Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

kattensvenner Nummer 3 • september 2014

Portræt

En kattekonge takker af Et Afrika-eventyr

Fra plejemor til løvemor

Lovgivning

Ulovligt at skyde naboens kat


LEDER Af Mogens Wilbert

Kære

MEDLEMMER Som mange af jer måske har læst på vores hjemmeside, sagde vi i juni farvel til Kattens Værns direktør gennem seks år Michael Christiansen.

KATTENS VENNER 3 2014 Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745.

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 4 skal være os i hænde senest 01.10. 2014. Bladet udkommer primo december 2014. Materiale kan sendes til: ms@kattens-vaern.dk

Layout og tryk Essens Kommunikation

Indlæg

Mogens Wilbert, bestyrelsesformand

Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Ansvarshavende Mogens Wilbert, Formand for Kattens Værn.

Redaktør Maria Skov, ms@kattens-vaern.dk. Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

kattensvenner Nummer 3 • september 2014

Portræt

En kattekonge Takker af Et Afrika eventyr

Lovgivning

Fra plejemor til løvemor

Ulovligt at skyde naboens kat

Michael har været en del af Kattens Værn i mange år, og han har været med til at tegne et godt billede af foreningen udadtil. Det har vi været utroligt glade for, og vi er derfor også kede af, at han har valgt at søge nye udfordringer. Indtil videre har jeg som formand for bestyrelsen valgt i en periode at tiltræde som fungerende direktør, mens vi i bestyrelsen leder efter en ny, kvalificeret kandidat til denne vigtige post i foreningen. Dette arbejde forventer vi er afsluttet i begyndelsen af det nye år, hvor vi håber at kunne byde en ny direktør velkommen. Indtil da fortsætter katteværnsarbejdet ufortrødent. Først og fremmest er det et stort skridt i den rigtige retning, at mark- og vejfredsloven fra 1. juli blev ændret, så det ikke længere er lovligt at skyde katte. Loven lægger dog set fra vores synspunkt op til, at det nu er katteejernes ansvar at vise, at man her også kan tage hensyn til naboer ved at gå i dialog og finde løsninger, der er til glæde for alle, hvis katten skulle genere på naboejendomme. Men forhåbentligt er den nye lov primært med til at undgå at optrappe konflikter i nabostridigheder. Derudover oplever vi det glædelige her i Kattens

Forsidefoto: Maria Skov

02

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Værn, at flere kommuner viser interesse for at få en aftale med os, eller for at genetablere en aftale med os. Vi mærkede den økonomiske krise tydeligt ved, at en del kommuner valgte at spare pengene og opsige samarbejdet med os, så derfor er det glædeligt, at vi nu virkelig kan mærke en stigende interesse. Bagsiden er desværre, at den stigende interesse sandsynligvis bunder i, at mængden af katte i nogle kommuner er vokset til et stort og synligt problem med sygdom og sult i flokkene til følge. Men det er det, vi er her for at løse. Husk dog på, at hver gang, vi får en aftale med en kommune, betyder det en ekstraudgift til Kattens Værn. Hverken kommuner eller privatpersoner betaler det fulde beløb af, hvad indfangning og genudsætning eller aflivning koster. Vi er derfor som altid meget afhængige af din støtte som medlem. Hvis du vil gøre lidt ekstra for kattene, kan en månedlig donation på et mindre beløb gøre en betydelig forskel for vores arbejde. Alle beløb ud over medlemskabet op til 14.800 kroner årligt kan trækkes fra i skat. Jeg håber, du vil overveje, om du fremadrettet kan undvære lidt ekstra til kattene. Det vil vi være meget taknemmelige for.


nr. 3 september 2014

INDHOLD

04

kattensvenner Indhold nr. 3 2014

04 En kattekonge takker af

12 Kattens Værn og Inges Katthjem

08 Ulovligt at skyde naboens kat

14 Dyrekassen Danmark

Portræt af Kattens Værns dyrlæge gennem en menneskealder.

 Mark- og vejfredsloven blev ændret den 1. juli.

09 Let og gratis at oprette testamente 10 Da Jytte vendte hjem

 En lille flok vordingborggensere har taget Jytte, en vildlevende kat, til sig.

går sammen om udstilling

forsikrer internatskattene

Når du adopterer en kat fra Kattens Værn, følger der nu en gratis sundhedsforsikring med den første måned.

16 Dagligdagen via Facebook

 Hver eneste uge fortæller vi historier fra vores dagligdag på vores Facebookside. Her er et par af de bedste fra de sidste måneder.

18 Så blev snoren endelig klippet

I HVERT NUMMER 15 19 22 27

Støt kattene Skyd på dyrlægen Nyt fra foreningen Lokalafdelingerne

Reportage fra indvielsen af Sandager.

24 Fra plejemor til løvemor

Et Afrika-eventyr.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Kattene af Portræt påTom landet Schantz Kristensen

EN KATTEKONGE TAKKER AF Han har 40 års jubilæum i år, og han har siddet i Kattens Værns bestyrelse næsten ligeså længe. Kattens Værns dyrlæge Tom Schantz Kristensen går på pension fra 1. november, og hermed slutter en historisk periode i Kattens Værn. Tekst: Maria Skov Fotos: Aili Nordentoft og Maria Skov

Et oprids over Tom Schantz Kristensens karriere: > Uddannet dyrlæge i 1969 > Egen klinik i Skovlunde i 1972. Han solgte klinikken i 2005. > Kattens Værns dyrlæge fra 1974 til 2014. >  Medlem af Kattens Værns bestyrelse fra 1976. Er stadig medlem af bestyrelsen. >  Formand i årene 1978-1982. Stod blandt meget andet for at finde og købe bygningerne på Frederiksberg i 1981. >  Udnævnt til Årets Katteven i 1984. >  Medlem af Justitsministeriets dyreforsøgsudvalg fra 1980 til 1984, hvor han blandt andet var med til at tjekke forsøgsdyrs forhold i medicinalindustrien.

04

Han er ikke til at komme uden om i Kattens Værns regi. De fleste i foreningen har også lidt svært ved at forestille sig, hvordan det bliver fremover. En hverdag uden dyrlæge Tom Schantz Kristensen. Han har jo været der altid. Fire årtiers utrætteligt arbejde. En håndfuld af hans kolleger var end ikke født, da Tom Schantz Kristensen begyndte det, der skulle vise sig at blive en livslang karriere for kattenes bedste. I mellemtiden er det mørke hår blevet gråt, og hans viden om kattene er kun blevet større og større for hvert år, der er gået. Dyrlægens rutinerede hænder kan i dag blot ved at føle på en kats bug mærke, om den har problemer med indvoldene. De mange års rutine fornægter sig ikke.

Et diskret visitkort Det samme gør sig gældende med den operation, som Tom Schantz Kristensen har foretaget over 35.000 af – sterilisationen. Et snit på kun halvanden centimeter med to sting er det eneste synlige bevis på, at han har været inde og fjerne hunkattens ægstokke. Ikke mange dyrlæger efterlader så diskret et visitkort. ”Når man har med vildkattene at gøre,

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

var det vigtigt for mig at finde en måde at minimere risikoen for komplikationer. De er jo ikke til at fange ind igen, hvis såret går op. Man fandt ud af, at det var nok at fjerne ægstokkene frem for at fjerne hele livmoderen, og dermed blev det muligt at nøjes med et snit på under to centimeter frem for et på otte centimeter. Det er en meget stor forskel, specielt for en vild kat, der render ude i al slags vejr, hvor der derfor lettere kan komme en infektion i såret,” fortæller Tom Schantz Kristensen om sin rutine.

Kastrerede på køkkenbordet Han beskriver begyndelsen hos Kattens Værn som tilfældig. Det var ikke kattene, han umiddelbart havde regnet med skulle blive hans karriere, for det var ikke et dyr, som dyrlæger generelt beskæftigede sig meget med i 60’erne og 70’erne. Efter at være blevet færdig med uddannelsen til dyrlæge i 1969, åbnede han sin egen klinik i Skovlunde i 1972. To år senere – for 40 år siden – blev han kontaktet af Inge Sørensen, der var konsulent for Kattens Værn. Internatet havde brug for en dyrlæge.

Fortsættes side 6

>


Hos Kattens Værn glæder man sig over, at Tom Schantz Kristensen fortsætter i bestyrelsen, så det ikke er et endeligt farvel til den kompetente dyrlæge.

