__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 2 · juni 2018

NÅR DET BLIVER EN LUKSUS AT HAVE KAT Dittes vej til Greve Katte er fra Venus, hunde fra Mars – Eller?


LEDER

Vagtskifte i Brøndby KATTENS VENNER 2 2018

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Kattens Værn siger farvel til vores fantastiske direktør og velkommen til en ny på posten fra den 1. august.

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 3 skal være os i hænde senest mandag den 20. august. Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Tryk Trykteam Svendborg

Indlæg

Af Birthe Hansen Næstformand, Kattens Værn

Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Redaktør Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Pia Borsdal, Kattens Værn (pb@kattens-vaern.dk) Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 4 · december Nummer 2 · juni 2014 2018

NÅR DET BLIVER EN LUKSUS AT HAVE KAT Dittes vej til Greve Katte er fra Venus, hunde fra Mars – Eller?

Forsiden: Tina vil gerne tage ansvar for sine tilløbne katte. Men uden bil – og med en social pension som eneste indtægtskilde – kan det blive kostbart. Læs historien side 8.

For tiden har vi meget at glæde os over i Katterne, IT-systemet, sociale medier og fundraising tens Værn. Foreningen er i fin stand, vores små har Therese stået i spidsen for store fremskridt. ’kunder’ trives, og formidlingen til nye hjem går Katteklinikken har fået nyt udstyr og er blevet strygende. certificeret som ’kattevenlig’ klinik. Alt sammen Midt i alt dette er der imidlertid sket en stor noget, der sætter os i endnu bedre stand til at forandring: Vores direktør, dyrlæge Therese værne om de vilde og herreløse katte. Wilbert, har sagt op og fået nye Man kan sige, at vi kun havde udfordringer. Er dette et skår i fornøjelsen af Therese i fire år, Man kan sige, glæden? Ingen tvivl om, at Katmålt strengt kronologisk. Men at vi kun havde tens Værn og alle poterne vil foreningen fik reelt mindst otte fornøjelsen af Therese år, hvis vi måler i forbedringer og savne Therese. Vi vælger imidi fire år, målt strengt glæder. lertid at glæde os over, at vi har haft en helt fantastisk direktør i Kattens Værn ønsker Therese kronologisk. Men fire år, og over alle de ting, som foreningen fik reelt Wilbert alt det bedste både i Therese har bidraget med til mindst otte år, hvis vi hendes nye virke som direktør for Kattens Værn. Her vil vi nævne måler i forbedringer Centrum Dyrehospital i Rødovre blot nogle af dem. og i livet. og glæder. Therese blev ansat i som Nu kan vi glæde os over, at vi meren 2014, ikke længe efter netop har fået ansat en ny direkflytningen af sekretariatet til Brøndby. Det var, tør. Den nye direktør er også dyrlæge, hvilket som om Kattens Værn fik en vitaminindsprøjtsikrer faglighed i driften og sikrer respekt udadtil. ning. Der blev ryddet op og fornyet, så Kattens Hun ser frem til at drive foreningen videre på Værn er blevet en moderne, effektiv organisation. samme høje niveau. I det kommende nummer af Vores medarbejderpolitik fik også et løft til glæde Kattens Venner vil der komme et portræt af den for ansatte og frivillige – og dermed kattene. nye direktør, som vi alle byder velkommen og Også i forhold til kommuneaftaler, samarbej- glæder os til at samarbejde med. de med andre dyreværnsorganisationer, internan

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

02 · 2018


nr. 2 juni 2018

INDHOLD

16

kattensvenner Indhold nr. 2 2018

04

Det går faktisk ret godt!

– lød det fra formanden under Kattens Værns generalforsamling i april

08

Når det bliver luksus at have kat

12

Dittes vej til Greve

16

Her lærer de både om dyr og mennesker

Tina vil gerne tage ansvar for sine egne og tilløbne katte. Men det er en dyr fornøjelse som førtidspensionist

20

Katte er fra Venus, hunde er fra Mars – Eller? Er katte en kvindeting – og hvorfor?

22

Kan katte få lungeorm?

24

To katte fanget i storpolitik

26

»God vind!«

En tjans som plejemor blev vejen til en ny fremtid for Ditte

Ja, lyder svaret, og katten skal behandles for det

Også katte var blandt ofrene, da den russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter blev forsøgt myrdet

Therese Wilbert forlader Kattens Værn efter fire år på klinikken og i direktørstolen

Man lærer også lidt om mennesker, når man følger uddannelsen til veterinærsygeplejerske

I HVERT NUMMER Kat & godt Støt kattene Nyt fra foreningen Lokalafdelingerne

02 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Foreningen

»Det går faktisk ret godt!« – Men der er stadig et stort samfunds- og dyreværnsmæssigt behov for Kattens Værn, lød det under KV’s generalforsamling i april.

Formand Mogens Wilbert flankeret af sin bestyrelse - fra venstre Liselotte Rigtrup, suppleant Helle Christiansen, Tom Schantz Kristensen, dagens dirigent, advokat Jytte Holm-Larsen og næstformand Birthe Hansen. Længst til højre direktør Therese S. Wilbert.

Af Adam Pade

»Det er en stor glæde for en formand, når han kan aflægge bestyrelsens beretning, og der stort set kun er positive forhold at berette om.« Sådan indledte formand Mogens Wilbert sin bestyrelses beretning om det forgangne år under Kattens Værns generalforsamling, der blev afholdt på kulturstedet Brønden i Brøndby den 24. april.

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

»2017 har været et godt, men også travlt år, hvor den fremgang, foreningen har haft de seneste år, er fortsat. Fremgang for Kattens Værn er lig med flere aktiviteter og dermed muligheder for at skabe endnu bedre forhold for de vilde og herreløse katte, hvilket jo altid har været foreningens primære formål,« understregede formanden. »Men uanset fremgangen er der endnu et meget stort og udækket behov for at

02 · 2018


forbedre tilværelsen for og redde de alt for mange vilde og herreløse katte. Så på trods af det store arbejde vi har udført, må vi desværre erkende, at der fortsat er et stort samfunds- og dyreværnsmæssigt behov for Kattens Værns arbejde for at sikre flest mulige katte en rimelig tilværelse.« Forudsætningen for at udføre arbejdet er dog, at det økonomiske grundlag er tilstede, og at foreningen drives lige så professionelt som enhver anden virksomhed.

Indbragte halv million Formanden så blandt andet tilbage på foreningens første telefonindsamling nogensinde. Den mundede ud i ekstra 500.000 kroner til foreningens arbejde i det forløbne år. »Vi har haft lidt svært ved at se på, hvordan alle de store velgørende organisationer får lavet store TV-shows med kendte kunstnere og på samme tid gennemfører dør-til-dør indsamlinger stort set hver weekend, hvor de indsamler større beløb, end Kattens Værn formår af skrabe sammen på et helt år. Derfor besluttede vi som et forsøg at lade et firma foretage en rundringning til 5.000 af vores medlemmer, hvor de blev spurgt, om de ville støtte med et bidrag. Vi valgte et firma, der alene består af blinde og synshandicappede, og som med en helt anden forståelse og tilgang formår at tale med voksne mennesker,« fortalte Mogens Wilbert.

Vandt udbud om register Formanden konstaterede også med tilfredshed, at Kattens Værn ”vandt”, da bestyrelsen bag Det Danske Katteregister for første gang besluttede at sende den aftale, der ligger til grund for driften af registret, i udbud. Aftalen løb ud med udgangen af 2017. »Kattens Værn var naturligvis interesseret i fortsat at drive registeret, og besluttede derfor at afgive tilbud på opgaven. I forbindelse med arbejdet opdagede vi,

02 · 2018

at den gamle kontrakt havde været særdeles ugunstig for Kattens Værn, idet vi igennem den tidligere driftsperiode havde haft et tab på mere end 500.000 kroner, hvorfor vi måtte forhøje vores tilbud med

registeret uden tab,« noterede Mogens Wilbert med tilfredshed.

