taget og ved samme lejlighed få efterisoleret. Det er nemlig nødvendigt, da isoleringen – eller mangel på samme – også er fra 1967. Så nu skal det være. Vi har sparet nogle penge sammen, for det billigste og bedste af de tilbud, vi modtog, lyder på lidt over 400.000 kroner. Kattens Værn har aldrig før investeret så stort et beløb på en gang, så vi håber meget, at den forbedrede isolering kan tjene investeringen hjem i løbet af de næste 30 år, og kan den ikke det, slipper vi da for at fryse, når det bliver rigtig koldt. Vi glæder os til at vise det nye tag frem, når vi ses til Åbent Hus 2020. – MW

Lokalt byggemarked sponserede gavekort n Takket være et gavekort på 5.000 kroner fra det lokale byggemarked Jem & Fix har KV’s internat i Aalborg kunnet indkøbe nyt træværk og nye bænke i alle internatets fem løbegårde. Sponsoratet kom, da KV’s Sara Skall, der har udvirket det venlige sponsorat, indsendte en ansøgning – på video!

Seks skud på seks timer Det kræver ro og tålmodighed at tage gode, intense katteportrætter. Sally Reher tilbragte en dag hos Kattens Værn i Brøndby som katte-portrætfotograf. n Seks-syv gode skud. Sådan lød status, efter at Sally Reher havde tilbragt samfulde seks timer på hug foran en plysbeklædt elefantfod for at tage et antal yndefulde katteportrætter. Sally (19) er under uddannelse til erhvervsassistent inden for retningen Visual Media & Storytelling på Produktionshøjskolen i Brøndby. Uddannelsen giver kompetence til at være assistent inden for foto-, film- og TV-branchen. Mester bliver man kun ved at øve sig, og det var her, KV i Brøndby og kattene kom ind i billedet. »Jeg holder mest af at fotografere dyr og har især fotograferet hunde,« fortæller Sally, der selv er vokset op med dyr og i dag har to katte på henholdsvis fem og 10. Oplevelsen af en fotograf på den lokale rideskole for fire år siden blev lidt af en åbenbaring for hende, og bevæbnet med et Nikon-kamera gik hun i gang. Hendes næste stop bliver fotografuddannelsen på teknisk skole.

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Selvfølgelig gælder det om at tage det bedst mulige billede, når man står med kameraet. Men Sally bruger også mange timer med billedbehandlingsprogrammet Photoshop for lige at nå frem til dén stemning – dén fortælling, som hun ønsker for billedet,og som skal påvirke beskueren. Vi er mange, der holder af at fotografere vores katte – har du nogle gode råd? »Kunsten er jo at få katten til at se ind i kameraet. Du skal bruge rigelig med godbidder for at få den til at koncentrere sig. Vent så, til den er i ro og sidder ned. Og så skal du have godt med tålmodighed!« lyder det fra Sally Reher. Det lykkedes at få et par fine skud i kassen af halvandet år gamle Mocca. Dagens største udfordring var formentlig killingerne, der havde mere travlt med at udforske verden end at være fotomodeller. Billederne vil kunne ses rundt om på KV’s hjemmeside, www.kattens-vaern.dk. Ovenfor et uddrag af dagens fangst: Halvandet år gamle Mocca. Tv.: Sally Reher ”forhandler“ med dagens model.

04 · 2019


JUL 2019 i Kattens Værns Webshop Køb for mere end 500 kroner, så giver vi fragten! Kattens Værns Årskunstner 2020: MALENE TERP SÅDAN GØR DU: · Køb en rabatkode til en værdi af 200 kr. for kun 100 kr. i Kattens Værns web­ shop.

SE MASSER AF KALENDERGAVE-IDEER PÅ WEBSHOP’EN!

Bestil rabatkode 100,00 DKK

Plakater Termokander

· Rabatkoden får du tilsendt pr. mail, straks efter købet.

Få et evigt minde om din kat i form af en detaljeret, naturtro tegning udført i pastelfarver efter dit fotografi. Læs nærmere om, hvordan du bestiller på www.bymate.dk

VAREOVERSIGT

Gavekort

· Brug din tilsendte rabatkode når du foretager din bestilling hos ByMate. Ved bestilling får du yderligere 100 kr. i rabat af ByMate.

Ting til din kat Lamper Bøger

· For hver bestilling foretaget med en KV-rabatkode, donerer ByMate 100 kr. til Kattens Værn.