Hvad gør vi nu? Af: Mogens Wilbert

Når en legende som Tom Schatz Kristensen vælger pensionistens kedelige og enerverende tilværelse, melder det spørgsmål sig truende for en ansvarlig bestyrelse. Efter flere års ”trusler” om at trække sig tilbage, trusler, som vi hver gang har kunnet snakke Tom fra, er den endelige beslutning nu truffet. Tom slutter som fast dyrlæge på Kattens Værn. Ingen har som Tom gennem alle årene trofast fulgt Kattens Værn - i medgang og i modgang. Gennem et utal af ansatte og

endnu flere frivillige, for ikke at tale om skiftende direktører, bestyrelsesmedlemmer og formænd, har Tom på sin rolige, besindige og kloge måde formået at trække i trådene og bestemme langt mere, end de fleste i virkeligheden aner, og gud ske tak og lov for det. For når andre begyndte at gå i selvsving, var Tom ofte den, der kom med den klogeste løsning på et problem. Heldigvis har Tom besluttet, at han gerne vil fortsætte som det skattede medlem af bestyrelsen, han har været i så mange år, og han har endog lovet, ikke bare at hjælpe en ny dyrlæge ind i katteklinikkens mange detaljer, men også stille sin store

viden og menneskekundskab til rådighed, når bestyrelsen skal vælge en ny dyrlæge. Vi, der i det daglige færdes på Kattens Værn, vil komme til at savne Tom og hans lune og hjælpsomhed. Vi håber, han med passende mellemrum, mellem bestyrelsesmøderne, vil komme til at kede sig i en sådan grad, at han får lyst til at komme ind på Kattens Værn til en kop kaffe og en snak om de gamle, gode dage. Kære Tom. Tak fra tusindvis af katte, som du har reddet og givet et godt og rigt katteliv, og stor tak fra alle vi andre, der har haft den positive oplevelse at være sammen med dig i hverdagen.

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

05


Kattene af Mærkning Portræt påTom af landet ejerkatte Schantz Kristensen

Tom Schantz Kristensen ved sommerhuset i Rørvig, hvor han kommer til at nyde en del af de timer, han får til rådighed, når han 1. november går på pension.

”Jeg tog derover en gang om ugen. Hankattene blev kastreret direkte på køkkenbordet, mens jeg tog hunkattene med til klinikken i Skovlunde. Nogle gange var der så mange, at jeg blev nødt til at bruge mere end en dag. Sådan begyndte det. Det var lidt primitivt, men det fungerede,” fortæller Tom Schantz Kristensen.

er der jo et hav af litteratur om katte og kattens sygdomme,” siger Tom Schantz Kristensen, der selv har bidraget positivt til den udvikling. Dyrlægen har holdt en række foredrag og seminarer for dyrlæger og studerende gennem årene om katte og kattens sygdomme og adfærd.

Delt viden

Fandt på at genudsætte katte

Han begyndte hurtigt at interessere sig for arbejdet med kattene. Det var på et tidspunkt, hvor hunden var det mest dominerende kæledyr i de danske hjem. I dag er det omvendt. ”Hvis folk havde en kat, der skulle til dyrlægen, ringede de og spurgte, om jeg også så på katte. Det var absolut ikke noget, alle dyrlæger ville. Katte kan være svære at håndtere, og dyrlægerne blev ikke uddannede til at håndtere kattene. Dengang stod der højst et par sider om katte bagerst i pensum om hunde. I dag

Katteværnstjenesten med inspektørerne, der i dag er blandt Kattens Værns vigtigste arbejdsområde, er et, som Tom Schantz Kristensen har været med til at udarbejde. Den skadedyrsbekæmper, der hidtil havde samarbejde med Københavns Kommune om at indfange katte, gik bort i slutningen af 70’erne, og Tom Schantz Kristensen fik bestyrelsen med på at ansætte katteinspektører til at overtage samarbejdet med kommunen. I dag har knap halvdelen af landets kommuner en aftale med Kattens Værn, og der bliver

06

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

genudsat over 500 vilde katte årligt. Katte, der ellers ikke er til at hjælpe, da de er for uhåndterbare til at få nye hjem.

Ny aflivningsmetode Han har også skrevet en række artikler om specielt vildkattene. En i særdeleshed har været vigtig for Tom Schantz Kristensen. Den omhandler forløbet vedrørende at få ændret loven omhandlende aflivning af de vilde katte. ”Da jeg blev formand for bestyrelsen i Kattens Værn i 1978, var der en del områder, jeg gerne ville forbedre for specielt vildkattene. Et af dem var måden, som vildkattene blev aflivet på. Der blev brugt udstødningsgas, og det var forfærdeligt at se, hvordan de kastede sig mod gitteret for at slippe ud. Det har været meget smertefuldt for dem,” siger han. Han forsøgte med andre gasarter, men det fungerede heller ikke rigtigt, og til sidst faldt valget på den metode, som dyrlæ-


Tom Schantz Kristensen som de fleste kender ham: I selskab med kattene.

Højdepunkter og fingeraftryk: Tom Schantz Kristensen har – udover at neutralisere katte på samlebånd – været primus motor i størstedelen af Kattens Værns nuværende projekter:

> Human aflivning med indsprøjtning frem for udstødningsgas siden 1978.

> Inspektørarbejdet med indfangning og genudsætning af de vilde katte. Første kommuneaftale var med Københavns Kommune, som blev etableret i 1978.

> Han har også gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foderværter til rundt regnet 2000 genudsætningskatte for at undersøge, om kattene stadig trivedes uden kønsdriften, og konklusionen var klart, at kattene stadig har det godt efter sterilisation.

> Han var med til at udvikle øretatoveringssystemet, og han øretatoverede den første kat i Danmark i 1976. I dag er øremærket vidt udbredt blandt tamme katte, og alle Kattens Værns genudsatte katte bliver også øremærkede.

> Han var også med til som en af de første i Danmark at påvise Katte-Aids. I dag testes alle vildkatte for Katte-Aids og KatteLeukæmi.

> Derudover har han løbende indsamlet store mængder statistisk materiale, der har bidraget til stor viden om udbredelsen af katterelaterede sygdomme og parasitter i Danmark.

gerne i forvejen brugte. Med en opløsning af Pentobarbitol sover katten hurtigt ind. Problemet var, at loven var udformet sådan, at det kun var dyrlæger, der måtte aflive på den måde, men Tom instruerede Kattens Værns katteinspektører i aflivningsmetoden med kattens bedste for øje. Alle i bestyrelsen var dengang enige om, at det var den bedste løsning, selvom det var en lovovertrædelse. Alle vidste de, at det var ulovligt. Et par bestyrelsesmedlemmer blev senere i 1981 uenige med resten af bestyrelsen, og de anmeldte efterfølgende Tom Schantz Kristensen til politiet for at lade ufaglærte aflive katte. ”Jeg stod til at kunne miste min dyrlægeautorisation. Det var meget stressende,” husker Tom Schantz Kristensen. I første omgang fik han ikke medhold af Det Veterinære Sundhedsråd, men efter et par år blev tiltalen frafaldet, da der ikke var nogle fornuftige dyreværnsmæssige

argumenter for at holde fast i den gamle praksis. ”Det havde taget mange kræfter, og det var en stor bekymring. Jeg var meget lettet, da sagen endelig blev afsluttet, siger han.

Fokus på adfærd Siden har det været kattens adfærd, der især har optaget Tom Schantz Kristensen. Han har ønsket at gøre, hvad han kunne for at minimere antallet af aflivninger på baggrund af en utilpasset kat. En stor del af hans praksis har derfor også været rådgivning i forhold til for eksempel urenlighed eller aggressive katte, der er de to mest almindelige problemer i forhold til kattens adfærd. Nu, hvor den historiske karriere lakker mod enden, ser Tom Schantz Kristensen frem til på fuld tid at kunne kaste sig over diverse hobbyprojekter både på hjemmeadressen og i sommerhuset.

”Jeg kommer ikke til at kede mig,” siger han med et smil. Tom Schantz Kristensen beholder sin plads i bestyrelsen, hvor foreningen stadig fremadrettet kan nyde godt af hans enorme ekspertise og erfaring. Så heldigvis for foreningen slipper han ikke Kattens Værn helt. Endnu.

> DER ER KOMBINERET JUBILÆUMS- OG AFSKEDSRECEPTION FOR TOM SCHANTZ KRISTENSEN

FREDAG DEN 31. OKT. FRA KL. 14.30 - 17.00.

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

07


Ulovligt at skyde naboens kat

Lovgivning

Mark- og Vejfredsloven blev ændret per 1. juli. Nu er det ikke længere tilladt at skyde naboens kat. I stedet kan man fremover politianmelde naboen, hvis man oplever problemer med katten på sin ejendom.

Af: Maria Skov

Den 1. juli i år blev det endelig forbudt at skyde naboens kat, hvis den er til gene. Den omdiskuterede paragraf i Mark- og Vejfredsloven blev ændret til fordel for kattene, og selvom Kattens Værn i mange år har arbejdet på at få skabt en separat kattelov, er lovændringen alligevel et stort skridt i den rigtige retning til fordel for kattene, selvom den stadig hører under Mark- og Vejfredsloven. Direktør Mogens Wilbert er meget glad for, at lovforslaget blev vedtaget. ”Det er en milepæl for kattene, at loven endelig er blevet ændret. Vi er meget glade for, at fødevareminister Dan Jørgensen har taget os seriøst og nu har forbudt

nedskydningen af katte. Det er virkelig en stor sejr for kattenes tarv,” siger han. Kattens Værns administrationsmedarbejdere rådgiver hvert år mange katte-ejere og naboer til katte-ejere i forbindelse med katterelaterede konflikter over hækken. Det første råd, de giver, er stadig at søge dialog, men hvis ikke det hjælper, er næste skridt nu at anmelde naboen til politiet.

“Det er en milepæl for kattene, at loven endelig er blevet ændret.” Mogens Wilbert

Politiet kan nu udstede bøder, hvor det før var tilladt at skyde katten eller få en jæger til at skyde katten, hvis den bevægede sig ind på grunden igen. Selvom lovændringen ikke har mange måneder på bagen, kan administrationsmedarbejder Anja Larsen allerede mærke, at lovændringen er et positivt tiltag. ”Folk er lettede. Specielt på den side af hækken, hvor de er generede af naboens kat, kan man tydeligt mærke, at de er glade for, at de kan anmelde det til politiet frem for, at de selv skal til at tage affære,” siger hun. Der er dog stadig undtagelser i loven, hvilket betyder, at det stadig er tilladt at aflive katten, hvis den angriber eller er til anden fare for personer eller ejendom.

Hvis uheldet er ude... NYHED!: Nu tilbyder vi i samarbejde med Kattens Værn 30 dages gratis sygeforsikring til katte adopteret fra Kattens Værns internater. Forsikringen er uforpligtende og ophører automatisk efter 30 dage.

Find os på facebook

144018

10 % RABAT til medlemmer af Kattens Værn

Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dk


LET OG GRATIS

at oprette testamente En mail eller en opringning er det eneste, der skal til for at oprette et testamente, hvor dele af eller hele arven går til Kattens Værn. Og hvis du kontakter Kattens Værns advokat, er det gratis.

Af: Maria Skov

Juraens komplekse sprog og frygten for, hvad advokatbistanden koster, kan afholde nogen fra at tage fat på det praktiske omkring at oprette et testamente. Men heldigvis er det hverken svært eller dyrt. Tværtimod. Kattens Værns advokat Jytte HolmLarsen fra Advodan opretter på årsbasis omkring en halv snes testamenter, hvor hele eller dele af arven doneres til Kattens Værn. Og det er heldigvis meget simpelt at oprette et testamente med det gode formål for øje. ”Nogle ringer, men langt de fleste sender en mail i dag. Jeg svarer altid inden for 24 timer, hvor jeg beder om oplysninger som fulde navn, cpr-nummer og civilstatus, og om de har oprettet testamente tidligere. Herefter laver jeg et udkast, og når det er godkendt, tager vedkommende det selv med på dommerkontoret, hvor det skrives under med en notar som vidne,” siger hun. Den eneste udgift, der er forbundet med at oprette testamentet, er 300 kroner, der skal betales til dommerkontoret. Selve

FLERE PENGE TIL ARVINGERNE med Kattens Værn i testamentet Hvis du har nevøer eller niecer, du gerne vil betænke i dit testamente, giver det ekstra god mening også at skrive Kattens Værn ind i testamentet.

udarbejdelsen af testamentet hos Kattens Værns advokat er gratis. ”Jeg anbefaler altid, at man underskriver testamentet foran en notar, da gyldigheden af testamentet ikke efterfølgende vil kunne betvivles. Notaren bevidner, at man har været ved sine sansers fulde fem, da man underskrev testamentet, og skulle der være arvinger, der stiller spørgsmålstegn ved gyldigheden af testamentet, vil notarens underskrift altid blive fulgt. Et notartestamente tilsidesættes ikke. Derudover ligger der en kopi i Centralregistret for Testamenter,” siger Jytte Holm-Larsen.

Kattens Værn er 100 procent afhængig af de donationer, der kommer ind via arvesager. I årsregnskabet udgør arven rundt regnet 40 procent af den samlede økonomi. Det tal har været stabilt, siden Jytte Holm-Larsen blev Kattens Værns advokat i 1986. ”Det er klart, at Kattens Værn er et kæmpe brand, når det kommer til testamenter, men de fleste joker blot med at testamentere til foreningen, Det er altid lidt sjovt, når jeg så fortæller dem, at jeg er Kattens Værns advokat, og at vi da hurtigt kan tilføje foreningen,” siger hun.

Foreninger er fritaget for at betale boafgift, og samtidig kan man bede foreningen betale den boafgift, som familien ellers skulle have betalt på 36,25 procent af arven. Hvis en nevø eller niece arver 1.000.000 vil nettoarven i 2014 blive 667.751,25, boafgiften udgør 332.248,75. Hvis man i stedet skriver i testamentet, at familiemedlemmet modtager 70 procent af arven og Kattens Værn 30 procent med bestemmelse om, at Kattens Værn betaler boafgiften af de 70 procent, så skal der kun betales boafgift af de 700.000 kroner, som arvingerne modtager, da arv til Kattens Værn

er fritaget for boafgift. Så bliver regnestykket lidt anderledes. Arvingerne modtager 700.000, Kattens Værn modtager 300.000 med fradrag af boafgiften af de 700.000 kroner, så foreningen i sidste ende modtager 76.501,25 kroner. Arvingerne får flere penge ud af det, Kattens Værn får en flot donation, og staten får stadig en bid af kagen på over 200.000 kroner. Det er en fordel hele vejen rundt.

Kontakt Jytte Holm-Larsen på: jyhl@advodan.dk eller på tlf. 88 33 05 10.

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

09


Kattevelfærd

Da Jytte vendte hjem En flok glade vordingborgensere tog godt imod, da katten Jytte vendte hjem efter at have været en tur ved dyrlægen for at blive neutraliseret, vaccineret og øremærket. Det virker bekendt. Jytte bliver i området, selvom det er almindeligt, at genudsatte katte kan finde på at løbe lidt længere væk i dagene efter, de er blevet genudsat.

Tekst og foto: Maria Skov

Da katteinspektør Helle Nielsen svinger sin Transporter ind på det lille havneområde i Vordingborg, bliver hun mødt af en god håndfuld mennesker. De er nærmest en hel komité. De har ventet spændt hele dagen. Larsen i særdeleshed. Han har savnet Jytte – en lille rød hunkat, der er blevet opkaldt efter Jytte Abildstrøm, på grund af hårfarven naturligvis. Helle Nielsen skynder sig ud til dem, de er alle lidt anspændte, mens Larsen holder sig inde i sin lille skurvogn. De er forberedte på, at Jytte måske vil

holde sig væk et par dage efter, at hun er blevet genudsat. Men Helle Nielsen forsikrer dem om, at Jytte nok skal vende hurtigt tilbage igen. De håber alle sammen for Larsens skyld, at katten bliver i området med det samme. Larsen er en herre lidt oppe i årene. Rolig og godmodig, og med en lille fløjtelyd, der akkompagnerer slutningen af hans sætninger. Han deler skurvognen på havnen med en ven, og de holder til enten inde eller ude på bænkene hver dag. Sammen med dem, der lige kigger forbi. Til den ene side er der en panoramisk udsigt ud over vandet mod havnen, på den

Helle Nielsen ordner det praktiske med Gitte Jørgensen.

10

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

anden ligger voldene op mod Vordingborg Borgruin.

Hurtig respons Sidste sommer dukkede Jytte op. Sky og mager. ”Der var to katte til at begynde med, men den anden forsvandt relativt hurtigt igen. Vi ved ikke, hvad der skete med den,” fortæller Gitte Jørgensen, der arbejder på den nærliggende grill. Hun kender de andre på havnen. Kattens Værn kom på sagen, fordi kommunen reagerede på en drægtig hunkat, der holdte til i området. Da katteinspektør

Det er ikke tit, at så mange samles for at tage imod en genudsætningskat. Som oftest er det blot foderværten, der tager imod.


Helle Nielsen netop havde indfanget katten, kom en af de andre ansatte fra grillen ilende og spurgte, hvad der skulle ske med den. Planen var såmænd kun, at Helle Nielsen ville hænge sedler op i nærområdet for at høre, om nogen kendte til den røde hunkat, men heldigvis kunne ekspedienten fortælle, at Jytte hørte til på havnen, og at der var mange, der satte pris på katten. Derefter kom aftalen i stand om, at Jytte skulle genudsættes gennem Kattens Værn. Jytte var drægtig, og de havde alle snakket om, hvad de skulle gøre med killingerne. En tidligere slagteriarbejder havde tilbudt, at han kunne tage sig af det, men ingen var rigtigt glade for den løsning, og derfor var det en lettelse for alle, at der blev aftalt sterilisation gennem Kattens Værn i stedet. Gitte Jørgensen fortæller, hvordan de alle samlede sammen for at kunne få Jytte tjekket af dyrlægen, steriliseret, vaccineret og øremærket. I grillen har en stor del kunder også lagt en skilling til den lille, røde kat, de alle sammen kender. ”Vi er alle sammen blevet rigtig glade for Jytte, hun hører til her,” siger Gitte Jørgensen. Målet for indsamlingen var de 500 kroner for genudsætningen, men der er samlet knap 700 kroner ind i alt, som katteinspektør Helle Nielsen får med som en ekstra donation til Kattens Værn. Samtidig melder en del sig på banen med ønske om at blive medlem af foreningen.

Fri igen Og så er øjeblikket kommet. Helle Nielsen åbner klappen til fælden, som Jytte sidder i. Der går et øjeblik, før katten løber ud. Lidt forvirret, men den løber ikke væk. Kun lige omkring skurene, vognene, lidt rundt i græsset og forbi de faste sovepladser. Den holder sig tæt ved jorden, mens den sniger sig rundt mellem de velkendte skure. Ti minutter senere lister den sig forsigtigt ind i vognen til Larsen, der er klar med en portion mad. Han kniber et par tårer, mens han snakker stille til katten. Som man snakker til en god ven. De andre giver dem ro, mens de to venner genforenes. Men hele pladsens lidt trykkede stemning letter i det øjeblik, Jytte spiser sin portion vådmad. Jytte render ikke væk, og den kan huske, hvor den hører til. Ved skuret. På havnen. I Vordingborg.

Kronch Adult fra Henne Pet Food er den helt rigtige opskrift på et tørfoder, der sørger for optimal dækning af protein - baseret på frisk laks! Den friske laks er kilden til indeholdet af omega 3 og 6 fedtyrer. Sammen med de øvrige livsvigtige ingredienser sørger Kronch Adult for: Sund og glansfuld pels Højt immunforsvar Stærke tænder og kløer Sund fordøjelse Antihårbolleeffekt Foderet er pakket i en praktisk karton, der nemt kan bæres og hver pakke indeholder 3 poser med genluk á 750 g, som rækker til ca. 2 uger*. På den måde holder foderet sig friskt og katten mister ikke interessen. *En kat på 4 kilo skal have 55-65 g/dag afhængig af hvor korrekt dens vægt er i forhold til dens størrelse.

For mere information og forhandleroversigt, gå ind på vores hjemmeside eller kontakt: Henne Pet Food A/S - Tlf: 75 25 17 77

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

11


KATTENS VÆRN OG INGES KATTEHJEM går sammen om udstilling Danmarks to største katteforeninger går sammen om at lave et arrangement med internatskattene i fokus.

Tekst og foto: Maria Skov

Kattens Værn og Inges Kattehjem arbejder for første gang nogensinde sammen om et event, der skal oplyse om de to organisationers internatskatte og generelle arbejde. Selvom samarbejdet om diverse høringssvar og lignende har fungeret i en årrække, har de to organisationer endnu ikke stået sammen om at søsætte et projekt af denne kaliber. Projektet er kort og godt en udstilling, hvor 100 katte – 50 fra hver organisation – udstilles og fortæller hver sin redningshistorie. De 80 af kattene har fået nye hjem, mens 10 katte fra hvert internat får mulighed for at gøre reklame for alle dem, der stadig mangler at få en ny familie.

Vil bredere ud Det er kommunikationschef ved Inges Kattehjem, Fransiska Jacobsen, der har fået ideen til det store arrangement. “Der er alt for mange katte i Danmark i forhold til hjem. I det daglige opererer dyreværnsorganisationerne med et tal på omkring en halv million herreløse katte. For en enkelt dyreværnsorganisation kan det være svært at få de landsdækkende

12

medier og dermed Familien Danmark i tale. Jeg foreslog derfor Kattens Værn, at vi i fællesskab skulle afholde et stort arrangement i hovedstadsområdet med udstilling af tidligere og nuværende internatskatte fra vores organisationer, da vi på denne måde ville få mulighed for at få vores budskaber om kattevelfærd ud til et bredere publikum,” siger hun. Formålet med udstillingen er at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at få neutraliseret sin kat for at minimere mængden af hjemløse katte i Danmark. Selve udstillingen forventes afholdt den 12. oktober i Stadionhallerne i Albertslund. Den hedder kort og godt ”100 katte”. TICA Viking Cats er medarrangør, og kattene får en bedømmelse med sig hjem, men det er ikke en udstilling i traditionel forstand, selvom der er mulighed for at lade katten dyste i forskellige kategorier. Det er i stedet kattenes historie, der er i fokus.

De 100 historier Efter udstillingen bliver der udgivet en bog med kattenes historier, som kan forudbestilles på udstillingen, og den kan efterfølgende også bestilles via foreningernes webshops. På selve udstillingen vil

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

der også være rig mulighed for at tale med kattenes ejere og høre alle de gode, kærlige historier om alle kattene. Sideløbende med kattenes fortællinger vil der også være rig mulighed for at møde ansatte og frivillige fra både Kattens Værn og Inges Kattehjem, hvor man kan høre om organisationernes daglige arbejde med kattene. Derudover vil en række forhandlere af katteartikler, adfærdsterapeuter og samarbejdspartnere også stå klar med boder. ”Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange har lyst til at kigge forbi Stadionhallen i Albertslund den 12. oktober. Vi garanterer, at det bliver en rigtig hyggelig, spændende og informativ dag for alle, der elsker katte,” siger Fransiska Jacobsen. På dagen vil der desuden være indsamling til de to organisationers internater, hvor du kan donere katteartikler, du ikke selv har brug for. De bliver efterfølgende delt ligeligt mellem Kattens Værn og Inges Kattehjem. Følg med på hjemmesiden og facebook for endelige detaljer og info, når vi nærmer os den 12. oktober.


Min kat. Mit valg. Valerie Grin, dyrlæge og katteejer

Som dyrlæge og katteejer forstår jeg det særlige forhold, der er mellem mennesker og deres katte. Jeg fodrer min kat med Hill’s™ Science Plan™ og anbefaler det fordi: Det indeholder 100% af det, katte har brug for. 0% af det, de ikke har brug for. Og min kat elsker det. Det er vejen til et bedre liv.

hillspet.dk

™Varumärken som ägs av Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2013

Husk at du støtter en god sag, når du køber Hill’s™ i en af Kattens Værns egne butikker.


Dyrekassen Danmark forsikrer internatskattene Når du adopterer en kat fra Kattens Værn, følger der nu en gratis sundhedsforsikring med den første måned.

Af: Maria Skov

Dyrekassen Danmark og Kattens Værn har i mange år været samarbejdspartnere, og nu bliver samarbejdet endnu tættere, da Dyrekassen Danmark har valgt at tilbyde alle internatskattene op til 10 år en gratis sundhedsforsikring den første måned. ”Det er vi rigtig glade for. Det giver de nybagte katteejere en større tryghed,”

siger internatsleder Tine Fosdal, der har været med til at udbygge samarbejdet med Dyrekassen Danmark. ”Det er selvfølgelig lige sådan med denne forsikring som med alle andre forsikringer. Man håber, at man ikke får brug for den. Men den er alligevel god at have,” siger hun. Kattens Værn anbefaler i forvejen, at man forsikrer sin kat, da dyrlægeregningerne hurtigt kan løbe op, hvis uheldet er ude.

”Det er så ærgerlig en situation at stå i, hvis man bliver nødt til at aflive sin kat på grund af økonomi. Den ubehagelige situation kan forsikringen være med til at undgå,” siger Tine Fosdal. Forsikringen er uforpligtende og ophører automatisk efter 30 dage. Som medlem af Kattens Værn får du 10 procents rabat på sundhedsforsikringen til kat hos Dyrekassen Danmark.

Vi kæler for fagligheden Ingen dyr er ens. Heller ikke dyrlæger. Og dog. Flere og flere dyreklinikker vælger at lade sig ISO-certificere. Det blå stempel sikrer, at vi ISO-dyrlæger har samme høje standard. Vidste du for eksempel, at vi skal dokumentere løbende efteruddannelse? Det er ikke altid til at se. Men nu ved du det. Se flere forskelle her!


Det er en underskudsforretning at drive internater - men vi gør det ikke for pengenes skyld, vi gør det for kattene Faktisk er det kun på grund af din hjælp, at vi kan give over 1200 katte et nyt hjem hvert år. Hver kat koster os rundt regnet et par tusind kroner at give et nyt hjem – og det er endda efter, at adoptionsbeløbet er trukket fra. Det er mange penge på årsbasis, men det er heldigvis også rigtig mange katte. Så det er blandt andet det, dine penge går til, når du støtter os: Nye chancer. Både til de tamme katte, der mangler et hjem, og til de vildtlevende, herreløse katte. Bliv medlem Udfyld blanketten herunder for at blive medlem af vores forening. Ved at udfylde blanketten bliver du automatisk tilmeldt betalingsservice. Som medlem får du medlemsbladet tilsendt fire gange årligt, og du bliver inviteret med til vores årlige generalforsamling. Donationer. Du kan også støtte os med donationer. Enten et enkelt beløb eller et fast månedligt eller årligt bidrag. Selv mindre beløb gør en stor forskel. Du skal blot udfylde blanketten nedenfor med beløb og afskrydse de måneder, hvor du vil bidrage. Hvis du ønsker, at din donation automatisk skal registreres som fradragsberettiget, er det vigtigt, at du sætter kryds ved, at vi må videregive dit cpr-nummer til Skat. Alle donationer op til 14.800 kroner er fradragsberettigede på din selvangivelse. Kattene i testamentet. Du kan også betænke os i dit testamente. Hele det testamenterede beløb går ubeskåret til vores arbejde med kattene, da foreningen er godkendt efter Ligningslovens §8a og dermed ikke skal betale arveafgift. Du kan oprette testamente hos vores advokat: Jytte Holm-Larsen, ADVODAN, Havnegade 39, 1058 København K Tlf. 88 33 05 10 Mail: jyhl@advodan.dk

Blanketten skal sendes i kuvert til: Kattens Værn, Sandager 11, 2605 Brøndby Tak for din hjælp.

Jeg ønsker fremover at støtte Kattens Værn med:

50 kr.

Kontingent (240 kr. pr. år):

100 kr.

150 kr.

200 kr.

andet beløb:

Ja, jeg tillader, at mit cpr-nummer videregives til skat.

Det valgte beløb hæves i de afkrydsede måneder: jan.

feb.

marts

april

maj

Startmåned:

juni

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

År:

Navn: Postnr.:

juli

Adresse: By:

CPR-nr.

Pengeinstitut:

Reg. nr.:

Medlemsnummer*): .

Dato og underskrift:

*) Find medlemsnr. på bagsiden af dette blad, eller få det oplyst på tlf.: 3888 1200 eller kv@kattens-vaern.dk

UDFYLD ONLINE PÅ: www.kattens-vaern.dk

Kontonr.:

cpr-nr skal udfyldes!


Dagligdagen via Facebook Facebook er stedet, hvor vores dagligdags historier hurtigst bliver delt. Som altid er der et par stykker, som vi gerne vil dele med jer her via magasinet. Stof til eftertanke. Denne gang har vi udvalgt et par af de Facebookhistorier, der sætter fokus på, hvorfor det er så vigtigt at neutralisere kattene derude. Problemet med uønskede killinger er konstant år efter år, og med kattenes tarv for øje, er det en vedvarende frustration for alle i foreningen at skulle håndtere den store mængde af katte, der mangler hjem. Selvom det virker som et Sisyfos-arbejde, fortsæt-

ter vi ufortrødent arbejdet. Mens vi håber ligeså stille at kunne mærke,at vi har knækket kurven i tilvæksten af katte. Du kan altid følge med på www.facebook.dk/kattensvaern – du behøver ikke at have en Facebookprofil for at se siden og læse historierne.

Killinger efterladt foran internat 28. juli

En morgen i slutningen af juli mødte vores internatsleder Tine Fosdal ind til en kedelig overraskelse. Foran indgangen til internatet i Brøndby stod en flettet vasketøjskurv med et tæppe over, og så vidste hun godt, hvad der ventede. ”Der har lige været en del historier i medierne om, at de katte, der bliver efterladt på internaterne rundt omkring i landet, har været syge, så jeg frygtede det værste. Heldigvis var det to raske, store killinger, der var i kurven,” fortæller Tine Fosdal. Kurven var kold, så den havde minimum stået der nogle timer, inden den blev fundet. Killingerne blev vurderet til at være omkring 14 uger gamle, og internatslederen tror, at de stammer fra et hjem, hvor man ikke har kunnet afsætte hele kuldet. ”De er meget skønne, og de kommer tydeligvis fra et hjem, hvor man har taget sig godt af dem. De begyndte at spinde, da jeg først løftede tæppet og kiggede ind til dem. Det er

også derfor, at det ærgrer mig sådan, at de bliver sat af på den måde,” siger Tine Fosdal og fortsætter: ”Vi får ikke mirakuløst mere plads, når der bliver sat katte af, men vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at få plads til dem på internatet. Men det betyder jo bare, at dem, der står på venteliste, må vente endnu længere, eller at der ikke bliver plads til et par af de katte, som vores inspektører kommer ind med.” Hun opfordrer folk til at tage ansvar for de killinger, de er skyld i kommer til verden. Enten ved at være tålmodige med at finde nye hjem til dem, eller gennem neutralisering, så der ikke kommer flere katte til. Og i yderste konsekvens eventuelt aflivning, hvis ikke der er andre muligheder. ”Det er ikke en fair løsning at sætte dem af her eller nogen andre steder og overlade det til andre at tage det ansvar, man selv burde gøre,” siger Tine Fosdal.

16

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk


Vil det altid være sådan? 1. juli

Jeg læste dette på Facebook: ”Jeg har haft katte i 42 år, og det er adskillige killinger, der er født af mine katte ....” Der går ikke én dag, hvor jeg ikke hører folk sige noget lignende. Hos Kattens Værn bruger vi så meget af vores tid på at få katteejere overbevist om at få steriliseret og kastreret deres egne tamme katte og undgå at lade dem føde kuld efter kuld. Jeg kan undre mig over, hvor mange dyreværnsforeninger, der arbejder for kattene og hele tiden snakker og skriver om at neutralisere katte, og at vi stadig har alt for mange overskudskatte i Danmark. Det er utroligt, at vi her i starten af killingesæsonen allerede har fået så mange tamme og vilde gravide katte ind på Kattens Værn - og vi er kun lige begyndt. Et eksempel på hvordan situationen kan beskrives fra en inspektørs synsvinkel er denne dag; Jeg var lige kørt fra en lille landsby, hvor vi var i gang med en større indfangning. Ægteparret havde selv valgt at få tre herreløse katte neutraliseret, og når vi fik indfanget morkatten, ville de også gerne have hende steriliseret og genudsat. Dejligt! Men der var stadig rigtig mange vilde og herreløse tamkatte hos dem og generelt i området, blandt andet et par stykker der overfaldt deres katte voldsomt og derudover to drægtige katte. Manden i familien fortalte mig senere, at en anden familie i byen havde flere katte inklusiv 12 killinger, og da han forsøgte at tale fornuft med familien, fik han at vide, at det var de ikke interesserede i. Efter jeg kørte derfra med to store, forrevne, ukastrerede, vilde hankatte og en lille, tynd, drægtigt, tam ungkat, kørte jeg hen til næste stop meget tæt på. Det var en anden sag med tre katte. Jeg snakkede med damen, som havde besluttet at beholde den hunkat, de havde fået tilløbende. Katten var drægtig, og de syntes, det kunne være hyggeligt, at hun fik killingerne blandt andet for børnenes

skyld. Jeg snakkede med hende om det ansvar, der følger med, og at hun skulle finde hjem til alle killingerne, om det så var fire eller seks, det drejede sig om. Jeg rådede hende til at få katten steriliseret, imens det stadig kunne nås, jeg vil endda hjælpe via vores dyrlæge, men hun afviste. Genboen havde en hankat, de ikke gad kastrere, og som meget vel kunne være faderen. Jeg genkendte et hus ikke langt derfra, hvor jeg var sidste år hos en familie, som fik indfanget en del vildkatte. På endnu en sag i modsat retning også i nærområdet, havde en dame problemer med en kastreret hankat, som en familie var flyttet fra. Katten overfaldt og skræmte hendes kat i kampen for at få mad, og damen havde været til dyrlæge med sin kat efter slåskampe. Damen fortalte mig, at en ung mand få husnumre væk havde en ung hankat, ikke kastreret. Damen forsøgte at overtale ham til at få det gjort, da hans kat jo gik rundt i byen og lavede killinger, men han svarede ligegyldigt, at ”det er jo ikke hans problem”. Sådan er det hele tiden, hver dag, alle vegne. Mange undrer sig over, at vi kan være ni inspektører, der kører rundt i hele landet, som alle har rigeligt at se til. Vi kan kun gentage: Få nu jeres egne katte steriliseret og kastreret - og husk øremærket - hjælp kattene. Jo færre der fødes, des flere kan få et godt og blivende hjem - og færre skal aflives, fordi der ikke er plads til dem. Damen med den drægtige kat, som valgte at beholde hunkatten og lade hende få killinger, sendte mig en sms for nylig om, at katten ikke har vist sig et par dage nu. Jeg svarede hende, at katten sikkert har født og nu ligger et ukendt sted med et kuld. Suk! Venlig hilsen Katteinspektør Helle Nielsen

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

17


Så blev snoren endelig t

pe

ip

kl

Onsdag den 29. maj blev det nye domicil på Sandager 11 i Brøndby indviet. Brøndbys viceborgmester stod for at klippe den røde snor.

Tekst og foto: Maria Skov

”Vi er stolte af, at vi i dag kan indvie vores nye domicil. Det har været en lang rejse, men nu er alt blevet godt,” bød formand for Kattens Værn Mogens Wilbert indledningsvis velkommen. Knap 50 inviterede var mødt op for officielt at byde Kattens Værn velkommen til Brøndby, selvom den egentlige flytning ligger et år tilbage. ”Jeg er glad for at kunne byde viceborg-

18

mester fra Brøndby Kommune Kent Max Magelund velkommen, da Brøndby Kommune netop har taget meget godt imod os,” fortsatte Mogens Wilbert, inden han gav ordet og saks videre til viceborgmesteren.

Velkommen til Brøndby For selvom indgangspartiet er blevet flittigt benyttet i det forløbne år, så skulle der selvfølgelig en rød snor til at markere festlighederne.

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

” Vi er stolte over at huse en af Danmarks ældste dyreværnsforeninger, og vi er stolte over det kæmpe arbejde, I gør for kattene,” sagde Kent Max Magelund, inden han klippede snoren, der efterfølgende faldt sirligt til jorden på hver sin side af indgangspartiets glasdøre.

Katteinspektør fejret Katteinspektør Jan Flesborgs 25 års jubilæum blev fejret samme dag som den officielle indvielse, og rigtigt mange kontakter og samarbejdspartnere mødte i løbet af dagen op for at sige tillykke til Jan Flesborg for de mange års tro tjeneste for kattene. Han fik blandt andet følgende ord med på vejen fra kollegaen og dyrlæge Tom Schantz Kristensen: ”Du har styr på tingene, du er stille og rolig og god til at tale med folk, hvilket er en vigtig del af det arbejde, I udfører i marken. Du sætter en stor ære i at gøre dit arbejde godt, og det kommer os alle ved Kattens Værn til gode,” sagde han. Jan Flesborg var meget glad for, at så mange var mødt op for at fejre ham, og han takkede alle for opmærksomheden til jubilæet. ”Jeg har haft en rigtig god dag,” sluttede han. Og det var han heldigvis ikke ene om.


Brevkassen

Skyd på

dyrlægen... Skriv til Kattens Værns dyrlæge Tom Schantz Kristensen og få svar på dine spørgsmål omkring katte.

! ?

Hej Tom,

Jeg har et par (inde-)katte i en lejlighed. I den seneste lange tid har der været støjbelastning fra en butik nedenunder. Jeg er selv ret belastet af det - hvordan har kattene det så ikke? Støjbelastningen er så slem, at jeg ikke kan opholde mig inden døre en hel dag - kan kattene så? Jeg føler mig som en rigtig dårlig kattemor, fordi jeg har disse to dejlige dyr i min støjbelastede lejlighed, og de har intet valg. De kan ikke fortælle mig, at de vil flytte hjemmefra. Mit spørgsmål er, om støjen belaster kattene, som den belaster mig? Kan de leve med/udholde den bedre end jeg kan? Skønt deres hørelse er bedre end min. Er der lyde, der belaster kattene mere end de belaster mig, som menneske? Hvis de er belastede, hvordan kan jeg så aflæse det? Jeg synes, de virker meget normale i deres adfærd. - Og hvad skal jeg gøre ved det, hvis de er støjbelastede? Med venlige hilsener Lotte

Kære Lotte, Tak for din mail.

Dit spørgsmål er jo særdeles relevant, ikke mindst i øjeblikket i København, hvor Metrobyggeriet døgnet rundt påvirker de nærboende med støj i alle niveauer. At vi mennesker påvirkes af sådan længerevarende og støjende byggearbejder er hævet over en hver tvivl. Men er kattene (og andre husdyr) også påvirkede? Katte er normalt gode til at tilvænne sig mange forhold. Der er dog katte, som er bange for kraftige lyde fra støvsuger, høj musik, hundegøen og andre pludselige ukendte lyde. De reagerer ved at gemme sig, og når ”faren” er overstået, dukker de op igen. Og sådan er det sikkert også med de lyde, som dine katte udsættes for. Det er rigtigt, at katte hører bedre end os mennesker. Faktisk kan de høre to oktaver højere end os. Vi kan ikke høre disse ultralyde, men katten kan. På grund af denne evne kan de let høre musens piben og endda via hørelsen lokalisere, hvor musen faktisk er. De kan også skelne mellem de forskellige gnaveres piben, og på den måde afgøre hvilken gnaver, der er tale om. De kan høre de samme frekvenser, som vi kan fra den dybeste bas til de højeste diskanter. Alle katte kan påvirkes negativt af vedvarende byggearbejder med store og støjende maskiner tæt på deres levested. Nogle

katte, især de katte, der i forvejen er bange for nye ting, nye lyde og gæster, som måske er kommet lidt op i årene og har levet med faste rutiner, kan, hvis de daglige rutiner forstyrres, udvise adfærdsændringer. De reagerer med overspringshandlinger, det vil sige, at de gør normale handlinger i overdreven grad og på den måde afleder psykiske spændinger. Overdreven pelspleje (hypersoignering) er den hyppigste måde for katten at reagere på. Den vil bruge næsten hele sin vågne tid på at vaske sig, så der opstår symmetrisk hårløse partier på den bagerste del af bugen, på lårene og forben (psykogen alopeci). Der er normalt ingen særlige hudforandringer, men hårtabet kan blive omfattende. Sådanne katte kan også blive urenlige især med deres urin. Jeg har gennem tiden behandlet mange katte med sådanne adfærdsproblemer. Hvis man ikke kan fjerne den formodede årsag, kan man i første omgang prøve med Zylkene, som indeholder et særligt protein fra komælk, som har vist sig at have en beroligende effekt på katte. Dette protein findes også i diætfoder fra dyrlægen, for eksempel Royal Canin Calm. Jeg kunne anbefale det til dine katte så længe byggearbejdet foregår. Måske det kan forebygge problemer. Hvis hypersoignering fortsætter og eventuelt forværres kan det blive nødvendigt, at dyrlægen ordinerer psykofarmaka. Venlig hilsen Tom Kristensen

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

19


Gaveideer fra Kattens-Værns butik

199,-

Flotte t-shirts

Lækre t-shirts af 100% økologisk bomuld, der er ekstra glatte og ensartede i vævningen. Forkrympede, så de stort set ikke ændrer sig i vask. Str.: S –XXL

Termokander

NB: Hvis du er af hunkøn, så skal du vælge en størrelse mindre, end du normalt bruger – så passer den.

De eftertragtede termokander, der holder rigtig godt på varmen, skulle vi hilse og sige fra ejere af termokanden.

2 krus i sæt m/ske

Få stk. tilbage!

Ren luksus for den der vil have sit eget krus i unik kvalitet – sælges som sæt med tilhørende porcelænsskeer. Tåler maskinopvask.

Ring og hør for str.

t-shirt kun

Mulepose Ekstra kraftig mulepose

99,-

149,-

Tjek hjemmesiden for udvalg

m/stor logokat.

55,-

Kroge

45,-

Mulepose Kraftig mulepose m/mange katte.

Alle salgspriser er inkl. moms, men ekskl. porto/fragtomkostninger.

Hårde plastkroge med assorterede kattemotiver. Selvklæbende pude på bagsiden. Mål: 4 x 5 cm.

35,-

pr. stk.


Småt og godt

Drikkedunke

Spillekort, refleksbånd til voksne og børn.

Fri for phtalater. Kan kommes i opvaskemaskinen. Lås i tuden og EU-godkendt. Mål: Ø 7,5 cm x 25,3 cm

25,-

45,Krus

Hverdagskrus af en solid kvalitet, der tåler maskinopvask.

37

Madkasser

55,-

50

Halvgennemsigtig. Logoet tåler ikke maskinopvask. EU-godkendt. Fri for phtalater! Mål: 15x12x 4,8 cm. Producent: Rosti Mepal.

112

50

Luksusmadkasser

Med forseglende gummiring, der holder maden frisk og velsmagende. Logoet tåler ikke maskinopvask. EUgodkendt. Fri for phtalater! Mål: 12 x 6,5 x 12 x 17 cm (19 cm inkl. håndtag). Producent: Rosti Mepal.

Vær opmærksom på, at denne bestillingsseddel kun kan bruges sammen med en check. HUSK at lægge kr. 70,00 til porto oveni det samlede beløb.

Bestilling – Ring og hør vedr. størrelser og farver på t-shirts Navn: Adresse: Postnr.:

By:

Telefonnr. (dag):

Telefonnr. (aften):

rø n Vi nr ø O d ra n H ge vid Sø lv Tu rk is

G

rt

Bl

So

å

E-mail:

stk. T-shirts á kr 99,- Str.:

stk. Spillekort á kr. 25,-

stk. T-shirts á kr 99,- Str.:

stk. Refleksbånd á kr. 25,-

stk. Drikkedunke á kr. 45,-

stk. Krus á kr. 49,stk. Krus i sæt m/ske á kr. 149,-

stk. Termokander á kr. 199,-

stk. Ekstra kraftig mulepose á kr. 55,-

stk. Plastkroge á kr. 35,-

stk. Kraftig mulepose á kr. 45,-

O

ra

n Li ge m e G grø ul n Pi nk

stk. Termokander á kr. 199,-

stk. store madkasser á kr. 112,50 stk. små madkasser á kr. 37,50 OBS: Vi sender kun indlandspakker.

NB: tjek www.kattens-vaern-butik.dk for eventuelt udsolgte varer

KattensVÆRN-Butik Sandager 11 2605 Brøndby

e ern r a v k ille på est kort utik.d b å n b s og t Da ernkaned di ns-va u D m tte .ka w ww


V LE N

nd e til t de r os på kunne :k intere v@ ssere vores kat tensvaern.dk

TA

O P S AGS L

Kattens Værn var (næsten) på Roskilde Festival

a er ell det r ee e Har d e id send u information, god u d katteglade læsere, kan

Katte kan ikke tåle loppemidler til hunde

Ny midlertidig direktør i Kattens Værn

Advarsel fra Sundhedsstyrelsen:

Mogens Wilbert er tiltrådt som midlertidig direktør i en periode, indtil der er fundet en afløser for Michael Christiansen, der fratrådte direktørstillingen i begyndelsen af juni. Bestyrelsen arbejder på at finde den rigtige afløser til posten.

Tjek loppemidlet, før du bruger det på katten Sundhedsstyrelsen har på det seneste modtaget flere henvendelser om, at katte er blevet syge, fordi de er blevet behandlet med et loppebekæmpelsesmiddel til hunde. Derfor advarer sundhedsstyrelsen nu katteejere mod at bruge loppemidler, der er godkendt til hunde. Advarslen fremgår allerede af produktinformationen for loppemidlerne. Forgiftningen af kattene sker, når de bliver udsat for kontakt med stoffet permethrin, der indgår i en del loppemidler til hunde. Situationen kan opstå, hvis en katteejer bruger et af disse hunde-loppemidler til deres kat, eller i ekstreme tilfælde hvis en kat er i nærkontakt med en hund, der er blevet behandlet med et permethrin-holdigt loppemiddel. Hvis din kat skal behandles for lopper, skal det ske med et loppemiddel specifikt godkendt til brug på katte. Hvis du er i tvivl, så tjek om der er permethrin i det loppemiddel, du påtænker at bruge til din kat. Kontakt eventuelt en dyrlæge eller et apotek, hvis du er i tvivl.

22

Camp Crazy Cat Lady bestod af en flok piger, der alle er helt vilde med katte, og vi havde sendt dem en stak balloner, blade og brochurer fra Kattens Værn, som de havde glæde af til pynt. og omdeling Vi har fået lov at bringe et par af deres billeder her i bladet. Sidst Kattens Værn var repræsenteret på festivalen var i 2010. Men forhåbentligt er det ikke den sidste gang.

Skive Kommune har fået aftale Skive Kommune kom i juni med på listen over kommuner, der har en samarbejdsaftale med os. Vi er som altid meget glade for, når en kommune tager ansvar og gør det til en fælles pligt at reagere på de vilde katte i kommunen frem for, når det er op til borgerens pengepung at afgøre, om det kan lade sig gøre at hjælpe. Skive Kommune er en ud af 38 kommuner, der i dag har en aftale, og selvom det er en direkte udgift for os at få flere kommuner med, ser vi gerne endnu flere tage ansvar. Hvis din kommune ikke har en aftale, og du oplever problemer med vilde katte i dit nærområde, er den bedste løsning at gøre lokalpolitikerne opmærksomme på problemet, så de kan tage stilling til at få en aftale med os indarbejdet i budgettet. Du kan se listen over, hvilke kommuner der har en aftale på vores hjemmeside www.-kattens-vaern.dk

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

Mislyd i haven? Af næstformand Birthe Hansen

Mange katteejere og -foderværter holder også af sangfugle i haven. Katte fanger imidlertid småfugle, også selv om de får foder af deres ejere eller foderværter. Det er kattens gennem årtusinder nedarvede jagtinstinkt, der slår til. Man skal dog ikke overdrive kattens negative indsats på fuglebestanden. For det første er gnavere kattens mest naturlige bytte. Katten har stor springkraft, men kan ikke flyve, og derfor går de fleste fugle dens næse forbi. For det andet tager katten især fugle, som i forvejen er svage på grund af sult eller sygdom, og som derfor alligevel ville være gået til grunde. For det tredje er der mange andre faktorer, der har bidraget til at reducere fuglearter som industrialisering, forurening og andre ’jægere’ (for eksempel krager, høge, mårer). Alligevel bliver en del små fugle taget af katte, og nogle bliver endda slæbt ind på ejerens gulvtæppe som en hilsen, lige som afdøde mus kan blive lagt på måtten som velkomst. Man kan dog selv gøre lidt for at påvirke magtbalancen i haven. Man kan få katten neutraliseret, så den holder sig mere til hjemmet, man kan holde den inde om natten, man kan anskaffe skærmede fuglebrætter, og man kan fortælle naboerne, at katten ikke er fuglenes største fjende.


Ring til os på tlf. 9854 4311 eller se mere på www.fluenet.dk

Gratis opmåling - gælder bro- og landfaste områder

Hunden og katten bliver inde - insekterne ude Hunde og katte kan godt være hårde ved et insektnet. Derfor vil det være en stor fordel at udskifte nettene med vores nye Petscreen insektnet, som er syv gange stærkere end det almindelige glasfiber net.

Pris pr. netskydedør med sort glasfiber insektnet, inklusiv køreskinner. Leveret efter mål til alle typer døre i hvid eller brun.

Kr. 1.750,-

ekskl. moms kr. 1.400,Uanset mål op til 122 x 240 cm

Petscreen insektnet er samtidig modstandsdygtige overfor revner og skader forsaget af kæledyr. Petscreen er lavet af Vinylcoated polyester. Selvom Petscreen insektnet er kraftigere, er der stadigvæk godt udsyn og godt lysindfald.


Fra plejemor

til løvemor Jeg

var fire år, da jeg fik min første kattekilling, Sorte. Selvom mine forældre jo nok påtog sig det formelle forældreansvar over for Sorte, var der aldrig nogen tvivl om, at Sorte var min kat. Han var altid ved min side, glad og legesyg, og en trofast ven, når noget var svært.

Af: Theresa Dahl

Nu er det efterhånden mange år siden Sorte døde, og jeg er selv i mellemtiden blevet voksen. Min kærlighed til katte er dog kun vokset med årene, og for mange er det svært at forstå, at jeg alligevel har valgt et liv uden en kat. Og det synes jeg egentligt heller ikke, jeg har. Selvom jeg ikke er katteejer, synes jeg, jeg er rigere på katte end alle andre, jeg kender.

Fra plejemor til løvemor I 2012 tog jeg for første gang springet fra plejemor til ”løvemor”, da jeg rejste til Limpopo-provinsen i Sydafrika for at arbejde som frivillig på løvefarmen Limpopo Predators Park i min sommerferie. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forestillet mig, men den verden, jeg mødte på løvefarmen, var aldeles overvældende. Allerede på min første dag blev jeg invite-

Plejemor hos Kattens Værn ennem Kattens Værn har jeg siden G 2011 fået lov at være plejemor for et kuld killinger og deres mor. Indtil videre har jeg været plejemor fire gange, og den oplevelse kan jeg kun anbefale til alle andre. Som plejemor får man en unik mulighed for at have et killingekuld og deres mor boende hjemme hos sig selv, indtil killingerne er minimum 12 uger gamle. Kattens Værn bistår på alle tænkelige måder i processen med både vejledning, foder, klatretræ og kattebakker. Det betyder, at jeg som plejemor kun skal bekymre mig om at passe på de små og moderen, og overøse dem med kæleri og kærlighed.

24

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

ret med ind i indhegningen til de fjorten halvvoksne løver, som skulle fodres. Jeg ved ikke, hvad der overvældede mig mest: At stå ansigt til ansigt med rigtige løver bare få timer efter, jeg var stået af det lille propelfly i Polokwane lufthavn, eller at få stukket en halvrådden høne i hånden, som jeg skulle rive op med de bare næver for at pirre løvernes lugtesans og sult. Udover de fjorten halvvoksne løver var der omkring femogtyve fuldvoksne løver på gården, som vi dog ikke gik ind til. Der var også to unger på cirka 10 uger. Ligesom kattekillinger er løveunger nysgerrige og super legesyge, og jeg må da også indrømme, at jeg klart synes, det var sjovest at passe dem. Deres mor havde frastødt dem kort efter fødslen, og derfor blev de afleveret til farmen, som er specialiseret i rehabilitering. Det er en fuldstændig ubeskrivelig oplevelse at komme tæt på disse store, vilde dyr, og selvom livet på en løvefarm i bund og grund minder meget om livet på en dansk bondegård – bare med lidt mere eksotiske dyr – blev jeg aldrig træt af at stå tidligt op for at forberede kasserne med rådne høns til fodringen, muge ud på daglig basis, fixe hegn og køre halm ud til girafferne i lokalområdet.


Kan ikke få nok Livet med løverne har gjort så stort et indtryk på mig, at jeg i påsken i år tog tilbage til Sydafrika. Denne gang boede jeg på et nyetableret sted, Ingwe Rehabilitation Centre, hvor jeg kom endnu tættere på løvernes liv. På grund af min erfaring med løver fra året før, fik jeg ansvaret for den fire uger gamle løveunge, Nikita. Selvom jeg nærmest ikke lukkede et øje under mit ophold, fordi

Nikita sov med mig i min seng og i øvrigt skulle have flaske hver fjerde time, ville jeg give meget for at få den oplevelse en gang til. Ingwe er en langt mindre farm med omkring tolv løver og en tiger. Arbejdet er også struktureret anderledes end i Limpopo Predators Park, da de frivillige for eksempel ikke skal håndtere råddent kød. Jeg har svært ved at afgøre, om det ene sted er bedre

end det andet, for mens oplevelsen i Limpopo Predators Park var tættere på ”virkeligheden”, betød det mere beskyttede liv i Ingwe Rehabilitation Center, at jeg fik mere tid med dyrene. Mens jeg sparer op til mit næste løveeventyr til næste år, glæder jeg mig over muligheden for at være plejemor endnu en gang gennem Kattens Værn, så jeg ikke helt skal undvære kattene i mit liv.

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan det er at være plejemor for Kattens Værn eller om mulighederne for at blive frivillig på en løvefarm i Sydafrika, er du meget velkommen til at sende mig en mail: theresa.dahl@mail.com.

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

25


BOGT KA O AL T GE

bogKATaloget: Anmeldelser af litteratur om katte

Irene Rochlitz (red.): The Welfare of Cats. Dordrecht: Springer, 2005, 282 s.

Velfærd for katte En række britiske og amerikanske katteforskere har i antologien The Welfare of Cats sat sig for at belyse problemstillinger, der vedrører kattevelfærd. En række af disse er de samme, som Kattens Værn arbejder med, og især kapitlet om vildtlevende katte velfærd er derfor interessant. Forfatteren til dette kapitel, Margaret Slater, anlægger en ’pragmatisk’ definition af, hvad en vild kat er: Det er en kat, som ikke kan håndteres af mennesker, og som ikke kan indgå som kæledyr, det vil sige en ikke-socialiseret kat. Definition dækker således den enkelte kat på et bestemt tidspunkt.

Definitionen passer godt sammen med Kattens Værns opfattelse, da mange vildtlevende katte i Danmark ikke er fuldstændig sky. De kan møde op, når foderværterne kommer og måske gnide sig op ad disses ben, for derefter at fortrække til næste dag. En del af de vildtlevende katte har også på et tidspunkt haft kontakt med mennesker, for eksempel i et sommerhusområde, mens andre har vænnet sig til menneskers kommen og gåen som for eksempel katte omkring et landbrug – uden dog at være blevet så tamme, at de kan håndteres. Kapitlet diskuterer måder at kontrollere bestanden af vildtlevende katte på og konkluderer, at indfangning, neutralisering og genudsætning er en human og effektiv metode: Kattene kan holdes sunde og opretholde en god livskvalitet (s. 169). I et andet kapitel gennemgås, hvad katte har brug for, når det gælder plads, stimuli og andre fornødenheder. Blandt andet refereres en undersøgelse, der viser, at katte foretrækker at lægge sig på polyester-fleece

frem for bomuld. Mange klatretårne, som man kan købe, er i øvrigt beklædt med den slags fleece. Bogen indeholder også et kapitel om, hvad ’kattevelfærd’ egentlig er, og hvordan den måles. Kapitlet indeholder et skema (s. 3435) med 11 indikatorer på stress-score, der er opdelt på syv niveauer, så man ved hjælp af et kig på katte og det kvantificerede skema kan afgøre, hvor godt den har det, hvis man er i tvivl. Derudover fremlægges resultater af undersøgelser af kattens socialisering, kommunikation, forhold til andre katte og sundhed. Der er tale om en fagbog, der indimellem kan forekomme lidt teknisk, men hvis man interesserer sig for, hvad man ved gennem forskning, og hvordan man har fundet ud af det, er den en guldgrube. Af Birthe Hansen

UNDGÅ ET LOPPECIRKUS!

Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og flåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og flåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til andre dyr end målarterne. Administrationsmåde: til udvortes brug. Dosering: til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2–10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10 –20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20 –40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vdr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at få produktet i kontakt med mund og øjne. Vask hænderne efter brug. Præparatet kan forårsag irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: æske med med 3 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Æske 6  pipetter: 0,5 ml. Udl. V. Januar 2013. Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S. www.frontlinecombo.dk FL/DK/173/02.14 RELEVANS.NET


Lokalafdelinger Internater

Samarbejdspartnere

1.

4. Vorup Dyrehospital Sallingvej 5, Vorup, 8940 Randers SV www.vorupdyrehospital.dk  Telefon: 29 90 80 90, Telefontid mandag til fredag 9-13

Kattens Værn Brøndby Internatsleder Tine Fosdal Sandager 11, 2605 Brøndby, Telefon 38 88 12 00 Telefontid mandag til torsdag 10–13. Åben for formidling: onsdag og fredag kl. 13-17.30, første lørdag i måneden kl. 13-16. E-mail: internat@kattens-vaern.dk

5.

Herning Dyrehospital Hedelandsvej 27, 7400 Herning. www.herningdyrehospital.dk Telefon: 97 12 77 20 Telefontid: Man-, ons-, tors- og fredag kl. 11-12.

2.

Kattens Værn Aalborg Internatsleder Christian R. Poulsen Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 98 15 12 88 Telefontid mandag til fredag 10-13 Åben for formidling: onsdag og fredag 13-17.30, og første lørdag i måneden 13-16. E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

6.

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 13-15. Åben for formidling: onsdag kl. 15.30-17.30. Lørdage i lige uger kl. 12-15. E-mail: kvslagelse@gmail.com

Svendborg Dyrehospital Ryttervænget 6, 5700 Svendborg Telefon: 63 21 61 66 Telefontid: 12 og 13 alle hverdage undtagen onsdag. Formidling: Torsdag 15-17, Lørdag 10-12. E-mail: info@svendborgdyrehospital.dk

7. MinVenKatten Internatsleder Sonja A. Nielsen Nr. Lyndelsesvej 2, 5260 Odense S. Telefon: 65 95 71 75 www.minvenkatten.dk 8. Sønderborg og Omegns Kattelaug Formand: Solvejg Johanning Damgade 92 A, 6400 Sønderborg www.soenderborg-kattelaug.dk Telefon: 74 42 13 10

2

KATTENS VÆRN Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Telefontid man. til fre. kl. 10-14

Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen • Pia Bisgaard Andersen, dyrlæge • Bent Hermann • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge

Suppleant • Helle Christiansen

Kattens Værns administration kv@kattens-vaern.dk

Kattens Værn: •  Driver internater med formidling af katte til nye familier •  Driver en landsdækkende tjeneste med ni kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning •  Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister •  Tilbyder professionel rådgivning om katte

Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og boafgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2012 14.800 kr. årligt. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over Betalingsservice 240 kr.

4 5

1 3 7

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med Dankort på foreningens hjemmeside www.kattens-vaern.dk eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig Betalingsservice via kuponen på side 17. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling.

6 8

Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

27


Kattens Værns sekretariat Åbent mandag til fredag kl. 10.00-15.00

Sekretariatets adresse: Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon: 38 88 12 00 Telefontid mandag til torsdag kl. 10.00-15.00 Telefontid fredag kl. 10.00-14.00 Dog lukket mellem kl. 12.00-12.30 E-mail: kv@kattens-vaern.dk · www.kattens-vaern.dk

Kattens Venner september 2014  
Kattens Venner september 2014