Kommuneaftalerne Beretningen nåede også forbi det heldigvis

IT og KV n IT er og bliver et centralt omdrejningspunkt – selv i en dyreværnsorganisation. IT er afgørende for markedsføring og synliggørelse, for håndtering af katteinspektørernes tusindvis af sager hvert år og for den økonomiske styring af forening og organisation. I beretningsåret har KV færdiggjort en spritny hjemmeside, der med lune præsenterer foreningen, rådgiver om kattene og sætter fokus på katte, der søger et nyt hjem. Den nye hjemmeside rummer nu også et katteleksikon. Af forsiden fremgår, at KV i 2017 formåede at finde hjem til 1.067 katte. Hertil kommer tilstedeværelsen på de sociale medier: » I 2017 videreførte vi med succes vores strategi om offensiv tilstedeværelse og aktiviteter på de sociale medier med det formål – uden udgifter til dyre annoncer og lignende – at få spredt vores budskab til blandt andre alle de unge mennesker, for hvem de sociale medier er en naturlig og helt uundværlig del af hverdagen,« lød det fra KV’s formand, Mogens Wilbert, under beretningsaflæggelsen Både når ved generalfordet gælder samlingen i april. den interne »Vejen til vores medlemmer, styring og markedsføring støtter og sympatisører går i dag af KV og gennem Facebook, kattene, står Instagram, Snapgode IT-

chat og lignende, og det er selvfølgelig dér, vi skal være. Det er vi, for vi har heldigvis dygtige medarbejdere, der har forstået at placere Kattens Værn på de rigtige platforme, med det rigtige budskab.« Bag de indre linjer er Kattens Værn nået længere med den helt nødvendige modernisering af de administrative systemer. »Vi er nu næsten færdige med at gennemføre fase 3, der indebærer fornyelse af vores medlems- og økonomisystem. Fase 4, der omhandler vores inspektør- samt vores internatssystem forventes, færdiggjort i år. Vi er således nu rigtig godt på vej til at møde fremtiden med et helt igennem moderne og optimeret IT-system,« konstaterede Mogens Wilbert og tilføjede: »Det har været dyrt – faktisk rigtig dyrt – men der har ikke været anden mulighed, særlig da de kommende krav til beskyttelse af personlige data i EU´s persondataforordning stiller en række skarpe krav til systemerne, krav som vi ikke kunne have opfyldt med det gamle IT-system.«

systemer helt centralt.

et betydeligt beløb. Kattens Værn vandt udbuddet, og vi fortsætter nu driften af

stigende antal kommuneaftaler – omend nogle kommuner noget uforståeligt væl-

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

05


Foreningen

Fremgang for Kattens Værn er lig med flere muligheder for at skabe endnu bedre forhold for de vilde og herreløse katte.« – Mogens Wilbert, formand for Kattens Værn

ger at opsige deres aftale med KV – om KV’s engagement i Kattens Uge 39 og om samarbejdet med ministerium og styrelse. Blandt andet har KV bistået Fødevarestyrelsen i forbindelse med kampagnen ”Klar til kæledyr”.

Projekt om herreløse katte Dernæst glædede formanden sig over et nyt samarbejde med Københavns Universitet. Samarbejdet går ud på at tage dyrlægestuderende i praktik i praktisk kirurgi, og herudover er Universitetet, Dyrenes Beskyttelse og KV gået sammen om et projekt, hvorunder populationen af Danmarks vilde og herreløse katte skal granskes nærmere. Endelig kunne formanden stolt berette, at Katteklinikken i Brøndby er blevet internationalt ”certificeret” som ”Cat Friendly Clinic”, ligesom klinikken modtager stadig flere eksterne patienter. Dette medfører også et styrket salg af kattelegetøj, kattefoder og andre accessories. Afslutningsvis lød en varm tak til alle dem, der sikrer KV’s arbejde og eksistens:

Til medlemmer og sponsorer, til ledelse og bestyrelse, til alle de mennesker, der betænker katteværnsarbejdet i deres testamente, til medarbejderne (»vi har aldrig haft et bedre team end nu!« lød det) og til de mange frivillige, der »udgør et uvurderligt aktiv«. Takken rakte også til internaterne i Aalborg og Slagelse: »Jeg kan love jer, at der i dagligdagen bliver tænkt på jer og regnet med jer,« lød det. Endelig vendte Mogens Wilbert sig mod katteinspektørerne, der står i forreste række: »Det er jer, der tegner det gode billede af Kattens Værn; et billede og nogle kontakter, der skaffer os goodwill, gaver, donationer, medlemmer og i visse tilfælde også arv. Jeg beundrer det, I laver!« understregede Mogens Wilbert.

Genvalg Under personvalgene genvalgtes Mogens Wilbert, Birthe Hansen og Jytte Holm-Larsen til bestyrelsen og Helle Christensen og Sanne Cubberley som suppleanter.

n

KV står jo ikke alene n 25 ledere og medarbejdere fra foreninger under DOSO – DyreværnOrganisationernes SamarbejdsOrganisation – gav møde, da KV lagde rammer til et første møde i en ERFA-gruppe for DOSO’s medlemmer. »På et DOSO-møde blev det fremført, at der blandt de 22 dyreværnsforeninger angiveligt kunne være meget at lære af hinanden og dermed muligvis også penge at spare for de enkelte foreninger. KV tog opgaven med at arrangere det første møde,« fortalte Mogens Wilbert under KV’s generalforsamling. De 25 deltagere fik en god og udbytterig dag med menings- og idéudveksling. Samarbejdet med de øvrige dyreværnsorganisationer foregår i det hele

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

taget bedre end nogensinde, lød det i beretningen: »Som medlem af DOSO´s formandskab gennem snart 10 år er det en stor glæde for mig, at samarbejdet med de øvrige foreninger bliver bedre år for år. Også I det forløbne år har der været et tæt samarbejde mellem Kattens Værn og rigtig mange af de andre foreninger. I særdeleshed DOSO, men også Dyrenes Dags Komite, Det Danske Katteregister, Husdyrenes Vel på Fyn, Inges Kattehjem og Dyreværnet i Rødovre samt på det seneste et rigtigt godt og frugtbart samarbejde med Dyrenes Beskyttelse. Alt i den hensigt sammen med andre foreninger at forbedre dyrevelfærden,« sagde Mogens Wilbert.

02 · 2018


Kattens Værn får 50kr. for hver måned du forkæler din kat med en FelineBox! Brug rabatkoden “KATTENSVÆRN” Så sparer du 100kr. på din første FelineBox, samtidig med at FelineBox giver Kattens Værn 50kr. pr. md. så længe du er medlem hos FelineBox.

En sjov oplevelse for dig og din kat Tusindvis af heldige katte er hver måned blevet forkælet med en FelineBox, som er en overraskelsespakke med 5-6 forskellige godbidder, legetøj og snacks der underholder og stimulerer din kats naturlige instinkter og adfærd.

Du og din kat har tilfredshedsgaranti

Er der noget du, eller din kat, ikke synes om i FelineBox’en, så sender FelineBox gratis en ny erstatningsting med i jeres næste FelineBox. Så er man altid sikker på at man bliver tilfreds med de ting man får i sin FelineBox.

Du kan tilmelde din kat på www.FelineBox.dk


Katteøkonomi

Af Adam Pade

Man vil jo gerne tage ansvar. Tage ansvar for, at de tilløbne katte ikke bliver for mange, forplanter sig i et væk, får fornuftigt foder, er raske og i øvrigt har et godt katteliv. Men det koster. Og er man enligt stillet, ringe økonomisk bemidlet og bor i et landdistrikt, så er det dyrt at tage ansvar. Er man

desuden syg og uden de store ressourcer, så kan man tabe overblikket. Så går det for alvor galt. Både for kattene og en selv. Lige sådan var det gået Tina (55). Hun bor i et herligt lille, gammelt hus i en mindre midtsjællandsk landsby. Det er bare ikke så idyllisk, hvis man bliver syg – så syg, at man må tilkendes social pension og ikke længere kan passe et job.

Når det bliver luksus at have kat

Tina vil gerne tage ansvar for de katte, hun selv har, og som kommer tilløbende. Men det koster. Og har man ikke ressourcerne – hverken de mentale eller de økonomiske – kan det gå galt.

Tina bor i et idyllisk hus på landet. Men uden bil – og med en social pension som eneste indtægtskilde – kan det være svært at klare transport og dyrlægeregninger.

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

02 · 2018


Og det var sådan, det begyndte; sådan det var, da Tina mistede overblikket.

Uden at spørge først I 2000 blev Tina syg af kræft. Så syg, at hun blev tilkendt social pension i 2004. Dengang hun flyttede ind i sit hus – i 2008 – styrede hun fint sine katte. Men på en eller anden måde spredtes et rygte om, at her i denne idylliske landsby kunne man komme af med sine overflødige, umærkede katte. Uden at spørge først, naturligvis. Rygtet gik ikke mindst blandt de lokale, hjemløse katte selv. Men man vil jo stadig gerne tage ansvar. Det bliver bare sværere. »Jeg kan godt forstå, at dyrlæger skal forrente deres investeringer i kostbart klinikudstyr og derfor må tage sig godt betalt. På den anden side må man også forstå sådan nogle som mig – og der er da nogle af os rundt omkring – der ender med ikke at have råd, og som må lade det hele ... bare flyde,« siger Tina. Tina har ikke bil. Hun kan ikke bare stoppe et par katte i en transportkasse og smutte forbi den nærmeste dyrlæge. Det koster en taxi hver gang. Samt markedsprisen for en konsultation, en neutralisering og en øremærkning – og måske en tur videre til et apotek for at købe nødvendig medicin. De op til flere tusind kroner er der bare ikke. I forvejen er hun i perioder nået op på 3.000 kroner alene i foder om måneden.

Talte røde biler Tina fik sin første kat som 29-årig, da hun boede i Næstved. Hun følte sig parat til at have kat og tog imod Duchesse. Senere kom Holger, der »sad oppe i Østergade og talte røde biler, og det kedede ham. Så han flyttede ned til mig i en ny pasningsordning,« som Tina lunt formulerer det. Senere kom Ajax; en tyrkisk Van, som Tinas daværende kæreste var faldet for, og Ajax og Duchesse traf hinanden, og det blev til killinger. Den lille familie flyttede ud til landsbyen. Tina og kæresten gik fra hinanden, men Tina valgte at blive i byen og købte sit bondehus, hvor hun bor i dag.

Blev til flere og flere Undervejs blev kattene til flere. På et tidspunkt – det var forrige år – fandt hun et helt kuld på fem, som hun ikke lige kunne regne ud, hvor kom fra. Men fodres skulle de jo; ellers kunne hun aldrig vinde deres tillid, få dem indfanget og bragt til dyrlæge med henblik på helbredsundersøgelse, neutralisering og mærkning. Tina et teknisk set rask, men lider af bivirkninger fra sin medicin. Det gør hende ukampdygtig. I forhold til både arbejdsmarked og katte. »Jeg var virkelig ved at opgive. Fuldstændigt. Når man

02 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

09


Katteøkonomi

Carlos og Carlo, Mille, Cathy og alle de andre giver noget at stå op til hver morgen.

»Jeg var virkelig ved at opgive. Fuldstændigt. Når man ikke synes, man kan passe sit hus eller sig selv, så er der da slet ikke overskud til kattene,« siger Tina.

ikke synes, man kan passe sit hus eller sig selv, så er der da slet ikke overskud til kattene,« siger Tina. Hun husker, hvordan hun stod med en kat, der var blevet kørt ned, en søndag eftermiddag. Hun fandt frem til en dyrlæge i den nærmeste større by, hvis klinik alligevel viste sig at være lukket – spildte, kostbare taxikroner – hvorpå turen gik til Karlslunde. Det var uden for taxi-vidde, og hun kunne heldigvis få nogen til at køre for sig. Og så kostede det endda 3.000 kroner at få givet katten fred.

Savner hjælp Hun savner en udkørende dyrlæge. Og hun savner adgang til dyrlægeydelser, der er til at betale. Måske en slags dyrlægernes ”Advokatvagten”; advokater rundt om i landet, der yder gratis, frivillig hjælp, alt imens hun taler om den magtesløshed, man kan føle, når man gerne vil, men bare ikke kan. Mens hun følte sig helt nede, hørte hun om Kattens Værn gennem en bekendt. Det blev til mødet med katteinspektør Helle Nielsen, og så begyndte det hele så småt at vende. »Hun var hammer effektiv. Over to måneder – efterhånden som økonomien tillod det og med støtte fra Kattens Værn – fik hun indfanget de fleste katte og fik dem dyrlægeundersøgt og neutraliseret,« fortæller Tina, der da var oppe på 25 katte – hendes ”egne” og diverse vildtlevende tilløbere. Alle, der ikke var uhelbredeligt syge, kom

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

tilbage. Mange led desværre af katte-AIDS og leukæmi, og flere var i en elendig tilstand. Det er fire-fem år siden nu, og Helle og Tina ses stadig. Og der er kommet styr på det. Her på terrassen – en varm maj-eftermiddag – træffer vi Carlo og Carlos, Mille, Cathy, Tilde og Rudolf; de øvrige er mere sky og knap så gæstfri. Det er, som i mange kattehold: Rudolf er chefen på gården. Carlos, der også mener, han er det, lader Rudolf blive i troen. Omme i haven møder vi Romeo, en halvandet år gammel han med præg af perser; en af dem, »der lige pludselig var der.«

Så enkelt er det ikke Kunne hun egentlig ikke bare lade være? Få kattene sendt videre og blive problemet kvit? Så enkelt er det bare ikke. Ikke når kattene – trods magtesløsheden, trods udgifterne – er med til at give livet mening. Men det ville godt nok hjælpe, hvis lovgivningen stillede krav til katteejerne, hvis alle kommuner havde en indfangningsaftale med Kattens Værn og i sidste ende: At katteejere hver især tog ansvar for deres egne katte og ikke dumpede dem hos sådan nogle som Tina, der nok har ry for at tage sig af dem, men som ikke har ressourcerne. Der er noget skævt her, synes Tina. Det synes Carlo og Carlos og alle de andre ikke sådan en varm forsommerdag. De stortrives. Og sørger til gengæld for, at Tina har noget og nogen at stå op til. n

02 · 2018


NYHED

NYT FLOT DESIGN

...samme lækre smag!

NYT UDSEENDE

I butikkerne nu NYT UDSEENDE

FØRSTE OG ANDEN VÆKSTFASE

KATTE MED EN PRÆFERENCE

ET LIV INDENDØRS ET AKTIVT LIV

VEDLIGESTERILISEREDE/ HOLDELSESSENIOR FODER KASTREREDE TIL VOKSNE KATTE KATTE KATTE

NY

Respektér deres forskelle, opfyld deres behov. 21 produkter svarende til specifikke behov knyttet til kattens alder, livsstil og en række individuelle særpræg.

DAGLIG ERNÆRING TIL RASKE KATTE

FELINE HEALTH NUTRITION

www.solografisk.dk© ROYAL CANIN® SAS 2016 - All Rights Reserved.

GA M M E L


Katteskæbner

Dittes vej til Greve Dittes opgave som reservemor viste sig at blive en billet til en ny fremtid – sammen med Zoya, Zeus og Malli.

Af Adam Pade

Det er ikke meget, vi ser til denne histories hovedperson denne søndag eftermiddag. Ditte finder ro på en madras under sin ejer Ann Andreasens sofa, og her sover hun middagssøvn i tidsrummet 12.0019.00. Søvndrukkent tager hun imod en smule bestikkelse; lidt foder for en sjælden gangs skyld serveret i noget så almindeligt som en foderskål. Almindelige foderskåle dyrkes ellers ikke her i huset. Her er kattene vant til at udfordres hver gang, de er sultne; her skal arbejdes lidt for føden. Historien om Ditte er fortalt før: Historien om en af de hundredvis af årligt

indbragte katte – katte uden fortid, uden ejer og måske uden en fremtid – der er så heldige at finde et nyt hjem. Ditte gik dog en sjælden omvej, inden hun nåede så langt: Hun nåede at gøre karriere som plejemor. I Greve bor Ann Andreasen sammen med hunden Malli på omkring de ni år og de to stærke personligheder: Kattene Zoya på ca. ni måneder og Zeus på omkring et år.

Ann Andreasens samlede husstand – minus Ditte. Fra venstre Malli, Zeus og Zoya.

”Opgiv den!” Alle tre er de kommet dumpende ind i Anns liv – og er blevet. Både Zoya og Zeus blev fundet som unge killinger i

Det er ikke, fordi Ditte er helt usynlig. Ann er mester for dette portræt af en kat, der øjensynligt hviler i sig selv.

12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

bebyggelsen – formentlig efterladt af deres respektive ejere: De skulle se, hvad de er gået glip af! Anns overordentligt store hjerte for dyr betød, at hun omgående tog en lille, rød killing til sig, da også den dukkede op i et lokalt buskads, nærmest halvt begravet. Det var i det spæde efterår 2017. Killingen syntes på alle måder svagelig – så svagelig, at selv dens mor må have opgivet den. Killingen var bare få uger gammel og havde ikke fået øjne. »Jeg kan slet ikke lade være med at hjælpe dyr!« understreger Ann, der igennem årene både har hjulpet lige fra græske hunde til danske pindsvin. Et besøg hos en nærliggende dyrlæge gjorde ingen glade: »Opgiv den!«, lød det nærmest, og noget slukøret drog Ann hjem igen. Få dage efter – en mandag – besøgte hun Katteklinikken hos Kattens Værn, hvor man så mere positivt på Hercules’ chancer – hans navn var i sig selv en besværgelse. »Jeg nævnte – halvt i spøg, halvt i alvor

02 · 2018


– at hvis de havde en morkat, der kunne tænkes at tage sig af ham på kattemor-vis, så ville jeg da gerne låne hende.«

Det var den mandag – efter den dramatiske weekend – at Ditte og Ann mødte hinanden første gang. Turen gik til Greve,

og Ditte indtog sin moderrolle på forbilledlig vis. Ulykkeligvis var det ikke nok; Hercules led af en sygdom, der gjorde, at

Fem killinger Den fangede internatsleder Rikke Snedled og præsenterede Ann for Ditte. Ditte var blevet indbragt fredagen inden af en ældre kvinde, der igennem nogen tid havde fodret et antal tilløbne katte. Ditte havde været drægtig – endog højdrægtig, så hun formentlig meget snart ville føde. Rikke Snedled besluttede at tage hende med hjem, da både klinik og internat var lukket for weekend’en. Det blev til fem killinger, den weekend; killinger, der med en enkelt undtagelse var født med voldsomme misdannelser. De ville aldrig kunne få et ordentligt katteliv og fik fred. Ifølge Rikke Snedled har der formentlig været tale om indavl.

- nu godkendt til kat

Canikur® Pro indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter katten tarmbalance

Ny familie til Domino

når katten er løs i maven!

Den femte derimod havde alle livschancer foran sig. canikur KAT DK 120x90 mm.indd 1

02 · 2018

17-Feb-16 2:25:40 PM

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

13


Katteskæbner

Ann bor i en lejlighed på forholdsvis få kvadratmeter og gør så meget desto mere ud af at aktivere sine katte. Nedenfor til venstre snusepuden, der består af en lille gummimåtte påsyet en masse fleecestrimler. Til højre lader Zeus og Zoya sig fascinere af noget så enkelt som en isterning.

han ikke kunne holde føden i sig – mindst af alt fordøje den. »Mens de begge var her, forelsker min bonusbror og hans kæreste sig fuldstændig i Dittes egen, sidste killing, Domino. Så måtte jeg jo kontakte KV og høre, om jeg sådan måtte formidle ham, for det var jo ikke min kat,« fortæller Ann. Forbindelsen til KV blev knyttet, og Domino har herefter fået en herlig tilværelse. Ann returnerede Ditte til internatet, og idet Ditte fra starten havde været erklæret sund og rask, skulle hun nu finde nye ejere. »Men hun trak sig mere og mere ind i sig selv og trivedes slet, slet ikke på internatet,« fortæller Ann, der til sidst besluttede at tage hende. Det var i februar. Ditte trives. Herom vidner en dagligdag med tæt kontakt mellem Ann og

Ditte. Hun accepterer fint de andres tilstedeværelse, men hun søger dem ikke.

Snusepuden Forholdsvis få boligkvadratmeter stiller helt særlige krav både til dyrenes evne til at være tæt sammen og til at blive stimuleret i tilstrækkeligt omfang. Det er her, fodringen kommer ind – her, den almindelige foderskål kommer til kort: Ud over sit beredskab af fabriksfremstillet aktivitetslegetøj udtænker Ann jævnligt nye udfordringer, der gør, at kattene både skal tænke kreativt og bevæge sig for at nå frem til foderet. Hér er to malede ølkasser, hvor kattene kan springe op – ind i kasserne eller i det lille mellemrum mellem kasserne, dér er snusemåtten; en lille entré-måtte i gummi, som Ann har påsyet dusinvis af fleece-strimler. Her skal graves og snuses

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

og puffes, inden tørfoderet kommer til syne. At lege med isterninger i vandskålen: Den har Zeus selv opfundet. Kattene bliver også trænet i at komme ud ·– i snor. Og endelig har Ann en vision om, at Zoya og Zeus – den ene eller dem begge – skal testes for anlæg for at være besøgsdyr på plejehjem. Man fornemmer, der ligger en dybere holdning bag: Det skal selvfølgelig være for kattenes skyld. Men det er måske også et vist ønske om at kunne give noget tilbage – noget tilbage for den glæde, som dyr og menneske har fået af hinanden. n

02 · 2018


Kat & godt Borgerforslag om lov for katte n Som noget forholdsvis nyt kan borgerne stille forslag, der skal behandles i Folketinget, hvis forslagene kan samle 50.000 underskrifter. Det har en kreds af fire private borgere benyttet sig af, og frem til den 21. oktober kan man tegne sig som medunderskriver af et forslag om, at der skal vedtages en kattelov. »Katten er det mest udbredte kæledyr i Danmark i antal. Alligevel er der ingen lov, der beskytter katten. Hesten har en lov. Hunden har en lov. Det er på tide, at katten også får sin egen lov,« skriver Helle Amina Lenschow Pedersen i sin indledning til forslaget. Hun anser forslaget som en måde at højne kattens status i samfundet på, og så vil en kattelov være med til at gøre det til et aktivt tilvalg af få kat, fordi der nu følger et ansvar med. Konkret argumenterer forslagsstillerne for, at katte skal ID-mærkes med chip eller øretatovering senest, når katten er 12 måneder, og at alle katte skal registreres i ét samlet dansk katteregister. »Det er grundlæggende et forslag, vi kan støtte i Kattens Værn – faktisk har vi argumenteret for at få en lov for katte i

årevis,« kommenterer direktør i Kattens Værn, Therese S. Wilbert. Hun er dog ikke enig i forslagssstillernes betragtning om, at katte er en invasiv art; altså en ”fremmed” dyreart i Danmark. »Katte er ikke mere en invasiv art, end vi andre er det. Vi har haft katte i Danmark i mange århundreder, og det spiller i øvrigt ingen rolle for sagen. Men kan forslaget skabe yderligere opmærksomhed om behovet for en lov, der tilgodeser kattene, så er vi stærkt positive,« fastslår Therese S. Wilbert.

Forslaget kan findes på www.borgerforslag.dk. Søg på ”Kat” i søgefeltet midt på siden og klik på ”Forslag til kattelov”. Har du lyst til at støtte forslaget, kan du gøre det direkte på hjemmesiden ved hjælp af Nem-ID. Har du ikke Nem-ID, er der en vejledning til, hvordan man så kan komme igennem med sin støtte. Ved redaktionens slutning havde foreslaget opnået knap 2.900 stemmer, så der er endnu et stykke vej til de lovkrævede 50.000.

Ønsker du at støtte borgerforslaget om en kattelov, så søg på www.borgerforslag. dk og søg på ”kat” i søgefeltet. Der kan underskrives både digitalt og pr. almindelig post. FOTO: SHUTTERSTOCK (MANIPULERET)

Månedlige overraskelser til din kat n En bogklubpakke. En måltidskasse fra Aarstiderne. En karton med et udvalg af vine. Vi mennesker kan vælge mellem mange forskellige pakkeløsninger med mad og forkælelse. Og nu findes der også én til katte! Firmaet FelineBox sender hver måned en kasse til din kat med fem-seks forskellige overraskelser – stimulerende legetøj, godbidder og snacks, altsammen fra kendte leverandører. Du vælger selv, hvor ofte du ønsker FelineBoxen, og flere katte kan godt deles om kassen. Der bliver taget højde for eventuelle allergier, og medlemskabet kan nemt KV har indgået stoppes igen. Du sponsoraftale behøver ikke være bange for, om med firmaet din kat rynker på FelineBox.

03 · 2018

næsten af indholdet, for FelineBox giver din kat tilfredshedsgaranti på både legetøj og godbidder, og sender gratis noget andet i stedet. Nu har FelineBox indgået en sponsoraftale med Kattens Værn, der både giver medlemmerne en rabat på kasserne, og som udvirker et beløb til KV’s arbejde for hver kasse, der bliver leveret til et KV-medlem. Herudover donerer firmaet løbende produkter til kattene på Kattens Værns internater. Ind imellem vil firmaet tillige sende en kasse med, når nye ejere henter deres kat fra et af internaterne. FelineBox blev stiftet i 2015 af Mick Klarskov Jensen og hans kæreste Pamela Salin. De drev allerede da en webshop for dyreartikler. En dag fik de en hundeboks i gave til deres hund, der indeholdt forskellige godbidder og legetøjsbamser.

»Det syntes vi var en fantastisk idé. Så vi kiggede efter en lignende boks til katte, men uden held. Her blev ideen om en månedlig boks til katte født, og vi har beskæftiget os med den lige siden. Det skal være en hyggelig oplevelse at være en del af FelineBox, og derfor har vi også brugt rigtig meget tid på at planlægge indholdet og tilpasse boksene til vores kunders ønsker samt valgt at støtte forskellige dyreorganisationer,« fortæller Mick Klarskov Jensen. Kattens Værn er glad for samarbejdet, lyder det fra internatsleder RikkeSnedled fra KV i Brøndby. »Det er skønt, at både de mange katte, vi hvert år hjælper og vores mange dedikerede følgere og adoptionsfamilier får gavn af støtten fra FelineBox.« Check ind på www.felinebox.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

15


Katteuddannelse

Her lærer de både om dyr og mennesker Af Adam Pade

Det er en skole – ingen tvivl om det. Med klasseværelser, fællesrum, bibliotek og faglokaler. Men bevæger man sig ud bag bygningskomplekset, åbenbarer der sig et miljø, hvis lige umuligt kan findes andetsteds i landet: En mini-ZOO med alt lige fra mini-grise til latterfugle, stalde til kvæg, indhegnede anlæg til henholdsvis en gruppe katte og en flok beagle-hunde – det meste af det, som elever inden for uddannelsesindgangen dyr, landbrug og gartneri har behov for at møde under deres uddannelse. Det er i det miljø, Tina Gerlach (23) i disse år læser til veterinærsygeplejerske. Netop nu er hun i gang med tredje hovedforløb.

Det hele forløb Skolen – Hansenberg i og uden for Kolding – er en helt almindelig teknisk skole, der udbyder 25 forskellige erhvervsuddannelser. Indgangen for dyr, landbrug og gartneri er placeret i bygninger få kilometer fra Kolding by i et naturskønt område.

Tina er født og opvokset i Faaborg. Hun påbegyndte sin uddannelse i 2016 og havde da fået læreplads hos Dyrlægeringen – ligeledes på Fyn. »Jeg har vidst så længe, at jeg ville noget med dyr, at jeg helt har glemt hvorfor!« smiler hun. Men det, der driver hende, er hun helt klar på: Oplevelsen af at pleje et dyr, der er sygt, se behandlingen lykkes og kunne sende patient og ejer glade hjem: Det samlede forløb. Derfor er hun også mest tilbøjelig til at finde job i en dyreklinik.

Starter med de raske Uddannelsen til veterinærsygeplejerske varer som de fleste erhvervsuddannelser mellem tre og fire år. Den er opbygget af et enkelt grundforløb og fem hovedforløb. Det er en vekseluddannelse, der forudsætter, at man har fundet en læreplads, inden man påbegynder grundforløbet. Kommer man langvejs fra, har man mulighed for at bo på det nærliggende skolehjem; en mulighed, Tina Gerlach gerne benytter: Det giver et helt særligt fællesskab. Pensum tager udgangspunkt i det

Hansenbergs dyreanlæg huser også to svenske losser. Den ene – en hun – var så venlig at vise sig, da ”Kattens Venner” var på besøg. Få dage efter blev hun i øvrigt ført sammen med den anden – en han – og det gik godt!

raske dyr og derpå i afvigelser fra det raske dyr – altså symptomer og lidelser. Under hovedforløbene lærer eleverne om emner som eksempelvis veterinærhygiejne, pasning og pleje, vaccine og lovgivning, og eleverne introduceres til begrebet adfærd; en disciplin, som Tina med tiden gerne vil specialisere sig i. Også ernæring er et vigtigt fagligt felt.

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

02 · 2018


Højt græs, steder at gemme sig og planker at springe opad - og platforme at skue ud fra: Sådan indretter man den ideelle ”have” for kattene. På billedet Tina Gerlach.

Flere af KV’s medarbejdere har en baggrund som veterinærsygeplejerske. Det er nemlig en alsidig uddannelse, der både giver erfaring i at håndtere dyr og mennesker. Elev Tina Gerlach har altid vidst, hun ville arbejde med dyr.

Nej, man bliver ikke dyrlæge af at uddanne sig til veterinærsygeplejerske. En veterinærsygeplejerske må eksempelvis ikke stille diagnoser eller ordinere medicin. Til gengæld får hun – over 90 procent af eleverne er piger – nogle kompetencer, en dyrlægestuderende ikke gør: »Det er en alsidig uddannelse, fordi den også rummer merkantile og admini-

02 · 2018

strative discipliner. Veterinærsygeplejersken er ofte den, der først møder patienterne og deres ejere, og derfor har vi også psykologi. Det er vigtigt at kunne møde den ejer, man står overfor. Her er ofte følelser på spil,« forklarer Tina.

Stigende antal udlærte Herudover er der gode muligheder for ef-

teruddannelse, og veterinærsygeplejersker er efterspurgte mange andre steder end blandt dyrlæger; leverandører af dyrefoder eksempelvis, eller forsikringsselskaber. Det årlige antal nyudlærte ligger på omkring 100 og har været stigende igennem en årrække. Det er ikke nødvendigt med en studentereksamen, men Tina er glad for at være blevet student først: Ikke mindst, når

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

17


Katteuddannelse det gælder faget ernæring, er der en del matematik. Veterinærsygeplejersken er specialiseret i smådyr – det vil sige hunde, katte, gnavere, kaniner, fugle. Samtalen falder hurtigt på spørgsmålet: Katte- eller hundemenneske? »Der er en tilbøjelighed til, at man orienterer sig imod for eksempel gnavere eller katte, blandt andet fordi det er praktisk i dagligdagen på en dyreklinik,« fortæller Tina – og erklærer sig som kattemenneske: »Jeg kan godt lide at arbejde med hunde, men det er sjovere at skulle håndtere en kat. Det er et andet sprog, man taler med en kat.« Et andet sprog? »Hunde er flokdyr og har behov for at kunne tale med store bogstaver for at trænge igennem i deres flok. Katte er ikke flokdyr; for dem er det ikke nødvendigt at kunne kommunikere helt så tydeligt.« Om man er katte- eller hundemenneske afhænger nok af ens personlige temperament, vurderer Tina: Det kræver en anden, indre ro at kunne nå katten.

Observationsdyrene

”Miljøberigelse”, hedder det, når eleverne på uddannelsen til veterinærsygeplejerske lærer at indrette det helt rigtige miljø til katte eller hunde.

»Jeg kan godt lide at arbejde med hunde, men det er sjovere at skulle håndtere en kat. Det er et andet sprog, man taler med en kat.« – Tina Gerlach, veterinærsygeplejerskeelev

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Introduktionen til katte- og hundesprog kan eleverne få blandt skolens flokke af katte og hunde. Dyrene har status af forsøgsdyr, men det er udelukkende i lovmæssig forstand. De bliver hverken skåret i eller bliver udsat for eksperimenter med kemiske stoffer. Derimod anvendes de ikke mindst til observationer. Eleverne lærer eksempelvis at udarbejde et etogram, det vil sige iagttage og beskrive et adfærdsmønster, og de lærer om miljøberigelse; det vil sige indretning af det bedst tænkelige miljø for dyrene. Men de er også terapidyr. I hvert fald kan det bestemt virke beroligende på nervøse eksaminander at omgive sig med kattene eller hundene. Så godt passes der på dyrene, at man skal indskrives, hvis man vil på besøg. Det bliver ”Kattens Venner” så og får lov til at hilse på Nairobi, Mali, Togo og Marokko – og til at nikke diskret til Congo, der har en udstråling, så man føler sig tilbøjelig til at tiltale ham med De. Både kattene og hundene har et vildt, åbent område at boltre sig i. Kattens Værn ansætter i stigende grad veterinærsygeplejersker, fordi deres alsidige kompetencer ruster dem godt til at håndtere både dyr og mennesker. n

02 · 2018


Nye IT-systemer udfordrer

Velkommen til Lone! Som nævnt i bladets leder har bestyrelsen for Kattens Værn fundet vores nye direktør. Hun starter hos os i Brøndby den 1. august, efter hun selv og mange i huset har afholdt ferie. Blandt ansøgerne valgte vi dyrlæge Lone Nielsen, der har mere end 20 års erfaring som dyrlæge. Da vi jo har haft stor succes med en kvindelig direktør, kan man jo med rette mene, at valget er nærliggende, når der nu blandt ansøgerne var en erfaren kvindelig dyrlæge. Foruden sine almindelige faglige kompetencer er hun yderligere uddannet som tanddyrlæge og har taget en 2-årig international anerkendt uddannelse i kattesygdom-

Dyrlæge Lone Nielsen tiltræder 1. august som ny direktør for Kattens Værn. me. Vi er således helt trygge ved både den menneskelige og den faglige profil. At vores fratrædende direktør, Therese, tidligere har arbejdet sammen med Lone Nielsen på bedste vis, gjorde naturligvis ikke valget vanskeligere. Men en direktør hos Kat­ tens Værn har mange andre opgaver, herunder personaleledelse, økonomiindsigt og erfaring i administration. Da vores nye direktør også på disse områder har både indsigt og erfaring, er fundamentet lagt for fortsat fremgang for hele Kattens Værn og dermed ikke mindst bedre forhold for de

Katte udgør inspirationen og motiverne for en del af Nicca Høegs portrætkunst – her værket ”Katten i gryden”.

02 · 2018

Kattens Venner tegner i september-udgaven et portræt af Lone Nielsen. KV tog afsked med Therese Wilbert den 25. maj – læs nærmere side 26.

Bedste venner passer på hinanden

Kattebilleder på Vestsjælland n Frister en tur til det vestsjællandske, kunne der være en særlig anledning til at gøre denne i dagene 1. – 2. september. Da udstiller billedkunstneren Nicca Høeg i ”Mødestedet” i Hallebyore nogle kilometer sydvest for Jyderup. Nicca Høeg er fransk med dansk-norske rødder og bor i dag i Spanien. Her driver hun et asyl for hjemløse katte på helt frivillig basis. Kattene er en stor kilde til inspiration for hende, og en del af de billeder, der vil kunne opleves i ”Mødestedet”, er katteportrætter. Nicca Høgh blander ofte det figurative med non-figurative. Hun er autodidakt og lærte på

katte, som vi er sat i verden for at hjælpe. I bestyrelsen er vi sikre på, at vi har valgt den rette person med den rette profil. Som bestyrelsesformand ønsker jeg vores nye direktør hjertelig velkommen til Kattens Værn og jeg ser frem til et langt, tillidsfuldt og frugtbart samarbejde. – Af Mogens Wilbert Formand, Kattens Værn

n Kattens Værn har i foråret fået et nyt medlemssystem, hvilket desværre har givet nogle fejl på Skatte-indberetninger og træk af fast støtte. Så har du oplevet at få indberettet dobbelt til SKAT eller blive trukket mere, end du plejer, i marts, så er der en god forklaring på det. Indberetning til SKAT: SKAT er ved at rette fradrag til, så pengene kommer til at passe. Dette sker automatisk. Dobbelt/trippel-trækning: Det nye system har ikke trukket fra vores faste gavegivere i januar og februar. Disse problemer er nu løst, og derfor er de manglende beløb fra netop januar og februar blevet trukket med tilbagevirkende kraft. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores administration på tlf. 38 88 12 00, lokal 1.

MEDLEMMER FÅR

et tidligt tidspunkt sig selv at male med Leonardo da Vincis lag-på-lagteknik. Teknikken giver hendes værker en dybde og glans, der virker dragende på tilskueren. Forholdene for vildtlevende og herreløse katte (og hunde) er ringe i Spanien, og Nicca Høeg bruger al sin ledige tid – og stort set alle sine penge – på at indfange og hjælpe kattene. Kunsten og kattene giver tilsammen arbejdsdage fra kl. 04.00 om morgenen til kl. 23.00 om aftenen. Det bliver første gang nogensinde, at Nicca Høeg udstiller i Norden.

10 % RABAT Katte adopteret fra Kattens Værns internater får 1 måneds gratis sygeforsikring. Læs mere på dyrekassen.dk I samarbejde med

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Katte og mennesker

– Noget om adfærd – såvel menneskers som kattes:

Katte er fra Venus, hunde er fra Mars. Eller? I alt 24 kursister fra hele landet lærer om kattes adfærd på Hansenberg. Fra Kattens Værn deltog i øvrigt Diana Larsen og Line Nørgaard fra KV’s internat i Aalborg.

Af Adam Pade

Er katte en kvindeting – og hvorfor? Dyrlæge og faglærer Ursula Poulsen slutter dagens undervisning af med at stille dét spørgsmål til de knap 25 kursister på kurset ”Adfærdsbiologi med fokus på kat”. Buddene er mange, men at det forholder sig sådan anerkendes af de fleste. Ganske vist er det aldrig videnskabeligt bevist, at katte specielt appellerer til kvinder – og at mænd derfor forekommer kvindagtige, hvis de bekender sig som kattemennesker. Men følges trådene på Facebook og på internationale hjemmesider og blogs om katte – og ser man på, hvem

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

der har skrevet flest bøger om katte – så er de præget af indlæg fra kvinder. Det kan være en fordom; en fordom, der styrkes af film og medier, men: Katte er sværere at styre – ja, de svarer som bekendt igen, hvis man prøver – hvilket ikke appellerer til mænd. Mænd foretrækker en dominerende rolle og finder fornøjelse i, at en hund sætter sig, når man kommanderer den til det. Hunden afviser ikke på samme måde, som katten kan finde på, hvis den ikke lige er oplagt. På den anden side noteres det også blandt kursisterne, at så snart man kommer op på eliteplan, så er mændene med; uanset om det drejer sig om hestedressur på højt plan, opdræt af racekatte – eller gourmetmad. Det kan

02 · 2018


forklares med, at mænd måske er mere afhængige af konkurrenceelementet: Hvem bliver best in show? Eller det lyder, at kvinder er mere parate til at tolerere forskelligheder, mens mænd foretrækker forudsigelighed; at katte og kvinder ligefrem ligner hinanden mere i henseende til temperament og motiv. »Det er lidt creepy med mænd, der har kat,« lyder det. Endelig er der den geografiske faktor: På landet opfattes katte nu engang mere som nyttedyr end som selskabsdyr.

Undskyld – jeg kan lide katte! Ursula Poulsen stiller spørgsmålet på foranledning af denne artikels forfatter. Han mødes hyppigt med et overbærende smil, når han beretter om sin hengivenhed for katte og har tilmed mødt kønsfæller, der hviskende, næsten undskyldende, fortæller, at familien har kat, og at det ikke alene var hustruens idé, at de fik den. Umiddelbart synes det som om, der ikke rigtig er forsket i mænd og kvinders forhold til katte, men noget tyder på – ifølge faglitteraturen – at dyr, der overgår fra at være brugsdyr til kæledyr i højere grad appellerer til kvinders yngelplejeinstinkt. Samme teori bruges, når det gælder heste og visse hunderacer. Det endelige svar må hænge i luften, men spørgsmålet maner forhåbentlig til eftertanke. Det har ellers handlet om katteadfærd i disse dage: ”Adfærdsbiologi med fokus på kat” er et af flere AMU-kurser, der udbydes af skolen Hansenberg uden for Kolding. Hansenberg tilbyder uddannelsesindgangen Dyr, planter og gartneri, hvor her blandt andre uddannes veterinærsygeplejersker og dyrepassere. Kurset gør deltagerne klogere på, hvorfor kattene opfører sig, som de gør – deres yngelpleje- og territorialadfærd, udviser uønsket adfærd så som aggressivitet, hvordan de organiserer sig indbyrdes i en gruppe, og på, hvordan man får katten til at ændre en uønsket adfærd. Kursister er for det meste veterinærsygeplejersker og dyrepassere. Et emne denne eftermiddag – hvor flere kursister kommer fra internater rundt om i landet – handler om at føre katte sammen. Ursula Poulsen tager udgangspunkt i, at katte ikke er flokdyr:

Kompliceret proces »Hvis I hører, at man ønsker sig en kat af hensyn til husets anden kat, der er blevet alene, så er det ikke sikkert, det er en god idé at få en kat med hjem. Katten, der er blevet alene, vænner sig til at have rådighed over hele sit territorium, og savner den husets gamle kat, er det den, den savner – ikke bare selskab af en anden kat.« Det kan i øvrigt være en kompliceret proces at føre to katte sammen; her er brug for penduldemokrati (i bogstaveligste forstand) for at vænne kattene til hinandens lugte; ja, hele tilstedeværelse. Kattene bør opholde sig i

02 · 2018

Noget tyder på, at dyr, der overgår fra alene at være brugsdyr til også at være kæledyr, appellerer til yngelplejeinstinktet, men ifølge dyrlæge og faglærer Ursula Poulsen er der så vidt vides aldrig forsket i, om ”katte er en kvindeting.”

hvert deres rum – og skifte fra rum til rum, så de møder hinandens dufte. De kan ”møde” hinanden ved at spise sammen, behørigt adskilt af en dør – eller de kan få en snor under døren med et legetøj bundet for hver ende, hvilket kunne udvikle sig til sjov for dem begge. Derefter kan tiden være inde til det første kig gennem dørsprækken. Ligesom med os mennesker afhænger det i bund og grund af den fælles kemi, om sammenføringen kommer til at gå godt. Ursula Poulsen påpeger, at katte kan have to forskellige forhold til hinanden: De kan være rigtig gode venner – eller de kan bo sammen med respekt for deres fælles territorium, som de deler op efter timeshare-princippet: Når jeg er i dagligstuen, er du der ikke – og så fremdeles.

Værelseskammerat – ikke kæreste – Og hun nævner, hvordan katten i forhold til den anden kat i højere grad er roommate end kæreste – i modsætning til hundes indbyrdes forhold – hvilket afgjort er med til at definere dyrenes adfærd over for os som mennesker – og for os er nøglen til bedre at forstå kattene. Besørger katten ved siden af bakken, kan både stress­ faktorer, bakkehygiejne og markeringsadfærd ligge til grund. Her er det vigtigt at erindre – understreger Ursula Poulsen – at katten ikke skal genlære at bruge bakken (det gør den instinktivt), men at skabe betingelserne for, at katten genoptager sin normaladfærd: Fjerne stressfaktoren, gøre bakken ren og så fremdeles. AMU-kurserne er principielt for alle og koster 500 kroner at deltage i. Som regel forudsætter de dog en vis faglig baggrund for at få det fulde udbytte. n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

21


Katte og helbred

Kan katte få lungeorm? Det er ikke nødvendigvis dødbringende for en kat at få lungeorm. Men det skal behandles for at undgå, at lungevævet tager skade af larvevandringen. Af Therese Wilbert, dyrlæge

Ja, katte kan bestemt få lungeorm. Men ikke med den samme orm som hunde smittes med, som vi hører meget om i pressen. Kattens lungeorm (Aelurostrongylus abstrusus) er udbredt over det meste af verden og først de senere år opdaget i Danmark. Nyeste studier viser, at 15,6 procent af danske udekatte er smittede.

1 cm, mørk og tynd Ormen er lille, ca. 1 cm, mørk og tynd. En kat kan kun blive smittet gennem en eller to mellemværter. Når en snegl spiser afføring med larver fra en smittet kat, klækkes æggene til umodne larvestadier i sneglen. Katten kan godt smittes direkte ved at spise

en snegl, men katte kan ikke så godt lide snegle. Derfor sker der ofte det, at katten spiser en mus eller fugl, der har spist en smittet snegl. I katten udvikles larven nu til sit voksne stadie. Disse voksne orm lægger æg i luftvejene på katten, æggene bevæger sig op i svælget, synkes og klækker derefter i tarmen til larver, der så kvitteres med afføringen.

Hoste og nysen En smittet kat kan vise svage og i nogle tilfælde ingen af symptomer. Men har de symptomer er det oftest hoste, nysen, besværet vejrtrækning og i sjældne tilfælde lungebetændelse, nedsat appetit og forstørrede lymfeknuder. Det kan være svært at stille en diagnose, da symptomerne ofte

udebliver eller er så svage, at ejer ikke registrerer dem. Dyrlægen vil kunne stille den endelige diagnose ud fra 3 afføringsprøver fra 3 på hinanden følgende dage. Der kan også tages tages blodprøve og evt. røntgen af lungerne.

Kræver behandling Det er sjældent alvorligt for din kat at være smittet med lungeorm, men det kræver dog behandling for at undgå, at lungevævet på sigt tager skade af larvevandringen. Behandlingen er ormekur som fås på recept. Du kan kun forhindre lungeorm hos din kat ved at begrænse udeadgang og derved undgå kontakt til mellemværterne og undgå at katten jager. Her kan det anbefales at bygge en voliere. n

Kattens lungeorm under mikroskop. En kat kan godt leve med lungeorm, men på sigt tager lungevævet skade af larvernes vandring. Derfor skal katten behandles.

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03 · 2018


Det er en underskudsforretning at drive internater – men vi gør det for kattenes skyld

Faktisk er det kun på grund af din hjælp, at vi kan give over 1.200 katte et nyt hjem hvert år. Hver kat koster os rundt regnet et par tusind kroner at give et nyt hjem – og det er endda efter, at adoptionsbeløbet er trukket fra. Det er mange penge på årsbasis, men det er heldigvis også rigtig mange katte. Så det er blandt andet det, dine penge går til, når du støtter os: Nye chancer! Både til de tamme katte, der mangler et hjem, og til de vildtlevende, herreløse katte.

Bliv medlem!

Udfyld blanketten herunder for at blive medlem af vores forening. Ved at udfylde blanketten bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice. Som medlem får du medlemsbladet tilsendt fire gange årligt, rabat på dyrlægehonoraret på Katteklinikken i Brøndby og på foder og tilbehør, og du bliver inviteret med til vores årlige generalforsamling.

Donationer

Du kan også støtte os med donationer. Enten et enkelt beløb eller et fast månedligt eller årligt bidrag. Selv mindre beløb gør en stor forskel. Du skal blot udfylde blanketten nedenfor med beløb og afkrydse de perioder, hvor du vil bidrage. Hvis du ønsker, at din donation automatisk skal registreres som fradragsberettiget, er det vigtigt, at du sætter kryds ved, at vi må videregive dit cpr-nummer til Skat. Alle donationer op til 15.900 kroner om året (2018) er fradragsberettigede på din selvangivelse.

Kattene i testamentet?

Du kan også betænke Kattens Værn i dit testamente. Hele det testamenterede beløb går ubeskåret til vores arbejde med kattene, da foreningen er godkendt efter Ligningslovens §8a og dermed ikke skal betale arveafgift. Du kan oprette testamente hos vores advokat:

Send blanketten i lukket kuvert til: Kattens Værn Sandager 11 · 2605 Brøndby Tak for din hjælp!

Jytte Holm-Larsen, ADVODAN Havnegade 39, 1058 København K Tlf.: 8833 0510 Mail: jyhl@advodan.dk

Kupon Jeg ønsker at blive medlem af Kattens Værn og ser frem til at modtage en kontingentopkrævning!

Årskontingent à 240 kr.

Ja, jeg tillader, at mit CPR-nummer videregives til SKAT

Jeg ønsker fremover at støtte Kattens Værn med:

50 kr.

100 kr.

150 kr.

200 kr.

Jeg ønsker ovenstående beløb trukket:

Månedligt

Kvartalsvis

Halvårligt

Helårligt

Andet beløb

Startmåned: År: Navn:

Gade:

Postnr.:

CPR-nr.:

By:

Pengeinstitut:

Reg.nr:

Evt. medlemsnummer*): *) Find medlemsnummeret på bagsiden af dette blad eller få det oplyst på tlf. 3888 1200 eller kv@kattens-vaern.dk

UDFYLD ONLINE PÅ: www.kattens-vaern.dk

Dato og underskrift:

Kontonr.:

-


Katte og politik

To katte fanget i storpolitik Ikke alene mennesker – også katte – blev ofre, da den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter blev forsøgt myrdet i Salisbury med den frygtede gift novichok. Af Birthe Hansen

Den sorte perserkat, Nash van Drake, blev adopteret fra et internat. Sammen med en anden kat, Masyanya, der var medbragt fra Rusland, delte den hus og hjem hos en ældre mand, Sergej Skripal. De boede alle i den sydengelske by, Salisbury, hvor Sergej Skripal på sine ældre dage levede en stille og beskeden tilværelse. Kattene levede dog en storslået tilværelse med fine specialbyggede huler, ja, nærmest slotte, og på avisbilleder kan man se, at de trods deres høje alder var i fin form og havde flotte pelse. I marts 2018 kom Skripal på avisforsider over hele Europa. Han blev sammen med sin datter fundet på en parkbænk, halvdøde efter forgiftning med en kemisk nervegift (novichok). Over en snes mennesker blev behandlet efter fundet, mens Skripal og datteren Yulia blev indlagt på intensiv. Det blev hurtigt klart, at Skripal, der var blevet fangeudvekslet til Storbritannien efter en fængselsstraf i Rusland som dobbeltagent, var blevet forsøgt myrdet. I sig selv er dette en dramatisk historie. Den førte til heftig kritik af Rusland, som den britiske regering anså for at være ansvarlig, og til en stor runde af udvisninger

af russiske diplomater fra vestlige lande. Lige så dramatisk er imidlertid kattenes triste skæbne.

Skripals kæledyr Mens indlæggelserne trak ud, foretog de britiske myndigheder rets-tekniske undersøgelser af Skripals rækkehus og forseglede det efterfølgende. På et tidspunkt henvender hans niece, Viktoria, der ellers bor i Rusland, sig til myndighederne i England for at få at vide, hvad der er sket med Skripals kæledyr. Hun ved, at han er en stor dyreven, der har de to flotte katte og desuden to marsvin. Der er nu gået nogen tid, men myndighederne vender tilbage for at undersøge sagen. De finder de to marsvin døde af tørst og sult i deres bur, og den ene kat, Nash van Drake, så svækket, at den efter en undersøgelse måtte aflives for at undgå flere lidelser. Den blev undersøgt på den britiske forsøgsstation Porton Down, hvor man forsker i kemiske stoffer. Her konkluderede man, at katten ikke kunne reddes på grund af afsavn i den periode, hvor Skripal var indlagt og huset forseglet. Den anden kat, Masyanya, var der ingen spor af. Masyanya kan have været ude på

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

forseglingstidspunktet eller være stukket af. Indtil videre har der ikke været oplysninger om hendes skæbne. Forhåbentlig strejfer hun rundt og bliver fundet af rare mennesker.

Fanget uforvarende Det ser ud til, at de to katte (og marsvinene) uforvarende blev fanget i et stormagtsspil. Det er ikke 100 % bevist, at Rusland (eller en russisk efterretningstjeneste) stod bag forgiftningen af Sergej og Yulia Skripal. Pilen peger dog ifølge de britiske myndigheder den vej, men uanset hvem, der stod bag, gik det også ud over kattene. Dertil kommer, at de britiske myndigheder, der undersøgte rækkehuset, burde have sørget for dyrene. Det er ikke rimeligt at hensætte dyr i hjælpeløs tilstand ved at låse dem inde uden vand, mad og tilsyn. Man kunne have tilkaldt en kattebeskyttelsesorganisation, som der er flere af også i England, da englænderne generelt er meget glade for katte (lige som, i øvrigt, russere). Kilder: The Guardian, The Independent, The Sun, The Daily Mirror. n

03 · 2018


Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! Køb for mere end 500 kr., så giver vi fragten! Vareoversigt Termokander Ting til din kat Krus Madkasser Paraply Strikkeopskrifter Sparebøsse Tasker/Muleposer

Adoptionsgavekort

Termokande 199.00 DKK

T-shirts Småt og Godt

Give en sjov og anderledes gave til dig selv eller en anden katteglad person! Denne hyggelige og praktiske kattetermokande fås kun hos Kattens Værn!

Gavekort Restsalg

1.075.00 DKK Man giver da ikke dyr i gave! Nej, det er vi helt enige i. Levende dyr i gave er på alle måder en skidt idé. Så køb i stedet et adoptionsgavekort hos os.

Besøg KV’s Webshop! Værtindegave? Fødselsdagsgave? Jule- eller mandelgave? Til Mors dag – eller Fars? Hver gang du køber en vare på Kattens Værns Webshop, er du med til at støtte vores arbejde med at hjælpe Danmarks vilde og vildtlevende katte. Så enkelt er det.

Strikkeopskrift 45.00 DKK Man kan næsten ikke holde ud, så cute det er! Dette unikke og søde mønster er designet specielt til Kattens Værn og fås kun hos os. Opskriften er lavet, så den passer til disse størrelser: 2-4 år, 6-8 år og 10-12 år.

Feliway Classic Start-sæt 242.00 DKK Anbefales af og bruges på alle Kattens Værns internater. 30 dages startsæt. Indeholder både diffuser og Feliway. Bruges til den nervøse/usikre kat, der skal introduceres til nye omgivelser.

Alle varer er nøje udvalgte i høj, gennemprøvet kvalitet. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til siden, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Kig ind i www.kattens-vaern-butik.dk! Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! · Sandager 11 · 2605 Brøndby · Danmark Tel 3888 1200 · Email: webshop@kattens-vaern.dk


Afsked

Sådan lød ønsket fra KV’s bestyrelse, da Therese S. Wilbert havde sidste dag i KV den 25. maj.

»GOD VIND!« Medlem af bestyrelsen, advokat Jytte Holm-Larsen tog bevæget afsked med Therese Wilbert. Fv. Therese Wilbert, Jytte Holm-Larsen, dyrlæge Helle Texel og dyrlæge Lisbeth Jørgensen, begge fra CEVA, og KV’s formand, Mogens Wilbert.

Af Adam Pade

Medarbejdere, frivillige, ”kunder i butikken” og andre med interesse for værn om kattene var mødt talstærkt op, da Therese Wilbert havde sidste arbejdsdag som direktør i KV sidst i maj. Therese Wilbert blev som dyrlæge oprindelig ansat til at lede Katteklinikken, som KV selv overtog for snart fire år siden efter dyrlæge Tom Schantz Kristensen. I 2015 overtog hun tillige stillingen som direktør for Kattens Værn. Den 1. juni i år tiltrådte hun som direktør for Centrum Dyrehospital i Rødovre.

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Det var en bevæget Jytte Holm-Larsen, der på vegne af Kattens Værns bestyrelse tog afsked med og takkede den afgående direktør: »Da du blev bragt i forslag som ny direktør, vidste vi jo godt i bestyrelsen, hvad du hed til efternavn, og hvis datter, du var. Det gjorde os jo betænkelige – !« lød det med lune. »Men du gik bare ind i organisationen, satte dig ind i, hvad der skulle ske her, og maste på. Og maste på og maste på og maste på. Du har ikke skyet noget, du har ikke været bange for noget. Og du har gjort det altsammen med den dér fantastisk smittende energi, der gør, at der aldrig har været

så meget go i Kattens Værn som i dag,« fortsatte Jytte Holm-Larsen. »Jeg vil håbe for alle jer, der skal blive her efter, at Therese har forladt os, at vi samler alt det op, som Therese har gjort for os, og fastholder den entusiasme, som du, Therese, har sået i os alle,« sluttede Jytte Holm-Larsen af med ønsket om ”god vind” fremover – og med et fælles hurra for den afgående direktør fra dagens mange gæster. I august tiltræder Thereses afløser, dyrlæge Lone Nielsen (se også side 19), som vi bringer en portrætsamtale med i vores septemberudgave. n

03 · 2018


Lokalafdelinger

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00

Internater 1. Kattens Værn Brøndby

Åben for formidling: Onsdag og fredag kl. 13.00-17.30 samt første og sidste lørdag i måneden kl. 13.00-16.00 samt efter aftale E-mail: internat@kattens-vaern.dk

Katteklinikken Kattens Værn Telefon: 38 15 02 22 E-mail: katteklinikken@kattens-vaern.dk

2.

Kattens Værn Aalborg Internatsleder: René Skall Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 38 88 12 00 + 3 Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00. Onsdag og fredag kl. 09.30-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 09.30-15.00

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00

Internatsleder: Rikke Snedled Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00

Suppleant • Helle Christiansen · Sanne Cubberley

Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

Kattens Værns direktion • Mogens Wilbert mw@kattens-vaern.dk

Samarbejdspartnere

Åben for formidling: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.30. Onsdag og fredag kl. 12.00-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 12.00-15.30 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Liselotte Rigtrup • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge

Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk!

Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2018 15.900 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk.

2

Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

1 3

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, bankkonto. 7436 2005170, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO.

02 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


E

E L M O HJ E M M G

HØJT BLODTRYK HVEM SKAL TIL LÆGEN?

BÅDE MENNESKER OG KATTE KAN FÅ HØJT BLODTRYK På trods af, at det både er en hyppig og farlig tilstand, er det overraskende få katteejere som ved, at også katte kan rammes. Er din kat over 7 år, så er det på tide at få målt blodtrykket en gang om året.* For mere information – spørg dyrlægen! *ISFM (International Society of Feline Medicine) anbefaler årlig blodtryksmåling på alle katte over 7 år.

Ceva Animal Health A/S, Ladegårdsvej 2, 7100 Vejle

KATTVÆRN_1804261200-DK

N

SID

IN TEG

EFI

RE

TIL KATTEEJE FO

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner Juni 2018  

Kattens Venner Juni 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded