Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

kattensvenner Nummer 2 • juni 2014

Generalforsamling

Viking Cats

Internatskatte på udstilling

Et lille overskud til Kattens Værn Obligatorisk mærkning af ejerkatte

15.000 underskrifter til fødevareministeren


LEDER Af Michael Christiansen

Kære

medlemmer Vi ser det hvert eneste år. Foråret rammer landet, folk myldrer ud af vinterhiet, og vores inspektører kommer på overarbejde.

Kattens Venner 2 2014 Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745.

de ikke er med til at skabe flere vilde, forhutlede og syge katte. Det er den bedste løsning på problemet.

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 3 skal være os i hænde senest 01.07. 2014. Bladet udkommer primo september 2014. Materiale kan sendes til: ms@kattens-vaern.dk

Layout og tryk Essens Kommunikation

Indlæg

Michael Christiansen, direktør

Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Ansvarshavende Mogens Wilbert, Formand for Kattens Værn.

Redaktør Michael Christiansen, mc@kattens-vaern.dk. Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Mogens Wilbert, bestyrelsesformand

Forsidefoto: Maria Skov

02

For foråret og sommeren er killingesæson, og det giver os rigtigt meget at se til. Det føles som et værre sisyfos-arbejde hvert eneste år at begynde forfra med indfangninger af de mange “overskudskatte”, der er i vores samfund. Men vores chefinspektør Jan Flesborg, der netop har haft 25 års jubilæum forsikrer os alle om, at arbejdet nytter. At der faktisk år for år kommer lidt færre sager, og at vores indsats dermed gør en forskel. Vi kan takke dig for, at det er muligt. Uden din støtte kunne vi ikke hjælpe landsdækkende, som vi gør i dag. Men hvis du – eller nogen du kender – anskaffer sig en kat denne sæson, så håber jeg, at du vil fortælle, hvor vigtigt det er at neutralisere katten, så

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

I april havde vi vores årlige generalforsamling, der forløb stille og roligt. Vores bestyrelsesmedlem Ib Rasmussen valgte ikke at genopstille. Tak til Ib for din mangeårige indsats i bestyrelsen, vi har nydt godt af din indflydelse specielt i det nordjyske, og vi er glade for, at du stadig vil hjælpe os fremadrettet som kommitteret. I april havde vi sammen med de andre samarbejdsorganisationer møde med fødevareminister Dan Jørgensen, der modtog 15.000 underskrifter for obligatorisk mærkning af ejerkatte, som I for en stor dels vedkommende har været med til at indsamle. Han tog godt imod os, og vi ser frem til at følge op på mødet. Gennem DOSO – Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation – gør vi som altid også, hvad vi kan for at påvirke politikkerne til fordel for kattens tarv. Der sker en del i øjeblikket, hvor blandt andet Mark- og Vejfredsloven fortsat er til revision, og vi håber selvfølgelig, at vores mangeårige arbejde endelig bærer frugt på det punkt. Både årsberetningen, der blev fremlagt på generalforsamlingen, og mødet med ministeren kan du læse om i dette nummer. Derudover har vi i dette nummer fokus på nogle af de knap så gode historier, som vores inspektører med jævne mellemrum kommer ud for. Vi synes, det er vigtigt, at I som medlemmer får et indblik i den side af vores arbejde, der både er barskt og ubehageligt, men det er også den virkelighed vores inspektører møder hver dag, og vi er stolte af, hvor dygtigt et hold inspektører – og medarbejdere i øvrigt – vi har til at håndtere disse krævende opgaver. Og så er der vist kun tilbage at ønske jer alle en rigtig god sommer.


nr. 2 juni 2014

INDHOLD

07

kattensvenner Indhold nr. 2 2014

04 En hjælpende pote til gården

Gårdkatten har en praktisk funktion, men det er vigtigt at tage hånd om, at der ikke bliver for mange.

06 Underskrifterne i gode hænder

 15.000 underskrifter for obligatorisk mærkning af ejerkatte blev overrakt til Fødevareminister Dan Jørgensen.

07 Internatskatte på udstilling 08 Generalforsamling

09 Årsberetning  Michael Christiansens beretning for driftsåret 2013. 12 En hyldest til katten Emma 14 Få katten ordnet  – frem for at bruge p-piller. 16 Dagligdagen via Facebook

 Hver eneste uge fortæller vi historier fra vores dagligdag på vores Facebookside. Her er et lille udpluk.

Et lille overskud til Kattens Værn.

22 Åbent Hus

Billedrapportage fra vores Åbent Hus arrangement.

I hvert nummer 15 24 26 27

Støt kattene Skyd på dyrlægen Nyt fra foreningen Lokalafdelingerne

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Kattene på landet

Gråmis har ikke lyst til at komme frem, selvom der er mad. En staldkat minder på mange måder mere om en vild kat end en tam, og det er derfor, at Kattens Værns genudsætningsprogram også omfatter de uhåndterbare gårdkatte.

En hjælpende pote til gården Gårdkatten har en praktisk funktion, men det er vigtigt at tage hånd om, at der ikke bliver for mange. Bitten Larsen har fået Kattens Værns hjælp til at få styr på kattene på sin gård. Tekst og foto: Maria Skov

Man skal være heldig for at få mere end et glimt af Gråmis, Rødemis, Katty eller Kitty. De fire katte, der bor på gården hos Bitten Larsen og hendes mand lidt uden for St. Heddinge, er meget sky, med mindre man som Bitten Larsen fodrer dem hver dag. Så er de til gengæld til at komme til. “Rødemis er med, når jeg går hos grisene. Den er meget selskabelig og vil rigtig gerne kæles for. Den følger med rundt, og det er efterhånden blevet rutine, at jeg går med den på armen, når jeg ser til grisene. Det er helt sikkert den mest kælne af dem, men de andre kan jeg også godt komme til, når jeg giver dem mad,” fortæller Bitten Larsen.

04

Men det er altså kun tilfældet, når der ikke er fare på færde i form af fremmede, der eventuelt gerne vil fotografere kattene, mens de spiser. Så lugter de lunten og holder sig på tryg afstand.

Genudsætning Det vigtige er ikke, om kattene er til at komme i nærheden af. Katten på landet har en anden funktion end kælekatten i stuen. Det er katte, som kan gå ind under Kattens Værns genudsætningsprogram, fordi de som udgangspunkt ikke er tamme. Til gengæld fungerer de som nyttedyr på deres gård, hvor de er fremragende musefangere. At kattene så heldigvis ofte giver en masse glæde, fordi de alligevel knytter sig til deres fodervært, er heldigvis blot en positiv

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

bivirkning. Men med en vild kat er det ikke sikkert, at det nogensinde vil lykkes at komme til den. Bitten Larsens fire staldkatte er netop katte, som hun har fået indfanget og genudsat gennem Kattens Værn. Hun og hendes mand har haft landbruget i 23 år, og i alle årene har der været alt for mange katte i området. “Jeg havde selv nogle tamme katte med, da vi flyttede hertil, men de blev desværre hurtigt jaget væk af de katte, der var her i forvejen. Siden har jeg ind imellem selv haft dyrlægen forbi for at få ryddet op i bestanden. En del af dem har gennem årene haft leukæmi,” siger Bitten Larsen. Hun forklarer, at en stor del af problemet med kattene, var, at de blandt andet kradsede i emballagen til ensilagefoderet og på


Som regel er Rødemis meget snakkesalig, men når der er andre med Bitten i stalden, bliver Rødemis næsten ligeså sky som de andre tre katte. Bitten Larsen lægger lidt mad ud på en af gårdens foderpladser. Kattene har også fået en stor kattebakke på halvanden gange en meter fyldt med sand.

1

2

den måde gang på gang ødelagde ensilagen til hestene. Derudover strintede de, sloges indbyrdes og var i øvrigt væsentligt mere til gene end til gavn, fordi der var alt for mange af dem. “Min dyrlæge foreslog, at jeg skulle prøve at kontakte Kattens Værn, og det er jeg glad for, at jeg gjorde,” siger Bitten Larsen.

11 indfangede katte Siden januar er der blevet indfanget 11 katte på hendes grund, og de fire er blevet

genudsat i stalden, hvor de har masser af gode steder at ligge i høet. I samme ombæring fik Bitten Larsen en nabo med på, at der også skulle ryddes op hos ham. Ellers ville en del af de katte, der holdt til hos ham, blot søge mod Bitten Larsens grisestalde, når der pludselig blev godt med plads på nabogrunden. De to naboer holder nu øje sammen for at holde bestanden af katte nede på de to grunde. “Der er kommet meget mere ro på. De katte, der er tilbage nu, er meget mere

rolige. Vi kan tydeligt mærke forskel, og det er rigtig rart at have fået styr på. Jeg tror desværre aldrig, at vi slipper helt for tilløbende katte, for de søger jo hertil, når der er mad at finde, men det er under alle omstændigheder meget mere overskueligt at gøre noget ved nu, når der dukker en op,” siger hun. Og faktisk er der netop dagen før dukket en tilløber op i stalden, så hvis den har planer om at slå sig ned på permanent basis, er Bitten klar til at ringe til Kattens Værn igen.

Nu er vores katteforsikring endnu bedre... – for både nye og gamle kunder!

Nyhed!: Nu dækker vi også: genoptræning, kiropraktik, akupunktur og laserbehandling, og så har vi endda

sæNket priseN 15 % og fordoblet behandlingsperioden.

HUSK!

Yderligere 10 % rabat til medlemmer af Kattens Værn

Find os på facebook

Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dk


Kattene påaf Mærkning landet ejerkatte

e n r e t f i r k s r e d n U i gode hænder

I april fik Fødevareminister Dan Jørgensen overrakt de 15.000 indsamlede underskrifter for obligatorisk mærkning af ejerkatte.

Tekst og foto: Maria Skov

Den 10. april lykkedes det, som både organisationer og mange medlemmer har ventet længe på: De 15.000 indsamlede underskrifter for obligatorisk mærkning af ejerkatte blev nemlig overrakt til fødevareminister Dan Jørgensen. Ministeren tog godt imod Kattens Værns formand Mogens Wilbert og formanden for Dyrlægeforeningens sektion for hund, kat og smådyr, Karina Ryborg, der sammen overrakte de mange underskrifter på vegne af de ni samarbejdende organisationer. “De er håndskrevne,” udbrød Dan Jørgensen, da han tog et hurtigt kig i stakken af underskrifter. At en stor del af underskrifterne er indsamlet ude i virkeligheden frem for via en

06

online indsamling gjorde stort indtryk på ham. Mogens Wilbert og Karina Ryborg fortalte kort ministeren om, hvilke problemer obligatorisk mærkning af ejerkatte vil

“Jeg lover at se grundigt på det her.” Dan Jørgensen

kunne løse, og Dan Jørgensen var meget lydhør over for foreningernes budskaber. “Jeg lover at se grundigt på det her,” svarede han. Efterfølgende var Mogens Wilbert glad for, at Dan Jørgensen havde været interes-

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

seret i problemstillingen. Selvom mødet ikke varede mere end ti minutter, var Kattens Værns formand godt tilfreds. “Han var velinformeret, og han tog meget godt imod os. Jeg bed mærke i, at han var meget positivt indstillet, selvom der selvfølgelig er en masse politiske interesser at tage højde for i forbindelse med en eventuel lovgivning” sagde Mogens Wilbert. “Vi har selvfølgelig tænkt os at holde ham op på, at han har lovet at se på sagen,” sluttede Mogens Wilbert. Ud over Kattens Værn og Den Danske Dyrlægeforening står Inges Kattehjem, Dansk Dyreværn Århus, Dyrenes Beskyttelse, DOSO, Dyrefondet, Det Danske Katteregister og Dansk Katteregister bag underskriftsindsamlingen.


2

1

3

Gizmo og Aslan har netop været til deres første bedømmelse, og de har tager det pænt. Foto: Maria Skov

Internatskatte på udstilling

Aslan charmer sig til en førsteplads. Foto: Leif Larsen. Dette billede af Gizmo, der har lagt sig til rette, florerede efterfølgende på Facebook i kattekredse. Foto: Camilla Baird.

Kattens Værn var med på Viking Cats udstilling i Albertslund den sidste weekend i april. To tidligere internatskatte var med i udstillingen og tiltrak en masse opmærksomhed. Af: Maria Skov

Der lød latterbrøl ned gennem hallen, da langhårskatten Gizmo kravlede op på kradsetræet over dommeren og derefter lagde sig søvnigt til rette med frit udsyn til hele udstillingen. Kattens ejer Leif Larsen måtte op at kravle for at få en modvillig Gizmo hentet ned igen. Så bedømmelserne kunne fortsætte. Viking Cats afholdt i weekenden den 26. og 27. maj den årlige katteudstilling på Albertslund Stadion, og blandt både danske

og udenlandske katte var også to tidligere internatskatte fra Kattens Værn, der for første gang skulle bedømmes på en udstilling. De to katte Gizmo og Aslan var en del af Kattens Værns stand på udstillingen, og de to skønne katte fik masser af opmærksomhed, selvom de dog ikke hele tiden var lige begejstrede for virakken. Aslans ejer er Kattens Værns administrationsmedarbejder Anja Larsen, og hun er stolt af, hvordan hendes basse klarede weekendens oplevelser. “Den første dag var han noget nervøs, men

det var tydeligt, at han dagen efter havde fanget, hvad det gik ud på. Han charmede virkelig dommerne,” fortæller hun. Aslan vandt hele tre førstepladser ud af 12 mulige, og det er helt sikkert ikke sidste gang, at Aslan får mulighed for at imponere et dommerpanel. “Jeg forventer, at vi også deltager, når Viking Cats senere på året holder udstilling i Rødovre Centeret. Der vil vi igen repræsentere Kattens Værn, og Aslan kan igen få lov til at vise, at internatskatte er rigtig skønne,” fortæller Anja Larsen.

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

07


Generalforsamling

Et lille overskud til Kattens Værn Årets generalforsamling forløb uden overraskelser, hvor både regnskab og årsberetninger blev fremlagt. Her fik de fremmødte medlemmer et godt indblik i årets aktiviteter i Kattens Værn.

Tekst og foto: Maria Skov

Efter et par turbulente økonomiske år var det en glad bestyrelse, der den 24. april i år kunne fremlægge et årsregnskab med et beskedent men pænt overskud på 250.000 kroner. Det reelle overskud er en anelse større, da der er foretaget afskrivninger på Kattens Værns ejendomme. Kattens Værns formand Mogens Wilbert fortalte lidt om årets løb i Kattens Værn, hvor hovedpunktet omhandlede den stadig fortløbende retssag mod den tidligere direktør Jens Arnvig.

08

Direktør Michael Christiansen gennemgik efterfølgende den årsberetning, som også kan læses her på siderne. Bestyrelsen har desuden arbejdet en del på politiske initiativer, og man ønsker også at øge kendskabet til Kattens Værns nye beliggenhed i Brøndby. Derudover fik bestyrelsesmedlem Ib Rasmussen en stor tak med på vejen, da han valgte ikke at genopstille. Bestyrelsen går dermed fra seks til fem medlemmer. Flere medlemmer udtrykte i øvrigt støtte til bestyrelsens beslutning om civilt søgsmål mod den tidligere direktør. Sagen har

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

fyldt meget for foreningen, og bestyrelsen satte stor pris på tilkendegivelserne fra medlemmerne.

Direktørens årsberetning kan læses på de følgende sider, mens årsregnskabet ligger på Kattens Værns hjemmeside: www.kattensvaern.dk


Årsberetning for Kattens Værn for driftsåret 2013 Velkommen til årsberetningen for Kattens Værn for 2013 – et år som har handlet ganske meget om at flytte fra Frederiksberg, indrette de nye faciliteter og finde det rette fodslag på Vestegnen. På Sandager 11 i Brøndby har vi fået samlet foreningens sekretariat, internat og katteklinik i nogle funktionelle rammer. Der er nem adgang for vores inspektører, hvor de tidligere skulle krydse byen, en langsommelig og opslidende affære. Til gengæld er det blevet en smule mere kompliceret for private uden bil at komme hertil. Der vil derfor være et naturligt frafald af tidligere Frederiksberg-kunder til både internatet og Katteklinikken. Vi skal nu sørge for, at ingen på Vestegnen eller i de tilstødende kommuner er i tvivl om, at

Kattens Værns internat og Katteklinikken på Sandager er et besøg værd, så vi kan få udvidet den i forvejen loyale kundekreds, der er flyttet med os. På længere sigt vil den projekterede letbane langs Ring 3 give endnu bedre mulighed for at komme til foreningens domicil, så beliggenheden er absolut ikke til at klage over.

Vi har deltaget i møder i både styrelser og ministerier. Vi har kommenteret udkast til ændringer i blandt andet Mark- og Vejfredsloven i samarbejde med Inges Kattehjem, vi har kommenteret udkast til Lov om erhvervsmæssig handel med dyr, og ikke mindst har vi kommenteret de ændringer, der løbende er blevet foreslået til Dyrevelfærdspuljen.

Foreningen

Internatsdrift

Kattens Værn har igen været særdeles aktive i forhold til politikere og ministerier. At være minister på vores område er åbenbart et hårdt job, for vi har haft tre af slagsen gennem det sidste år. Den nuværende minister Dan Jørgensen har foreningen et godt forhold til, og vi tror på, at Dan Jørgensen kan gøre en stor forskel på dyrevelfærdsområdet.

Det blev et acceptabelt år for formidlingen af katte gennem vores internater. Internatet på Frederiksberg/Brøndby led naturligvis lidt under flytningen, og ganske som i Aalborg bar 2013 præg af en afmatning i formidlingsantallet. Men alle internatets medarbejdere kæmper forbilledligt, så vi nåede op på at formidle et stykke over 800 katte på de tre internater i Brøndby, Slagelse og Aalborg. Stor tak til alle internatsmedarbejderne, både de ansatte og frivillige. Det koster rigtig mange midler at drive internat – og driften giver ikke overskud, blandt andet fordi vi fortsat har en stab af lønnede medarbejdere, der alle sikrer et meget højt fagligt niveau i hverdagen og i formidlingsøjemed. Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde med Hill’s, der hvert år leverer over to ton kvalitetskattemad til internaterne ganske gratis. Vi skylder Hill’s en stor tak for fortsat at støtte Kattens Værn, og tak for at samarbejdet kan fortsætte også i 2014.

Katteværnstjenesten Vi har gennem året indgået aftale med to nye samarbejdskommuner. Analogt til 2009 og 2012 meldte Langeland sig under fanerne i løbet af året med et økonomisk afgrænset projekt. På Samsø foretog vi indfangning sammen med

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

09


Generalforsamling

Dansk Dyreværn Århus, finansieret af Dyrenes Dags Komite, fordi Samsø Kommune er fuldstændig ligeglad med dyrevelfærd og ansvarlighed, og derfor ikke mener, at de er forpligtede til at tage sig af øens mange og store katteproblemer. Sådanne projekter er vi gode til at beskrive, igangsætte, udføre, kvalitetskontrollere og afrapportere, inklusiv økonomi, så Langeland Kommune og vi fik endnu en succeshistorie, og jeg håber, at borgerne på Samsø værdsætter indsatsen på trods af kommunens negative holdning. Tak til katteinspektørerne Gitte (Langeland) og Jette (Samsø) for indsatsen. Som jeg skrev sidste år, så taler vi med mange borgere gennem året – borgere, der har rekvireret indfangninger af vildtlevende katte af forskellige årsager. Og vi er blevet konfronteret med mange skæbner, ikke alene hos kattene, men også hos de mennesker, vi har mødt, for hvem kattene er blevet en del af deres sociale liv. Man kan roligt sige, at Kattens Værn udfører et stort socialt arbejde, specielt i de sager som ligger uden for de større byer. Sagerne løses altid, og tit får vi inddraget kommunen, så andre problemer end dem med kattene kan blive løst. Tak til alle inspektørerne i Katteværnstjenesten – I er dygtige og udfører et flot stykke arbejde med stor indlevelse og ansvarlighed og med respekt for både dyr og mennesker. I løbet af året ansatte vi Henrik JuulNielsen som inspektør. Henrik har overtaget Mette Wilstrups område, primært Købehavn. Henrik har været en kompetent arvtager efter Mette, som vi også var meget glade for. Mette – tak for din store indsats på alle områder. Det koster fortsat mange penge at drive Katteværnstjenesten, som i øvrigt udviser det for året budgetterede underskud. Men arbejdet er selve kernen i foreningens formål og holdninger, nemlig at hjælpe de katte ingen andre vil have med at gøre. Det er dyrt, men det giver en stor tilfredshed at hjælpe og regulere denne gråzone inden for katteværn.

10

Bestyrelse og administration Foreningens administration eller sekretariat, som vi også kalder det, er i dag bestykket med to medarbejdere til at besvare telefoner og mails og til alt det øvrige administrative arbejde, herunder medlemskartotek og kontingenter. Ditte, som var administrationens tredje medarbejder, valgte efter kort tids ansættelse at søge nye udfordringer, og med lidt omstruktureringer i arbejdet har det vist sig muligt teoretisk at spare en stilling. Dog vil vi i spidsbelastningsperioder og ferier få brug for en eller form for assistance. Vi tænker lige nu over, hvordan dette behov kan imødekommes. Der er derudover én medarbejder til kommunikation, medlemsblad, hjemmeside, fotosessioner og meget andet af det, der skal bruges i foreningens udadvendte arbejde, og en bogholder til alt vedrørende bank, betalinger, opkrævninger og tal i øvrigt. Og så undertegnede, der dels prøver at holde det forkromede overblik, dels er sagsbehandler, ganske som de øvrige medarbejdere. Vores bogholder Lisbet Palm valgte fra årsskiftet at gå på efterløn, og i februar i år fandt vi den helt rigtige afløser i Lene

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

Papillon. Vi har dog ikke givet helt slip på Lisbet endnu, da hun er med til at hjælpe Lene godt i gang, hvilket vi sætter stor pris på. Både vores medlemssystem og vores økonomisystem trænger gevaldigt til at blive udskiftet – at opgradere dem gør det ikke alene af mange årsager. Der er mange unødige arbejdsgange i de nuværende systemer, og vi mangler værktøjer, som det hedder på moderne dansk, når vi ønsker at trække statistikker eller generelt bearbejde data i hverdagen. Det arbejde er så småt i gang.

Ib Rasmussen takkede af som bestyrelsesmedlem for Kattens Værn, og han modtog store klapsalver for sin mangeårige indsats.


Vi har arbejdet med arbejdspladsvurderinger både i Aalborg og i Brøndby. Vi har også fået produceret nye fælder til inspektørerne (tak til Christian i Aalborg for den gode idé til produktionssted) og skal nu til at markedsføre dem til interesserede dyrlæger, og sammen med dyrlægen og internatet i Brøndby har vi set på de pasningsvejledninger, vi ønsker at kunne forsyne nye katteejere med. Vi har også givet både foldere og kontingentbrevene et tiltrængt løft. Og ovennævnte er blot en flig af de mange arbejdsopgaver, der passerer gennem administrationen. Med arbejdsmængden og kompleksiteten in mente er jeg sikker på, at jeg taler på alle medarbejdernes vegne, når jeg konstaterer, at vi ikke kan anklages for at bruge foreningens penge på administration. Tak til jer alle for en kæmpe indsats – vi bliver nok nødt til at se lidt på medarbejderressourcerne i løbet af 2014. Bestyrelsen har i løbet af 2013 igangsat forskellige undersøgelser med det formål at kunne styrke formidlingen af katte fra foreningens internat i Brøndby samt etablere en mere målrettet indsats for at

udbrede kendskabet til foreningen og derved motivere flere til at blive medlemmer af foreningen eller donere gavebeløb til den daglige drift. Bestyrelsen har endvidere besluttet at intensivere markedsføringen af KV lokalt på Vestegnen, således at nye kunder til Katteklinikken kan hverves og flere familier får kendskab til mulighederne for at købe katte, foder og grus på internatet i Brøndby. Endeligt har bestyrelsen vedtaget, at foreningens hjemmeside skal have en væsentlig opgradering, og dette arbejde er igangsat og forventes afsluttet medio 2014. Det er også bestyrelsen, der har kørt retssagen mod den tidligere direktør. Vi forventer endeligt at afslutte det kapitel i løbet af 2014, hvilket alle ser frem til.

Økonomi Regnskabet for 2013 er stort set som budgetteret og dermed tilfredsstillende. I løbet af året er leasingkontrakten med Nordania Leasing indfriet, således at foreningen nu endeligt har afviklet de mange tvivlsomme leasingkontrakter indgået under den tidligere ledelse.

“Jeg er sikker på, at 2014 bliver et særdeles spændende år.” Michael Christiansen

Den løbende udskiftning af biler til inspektørerne fortsætter som planlagt, hvorfor der i 2013 er anskaffet tre nye VW Transportere – på leasingbasis, uden at dette skal mane til skræk og rædsel, lex det foregående afsnit i beretningen.

Fremtid Der er ingen tvivl om, at der i årene fremover stilles større kapitalkrav til finansiering af foreningens hverdag og aktiviteter, og der skal derfor fokuseres på at skaffe yderligere indtægter gennem flere medlemmer og større bidrag fra blandt andet eksterne ydere. Jeg er sikker på, at 2014 bliver et særdeles spændende år. Ikke mindst med baggrund i det pågående arbejde med at udvikle et helt nyt medlemssystem, som vil kunne operere uafhængigt af det bestående økonomisystem, samt en efterfølgende konvertering af økonomisystemet til et nyt og mere tidssvarende system. 11/3-2014, Michael Christiansen

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

11


En hyldest til katten Emma og min mor Første gang jeg mødte Emma, var på Sønderborg Kattehjem. Mine tvillingepiger på dengang 12 år og jeg var på udkig efter en kælen hankat efter, at vores elskede kat var blevet kørt ned. Vi fik ikke nogen kat med hjem, da den rigtige hankat ikke var der, så vi var enige om at komme igen.

Tekst og foto: Pia Rasmussen

Vi så en masse andre katte deriblandt Emma med sine yndige tre killinger. Damen fortalte os, at Emma var indbragt af en taxachauffør efter, at han havde taget den højgravide cirka syv måneder gamle Emma fra nogle drenge, der brugte hende som fodbold. Killingerne havde man allerede fundet nye hjem til, og de ville blive afhentet, når de var blevet store nok. En tid efter fik jeg en opringning fra kattehjemmet, damen bad mig om tage Emma, da hun overhovedet ikke trivedes efter, at killingerne var blevet fjernet. Jeg fik medlidenhed med Emma og sagde ja. Vi fik en meget sky Emma med hjem, men snart blev hun tryg ved os. Når en af os skulle til bageren, fulgte Emma med. Om eftermiddagen, når jeg kom hjem fra arbejde, sad Emma ved min garage og ventede. Jeg åbnede døren, og Emma hoppede ind og kørte med ind i garagen. Børnene elskede hende. Et års tid senere ringede kattehjemmet til mig igen. Denne gang spurgte damen, om jeg kunne tage en lille grå killing på cirka seks uger i pleje, hvorefter han ville kunne få et nyt hjem. Emma accepterede straks den lille, aggressive, grå hankat. Han fik navnet Trunte, og det viste sig senere, at ham kunne vi slet ikke undvære, så han blev derfor ikke leveret tilbage til kattehjemmet. Efter et års tid forsvandt Emma pludselig. Vi ledte længe, men uden held. Årene gik, og en dag ringede min telefon. En dame præsenterede sig fra Katteregisteret. Hun sagde, at min kat var blevet fundet. Jeg blev forvirret. “Hvilken kat?,” sagde jeg. “Emma.” Jeg gentog: “Emma. Det er ni år siden, hun forsvandt.” Hun gav mig adressen, som lå cirka 50 kilo-

12

meter fra vores bopæl. Jeg tænkte, at det ikke kunne passe. Ni år og 50 kilometer væk. Og hvordan var hun kommet over broen? Efter arbejdstid kørte jeg ud for at se på katten. Den var blevet fundet ved et skolehjem. Man havde lukket den ind i et lille rum, fordi de var informeret om, at jeg ville komme og se på den. Jeg blev meget chokeret, katten var total udmagret, havde ingen pels helt ned til midt på ryggen, havde ingen tænder, men en enorm mave. Jeg kunne ikke genkende den, troede katten var højgravid og kunne derfor ikke få det til at passe, da Emma i sin tid blev steriliseret. Personalet fortalte, at de havde set katten omkring skolen de sidste to år. Jeg spurgte, om de havde givet den noget at spise, hvortil de svarede nej. Jeg tog et par billeder og kørte nedtrykt derfra. På vejen hjem ringede jeg til min dyrlæge og sagde, at jeg gerne vil betale for aflivning af katten, selvom det ikke var min kat. Dyrlægen prøvede på at overbevise mig om, at det måtte være min kat. Han forklarede, at ud fra øretatoveringen kunne det kun være min kat. Han forklarede, at kattens store mave skyldtes underernæring. Han sagde også, at hvis katten havde hørt min stemme, ville den kunne huske den, selvom det var ni år siden, den havde hørt den sidst. Dyrlægen bad mig om at tage hjem og finde nogle billeder af Emma frem. Han sagde, at hvis det var min Emma, vil han sørge for, at hun blev sund og rask igen. Jeg tog hjem og fandt nogle billeder frem og sammenlignede dem med de nye billeder. Meget overrasket blev jeg, da jeg måtte konstatere, at det var Emma. Ud fra aftegningerne kunne jeg se, at det var Emma. Jeg fik dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde taget hende med hjem, specielt hvis hun virkelig kunne genkende min stemme, som dyrlægen havde sagt.

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

Jeg aftalte med min mor, at vi skulle hente katten dagen efter. Vi tog rejer med for at lokke Emma ind i en transportkasse. Emma var der stadig, og vi lokkede hende ind i en transportkasse. Det var en meget speciel oplevelse at køre Emma hjem. Når jeg talte til Emma, miavede hun, men ikke når min mor talte til hende. Dyrlægen konstaterede, at Emma var meget underernæret, manglede tænderne, havde orm, lopper og en lungebetændelse. Vi var spændte på, hvordan det skulle gå, når vi kom hjem. I mellemtiden havde jeg ud over Trunte taget den ene af mine døtres kat i pleje. Hvordan skulle det gå? Da vi kom hjem, fik Emma noget at spise. Trunte, der normalt er meget skeptisk over for andre katte, spiste sammen med Emma, som om hun aldrig har været væk. Til gengæld kunne Emma og min datters kat ikke være i samme rum. Da jeg få dage efter skulle på ferie, blev min mor og jeg enige om, at det bedste for Emma ville være at komme i pleje hos hende, da hun stadig var meget svag. I mellemtiden havde nogen fortalt pressen om Emma, der var blevet fundet efter ni år. Jeg blev ringet op fra forskellige aviser og tv, der alle ønskede at bringe historien. TV Syd bragte et indslag, TV2 Nyhederne


kom også med et indslag, og der var også en halv side i Ekstra Bladet. TV Syd bad folk, der kendte til, hvor Emma havde ophold sig i alle årene, om at komme med oplysninger, men ingen meldte sig. Da jeg kom hjem fra ferien, blev jeg enig med min mor om, at Emma skulle blive hos hende. Jeg arbejder og er hjemmefra mange timer hver dag, og Emma havde behov for omsorg og rolige omgivelser uden at skulle slås om sin plads med Trunte og Chilli. Min mor og jeg talte dengang om, at hvis vi kunne give Emma et godt år, ville vi være glade. Emma kom i paradiset. Hun gik aldrig mere end 50 meter fra hjemmet, hun skulle ikke risikere at forsvinde igen. Min mors naboer, der også er pensionister, holdt ligeledes meget af Emma. Hver dag besøgte Emma dem, og hvis min mor ikke var hjemme, gik Emma til en af naboerne, så hun havde i realiteten tre hjem. Her fire og et halvt år efter, at Emma kom hjem, begyndte det at gå ned af bakke. Emma fik det dårligt, og vi kunne se, at hun havde smerter. Det var svært for min mor at tage beslutningen om, at Emma skulle aflives, men det var også synd, at Emma havde smerter. Jeg bestilte en tid hos den dyrlæge, der hjalp Emma, da hun blev fundet. Min mor og jeg kørte Emma til dyrlægen, hvilket var meget svært, specielt for min mor. Emma blev aflivet, hun lå efterfølgende så sødt i kassen natten over, før jeg begravede hende i min mors have. Emma gav først mine børn og mig mange gode timer, efterfølgende min mor og hendes naboer. Vi må være tilfredse, for Emma fik over fire gode år til slut, men vi savner hende stadig.

Kronch Adult fra Henne Pet Food er den helt rigtige opskrift på et tørfoder, der sørger for optimal dækning af protein - baseret på frisk laks! Den friske laks er kilden til indeholdet af omega 3 og 6 fedtyrer. Sammen med de øvrige livsvigtige ingredienser sørger Kronch Adult for: Sund og glansfuld pels Højt immunforsvar Stærke tænder og kløer Sund fordøjelse Antihårbolleeffekt Foderet er pakket i en praktisk karton, der nemt kan bæres og hver pakke indeholder 3 poser med genluk á 750 g, som rækker til ca. 2 uger*. På den måde holder foderet sig friskt og katten mister ikke interessen. *En kat på 4 kilo skal have 55-65 g/dag afhængig af hvor korrekt dens vægt er i forhold til dens størrelse.

For mere information og forhandleroversigt, gå ind på vores hjemmeside eller kontakt: Henne Pet Food A/S - Tlf: 75 25 17 77


Kattesundhed

Betændt livmoder

Rask livmoder

Få katten ordnet frem for at bruge p-piller Mange katteejere er ikke ordentligt informerede om konsekvenserne af at give hunkatten p-piller. Kattens Værns dyrlæge anbefaler sterilisation. Tekst og foto: Maria Skov

“Det er en af de ting, vi ikke kan sige ofte nok. P-pillerne er skadelige for hunkatten, og det absolut sikreste, man kan gøre, er at få den steriliseret.” Sådan lyder opfordringen fra Kattens Værns dyrlæge Tom Schantz Kristensen, der gennem sin livslange karriere har set et utal af tilfælde af livmoderbetændelse hos hunkatte, der har fået p-piller. “Livmoderbetændelse og kræft i mælkekirtlerne er blandt de alvorligste bivirkninger ved brug af p-piller. Hvis hunkatten får p-piller gennem en årrække, er der med stor sandsynlighed celleforandringer at se,” forklarer dyrlægen. Både den raske og den betændte livmoder på billedet er begge opereret ud af hunkatte af Tom Schantz Kristensen i år i forbindelse med sterilisation. Den betændte livmoder er opereret ud af

14

en ung hunkat, hvor betændelsen havde udviklet sig voldsomt hurtigt. Det var først, da katten blev åbnet i forbindelse med sterilisationen, at det blev opdaget, hvor galt det stod til. Havde den betændte livmoder fået lov at sidde blot få måneder længere, kunne det have slået katten ihjel. “I dette tilfælde har livmoderbetændelsen udviklet sig meget hurtigt, og det har været et rent tilfælde, at det blev opdaget i tide,” fortæller Tom Schantz Kristensen. Der findes en række undersøgelser, der bekræfter sammenhængen mellem brugen af p-piller og de mange bivirkninger, og producenten af pillerne lister også selv bivirkningerne op i medicinleksikonet. Men der findes selvfølgelig også sjældnere tilfælde af livmoderbetændelse og celleforandringer hos hunkatte, der aldrig har fået p-piller. “Men det er meget sandsynligt, at din hunkat vil opleve en eller flere af bivirk-

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

ningerne, hvis du vælger at give den ppiller gennem en årrække, så jeg kan kun anbefale, at du får den steriliseret. Det er på mange måder det bedste for din kat,” siger Tom Schantz Kristensen. Han tilføjer: “Hvis det drejer sig om en vild kat, er det en god idé at bestille hjælp til indfangning og genudsætning gennem Kattens Værn frem for at forsøge at give den p-piller gennem fodringen for at sikre sig mod uønskede killinger. Så heller ikke her vil jeg anbefale, at man vælger pillerne frem for selve sterilisationen,” understreger dyrlægen. Ud over livmoderbetændelse, cyster på ægstokkene, celleforandringer og kræft i mælkekirtlerne kan p-pillerne også medføre vægtøgning, sukkersyge og adfærdsændringer. Sterilisation kan medføre vægtøgning.


Det er en underskudsforretning at drive internater - men vi gør det ikke for pengenes skyld, vi gør det for kattene Faktisk er det kun på grund af din hjælp, at vi kan give over 1200 katte et nyt hjem hvert år. Hver kat koster os rundt regnet et par tusind kroner at give et nyt hjem – og det er endda efter, at adoptionsbeløbet er trukket fra. Det er mange penge på årsbasis, men det er heldigvis også rigtig mange katte. Så det er blandt andet det, dine penge går til, når du støtter os: Nye chancer. Både til de tamme katte, der mangler et hjem, og til de vildtlevende, herreløse katte. Bliv medlem Udfyld blanketten herunder for at blive medlem af vores forening. Ved at udfylde blanketten bliver du automatisk tilmeldt betalingsservice. Som medlem får du medlemsbladet tilsendt fire gange årligt, og du bliver inviteret med til vores årlige generalforsamling. Donationer. Du kan også støtte os med donationer. Enten et enkelt beløb eller et fast månedligt eller årligt bidrag. Selv mindre beløb gør en stor forskel. Du skal blot udfylde blanketten nedenfor med beløb og afskrydse de måneder, hvor du vil bidrage. Hvis du ønsker, at din donation automatisk skal registreres som fradragsberettiget, er det vigtigt, at du sætter kryds ved, at vi må videregive dit cpr-nummer til Skat. Alle donationer op til 14.800 kroner er fradragsberettigede på din selvangivelse. Kattene i testamentet. Du kan også betænke os i dit testamente. Hele det testamenterede beløb går ubeskåret til vores arbejde med kattene, da foreningen er godkendt efter Ligningslovens §8a og dermed ikke skal betale arveafgift. Du kan oprette testamente hos vores advokat: Jytte Holm-Larsen, ADVODAN, Havnegade 39, 1058 København K Tlf. 88 33 05 10 Mail: jyhl@advodan.dk

Blanketten skal sendes i kuvert til: Kattens Værn, Sandager 11, 2605 Brøndby Tak for din hjælp.

Jeg ønsker fremover at støtte Kattens Værn med:

50 kr.

Kontingent (240 kr. pr. år):

100 kr.

150 kr.

200 kr.

andet beløb:

Ja, jeg tillader, at mit cpr-nummer videregives til skat.

Det valgte beløb hæves i de afkrydsede måneder: jan.

feb.

marts

april

maj

Startmåned:

juni

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

År:

Navn: Postnr.:

juli

Adresse: By:

CPR-nr.

Pengeinstitut:

Reg. nr.:

Medlemsnummer*): .

Dato og underskrift:

*) Find medlemsnr. på bagsiden af dette blad, eller få det oplyst på tlf.: 3888 1200 eller kv@kattens-vaern.dk

UDFYLD ONLINE PÅ: www.kattens-vaern.dk

Kontonr.:

cpr-nr skal udfyldes!


Dagligdagen via Facebook Hver eneste uge fortæller vi historier fra vores dagligdag på vores Facebookside. Der er rigtig mange historier, der ender godt, og så er der dem, hvor de ender knap så godt. Vores inspektører kommer ud for lidt af hvert, og de yder et stort arbejde med at redde og hjælpe så mange katte som muligt. Her er et lille udpluk af nogle af de historier, der i løbet af de sidste par måneder har været på Facebook. Sagerne er lidt voldsommere, og de er udvalgt med henblik på, at det som oftest er de gode historier, der bliver trykt her i bladet.

Det er vigtigt for os også at informere om, at vores arbejde og dagligdag indeholder andet end de historeir, der ender godt. Men denne del af vores arbejde er ikke mindre vigtigt. Du kan altid følge med på www.facebook.dk/kattensvaern – du behøver ikke at have en Facebookprofil for at se siden og læse historierne.

Hastesag i Nyborg 14. februar

Jeg kørte i går til Nyborg på en hastesag, da vi var blevet kontaktet af Thomas, der havde set en kat, der ikke så ud til at have det godt. Han havde først set katten i søndags, hvor det så ud som om, den havde noget i munden, men han kunne ikke komme til den. Han så den igen onsdag, hvor han kunne se, at underkæben lignede en stor, betændt byld. Han undrede sig over, at den kunne gå så mange dage, uden at nogen andre havde reageret, men jeg måtte desværre fortælle ham, at vi oplever det tit. Jeg tog turen fra København til Nyborg, fordi en del af mine kolleger har vinterferie. Jeg lavede en aftale med min kollega Jette, der kører i det nordlige Jylland, at hun ville afsætte fredagen til at fange katten, hvis ikke jeg havde held til at få den fanget ind. Da jeg kom frem, blev jeg mødt af Thomas, der kunne udpege, hvor han havde set katten. Der var flere katte i området, så vi gik lidt rundt for at se, om vi kunne finde den. Og vi fik faktisk øje på den. Det var tydeligt at se, at der var noget galt. Den gik mellem nogle rækkehuse, og jeg prøvede at vurdere, hvor den var på vej hen, og så tog jeg en fælde og noget mad under armen og stillede op med en snor i lågen, så jeg kunne lukke fælden, hvis jeg fik den rigtige kat derind. Katten satte sig ikke så langt fra, hvor jeg stod, og det lignede, at den gjorde sig ren. Jeg begyndte efterhånden at undre mig, og så gik jeg hen og så til den. Den sad og spiste noget mad, der lå på en lille bakke, som nogen havde lagt ud. Jeg tog bakken og satte ind i fælden til det andet mad, og så tog jeg fælden og placerede den, hvor maden havde stået. Der gik lidt tid, hvor den gik rundt om og ovenpå fælden, men til sidst var den inde, og jeg lukkede lågen. Jeg tog billede af

16

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

den og sendte til vores dyrlæge, for jeg ville have bekræftet, at den ikke kunne reddes, og da den var blevet tjekket for øremærke og chip, blev den aflivet. Det kan have været en kræftknude, der er gået hul på. Stor ros til Nyborg Kommune og Thomas for at have reageret så hurtigt på sagen, så katten ikke skulle lide unødvendigt længe. Venlig hilsen Jan Flesborg


En hurtig aktion 10. marts

Vores katteinspektør Henrik Juul-Nielsen opdagede øjeblikkeligt, at der var noget galt, da han torsdag formiddag kørte forbi en stillesiddende måge på Dalgas Boulevard på Frederiksberg. Bilen blev vendt, nettet fundet frem, og Henrik bevægede sig hurtigt efter mågen, der benede væk, det bedste den havde lært. Dens ene side var blodig, og den forsøgte ikke at komme på vingerne. Den nåede ind i en sidegade og helt ind i en indkørsel, før Henrik kom tæt nok på til at lægge nettet over den. Dens ene vinge var fuldstændig knust, og det er usandsynligt, at det ville kunne gro ordentligt sammen, så den ville kunne komme til at flyve igen. Vi går ud fra, at den er blevet påkørt af en bil. Henrik valgte at give den fred, så snart han fik den tilbage til bilen. Godt nok er det kattene, vi har i fokus, men vores engagerede medarbejdere skelner ikke og tøver ikke, hvis de ser et dyr i nød. Det er vi rigtig stolte af. Venlig hilsen Kattens Værn

Haltende kat 19. marts

I slutningen af januar fik jeg en hastesag på telefonen: “Halen er vist væk, kan ikke støtte på bagben.” Jeg ringede med det samme, og jeg fik at vide af damen, der kontaktede os, at katten havde søgt ly i hendes skur i Valby. Den havde holdt til der hele sommeren, og nu havde hun så bemærket, at den på det sidste havde set ud til at have det skidt. Damen havde forsøgt at få en anden organisation til at komme ud til katten. Hun havde ringet tre-fire gange, men de dukkede ikke op, selvom de havde lovet det. Jeg prøvede først at fange katten med net, fordi jeg fik at vide, at den ikke kunne bevæge sig. Med nettet lagt forsigtigt over den, ville jeg nemt kunne tage den efterfølgende. Men der var for mange ting, og den hoppede straks ned fra, hvor den lå, da den så mig. Så jeg satte fælden op i indgangen til skuret og byggede nogle plader op, så katten var tvunget til at løbe ind i fælden, hvis den vil ud. Og så gik jeg stille og roligt ind i skuret og jagede katten ind i fælden. Jeg undersøgte den som det første for øremærke og chip, men den var ikke mærket. Jeg kunne se, at katten haltede, og at halen var ødelagt. Jeg aflivede katten og kunne derefter komme til at undersøge den ordentligt. Halen var revet af. Der sad fem centimeter

tørret, død hale med blottede knoglestumper med rådnende kød på. Dens højre lårbensknogle havde flere brud, der var vokset sammen i nogle store knuder, og den havde et sår på ryggen. Vores dyrlæge Tom Schantz Kristensen vurderer, den er blevet kørt ned et par måneder tidligere, når benbruddet var vokset helt sammen. Venlig hilsen katteinspektør Henrik Juul-Nielsen

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

17


Dagligdagen via Facebook En samlet indsats 9. april

Jeg modtog i sidste uge på kontoret et opkald fra en herre, der havde observeret en kat, der så ud til at trænge til hjælp. Katten var kommet i området i flere år og var bestemt ikke tam. Manden havde igennem årene givet katten lidt mad hist og her, men ikke noget fast. Nu havde manden set, at katten bare sad stille, og man kunne nu komme helt tæt på den. Det så ud som om, at den ikke kunne se noget, og den så generelt ret skidt ud. Jeg henviste i første omgang manden til en anden dyreværnsorganisation, der hjælper tilskadekommede og syge dyr, da katten tydeligvis ikke virkede til at være rask, og man kunne komme til den. Manden ringede dog tilbage lidt efter og oplyste, at fordi han et par gange havde givet den mad, så kunne de ikke hjælpe ham. Vi lader ikke nogle dyr i stikken, så selv om vi normalt udelukkende indfanger vilde katte, man ikke kan komme til, så oprettede vi en hastesag på katten alligevel. Jeg aftalte med katteinspektør Helle, at hun kontaktede manden, smed hvad hun havde i hænderne og kørte på sagen samme dag. Her er hvad Helle oplevede: “.... da jeg ankommer til adressen viser manden mig, hvor katten er. Inde i busken ligger den krøllet sammen, og jeg spørger ind til, hvordan den reagerer, når han kommer. Han svarer, at han tror, den kommer frem, når den fornemmer maden. Jeg sætter derfor en fælde foran bryggersdøren med lækkert mad i, og vi går indenfor og venter, hvor vi kan følge katten. Den kommer frem fra busken, og jeg ser, hvor skidt den ser ud. Den er gammel, snottet og jeg tror slet ikke den kan se noget. Den fornemmer maden i fælden, men fordi den er blind, kan den ikke finde ud af, hvor det er, og den går søgende rundt. Jeg vil helst fange den stille og roligt i fælden fremfor med net. Manden fortæller, at den få gange har været inde i bryggerset, men han kan ikke røre den, og den er ikke tam. Da jeg åbner døren for at smide en lille klump mad foran fælden, så den vil kunne søge hen mod indgangen til fælden, begynder den at gå ind i bryggerset, og pludselig står den mellem mine fødder og søger med næsen, som næsten er helt stoppet til. Jeg lukker døren meget stille bag den og manden siger lidt panikken: “Det tror jeg ikke, den kan lide!” Jeg fortæller ham, at jeg skynder mig udenfor, og at han bare skal stå stille og tale roligt til den. Jeg bevæger mig stille udenfor ved at gå igennem huset og ud via hoveddø-

18

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

ren og får anbragt fælden foran døren, så da jeg åbner den, løber katten direkte ud i fælden, hvor jeg lægger tæppe over. Den finder maden og skynder sig at spise det. Jeg fortæller manden, at katten hurtigt skal aflives. Den er meget gammel, blind, forkølet og fortjener en hurtig aflivning frem for at ligge og dø i en busk over de næste uger. Manden er fuldstændig enig og meget lettet. Det hele tog i alt kun 10 minutter. Katten var ukastreret, hverken øremærket eller chippet og ifølge manden en vildkat, der har holdt til i kvarteret i rigtig mange år. Jeg tænker altid på, hvor mange killinger sådan en ældre kat har været med til at producere i dens lange liv. Katte, som sikkert lever vildt over hele byen. En kastration af sådan en hankat for mange år siden kunne have forhindret mange tusinde vildkatte i at blive født til det vilde liv. At hjælpe sådan en syg, gammel og hjælpeløs kat føles godt og rigtigt. Katteinspektør Helle Nielsen” Man kan tydeligt se på billedet, at den kat ikke har det godt. Så det var godt, at den fik fred. Hvis ikke manden havde fået nogen hjælp, var katten ganske enkelt død af sult, så jeg er glad for, at vi kunne hjælpe. Det ville have været en langsommelig og smertefuld måde at dø på. Og det kan man ganske enkelt ikke tillade, når der nu er andre muligheder. Med venlig hilsen Anja, Kattens Værn


Min kat. Mit valg. Valerie Grin, dyrlæge og katteejer

Som dyrlæge og katteejer forstår jeg det særlige forhold, der er mellem mennesker og deres katte. Jeg fodrer min kat med Hill’s™ Science Plan™ og anbefaler det fordi: Det indeholder 100% af det, katte har brug for. 0% af det, de ikke har brug for. Og min kat elsker det. Det er vejen til et bedre liv.

hillspet.dk

™Varumärken som ägs av Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2013

Husk at du støtter en god sag, når du køber Hill’s™ i en af Kattens Værns egne butikker.


Gaveideer fra Kattens-Værns butik

Flotte t-shirts

Lækre t-shirts af 100% økologisk bomuld, der er ekstra glatte og ensartede i vævningen. Forkrympede, så de stort set ikke ændrer sig i vask. Str.: S –XXL NB: Hvis du er af hunkøn, så skal du vælge en størrelse mindre, end du normalt bruger – så passer den.

Få stk. tilbage!

112

50

Luksusmadkasser

Med forseglende gummiring, der holder maden frisk og velsmagende. Logoet tåler ikke maskinopvask. EUgodkendt. Fri for phtalater! Mål: 12 x 6,5 x 12 x 17 cm (19 cm inkl. håndtag). Producent: Rosti Mepal.

Ring og hør for str.

t-shirt kun

99,Mulepose Ekstra kraftig mulepose m/stor logokat.

55,-

37

Madkasser

50

Halvgennemsigtig. Logoet tåler ikke maskinopvask. EU-godkendt. Fri for phtalater! Mål: 15x12x 4,8 cm. Producent: Rosti Mepal.

Kroge

Hårde plastkroge med assorterede kattemotiver. Selvklæbende pude på bagsiden. Mål: 4 x 5 cm.

35,-

Alle salgspriser er inkl. moms, men ekskl. porto/fragtomkostninger.

pr. stk.


55,-

Krus

Hverdagskrus af en solid kvalitet, der tåler maskinopvask.

Drikkedunke

Fri for phtalater. Kan kommes i opvaskemaskinen. Lås i tuden og EU-godkendt. Mål: Ø 7,5 cm x 25,3 cm

Småt og godt

45,-

Spillekort, refleksbånd til voksne og børn.

25,Tjek hjemmesiden for udvalg

149,Termokander De eftertragtede termokander, der holder rigtig godt på varmen, skulle vi hilse og sige fra ejere af termokanden.

199,-

2 krus i sæt m/ske

Ren luksus for den der vil have sit eget krus i unik kvalitet – sælges som sæt med tilhørende porcelænsskeer. Tåler maskinopvask.

Vær opmærksom på, at denne bestillingsseddel kun kan bruges sammen med en check. HUSK at lægge kr. 70,00 til porto oveni det samlede beløb.

Bestilling – Ring og hør vedr. størrelser og farver på t-shirts Navn: Adresse: Postnr.:

By:

Telefonnr. (dag):

Telefonnr. (aften):

rø n Vi nr ø O d ra n H ge vid Sø lv Tu rk is

G

å

Bl

So

rt

E-mail:

stk. T-shirts á kr 99,- Str.:

stk. Spillekort á kr. 25,-

stk. T-shirts á kr 99,- Str.:

stk. Refleksbånd á kr. 25,-

stk. Drikkedunke á kr. 45,-

stk. Krus á kr. 49,-

stk. Termokander á kr. 199,-

stk. Krus i sæt m/ske á kr. 149,-

stk. Termokander á kr. 199,-

stk. Ekstra kraftig mulepose á kr. 55,-

Li

O

ra

ng m e e G grø ul n Pi nk

stk. Plastkroge á kr. 35,-

stk. store madkasser á kr. 112,50 stk. små madkasser á kr. 37,50 OBS: Vi sender kun indlandspakker.

NB: tjek www.kattens-vaern-butik.dk for eventuelt udsolgte varer

KattensVÆRN-Butik Sandager 11 2605 Brøndby

e ern r a v k ille på est kort utik.d b å n b s og t Da ernkaned di ns-va u D m tte .ka w ww


å b e n t

h u s

Tak til alle jer, der kiggede forbi vores nye internat i Brøndby den 10. maj. Både medarbejdere og frivillige var overvældede over interessen, og vi var rigtig glade for at kunne vise så mange besøgende rundt i de nye, skønne lokaler. Vi håber, at I havde en ligeså hyggelig dag som os.


Vi kæler for trygheden Ingen dyr er ens. Heller ikke dyrlæger. Og dog. Flere og flere dyreklinikker vælger at lade sig ISO-certificere. Det blå stempel sikrer, at vi ISO-dyrlæger har samme høje standard. Vidste du for eksempel, at du er garanteret løbende feedback, når dit dyr er indlagt? Det er ikke altid til at se. Men nu ved du det. Se flere forskelle her!


Brevkassen

Skyd på

dyrlægen... Skriv til Kattens Værns dyrlæge Tom Schantz Kristensen og få svar på dine spørgsmål omkring katte. æde disse byttedyr. Lungeorm smitter således ikke fra kat til kat (eller til mennesker).

?

Hej Tom

Jeg har hørt, at der nogle steder er mange katte, der får lungeorm. Jeg bor i København. Skal jeg være bange for at min kat, der løber ude, får lungeorm? Hvordan får katten lungeorm, og hvad er symptomerne ? Hilsen Christine

!

Hej Christine

Ja, det er rigtigt, at lungeorm forekommer hyppigere hos katte end først antaget. For nogle år siden lavede Kattens Værn en undersøgelse, der viste at otte procent af de undersøgte katte havde lungeorm. En undersøgelse, som laves netop nu blandt vildkattene viser også stor forekomst af lungeorm. Hvordan den geografiske forekomst er, kendes ikke på nuværende.

Normalt giver lungeorm ikke anledning til sygdom, men er der mange lungeorm, vil katten blive syg med hoste og tegn på lungelidelse. Lungeorm påvises ved undersøgelse af kattens afføring for larver. Behandling er normalt effektiv med almindelig ormebehandling givet i en længere periode på 5-8 dage. Du skal ikke umiddelbart være bekymret for din kat, men selvfølgelig få den undersøgt, hvis den hoster vedvarende eller har tegn på vejrtrækningsproblemer. Med venlig hilsen Tom Kristensen

?

Min kat har pludselig fået fremfald af blinkhinden i begge øjne. Den er tilsyneladende ikke generet af det og ser udmærket. Den har haft det før, hvor det gik væk af sig selv. Kender du årsagen til det ? Mvh. Julie Larsen

Hvis katten har lungeorm, vil de leve i kattens bronkier og lungevæv. Her lægger de æg, og æggene klækkes til larver i bronkierne. Ormene vandrer eller hostes op i svælget og synkes. Larverne kvitteres så med kattens afføring. Larvestadierne optages af snegle. Hvis katten æder sneglen, kan den få lungeorm. Hvis sneglen ædes af mus eller fugle, kan katten få lungeorm ved at

24

Hej Tom

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

!

Hej Julie

Kattens blinkhinder, eller det tredje øjelåg, er normalt lige akkurat synlig i den inderste øjenvinkel. Undertiden kan blinkhinden prolabere, så den kan dække større eller mindre dele af hornhinden, uden at der er tale om andre sygdomme i øjnene. I gamle dage mente man, at fremfaldet skyldtes indvoldsorm. Det er der dog ikke noget belæg for. Man regner med at en af årsagerne kan være en infektion, som ofte hænger sammen med en periode med diarre. Blinkhindefremfaldet går væk af sig selv, men det kan godt tage en måned eller mere. Det skal ikke behandles. Venlig hilsen Tom Kristensen


Ring til os på tlf. 9854 4311 eller se mere på www.fluenet.dk

Gratis opmåling - gælder bro- og landfaste områder

Hunden og katten bliver inde - insekterne ude Hunde og katte kan godt være hårde ved et insektnet. Derfor vil det være en stor fordel at udskifte nettene med vores nye Petscreen insektnet, som er syv gange stærkere end det almindelige glasfiber net.

Pris pr. netskydedør med sort glasfiber insektnet, inklusiv køreskinner. Leveret efter mål til alle typer døre i hvid eller brun.

Kr. 1.750,-

ekskl. moms kr. 1.400,Uanset mål op til 122 x 240 cm

Petscreen insektnet er samtidig modstandsdygtige overfor revner og skader forsaget af kæledyr. Petscreen er lavet af Vinylcoated polyester. Selvom Petscreen insektnet er kraftigere, er der stadigvæk godt udsyn og godt lysindfald.


V LE N

nd e til t de r os på kunne :k intere v@ ssere vores kat tensvaern.dk

TA

Et skulderklap

O P S AGS L

Vores katteinspektør Henrik Juul-Nielsen opdagede en dag i begyndelsen af maj denne lap i vinduet på bilen. “Jeg opdagede den først, da jeg tændte for vinduesviskeren, fordi det begyndte at regne, og så troede jeg faktisk, at det var en parkeringsbøde,” fortæller han. Det var det heldigvis ikke, og vi er rigtig glade for det anonyme skulderklap: ”Tak fordi at I er til. Jeres arbejde betyder meget for os, der elsker de her herlige firbenede venner. De bedste hilsner fra en glad katteejer.”

a er ell det r ee e Har d e id send u information, god u d katteglade læsere, kan

Ny medarbejder i administrationen

Lene Papillon overtog fra 1. marts stolen i vores bogholderi efter Lisbet Palm, der har valgt at gå på efterløn. Lene styrer vores regnskaber med sikker hånd, og vi er rigtig glade for at have fået så kompetent en arvtager efter Lisbet, som vi også alle satte stor pris på. Lene har tidligere været ansat i en årrække i en grafisk virksomhed.

Den tyrkiske ambassadør på Brøndby Internat

Pas på katten i de åbne vinduer

I begyndelsen af maj havde internatet og Katteklinikken i Brøndby besøg af den tyrkiske ambassadør i Danmark Mehmet Dönmez. Han besøgte huset i Brøndby i privat regi på baggrund af, at Birgit Bærentzen fra Gråzonen havde haft kontakt med ambassaden i forbindelse med en indfangning foretaget af Gråzonen.

Den lune luft giver os lyst til at åbne godt op for vinduer og døre, og hvis du har en indekat, er det vigtigt, at du sørger for at få nettet ordentligt af.

Ambassadøren er meget begejstret for katte, og ud over at høre om vores arbejde nåede han også både en rundvisning, at nusse med et par katte, melde sig ind i Kattens Værn og i øvrigt aftale at få sin egen kat vaccineret hos vores dyrlæge Tom Schantz Kristensen.

Vores katteinspektører ser hvert år masser af tilfælde af indekatte, der er faldet eller hoppet ud af åbne vinduer. I de værste tilfælde kan katten komme slemt til skade, hvis den falder ud af et vindue fra et etagebyggeri. Katten vurderer ikke, hvor højt den er oppe, og slet ikke, hvis der kommer en fugl forbi. Så pas på dit firbenede familiemedlem og net af. Du kan se forskellige muligheder på vores hjemmeside. Katte

velfæ

rd

25 ÅR

for kattene

Rettelse til Kattens Venner nr. 1 2014 Sætternissen havde været på spil i historien om Jan Flesborgs 25 år i kattenes tjeneste. Der havde sneget sig et nul for meget på antallet af indfangede katte. Det er i stedet rundt regnet 17.000 katte, som Jan har indfanget gennem de 25 år.

Den 1. Flesbor april har Katten opsum g 25 års s mering jubilæumVærns che fins af de . mangeHer kan du pektør Jan læs års ind sats for e en kort katten e

og på vejen nødst kunn edte katte e der , som komme opka også skulle Jeg kan ld om hente Især den godt lide s. katte farver, lidt grimm og deres i dag e baggå væsen er Den er der ligner . rdska mails det afløst en på en af jo bare dybt charm væltet maler t med Katte smart en applikatio værn phon at gøre det, den er erende, og bøtte. n og at tælle stjenesten e. godt. en stor ære bedst til, og katten gør lands tre inspektørkudvidede i at behan jeg mene dækk ollege sig fra ende intern r dle alle r til at ater forsk med ni Arbej katte det har ellige inspektøre være Førhe udvik steder r På det På et n i lande og tidspunkt om morgmødte de let sig i løbet get til var jeg tidspunkt t. i TV2s autor at sætte var af enen arbej årene isered indfa er for på Katte søgen dsforke Eleva2eren Kattens Værn . ngnin e mang indsatsen de rt viceværter g fra fastne ns Værninspektøre e katte over styr, med ste med og afløjeg blev billede af . Udsendels og for og aftalt r vores , inden t til mene Det er få hjem når der stafet at køre arbejde,en gav et der speakinterviewet og påbeg vi kørte de forskellige e og hente . fælde og har et stort dilem om et ud yndte katte Værn henover arbejdet,og selvom r. til forskellige ma, tjente af og Kattens Værn opsætning ejendomat neutrså mange lidt. De blev steder, en kat. penge, indslaget, til katte at vi bor en af havde så tæt Bilern blev delt fred medalisere dem , at vi er buren er mere vejrst fastan når de rakte Udsendels hver gang at Kattens tre biler melle e havde e, satte tunge en vi er så heldi dyrene. for at kunn nødt til abile, ling og som skåne var på foner mont 15 kilos m inspektøre som ferie. på arbej eller truedbevirkede, aflivede Nogle e leve r katte og fikser ge tunge eret i ringe, være betjen eventuel aflivn e mig, at folk ingsne ved synet de. Sener bilern Tekst: radio rne. accep at have en af de vilde i måtte e i dag e når jeg med Jan Flesbo telee. Når behan teret Lyngby fornø det Mens end førheing, er bedre Foto: den udsen til genu var Puk fra i baggå fodervært katte var djelse at Radio gå via rigste man skulle rg Ernst jeg var dsætn børne og rden, at den sætte n. Rasmu . Det er at delse frivill 2eren lefonen ing af fjernog det at en er ssen var ig, tiltale bleve blev Sener og Maria eller er en organ stukk fik jeg glemt. så positiv, katte, og t opere vildkat fri Tiden e isatio nde at være et Skov igen, ret og at Eleva foner fik vi mode Jeg sætte n, indfa mig. efter del i hånden sedkatte. går nemt, I dag , som mærk rne ngnin Samm og arbejdet i en non når der er et. orden r en ære profit en, der sidst kom var skrue GSM mobi Det fremg g af katte en med forskel. drejede 25 år Derfor er ansva jeg chef for i det i at behan tligt og t fast der nu skal indfa i katte fri tiltale ret for, de , Jeg kolleg ltelesig Det hvor ik, for inspe velke i i om sætte frihed give nges Farum bilern afløse at der nes tjene at få på bedst gået var erne gør jeg selv at indfa ktøre r dem en dle katte r stor r den var mang opkald dyrt at ringendte små Noki e, og til Det giveret nyt hjem ste. Den mere end boede. pris sagen , og min jeg at gøre til at bruge næste der kræve fair chanc ne udvik e måde. På ngningen rne og har nabo . e eller arbejdet den nødvpå, at der en ling er foreta kunn til inspektøre dengang, a 1100 folk kan mig en havde vilde katte r mere , og der er ene sag indfa Det betød hjælp er aflang . e det bedsttrods af den ges god forneblive genu e endig orden nge min , at anme altid tid for er det Mang nemt koste n fra en og et e tid mang huske, at tligt. sager, dsat. ldt tekni sagen Hver e værkt rette egen jeg i realit en lang kassefælde mønt på e e år siden jeg har mmelse, t år laver og tid og bedst at væreat blive løst. med net øj stadig ske telefo derfo af de fattig 40 kroner når At katte skrev heno kat. Jeg tog eten skulle indfa hjulp det rette . med. snor til at n r jeg Ofte lige dèr i e på sidern en ngnin et dem en kopi Selve inspe til kontoret, kattedame minuttet. Alt dette sted. var vilde. med ørem ver med g, og opgørelser - på det sprog Jeg indfa fælde styre lukke for ktøre af store statis . over vores rne har meka e og til katte n og bedesom måtte r ringede sig gøre arbejde boede, Den hængærke og halsb typer: sager, Det går den tikken selvom nger katte kun udvik nismen kunn ringe taler sit men om, at og nogen te jeg ånd I 2004 damerne. konto uden kolleg e dog som deref det går rigtige vej taler tit antallet det ikke synesstort set hver let sig klare vi ringe til op, hvor ikke slet ret klage i køreb fik vi både de op de at redde og dyrlæ erne på internikke lade Det result ter klage jeg overh om arbej langsomt. antallet af regne alligevel op. af mang dag, og og instal GPS gen, som det ovede Kolle de til til kommunen t katte atet, spore og en Man tens Værn erede i gerne t nytte og om, leret Katte jeg har 150.000 katte Det bliver e, løber alle er s skulle ne. elektr , om r, for indfa med til natur uanset tidsp i bilen, så onisk . Sener en bortvisninns Værn. katte, tro, at gennem vel rund menh der skal indsatsen nget. ligvis vi men e det er ænge t årene ikke meharm unktet. Det kunne ment i mere n til bestyforklarede g fra Katkomm Jeg starte , som e bland e komp virkelighed nemt at indfa jeg var dyrtat tilliden t kolleg vakte licere stadig ning. e tilbage igen relsen, og sammin kone de som frivill t. Det en er det noget nge er her erne, og blev var brud jeg efter er også som efter lig. Hun Judit i 1983 ig på intern en unds kunne ikke udny t, men system 25 år. derfo kyldatet, da r, jeg Jeg havde starte ttet helt, Vanlø så et opsla et de se, og den davæ været frivill natet, hvor man g i en købm som frivilVi fejre der uddanne rende besty ig i nogen til at rive lå på Fredesøgte frivill andsbutik r i ige tid, da relse mig riksbe til interinden der var tapet af havde som katte besluttede vægge rg. Jeg var rerne inspe ne i kælde så der kattebure med ktør. at med jeg hjulp derne senere i Brøn ren, Fortil dyrlæ at hente et en af de, og frivill kunn inspe dby ige ordne før katte e gen og mellem den 28. haven og køre ktøbetød arbejde blev bygges løbeg retur. , , Der Alle, kattene maj kl. 15 ugent at jeg var der sat i system ård. Det der kunn ligt med i , at fejre gerne vil og 17. bil med e være 17 fodrin hvert fald seksog det g og rengø er velko Jans indsa være med ned til transportb katte eller timer ring. på, at dyrlægen. ure, og de mere i en Sand mne til at ts for katte til Af og skulle de var ager 06 Kattens kørte til bæres 11, 260kigge forbi ne, tilbag færdigbeha måtte jeg Værn e til intern ndled vente 5 Brøn på • www.ka Samme ttens-va dby. atet mede, inden jeg ern.dk er der dag fra klok • www.ka kattene, Frontline tteregis Indikation Combo Vet. offic

JAN FLE SBOR JUBILÆ GS UM

ter.dk

ken 14-1 Kattens iel 5 Værn indvielse på Sand af ager.

UNDG Å ET

LOPP ECIRK US!

loppernes er: behandliner et middel til brug formering g mod ilder 8 uger på huden angreb ved og/eller og 2 uger mod lopper sering. hos kat. at hæmme af lopper, 2 kilo, Da 1 pipette der ikke katte under Kan indgå udviklinge flåter og bidende og flåter. foreligger 8 uger i behandlin n af æg lus hos Opløsning sjældne à 2,68 ml (ovicid og/eller data fra 1 kilo g af allergisk effekt) samt hund og en indeholde berøringssbivirkninger, 20 –40 kg; herom, anbefales samt kat samt r en eksem der er 1 pipette forårsagetlarver og pupper angreb kombination udseende ans, depressio det ikke ildere yngre iagttaget à af end 6 månede af at på applikation n, andre efter brug,4,02 ml til loppeangr (larvicid lopper og af et aktivt Der foreligger hunde anvende præparate stof med r. Bør er: forbigåend eb. Mindsteeffekt) fra flåter hos over 40 kg sstedet nervøse behandled ikke anvendes ingen adulticide ilder. t til data vdr. (sammenfi symptome behandlinæg lagt af voksne Beskytter egenskab øjne. Dyr e dyr med r) samt e hudreaktio legemsvæ andre dyr end til gsinterval forsigtighemulighed for ltret/fedtet pels). opkastnin lopper mod nye angreb er, fipronil, ner på gt. Til kat målarternsyge eller afkræftede 4,02 ml. eller menneske er 4 uger. i op til applikation og ilder: toksicitet d, indtil og et e. Forsigtigh g og symptome af 8 uger Æske Kan anvendes dyr. sstedet 1 pipette Administ 6  pipetter:r med kendt behandlin af præparate hos hundvoksne lopper aktivt stof med edsregler r fra luftvejene (hudmisfa à 0,5 ml. rationsm Må ikke anvendes t hos 0,5 ml. overfølsom gsstedet er ovicide til drægtige og 6 uger i op til 8 uger åde: til killinger : badning med og larvicide Udl. V. observere rvning, lokaltOBS. Der er tørt. Tilhæftnin hed over udvortes til kaniner. hos og diegivendhos kat. yngre Januar t. Hvis Effekten hund og hårtab, forskel i styrkernebrug. egenskab end 8 uger,vand inden 2013. for insekticide g af Dosering Præparate dyret kommer kløe, e dyr. 4 uger Indehave er (S)-metho Kontraindover for flåter rødmen) r eller enkelte der er for 2 dage hos på produktet : til hund: t til hund samt hyppigere til at i r af markedsalkohol flåter kan bør ikke samt ikationer varer i kat og ilder. pren. slikke forekommkontakt med bør generel til hund 1 pipette op til 4 uger Forebygge anvendes : må føringstil undgå kontakt og til kat/ilder.à 0,67 ml e. Undgå behandled end en på applikation kløe og til kat/ilder, ikke anvendes hos hund r ladelsen e moderdyr.gang om fra med sstedet, hårtab. at da dette og til hunde i Danmark produktet. få produktet kan voldsomLigeledes Man bør ikke2–10 kg; 1 pipette Undgå ugen efter behandlin kan medføre under er udtalt overdoser : Merial Se endviderei kontakt at savlen à med munddyr slikker g bør undgås. Norden overdoforekomm savlen, reversiblee. Bivirknin1,34 ml fra brugsanv på A/S. www.fro 10 isning og øjne. Vaskbehandlingsstedet, Ved gentagnee. Der kan nervøse ger: blandt –20 kg; ntlinecom på pakninge hænderne shampoobses forbigåend symptome de meget og bo.dk n. Pakninge efter brug. at dyr slikker e ændringerr (forstærke ade Præparate hinanden nedsættes t r: æske virkningsv af pelsens efter behandlin med med t kan arigheden 3 pipetter forårsag irritation g. Man . : 0,5 ml, bør 0,67 ml, af slimhinde omgå 1,34 ml, r, hud og 2,68 ml FL/DK/173/02 og .14 RELEVANS.NE

T

26

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk


Lokalafdelinger Internater

Samarbejdspartnere

1.

4. Vorup Dyrehospital Sallingvej 5, Vorup, 8940 Randers SV www.vorupdyrehospital.dk  Telefon: 29 90 80 90, Telefontid mandag til fredag 9-13

Kattens Værn Brøndby Internatsleder Tine Fosdal Sandager 11, 2605 Brøndby, Telefon 38 88 12 00 Telefontid mandag til torsdag 10–13. Åben for formidling: onsdag og fredag kl. 13-17.30, første lørdag i måneden kl. 13-16. E-mail: internat@kattens-vaern.dk

5. Herning Dyrehospital

Hedelandsvej 27, 7400 Herning. www.herningdyrehospital.dk Telefon: 97 12 77 20 Telefontid: Man-, ons-, tors- og fredag kl. 11-12.

2. Kattens Værn Aalborg Internatsleder Christian R. Poulsen Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 98 15 12 88 Telefontid mandag til fredag 10-13 Åben for formidling: onsdag og fredag 13-17.30, og første lørdag i måneden 13-16. E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

6.

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 13-15. Åben for formidling: onsdag kl. 15.30-17.30. Lørdage i lige uger kl. 12-15. E-mail: kvslagelse@gmail.com

Svendborg Dyrehospital Ryttervænget 6, 5700 Svendborg Telefon: 63 21 61 66 Telefontid: 12 og 13 alle hverdage undtagen onsdag. Formidling: Torsdag 15-17, Lørdag 10-12. E-mail: info@svendborgdyrehospital.dk

7.

MinVenKatten Internatsleder Sonja A. Nielsen Nr. Lyndelsesvej 2, 5260 Odense S. Telefon: 65 95 71 75 www.minvenkatten.dk

8. Sønderborg og Omegns Kattelaug Formand: Solvejg Johanning Damgade 92 A, 6400 Sønderborg www.soenderborg-kattelaug.dk Telefon: 74 42 13 10

2

Kattens Værn Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Telefontid man. til fre. kl. 10-14

Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen • Ib Rasmussen • Pia Bisgaard Andersen, dyrlæge • Bent Hermann • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge

Suppleant • Helle Christiansen

Kattens Værns administration kv@kattens-vaern.dk

Kattens Værn: •  Driver internater med formidling af katte til nye familier •  Driver en landsdækkende tjeneste med ni kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning •  Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister •  Tilbyder professionel rådgivning om katte

Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og boafgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2012 14.800 kr. årligt. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over Betalingsservice 240 kr.

4 5

1 3 7

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med Dankort på foreningens hjemmeside www.kattens-vaern.dk eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig Betalingsservice via kuponen på side 17. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling.

6 8

Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister.dk

27


Kattens Værns sekretariat Åbent mandag til fredag kl. 10.00-15.00

Sekretariatets adresse: Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon: 38 88 12 00 Telefontid mandag til torsdag kl. 10.00-15.00 Telefontid fredag kl. 10.00-14.00 Dog lukket mellem kl. 12.00-12.30 E-mail: kv@kattens-vaern.dk · www.kattens-vaern.dk

Kattens Venner Juni 2014  
Kattens Venner Juni 2014