Fødselsdags-, værtinde- og julekort Tasker/muleposer

To størrelser. Lille tegning: 21x30cm (pris før rabat kr. 999,-), stor tegning: 30x40 cm (pris før rabat kr. 1.299,-). Læs også side 18.

Strikkeopskrifter Småt og Godt Restsalg

BESØG KV’S WEBSHOP! Værtindegave? Fødselsdagsgave? Jule- eller mandelgave? Til Mors dag – eller Fars?

Termokande

Julekort 199,00 DKK

Giv en sjov og anderledes gave til dig selv eller en anden katteglad person! Denne hyggelige og praktiske katte-termokande fås kun hos Kattens Værn. Fås i hvid og sort. Inderholder 1 l og holder fantastisk på varmen, selv efter mange års brug.

Sportstaske med KV’s logo 24,00 DKK

Unikke anledningskort med kuglekattemotiv og konvolut. Mål: 14x14 cm (konvolut 15x15 cm). Design: Susan Bach Andersen.

149.95 DKK Denne solide sportstaske har et dejligt stort hovedrum til alle dine sager og et bundpanel for bedre taskekomfort. De to siderum, samt en ekstra lomme foran, giver rigelig plads til dine småting. Tasken har dobbelthåndtag og aftagelig skulderrem. Mål: L 50 cm x B 27 cm x H 35 cm. Materiale: 100 % polyester. Farve: Sort med Kattens Værns logo i grå. Begrænset oplag.

Hver gang du køber en vare på Kattens Værns Webshop, er du med til at støtte vores arbejde med at hjælpe Danmarks vilde og vildtlevende katte. Så enkelt er det. Alle varer er nøje udvalgte i høj, gennemprøvet kvalitet. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til siden, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Kig ind i www.kattens-vaern-butik.dk! 04 · 2019

Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! · Sandager 11 · 2605 Brøndby · Danmark Tel 3888 1200 · Email: webshop@kattens-vaern.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


Seniorkatte

Det er en god idé at føje et seniorcheck til den årlige dyrlægeundersøgelse, når katten fylder syv-otte år. Nu tilbyder Katteklinikken i Brøndby en udvidet sundhedsundersøgelse, der særlig tager højde for den ældre kat.

Katteklinikken tilbyder ny seniorpakke

Af Katrine Vedel, Dyrlæge, Katteklinikken Kattens Værn

Katteklinikken i Brøndby sætter fokus på seniorkatten og som nævnt i sidste udgave af Kattens Venner i artiklen ”Et værdigt ældreliv”, spænder kattens seniorliv over en lang årrække. Man begynder at tale om, at katten bliver senior fra den er syv-otte år, så det er allerede her, man skal til at holde ekstra godt øje med sin kats velbefindende. Vi anbefaler i katteklinikken, at alle katte får en årlig sundhedsundersøgelse. Fra katten fylder otte år og fremad, er det

værd at overveje, om katten skal have et seniortjek. Formålet er at fange sygdomme i opløbet, så den rette behandling kan iværksættes i tide. Der findes gode behandlingsmuligheder for en lang række sygdomme hos katte, når blot de bliver diagnosticeret på det rette tidspunkt. Da katte har det med at skjule deres symptomer, opdages mange sygdomme desværre først, når man er langt fremme i sygdomsforløbet, og så er behandlingsmulighederne som oftest mere begrænsede.

Seniorpakke På katteklinikken tilbyder vi en senior­

pakke, som omfatter den udvidede sundhedsundersøgelse med blodprøver, urinudtagelse og -undersøgelse samt blodtryksmåling for 2.445,- incl. moms. Den udvidede sundhedsundersøgelse består i, at dyrlægen udover den almindelige grundige kliniske undersøgelse af katten, tilføjer nogle tests og ekstra undersøgelser: · Blodprøve: Ved at tage en blodprøve får dyrlægen en god indikation af, hvordan de indre organer har det. Blodprøven omfatter en organprofil samt måling af blodceller og stofskifte-

Dyrlægen – her Katrine Vedel – ser den ældre kat grundigt i øjnene under den udvidede sundhedsundersøgelse.

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2019


Set fra en kattekurv

hormon. Er der for eksempel tegn på begyndende nyresvigt? Er levertallene forhøjede? Er der tegn på diabetes? Og hvordan ser blodprocenten ud? · Urinundersøgelse: Urinprøve udtages og undersøges. Urinprøven viser os blandt andet, om katten mister protein via nyrerne – hvor gode nyrerne er til at koncentrere urinen, eller om der er tegn på infektion eller andre lidelser i urinvejene. · Blodtryk: Blodtrykket er også en meget vigtig del af seniorpakken. Med alderen slides kattens organer. Hjertet slår for eksempel langsommere, så blodtrykket stiger, hvilket igen påvirker de øvrige organer. Seniorpakken indebærer, at vi indlægger katten fra morgenstunden af. Når den er faldet til ro, er det muligt at tage blodtrykket, og de andre prøver tages efterfølgende. Katten er som regel klar til at komme hjem efter kl. 13. Ved udleveringen aftales en ny konsultationstid en uge efter, hvor alle resultaterne bliver gennemgået, og der lægges en handlingsplan for katten fremover.

– Eller kontakt egen dyrlæge Har man ikke mulighed for at komme ind på Katteklinikken, kan man altid kontakte sin egen dyrlæge for at høre, om de kan tilbyde en lignende seniorpakke. Det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede – og det er lige nøjagtigt dét, en seniorundersøgelse i Katteklinikken går ud på. n

04 · 2019

Da KV fik brev fra Styrelsen … n Man skal overholde landets love og i det hele taget skikke sig vel. Det er vores helt klare princip i Kattens Værn – ellers kunne vi aldrig gøre os fortjent til vores medlemmers tillid. Derfor gibbede det også noget i os den dag, der ankom et brev fra selveste Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet. Det så alvorligt ud, som det lå der på skrivebordet. Med rude og poststempel. Straks meldte samme ængstelse sig, som når man får øje på en politibetjent, selv om man er uskylden selv. Hvori kunne misèren bestå? Var vores kattebure for små? Overskred kattene en os ukendt kvote for musefangst ude i internatets aflukke? Hvad kunne der dog have påkaldt etatens opmærksomhed? Ren tilståelsessag Jo – af en borgerhenvendelse fremgik det, at Kattens Værn genudsætter katte i den danske natur. Og det er en ren tilståelsessag, må man forstå, for Kattens Værn indrømmer ovenikøbet udåden på sin egen hjemmeside. Styrelsen henviste til Naturbeskyttelseslovens § 31, hvorefter udsætning af katte ikke er tilladt uden foregående (forudgående?) dispensation, skriver styrelsen og fortsætter: ”Katten er uønsket i naturen, da det er en ikke-hjemmehørende art, der kan optræde invasiv og have en negativ effekt på hjemmehørende arter. (Gen) Udsætning af katte er dermed ikke lovligt.”

Hvis vi i stedet kaldte det noget andet end genudsætning, så kunne det dog nok gå, forstod vi. Eksempelvis Genhusning af katte, eller hvad Kattens Værn ellers måtte finde passende. Familiepleje En sådan henvendelse kunne vi naturligvis ikke sidde overhørig, selv om vi lige måtte sunde os lidt, inden vi satte os til tasterne. I vores svar redegjorde vi for KV’s mangeårige virksomhed, hvis lovlighed vist aldrig før er blevet bestridt. Der gik da også få dage, inden Miljøstyrelsen skrev tilbage og tilmed behørigt anerkendte vores arbejde. Helt ville man naturligvis ikke give sig. Så nu må vi vænne os til, at begrebet genudsætning må forklares ved brug af ordet familiepleje, så ingen måtte få den tanke, at KV overtræder love og regler og genudsætter katte i naturen. Det tager vi naturligvis til efterretning. Vi synes nu ellers, fodervært er et præcist og dækkende begreb.

»Hvori kunne misèren be­ stå? Var vores kattebure for små? Overskred kattene en os ukendt kvote for musefangst ude i interna­ tets aflukke?«

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

25


Katteliv

Med en GPS-tracker kan du følge din kat på dens rute, når den er ude. Men du kan måske også nå at springe til, hvis der sker den noget.

Lær om din kats hemmelige liv! Af René Skall, internatsleder, Kattens Værn, Aalborg

For katteejere har det altid været et mysterium, hvor deres elskede katte går hen når de forlader huset. Nu er kattens ”hemmelige liv” måske snart ikke så hemmeligt mere. Flere og flere katteejere anskaffer sig nemlig GPS tracking-halsbånd til deres kat, så de altid kan se, hvor deres kat befinder sig. Ud over det spændende i at få en dybere indsigt i vores kats liv og færden, så kan der også være mere praktiske grunde til at forsyne den med et GPS-halsbånd: · Der er bekymringen, når man lukker sin kat ud for første gang. · Det giver en fornemmelse af tryghed at vide, hvor ens kat befinder sig. · Påstår naboen, at det lige er din kat, der besørger i hans blomsterbed, vil du eventuelt kunne modbevise det. · Du finder mulige smuthuller i din indhegning · Og frem for alt: Frygten for at miste uden vished.

Kan lejes i Aalborg Katten Værns internat i Aalborg har igennem et års tid tilbudt udlejning af disse

halsbånd på ugebasis til stor tilfredshed blandt dem, der har prøvet det. Mange beslutter efter lejeperioden at købe et halsbånd, fordi de ikke vil undvære at kunne følge deres kat. Kattene kan følges via en hjemmeside eller via app’en Trac­ tive. Her indtegner GPS’en det på et kort, efterhånden som katten vandrer rundt. Billederne her på siden er registreringer i tidsintervallet 12-14 timer. Kortet viser, hvordan enkelte katte vandrer mellem 10 og 12 kilometer hver nat. Imponerende!

Kommer på web-shop’en Da det grundlæggende er en god idé at vide mere om sin kat, vil vi i Kattens Værn naturligvis gerne støtte op om denne udvikling. Vi begynder derfor efter nytår at føre Tractive Cattracker i vores webshop. Prisen bliver 449 kr. for halsbåndet, og så skal man derudover købe et abonnement hos Tractive til 40-50 kr. om måneden.

Her er et enkelt døgns registrering af en kats be­ vægelser i lokalområdet.

Katteejere i Nordjylland har også mulighed for at leje en GPS på Kattens Værns Internat, hvis man gerne vil se, hvad katten laver, når den er ude af syne. Der er stor forskel på, hvordan katte bevæger sig i løbet af en dag eller nat: Én af undertegnedes katte vandrer måske 100 meter, når den er ude om natten. En anden betydeligt kortere: Den trisser ud i carporten for at sove. En tredje tager altså på længere ture på op til 12 kilometer. Ved du, hvad din kat laver når den er ude? n

KATTENS TIL VENNER!

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2019


Lokalafdelinger Administration

2.

Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: kv@kattens-vaern.dk Telefon: 38 88 12 00 + 1 Telefontid mandag til torsdag 10.00-15.00, fredag 10.00-14.00.

Katteklinikken Kattens Værn

Sandager 11, 2605 Brøndby Email: katteklinikken@kattens-vaern.dk Telefon: 38 15 02 22 Åbningstid: Mandag til fredag 08.00-16.00

Internater

Åben for formidling: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.30. Onsdag og fredag kl. 12.00-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 12.0015.30 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00

1. Kattens Værn, Brøndby Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: kv@kattens-vaern.dk Telefon 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag til torsdag 10.00-15.00, fredag 10.00-14.00.

Kattens Værn, Aalborg Internatsleder: René Skall Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00. Onsdag og fredag kl. 09.30-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 09.3015.00

Åben for formidling: Mandag: Efter aftale. Tirsdag: Efter aftale. Onsdag: 13-17.30. Torsdag: Efter aftale. Fredag: 1317.30. Lørdag: Lukket (Første og sidste lørdag åbent: 13-16.00). Søndag: Lukket

Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

Alle afdelinger holder lukket på åbningsdagene mellem 12.00 og 12.30

Samarbejdspartnere Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk! 2

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Liselotte Rigtrup • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge Suppleant • Helle Christiansen · Sanne Cubberley Kattens Værns direktion • Lone Nielsen, direktør lon@kattens-vaern.dk Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2019 16.300 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

1 3

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, bankkto. 7436 2005170, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyre­ nes Dags Komité og Dyreværnsor­ ganisationernes Samarbejdsorga­ nisation kaldet DOSO.

04 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


Dit medlemskab giver hjemløse katte en ny chance Kender du nogen, som for 240 kr. om året skal være medlem af Kattens Værn og dermed være med til at gøre en forskel for hjemløse katte som f.eks. Gulf herunder? Han blev fundet alene og forhutlet på en villavej smurt ind i olie. Læs hvordan du bliver medlem af Kattens Værn på vores hjemmeside: www.kattens-vaern.dk under støt os.

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner December 2019  

Kattens Venner December 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded